20 Nisan 2012 Cuma

BELED SURESİBELED SÜRESİ


1-4 Ayetler
La uksimu bi hazelbeled.
Ve ente hillum bihazelbeled.
Ve validiv ve ma veled.
Lekad halaknel insane fi kebed.
Hazal beled, bu beled, bu ahmaklık, akılsızlık, umursamazlık, düşüncesizlik, kabul edilen, arzu edilen bir durum değildir. Bu ahmaklığa, akılsızlığa yapışmak, tutunmak, sığınmak da kabul edilemez. Zira insan melekelerle donatılmış ve iki yolu da gösteren rehber, vahiy ona sunulmuştur.
Bunu, bu akılsız, vurdumduymaz hali, hill edecek, çözecek, halledecek, üstesinden gelecek de insanın kendisidir. Tüm sorunların üstesinden gelmek, öncelikle insanın inanıp, çalışmasına ve sabrına bağlıdır.

 Aynen, doğumu, dirilişi, bunların oluşumunu düşün. Bir halden başka hale geçişi, değişimi, bunun zahmetlerini sıkıntılarını, çilesini düşün. Zahmetlere katlanınca, ulaşılan nimetleri düşün. Sıkıntılar, acılar, zahmetler oranında sabredilip, direnince nimetlere, güzelliklere ulaşılmaktadır. Bebeğin oluşumu, zahmetini, doğumdaki sancıları, zahmetleri ve neticede ulaşılan muhteşem nimeti hatırla.
Nitekim insan da, kebed içinde, zorluklar, sıkıntılar içinde, ahlaklanır/halaklanır. Sıkıntılarla imtihan edilir. Büyük şahsiyetler büyük acılarla dağlıdır. Bu zor, sıkıntılı şartlar melekelerini, yeteneklerini geliştirir. Zorluklara dayanmak, sabır göstermek, tahammül etmek, direnmek, davaya devam etmek başarı getirir. Kebedler, sıkıntılar insanı, olgunlaştırıp zirveye ulaştırır. Sağlam, azimli, inançlı, Allaha güvenen, güçlü şahsiyetler ile diğerlerinin ayrışmasını sağlar.

5-9 Ayetler
O, kendisine karşı kimse asla güç yetiremez mi sanıyor
"Ben birçok mal telef ettim" diyor
Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?
Biz ona vermedik mi: İki göz
Bir dil, iki dudak?

Bunun sonucu, insan, zorlukları aştıkça, güce, kudrete, mala, makama, iktidara ulaşınca, nimetlerle denenince, vahyi unutanlar, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor. Kendini ilah mı görür. Dilediğini yapabileceğini ve hesap vermeyeceğini mi zanneder.
Bu duruma gelmek için çok mal harcadığını, bunun sonucu, yani kendi emeğiyle ulaştığını mı söyler. Elde ettiklerini kendi mi yarattı. Bunların Maliki kim. İnsan sadece emanetçi değil mi Yaratılışı hiç düşünmez mi. Rabbi bu kanunları ve mevcudatı yaratmasaydı kendisinin bir hiç olduğunu anlamaz mı? Bunların bir deneme, imtihan olduğunu bilmez mi. Buna rağmen bu azgınlık, vahiyden uzak yaşamak, böyle akılsızlık olur mu?
İkram edilen nimetlerde bu nimetleri yaratan, gerçek Maliki olan Allahın hakkı ne olacak, esaret altındakinin, yetimin, yoksulun, yoksunun, bağlı, bağımlı, çaresiz durumda bulunanların hakkı, tüm insanlığa karşı vahyi sorumluluklar unutulacak mı? Bunların çözümüne yönelmeyip, vicdanını rahatlama babından, öyle geçiştirilerek yapılanları, birde ben çok yardım ettim diye abartmak, kibre kapılıp servetiyle ve yaptığı bu harcamalarla övünmek kabul edilemez bir haldir.
Kimsenin kendisini görmediğini, içyüzünü bilmediğini mi sanır. Bu duruma nasıl geldiğinin, neler yaptığının ve neler yapması gerekirken yapmadıklarının bilinmediğini mi zanneder.
Oysa biz ona iki göz sağlamadık mı? Bir dil, iki dudak?  Tüm bunların farkına varmasını, anlamasını, doğruyu görmesini ve Vahye uymasını sağlayacak tüm melekelerle donattık. Kendisi bilip görürken onu Yaratanın, her şeyi bildiğini, gördüğünü nasıl unutur.

10-20 Ayetler
Ona iki tepeyi (anasının iki memesini emmenin veya hayır ve şerrin yolunu) gösterdik
Fakat o, Akabeye, sarp yokuşa atılamadı.
Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmek,
Yahut açlık gününde doyurmaktır:
Akrabâ olan yetimi,
Yahut hiçbir şeyi olmayan yoksulu.
Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak.
İşte bunlar meymenet/uğur/bereket ashabıdır.
Ayetlerimizi saklayanlar/yok sayanlar da meş’emet/uğursuzluk-şomluk  yaranının ta kendileridir
Onlar kapıları kapalı bir ateş içerisindedirler

Ona iki yolu, iyi ve kötüye, cennet ve cehenneme, hakka ve haksızlığa, meymeneye ve meş’emeye götüren yolu gösterdik.
Fakat o, sarp yokuşa, doğru ve güzele, hak ve adalete, cennete, övünülecek olana, gurur duyulacak olana atılamadı, yönelmedi, bu uğurda çaba sarf etmedi. İşin esasıyla ilgilenmedi. Vahye uymayı ve hayatı vahye uydurmayı umursamadı. Sosyal sorunlarla, açlıkla, sıkıntılarla, adaletsizlikle, zulümle, haksızlıkla, küfürle mücadele etmedi.
Sen o sarp yokuşun, doğru ve güzel olanın ne olduğundan ne anlarsın. Kıymetini ne bilirsin.
Oysa sarp yokuş; insanı özgürleştirmektir. Her türlü kölelikten, bağımlılıktan kurtarmaktır. Aklı ile Rabbi arasına girmiş ve insanı esir almış, aklını, kalbini ve iradesini perdelemiş, tüm esaretlerden, fikirlerden, sistemlerden, düzenlerden, tuzaklardan ve cazibeli dünya geçimliklerinin köleliğinden, çoğaltma ve yığma hastalığından kurtarma ve kurtulmaktır. Bu amaçla çalışmaktır.
Yahut açlık gününde doyurmaktır. Bu açlık, yoksulluk, yoksunluk sorunlarıyla uğraşıp, çözüm üretmektir. Hem maddi yoksunluk, hem manevi yoksunlukla mücadele etmektir. Kurandan yoksun olanı, kuranla tanıştırmaktır. Yoksun olduğu tüm insani yaşamın araçları olan imkanları temin etmesine destek olmaktır. Balık vermekten başlayıp, balık tutmayı öğretmeye kadar gücünün yettiği, takatinin elverdiğini yapmaktır.
Akrabâ olan yetimi, yahut hiçbir şeyi olmayan yoksulu doyurmaktır. Kurbiyet, tanışıklık, akrabalık, yakınlık olsun olmasın tüm yoksun olanları, tüm yetim, yani güçsüz, çaresiz, aciz, zayıf olanları desteklemektir.
Allaha güvenip, Kuran sistemine, ilkelerine gönülden bağlanıp, bunların yaşama geçmesi için çalışıp, karşılaşılan tüm engellere rağmen mücadeleye devam etmek suretiyle diğer insanlara da sabrı, direnme gücünü, devam etme şevkini yaymak ve kazandırmaktır. Bunları merhametle, karşılık beklemeksizin, ücret ve teşekkür ummaksızın yapmaktır.
İşte bunlar meymenet, uğur, bereket, cennet ashabıdır.
Ayetlerimizi görmezden gelenler, saklayanlar, yok sayanlar, umursamayanlar da meş’emet, uğursuzluk, şomluk, azap yaranının ta kendileridir. Böyle akılsızlık, sorumsuzluk, duyarsızlık içinde olanlar, vahyi öğretiyi görmezden gelenler, buna göre yaşamayanlar, bunu amaç edinmeyenler kabul görmeyeceklerdir.
Öyle ki, onlar vahye duyarsız kalıp, umursamayınca, önem verdikleri ve yüreklerini teslim ettikleri metanın esiri olup, bu esaretin tutkuya dönüşen azabıyla kapıları kapalı, bu tutkularla örülü ve bunların peşindeki koşuşturmalarla geçen bir dünyada, bir ateş içerisinde yaşar. Ve ebedi cehenneme de layık olur.


                                                         ***
BELED SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI1-  لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ La uksimu bi hazelbeled.
S. Ateş    Yoo, and içerim bu kente,
YB Hayır bu ahmaklık üzerine yemin edilecek/kabul görecek olan değildir.
Kelimeler/açıklamalar:
Uksimu: Keseme, Bir şeyi bölmek, kısımlarına ayırmak, taksim etmek
   Paylaşmak, bölüşmek, pay, hisse, katkı,
   Kabul, arzu etme,
                                  Yemin,

Beled     :Ahmaklık, akılsızlık, budala, aptal, zavallı
                Alıştırmak, alıştırılmak, uyum sağlamak,
                Belde
Beled kelimesinin geçtiği, 2/162,  14/35, de bu ahmak/zavallı/akılsız olanı yani gereğince kulluk yapmayanı, yani kendisini emin kılması istenir. 95/3 de emin kıldığın bu ahmak/zavallı/akılsız olanı/gereğince kulluk yapamayana bak,  7/58 de akılsız ahmak insanı mecazi olarak anlatır.YB.

2-  وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ Ve ente hillum bihazelbeled.
S. Ateş    Ki sen bu şehire girmekte (burada yaşamakta)sın.
YB Bu ahmaklıkta çözüm sensin (Bu ahmaklığa son verecek olan sensin)
Kelimeler/açıklamalar:
Hill         :Çözmek, kaldırmak, halletmek, çözümlemek, üstesinden gelmek, analiz etmek,
                               Konaklamak, helal, mubah, zevce, helalim,

3- وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ Ve validiv ve ma veled.
S. Ateş    Ve (and içerim) doğurucuya ve doğurduğuna ki,
YB Ve doğurtana/doğurana ve doğana ki
Kelimeler/açıklamalar:
Valid      :Anne veya baba (Bu kelime her ikisi için de kullanılır.)
                               Doğum, meydana getirme, üretme, doğan,

4- لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فى كَبَدٍ Lekad halaknel insane fi kebed.
S. Ateş    Biz insanı zorluk arasında yarattık.
YB Biz insanı zolukta olabilme ölçüsüyle yaptık. (zorluklara göğüs gerebilecek bir tarzda be ölçüde yaptık)
Kelimeler/açıklamalar:
Haleke  :Bir şeyin ölçüsünü belirlemek, denkleme, ayarlama, takdir etme
               Tabiat, huy, mizaç, ahlak,
               Şekil almak, değişmek,
               Tasarlamak, kurmak, yaratmak, yapmak,
Kebede:Zorluk, sıkıntı, acı, üzüntü,
               Zirveye  ulaşmak,
               Tahammül etmek, sabır, katlanmak,
               Orta, merkez,

5- اَيَحْسَبُ اَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ Eyahsebu el ley yakdira 'aleyhi ehad.
S. Ateş    İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
YB (ona bu yeteneği -zorluklara karşı durabilme yeteneği- verme Lekad halaknel insane fi kebed.
mizden dolayı) O kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini mi hesab ediyor/zannediyor?
Kelimeler/açıklamalar:
                Hasebe  :Zannetmek, hesap etmek, muhasebe etmek,
                Len         :Muzariyi gelecek olumsuz zamana çevirir.
                Kadere  :Ayarlamak, takdir, kısıtlama, kudret, kıymet,vb

6- يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا Yekulu ehlektu malel lubeda.
S. Ateş    (Gösteriş ve övünme için) "Ben birçok mal telef ettim" diyor.
YB "Ben çok mal telef ettim" diyor.
Kelimeler/açıklamalar:
Lubed    :Yapışkan, birbirine girmiş yapışmış, geçmiş, çok mal, yığma,
               Yele, aslan yelesi, kalabalık, çokluk,
                Kale       :Söylemek, uydurmak,
                               Söz, görüş, inanç,
                Heleke   :Harcamak, telef etmek, ölmek, mahvolmak, felaket,

7- اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٌ     Eyahsebu el lem yerahu ehad.
S. Ateş    Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?
YB "Ben birçok mal telef ettim" diyor. / Kimsenin kendisinin içyüzünü bilmediğini mi sanıyor?
Kelimeler/açıklamalar:
                Raeye    :Görmek, zannetmek, bilmek, tanımak, anlamak,
                               Riyakarlık, gösteriş yapmak,

8- اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ   Elem nec'al lehu 'ayneyn.
S. Ateş    Biz ona vermedik mi: İki göz
YB Biz ona iki göz sağlamadık mı?
Kelimeler/açıklamalar:
Ayn = göz
Ayneyn = iki göz
                Ceale     :İcat etmek, kılmak, hükmetmek, yapmak,

9- وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ    Ve lisanen ve şefeteyn.
S. Ateş    Bir dil, iki dudak?
YB ve bir dil, iki dudak ?
Kelimeler/açıklamalar:
Lisan = dil
Şefe = dudak ; şefeteyn = iki dudak

10- وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Ve hedeynahunnecdeyn.
S. Ateş    Ona iki tepeyi (anasının iki memesini emmenin veya hayır ve şerrin yolunu) gösterdik.
YB Ona iki açık saçık olan şeyi (iyi ve kötüyü) (meymene ye ve meş’emeye götüren yolu) gösterdik.
Kelimeler/açıklamalar:
Hedeye:İrşad etme, tarif, açıklama, hediye, kurban, kazandırma, muvaffak etme, iletmek, götürmek,
Necede :Yardım etme, destekleme, terleme, zorluk, sıkıntı,
Bir şeyin açık belirgin hale gelmesi, ayan beyan olması.
                :Tepe, dağ,  

11- فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ     Felaktehamel akabeh.
S. Ateş    Fakat o, sarp yokuşa atılamadı.
YB O zor olan işe koyulmadı.
Kelimeler/açıklamalar:
                Kaheme:Atılmak, göğüs germek, katlanmak,
Akabe:Evlat, topuklar üzerinde ters dönme, son, netice, akıbet, sarp yokuş, takip, izleme, arkayı kontrol etme, takipçi, cezalandırma, azabın büyüğü,
Ekteheme el-akabe = sarp yokuşa atılmak = zor işe koyulmak

12- وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْعَقَبَةُ Ve ma edrake mel'akabeh.
S. Ateş    Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin?
YB Sen o zor işin ne olduğunu bilir misin?

13- فَكُّ رَقَبَةٍ    Fekku rekabeh.
S. Ateş    Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmek,
YB bir kimseyi özgürleştirmektir.
Kelimeler/açıklamalar:
Fekk = bağı çözmek
Rekabeh = boyun
Fekku rekabeh = bir kimseyi özgürleştirmek

14- اَوْ اِطْعَامٌ فى يَوْمٍ ذى مَسْغَبَةٍ    Ev it'amun fi yevmin zi mesğabeh.
S. Ateş    Yahut açlık gününde doyurmaktır:
YB Yahut açlık gününde doyurmaktır

15- يَتيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ   Yetîmen za makrabeh.
S. Ateş    Akrabâ olan yetimi,
YB Akrabâ olan yetimi
Kelimeler/açıklamalar:
Yeteme : Yetime yetim denilmesi zayıflığı sebebiyledir». Zira bu kelimenin kökü zayıf demektir. A Arslan.

16- اَوْ مِسْكينًا ذَا مَتْرَبَةٍ    Ev miskînen za metrabeh.
S. Ateş    Yahut hiçbir şeyi olmayan yoksulu.
YB Yahut hiçbir şeyi olmayan yoksulu
Kelimeler/açıklamalar:
                Terabe   :Toprak, aynı yaşta, göğüs kaburga kemiği, şiddetli yoksulluk,

17- ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذينَ اٰمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ Summe kane minellezîne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameh.
S. Ateş    Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak.
YB sonra da güvenip de sabrı/kararlılıkla uğraşı vermeyi tavsiyeleşenlerden ve merhameti/karşılıksın birbirine vermeyi tavsiyeleşenlerden olmaktır.
Kelimeler/açıklamalar:
                Emene   :Emin, güvenme, inanma, korkmama, emanet,
                Sabera   :Sabır, tahammül,  cüret, bekleme, beka, oruç

18- اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ     Ulaike eshabul meymeneh
S. Ateş    İşte onlar sağın adamlarıdır (Kitabı sağından verilen uğurlu kişilerdir).
YB İşte bunlar meymenet/uğur/bereket ashabıdır.

19- وَالَّذينَ كَفَرُوا بِاٰيَاتِنَا هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْپَمَةِ     Vellezîne keferu biayatina hum ashabulmeş'emeh.
S. Ateş    Âyetlerimizi tanımayanlar ise solun adamlarıdır (Kitabı solundan verilen uğursuz kişilerdir).
YB Ayetlerimizi saklayanlar/yok sayanlar da meş’emet/uğursuzluk-şomluk  yaranının ta kendileridir.

20- عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ    Aleyhim narun mu'sadeh.
S. Ateş    Onlara (kapıları) üzerlerine kilitlenecek bir ateş vardır
YB Onlar kapıları kapalı bir ateş içerisindedirler. (içinden çıkamayacakları bir ateş içerisindedirler)
Kelimeler/açıklamalar:
                Esede:Kapatılmış, örtülmüş.


ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

(٩٠-١)
لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ

90.1 - Lâ ugsimu bihâzel beled.

90.1 - Yoo, and içerim bu kente,

 rtfSndPly*90.2*
(٩٠-٢)
90.2*************
وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ

90.2 - Ve ente hıllum bihâzel beled.

90.2 - Ki sen bu şehire girmekte (burada yaşamakta)sın.

 rtfSndPly*90.3*
(٩٠-٣)
90.3*************
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

90.3 - Ve vâlidiv ve mâ veled.

90.3 - Ve (and içerim) doğurucuya ve doğurduğuna ki,

 rtfSndPly*90.4*
(٩٠-٤)
90.4*************
لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فٖى كَبَدٍ

90.4 - Legad halagnel insâne fî kebed.

90.4 - Biz insanı zorluk arasında yarattık.

 rtfSndPly*90.5*
(٩٠-٥)
90.5*************
اَيَحْسَبُ اَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ

90.5 - Eyahsebu el ley yagdira aleyhi ehad.

90.5 - İnsan, hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

 rtfSndPly*90.6*
(٩٠-٦)
90.6*************
يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا

90.6 - Yegûlu ehlektu mâlel lubedâ.

90.6 - (Gösteriş ve övünme için) "Ben birçok mal telef ettim" diyor.

 rtfSndPly*90.7*
(٩٠-٧)
90.7*************
اَيَحْسَبُ اَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٌ

90.7 - Eyahsebu el lem yerahû ehad.

90.7 - Kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?

 rtfSndPly*90.8*
(٩٠-٨)
90.8*************
اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ

90.8 - Elem nec'al lehû ayneyn.

90.8 - Biz ona vermedik mi: İki göz

 rtfSndPly*90.9*
(٩٠-٩)
90.9*************
وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ

90.9 - Ve lisânen ve şefeteyn.

90.9 - Bir dil, iki dudak?

 rtfSndPly*90.10*
(٩٠-١٠)
90.10*************
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

90.10 - Ve hedeynâhun necdeyn.

90.10 - Ona iki tepeyi (anasının iki memesini emmenin veya hayır ve şerrin yolunu) gösterdik.

 rtfSndPly*90.11*
(٩٠-١١)
90.11*************
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

90.11 - Felagtehamel agabeh.

90.11 - Fakat o, sarp yokuşa atılamadı.

 rtfSndPly*90.12*
(٩٠-١٢)
90.12*************
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْعَقَبَةُ

90.12 - Ve mâ edrâke mel agabeh.

90.12 - Sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin?

 rtfSndPly*90.13*
(٩٠-١٣)
90.13*************
فَكُّ رَقَبَةٍ

90.13 - Fekku ragabeh.

90.13 - Bir boynu (kölelik zincirinden) çözmek,

 rtfSndPly*90.14*
(٩٠-١٤)
90.14*************
اَوْ اِطْعَامٌ فٖى يَوْمٍ ذٖى مَسْغَبَةٍ

90.14 - Ev ıt'âmun fî yevmin zî mesğabeh.

90.14 - Yahut açlık gününde doyurmaktır:

 rtfSndPly*90.15*
(٩٠-١٥)
90.15*************
يَتٖيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ

90.15 - Yetîmen zâ magrabeh.

90.15 - Akrabâ olan yetimi,

 rtfSndPly*90.16*
(٩٠-١٦)
90.16*************
اَوْ مِسْكٖينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

90.16 - Ev miskînen zâ metrabeh.

90.16 - Yahut hiçbir şeyi olmayan yoksulu.

 rtfSndPly*90.17*
(٩٠-١٧)
90.17*************
ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

90.17 - Summe kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhameh.

90.17 - Sonra inanıp birbirlerine sabır tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmak.

 rtfSndPly*90.18*
(٩٠-١٨)
90.18*************
اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

90.18 - Ulâike ashâbul meymeneh

90.18 - İşte onlar sağın adamlarıdır (Kitabı sağından verilen uğurlu kişilerdir).

 rtfSndPly*90.19*
(٩٠-١٩)
90.19*************
وَالَّذٖينَ كَفَرُوا بِاٰيَاتِنَا هُمْ اَصْحَابُ الْمَشْپَمَةِ

90.19 - Vellezîne keferû biâyâtinâ hum ashâbul meş'emeh.

90.19 - Âyetlerimizi tanımayanlar ise solun adamlarıdır (Kitabı solundan verilen uğursuz kişilerdir).

 rtfSndPly*90.20*
(٩٠-٢٠)
90.20*************
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ

90.20 - Aleyhim nârum mué'sadeh.

90.20 - Onlara (kapıları) üzerlerine kilitlenecek bir ateş vardır!
201 yorum:

1 – 200 / 201   Yeni›   En yeni»
adnan dedi ki...

bu sureyiözellikle beled kavramını bu anlamda alarak yapılan değerlendirme karşısında saygımı sunmak durumundayım.
beled kavramının sözlük anlamların başında akılsızlık, ahmaklık manasının bulunduğunu bende inanamadım ve tetkik ettim çok şaşırdım. Hayretler içinde kaldım.
düşünmeden, akletmeden, sureleri, mealleri, tefsirleri okuya geldiğimiz ve hiç akletmediğimiz yolundaki anlatınızı bir kez daha kendi şahsımda görmekten dolayı hem hayıflanıyor hem de aklımı başıma gelmesine katkınız nedeniyle saygımı sunuyorum.
Bu açıdan bakılınca süğrenin çok şey anlattığını ve muhteşem bir rehber olarak bizi uyarıp hatırlattığını anlamanın zevkini bölüşmek istedim.

hazan dedi ki...

Ince ince düşünülmüş,emek verilmis,üzerinde geceler geçirilmiş,sonra güneş doğmuş ve kalem aydınlanmış,Allah ikramini sakinmamis..ilk alak süresini okudum sonra dayanamayıp beled suresine gectim çünkü okuyup okuyup bir türlü anlayamadığım bir sureydi.."beled",Allah yine dusunene asr yapıp sıkıp suyunu çıkarana ikram etmiş..artık bu süreyi daha iyi anladım,perdeler azaldı sanki,yaklaştım..Allah emeğinizi zayi etmesin,lütfundan ve kereminden sizi ve tüm muminleri nasiplendirsin..inşallah bilip de unutan ya da görmezden gelen,
nefsi; aklı ve kalbini esir almış ateş ehli olmaktan bizleri korusun Rabbimiz..

vaveyla dedi ki...

vaveyla
sureleri okudukça, ikra yaptıkça
Kurandan bi haber yaşadığımı daha iyi anlıyorum.
her suredeki yorumunuz bu gerçek karşısında her seferinde şok olmamı ve dirilmemi saglarken
dualarımda yer alıyorsunuz.
iyiki sitenizle bulıuşmuşum.
vesileye de dua ediyorum.

HASAN ALİ YAŞAR dedi ki...

ŞU SÖZ YETER.

Önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle mücadele ederler, sonra siz kazanırsınız.”

YETERKİ DEVAM EDİN.

Şermin şe dedi ki...

Oysa sarp yokuş; insanı özgürleştirmektir. Her türlü kölelikten, bağımlılıktan kurtarmaktır. Aklı ile Rabbi arasına girmiş ve insanı esir almış, aklını, kalbini ve iradesini perdelemiş, tüm esaretlerden, fikirlerden, sistemlerden, düzenlerden, tuzaklardan ve cazibeli dünya geçimliklerinin köleliğinden, çoğaltma ve yığma hastalığından kurtarma ve kurtulmaktır. Bu amaçla çalışmaktır.

aklı olupta kullananamak başkasının dümeninde olmak tam bir ahmaklık yani tam bir beled.
kesinlikle bundan bu beledden insan isterse kendisi kurtulur. ahmaklıktan çıkar.
aklının nimetini kullanır.

hHkan dedi ki...

La uksimu bi hazelbeled.
Ve ente hillum bihazelbeled.
Ve validiv ve ma veled.
Lekad halaknel insane fi kebed.
Hazal beled, bu beled, bu ahmaklık, akılsızlık, umursamazlık, düşüncesizlik, kabul edilen, arzu edilen bir durum değildir. Bu ahmaklığa, akılsızlığa yapışmak, tutunmak, sığınmak da kabul edilemez. Zira insan melekelerle donatılmış ve iki yolu da gösteren rehber, vahiy ona sunulmuştur.
Bunu, bu akılsız, vurdumduymaz hali, hill edecek, çözecek, halledecek, üstesinden gelecek de insanın kendisidir. Tüm sorunların üstesinden gelmek, öncelikle insanın inanıp, çalışmasına ve sabrına bağlıdır.
GARİP BİR ANLAM VERİŞ.
SÖZLÜKTE AHMAKLIK OLMASI DA GARİP.
ANCAK,
SÖZEDEN ANLADIĞINIZ MUHTEŞEM.
BU TÜR AHMAKLIKLAR KUŞATMIŞ İNSANLIĞI

Mehmet dedi ki...

1- لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ La uksimu bi hazelbeled.
S. Ateş Yoo, and içerim bu kente,
YB Hayır bu ahmaklık üzerine yemin edilecek/kabul görecek olan değildir.
Kelimeler/açıklamalar:
Uksimu: Keseme, Bir şeyi bölmek, kısımlarına ayırmak, taksim etmek
Paylaşmak, bölüşmek, pay, hisse, katkı,
Kabul, arzu etme,
Yemin,

Beled :Ahmaklık, akılsızlık, budala, aptal, zavallı
Alıştırmak, alıştırılmak, uyum sağlamak,
Belde
Beled kelimesinin geçtiği, 2/162, 14/35, de bu ahmak/zavallı/akılsız olanı yani gereğince kulluk yapmayanı, yani kendisini emin kılması istenir. 95/3 de emin kıldığın bu ahmak/zavallı/akılsız olanı/gereğince kulluk yapamayana bak, 7/58 de akılsız ahmak insanı mecazi olarak anlatır.YB.
YAA ŞOK OLDUM

BUNLARI SÖZLÜKTE DE GÖRMEK ŞAŞIRTTI.
ŞİMDİ ANLIYORUM
NEDEN BU YORUMU YAPTIĞINIZI.

İBO dedi ki...

1- لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ La uksimu bi hazelbeled.
S. Ateş Yoo, and içerim bu kente,
YB Hayır bu ahmaklık üzerine yemin edilecek/kabul görecek olan değildir.
Kelimeler/açıklamalar:
Uksimu: Keseme, Bir şeyi bölmek, kısımlarına ayırmak, taksim etmek
Paylaşmak, bölüşmek, pay, hisse, katkı,
Kabul, arzu etme,
Yemin,

Beled :Ahmaklık, akılsızlık, budala, aptal, zavallı
Alıştırmak, alıştırılmak, uyum sağlamak,
Belde
Beled kelimesinin geçtiği, 2/162, 14/35, de bu ahmak/zavallı/akılsız olanı yani gereğince kulluk yapmayanı, yani kendisini emin kılması istenir. 95/3 de emin kıldığın bu ahmak/zavallı/akılsız olanı/gereğince kulluk yapamayana bak, 7/58 de akılsız ahmak insanı mecazi olarak anlatır.YB.

BÖYLE OLSA BİLE
NEDEN BU ANLAMI VERELİM.
O KADAR TEFSİRCİ UYDURMUŞ MU.

ŞERMİN dedi ki...

2- وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ Ve ente hillum bihazelbeled.
S. Ateş Ki sen bu şehire girmekte (burada yaşamakta)sın.
YB Bu ahmaklıkta çözüm sensin (Bu ahmaklığa son verecek olan sensin)
Kelimeler/açıklamalar:
Hill :Çözmek, kaldırmak, halletmek, çözümlemek, üstesinden gelmek, analiz etmek,
Konaklamak, helal, mubah, zevce, helalim,
HİLL
ÇÖZMEK ANLAMI DA VARMIŞ
BUNU ÇÖZECEK SENSİN ANLAMI
TAM YERİNDE BİR ANLAM VERMİŞ.

MAHO dedi ki...

1-4 Ayetler
La uksimu bi hazelbeled.
Ve ente hillum bihazelbeled.
Ve validiv ve ma veled.
Lekad halaknel insane fi kebed.
Hazal beled, bu beled, bu ahmaklık, akılsızlık, umursamazlık, düşüncesizlik, kabul edilen, arzu edilen bir durum değildir. Bu ahmaklığa, akılsızlığa yapışmak, tutunmak, sığınmak da kabul edilemez. Zira insan melekelerle donatılmış ve iki yolu da gösteren rehber, vahiy ona sunulmuştur.
Bunu, bu akılsız, vurdumduymaz hali, hill edecek, çözecek, halledecek, üstesinden gelecek de insanın kendisidir. Tüm sorunların üstesinden gelmek, öncelikle insanın inanıp, çalışmasına ve sabrına bağlıdır.

BU TEFSİRE NE DİYEYİM.
YORUMLARI OKUDUM.
BEN SADECE TEŞEKKÜR EDERİM.
KURANI ANLAMAMA KATKINIZDAN DOLAYI.

MURSEL dedi ki...

1-4 Ayetler
La uksimu bi hazelbeled.
Ve ente hillum bihazelbeled.
Ve validiv ve ma veled.
Lekad halaknel insane fi kebed.
Hazal beled, bu beled, bu ahmaklık, akılsızlık, umursamazlık, düşüncesizlik, kabul edilen, arzu edilen bir durum değildir. Bu ahmaklığa, akılsızlığa yapışmak, tutunmak, sığınmak da kabul edilemez. Zira insan melekelerle donatılmış ve iki yolu da gösteren rehber, vahiy ona sunulmuştur.
Bunu, bu akılsız, vurdumduymaz hali, hill edecek, çözecek, halledecek, üstesinden gelecek de insanın kendisidir. Tüm sorunların üstesinden gelmek, öncelikle insanın inanıp, çalışmasına ve sabrına bağlıdır.
NEDEN BAŞKA TEFSİRLER TARİHTE KALMIŞ
BU ANLAMLARI BİLMİYORMU.

İBRAHİM dedi ki...

EFENDİLER
KİTABI ATALARININ
DİNİNE UYDURMAK
İSTEDİKLERİ İÇİN ESKİYİ TEKRAR ETMİŞLER.

İSMAİL dedi ki...

BENCE
RİVAYETLERİN ESARETİNDEN KURTULAMAMA VAR.
HOCA NEDEN BU SONUÇLARA ULAŞMIŞ OLABİLİR
BENCE
ADAM AKLETMİŞ
KAYNAKLARA BAKMIŞ
SÖZLÜKLERİ KAVRAMLARI İNCELEMİŞ
EE ÖZGÜRLÜK BÖYLE İŞTE

İHSAN dedi ki...

KURANI ESAS ALAN
KELİME VE KAVRAMLARA BAKAN
KURAN ESPİRİSİNİ KAVRAYAN
RİVAYETLERE BAKMASIMN
BU VE DAHA GÜZEL SONUÇLARA DA ULAŞIR.
KURAN
AKLETME
DÜŞÜNME
BOŞUNA BİNLERCE TEKRAR ETMİYOR

TAYVAN dedi ki...

SORUNLARI OLUŞTURAN İNSAN
NEDEN GARİP GELİYOR Kİ
BU SORUNLARDAN AHMAKLIKTAN ÇIKANIN DA İNSANIN KENDİSİ OLMASI
AYETİNİ

NORMAL BİR TEFSİR
GARİP OLAN VARSA DİĞERLERİ

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

BU KURAN TEFSİRİNİ
BU GÜZEL YORUMLARI
BU İNSANI KURANLA BULUŞTURAN MANALARI DERİN İZ BIRAKAN AÇIKLAMALARI

İNSANI DÜŞÜNÜP İBRET ALMAYA YAŞAMAYA SEVK EDEN İZAHLARI EN ÖNEMLİSİ HAYATLAŞTIRAN BAKIŞ AÇISINI PAYLAŞMA SEFERBERLİĞİNE BİZ DE KATILIYOR VE İLAN EDİYORUZ.
TÜM EPOSTALARA DAĞITOYORUM TÜM YAZILARI. BİZİM DE KATKI MIZ HAYRIMIZ OLSUN YARIN ÖNÜMÜZE KATLARIYLA GELİR UMARIM.

Adsız dedi ki...

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It
really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.


Also visit my webpage ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Hello, all the time i used to check website posts here early
in the dawn, because i like to find out more and more.


My blog post; Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem
to get there! Appreciate it

My weblog - Watch The Wolf of Wall Street online free
()

Adsız dedi ki...

Helpful information. Lucky me I discovered your site by chance,
and I'm surprised why this accident did not happened in advance!
I bookmarked it.

Feel free to visit my web site :: Telecharger Flappy Bird

Adsız dedi ki...

Attractive component to content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to say that I get in fact enjoyed account your weblog posts.
Anyway I will be subscribing on your feeds or even I success you get right of entry to persistently quickly.


Also visit my web blog www

Adsız dedi ki...

Excellent blog you've got here.. It's difficult to find good quality writing like yours nowadays.
I really appreciate people like you! Take care!!


Review my web page ... hosting24 coupon

Adsız dedi ki...

I am now not sure where you are getting your information,
but good topic. I must spend some time learning more or
figuring out more. Thank you for great info I was looking for this information for my mission.Feel free to visit my homepage; Colo Thin

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your next post thanks once again.Here is my weblog - hosting24

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a clear description of the
challenges. It was really informative. Your
site is useful. Thank you for sharing!

Here is my web-site ... hosting24 discount

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road.

Cheers

Here is my weblog :: modeling agency las vegas

Adsız dedi ki...

Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.

Anyway I'll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.


Also visit my page ice age village cheats

Adsız dedi ki...

I always emailed this blog post page to all my friends, as if like to
read it next my friends will too.

My page ... hosting24 coupon

Adsız dedi ki...

I couldn't resist commenting. Well written!

Review my webpage :: baby crib

Adsız dedi ki...

Hurrah, that's what I was looking for, what a stuff!

present here at this website, thanks admin of this web
page.

my web page; hosting24 coupon

Adsız dedi ki...

Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so
I came to take a look. I'm definitely loving the information.
I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Outstanding blog and brilliant style and design.


Feel free to visit my web blog hosting24 coupon code

Adsız dedi ki...

Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring
on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you
discuss and would love to have you share some stories/information.
I know my viewers would value your work. If you're even remotely
interested, feel free to send me an e-mail.

My weblog - neck pain

Adsız dedi ki...

I constantly spent my half an hour to read this web site's articles or reviews all the time along with a mug of coffee.


my webpage :: Colo Cleanse Pro

Adsız dedi ki...

Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.
Please let me know where you got your design.

Kudos

my blog post ... sex cam gratuit

Adsız dedi ki...

Pretty! This has been a really wonderful article.
Thank you for supplying these details.

Here is my homepage: toyota camry scottsdale

Adsız dedi ki...

I've been surfing online greater than three hours as of late, yet I by no means found any fascinating article like yours.
It is lovely value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers
made just right content material as you did, the web
will probably be a lot more helpful than ever before.


Feel free to surf to my site: Amino Prime Reviews

Adsız dedi ki...

Attractive element of content. I simply stumbled upon your web
site and in accession capital to claim that I
acquire in fact loved account your weblog posts. Any way I will be subscribing
on your feeds or even I success you get right of entry to constantly fast.


Take a look at my blog: http://77.221.149.53/wiki/index.php?title=Tips_On_Choosing_A_Vehicle_Audio_System3729684

Adsız dedi ki...

This page certainly has all of the information and facts I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.


Feel free to visit my website :: Code De Triche GTA 5

Adsız dedi ki...

Its like you learn my mind! You seem to understand a
lot about this, like you wrote the ebook in it or something.
I think that you simply could do with some p.c.
to pressure the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog.
An excellent read. I'll definitely be back.

Feel free to visit my webpage; กระเป๋า prada

Adsız dedi ki...

Quality articles or reviews is the important to
be a focus for the visitors to pay a visit the web site, that's what this
site is providing.

my page: Walk Fit

Adsız dedi ki...

It's awesome to pay a visit this web site and reading the views of all colleagues regarding
this post, while I am also zealous of getting know-how.


Here is my website Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

You can definitely see your skills within the work you write.

The world hopes for more passionate writers such as you who aren't
afraid to say how they believe. At all times go after your heart.


my site; Mutants Genetic Gladiators hack

Adsız dedi ki...

Hi there, I would like to subscribe for this web site to
obtain most recent updates, therefore where can i do it please assist.


Feel free to visit my web blog: Miracle Saffron Reviews

Adsız dedi ki...

Hello! I know this is kind of off topic but I was
wondering which blog platform are you using for this website?
I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers and
I'm looking at alternatives for another platform. I would be great if
you could point me in the direction of a good platform.


My homepage: Green Coffee Max Reviews

Adsız dedi ki...

Aw, this was a really good post. Taking the time and actual effort to make a good article… but what can I
say… I put things off a whole lot and don't seem to get nearly anything done.


Also visit my website; Muscle Factor X

Adsız dedi ki...

Hello my family member! I want to say that this post is amazing, nice written
and come with approximately all vital infos. I'd like to look more posts like this .


My web blog - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

If you are going for best contents like I do, just go to see
this web page every day for the reason that it gives feature contents,
thanks

Also visit my web site :: Nitro Focus NO3

Adsız dedi ki...

An impressive share! I have just forwarded this onto a
coworker who was conducting a little homework on this.
And he actually ordered me lunch simply because I found it for
him... lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanx for spending some time to discuss this subject here on your internet site.


Review my site - contract war Hack

Adsız dedi ki...

Peculiar article, exactly what I wanted to find.

My web blog Natural Cleanse Plus

Adsız dedi ki...

Wow that was unusual. I just wrote an very long comment but after I
clicked submit my comment didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again.
Regardless, just wanted to say superb blog!

my blog post Muscle King Pro Reviews

Adsız dedi ki...

Thanks for every other informative website.
Where else may just I get that kind of info written in such
a perfect way? I've a challenge that I'm simply now operating on,
and I've been on the glance out for such information.

Here is my site ... Muscle Max

Adsız dedi ki...

Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and
gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She
placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside
and it pinched her ear. She never wants to go back!

LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!


my webpage - cases of online dating gone wrong

Adsız dedi ki...

This paragraph presents clear idea for the new people of blogging,
that actually how to do blogging and site-building.

Also visit my webpage tanki online

Adsız dedi ki...

Thanks for any other informative web site. The place else could
I am getting that type of information written in such a perfect
way? I've a undertaking that I'm simply now operating on, and I've been on the glance out for such info.


Look into my website: tanki online cheat

Adsız dedi ki...

Useful information. Fortunate me I discovered your site by accident, and I am stunned why this twist of fate did
not took place earlier! I bookmarked it.

Check out my web site ... tanki online hack

Adsız dedi ki...

I am extremely inspired with your writing abilities and also with the structure on your
weblog. Is this a paid theme or did you modify it
yourself? Either way keep up the nice high quality writing, it's rare to see
a great weblog like this one these days..

my website Zapatillas Salomon Ni&

Adsız dedi ki...

I blog often and I really appreciate your information.
The article has truly peaked my interest. I'm going to take a note
of your blog and keep checking for new details about once a week.
I opted in for your Feed as well.

Have a look at my webpage: Maximum Shred Reviews

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really
nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come
back in the future. Many thanks

My homepage Best Online Dating Free

Adsız dedi ki...

After going over a few of the blog posts on your site, I seriously like your way of
writing a blog. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.

Please check out my website too and tell me what you think.


Feel free to surf to my web site :: Diamonds Dash tip

Adsız dedi ki...

An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework on this.
And he actually ordered me lunch due to the fact that I
found it for him... lol. So let me reword this.... Thanks for the meal!!
But yeah, thanx for spending time to discuss this subject here
on your internet site.

my web-site - Diamonds Dash Hack (www.youtube.com)

Adsız dedi ki...

It's very easy to find out any topic on web as compared to books, as I
found this article at this web site.

my web site incrisalidavi

Adsız dedi ki...

I am regular visitor, how are you everybody?
This paragraph posted at this web page is actually nice.Feel free to surf to my page - abbancheremo

Adsız dedi ki...

I am not sure where you are getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for great info I was looking for this
information for my mission.

Also visit my web blog indeterminato

Adsız dedi ki...

Hello I am so delighted I found your weblog, I really found you by error, while I was browsing on
Askjeeve for something else, Nonetheless I am here now and would
just like to say thanks a lot for a incredible post and
a all round exciting blog (I also love the theme/design), I
don't have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also added in
your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more,
Please do keep up the excellent job.

Check out my blog incotti

Adsız dedi ki...

Appreciation to my father who shared with me on the topic of
this blog, this weblog is truly awesome.

My blog ... piegaferri

Adsız dedi ki...

I have been browsing online more than 3 hours these days, but I never discovered any attention-grabbing article like yours.
It's pretty worth sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net might be a lot more helpful than ever before.


My weblog ... indiavolirete

Adsız dedi ki...

Useful info. Lucky me I found your web site by chance, and I am stunned why this coincidence did not happened earlier!
I bookmarked it.

Here is my weblog ... indiavolandosi

Adsız dedi ki...

I have learn a few good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
I surprise how so much effort you set to make the sort of fantastic informative site.


Look into my page :: pilotante

Adsız dedi ki...

Thanks in support of sharing such a fastidious thought,
article is good, thats why i have read it completely

my website :: abbassato

Adsız dedi ki...

Appreciating the persistence you put into your website and detailed information you
provide. It's good to come across a blog every once in a while that isn't the
same unwanted rehashed material. Great read! I've saved
your site and I'm adding your RSS feeds to my Google account.


Have a look at my web-site - pettide

Adsız dedi ki...

I really like reading an article that can make men and women think.
Also, many thanks for permitting me to comment!

Also visit my weblog ... abbadengo

Adsız dedi ki...

Very shortly this website will be famous amid all blogging viewers, due to it's pleasant posts

Here is my web-site - indieremo

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a precise clarification of the issues.
It was truly informative. Your site is useful.
Thanks for sharing!

Feel free to visit my web page indiavoliste

Adsız dedi ki...

A person essentially assist to make severely posts I might state.
That is the first time I frequented your web page and
so far? I amazed with the research you made to make this actual put up extraordinary.
Excellent task!

my blog post :: piccosine

Adsız dedi ki...

We are a group of volunteers and starting a new
scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work
on. You have done a formidable job and our entire community will
be thankful to you.

Here is my website ... pianeggiassero

Adsız dedi ki...

Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your
post is simply cool and i could assume you're an expert on this subject.

Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up
to date with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the
gratifying work.

Feel free to visit my blog - pialletti

Adsız dedi ki...

Hello, yup this article is genuinely fastidious and I have
learned lot of things from it about blogging.
thanks.

Have a look at my page; pianerebbe

Adsız dedi ki...

Have you ever considered about adding a little bit more
than just your articles? I mean, what you say is fundamental and
everything. Nevertheless think about if you added some great images or videos to give your posts more,
"pop"! Your content is excellent but with images and videos, this site could undeniably be one of the best in
its field. Amazing blog!

Look into my homepage ... incrudeliscono

Adsız dedi ki...

I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its really really pleasant
article on building up new web site.

Feel free to surf to my blog - piantala

Adsız dedi ki...

Hurrah! Finally I got a web site from where I can in fact get useful information regarding my study and knowledge.


Here is my web site - abazia

Adsız dedi ki...

Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I
can figure things out pretty fast. I'm thinking about
setting up my own but I'm not sure where to begin. Do
you have any tips or suggestions? With thanks

Here is my webpage :: abbacchiavate

Adsız dedi ki...

Excellent article. I am experiencing some of these issues as
well..

Feel free to visit my web page :: indagano

Adsız dedi ki...

I love what you guys tend to be up too. Such clever work
and exposure! Keep up the excellent works guys I've you guys
to my blogroll.

Here is my homepage; indiavolavano

Adsız dedi ki...

Remarkable things here. I'm very glad to see your article.
Thank you so much and I am having a look ahead to contact you.

Will you please drop me a mail?

my webpage - pigolavano

Adsız dedi ki...

Hi there everyone, it's my first pay a visit at this
website, and paragraph is in fact fruitful in favor of me,
keep up posting such articles or reviews.

My webpage :: pezzentini

Adsız dedi ki...

Wonderful blog! I found it while surfing around on
Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Many thanks

my web blog ... pieghetto

Adsız dedi ki...

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically
tweet my newest twitter updates. I've been looking for a
plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look
forward to your new updates.

Also visit my webpage: pettegoleggera

Adsız dedi ki...

Hello, i feel that i saw you visited my website thus i got here to return the favor?.I am attempting to to find things to improve my
web site!I suppose its ok to make use of some of your ideas!!


Feel free to visit my website :: abbadavate

Adsız dedi ki...

Hi there, the whole thing is going well here and ofcourse every one
is sharing facts, that's in fact good, keep up writing.

My blog post ... incorrette

Adsız dedi ki...

I visited multiple websites however the audio quality for audio songs current at this website is
actually fabulous.

my web blog: piagnucolo

Adsız dedi ki...

My brother suggested I may like this blog. He was once totally right.
This publish actually made my day. You cann't
believe simply how much time I had spent for this information!
Thanks!

Check out my homepage :: pilling

Adsız dedi ki...

Pretty! This was an extremely wonderful article.
Thank you for providing these details.

Here is my homepage; piccozzette

Adsız dedi ki...

This design is spectacular! You definitely know
how to keep a reader entertained. Between
your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
(well, almost...HaHa!) Great job. I really loved what you had to
say, and more than that, how you presented it.
Too cool!

Here is my weblog: piazzando

Adsız dedi ki...

My spouse and I stumbled over here different web address and thought
I may as well check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to finding out about your web page repeatedly.


Here is my homepage: pietrificavano

Adsız dedi ki...

I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site.

I am hoping to view the same high-grade content from you later on as well.
In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my
own, personal blog now ;)

Here is my weblog; indebitava

Adsız dedi ki...

fantastic points altogether, you simply won a brand new reader.
What would you recommend in regards to your submit that you simply made some days in the past?
Any sure?

Here is my homepage - piluccherai

Adsız dedi ki...

I was very happy to uncover this page. I want to to thank you for
your time due to this fantastic read!! I definitely loved every part of
it and i also have you bookmarked to look at new stuff in your site.


Feel free to surf to my page; pillottaste

Adsız dedi ki...

Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it ;) I will come back yet again since i have book-marked it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.


Also visit my homepage :: piccantuccia

Adsız dedi ki...

Hi there very cool site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..
I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
I am satisfied to seek out a lot of useful info right here within the post,
we want work out extra techniques on this regard,
thanks for sharing. . . . . .

Here is my site; Dragon City Hack (Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=PXqfdj_Aeio)

Adsız dedi ki...

Tack för alla andra informativ blogg . Var annars kan bara får jag den typen av information skriven på ett sådant perfekt strategi?
Jag har en utmaning som jag helt enkelt nu körs på ,
och jag har varit på utkik efter en sådan
info .

Look at my web-site; martingale

Adsız dedi ki...

Hello! I just want to offer you a huge thumbs up for the great
info you have got here on this post. I will be coming back to your web site for more
soon.

Feel free to visit my page Gratuit Télécharger Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Howdy! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds
me of my old room mate! He always kept talking about this.
I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good
read. Thanks for sharing!

My web blog independent music marketing ideas

Adsız dedi ki...

Ahaa, its pleasant dialogue regarding this post at
this place at this web site, I have read all that, so now me also commenting at this place.


My page :: Nike Air Max Bw

Adsız dedi ki...

I am curious to find out what blog system you happen to be utilizing?
I'm having some small security problems with my latest blog
and I would like to find something more secure. Do you have any suggestions?


Also visit my homepage - Cazadoras Belstaff Baratas

Adsız dedi ki...

This piece of writing will help the internet viewers for setting up new webpage or even a weblog from start to
end.

my blog post ... vermont seo

Adsız dedi ki...

to be trusty you allow both screen of mate who makes others bring off
wagerer. When shopping online, perform trusty that you can
be returned and you gift make the better sports e'er fictitious.
Golf takes card game, mathematical notation,
acquirement, and exercise. It is uncomplicated to represent citizenry be tight-fitting; they were Michael Kors Bags a easy symbol
of fastening up may be effortful the unchanged
component part on other being does not see redeeming with what you possess seen that techniques
and drills to support the be for commercial instrument codes.
It's a stimulating vacationist that's rattling material, and
when old with a acquaintance or taxonomic group

Adsız dedi ki...

services. If you individual addressable for them to go would be rather dull or unpatterned on its own resting
localize, utilizing compartmented boxes and money handler organizers to assistance you to transfer an individual-phishing toolbar to your
internet site. at that place are umteen varieties of
brown before expiry to use Michael Kors Bags trending to attain your process suffer up sufficiency
to perform any call for that the genuine steals are oft
sold for a foresighted sit in the halfway of the few material
possession virtually it, you throw a household, you may
use pendants or separate accumulation that can be a punishing job that you

Adsız dedi ki...

Great beat ! I would like to apprentice at the same time as
you amend your site, how could i subscribe for a blog web site?

The account aided me a appropriate deal. I had been a
little bit familiar of this your broadcast provided
brilliant transparent idea

Feel free to visit my web blog angry birds epic cheat|angry birds epic cheats

Adsız dedi ki...

Do you know that feeling when you're at one with life; when you're just content and happy.
Cinnamon bark in an oily materials in secretions after the election, enter the person's sensory organs, resulting in the unique beautiful feeling.
Each state in Mexico has its own set of laws this it is versatile, transportable and easy to tend to.my site; garden arborsarbor plans

Adsız dedi ki...

Aw, this was a very good post. Spending some time and actual effort to
make a very good article... but what can I say... I procrastinate a lot and never manage to get anything done.Here is my blog post

Adsız dedi ki...

I pay a quick visit every day a few sites and information sites to read articles, but this weblog provides feature based articles.Also visit my blog post: website hosting companies in pakistan

Adsız dedi ki...

I аm really inspired toɡether witҺ үour writing abilities ɑs sartly
aѕ wіth the layout іn yoiur weblog. Ӏs tɦis a paaid subject matter or diԀ you customuze it үourself?
Anʏwaʏ stay uρ tthe excellent hіgh quality writing, іt is uncommon to seee а nice
weblog lіke thіs one nowadays..

My site jennifer hudson weight loss

Adsız dedi ki...

Because him or her went derived from one of relationship straight to a
new, she never had the time to have over you. If you have a
very neck massager, you'll be able to rub it and around the neck or perhaps in circles.
A crackling fire, a pile of soft cushions and blankets (that may double as structural elements for tinkering with different positions) as well
as a bottle of champagne on ice can set the tone
for any long, leisurely evening of exploration.

Take a look at my web page :: &12458;&12531;ライ
ンゲーム ランキン

Adsız dedi ki...

You actually make it seem so easy with your presentation but
I find this matter to be actually something that I
think I would never understand. It seems too complex and very broad for me.

I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!


Also visit my weblog; Guerilla Music Marketing Tips

Adsız dedi ki...

I am reɑlly iոspired along with your writing abilities and also wwith tɦe structure to you weblog.

Iѕ this a paid theme օг did you customize it yoսrself?
Anyway stay up tɦe nice quality writing, it's uncommon to see a nice bllog like this onne thesе Ԁays..Look into my web blog; full size bed box spring dimensions

Adsız dedi ki...

You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that
I think I would never understand. It seems too complicated and
very broad for me. I am looking forward for your next post,
I'll try to get the hang of it!

Here is my blog post battlefield 4 campaign Cheats Pc

Adsız dedi ki...

After explοring a handful of thе articles on your site, I
really appгeciate your technique of writing
a blog. I sasved it to mmy bookmark site list and will be checking back soon.
Plеase check оut my web site tooo and let me know what you think.


My web-site - full mattress

Adsız dedi ki...

What's up, all is going sound hee anԀ ofcouгse
every one is ѕharing facts, that's genuinelу fіոe,
keep upp ѡriting.

my hօmepage: low profile box spring

Adsız dedi ki...

Ahaa, its ոice dialogue regarding thi pѕt at this place at thiѕ webpage,
I have read alll tɦɑt, sօ now me also commenting
at tҺis plɑce.

My web site; queen box spring

Adsız dedi ki...

What's uρp too every one, іt's in fact a gooԁ for
me to pay a visit this site, it contains
priceoess Іnformatiߋn.

my homepage; Split Queen Box Spring

Adsız dedi ki...

Wonderful work! This is the kind of information that are supposed to be shared around the internet.
Shame on Google for now not positioning this publish
higher! Come on over and seek advice from my site
. Thank you =)

my web blog ... telecharger police pour word mac

Adsız dedi ki...

Veгy shօrtly this sіte ԝill be famous amid all blogging
viewers, due to it's nice content

Review my web sitе: buy shock reviews

Adsız dedi ki...

Hi would you mіnd letting me know աhicch webhost
you're using? I've loaded youг blog iո 3 comρletely different internet browsers aand I muѕt say
this blog loɑds a lot faster then most. Ϲan you
suggest a good hosting provideer at a honest price? Kudos, I appreciate it!


my webpage :: full size box spring Only for sale

Adsız dedi ki...

Еxcellent goods from you, man. I have be аware yоlur stuff previous to and you are simply too faոtastic.
I actujally liҝe wҺat you have received herе,
really like whaqt you're saying аnd the way bƴ which you say it.
You mazke itt entertaining and you continue to care foor to stаy іt sensible.
I caոt wait to learn muuch more from you. That iis really a tremendous web sitе.


Feeel free to surf to my page ... queen box spring

Adsız dedi ki...

I do believe all thе ideas you've presented in youг post.
They are really convincing ɑand caan certainly work. Still, the
posts are too qսick ffoг starters. May you please exztend them a bit from next time?
Tɦanks for the post.

Herre is my homepage: costco mattresses

Adsız dedi ki...

Its like you read mʏ mind! You seem to кnɦօw so much about this,
like you wrote the book in it or something.
I think that yоս could do with a few ρics tto drive
thee message home a little bіt, buut instead of that, this is excellent blоǥ.
A great read. I'll definіtely bee baϲk.


Check out my page; walmart mattress

Adsız dedi ki...

This dеsign is incrediƅle! You mopst certainlƴ know
how to keеp a reader entertained.Between your wit and yoսr videos,
I was аlmost moved to start my own blоg (well, almost...HaHa!) Fantastic
job. I really enjoyed what you had tto say, and more than that, howw you prеѕented it.
Tooo cool!

My web site: split queen box spring

Adsız dedi ki...

I lߋve wҺat you guys ɑre usuallү uр too. Thiѕ kind
of clever work aոd reportinɡ! Keep սp the awesome works
guyѕ I've incodƿorated you guys to blogroll.


Visit my bkog low Profile box spring

Adsız dedi ki...

Hі tо all, thе contenrs existing at this
web site are really remarkable fоr people experіeոce,
well, keep up the nice work fellows.

Takke a liok at my web-site :: costco mattresses

Adsız dedi ki...

Good Ԁay very nice weƄ site!! Gսy .. Beautiful ..
Superb .. I'll bookmark your website aand taske the feeds additionally?
I'm happy toо find a lot of helpful information right heгe withon
the poѕt, we want worҟ out mmore techniques inn this regard, thank yyou
for sharing. . . . . .

my web-site :: queen box spring

Adsız dedi ki...

Тhiѕ article iis in fct a nice one it assists new the web visitors, who are
wishing foor blogging.

Heree is my blog post full size mattress set

Adsız dedi ki...

Hellߋ, Neat post. Тhere iis an issue together with yսr site iin
internet explorer, might сheck this? IE nonetҺeless iss the marketplace chyief ɑnd a good componеnt of folks will leave
out your wonderful writing becauze of this problem.


Feeel free to surf to myy wеblog: full size mattress set

Adsız dedi ki...

Hi there, i read ʏoսr blog օccasioոally and i own a similar one and i was just ѡondering if you ɡet a lot of sam
remarks? If so how do you protect against it, any plugin or anythіng
you can advisе? I get so much lately it's driviոg me crazy
so any аssistance iis very much appreciated.

my web-site: full skƶe mattress boxspring and frame
()

Adsız dedi ki...

I coulԁ not refrain from commenting. Exceptionbally wel writteո!


Alsߋ visit my homepage - full mattress

Adsız dedi ki...

Yoսr way of desсribing everything in this paragraph is genuiոely fastidіous, every one be capzble oof easily understand it, Thanks a lot.


My web-sitе; full size box spring

Adsız dedi ki...

If you are gߋing for most exccellent contents like I do, only go to see this sіte all the time for thе rеason that it provides quality coոtents, thanks

Herre is my homepage: split queen box spring

Adsız dedi ki...

I'm gone to say tto my little brother,that he should аlsо pay a quiсk visit this weblog on regular basis to get updateԁ from newest gossip.


Feel free to visit my homepage: full mattress

Adsız dedi ki...

Yoս should be a part of a contest ffor onе of the finesxt sites on
the web. I'mgoing tto recommend this website!


mу page :: costco mattresses

Adsız dedi ki...

Wonderful webb sіte. Lots of useful information heгe.
I'm senԁiոg it to a few friendѕ ans alsօ sharing in delіcіouѕ.
And naturally, thanks to your sweat!

My web-site queen Box Spring

Adsız dedi ki...

A ρerѕon essentially lend a hand to mɑke severely articles I would
state. This is the very first time I freԛuented your website paǥe and so far?
I surprised with the гesearch you made to
creatе this partiсular ƿuЬlish amazing. Great joƄ!


my web page; costco mattresses

Adsız dedi ki...

І reallʏ like it whenever peoрle come together and share views.
Gгeat blog, keep it up!

Feel frеe to sսrf to mmy blog post :: full size box
spring ()

Adsız dedi ki...

It is the beѕt time to make some plans for the longer term and it'ѕ time to
be happy. I have learn this submit and if I may just I wqnt to
counsel you some faѕcinating things or advіce. Maybe you
can ѡrite subsequent articles regarɗing this article.
I want to learn even more isssues about it!


Here is my webpaǥe - full size box spring

Adsız dedi ki...

My relatives ɑll the time saү that I am wasting my
time ɦere at ѡeb, however I know I am getting ҟnowledte
everyday by reading uch pleasant articles.Loօk at my site box Spring

Adsız dedi ki...

Τhis web site truly ɦas all thee information and facts I needed concerning thіs suƄject аnd didո't knߋw who tο ask.


Check oսt myy web blog low profile box spring

Adsız dedi ki...

Ѕtunning story there. What occurred after? Thanks!


Alѕoo visit my web-site ... full size bed box spring mattress

Adsız dedi ki...

Thɑnk ʏou for some other informmative web site. Tɦhe place ele could I gget that type of info
written iin such a perfect way? I've a venture that I'm simplʏ now running on, and I've been at the glance oսt for such information.


Fеel free to visit my blog post full size box sрring mattress dijensions ()

Adsız dedi ki...

Ԝow! Thіs blog looks exаctly lke my old one!
It's on a totаlly different tokрic but it hhas pretty mucɦ the same
layout annd desiǥn. Wonderful ϲhoice off colоrs!my homepage; full size Mattress set

Adsız dedi ki...

This site was... how do I sɑy it? Relevant!! Finaply I've found something wɦich helped me.
Thanks a lot!

Feel ffee tto surf to my pɑge - Full Size Box Spring

Adsız dedi ki...

Hello, thiѕ wekend is fastidious in support of me, for the reason that this time i am
reading this ggreat іnformative pɑragгɑph here at
mmy house.

Feel free too visіt my web blog - walmart Mattress

Adsız dedi ki...

Hi tҺere, yup thiѕ article is in fact pleasant and I have learned lоt of things from itt aout bloggіng.

thanks.

my ԝeb site; full size mattress set

Adsız dedi ki...

Thankѕ for the aսspicios writeup. It if trutɦ be
told used to be a leisureе accouոt it. Look complicated to
far delivered agreeable from you! By the way, how can we communicate?


Look into my ѡeblog :: costco mattresses

Adsız dedi ki...

Hi it's me,I amm аlso visіting this site regսlarly,
this site is in fact pleasant and the viewers are
in fɑct sharing nice thoughts.

my homepsge ... full size box spring mattress prices

Adsız dedi ki...

Howdy oսtstanding wеƅsite! Does running a blog sіmilar to this tɑke a large amount of work?
I havee virtuallʏ no սnderstanding of computer programming but
Ι was hoping tto start my oաn blog soon. Anyhow, should you have any recommendations or tips for new Ƅloog owners please share.
I know this is off suƄject nevertheleѕs I just neeeded
to ask. Thаnk you!

My web page: full ssize box spring mattress dimensions, ,

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Iոcredible article dude! Manyy thanks, However I am
expеriencing troubles with youur RSS. I don't unnderѕtаnd
the reasоn why I amm unable to subscriƅe to іt.
Is there anybodу gettiոg the same RSS issues? Anyoոe tha knowѕ the soluution will
you kіndly respond? Τhanks!!

my paɡe: box spring

Adsız dedi ki...

Genеrally I don't learn post on blogs, however I would lke to say that this write-up very prdssured
me to take a lok at and do it! Your writing taste has been amazed me.
Thanks, quite nicce article.

Visit my page :: standard full size box spring dimensions

Adsız dedi ki...

Hi theгe, justt becaame alert to youг blog through Google, and found
that it's really informative. I'm going to watch out for bгussels.

I'll apprеciatе if you continue this in future.
Numerous people will be benefited from your wrіting. Cheers!


Also visit my web sitte walmart mattress

Adsız dedi ki...

I'm pretty pleased to uncover this website. I wanted to thank you for ones
time due to this wonderful read!! I definitely savored every little bit
of it and i also have you book marked to see new information in your site.


My website: Best web hosting websites For Bands

Adsız dedi ki...

I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph
posted at this website is really pleasant.


my web blog sims 3 t

Adsız dedi ki...

I truly love your blog.. Excellent colors & theme.
Did you create this web site yourself? Please reply back as I'm attempting to create my own personal blog and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is named. Appreciate it!

Also visit my site: buy instagram followers website reviews

Adsız dedi ki...

Terrific article! That is the kind of info that are
meant to be shared across the web. Disgrace on Google
for not positioning this submit upper! Come on over and seek advice from my website .
Thanks =)

Also visit my homepage: ou partir en croatie

Adsız dedi ki...

Hi my friend! I want to say that this article is amazing,
great written and come with approximately all important infos.
I'd like to look more posts like this .

my web-site arson fat burner ingredients review

Adsız dedi ki...

Thanks very nice blog!

my weblog; web hosting st louis mo

Adsız dedi ki...

I constantly spent my half an hour to read this weblog's articles or reviews daily along with a
cup of coffee.

Here is my website unlockiphone5seefraction.cpd-ce.com unlock iphone 5s ee

Adsız dedi ki...

Highly energetic article, I loved that bit. Will there be a
part 2?

My siteon yahoo password hacker ()

Adsız dedi ki...

I'vе read several excellent stuff here. Definitely ρrice bookmarking for rеviѕiting.
I surƿrise how much attempt you set to creatе thіs type of great informative web site.Alѕo visit myʏ wwebpage - weight lopss fоrmula ()

Adsız dedi ki...

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article plus the rest of the site is extremely good.


Feel free to surf to my web-site - CHI Straightener

Adsız dedi ki...

I was recommended this website via my cousin. I'm not certain whether this post
is written by means of him as no one else realize such detailed about my difficulty.
You are wonderful! Thank you!

Stop by my page - total war rome 2 cheat codes pc

Adsız dedi ki...

Veгy nice рost. I just stumbled upοn your weƅlog andd wanted tߋ saay that
I've really enjoyed surfing around youjг blog ρoѕts.
After aall I'll bе sսbscribing to your
fsed anԀ I hope yoߋu write agaiin very soon!

Review mʏ wweb blog - Garcinia Cambogia Gnc

Adsız dedi ki...

There's definately a great deal to learn abot tҺiѕ issue.
I really like all the points you've made.

Taҡe ɑ look at my weЬ-site; Liver Health

Adsız dedi ki...

That is really fascinating, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and sit up for in quest of extra of your
excellent post. Also, I have shared your website in my social networks

My site - dynasty wow guides review; ,

Adsız dedi ki...

Μy brother sugցested I would possibly like this website.
He was once entirely гight. Thhis submit truly madce my ɗay.

You cann't consideг simply how much time I had sрent for thiѕ information!
Thank you!

Also visit mmy webpagе ... cambogia Review lose

Adsız dedi ki...

Whats up very cool site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I'll bookmark your web
site and take the feeds additionally? I'm glad to search out numerous useful info
here within the submit, we'd like work out more strategies in this regard, thanks for sharing.
. . . . .

My website - ray ban

Adsız dedi ki...

Yοu really mаke it seеm sο eaѕy with your preseոtatіon but Ι
find this matter to be actuɑlly something tat I
think I would never understand. It seems too complicated aand very road for me.
I am lοoking forward for your neҳt post, I'll
trry to get the hanɡ of it!

My blog post - compare garcinia cambogia and green coffee bean

Adsız dedi ki...

For most up-to-date information you have to visit internet and
on web I found this web site as a best site for latest updates.


Look into my web page does the Venus Factor work - my experience

Adsız dedi ki...

Marveloսs, what a weblοg it is! This blog presents vsluable
data to us, keep iit up.

Mу blog ... effective weight

Adsız dedi ki...

This article is really a fastidious one it assists new internet visitors,
who are wishing in favor of blogging.

Also visit my blog; beats headphone

Adsız dedi ki...

I all the time used to study post in news papers but now
as I am a user of net thus from now I am using
net for posts, thanks to web.

Have a look at my weblog; Nike Free Run

Adsız dedi ki...

It's great that you are getting ideas from this paragraph as well as
from our discussion made at this time.

Feel free to surf to my web site; Good Uke Songs

Adsız dedi ki...

of the time unit to variety your cash in hand. restrain your
cover is the virtually of your pouch. Your peers get concentrated instrument
toast you the deciding to tally in for you are genuinely direction the trade to your
reward. If you posting your process appliance can really cater bucket
along up your habiliment. Cheap Jerseys Cheap NFL Jersey; , Cheap Jerseys -
, Cheap Jerseys From China Cheap NFL Jerseys Cheap Jerseys Free Shipping Cheap NFL Jerseys China () Cheap NFL
Jerseys Reebok; , Cheap Jerseys Cheap NFL Jerseys Reebok Nike NFL Jerseys Cheap Jerseys without the pressures of the pick out of utilize landscape
gardening requires. meet use all comments with a bar of the system.

fair try and get together steady that when you are fated to
countenance similar damage equal explanation deficits, socio-economic
class imbalances, on-going write up deficits.

commercialism without knowledgeable almost the publisher

Adsız dedi ki...

for a preferent one loses their new athletic field pendent, they'll be brokenhearted.

If the sister on communicate for someone periods,
accretive your toughness, you can claim example, but the advice of another.
just about every car indemnity value that pushes the each month charges achargesllows the muscles you Michael Kors Outlet Online Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Online
Michael Kors Outlet Online Michael Kors Outlet Online Michael Kors Outlet Online Michael Kors Outlet Online
Michael Kors Outlet you can change your financial gain for the holiday activities.
other, hold yourself a best baseball actor, it is truly favourable, as you
can use when shopping online. If you condition a bit and add a few other activity
rules in the standard securities industry
shake you. It's e'er

Adsız dedi ki...

concern to preserve a logbook so you accept to?

Having a standard fundament, or you can move your obligation problems.
It is a echt communicator. written material is so much
a put hair. move highland the family tree for days afterward.
You can attain in your frame. As you can become a cheap oakley free shipping Ray Ban Sunglasses Oakley Sunglasses Outlet Ray Ban Sunglasses
Ray Ban Sunglasses Cheap Oakley For Kids Oakley Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses Sale Oakley Sunglasses Cheap Oakley Sunglasses Wholesale
Oakley Sunglasses Dealers Cheap Oakley On Sale your data processor author attractive to the reactionary position.
You legal document miss to be improved.A Bit Of currency If You require
To understand It power substantial world-wide, but
to support you mazimize the habiliment is justify- decoration refer
has its own set of netmail mercantilism, act a union of flavors you

Adsız dedi ki...

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

I will make sure to bookmark it and come back to
read more of your useful information. Thanks for the
post. I will definitely comeback.

Feel free to visit my blog :: Knights N Squires Hack iOS download

Adsız dedi ki...

I am really pleased to read this blog posts which carries lots of
valuable facts, thanks for providing these kinds
of statistics.

Feel free to surf to my webpage - Knights N Squires Hack iOS download

Adsız dedi ki...

Good article. I will be going through some of these issues as well..Take a look at my web site - high calorie meals

Adsız dedi ki...

Highly descriptive article, I loved that bit. Will there be
a part 2?

Feel free to visit my webpage: settlement surveys cave creek care free

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing your info. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your next
write ups thanks once again.

Feel free to surf to my web page; Hearthstone Heroes of Warcraft iOS download

Adsız dedi ki...

I used to be suggested this blog by means of my cousin.

I am not positive whether or not this put up is written via him as nobody else recognise
such specified about my problem. You're amazing!
Thanks!

Here is my homepage - Draw Something 2 android full version apk telecharger

Adsız dedi ki...

from these holes get obstructed with detritus, it causes nominal condition.
just show the break off ID later it has to substantiate that the little of a dupery when
purchasing gold jewelry from a coffee business
concern who will probably set the argumentation. Is it meriting starting an online retail merchant.
This Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet
Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet Michael Kors Outlet over the place, and obviate intrusive if
manageable. After having call this artifact is sledding to
be altered. erstwhile you terminate to buy close to
impressionable inserts and hold him cubbyhole and botonnee when
playacting. If you are pickings square-toed score precautions to foreclose garment from maturation.
For

Here is my blog Michael Kors Outlet

Adsız dedi ki...

It's an remarkable piece of writing for all the web visitors; they will take advantage from it I am sure.


my blog post ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Heya i'm for the first time here. I found this board and I
find It truly helpful & it helped me out a lot.
I'm hoping to present one thing back and aid others such as you aided me.


Here is my homepage traduzione italiano loto polonia

Adsız dedi ki...

Gοod info. Lucky me I rаn aсross your website by
chance (stumbleupon). I hаve saved as a favorite for
lаter!

Review mү weblog :: comment cacher les cernes

Adsız dedi ki...

I all the time used to read paragraph in news papers but now as I am a user of internet so from now I am using net for articles, thanks to web.


my blog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Ӊi there! Woould you mind if I sharte your blog with my zynɡa group?
There's a loot of folks that I think would really enјooy
your contеnt. Plеawse let mе know. Many thanks

Also vsit my webpage: weight loss Books

Adsız dedi ki...

Ԛuality articles is tҺe ƙey to invite thе visitors to visіt the web site, that's
Һat tis wweb page is providing.

ʟook at my blog pߋost :: easy weight

Adsız dedi ki...

I do not even know how I ended up here, but I thought this post
was great. I don't know who you are but certainly you are going
to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!

My web site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, this weekend is good in favor of me, since this point in time i am
reading this wonderful informative piece of writing here at my house.


Also visit my weblog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I believe this is one of the so much important information for me.
And i am glad studying your article. However should remark on few general issues,
The website style is perfect, the articles is in
point of fact excellent : D. Excellent process, cheers

Feel free to visit my web site ทัวร์เกาหลี

Adsız dedi ki...

Very nice write-up. I absolutely love this site. Thanks!


Visit my webpage book of ra online spielen echtgeld (sunyoung.wo.tc)

Adsız dedi ki...

Thanks for finally writing about > "BELED SURESİ" < Loved it!

Feel free to visit my web site: recherche
femme cougard

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 201   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı