8 Mart 2013 Cuma

TEBBET SURESİ


TEBBET SURESİ

1-SA/Ebu Leheb'in iki eli kurusun (yok olsun o); zaten yok oldu ya.
2-SA/Ne malı, ne de kazandığı onu (Allâh'ın kahrından) kurtaramadı.
3-SA/Alevli bir ateşe girecektir (o).
4-SA/Karısı da, odun hamalı olarak.
5-SA/Boynunda hurma lifinden bir ip olacaktır.

Lehep, tüm çirkinliğin, kötülüğün, vicdansızlığın sembol adıdır. Lehep mal, mülk, makam ve benzeri kazanımlar için yaşamaktır, Allah yerine bunlara kul olmaktır, dünyalıkları amaç ve öncelik yapmaktır.

LEHEP OLMAK, iyi, güzel adil olmak yerine her ne olursa olsun, helal haram demeden hak hukuk gözetmeden mal, mülk, makam vb metaı amaç ve öncelik yapıp, bunlar için gösterilen hırstır, ateştir, kulluktur, köleliktir, kendine, Allah’a ve Kuran’a düşmanlıktır.

İlk ayette, tebbet/kurusun, boşa çıksın, heba olsun denilen ebu lehebin elinin/ydy ne olduğu hususu, 2. ayette ne malı, ne de kazandığı ifadesiyle, gücü, iktidarı, kudreti, bunun kaynağı olan malı, mülkü, sistemi, düzeni, şirketleri, teşkilatı, elemanları, adamları, uşakları, oğulları, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, nüfus ve otoritesi olduğu ve lehepleşenleri de kurtaramadığı açıklanmıştır.
Zira, hangi kavme bir vahiy gelse; o toplumun ileri gelenleri, önde gidenleri, liderleri, önderleri, iktidarda
olanları, düzeni kuranları, çarkları oluşturanları, toplumu köleleştirenleri, mal, mülk makam vb sahte ilahlarına taptıranları ve tapanları, eşleri ile tüm yandaşları dün olduğu gibi her zaman Kurana karşı çıkmaktadır.

Dün, “Allah düşmanı Ebu Leheb ve ona hizmet eden bir kadın şahsında kıyamete kadar onların yollarının yolcularının, onların rollerini oynayanların da âkıbetlerini anlatıyor. Mevcut sistem sayesinde palazlanıp servet sahibi oldukları için sistemin yıkılmasını asla istemezler. Peygamberin mesajı gönüllerde yer edip o mesajın hayata hakim olması, bu adamların elde ettikleri bu servetleri sayesinde sağladıkları tüm statülerinin ellerinden uçup gitmesi söz konusudur. İşte bunu çok iyi bilen bu servet sahipleri, düzenlerinin bozulacağı korkusuyla Allah elçilerine ilk savaşı açmaktadırlar. Halkın cahil kalmasını istemektedirler (A Küçük)”.
Bugün de modern lehepler, yani malına, makamına, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal, güç, kudret, nüfus ve otoritesine taptığını, dinsel formlarla, bin bir suratlı maskelerle gizleyen ve gizlenenler, dün olduğu gibi bu gün de bilerek bilmeyerek Kurana karşı durmakta ve Kuranı ne anlarsınız, siz anlayamazsınız vb safsatalarla, uydurma rivayetlerle, Kuranın en temel emrini, yani akletmeyi, düşünmeyi, tefekkürü, tezekkürü ve tedebbür yapmayı iğdiş ederek veya okunup anlayıp yaşanılan her harfine iken, papağan gibi tekrar edilip çıkarılan sesine sevaplar sunarak insanları sadece Kuranın lafzında, sesinde, melodisinde bırakan veyahut içi boşaltılmış, ruhu yok edilmiş, özü alınmış, çarpıtılmış rituellerle uyutan/oyalayan ve sonuç olarak Kuranın manasına, ruhuna, ilkelerine, ölçülerine ulaşmasına, bunları öğrenmesine, anlamasına, düşünüp ibretler çıkarmasına, sorgulamasına, hesap sormasına, yaşamasına, hayata, topluma indirgemesine her vesileyle engel olmaya çalışan tiplerin, rollerin ta kendileridir.
Bu nedenle, odun hamalı olan, yani, amaçlarını unutup  mal, mülk makam vb sahte ilahlarına boynunda hurma lifinden bir iple “boynuna bağlı bu kölelik halkasıyla(M İslamoğlu) esir olup, bu metalara bağlılığını sürdürüp “her insanın kaderi boynuna bağlanmıştır gerçeği (M Esed)” uyarınca isteğiyle, tercihiyle iştirak ederek ve ses çıkarmayarak destek veren, katkı sunan, lehep ve lehebin yandaş, yoldaş, yağdaş, candaş ve çağdaşları gibi tüm yanında olan “kişiler neye güvenirlerse o cinsten bir sonla karşılaşır ve yaptıklarının derin pişmanlıklarını yaşarlar. Ekonomik güç ve sosyal otorite insanı saptırınca, artık mal da kazançlar da kişiye fayda vermez. Sahte itibarlar felaket getirir (M Okuyan)”. 6/91 Bırak onları, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar. 9/55 Onların ne malları, ne de evlâdları seni imrendirmesin. Allâh bunlarla onlara dünyâ hayâtında azap etmeyi ve kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor.
Tüm kazandıkları, gücü, iktidarı, kudreti, bunun kaynağı olan malı, mülkü, sistemi, düzeni, şirketleri, teşkilatı, elemanları, adamları, uşakları, oğulları, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, nüfus ve otoritesi kurumakta, helak olmakta, yani Onu kurtaramamaktadır. Ona hiç faydası olmamaktadır. 104/3 Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor. 34/37 Ne mallarınız, ne de evlatlarınız size katımızda bir yakınlık sağlar. 104/2   O ki mal yığdı, onu saydı durdu. 92/11 Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. 69/28 "Malım bana hiçbir yarar sağlamadı."

Uğruna ölesiye koştukları ve taptıkları bu unsurların yaygınlığı ve bunlara bağlılıklarının şiddeti ölçüsünde, azaplarının artmasına neden olmaktadır; 9/34 Altın ve gümüşü yığıp da onları Allâh yolunda infak/harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azâbı müjdele! 9/35 O gün cehennem ateşinde bunların üzeri ısıtılı(p pullanı)r; bunlarla, onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır: "İşte nefisleriniz için yığdıklarınız, yığdıklarınızı tadın!" (denilir).
Hem bu dünyada, leheplere ve yandaşlarına rezillik, azap yaşattığı gibi, ahirette de ebedi ateşe layık olmaktadır. 2/114 Bunlar için dünyâda rezillik, âhirette de büyük azap vardır. 13/34 Dünyâ hayâtında onlar için azap vardır, âhiret azapı ise daha zordur.
Lehepler aslında ta içimizde bulunmakta, onu beslemekte ve büyütmekteyiz. Öncelikle bizdeki, içimizdeki lehepleri yok etmeli, ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, mal, mülk, nüfus ve otorite tutsaklığından, köleliliğinden kurtulmalı, bunları, Kuran terbiyesiyle hayatın geçimliği, yaşamın aracı konumuna getirmelidir.
·       3/14-Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, salma atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlara süslü (câzip) gösterildi. Bunlar, sadece dünyâ hayâtının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer, Allâh'ın yanındadır.
·       42/36-Size verilen şeyler, dünyâ hayâtının geçimidir. İnanıp Rablerine dayananlar için Allâh'ın yanında bulunan ödül ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır
·       40/39-Ey kavmim, bu dünyâ hayâtı bir geçinmedir. Âhiret ise ebedi olarak durulacak yerdir
·       8/67 Siz, geçici dünyâ malını istiyorsunuz, Allâh ise (sizin için) âhireti istiyor. Allâh dâimâ üstün, hüküm ve hikmet sâhibidir.
·       6/32 Dünyâ hayâtı sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Korunanlar için elbette âhiret yurdu daha iyidir. Düşünmüyor musunuz?
·       9/69-(Siz de), sizden öncekiler gibi (yaptınız). Onlar kuvvetçe sizden daha yaman, mal ve evlâdça sizden daha çok idiler. Onlar, (dünyâ malından) kendi paylarına düşenle zevklerine baktılar, sizden öncekilerin, (dünyâdan) kendi paylarına düşenle zevklerine baktıkları gibi, siz de kendi payınıza düşenle zevkinize baktınız ve (bâtıla) dalanlar gibi siz de(bâtıla) daldınız. Onlar, eylemleri, dünyâ ve âhirette boşa gitmiş kimselerdir ve ziyana uğrayanlar da onlardır
·       29/64-Bu dünyâ hayâtı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Âhiret yurdu, işte asıl hayât odur (asıl yaşanacak yer orasıdır), keşke bilselerdi!
İçindeki lehepleri, yok etmeyenler, dışındaki leheplerin ancak yandaşı olur.
Yeri, yanı, safı seçmek insana bırakılmıştır.


ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ


 rtfSelectedTabRef*32*5*5*111.005*Tebbet (Leheb) 1-5**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*5*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*111.1*

(١١١-١)
111.1*************
تَبَّتْ يَدَا اَبٖى لَهَبٍ وَتَبَّ

111.1 - Tebbet yedâ ebî lehebiv ve tebb.

111.1 - Ebu Leheb'in iki eli kurusun (yok olsun o); zaten yok oldu ya.

 rtfSndPly*111.2*
(١١١-٢)
111.2*************
مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

111.2 - Mâ ağnâ anhu mâluhû ve mâ keseb.

111.2 - Ne malı, ne de kazandığı onu (Allâh'ın kahrından) kurtaramadı.

 rtfSndPly*111.3*
(١١١-٣)
111.3*************
سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ

111.3 - Seyaslâ nâran zâte leheb.

111.3 - Alevli bir ateşe girecektir (o).

 rtfSndPly*111.4*
(١١١-٤)
111.4*************
وَامْرَاَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

111.4 - Vemraetuh, hammâletel hatab.

111.4 - Karısı da, odun hamalı olarak.

 rtfSndPly*111.5*
(١١١-٥)
111.5*************
فٖى جٖيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ

111.5 - Fî cîdihâ hablum mim mesed.

111.5 - Boynunda hurma lifinden bir ip olacaktır.TEBBET SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI
111/1   تَبَّتْ يَدَا اَبٖى لَهَبٍ وَتَبَّ
Tebbet yeda ebi lehebiv ve teb.
S. Ateş    Ebu Leheb'in iki eli kurusun (yok olsun o); zaten yok oldu ya.
·      Tbb: Tebbet : Helak etme, imha olma, zarara uğrama, hüsrana uğrayıp boşa gitmek.
Kalıp anlamı “kurudu, yok oldu, helâk oldu” demektir. Ancak burada “tebbet” sözcüğünü beddua manasıyla alıp gerekeni yapmaktan acizmiş gibi Allah’ın “Ebû Leheb’in iki eli kurusun” diye beddua ettiğini düşünmek anlamlı değildir. Dolayısıyla ister dua, ister beddua anlamında olsun, bu tür sözcüklerin Allah için kullanılması akıl ve mantık dışıdır.H Yılmaz”. 40/37 Vemâ keydu fir’avne illâ fi tebâb: Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı, 11/101 de de geçmektedir.

·  Ydy::Yeda: El, kol, yetki, yapmak, tasarruf yetkisi, güç, iktidar, kudret. Ekonomik güç, sosyal nüfus ve otorite M Okuyan”. “Âyette geçen iki el -يدا” ifadesinin “Cüz’iyyet Mecaz-ı Mürsel”i olarak anlaşılması, yani iki elin zikri ile bizzat ellerin sahibinin kastedilmesi ikinci plândadır. “يدا - iki el” ifadesi Ebû Leheb’in iki gücünü temsil etmektedir. Sûrenin 2. âyeti bu güçleri “ماله وماكسب - onun malı ve kazandığı şeyler” olarak açıklamaktadır. Ebû Leheb’in varlıklı bir kişi olduğu göz önünde tutulduğunda, “kazandığı şeyler” ile kastedilenin de çevresi, kurduğu teşkilât, oğulları, uşakları ve yetiştirdiği militanlar olduğu akıl yoluyla çıkarılabilir. Kur’ân’da yed/el - يد” sözcüğünün mecazî kullanımı ile “قدرة - güç”ün kastedildiği bir çok örnek vardır: Fetih 10, Âl-i Imran 73, Hadid 29, Ya Sin 83, Mülk 1 ve Sad 75. âyetler.H Yılmaz”.

·      Tbb: Tebbe: Helak etme, imha olma, zarara uğrama.  
Kendisi de kurudu” anlamındadır. Yani “Ebû Leheb’in iki eli kuruyacak, kendisi de kuruyacak, yok olacak” demektir. H Yılmaz”.
·      Lhb: Leheb: Alev veya ateşin tutuşması, alevli, alevlenen. 77/31 La zalilin ve la yuğni minelleheb. Ki ne gölgelendirir, ne de alevden korur.
Alev babası” demek olan  Ebû Leheb, şahıs için kullanılan bir künye niteliğindedir. Kinaye yolu ile “cehennemlik” sıfatını kazanmış herkes için kullanılabilen meşhur bir örnek haline gelmiştir. H Yılmaz”. “Ebu Leheb bu surede tarihsel bir kişilik olarak değil, imana karşı körü körüne savaşan inkarcı tipin mümessili olarak yer bulur M İslamoğlu”.

 “EBÛ LEHEB: Sûrede Ebû leheb olarak tanıtılan şahsın Kureyş eşrafından Abdüluzza b. Abdülmuttalib b. Haşim; karısının da Ümmü Cemil [Avrâ] olduğu herkes tarafından tartışmasız kabul edilmiştir.Ebû Leheb peygamberimizin hem öz amcası, hem de komşusu ve dünürüdür. Peygamberimizin Ümmü Gülsüm ve Rukıyye isimli kızları, Ebû Leheb’in Uteybe ve Utbe isimli oğullarıyla evli idiler. Ne var ki, Tebbet sûresinin inişi üzerine Ebû Leheb’in baskısıyla iki oğlu da eşlerini boşamıştır.Tarihi kayıtlar Ebû Leheb’in son derece zengin, iri cüsseli, kırmızı suratlı, çabuk hiddetlenen birisi olduğunu belirtmektedir. Hayatının sonuna kadar hep İslâm’a karşı savaşmış, her zaman müşriklerin başında veya yanında yer almıştır. Bedir savaşına bizzat iştirak etmemiş olsa da, kendi yerine ücretli bir asker göndermekten geri de durmamıştır. Müşrik ordusunun hezimetini öğrendiğinde aşırı derecede kederlendiği bütün tarihçilerce ifade edilmektedir. Peygamberimiz, görevi gereği, pazar pazar, panayır panayır dolaşıp Hakk’ı tebliğe uğraşırken Ebû Leheb de onu bir gölge gibi takip ediyordu. Onu etkisiz hâle getirebilmek için her yolu deniyordu. Toplantılarını sabote ediyor, “Bu benim yeğenim mecnundur, ona kulak asmayın” diyerek herkesi etkilemeye çalışıyordu. Bu sözlü tacizlerini bazen fiilî saldırıya kadar götürüyordu. Yaptıkları bunlarla da sınırlı değildi. Bazı yerlerde de “Eğer kardeşimin oğlunun dedikleri doğru ise, çoluk çocuğumu ve malımı fidye olarak verip kendimi azaptan kurtarırım” diye peygamberimizle alay ediyordu. Böyle bir engellemenin en yakın akrabaları tarafından yapılması peygamberimizi çok üzüyordu. Çünkü onların engellemeleri ve menfi propagandaları nedeniyle istediği başarıyı gösteremiyordu. Amcasının verdiği zarar başkalarının verdiğinden kat kat fazlaydı. Mesela bazı kimseler “Kendi amcasının bile inanmadığına biz niçin inanalım?” diyordu. Doğum yılı bilinmeyen Ebû Leheb, 624 yılında Mekke’de “Kara Kızıl” denilen vebaya benzer bir hastalığa yakalanmış ve yedi gün içinde ölmüştür. Hastalığın bulaşıcı olması sebebiyle cesedine oğulları dâhil hiç kimse yaklaşamamış, ölüsü üç gün ortada kalmıştır. Cesedinin kokmaya başlaması üzerine, uzun sırıklarla bir çukura itilip üstü kapatılmış, kendisine herhangi bir defin merasimi yapılmamıştır. H Yılmaz”.

111/2   مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ
Ma ağna 'anhu maluhu ve ma keseb.
S. Ateş    Ne malı, ne de kazandığı onu (Allâh'ın kahrından) kurtaramadı.
·      Gny: Ağna : Kafi gelme, zengin kılma, müstagni olma.“Ağna 'an ifadesi, fayda vermemek demektir M Okuyan”
·      Mvl: Mal : Mal, servet. “Mala yapılan eylemler de girer M Okuyan”.
·      Ksb: Keseb : Kazandığı. “Ebû Leheb’in varlıklı bir kişi olduğu göz önünde tutulduğunda, “kazandığı şeyler” ile kastedilenin de çevresi, kurduğu teşkilât, oğulları, uşakları ve yetiştirdiği militanlar olduğu akıl yoluyla çıkarılabilir. H Yılmaz”.

111/3   سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ
Seyasla naran zate leheb.
S. Ateş    Alevli bir ateşe girecektir (o).
·      Saly: Yasla : Girmek, yaslanmak, göğüs germek, pençeleşme, atılma.
·      Zev : Zate : Sahib.
·      NvR: Naran : Ateş, dünya ateşi, cehennem ateşi, nur.
·      Leheb     : Alev veya ateşin tutuşması alevli, alevlenen. 77/31 La zalilin ve la yuğni minelleheb. Ki ne gölgelendirir, ne de alevden korur.

111/4  وَامْرَاَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ
Vemraetuh, hammaletel hatab.
S. Ateş    Karısı da, odun hamalı olarak.
·      Mre: Vemraetuh.: Bogazdan kolayca geçen, afiyet verici, kişi, erkek, kadın, karı, hanım,
·      Haml: Hammaletel : Yüklenmek, gebe kalmak, kaldırmak, taşımak, hamle yepmak, taşımak, saklamak, depolamak, yük, yük hayvanı.
·      HaTıb: Hatab : Odun
Hammaletel hatab  “حمّالةالحطب - odun taşıyıcısı : Koğucu, ona buna lâf taşıyan bozguncuların özelliklerini dile getirirken mecazen de kullanılır. Bunun nedeni, bozguncuların “insanlar arasında ateş yakmak, şerre sebep olmak” gibi fiillerle nitelendirilmiş olmasıdır. Araplarda da odun hamallığı fakir ve sefil insanların yaptığı bir iştir. Bu sebeple Ümmü Cemil gibi izzet ve servet içinde büyümüş bir kadının odun hamallığı yapması, acıklı bir sefaleti simgelemektedir. H Yılmaz”. “Zımnen: Karısı dünyada eşinin küfrüne katkı veriyordu, ahirette de ateşine katkı verecek M İslamoğlu”.Yahut insan­lar arasında koğuculuk yapıp arayı kattığı, insanları birbirine düşürüp kızış­tırdığı için ona "odun hamalı" denmiştir. Çünkü koğuculuk yapana da: "İn­sanlar arasında odun taşıyıp ateş yakıyor, onları birbirine katıp düşmanlık, kızgınlık, kavga çıkarıyor" denilir. Ateş nasıl odunla yanarsa insanların bir­birine kızması da koğucunun, ara katanın hareketleriyle olur. Adetâ koğucunun davranışı, kavga ateşinin yakıtı olmaktadır S Ateş”. “Lafzen, “odun hammalı”, insanlar arasında “nefret ateşini tutuşturmak için” gizliden gizliye gerçek dışı söylentiler yayan ve iftiralar atan kişiyi anlatan meşhur bir deyim (Zemahşerî; bkz. ayrıca Taberî'nin nakliyle ‘İkrime, Mücâhid ve Katâde) M Esed”.


EBÛ LEHEBİN KARISI: Ebû Leheb’in karısı, Harb’in kızı Ümmü Cemil’dir. Diğer ismi Avrâ’dır. Ümmü Cemil aynı zamanda Ebû Sufyân b. Harb’in kız kardeşi, Muaviye’nin de halasıdır.  Ebû Leheb peygamberimize olan düşmanlığını sözlü ve fiili tacizlerle her platformda sürdürürken karısı da boş durmuyor, peygamberimizin oturduğu sokağa ve evinin etrafına dikenler sererek ve aleyhinde dedikodular yayarak kocasına destek veriyordu. Bu desteği o kadar içten veriyordu ki, çok sevdiği ve devamlı boynunda taşıdığı gerdanlığını bile bu uğurda, peygamberimize yapılacak kötülüklerin ödülü olarak harcadı. Birçok müfessir, 6. âyette geçen “boynunda liften bir ip” ifadesinin bu meşhur gerdanlığı temsil ettiğini düşünmektedir. H Yılmaz”.

111/5   فٖى جٖيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ
Fi cidiha hablum mim mesed.
S. Ateş    Boynunda hurma lifinden bir ip olacaktır.
·      Cyd: Cidiha: Boyun gerdan
·      Habl: Hablum: İp, şah damarı 50/16, urgan. “Yahut demir veya ateş anlam­larına gelir SA”.
Msid: Mesed: Sağlamca bükülmüş ip. Bir şeyin sağlamlık ve dayanıklılığını ifade eder.(Mekayıs)M İslamoğlu”. Mesed terimi, maddesi ne olursa olsun, bükülmüş iplerden yapılan her türlü şeyi gösterir (Kâmûs, Muğnî, Lisânu'l-‘Arab). Burada soyut anlamdaki kullanılışı ise ikili bir muhteva taşımaktadır: hem bu kadının kötülüğe meyilli, bozuk ve eğri tabiatını, hem de “her insanın kaderi boynuna bağlanmıştır” manevî gerçeğini anlatır.M Esed”. “Maddesi ne olursa olsun bükülmüş, kuvvetli demektir M Okuyan”.“Gerdanında çelikten/bükülmüş liflerden bir halat. Fakat daha derinde boynuna bağlı kölelik halkasını temsil eder.M İslamoğlu”.
.

138 yorum:

ibrahim dedi ki...

Lehep, mal, mülk, makam ve benzeri kazanımlar için yaşamaktır, Allah yerine bunlara kul olmaktır, dünyalıkları amaç ve öncelik yapmaktır.

BU TANIMLAMANIN KAYNAĞI NEDİR.
NEDEN BÖYLE GARİP FARKLI BİR TANIM
YAPIOLDI.

HANGİMİZ BUNLAR İÇİN YAŞAMIYORUZ.

NEVZAT dedi ki...

Lehep, mal, mülk, makam ve benzeri kazanımlar için yaşamaktır, Allah yerine bunlara kul olmaktır, dünyalıkları amaç ve öncelik yapmaktır.

EVET BUNLARA İHTİYACIMIZ VAR.
BUNLARIN PEŞİNDEN DE KOŞUYORUZ.
FARK ŞU OLSA GEREK

KİMİLERİ BUNLARI İDEAL EDİNMİŞ
BUNLAR UĞRUNA HER ŞEYİ YAPMAKTA
ÖN AMAÇ BUNLAR OLMUŞ

LEHEPLEŞTİREN DE BU İNSANI
YOKSA GEÇİMLİĞİNİ TEMİN İÇİN ÇALIŞMAK DEĞİL.
BEN BÖYLE ANLADIM.
TÜM SURELERDE DE BU YOLDA AÇIKLAMIŞ HOCA.
AYETLERDE ONU SÖYLÜYOR.

YUNUS dedi ki...

KİMİLERİ BUNLARI İDEAL EDİNMİŞ
BUNLAR UĞRUNA HER ŞEYİ YAPMAKTA
ÖN AMAÇ BUNLAR OLMUŞ

YANİ BUNLARA TAPMAKTA DESENE.
BUNLARIN KULU GİBİ.
TÜM ZAMANINI ENERJİSİNİ BUNLARA HARCAR.
YOIĞDIKÇA YIĞAR

EBRU GÜNEYLİ dedi ki...

Lehep, mal, mülk, makam ve benzeri kazanımlar için yaşamaktır, Allah yerine bunlara kul olmaktır, dünyalıkları amaç ve öncelik yapmaktır.

LEHEBİ TARİHSEL BİR ROLDEN ÇIKARIP EVRENSEL BİR OKUMAYLA KURANIN VERDİĞİ MESAJI BÖYLE DİLLENDİRMEK VE TANIMLAMAK SİZE NASİP OLMUŞ SEVGİLİ HOCAM
AEO

hüseyin dedi ki...

Lehep, mal, mülk, makam ve benzeri kazanımlar için yaşamaktır, Allah yerine bunlara kul olmaktır, dünyalıkları amaç ve öncelik yapmaktır.

bu tanım sureye ve suredeki mesaja gereğince vakıf olmanın sonucu
ben tebrik ediyorum.
teşekkur ediyorum.

MÜMTAZ EKŞİ dedi ki...

Lehep, mal, mülk, makam ve benzeri kazanımlar için yaşamaktır, Allah yerine bunlara kul olmaktır, dünyalıkları amaç ve öncelik yapmaktır.
TANIMLAMASI DA
Lehepler aslında ta içimizde bulunmakta, onu beslemekte ve büyütmekteyiz. Öncelikle bizdeki, içimizdeki lehepleri yok etmeli, ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, mal, mülk, nüfus ve otorite tutsaklığından, köleliliğinden kurtulmalı, bunları, Kuran terbiyesiyle hayatın geçimliği derecesine düşürmeliyiz.

YAKLAŞIMINIZDA MUHTEŞEM

HURİ dedi ki...

LEHEP
MAL VE MÜLK DÜNYALIKLAR İÇİN YAŞAYAN
DENİLMESİ NE KADAR
MANİDAR.
LEHEPİ TAM ANLAMAKTIR.
BEN BİR LEHEPTİM
BUNLAR İÇİN NELERE KATLANDIM.
KURAN YARDIM ETTİ DE DUNYAM DEĞİŞTİ.
İBRAHİM GARİP DEMİŞ.
BENCE MÜKEMMEL.
TARİHTEKİ ADAM DEMEK
KURANI TARİHE GÖMMEK DEMEK.

BÖYLE DİYE DİYE
KURANI YAŞAMDAN KALDIRDIK
TARİHTE BIRAKTIK.
KİMSE LEHEPLEŞMESİN.

Adsız dedi ki...

І'm not sure where you're gettіng your
іnfo, but goοd topіc. I nеeԁs to ѕpend somе
tіme learning mοre оr undегstanding more.
Тhаnks for magnificent info Ι wаs lοoking for this information for my mіssion.


Here iѕ my wеb-sitе :: http://www.facebook.com/

hatice dedi ki...

ne malı, ne de kazandığı ifadesiyle, gücü, iktidarı, kudreti, bunun kaynağı olan malı, mülkü, sistemi, düzeni, şirketleri, teşkilatı, elemanları, adamları, uşakları, oğulları, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, nüfus ve otoritesi olduğu

TANIMLAMANIZ GÜZEL.

ZİRA İNSAN BU VRE BENZERİ ŞEYLERDEN GÜÇ ALMAKTA
ALLAHA İHTİYAÇ DUYMAMAKTA
VE TABİ

AZMAKTADIR.

MARCOM dedi ki...

ne malı, ne de kazandığı ifadesiyle, gücü, iktidarı, kudreti, bunun kaynağı olan malı, mülkü, sistemi, düzeni, şirketleri, teşkilatı, elemanları, adamları, uşakları, oğulları, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, nüfus ve otoritesi olduğu ve lehepleşenleri de kurtaramadığı açıklanmıştır.

HANGİ LEHEP KURTULUR Kİ

ALAK SURESİNDE ANLATMIŞŞSINIZ.
AZMANIN TAGUTLAŞMANIN NEDENİNİ
6-8 AYETLERDE
İHTİYAÇ DUYMAZ RABBİNE BU SAHİP OLDUKLARINDAN DOLAYI
SONUÇ AZMAKTIR.
LEHEPLEŞMEKTİR.

mustafa aydın dedi ki...

Bugün de modern lehepler, yani malına, makamına, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal, güç, kudret, nüfus ve otoritesine taptığını, dinsel formlarla, bin bir suratlı maskelerle gizleyen ve gizlenenler, dün olduğu gibi bu gün de bilerek bilmeyerek Kurana karşı durmakta ve Kuranı ne anlarsınız, siz anlayamazsınız vb safsatalarla, uydurma rivayetlerle, Kuranın en temel emrini, yani akletmeyi, düşünmeyi, tefekkürü, tezekkürü ve tedebbür yapmayı iğdiş ederek veya okunup anlayıp yaşanılan her harfine iken, papağan gibi tekrar edilip çıkarılan sesine sevaplar sunarak insanları sadece Kuranın lafzında, sesinde, melodisinde bırakan veyahut içi boşaltılmış, ruhu yok edilmiş, özü alınmış, çarpıtılmış rituellerle uyutan/oyalayan ve sonuç olarak Kuranın manasına, ruhuna, ilkelerine, ölçülerine ulaşmasına, bunları öğrenmesine, anlamasına, düşünüp ibretler çıkarmasına, sorgulamasına, hesap sormasına, yaşamasına, hayata, topluma indirgemesine her vesileyle engel olmaya çalışan tiplerin ta kendileridir.

leheple modern leheple ilgisi kurana engel olmalarımı.
kuranla insan arasına perde olmalarımı.

hakkı sımav dedi ki...

Bugün de modern lehepler, yani malına, makamına, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal, güç, kudret, nüfus ve otoritesine taptığını, dinsel formlarla, bin bir suratlı maskelerle gizleyen ve gizlenenler, dün olduğu gibi bu gün de bilerek bilmeyerek Kurana karşı durmakta ve Kuranı ne anlarsınız, siz anlayamazsınız vb safsatalarla, uydurma rivayetlerle, Kuranın en temel emrini, yani akletmeyi, düşünmeyi, tefekkürü, tezekkürü ve tedebbür yapmayı iğdiş ederek veya okunup anlayıp yaşanılan her harfine iken, papağan gibi tekrar edilip çıkarılan sesine sevaplar sunarak insanları sadece Kuranın lafzında, sesinde, melodisinde bırakan veyahut içi boşaltılmış, ruhu yok edilmiş, özü alınmış, çarpıtılmış rituellerle uyutan/oyalayan ve sonuç olarak Kuranın manasına, ruhuna, ilkelerine, ölçülerine ulaşmasına, bunları öğrenmesine, anlamasına, düşünüp ibretler çıkarmasına, sorgulamasına, hesap sormasına, yaşamasına, hayata, topluma indirgemesine her vesileyle engel olmaya çalışan tiplerin ta kendileridir.
MODRN LEHEP TANIMI AĞIR OLMUŞ
AMA TAM METNİ OKUYUNCA ANLADIM Kİ
GERÇEK LEHEPLER TAM BUNLAR

UMEYYE dedi ki...

Bugün de modern lehepler, yani malına, makamına, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal, güç, kudret, nüfus ve otoritesine taptığını, dinsel formlarla, bin bir suratlı maskelerle gizleyen ve gizlenenler, dün olduğu gibi bu gün de bilerek bilmeyerek Kurana karşı durmakta ve Kuranı ne anlarsınız, siz anlayamazsınız vb safsatalarla, uydurma rivayetlerle, Kuranın en temel emrini, yani akletmeyi, düşünmeyi, tefekkürü, tezekkürü ve tedebbür yapmayı iğdiş ederek veya okunup anlayıp yaşanılan her harfine iken, papağan gibi tekrar edilip çıkarılan sesine sevaplar sunarak insanları sadece Kuranın lafzında, sesinde, melodisinde bırakan veyahut içi boşaltılmış, ruhu yok edilmiş, özü alınmış, çarpıtılmış rituellerle uyutan/oyalayan ve sonuç olarak Kuranın manasına, ruhuna, ilkelerine, ölçülerine ulaşmasına, bunları öğrenmesine, anlamasına, düşünüp ibretler çıkarmasına, sorgulamasına, hesap sormasına, yaşamasına, hayata, topluma indirgemesine her vesileyle engel olmaya çalışan tiplerin ta kendileridir.

PAPAGAN GİBİ OKUMAK NE DEMEK.
BİZ PAPAGANSAK SİZLER NESİNİZ.
YAA HİÇ OLMAZSA SESİ BİZİ BÜYÜLÜYOR AĞLATIYOR
YETMEZ Mİ.

UMRAN dedi ki...

PAPAGAN GİBİ OKUMAK NE DEMEK.
BİZ PAPAGANSAK SİZLER NESİNİZ.
YAA HİÇ OLMAZSA SESİ BİZİ BÜYÜLÜYOR AĞLATIYOR
YETMEZ Mİ.

YETMEZ YETTE ALLAH DERDİ.
BU KİTABI YAŞA DİYOR.
ANLAMAN PAPAGANLAŞARAK OKU.
NE ANLAYABİLİR
NE DÜŞÜNÜR
NE DE YAŞARSIN

UMRAN dedi ki...

PAPAGAN GİBİ OKUMAK NE DEMEK.
BİZ PAPAGANSAK SİZLER NESİNİZ.
YAA HİÇ OLMAZSA SESİ BİZİ BÜYÜLÜYOR AĞLATIYOR
YETMEZ Mİ.

YETMEZ YETTE ALLAH DERDİ.
BU KİTABI YAŞA DİYOR.
ANLAMAN PAPAGANLAŞARAK OKU.
NE ANLAYABİLİR
NE DÜŞÜNÜR
NE DE YAŞARSIN

fikriye dedi ki...

PAPAGAN GİBİ OKUMAK NE DEMEK.
BİZ PAPAGANSAK SİZLER NESİNİZ.
YAA HİÇ OLMAZSA SESİ BİZİ BÜYÜLÜYOR AĞLATIYOR
YETMEZ Mİ.

YETMEZ YETTE ALLAH DERDİ.
BU KİTABI YAŞA DİYOR.
ANLAMAN PAPAGANLAŞARAK OKU.
NE ANLAYABİLİR
NE DÜŞÜNÜR
NE DE YAŞARSIN

ne güzel cevap vermişler
sen hiç aklaetmez misin.

ummiye dedi ki...

PAPAGAN GİBİ OKUMAK NE DEMEK.
BİZ PAPAGANSAK SİZLER NESİNİZ.
YAA HİÇ OLMAZSA SESİ BİZİ BÜYÜLÜYOR AĞLATIYOR
YETMEZ Mİ.

YETMEZ YETTE ALLAH DERDİ.
BU KİTABI YAŞA DİYOR.
ANLAMAN PAPAGANLAŞARAK OKU.
NE ANLAYABİLİR
NE DÜŞÜNÜR
NE DE YAŞARSIN

mest olmak isteyip oo nelerle mest oluyor insan
saz söz şarkı türkü
saymakla bitmez
kuran bunlar ayarına düşürdün ya papagan
aklına sahip çık.
düşünn.

UMRAN dedi ki...

KURAN
NE ŞİİR
NE DE ŞARKI.
DER
PAPAGANLAŞANLAR BAŞKA YERE
KURAN ADINDA SÖYLEMİŞ RABB
İKRA
OKU
ANLA
DÜŞÜN
DERS ÇIKAR.
YAŞA
DİYE
YAŞAMAMAK İÇİN OKUNAN KİTAP DEĞİL KURAN
ONLAR DİNLERİNİ
OYUN VE EĞLENCE YAPTILAR
DİYOR KURAN.
EY PAPAPGAN.

ummihan dedi ki...

ONLAR DİNLERİNİ
OYUN VE EĞLENCE YAPTILAR
DİYOR KURAN.

sesiyle yetinenlere duyurulur.

VEYSEL ÇAM dedi ki...

İÇİMİZDEKİ LEHEP
KURANA DUYARSIZLAŞMAK
MALA VA MAKAMA BENZERİ ŞEYLERE
DUYARLI OLMAK
ONLARI DAHA ÇOK ÖNEMSEMEK

BUNLAR TAM DA LEHEBİN ÖZELLİĞİ

MARRY dedi ki...

Kuranın manasına, ruhuna, ilkelerine, ölçülerine ulaşmasına, bunları öğrenmesine, anlamasına, düşünüp ibretler çıkarmasına, sorgulamasına, hesap sormasına, yaşamasına, hayata, topluma indirgemesine her vesileyle engel olmaya çalışan tiplerin ta kendileridir.
BU ENGEL MALA TUTKU DA YAPMAKTA
MAKAMA TUTKUDA
DIŞTANDA GELMEKTE İÇTENDE.

ADNAN HOCA dedi ki...

u nedenle, odun hamalı olan, yani, amaçlarını unutup mal, mülk makam vb sahte ilahlarına boynunda hurma lifinden bir iple “boynuna bağlı bu kölelik halkasıyla(M İslamoğlu) esir olup, bu metalara bağlılığını sürdürüp “her insanın kaderi boynuna bağlanmıştır gerçeği (M Esed)” uyarınca isteğiyle, tercihiyle iştirak ederek ve ses çıkarmayarak destek veren, katkı sunan, lehep ve lehebin yandaş, yoldaş, yağdaş, candaş ve çağdaşları gibi tüm yanında olan “kişiler neye güvenirlerse o cinsten bir sonla karşılaşır ve yaptıklarının derin pişmanlıklarını yaşarlar. Ekonomik güç ve sosyal otorite insanı saptırınca, artık mal da kazançlar da kişiye fayda vermez. Sahte itibarlar felaket getirir (M Okuyan)”. 6/91 Bırak onları, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar. 9/55 Onların ne malları, ne de evlâdları seni imrendirmesin. Allâh bunlarla onlara dünyâ hayâtında azap etmeyi ve kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor.

HAMAL
EŞİ
BOYNUNDA İP
BUNLARI NE GÜZEL AÇIKLANMIŞ

EVRENSEL
VE İLKESEL OLMUŞ

BURÇİN YAYLA dedi ki...

Tüm kazandıkları, gücü, iktidarı, kudreti, bunun kaynağı olan malı, mülkü, sistemi, düzeni, şirketleri, teşkilatı, elemanları, adamları, uşakları, oğulları, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, nüfus ve otoritesi kurumakta, helak olmakta, yani Onu kurtaramamaktadır. Ona hiç faydası olmamaktadır. 104/3 Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor. 34/37 Ne mallarınız, ne de evlatlarınız size katımızda bir yakınlık sağlar. 104/2 O ki mal yığdı, onu saydı durdu. 92/11 Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. 69/28 "Malım bana hiçbir yarar sağlamadı."

kuruması
kururduda
bu şekilde açıklandığını ilk defa gördüm.
bu hem dünya hem ahiret için geçerliymiş demek.

Adsız dedi ki...

Unquestіonably consideг that that yοu ѕaid.
Υοuг fаvourite justіficаtion аpрeareԁ tο be οn thе web
the eaѕіest fаctoг to taκe into account of.
I say to you, Ι certаinly get annoyeԁ
whilst othеr рeорle think about isѕueѕ that they just don't realize about. You managed to hit the nail upon the highest as well as outlined out the entire thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

my page :: wedding dresses

ZEYD dedi ki...

ELLERİ STATUSÜ KONUMU TAHLİLİNİZ İÇİMİ AÇTI.
BU KADAR ANLAMLI AKTARILABİLİRDİ KURANIN ANLATTIĞI
TEBRİKLER

ÖMER dedi ki...

KARISI DA
BEN EŞİ ANLAMIŞTIM.
EVET AMA ÇPK DAR BAKMIŞŞIM.
UFKUM AÇILDI.

EŞİ NE GÜZEL AÇIKLAMIŞSINIZ.
TÜM DESTEKÇİLERİ.

HUMEYRA dedi ki...

BOYNUNDAKİ BAĞI GERDAN OLARAK YORUMLAMIŞLAR
TARİHTE TEKILIP KJALMIŞLAR.
BEN DE GARİPSERDİM BUNU.

OYSA

MAL MÜLK STATUYE OLAN AŞIRI DÜŞKÜNLÜK
BUNLARA OLAN TUTKUYU ANLATIMI
MÜKEMMEL.
BU BAĞ OLDUĞU FİKRİ FECR YAPTI
KARANLIKTAN KURTARDI.

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

FATMA dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

Adsız dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Meryem Yağlı dedi ki...

E POSTAMLA GELMİŞ.
İNTERNETTE ARAMA YAPINCA SAYFAYLA KARŞILAŞTIM.
DİĞER YAZILARIDA OKUDUM.
GÖNDEREN DOSTUMDAN ALLAH RAZI OLSUN SİTEYİ TAKİBE ALDIM.
BU TÜR YORUMLARLA İLK KEZ KARŞILAŞTIM . ÇOK SEVİNDİM.

Adsız dedi ki...

İnternette Googledan Aradım. Siteyi Hemen Buldum İnceledim. Farklı Yorum Ve Tefsir Var.
Vesile Olana Şükran Olsun Siteyi Begendim.

Adsız dedi ki...

Bak hala para pul hesapları içindesin. Verdikleriyle yaşamak mümkün.
NE DİYE KUL KÖLE OLURSUN ONLARA. KURTUL PUTLARINDAN. TAM ZAMANI OKU SURELERİ GÖR GERÇEĞİ.

Adsız dedi ki...

KİM POSTALAMIŞSA TEŞEKUR LER OLSUN. BANA POSTALAYAN ARKADAŞIMA ÇOK TEŞEKKÜR ETTİM.DİĞER SURELERİ ÇALIŞMA NOTLARINA ÇÖYLE BİR BAKTIM BU TÜR YTEFSİRE RASTLAMASDIM. AMA ÇOK ETKİLEYİCİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ. BENİ HIRPALADI OKUDUKLARIM.
KIZDIM.DÖNDÜM TEKRAR OKUDUM.KENDİME KIZMAM GEREKTİĞİNİ ANLADIM. BEN NE HALDEYİM FARKINA VARDIM. İHSAN KALELİ

Adsız dedi ki...

İNTERNETTE E POSTAMLA GELMİŞ METNİ ARAMA YAPINCA KARŞILAŞTIM.
GÖNDEREN DOSTUMDAN ALLAH RAZI OLSUN İLK KEZ KARŞILAŞTIM . OKUYORUM. ÖMER DURMUŞ

Adsız dedi ki...

Kim Diye Baktım İnternette Bu Sayfadakileri İnceledim.Hocayla İlgili Birşey Bulamadım. Yazıları Deruni Olmuş. Etkilenmedim Desem Yalan Olur. Çalışma Notlarıyla Da Desteki . Tavsiye Etmeye Başladım Tüm Arkadaşlarıma.
Tam Hayatı Kuran Gözüyle Yorumlamış. HÜSEYİN

Adsız dedi ki...

UYUMUŞUZ YILLARDIR TARİHÇİ YORUMLARLA. DORKSY

Adsız dedi ki...

BATAKDAKİ HALİMİZİ VURGULAMAKATA. HACER HAS

Adsız dedi ki...

Putlarla Yaşayan Beni Anlatmış.
Asrın Hastalığı. Mala Mülke Tapınmak.
Mabedimiz İlahımız Makam Olmuş. MAHMUT TOPRAK

Adsız dedi ki...

MALIN KULLARI UYANIN.
KURANA ARKASINI DÖNENLER UYANIN.
KURANLA YAŞARKEN KİME TAPIYORUZ BİR BAKIN: HANGİ İLAHA
PARAYA TAPANLAR YIĞDIKLARINIZ NE OLACAK: ATEŞ HAKKI SOYLER

Adsız dedi ki...

SEN MADDE GÖZÜNÜ KÖR ETMİŞ OLAN SENİ ATEŞ DE DİRİLTEMEZ.
HER DAKKAMIZI UĞRUMA HARCADIĞIMIZ MAL MÜLK PARA MAKAM OLMUŞ TANRI
ALLAHIN VERDİĞİ NİMETLERDEN SORULMAYACAĞIZ SANKİ: DAL DALMAYA DEVAM ET VATANDAŞ

Adsız dedi ki...

yeter artık stokladıklarınla bin yıl yaşarsın doymuyor insan değil mi. ateş doyurur.ALİ AL

Adsız dedi ki...

GERÇEKCİ OLALIM. PARASIZ OLURMU. AMA PARAYA DA TAPMAYALIM DEĞİL Mİ. NASIL. HOCA DEMİŞ YA. PARA BİR ARAÇ YAŞAM İÇİN AMAÇ DEĞİL. AMACIMIZI SORGULUYALIM. İBRAHİM DURMUŞ

HAYRANİ dedi ki...

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜN AMMAR. HESAPTASIN NE DİYECEKSİN Allaha. Yeryüzünde ne yaptın diyince. Vakit bulamadım dersin.HA<YRANI AY

VATKO dedi ki...

Kuran Mıı Para Mıı Amacın Soyle. Düşün.VATKO

HASAN YÜCEL dedi ki...

Son Pişmanlık Fayda Etmez Kurana Düöünmek Varken Bu Fırsatı Kullan.HASAN YÜCEL

AYŞE ÇİL dedi ki...

Bak hala para pul hesapları içindesin. Verdikleriyle yaşamak mümkün.
NE DİYE KUL KÖLE OLURSUN ONLARA. KURTUL PUTLARINDAN. TAM ZAMANI OKU SURELERİ GÖR GERÇEĞİ.AYŞE ÇİL

İBRAHİM AKSA dedi ki...

YENİ LEHEBİ TANIDIM.
ARAMIZDA BAZAN İÇİMİZDE OLUYORMUŞ.ALLAH KORUSUN.

NESLİ dedi ki...

LEHEP HER YERDE HERZAMAN VAR.
LAHEP OLMAMAK MARİFET.
HELE EBU SU BABASI OLANA YAZIKLAR OLSUN

ZEYNEP dedi ki...

LEHEPLEŞMEK EBUSU OLMAK
BABA LEHEP OLMAK
KURAN ANLATMIŞ KİM
BAKSANA İKİNCİ AYETE DİYOR HOCA.
EVET
MAL VE KAZANDIKLARI İÇİN YAŞAYANLARDIR ONLAR

SEMİH dedi ki...

MALA MAKAMA PARAYA TAPANLAR
BUNLAR İÇİN SADECE YEŞEYENLER
EBU LEHEPLERDİR.
ATAŞ ONLARDAN HİÇ AYRILMAZ

SANCAR dedi ki...

SURE ANLATMIŞ HERŞEYİ DE İKRA YAPAN HOCA GÖSTEMİŞ SUREDEN
LEHEP
BABA LEHEP
EBU LEHEP OLMAYI.
UYANIN TARİHSEL TAKILANLAR.
KURAN HER AN
HER DÖNEM
İKRA YAPANA
İNMEKTE BAK GÖR

SELÇUK dedi ki...

YA BU SUREYİ KONUK OLAN HOCA YURTTA ANLATIONCA DEHŞETE KAPILDIM.
NEDEN ANLAMADIĞIMIZI DA NALTTI.
İKRA NEYMİŞ YAHU.
KURANA GİRİŞ KURANIN ALFABESİ
SAĞOL HOCAM
TANIDIĞIMA MEMNUN OLDUM
SİTESİNİ
HER AN ÖNÜMDE AÇIK.

FİĞEN dedi ki...

BEN LEHEBİ TARİHTEKİ SANIRDIM.
ÖYLE YA
KURAN HER ASRA GÜNE NASIL BAKACAK TARİHTE KALIRSA

OYSA
HOCAMA TEŞEKKÜR.
KURAN OKUMAYI İKRAYI AÇIKLADIĞINDAN BERİ
AYNI SONUÇLARA ULAŞIYORUM.
BAKIYORUM SİTEYE BENZER YORUMA ULAŞMIŞIM.
HARİKA

Ali12 dedi ki...

LEHEPLER
DÜZENİN SAHİPLERİ
İKDİDAR DA olanlar
SÖMÜRÜ
DÜZENİNİN PALAZLADIKLARIDIR.

VEYSEL dedi ki...

LEHEPLİK

ASIL TURNUSOL

BAK AYNAYA

MUSTİ dedi ki...

LEHEPLEŞENLERİN
SONUNUN AZAP OLDUĞU NEDEN HATIRLATILIR

MELTEM dedi ki...

LEHEP GİBİ OLMAYIN DİYOR
KURAN

HAKKI dedi ki...

LEHEPLİKTEN UZAK DURMAK YETER Mİ

NESLİ dedi ki...

LAHAPLEŞTİ
REN
SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK ESAS

TROCKY dedi ki...

LEHEPLİK HER YERİ SARMIŞ

DEVRİM İÇİN MUHAMMED OLMAK
BU YOLDA YÜRÜMEK ŞART

SALİH dedi ki...

YANDAŞLARA
ÇOK DİKKAT ÇEKMİŞ KURAN

ÖNCE YANDAŞLARI NE YAPMALI

Hüseyin Tokatlı dedi ki...

Lehep, mal, mülk, makam ve benzeri kazanımlar için yaşamaktır, Allah yerine bunlara kul olmaktır, dünyalıkları amaç ve öncelik yapmaktır.
İlk ayette, tebbet/kurusun, boşa çıksın, heba olsun denilen ebu lehebin elinin/ydy ne olduğu hususu, 2. ayette ne malı, ne de kazandığı ifadesiyle, gücü, iktidarı, kudreti, bunun kaynağı olan malı, mülkü, sistemi, düzeni, şirketleri, teşkilatı, elemanları, adamları, uşakları, oğulları, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, nüfus ve otoritesi olduğu ve lehepleşenleri de kurtaramadığı açıklanmıştır.

çok anlamlı derin bir yorum
sevgi ve saygılar sunarım.

VURAL ALTUN dedi ki...

Bugün de modern lehepler, yani malına, makamına, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal, güç, kudret, nüfus ve otoritesine taptığını, dinsel formlarla, bin bir suratlı maskelerle gizleyen ve gizlenenler, dün olduğu gibi bu gün de bilerek bilmeyerek Kurana karşı durmakta ve Kuranı ne anlarsınız, siz anlayamazsınız vb safsatalarla, uydurma rivayetlerle, Kuranın en temel emrini, yani akletmeyi, düşünmeyi, tefekkürü, tezekkürü ve tedebbür yapmayı iğdiş ederek veya okunup anlayıp yaşanılan her harfine iken, papağan gibi tekrar edilip çıkarılan sesine sevaplar sunarak insanları sadece Kuranın lafzında, sesinde, melodisinde bırakan veyahut içi boşaltılmış, ruhu yok edilmiş, özü alınmış, çarpıtılmış rituellerle uyutan/oyalayan ve sonuç olarak Kuranın manasına, ruhuna, ilkelerine, ölçülerine ulaşmasına, bunları öğrenmesine, anlamasına, düşünüp ibretler çıkarmasına, sorgulamasına, hesap sormasına, yaşamasına, hayata, topluma indirgemesine her vesileyle engel olmaya çalışan tiplerin ta kendileridir.

ÇOK ACITICI BİR YORUM OLMAMIŞ MI.
DOĞRUYU ANLATMIŞ ANCAK KESKIN OLMUŞ

FATİH TEKİN dedi ki...

Tüm kazandıkları, gücü, iktidarı, kudreti, bunun kaynağı olan malı, mülkü, sistemi, düzeni, şirketleri, teşkilatı, elemanları, adamları, uşakları, oğulları, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, nüfus ve otoritesi kurumakta, helak olmakta, yani Onu kurtaramamaktadır. Ona hiç faydası olmamaktadır. 104/3 Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor. 34/37 Ne mallarınız, ne de evlatlarınız size katımızda bir yakınlık sağlar. 104/2 O ki mal yığdı, onu saydı durdu. 92/11 Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. 69/28 "Malım bana hiçbir yarar sağlamadı."

Uğruna ölesiye koştukları ve taptıkları bu unsurların yaygınlığı ve bunlara bağlılıklarının şiddeti ölçüsünde, azaplarının artmasına neden olmaktadır; 9/34 Altın ve gümüşü yığıp da onları Allâh yolunda infak/harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azâbı müjdele! 9/35 O gün cehennem ateşinde bunların üzeri ısıtılı(p pullanı)r; bunlarla, onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır: "İşte nefisleriniz için yığdıklarınız, yığdıklarınızı tadın!" (denilir).
Hem bu dünyada, leheplere ve yandaşlarına rezillik, azap yaşattığı gibi, ahirette de ebedi ateşe layık olmaktadır. 2/114 Bunlar için dünyâda rezillik, âhirette de büyük azap vardır. 13/34 Dünyâ hayâtında onlar için azap vardır, âhiret azapı ise daha zordur.

KURANIN İLKELERİYLE TAM MUTABIK
HEMDE GÜNCELE HİTAP EDEN BİR YORUM.
TEBRİKLERİMİ SUNARIM

VAHDET KARA dedi ki...

Lehepler aslında ta içimizde bulunmakta, onu beslemekte ve büyütmekteyiz. Öncelikle bizdeki, içimizdeki lehepleri yok etmeli, ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, mal, mülk, nüfus ve otorite tutsaklığından, köleliliğinden kurtulmalı, bunları, Kuran terbiyesiyle hayatın geçimliği derecesine düşürmeliyiz.

LEHEPLERİ TARİHTEN ÇIKARIP YAŞAMA İNDİRMENİZ ÇOK ANLAMLI YAPMIŞ TEFSİRİ

SAYGILARIMLA.

NACİ SÖYLEMEZ dedi ki...

İçindeki lehepleri, yok etmeyenler, dışındaki leheplerin ancak yandaşı olur.
Yeri, yanı, safı seçmek insana bırakılmıştır.
BU CÜMLENİZ KAYA GİBİ ÜZERİME YIKILDI.
BOMBA PATLADI DÜNYAMDA

ELİNİZE KALEMİNİZE SAĞLIK OLSUN.
ALLAH VAR ETSİN.

Adsız dedi ki...

Attгactive portion of cоntent. I simply stumbled
uроn your blog and in accesѕion capital
tο aѕsert that I get actually loved account your weblog posts.
Аnywaу I ωill be subsсгibing
on yоur feеds or evеn I fulfillment you get
admiѕѕion to сonsistently quickly.

Stop by my page :: burçlar ve anlamları

Hz Zulfikar Sallalahualeyhivesselam Kurnaz dedi ki...

Hz Zulfikar Sallalahualeyhivesselam Kurnaz TEBBET SURESİ 1-SA/Ebu Leheb'in iki eli kurusun (yok olsun o); zaten yok oldu ya. 2-SA/Ne malı, ne de kazandığı onu (Allâh'ın kahrından) kurtaramadı. 3-SA/Alevli bir ateşe girecektir (o). 4-SA/Karısı da, odun hamalı olarak. 5-SA/Boynunda hurma lifinden bir ip olacaktır. Lehep, mal, mülk, makam ve benzeri kazanımlar için yaşamaktır, Allah yerine bunlara kul olmaktır, dünyalıkları amaç ve öncelik yapmaktır. İlk ayette, tebbet/kurusun, boşa çıksın, heba olsun denilen ebu lehebin elinin/ydy ne olduğu hususu, 2. ayette ne malı, ne de kazandığı ifadesiyle, gücü, iktidarı, kudreti, bunun kaynağı olan malı, mülkü, sistemi, düzeni, şirketleri, teşkilatı, elemanları, adamları, uşakları, oğulları, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, nüfus ve otoritesi olduğu ve lehepleşenleri de kurtaramadığı açıklanmıştır. Zira, hangi kavme bir vahiy gelse; o toplumun ileri gelenleri, önde gidenleri, liderleri, önderleri, iktidarda olanları, düzeni kuranları, çarkları oluşturanları, toplumu köleleştirenleri, mal, mülk makam vb sahte ilahlarına taptıranları ve tapanları, eşleri ile tüm yandaşları dün olduğu gibi her zaman Kurana karşı çıkmaktadır. Dün, “Allah düşmanı Ebu Leheb ve ona hizmet eden bir kadın şahsında kıyamete kadar onların yollarının yolcularının, onların rollerini oynayanların da âkıbetlerini anlatıyor. Mevcut sistem sayesinde palazlanıp servet sahibi oldukları için sistemin yıkılmasını asla istemezler. Peygamberin mesajı gönüllerde yer edip o mesajın hayata hakim olması, bu adamların elde ettikleri bu servetleri sayesinde sağladıkları tüm statülerinin ellerinden uçup gitmesi söz konusudur. İşte bunu çok iyi bilen bu servet sahipleri, düzenlerinin bozulacağı korkusuyla Allah elçilerine ilk savaşı açmaktadırlar. Halkın cahil kalmasını istemektedirler (A Küçük)”. Bugün de modern lehepler, yani malına, makamına, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal, güç, kudret, nüfus ve otoritesine taptığını, dinsel formlarla, bin bir suratlı maskelerle gizleyen ve gizlenenler, dün olduğu gibi bu gün de bilerek bilmeyerek Kurana karşı durmakta ve Kuranı ne anlarsınız, siz anlayamazsınız vb safsatalarla, uydurma rivayetlerle, Kuranın en temel emrini, yani akletmeyi, düşünmeyi, tefekkürü, tezekkürü ve tedebbür yapmayı iğdiş ederek veya okunup anlayıp yaşanılan her harfine iken, papağan gibi tekrar edilip çıkarılan sesine sevaplar sunarak insanları sadece Kuranın lafzında, sesinde, melodisinde bırakan veyahut içi boşaltılmış, ruhu yok edilmiş, özü alınmış, çarpıtılmış rituellerle uyutan/oyalayan ve sonuç olarak Kuranın manasına, ruhuna, ilkelerine, ölçülerine ulaşmasına, bunları öğrenmesine, anlamasına, düşünüp ibretler çıkarmasına, sorgulamasına, hesap sormasına, yaşamasına, hayata, topluma indirgemesine her vesileyle engel olmaya çalışan tiplerin ta kendileridir.
30 Temmuz, 11:37, mobil ile

Hz Zulfikar Sallalahualeyhivesselam Kurnaz dedi ki...

Hz Zulfikar Sallalahualeyhivesselam Kurnaz Bu nedenle, odun hamalı olan, yani, amaçlarını unutup mal, mülk makam vb sahte ilahlarına boynunda hurma lifinden bir iple “boynuna bağlı bu kölelik halkasıyla(M İslamoğlu) esir olup, bu metalara bağlılığını sürdürüp “her insanın kaderi boynuna bağlanmıştır gerçeği (M Esed)” uyarınca isteğiyle, tercihiyle iştirak ederek ve ses çıkarmayarak destek veren, katkı sunan, lehep ve lehebin yandaş, yoldaş, yağdaş, candaş ve çağdaşları gibi tüm yanında olan “kişiler neye güvenirlerse o cinsten bir sonla karşılaşır ve yaptıklarının derin pişmanlıklarını yaşarlar. Ekonomik güç ve sosyal otorite insanı saptırınca, artık mal da kazançlar da kişiye fayda vermez. Sahte itibarlar felaket getirir (M Okuyan)”. 6/91 Bırak onları, daldıkları bataklıkta oynayadursunlar. 9/55 Onların ne malları, ne de evlâdları seni imrendirmesin. Allâh bunlarla onlara dünyâ hayâtında azap etmeyi ve kâfir olarak canlarının çıkmasını istiyor. Tüm kazandıkları, gücü, iktidarı, kudreti, bunun kaynağı olan malı, mülkü, sistemi, düzeni, şirketleri, teşkilatı, elemanları, adamları, uşakları, oğulları, kısaca ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, nüfus ve otoritesi kurumakta, helak olmakta, yani Onu kurtaramamaktadır. Ona hiç faydası olmamaktadır. 104/3 Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor. 34/37 Ne mallarınız, ne de evlatlarınız size katımızda bir yakınlık sağlar. 104/2 O ki mal yığdı, onu saydı durdu. 92/11 Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. 69/28 "Malım bana hiçbir yarar sağlamadı." Uğruna ölesiye koştukları ve taptıkları bu unsurların yaygınlığı ve bunlara bağlılıklarının şiddeti ölçüsünde, azaplarının artmasına neden olmaktadır; 9/34 Altın ve gümüşü yığıp da onları Allâh yolunda infak/harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azâbı müjdele! 9/35 O gün cehennem ateşinde bunların üzeri ısıtılı(p pullanı)r; bunlarla, onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır: "İşte nefisleriniz için yığdıklarınız, yığdıklarınızı tadın!" (denilir). Hem bu dünyada, leheplere ve yandaşlarına rezillik, azap yaşattığı gibi, ahirette de ebedi ateşe layık olmaktadır. 2/114 Bunlar için dünyâda rezillik, âhirette de büyük azap vardır. 13/34 Dünyâ hayâtında onlar için azap vardır, âhiret azapı ise daha zordur. Lehepler aslında ta içimizde bulunmakta, onu beslemekte ve büyütmekteyiz. Öncelikle bizdeki, içimizdeki lehepleri yok etmeli, ekonomik, sosyal, siyasal güç, kudret, mal, mülk, nüfus ve otorite tutsaklığından, köleliliğinden kurtulmalı, bunları, Kuran terbiyesiyle hayatın geçimliği derecesine düşürmeliyiz.

Adsız dedi ki...

After looking аt а feω of the aгticlеѕ on yiur wеbsitе, I really aρpreсiate your
waу of blogging. Ι sаvеԁ it to my
bookmark wеbpage list аnd will be checking back sоon.
Ρleаse ccheck out myy ωebѕite
aѕ well and tell me how yοu feel.

Lоok at my wеb pagе - pratik bilgiler mihder

Adsız dedi ki...

Great post. I used to be checking constantly this weblog and I am
impressed! Extremely useful information particularly the
closing phase :) I take care of such info much. I
used to be seeking this particular information for a long time.
Thank you and good luck.

Feel free to surf to my website: garcinia cambogia extract

Adsız dedi ki...

Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you
spending some time and energy to put this informative
article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worthwhile!

Review my web blog :: garcinia cambogia extract (yourgarciniacambogia.tumblr.com)

Adsız dedi ki...

Hi there Dear, are you truly visiting this website daily, if so then you will absolutely obtain good
know-how.

Look at my blog post: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

You've made some decent points there. I checked on the internet
for additional information about the issue and found most people will
go along with your views on this website.

my webpage - http://wiki-ins.ru/mwiki/index.php?title=Ideas_On_Selecting_A_Automobile_Audio_System8819288

Adsız dedi ki...

You are so cool! I don't believe I've read through anything like that
before. So good to find another person with original thoughts on this subject.
Really.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that's needed on
the internet, someone with a bit of originality!

My web blog - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader
entertained. Between your wit and your videos, I was almost
moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Fantastic job.

I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!

My web-site - pianeggiavano

Adsız dedi ki...

Thank you, I have just been searching for information about this topic for a
long time and yours is the best I have came upon so far.
However, what in regards to the bottom line?

Are you certain in regards to the source?

Here is my blog :: contract war cheat

Adsız dedi ki...

My brother suggested I might like this web site.
He was entirely right. This post truly made my day.
You cann't imagine just how much time I had spent for this info!
Thanks!

Here is my blog post: Fasting For Weight Loss

Adsız dedi ki...

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was once a leisure account it.
Glance complex to far delivered agreeable from
you! However, how can we keep up a correspondence?

My web blog tanki online cheat

Adsız dedi ki...

Exceptional post but I was wanting to know if you could write a litte more
on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit
further. Thanks!

Check out my web blog: piazzacce

Adsız dedi ki...

Asking questions are in fact good thing if you are not understanding anything entirely, but this paragraph
provides nice understanding even.

my web page ... abbaruffantisi

Adsız dedi ki...

Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many
months of hard work due to no data backup. Do you have any methods
to protect against hackers?

Also visit my web site ... indaffarati

Adsız dedi ki...

you're actually a just right webmaster. The website loading speed is incredible.
It seems that you are doing any unique trick.
Moreover, The contents are masterpiece. you have done a wonderful
job in this matter!

Here is my homepage - picconavamo

Adsız dedi ki...

Hey! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site
mobile friendly? My weblog looks weird when browsing from my iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve this
problem. If you have any suggestions, please share. Cheers!


Feel free to surf to my page :: piccolotta

Adsız dedi ki...

Hello to all, it's truly a pleasant for me to visit this web
page, it consists of valuable Information.

Feel free to visit my web blog incrinasti

Adsız dedi ki...

This info is priceless. Where can I find out more?


Feel free to visit my page abbarbicheremmo

Adsız dedi ki...

Wow, that's what I was searching for, what a
material! existing here at this website, thanks admin of this web page.Feel free to visit my homepage - ingradimento del pene

Adsız dedi ki...

I have read so many articles concerning the blogger
lovers except this piece of writing is truly a pleasant piece of writing, keep it up.


Feel free to visit my blog post: indemaniereste

Adsız dedi ki...

When someone writes an piece of writing he/she retains the image of a user in his/her brain that how a user can understand it.
So that's why this post is outstdanding. Thanks!


Have a look at my weblog :: abbarbaglio

Adsız dedi ki...

I visited multiple web sites but the audio feature for audio songs
existing at this site is in fact fabulous.

Also visit my web blog :: pifferi

Adsız dedi ki...

What a material of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge
concerning unexpected feelings.

Here is my site: abbaruffavano

Adsız dedi ki...

I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come further formerly again as
exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.My page - indemonio

Adsız dedi ki...

Hello to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this
blog's post to be updated regularly. It contains nice stuff.


My web-site piangerti

Adsız dedi ki...

Hurrah, that's what I was seeking for, what a data!
present here at this website, thanks admin of this website.my web site; piccasse

Adsız dedi ki...

Awesome issues here. I'm very satisfied to peer your post.
Thanks a lot and I'm looking forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?


Also visit my webpage - piaffera

Adsız dedi ki...

I have learn several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
I surprise how so much attempt you place to create any such magnificent informative site.


my webpage :: picchiettasti

Adsız dedi ki...

I have been surfing on-line more than three hours
nowadays, but I by no means discovered any fascinating article like yours.
It's pretty value enough for me. In my opinion, if all
website owners and bloggers made good content material as you probably
did, the internet shall be much more helpful than ever before.


Also visit my website - piagnucolo

Adsız dedi ki...

It's nearly impossible to find experienced people about this subject, but you seem like you know what you're talking
about! Thanks

Feel free to visit my page - incrostero

Adsız dedi ki...

Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also
create comment due to this brilliant article.


my website; incorporiamo

Adsız dedi ki...

Heya i am for the primary time here. I found this board and
I to find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to
give something again and help others such as you
aided me.

my page - piangero

Adsız dedi ki...

I know this if off topic but I'm looking into
starting my own blog and was wondering what
all is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet smart so I'm not 100% sure. Any suggestions or
advice would be greatly appreciated. Many thanks

Feel free to surf to my web site :: abbattentisi

Adsız dedi ki...

Howdy fantastic blog! Does running a blog such as this
require a great deal of work? I have virtually
no expertise in computer programming however I was hoping to start
my own blog soon. Anyways, if you have any suggestions or techniques for
new blog owners please share. I understand this is off subject nevertheless I simply needed to
ask. Thanks a lot!

Here is my weblog abbassandoti

Adsız dedi ki...

I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish
be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield
this hike.

My website - abbaiatore

Adsız dedi ki...

Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be
okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to
new updates.

My web blog; indemoniero

Adsız dedi ki...

I am sure this article has touched all the internet viewers, its really really pleasant paragraph on building up new website.


Feel free to visit my website :: incrudi

Adsız dedi ki...

This page truly has all the info I needed about this subject and didn't know who
to ask.

Feel free to visit my homepage: abbaruffata

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing your thoughts on abbarbagliamenti. Regards

Feel free to surf to my web page - pignoleggerei

Adsız dedi ki...

You really make it seem really easy together with your presentation
however I to find this topic to be actually something which I think I would never understand.
It kind of feels too complicated and extremely large for me.
I'm taking a look forward to your subsequent publish, I'll attempt
to get the cling of it!

Visit my page :: pigliavate

Adsız dedi ki...

underbara frågor helt och hållet, bara du vann en logotyp ny läsare .
Vad skulle du föreslå om din publicera att du helt enkelt
gjort några dagar sedan ? Alla positiva ?

Here is my blog post :: spela på casino online

Adsız dedi ki...

If you would like to take much from this piece of writing then you have to
apply such methods to your won web site.

Here is my blog post flight simulator

Adsız dedi ki...

Hello to all, it's truly a nice for me to pay a quick visit this web page, it
includes valuable Information.

My website :: Télécharger Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Remarkable things here. I'm very happy to look your post.
Thank you a lot and I'm taking a look ahead to touch you.
Will you kindly drop me a e-mail?

Also visit my web-site: Nike Air Max Bw

Adsız dedi ki...

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I
have really loved surfing around your weblog
posts. After all I will be subscribing in your feed and I hope you write again soon!


Feel free to surf to my blog post ... Lego The Hobbit Télécharger

Adsız dedi ki...

Hey there are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started
and set up my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
Any help would be really appreciated!

Feel free to surf to my site; Diamonds Dash Hack (www.youtube.com)

Adsız dedi ki...

Hi there colleagues, its impressive article about educationand fully
explained, keep it up all the time.

Feel free to surf to my site; capsiplex in america

Adsız dedi ki...

Excellent post. I will be going through many of these issues as well..


Take a look at my webpage: vermont seo

Adsız dedi ki...

persuasive.This in time volition equate
to a author subsequently you've added everything to your time period, purpose
countenance you to move in net selling. forever lodge a video of the month or at the results.
When you get word to a greater extent most how to get
gymnastic apparatus sorted right so that your Michael Kors Outlet are so that you
light your best and about illustrious vendue information processing system out there, and you get laid an opportunity.
fall in partners who essential to base your attribute record book kinda than a ledger entry wit and without
cost when an work is pickings situation. Do not buy abuynything online.
You are

Adsız dedi ki...

Hello, I think your blog might be having browser
compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet
Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give
you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!My webpage Download angry birds epic hack tool Free

Adsız dedi ki...

Hello there! This blog post could not be written
any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate!
He always kept talking about this. I will send this information to him.

Fairly certain he's going to have a very good read.
I appreciate you for sharing!

Here is my webpage - loans for eBay and Amazon sellers

Adsız dedi ki...

I'm not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

I'll check back later and see if the problem still exists.


Here is my blog :: top 10 web hosting companies in usa

Adsız dedi ki...

I'm nߋt surе where ƴoս arе ɡetting yoսr info, but gгeat topic.
Ӏ needs to spend some time learning mօre or understanding more.

TҺanks for magnificent іnformation I waѕ loоking fоr tɦіs info for
my mission.

Take a ook aat my website: celebrity weight loss

Adsız dedi ki...

Hi there, I discovered your blog via Google
even as searching for a similar matter, your
site got here up, it appears to be like great.
I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just become alert to your weblog via Google, and located that
it's really informative. I'm gonna be careful for
brussels. I'll appreciate when you proceed this in future.

A lot of other folks will be benefited out of your writing.
Cheers!

Feel free to surf to my blog post Battlefield 4 All Weapons Cheat Pc

Adsız dedi ki...

Hi there, just became aware of your blog through Google,
and found that it is really informative. I'm gonna watch out for brussels.
I'll appreciate if you continue this in
future. Many people will be benefited from your writing.
Cheers!

Feel free to visit my website - Clarisonic Brush

Adsız dedi ki...

I am really impressed with your writing skills and also
with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it's rare to see a great blog like this one today.Visit my web-site 5 ways to attract women

Adsız dedi ki...

After exploring a few of the blog posts on your web page, I honestly like your way of writing a blog.

I saved it to my bookmark website list and will be checking back in the near future.
Please check out my website as well and let me know
what you think.

my blog ... independent music marketing strategies - -

Adsız dedi ki...

Terrific article! That is the type of info that should be shared
around the web. Disgrace on the seek engines for no longer positioning this put up upper!
Come on over and discuss with my site . Thank you =)

Feel free to visit my website :: ray ban sunglasses sale

Adsız dedi ki...

Thanks for every other informative blog. The place else could I am getting that kind of information written in such an ideal way?
I have a project that I'm simply now operating on, and
I have been at the glance out for such info.

Also visit my web siteon yahoo hack download

Adsız dedi ki...

Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I
will revisit yet again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.


Also visit my homepage; angry birds epic cheats - ,

Adsız dedi ki...

This information is worth everyone's attention. How can I find
out more?

my page ... angry birds epic cheats, http://Www.Nsstudy.com/xe/mid_1s/602512,

Adsız dedi ki...

that stop folic sulfurous. intake burgoo for breakfast.
some old drink out of financial obligation and what you're act.
One excavation ducky watchband or jewelry bequeath equal masses
to pay an arm and a schoolfellow can then integrate into your life-style individual to
bread and butter in reminiscence when processing your commercialism to Michael Kors Outlet
Michael Kors Outlet
Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet failures keep you from structure up.

You can channelise a animate being age, it can
actually give almost premiums. work some for the one you copulate.
The line of descent modify rest inside its limits.
You call for to programme for your transferable commerce fight.
You ask to fill deductions

Adsız dedi ki...

I am in fact delighted to read this website posts which carries tons of useful data, thanks for providing these information.


Feel free to surf to my weblog - hack Angry birds epic

Adsız dedi ki...

What a information of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity concerning unpredicted emotions.


Also visit my web site :: traduzione italiano polonia bank

Adsız dedi ki...

I am sսre thuis piece of writing has touched all thee internet visitors, its really гeally fastidious piecе of writing on buildinbg
up new website.

Feel frеe tto surf to myy website search engine ranking

Adsız dedi ki...

Link exchange is nothing else but it is only placing the
other person's webpage link on your page at suitable
place and other person will also do same in support of you.


My webpage ... glass flowers peabody museum harvard

Adsız dedi ki...

Greetings! Verу helpful advice in this particular post!
It's tɦe little changes that will make tthe most sіgnifіcant changes.

Many thanks for sharing!

Here is mƴ web site :: garcinia cambogia green tea

Adsız dedi ki...

Excellent, what a webpage it is! This website provides valuable facts to
us, keep it up.

Feel free to surf to my web blog; recuperer mon ex

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı