5 Eylül 2015 Cumartesi

Yitiğimiz Bu: HANİF DEVLET, İKTİDAR, LİDER ARANIYOR


Her ne olursa olsun, her şartta, herkese karşı, evrensel doğruları dikkate alıp, vicdanın sesini dinleyip, dosdoğru olan, yamulmayan, taviz vermeyenler, bu yolda olmayı amaç edinmek HANİF OLMAKTIR.

Ne olursan ol, kim olursan ol, nerde nasıl, ne şekilde olursan ol, her zamanvicdanının sesini dinle ve bu sesin gücüyle kükre, haykır, yeter! Hanifsin, ibrahim milletindensin bilesin.

Yeryüzü buna hasret, insanlık bundan mahrum.


Filistin’de, Ortadoğu’da dünyanın çok yerinde, yanı başımızda, yaşamımızda, zalim ve zulme karşı yapılması gerekenleri yapmaya,  zulmün hoyratça yayılıp, kol gezdiği, vahşetin arsızlaştığı, kadın erkek yaşlı çocuk demeden soy kırımının fütursuzca yapıldığı, bir kavmi yok edercesine insanlıktan uzaklaşanlara karşı, şu günlerde, dünyada tek aranan vicdanının sesine kulak veren, Hanif olan, devlet, iktidar, lider aranıyor.

Zulmü, siyonizmi lânetlemek sadece sloganlar ile olmaz. İmanın eylem ile olduğunu gösterilmeden cennet bulunamaz. Çarpık dua anlayışıyla, EL AÇIP yatarak, VARLIĞINI BİTTİM NOKTASINA KADAR TÜKETMEDEN İŞLERİ ALLAH'A HAVALE EDEREK DE HİÇ OLMAZ. Rabbilalemin ilkeyi koymuş, Insana çalışmasından gayrısı yoktur. Ancak, çalışana ve bu yolda gereğini yapana, bittim noktasına gelene yardım edilmektedir. Bakın:

2/214 Yaklaşık Ateş meali-Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu, öyle sarsılmışlardı ki, nihâyet peygamber ve onunla birlikte inananlar: "ALLÂH'IN YARDIMI NE ZAMAN?" diyecek olmuşlardı. İyi bilin ki, Allâh'ın yardımı yakındır. /Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselullezine halev min kablikum, messethumul be'sau ved darrau ve zulzilu hatta yekulER RASULU vellezine amenu meahu meta nasrullah, ela inne nasrallahi karîb.

Hanif insanlar var, hep te olacaktır. İbrahim AS dan, Muhammed Peygambere, Ebu Bekirlerden Hüseyine, ırkçılık mücadelesinde şehir düşen Malcolm X den, İsrail tankının altında ezilen Rachel Corrie’ye, kendisini insanlığın hizmetine adayan Rahibe Teresa’dan, milyon dolar bağışlayan Ronaldo’ya, yüreğinin sesiyle haykıran Tıldız Tilbe’ye kadar ve her daim yardım eden yardım toplayan, insanları bu konuda diri tutmak için toplantı, gösteri ve protestoları düzenleyen, bunlara katılan, yazan çizen, şiirler okuyan, ağıtlar döken, cılız parmaklarıyla taşıyamadığı taşı zalime karşı savurarak safını belirleyen isimsiz nice HANİF ler var.

Ancak, teşkilatlanmış güç olan devlet, iktidar ve liderlerden,  gücü elinde tutanlardan HANİF olanı aranıyor. Zira, zulüm, günümüzde yaygın şekilde devlet ve iktidarlarca işlenmektedir.

4/75 Yaklaşık meali-Size ne oldu ki Allâh yolunda ve "Rabbimiz bizi şu, halkı zâlim kentten çıkar, bize katından bir koruyucu ver, bize katından bir yardımcı ver!" diyen zayıf erkek, kadın ve çocuklar uğrunda mücadele etmiyorsunuz /Ve ma lekum la TUKATİLUNE fi sebilillahi vel mustad'afine miner ricali ven nisai vel vildanillezine yekulune rabbena ahricna min hazihil garyetiz zalimi ehluha, vec'al lena mil ledunke veliyya, vec'al lena mil ledunke nesira.

Zulme karşı nerde, kimden ve nasıl gelirse gelsin, sessiz kalmayan, dünyayı ayağa kaldıran, gündemi değiştiren, tüm silahlı ve silahsız güçlerini teyakkuza geçiren, ültimatom dahil tüm seçenekleri masaya koyan ve bunu deklere eden, gerektiğinde çıkardığı ayakkabısını BM kürsüsüne vurarak dünyanın ilgisini çeken, yürüyen tankların üzerine çıkarak ihtilalleri önleyen, ölüleri dirilten, hayat süren leşleri ayağa kaldıran, tüm yolları deneyen, tüm insanlığa, elan Filistin, Ortadoğu, Kafkaslar, doğu Türkistan ve daha nicelerine, hatta zalim İsrail zulmüne sessiz ve çaresiz kalan Yahudilere dahi barışı getirmeye çalışan, özgürlüğün insanın vazgeçilmezi olduğunu bilerek, öldüren değil, dirilten, SÖZDE(Bu anlamda, gereğini sözle bile olsa yapanların hakkını teslim ederek) DEĞİL ÖZDE EYLEMDE Hanif olan, devlet, iktidar, lider aranıyor.

Fransaya, Fransuva’ya “Duydum ki,’ diye başlayarak yapılana son verdirenler misali, günümüzde Hanif olan, devlet, iktidar, lider aranıyor.

Zira Hanif olana, fedakarlık yapana, yani vicdanın sesini duyan ve Allah rızası için karşılık beklemeden ve zor olanı yapmaya kalkana Cennet ikram edilmektedir.

Yok, ne yapalım, yani? Diyenlere: Yaratılmış ve Yazılmış Kitaba havale ederek, bir tekini duyuralım:
8/60 Yaklaşık Elmalılı meali- Sizler de onlara karşı gücünüzün yettiği HER ÇEŞİT KUVVETTEN savaş için beslenen atlardan hazırlayın;onunla hem Allah'ın düşmanı hem sizin düşmanınızı, hem de sizin bilmediğinizi fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanlarınızı korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız mükafatı size tamamen ödenir ve hiç zarara uğramazsınız./ Ve eiddu lehum mesteta'tum min kuvvetiv ve mir ribatil hayli turhibune bihi aduvvellahi ve aduvvekum ve aharine min dunihim la ta'lemunehum allhu ya'lemuhum ve ma tunfiku min şey'in fi sebilillahi yuveffe ileykum ve entum la tuzlemûn.

Salatlarımızı doğru yaparak, HER İŞİMİZİ GEREĞİNCE VE EN MÜKEMMEL, EN ZİRVEDE YERİNE GETİREREK, bugünden yarına, YİTİKLERİMİZİ inşa edelim.

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı