16 Eylül 2015 Çarşamba

AMA OLMA KÖRLÜK NEDİR BİLİRMİSİN

A'MA olmak, fiziki körlükten ötedir.
Bakar kör olmaktır.
Gönüllerin görmesinden mahrum kalmaktır.

Görülmesi, anlaşılması, esas alınması, önem ve öncelik verilmesi, hedeflenmesi gerekeni es geçmektir. Ayrıntıda, teferruatta, tali hususlarda takılıp kalmaktır.

AMA kelimesinin kökü, ayın, mim, ye  harflerinden oluşmakta ve  bu kök 21 türev formuyla birlikte 31 yerde geçmekte olup, sözlükteki FİZİKİ KÖRLÜKTEN öte anlam yüklenmiştir.

Bunun için her daim olduğu üzere, KİTABIN tümünü ve aslını akletmek, tefekkür-düşünme, tefakkuh-sorgulama ve  tedebbür-ne anlattığını anlamaya çalışmak tüm gerçeklerle karşılaşmanın kapısıdır

Gelin, ayetlerde gezintiye çıkalım. Birlikte anlayalım. KİTAP der: 
Yaklaşık S Ateş Mealleriyle:
 • 10/43 İçlerinden sana bakanlar da var. Fakat KÖRleri sen mi yola götüreceksin? Hele sezgileriyle de görmüyorlarsa? Ve minhum mey yenzuru ileyk, e fe ente tehdil UMYE ve lev kanu la yubsirûn.
 • 6/104 Doğrusu size Rabbinizden basiretler geldi. Artık kim (gerçeği) görürse yararı kendisine, kim de KÖR olursa zararı kendisinedir. Ben sizin üzerinize bekçi değilim.
 • 22/46 Hiç yer yüzünde gezmediler mi ki düşünecekleri kalbleri, işitecekleri kulakları olsun. Zira gözler KÖR olmaz;fakat (asıl) göğüslerdeki kalbler KÖR olur.
 • 27/81 Ve sen KÖR(ler)i içine düştükleri sapıklıklardan çıkarıp yola getiremezsin. Sen, ancak âyetlerimize inananlara duyurabilirsin ve onlar derhal müslüman olurlar.
 • 30/53 Ve sen, KÖRleri de sapıklıklarından çıkarıp yola getiremezsin. Sen ancak, âyetlerimize inananlara işittirirsin de onlar müslüman olurlar.
 • 43/40 Sen mi sağıra işittireceksin, yâhut KÖRü ve apaçık sapıklıkta olanı yola ileteceksin?
 • 27/66 Doğrusu onların âhiret hakkındaki bilgileri, ardarda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar (hâlâ) ondan bir kuşku içindedirler. Daha doğrusu, onlar ondan yana KÖRdürler.
 • 2/18 (Onlar)sağırdırlar, dilsizdirler, KÖRdürler. Onlar (Hakk'a) dönmezler.
 • 2/171 O inkâr edenler(i Hakk'a çağıran)ın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka birşey işitmeyen (işittiği sesin mânâsını anlamayan hayvanlar)a haykıran kimsenin durumu gibidir. (Onlar), sağır, dilsiz ve KÖRdürler, onun için düşünmezler.
 • 7/64 O'nu yalanladılar, biz de O'nunla berebar gemide bulunanları kurtardık, âyetlerimizi yalanlayanları boğduk! Çünkü onlar KÖR bir kavim idiler.
YİNEKİTAP der:
 • 40/58 KÖRle gören bir olmaz. İnanan ve iyi işler yapanlarla kötülük yapan bir olmaz. Ne kadar az düşünüyorsunuz!  Ve ma yestevil a'ma vel besiruvellezine amenu ve amilus salihati ve lel musi', kalilem ma tetezekkerûn.
 • 35/19 KÖRle, gören bir olmaz.
 • 13/16 De ki: "KÖRle gören, yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu?"
 • 11/24 KÖR ve sağır ile gören ve işiten gibidir. Bunlar bir olur mu hiç? Hâlâ ibret almaz mısınız?
 • 6/50 Deki: "KÖRle, gören bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?"
 • 13/19 Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, KÖR gibi olur mu? Ancak sağduyu sâhipleri öğüt alır.
 • 11/28 Dedi ki: "Ey kavmim, bakın, ya ben Rabbimden bir delil üzerinde isem ve (O), kendi katından bana bir rahmet vermiş de, o sizin gözlerinizden gizli bırakılmış ise? Şimdi siz onu istemezken, biz sizi ona zorla mı sokacağız?" 

Aşağıdaki ayetlerde de aynı mana geçerli olup, AMALIK/KÖRLÜK fiziki körlükten ötedir. 
 • 80/2 - KÖR geldi diye. Encaehul'a'ma. Denilmektedir. Anlaşılmaktadır ki, her insana, iç aleminden de, dış dünyadan AMA gelebilmekte ya da AMA laşabilmektedir.
 • Yine, 48/17 ve 24/61 de Yaklaşık Ateş Meali- KÖRe güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Leyse alel a'maharacuv ve la alel 'areci haracuv ve la alel meridı harecuv…” denilmektedir.

Şöyle ki:
AMA ya, haracun/ZORLUK YOKTUR denilmektedir. Devamında YÜZ ÇEVİRİRSE ONU DA ACI BİR AZÂBA UĞRATIR vurgusu dikkate alındığında, bu  AMA durumunun, geçici olduğu durumlarda hoş görüldüğü anlaşılmaktadır. 

Öyle hallerle karşılaşılmaktadır ki, görülmesi, anlaşılması, esas alınması, önem ve öncelik verilmesi gerekenler, HEDEFLER ikinci duruma düşebilmektedir.

Nitekim, aynı ayet cümlesinin yer aldığı 24/61 de bu geçici AMA lıktan kurtulmak için BEYTEN insanı yeniden motive edecek imkanlardan yararlanmaktan bahsedilmektedir.

İNSANLAR KENDİ TERCİHLERİYLE AMA OLMAKTADIR
 • 25/73 Ve kendilerine Rablerinin âyetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve KÖR davranmazlar.
 • 41/17 İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve o, onlara bir KÖRlüktür.(Sanki) Onlar, uzak bir yerden çağırılıyorlar (da duymuyorlar). 
 • 5/71 Bir fitne kopmayacak sandılar, KÖR oldular, sağır kesildiler. Sonra Allâh onların tevbesini kabul etti. Sonra yine çokları KÖR, sağır kesildiler. Allâh yaptıklarını görüyor. 
İnsan tercihleriyle KURANA duyarsız kalması sonucu devamlı olarak AMA KÖR olmaktadır 47/23.

BU NEDENLE: Bu dünyada ama olanı; ahirde de, kıyamette de AMALIK KÖRLÜK beklemekte olup CENNETTEN UZAK kalmaktadır.
 • 17/72 Şu dünyâda KÖR olan kimse, âhirette de KÖRdür, yolu daha da sapıktır. Ve men kane fi hazihi A'MA fe huve fil ahirati A'MA ve edallusebîla.
 • 20/125 "Rabbimder, niçin beni KÖR sürdün, oysa ben görür idim?" Kalerabbi lime haşerteni a'ma ve kad kuntu besira. 
 • 17/97 Kıyâmet günü onları, yüzü koyun, KÖR, dilsiz ve sağır bir halde süreriz.
 • 20/124 Ama kim beni anmaktan yüz çevirirse, onun için de dar bir geçim var. Kıyâmet günü onu KÖR olarak süreriz."Ve men a'rada an zikri fe inne lehu meişeten dankev ve nahşuruhu yevmel kiyameti a'ma. 
 • 28/66 O gün haberler, onlara KÖR olmuştur  onlar, birbirlerine de soramazlar.

Her daim var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2  yana olupAMA lıktan beri olma dileğiyle,
Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı