5 Nisan 2013 Cuma

KUREYŞ SURESİ


KUREYŞ SURESİ

1-Li îlâfi gurayş. /Kureyşi alıştırdığı için,
2-Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf. / Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,
3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt./Bu Evin Rabbine kulluk etsinler.
4-Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf./O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.(S Ateş)”


1-Aranızda ilafı/ sevgiyi, ülfeti, ihsan edip, kureyşi/ seçkin, ahlaklı insan olarak yaşayıp, Kuran ilkelerine uygun insanlar olup, toplanmanızı, güçlenmenizi, galip gelmenizi sağlayan;
2-İlâfihim/bu sevginin, bağlılığın, kulluğun rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, örnek olmayı bu amaçla yol almayı sevdirdiği için
3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt*./Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden, bu ahlak yapısına, yani bu eve ulaştıran Rabbine kulluk/ itaat etsinler.
4-Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf./ Zira korkudan, karanlıktan, cehaletten, yokluktan, hiçlikten ve ter türlü açlıktan, yoksunluktan vahiyle, Kuranla, rehberlikle kurtarmıştır.

*  Kuranda yer alan hâzel beyt /bu evden ne anlaşılmaktadır konusunu, aşağıda bir ayet üzerinde açıklamayla yetinip, ayrıntılara ve tüm kullanımlara HAC VE UMRE başlıklı makalede/ araştırmada yer verilmektedir:

3/96   اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذٖى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمٖينَ
          İnne evvele beytiv vudia linnasi lellezi bi bekkete mubarakev ve hudel lil âlemîn.
S. Ateş    Doğrusu insanlara (ma'bed olarak) ilk kurulan ev, Mekkede olandır. Âlemlere uğur, bereket ve hidâyet kaynağı olarak kurulmuştur.
Doğrusu insanlar için ilk ortaya konan beyt/ev/sistem; Bekke'dir o seçkin/güzide, bereketli olan ve bütün âlemlere hidayettir/hediyedir.
Şöyle ki:
1-Ayette Mekke değil, özellikle bekke/seçkin, güzide vb anlamlara gelen kelime kullanılmıştır. Nitekim, Elmalılı “Ancak, Bekke Mek­ke'nin içinde dar bir bölgenin, örneğin Mescid-i Haram'ın bu­lunduğu yerin ismi de olabilir.” Diyerek Mekke’den farklı oluğunu ortaya koymaya çalışmıştır.
2-Yine, beytiv vudia kelimesi geçmektedir. Vudia, sistem, kural, düzen ve hüküm koymak, indirmek, çıkarmak, bırakmak vb anlamdadır. İnsanda bunlardan biridir.Onun yapısı, ahlakı, değerleri de ona özel yapıdır, evdir, düzendir.
              Buna örnek ayetler:
55/7   وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمٖيزَانَ Ves semae rafeaha ve vedaal mizân. Göğü yükseltti ve mizânı koydu
94/2   وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Ve vada'na 'anke vizrak.  Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü?
39/69   وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجٖیءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha ve vudial kitabu ve cie bin nebiyyine veş şuhedai ve kudiye beynehum bil hakki ve hum la yuzlemûn. Yer, Rabbinin nuru ile parlamış, Kitâp (ortaya) konmuş, peygamberler ve şâhidler getirilmiş ve aralarında adâletle hükmedilmiştir. Onlara asla haksızlık edilmez
3-“ Vudia, inşa etmek ve bina yapmak için kullanılmaz.. Eğer buradaki beyt kelimesi bir binayı kastediyor olsaydı Arapçada "beytin buniye" denilirdi, "beytin vüdia" denmezdi.YB”.
4-Ayette bunun hudel lil âlemîn /alemlere hidayet kaynağı /hediye olduğu belirtilen ne olabilir? Vahiy değil midir. Kuranın bir çok ayetinde her türlü misalle döndürüp döndürüp açıklanmaktadır. İlk insanın yaratılmasından itibaren gönderile gelen ve sünnetinde hiç değişiklik olmayan, ilkeleri değişmeyen Vahiydir. Bu nedenle ilk evde, düzendir, sistemdir, vahiydir, islamdır. Adem kıssasının yer aldığı yedi bölümde incelenirse görülecektir ki hidayet kaynağı, 2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız (iyi bilin ki) size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Olarak tanımlanan vahiydir, Kurandır, İslamdır.Buna uygun yapılanmaktır.Ahlaka sahip olmaktır.


ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ


 rtfSelectedTabRef*22*4*4*106.004*Kureys 1-4**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*4*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*106.1*

(١٠٦-١)
106.1*************
لِاٖيلَافِ قُرَيْشٍ

106.1 - Li îlâfi gurayş.

106.1 - Kureyşi alıştırdığı için,

 rtfSndPly*106.2*
(١٠٦-٢)
106.2*************
اٖيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

106.2 - Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf.

106.2 - Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,

 rtfSndPly*106.3*
(١٠٦-٣)
106.3*************
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ

106.3 - Felyağbudû rabbe hâzel beyt.

106.3 - Bu Ev (Ka'be'n)in Rabbine kulluk etsinler.

 rtfSndPly*106.4*
(١٠٦-٤)
106.4*************
اَلَّذٖى اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

106.4 - Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf.

106.4 - O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.
KUREYŞ SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI
 (١٠٦-١)
لِاٖيلَافِ قُرَيْشٍ 106.1************* 106.1 - Li îlâfi gurayş.
106.1 - Kureyşi alıştırdığı için,
1.
li
: için
2.
îlâfi
: ülfet, emin ve rahat olmaları
3.
kureyşin
: Kureyş
Kurayş: Kazanmak, galip gelme, muzaffer olma, toplamak, toplanmak, araştırmak, köpek balığı, kuruş.
Kureyş adı verildiği hususunda ise bir kaç görüş vardır. Bu görüşe göre onlar, daha önceleri dağınık iken bir araya gelip top­landıklarından dolayı bu adı almışlardır. Tekarruş: Bir araya gelip toplanmak ve kaynaşmak demektir.(Kurtubi)”. Seçkin ve ahlaklı, ilkeli olanların topluluk adıdır.

Îlâf: Kalplerin arasını bulmak, sevgi üzere kılma, birleştirme, güvenlik,telif etme, alıştırma, sevdirme, ünsiyet, urgan, halat, binlerce.

“İlâf” kelimesi “Elefe”den türemiş olup sevmek, sevilmek, sevdirmek, dağıldıktan sonra parçaları bir araya getirip toplamak anlamlarına gelmektedir. Türkçe’deki ülfet de bu anlamdadır(A Küçük)”.
rtfSndPly*106.2*
(١٠٦-٢)
اٖيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
106.2*************
106.2 - Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf.
106.2 - Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,
1.
ilâfi-him
: onları ülfet ettirdi, emin ve rahat olmalarını sağladı
2.
rıhlete
: yolculuk, göçler
3.
eş şitâi
: kış
4.
ve es sayfi
: ve yaz


“Âyette geçen “إيلاف - îlâf” sözcüğü, “bin sayısının adı” olan “ elf” kökünden türemiş bir sözcüktür. “ îlâf” sözcüğünün esas anlamı, “sevmek, bir şeyleri birleştirmek, üst üste koymak” demektir. Zaten o dönemde kullanılan en büyük sayı olan “bin” sayısı da bir takım sayıların toplanmasından başka bir şey değildir. İnce ipleri birbirine sarmak sûretiyle imal edilen dürülü, bükülü ip anlamındaki “habl-i müellef [urgan, halat]” ile kitap hazırlamak anlamındaki “ te’lif” de aynı kökten türetilmiş sözcüklerdir ve her ikisi de özlerinde birleştirmeyi, toplamayı ifade etmektedir(H Yılmaz)”.

 rtfSndPly*106.3*
(١٠٦-٣)
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ
106.3************* 106.3 - Felyağbudû rabbe hâzel beyt.
106.3 - Bu Ev in Rabbine kulluk etsinler.
1.
fe
: artık
2.
li ya'budû
: kul olsunlar
3.
rabbe
: Rabb
4.
hâzâ el beyti
: bu ev/sistem

Beyte değil beytin Rabbine, ekmeğe değil, ekmeğin sahibine teşekkür etsinler(M İslamoğlu)”.

“B-y-t:Kelimesinin aslı, insanın gece barınağıdır; çünkü, gece kalmak anlamına gelir. Nasıl ki, de gündüz kalmaktır. Bunun yanında, orada gece kalmaya bakmadan her meskene beyt adı verilir; çoğulu, şeklindedir. Yalnız daha özel anlamda evler için, beyitler ise, şiir için kullanılır.

Yüce Allah buyurur: Zaten orada bir ev hal­kından başka müslüman da bulamadık 51/Zâriyât 36. Deniyor ki: Bu, ev toplulu­ğuna işarettir. Onları, köyde oturanın köy diye adlandırılması gibi, ev diye adlan­dırmıştır.Müfredat”.

“Sözlükte “ev” anlamında olan beyt, tasavvufta mecazî olarak “kalp” anlamında kullanılmaktadır. Sûfilere göre insanın manevî âlemindeki kalp de “Beytullah” tır. Bu bakımdan herhangi bir canlıyı öldürme, fitne ve fesat çıkarma, kavga etme gibi kötülüklere Kâ’be ve civarında olduğu gibi kalpte de yer verilmemelidir. (M.C.-DVY)”.

Bekke: “Mücâhid'ten, İL' 'nin Mekke olduğunu söylediği rivayet edilmiştir. Kendisi, bunu, gibi ba harfinin mim harfi yerine kullanılan yerlerden biri saymıştır. Yüce Allah buyurur:
İnsanlar için belirlenmiş olan ilk ev Bekke'deki mübarek evdir. Buna Batım Mekke de denmiştir. Bu, oradaki caminin adıdır diyenler,
Beytullahtır diyenler de vardır. Tavaf yeri olmasından, adını yani izdihamdan aldığım, çünkü: İnsanların orada tavaf için izdiham yaptıklarını söyleyenler de vardır. Mekke'nin Bekke diye adlandırılmasının nedeni, orada bir zulüm İşlediklerinde zalimlerin boynu kırıldığındandır diyenler de olmuştur. Müfredat”.


 rtfSndPly*106.(١٠٦-٤)
اَلَّذٖى اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
106.4************* 106.4 - Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf.
106.4 - O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.
1.
ellezî
: o ki
2.
at'ame-hum
: onları doyurdu
3.
min cûın
: açlıktan
4.
ve âmene-hum
: ve onları emin kıldı
5.
min havfin
: korkudan


274 yorum:

1 – 200 / 274   Yeni›   En yeni»
İBRAHİM dedi ki...

1-Aranızda ilafı/ sevgiyi, ülfeti, ihsan edip, kureyşi/ toplanmanızı, güçlenmenizi, galip gelmenizi sağlayan;
2-İlâfihim/bu sevginin, bağlılığın, kulluğun rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, bu amaçla yol almayı sevdirdiği için
3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt*./Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden Rabbine kulluk/ itaat etsinler.
4-Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf./ Zira korkudan, karanlıktan, cehaletten, yokluktan, hiçlikten ve ter türlü açlıktan, yoksunluktan vahiyle, Kuranla, rehberlikle kurtarmıştır.
BU YORUM ÇOK FARKLI ANCAK ÇOK ANLAMLI SAYGILARLA

METİN dedi ki...

1-Aranızda ilafı/ sevgiyi, ülfeti, ihsan edip, kureyşi/ toplanmanızı, güçlenmenizi, galip gelmenizi sağlayan;

İLAF VE KUREYŞ
İKİ KELİME OLARAK BAKINCA ANLAMI NE GÜZEL
NEDEN TARİHSEL KALIR İNSAN
ANLAMAK ZOR DEĞİL
ATALAR DİNİ
TAKLİT
TENBELLİK

MELEK dedi ki...

NEDEN OLACAK
HEPSİ VAR BİZDE.

SAPLANTI DAHA ÇOK MU NE

HACER dedi ki...

MELEK
UMARIM AKLEDENLERDEN OLURSUN

TENBELLİKLE AKLETME BİRLİKTE OLMAZ

BETÜL dedi ki...

AKLETSEK
KUREYŞİN ANLAMINI DÜŞÜNÜR
TARİH KİTABI GİBİ BAKMAZDIK KURANA
EVRENSEL MESAJ I
ANLAAAARDDDIK

REZZAN dedi ki...

YAPAMAZDIK
HOCA DİYORYA
DUA KAVRAMINDA

DUAMIZ YOK Kİ

ANLAYANA
DUANIZ VAR MI HEY MİLLET.

GYRT dedi ki...

REZZAN ADLI VARLIK

DUAMIZ OLMAZ MI
İNSANI DUA ADAM EDER.

REZZAN dedi ki...

GYRT

DENEN VARLIK DEMEYECEĞİM

DUAN NE SÖYLE DE BİLELİM

GYRT dedi ki...

AFFEDERSİN
ÖZÜR

DUA SÖYLENİR Mİ ÖZELDİR.
ALLAHLA KUL ARASINDA

REZZAN dedi ki...

SEN OZAMAN DUAYI HİÇ AMA HİÇ ANLAMMIŞSIN.
DAHİ BİLMİYORSUN
OKUMANDA MI YOK
GİT
DUA KAVRAMIN İKRA YAPTA GEL.

DUA ÇAĞRIDIR.
DAVETTİR
DAVADIR

SENİN DAVAN NE
KİMİ ALLAHA ÇAĞIRDIN.
HE SÖYLEME
DE İKRA YAP

MEHPARE dedi ki...

2-İlâfihim/bu sevginin, bağlılığın, kulluğun rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, bu amaçla yol almayı sevdirdiği için
3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt*./Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden Rabbine kulluk/ itaat etsinler.
4-Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf./ Zira korkudan, karanlıktan, cehaletten, yokluktan, hiçlikten ve ter türlü açlıktan, yoksunluktan vahiyle, Kuranla, rehberlikle kurtarmıştır.
AYY
BU KADAR OLUR DEĞİL Mİ
HİÇ ANLAMAMIŞLAR
BU SUREYİ
17 TEFSİR TEKRAR
VE HEPSİ TARİHSEL
KURANI 1400 YIL ÖNCEYE MAHKUM ETMİŞLER

BİR ALLAHIN KULU ÇIKMIŞ
KURANI KURAN GİBİ
ALGILAMIŞ NE GÜZEL.

REZZAN dedi ki...

BU KADAR OLUR DEĞİL Mİ
HİÇ ANLAMAMIŞLAR
BU SUREYİ
17 TEFSİR TEKRAR
VE HEPSİ TARİHSEL
KURANI 1400 YIL ÖNCEYE MAHKUM ETMİŞLER

BİR ALLAHIN KULU ÇIKMIŞ
KURANI KURAN GİBİ
ALGILAMIŞ NE GÜZEL.

BU BEYLİK SÖZLER KİMİN OLA Kİ
BEN SENİ TEBRİKLEDİM.

MUHTEREM NURLU dedi ki...

3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt*./Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden Rabbine kulluk/ itaat etsinler.

BAK ŞU ANLAMA
EVİ BÖYLE ALGILAMAK İÇİN
KIRK FIRIN YETMEZ.
SAYGI SUNUYORUM.
BAKIŞLARIM PAKLAŞTI HOCAM İKRAYLA

ŞEY dedi ki...

3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt*./Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden Rabbine kulluk/ itaat etsinler.
BU YORUM İBRETLİK AMA ANLAMI
ÇOK DERİN
KURANI DERİNLEMESİNE OKUMANIN SONU DERİM

AMMAR dedi ki...

DİĞER MEALLERİ VE TEFSİRLERİ KOYUN
BUMU EVRENSEL TEVHİDİ YOKSA DİĞERLERİ Mİ

ZEYD dedi ki...

AMMAR SÖYLEDİKLERİNİ HOCA DUYMASIN

EDEP DER
HİÇ KIYASI SEVMEZ
KURAN AHLAKI ÖTESİ BU
OLMAZ

BU YÜZDEN DİĞER TEFSİRLERE DE ATIF YAPAR
ALINTI VERİR.
ÜRETİM UMUMİDİR.
GEÇMİŞTEN GELENE EKLENİR
DAHA GÜZELİ SUNMAK İÇİN GEÇMİŞ GEREKLİDİR.

AMMAR dedi ki...

ÜMMETTEN ÖZÜR DİLERİM
AMACIM
ÖVGÜ DEĞİL.
YERGİ
İKRAYI
AKLETMET,Yİ YAPMAMAK
DÜŞÜNMEMEK
TEKRAr ı devam ettirmek
bizim de arı derya hoca
arılaşmamizi söylemektir.

HAKİME KARA dedi ki...

1-Aranızda ilafı/ sevgiyi, ülfeti, ihsan edip, kureyşi/ toplanmanızı, güçlenmenizi, galip gelmenizi sağlayan;
2-İlâfihim/bu sevginin, bağlılığın, kulluğun rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, bu amaçla yol almayı sevdirdiği için
3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt*./Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden Rabbine kulluk/ itaat etsinler.
4-Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf./ Zira korkudan, karanlıktan, cehaletten, yokluktan, hiçlikten ve ter türlü açlıktan, yoksunluktan vahiyle, Kuranla, rehberlikle kurtarmıştır.
ne
OLURSA OLSUN
BU AÇILIM. ANLAYIŞ
SUREDEN BU ANLAMI YAKALAMAK
DERİNLİK İSTER.
ÇABA
İSTER
ALAKA İSTER
GÖNÜL
İSTER
DAVA İSTER
....

OSMAN KARA dedi ki...

BU AÇILIM. ANLAYIŞ
SUREDEN BU ANLAMI YAKALAMAK
DERİNLİK İSTER.
ÇABA
İSTER
ALAKA İSTER
GÖNÜL
İSTER
DAVA İSTER

KURANDA YOĞUNLAŞMAK İSTER

ÜMMET TÜRK dedi ki...

3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt*./Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden Rabbine kulluk/ itaat etsinler.
4-Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf./ Zira korkudan, karanlıktan, cehaletten, yokluktan, hiçlikten ve ter türlü açlıktan, yoksunluktan vahiyle, Kuranla, rehberlikle kurtarmıştır.

3 VE 4 beni aldı da uçurdu.
BU ANLAMI ANLAYIŞI YORUMU AÇILIMI
TEFSİRİ TEBYİNİ
KURANI DEFALARCA OKUMAYA DEĞİL
İKRAYA BORÇLU OLSA GEREK

GELİN BİZ DE İKRA YAPALIIIIM.

ZEYD dedi ki...

1-Aranızda ilafı/ sevgiyi, ülfeti, ihsan edip, kureyşi/ toplanmanızı, güçlenmenizi, galip gelmenizi sağlayan; 2-İlâfihim/bu sevginin, bağlılığın, kulluğun rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, bu amaçla yol almayı sevdirdiği için 3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt*./Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden Rabbine kulluk/ itaat etsinler. 4-Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf./ Zira korkudan, karanlıktan, cehaletten, yokluktan, hiçlikten ve ter türlü açlıktan, yoksunluktan vahiyle, Kuranla, rehberlikle kurtarmıştır.

BUDUR BENCE KUREYŞ VE İLAF
BUDUR BENCE KURANIN HAYATA BAKAN YÜZÜ

NESLİ VE ARKADAŞLARI dedi ki...

KUREYŞ SURESİNİ HİÇ ANLAMAMIŞ
BİRÇOK KİTAP
YAZAR.

BU AÇIKLAMA
1-Aranızda ilafı/ sevgiyi, ülfeti, ihsan edip, kureyşi/ toplanmanızı, güçlenmenizi, galip gelmenizi sağlayan; 2-İlâfihim/bu sevginin, bağlılığın, kulluğun rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, bu amaçla yol almayı sevdirdiği için 3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt*./Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden Rabbine kulluk/ itaat etsinler. 4-Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf./ Zira korkudan, karanlıktan, cehaletten, yokluktan, hiçlikten ve ter türlü açlıktan, yoksunluktan vahiyle, Kuranla, rehberlikle kurtarmıştır.

İKRANIN ÜRÜNÜDÜR
ANLAYANA

MEMO dedi ki...

Îlâf: Kalplerin arasını bulmak, sevgi üzere kılma, birleştirme, güvenlik,telif etme, alıştırma, sevdirme, ünsiyet, urgan, halat, binlerce.


“İlâf” kelimesi “Elefe”den türemiş olup sevmek, sevilmek, sevdirmek, dağıldıktan sonra parçaları bir araya getirip toplamak anlamlarına gelmektedir. Türkçe’deki ülfet de bu anlamdadır(A Küçük)”.

ANLAMI DEHŞET
HİÇ BAKMAMIŞTIM

HÜDHÜD dedi ki...

Kurayş: Kazanmak, galip gelme, muzaffer olma, toplamak, toplanmak, araştırmak, köpek balığı, kuruş.
Kureyş adı verildiği hususunda ise bir kaç görüş vardır. Bu görüşe göre onlar, daha önceleri dağınık iken bir araya gelip top­landıklarından dolayı bu adı almışlardır. Tekarruş: Bir araya gelip toplanmak ve kaynaşmak demektir.(Kurtubi)”.
BUNU DA UNUTMA

BU ANLAMALARI GÖRMEYİNCE
DÜŞÜNMEYİNCE
TEKRER DEVAM EDE GELMİŞ.

MEMO dedi ki...

NASIL TEKRAR

TIRTIL dedi ki...

BİRİLERİ MEAL YAPMIŞ
DİĞERLERİ DE
TEKRARLAMIŞ

TEFSİR YAPMIŞ
DİĞERLERİDE
AKTARMIŞ
AKLETME
NEREDE

TROÇKİ dedi ki...

1-Aranızda ilafı/ sevgiyi, ülfeti, ihsan edip, kureyşi/ toplanmanızı, güçlenmenizi, galip gelmenizi sağlayan;
BU AÇIKLAMA
BENCE MUHTEŞEM.

KUREYŞ
GÖRÜNCE
HEMEN
ÖZEL İSME GİDİLMİŞ

KLŞ12 dedi ki...

KUREYŞ KELİME ANLAMI DÜŞÜNÜNCE
KURAN
EVRENSEL MESAJI
DA GÖRÜNÜYOR.

ESKİ dedi ki...

BU ANLAM HER ZAMAN GEÇERLİ
KURANA RAM OLANLARDA
RAM
OLDUKLARI ÖLÇÜDE
SEVGİDE
BİRLİKTE KURULUYOR.

NESLİ dedi ki...

İŞTE BU BE

KURANA UYKİ

SEVGİNİZ
BİRLİĞİNİZ
DİRLİĞİNİZ
OLSUN

NUYTU dedi ki...

EVET

KURA
SİZE
İLAFI SEVGİYİ
KUREYŞİ
BTOPLANMAYI BİRLİĞİ
İKRAM EDER

ALİ12 dedi ki...

2-İlâfihim/bu sevginin, bağlılığın, kulluğun rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, bu amaçla yol almayı sevdirdiği için

ŞAYET BUNLARI YAPARSAN

MX dedi ki...

HER ZAMAN DEMEK EN ANLAMLISI

NARİN dedi ki...

HER ZAMAN YOLCULUK
KURANA YOLCULUK OLABİLİR
YA DA
KURANLA YAŞAMAK

PATRİS dedi ki...

KURAN SAYESİNDE
BİRLİK OLDUNUZ
SEVGİNİZ OLDU.
KURANLA HAYATI CENNET YAPTINIZ
BU DÜZENİ GÖNDEREN RABBE SECDE ET
TABİKİ

EVLAKE dedi ki...

3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt*./Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden Rabbine kulluk/ itaat etsinler.

EV BU EV
NEDEN KABE OLUR.
DERDİM

NAHCİ dedi ki...

Kuranda yer alan hâzel beyt /bu evden ne anlaşılmaktadır

MERCİ dedi ki...

3/96 اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذٖى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمٖينَ
İnne evvele beytiv vudia linnasi lellezi bi bekkete mubarakev ve hudel lil âlemîn.
S. Ateş Doğrusu insanlara (ma'bed olarak) ilk kurulan ev, Mekkede olandır. Âlemlere uğur, bereket ve hidâyet kaynağı olarak kurulmuştur.
Doğrusu insanlar için ilk ortaya konan beyt/ev/sistem; Bekke'dir o seçkin/güzide, bereketli olan ve bütün âlemlere hidayettir/hediyedir.
Şöyle ki:
1-Ayette Mekke değil, özellikle bekke/seçkin, güzide vb anlamlara gelen kelime kullanılmıştır. Nitekim, Elmalılı “Ancak, Bekke Mek­ke'nin içinde dar bir bölgenin, örneğin Mescid-i Haram'ın bu­lunduğu yerin ismi de olabilir.” Diyerek Mekke’den farklı oluğunu ortaya koymaya çalışmıştır.
2-Yine, beytiv vudia kelimesi geçmektedir. Vudia, sistem, kural, düzen ve hüküm koymak, indirmek, çıkarmak, bırakmak vb anlamdadır.
Buna örnek ayetler:
· 55/7 وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمٖيزَانَ Ves semae rafeaha ve vedaal mizân. Göğü yükseltti ve mizânı koydu
· 94/2 وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Ve vada'na 'anke vizrak. Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü?
· 39/69 وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجٖیءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha ve vudial kitabu ve cie bin nebiyyine veş şuhedai ve kudiye beynehum bil hakki ve hum la yuzlemûn. Yer, Rabbinin nuru ile parlamış, Kitâp (ortaya) konmuş, peygamberler ve şâhidler getirilmiş ve aralarında adâletle hükmedilmiştir. Onlara asla haksızlık edilmez
3-“ Vudia, inşa etmek ve bina yapmak için kullanılmaz.. Eğer buradaki beyt kelimesi bir binayı kastediyor olsaydı Arapçada "beytin buniye" denilirdi, "beytin vüdia" denmezdi.YB”.
4-Ayette bunun hudel lil âlemîn /alemlere hidayet kaynağı /hediye olduğu belirtilen ne olabilir? Vahiy değil midir. Kuranın bir çok ayetinde her türlü misalle döndürüp döndürüp açıklanmaktadır. İlk insanın yaratılmasından itibaren gönderile gelen ve sünnetinde hiç değişiklik olmayan, ilkeleri değişmeyen Vahiydir. Bu nedenle ilk evde, düzendir, sistemdir, vahiydir, islamdır. Adem kıssasının yer aldığı yedi bölümde incelenirse görülecektir ki hidayet kaynağı, 2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız (iyi bilin ki) size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Olarak tanımlanan vahiydir, Kurandır, İslamdır.

SİSTEMDİR
KURANDIR ANLAMIVERİLMİŞ

ÇOK ŞAŞIRTICI

25GLKS dedi ki...

EZBERLER BOZULUP DURUYOR

MX dedi ki...

4-Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf./ Zira korkudan, karanlıktan, cehaletten, yokluktan, hiçlikten ve ter türlü açlıktan, yoksunluktan vahiyle, Kuranla, rehberlikle kurtarmıştır.

BU EVRENSEL OKUMADIR

SEMİH dedi ki...

TÜM TABULAR
YIKILIR
BU OKUMAYLA
KURAN DİMDİK DİKİLİR
KULUN
KARŞISINA

AYLİN dedi ki...

KURANA
KUL OLKİ
SEVGİ BİRLİK OLSUN
YAŞAM KURANLA YOL ALSIN
BÖYLECE
KARANLIKTAN
KÖTÜLÜKTEN
AÇLIKTAN
KURTUL
RABBİNE
BU SİSTEMLERİ KURANA SARILDIKÇA
BU CENNET DEVAM ETSİN

İHSAN NURLU dedi ki...

1-Aranızda ilafı/ sevgiyi, ülfeti, ihsan edip, kureyşi/ toplanmanızı, güçlenmenizi, galip gelmenizi sağlayan;
2-İlâfihim/bu sevginin, bağlılığın, kulluğun rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, bu amaçla yol almayı sevdirdiği için
3-Felyağbudû rabbe hâzel beyt*./Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden Rabbine kulluk/ itaat etsinler.
4-Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf./ Zira korkudan, karanlıktan, cehaletten, yokluktan, hiçlikten ve ter türlü açlıktan, yoksunluktan vahiyle, Kuranla, rehberlikle kurtarmıştır.

BU OKUMA ŞAŞIRTICI
GARİP
ANCAK
TÜM KURANDA ANLATILAN TEVHİDSEL
BİR BAKIŞ

ADNAN dedi ki...

Aranızda ilafı/ sevgiyi, ülfeti, ihsan edip, kureyşi/ toplanmanızı, güçlenmenizi, galip gelmenizi sağlayan;
2-İlâfihim/bu sevginin, bağlılığın, kulluğun rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, bu amaçla yol almayı sevdirdiği için

İLAF KUREYŞ RIHLETEŞŞITAİ VESSAYF
SUREYİ ANLAMADA
ÇAĞLAR ÖTESİ BİR YORUMLA BAKINCA
BÖYLE Mİ OLMAKTA.

BENDERBURG dedi ki...

لِاٖيلَافِ قُرَيْشٍ 106.1************* 106.1 - Li îlâfi gurayş.
106.1 - Kureyşi alıştırdığı için,
DENMİŞ
HOCA DA
Aranızda ilafı/ sevgiyi, ülfeti, ihsan edip, kureyşi/ toplanmanızı, güçlenmenizi, galip gelmenizi sağladığı
DEMİŞ
VE KUREYŞ VE İLAFIN
KELİME ANLAMLARINI DİKKATE ALMIŞ VE KURAN ÖĞRETİSİNE UYGUN AÇIKLAMA YAPMIŞ

WATSON dedi ki...

KUREYŞ
İLAF NE DEMEK Kİ
BÖYLE ÖVGÜLER DİZERSİN

BENDERBUR dedi ki...

WATSON
OKUMA BİLMEZMİSİN
METNE BAKSANA YAZMIŞ
KEŞKE VİDEOSU OLSADA HOCAYI GÖRSEK
DİNLESEK
OKUMA BİLMEYENLER DE SENİN GİBİ DİNLESE.
BAK BEN METİNDEN AKTARIYIM:
Kurayş: Kazanmak, galip gelme, muzaffer olma, toplamak, toplanmak, araştırmak, köpek balığı, kuruş.
Kureyş adı verildiği hususunda ise bir kaç görüş vardır. Bu görüşe göre onlar, daha önceleri dağınık iken bir araya gelip top­landıklarından dolayı bu adı almışlardır. Tekarruş: Bir araya gelip toplanmak ve kaynaşmak demektir.(Kurtubi)”.


Îlâf: Kalplerin arasını bulmak, sevgi üzere kılma, birleştirme, güvenlik,telif etme, alıştırma, sevdirme, ünsiyet, urgan, halat, binlerce.


“İlâf” kelimesi “Elefe”den türemiş olup sevmek, sevilmek, sevdirmek, dağıldıktan sonra parçaları bir araya getirip toplamak anlamlarına gelmektedir. Türkçe’deki ülfet de bu anlamdadır(A Küçük)”.

WATSON dedi ki...

SAYIN KARDEŞİM
NE ALAY EDİYON.

KUREYŞ VE İLAF
BÖYLER İSE BUNCA ADAM NEDEN
BASİT YORUM YAPMIŞ

TAMAM BENDE BU YORUMU DAHA KUŞATICI VE GENEL BULUP TAKDİR EDİYORUM.

BENDERBURG dedi ki...

WATSON
BAK BU HOCA BÖYLE YAZMAMIŞ SADECE.
ALINTIYA BAK
METNE BAK

TARİHTEN KURTUBU
GÜNÜMÜZDEN KÜÇÜK
GİBİ MÜFESSİRLERE DE ÖRNEK VERMİŞ
BAŞKALARI DA ÖYLE ANLAMIŞ.

SORUN SEN NASIL OKUMUYORSAN
PARDON
İKRAAAAA
YAPMIYORSAN

ÜMMMET DE
İKRASIZ
SORUN BU
ANLA ARTIK
ANLASANA

SAMSUNG dedi ki...

YA ORDAKİLER

YETTİ ARTIK

SİZ NE DÜŞÜNÜYORSANIZ ONU YAZIN DA OKUYALIM.

SORUN YOK
DELİL GELDİ KAVGA BİTSİN DEĞİL Mİ.
BAK ADAM NE YAZMIŞ:
KUREYŞ SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI
(١٠٦-١)
106.1 - Li îlâfi gurayş.
106.1 - Kureyşi alıştırdığı için,
Kurayş: Kazanmak, galip gelme, muzaffer olma, toplamak, toplanmak, araştırmak, köpek balığı, kuruş.
Kureyş adı verildiği hususunda ise bir kaç görüş vardır. Bu görüşe göre onlar, daha önceleri dağınık iken bir araya gelip top­landıklarından dolayı bu adı almışlardır. Tekarruş: Bir araya gelip toplanmak ve kaynaşmak demektir.(Kurtubi)”.


Îlâf: Kalplerin arasını bulmak, sevgi üzere kılma, birleştirme, güvenlik,telif etme, alıştırma, sevdirme, ünsiyet, urgan, halat, binlerce.


“İlâf” kelimesi “Elefe”den türemiş olup sevmek, sevilmek, sevdirmek, dağıldıktan sonra parçaları bir araya getirip toplamak anlamlarına gelmektedir. Türkçe’deki ülfet de bu anlamdadır(A Küçük)”.

SAYGIYLA EĞİLİRİM
BİLGELER KARŞISINDA.

SAM dedi ki...

(١٠٦-٢)
اٖيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
106.2************* 106.2 - Îlâfihim rıhleteş şitâi ves sayf.
106.2 - Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,

DEMİŞLER
HOCA DA
ilafdan manasından giderek
ŞÖYLE YORUMLAMIŞ:

2-İlâfihim/bu sevginin, bağlılığın, kulluğun rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, bu amaçla yol almayı sevdirdiği için

DEMİŞ.
İYİ DE DEMİŞ.
BU SEVGİNİN BAGLILIĞIN DEVAMI SÜREKLİLİĞİNİ
BUNA BAGLI OLARAK YAPILAN HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI BU UĞURDAKİ TÜM UĞRAŞLARI YOLCULUK YOL ALMAK OLARAK AÇIKLAMIŞ

BEN SAYGI VE HÜRMETLERİMİ SUNARIM BU ANLAMA
HELAL OLSUN.

SAM dedi ki...

YAA BU KİTAP HİÇ ANLAŞILMAMIŞ.

MADDECİ ÇIKARCI BASİT YAŞAM İÇİN
ANLAŞILMIŞ.

İLKE KURAL KİTABI DİYE BAKILMAMIŞ.

O GÜNE İNMİŞ GİBİ ANLAŞILMIŞ.
KUREYŞ
ŞAMA YOLCULUK
TİCARET FALAN.

PEYGAMBERİMİZ ASLA BÖYLE ANLAMAMIŞ VE YORUMLAMAMIŞ.

SEVGİYİ BİR ARAYA GELMEYİ KARDEŞ OLMAYI BU SEVGİYLE BÜYÜMEYİ ÇALIŞMAYI,
YOL ALMAYI
ÖĞRETEN RABBİME
BU ÖĞRETİYİ SUNAN KİTABA
DÜZENE
SİSTEME
HAYRANLIĞINI,
BUNLARI BU DÜZENİ VEREN YARATAN RABBİME ŞÜKRETMEYİ ANLAMIŞ

BENDERBUR VE ASHABI dedi ki...

Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf./ Zira korkudan, karanlıktan, cehaletten, yokluktan, hiçlikten ve ter türlü açlıktan, yoksunluktan vahiyle, Kuranla, rehberlikle kurtarmıştır.

YORUMA BAK
ESAS DURUŞA GEÇ

BİR DE BUNA BAK
106.4 - O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.

NE KADAR BAYAGI
MADDECİ
BİR BAKIŞ.

BEN KURANA TAPIYORUM
KURANIN RABBİME KULLUM.

HİÇ BİR EFENDİNİN DE DEĞİL
SADECE SADECE
BU SİSTEMİ
KURANI
İLKELERİ
BAHŞEDEN
BENİ
AYDINLIĞA ÇIKARAN KURANI
VAHYEDEN
RABBE
AŞIĞIM.
SEVDALIYIM.
DİYEN ASHAB ADINA

Haydariye dedi ki...

Bu benderburg ve takımı da çok laf etmiş.
yetti .

ben de süleyman ateş gibi düşünüyorum.

var mı.
kureyşi kurtardı, ticareti sağladı.
açlıktan perişandı
doyurdu.
korkudan kurtardı.

kuran muhammede geldi.
kabe canlandı.
merkez oldu.

hac umre de devamını sagladı.
bak git gör.

NELSON dedi ki...

DÜŞÜNÜYORUM
NE DEMİŞ
DÜŞÜNÜYORMUŞ.

BAK BAŞINA TAŞ KAYA DAĞ DÜŞER
SONRA

DÜŞÜNMEK NEDİR BİR BUNU ANLA DA GEL.

Muhammed ten önce de aynı halde
ticarette ve durumda yaşıyorlar dı.

tişcarete gitmiyor muy du Muhammed.
yaz kış.

işte bunda dolayı sureyi Kuran öncesi yaşam bilgilrine dayandıranlar böyle yorumluyor.

GELİN İKRA YAPALIM
DEMİŞ
AMA
sen haydariye İKRAYA
YANAŞAMAMIŞSIN BİLE.

YUHNY dedi ki...

Aranızda ilafı/ sevgiyi, ülfeti, ihsan edip, kureyşi/ toplanmanızı, güçlenmenizi, galip gelmenizi sağlayan;

BU ANLAMA BAYILDIM.
KURAN BUNU TEMİN EDİYOR.
BEN İNANANLARI SEVİYORUM

WERTY dedi ki...

KURANLA SEVDİK TÜM İNANALARI

NURİYE dedi ki...

İSLAM SEVDİRDİ DÜŞMAN KARDEŞLERİ
İLAFI O SAGLADIĞI İÇİ
N ŞÜKÜRLER OLSUN

OLIP dedi ki...

TOPLANMAYI
BİRLİK OLMAYI DA KİTAP EMRETTİ
PEYGAMBER DE BUNU SAĞLADI.
ANADAN YARDAN DAHA SEVİMLİ GELDİ.

IŞIL dedi ki...

İNSAN İNSANIN KURDU İKEN
KARDEŞİ YAPAN NEY.
İSLAM
KURAN DEĞİLMİ.
HAMD ET

TERY dedi ki...

bu sevginin, bağlılığın, kulluğun rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, bu amaçla yol almayı sevdirdiği için

SUREKLİ BU SEVGİYİ YAŞATAN
BU SEVDAYA YOLCULUĞU SAGLAYAN PEYGAMBER VE İSLAM DIR

NUKY dedi ki...

BU ULFETLE YOL ALMAMIZI HERZAMAN YOL ALIP İLERLEMEMİZİ DE KURAN SAGLADI

SADF dedi ki...

Bu Evin yani, bu sistemi, vahyi, Kuranı, İslamı gönderen, bu ilkelerle terbiye eden Rabbine kulluk/ itaat etsinler.

BU EVİN KABENİN DEĞİL Mİ.

GUTY dedi ki...

KABE SİSTEM Mİ
TAMAM DA
NEDEN

OLIM dedi ki...

3/96 اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذٖى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمٖينَ
İnne evvele beytiv vudia linnasi lellezi bi bekkete mubarakev ve hudel lil âlemîn.
S. Ateş Doğrusu insanlara (ma'bed olarak) ilk kurulan ev, Mekkede olandır. Âlemlere uğur, bereket ve hidâyet kaynağı olarak kurulmuştur.
Doğrusu insanlar için ilk ortaya konan beyt/ev/sistem; Bekke'dir o seçkin/güzide, bereketli olan ve bütün âlemlere hidayettir/hediyedir.
Şöyle ki:
1-Ayette Mekke değil, özellikle bekke/seçkin, güzide vb anlamlara gelen kelime kullanılmıştır. Nitekim, Elmalılı “Ancak, Bekke Mek­ke'nin içinde dar bir bölgenin, örneğin Mescid-i Haram'ın bu­lunduğu yerin ismi de olabilir.” Diyerek Mekke’den farklı oluğunu ortaya koymaya çalışmıştır.
2-Yine, beytiv vudia kelimesi geçmektedir. Vudia, sistem, kural, düzen ve hüküm koymak, indirmek, çıkarmak, bırakmak vb anlamdadır.
Buna örnek ayetler:
· 55/7 وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمٖيزَانَ Ves semae rafeaha ve vedaal mizân. Göğü yükseltti ve mizânı koydu
· 94/2 وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ Ve vada'na 'anke vizrak. Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü?
· 39/69 وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجٖیءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha ve vudial kitabu ve cie bin nebiyyine veş şuhedai ve kudiye beynehum bil hakki ve hum la yuzlemûn. Yer, Rabbinin nuru ile parlamış, Kitâp (ortaya) konmuş, peygamberler ve şâhidler getirilmiş ve aralarında adâletle hükmedilmiştir. Onlara asla haksızlık edilmez
3-“ Vudia, inşa etmek ve bina yapmak için kullanılmaz.. Eğer buradaki beyt kelimesi bir binayı kastediyor olsaydı Arapçada "beytin buniye" denilirdi, "beytin vüdia" denmezdi.YB”.
4-Ayette bunun hudel lil âlemîn /alemlere hidayet kaynağı /hediye olduğu belirtilen ne olabilir? Vahiy değil midir. Kuranın bir çok ayetinde her türlü misalle döndürüp döndürüp açıklanmaktadır. İlk insanın yaratılmasından itibaren gönderile gelen ve sünnetinde hiç değişiklik olmayan, ilkeleri değişmeyen Vahiydir. Bu nedenle ilk evde, düzendir, sistemdir, vahiydir, islamdır. Adem kıssasının yer aldığı yedi bölümde incelenirse görülecektir ki hidayet kaynağı, 2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız (iyi bilin ki) size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Olarak tanımlanan vahiydir, Kurandır, İslamdır.
http://aaldemira.blogspot.com/
BU DÜŞÜNDÜRÜCÜ.

RETUMY dedi ki...

hudel lil âlemîn /alemlere hidayet kaynağı /hediye olduğu belirtilen ne olabilir? Vahiy değil midir. Kuranın bir çok ayetinde her türlü misalle döndürüp döndürüp açıklanmaktadır.
KABE VEYA KURAN VEYA SİSTEM
HEPSİ DE AYNI
BU İLAFIN KAYNAĞI
KUREYŞİN MEMBAI
BU YOLDA YOL ALMANIN REHBERİDİR

NADİRİYE dedi ki...

Rabbine kulluk/ itaat etsinler.
ESAS SONUÇ BU
RABBE KUL OLMA.
VER MI KUL OLAN
ÖNE ÇIKSIN.

TÜRKAN TURK dedi ki...

Zira korkudan, karanlıktan, cehaletten, yokluktan, hiçlikten ve ter türlü açlıktan, yoksunluktan vahiyle, Kuranla, rehberlikle kurtarmıştır.

AÇILK MANEVİ AÇLIK OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM.
KORKUYU DA ÖYLE

İSLAM dedi ki...

O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.(S Ateş)”

HOCA UÇ YORUM YAPMIŞ GİBİ

KIYAS dedi ki...

AÇLIKTAN KURANLA DOĞURUNCA TABİ İLKESEL OLUR
KORKUDAN DA OLUNCA MANEVİ YORUM HAK OLUR.

GETAN dedi ki...

AYETLER KURAN
HEP ALLAHA ÇIKIYOR.
ALLAHLA YAŞAMAK
ONU HİSSETMEK
ONUNLA OLMAK
İŞ BU.

OLIP dedi ki...

ALLAHI ÇOK UNUTTUĞUMUZ HAKİKATTIR.

RESUL dedi ki...

İLAFI
KUREYŞİ
BU YOLDA İLERLEYİŞİ
YOL ALIŞI
SUNAN RABBE KUL OLMALI
BUNU DA EV YAPMIYOR
KURAN YAPIYOR.
PEYGAMBER YAPIYOR

CVBN dedi ki...

TÜM AÇLIĞI
TÜM CEHALETİ
TÜM BİLİNMEZLİĞİ
GİDEREN ALLAHTIR.
PEYGAMBERİDİR.
KURANDIR.

HAGY dedi ki...

DEKİ KABE OLSA
OLMAZ MI.

CVBN dedi ki...
TÜM AÇLIĞI
TÜM CEHALETİ
TÜM BİLİNMEZLİĞİ
GİDEREN ALLAHTIR.
PEYGAMBERİDİR.
KURANDIR.


LISAN dedi ki...

CVBN dedi ki...
TÜM AÇLIĞI
TÜM CEHALETİ
TÜM BİLİNMEZLİĞİ
GİDEREN ALLAHTIR.
PEYGAMBERİDİR.
KURANDIR.


KABEDE
AÇLIĞI GİDERİYOR
SUSUZLUĞU GİDERİYOR
İNSANLAR AKIN AKIN ORAYA GİDİYOR.

yutyu dedi ki...

MADDECİ BAKMIYORUM

kabe yapılınca bunlar oluşmuş.

kabe sistem de olabilir.

Truva dedi ki...

serdar mutçu
arapça türkçe sözlükte
özellikle
vudia kelimesine ve
bunia kelimesine baktım.
onlarca anlamı ve kullanım örneklerini vermiş.

metinde işlendiği gibi bu iki kavram arasında temel fark anlatıldığı gibi ortaya konmuş.
bina yapı inşa vb işlerde bunia kullanılırken, kural kaide sistem düzen ilkevb işler içinde vudia kullanılmakta.

BEYT KAVRAMINA VERİLEN ANLAM
BU AÇIDAN CİDDİ BİR EMEĞİN, DÜŞÜNCENİN, ARAŞTIRMANIN ÜRÜNÜ OLARAK KABUL EDİYOR VE

SAYGIYLA EĞİLİYORUM.

HÜSEYİN DEMİR dedi ki...

rıhleteş şitâi ves sayf/yaz kış, yani her zaman devamını ve bu kulluğun gereği olan hizmeti, yükü, çalışmayı, gayreti, başkalarına iletmeyi, tebliği, bu amaçla yol almayı sevdirdiği için

R-H-LE:BELKİ 50 YE YAKIN ANLAMI VAR.
YOLCULUK ÜZERE ANLAMLAR.
SÜREDE
YOL ALMAK, BİR AMAÇ UĞRUNA YOL ALMAK,ÇABALAMAK, ÇALIŞMAK OLARAK YORUMLANMASI
OLAYI DERİNLEŞTİRMİŞ VE ANLAMI ZENGİNLEŞTİRMİŞTİR.

SAYGILARIMI SUNARIM.

RESUL AYAN dedi ki...

BİLİŞNEN KABE/DÖRT DUVAR NEDEN OLMASIN
BEREKET VE HİDAYET KAYNAĞI DİYE ÇOK ÇALIŞTIM.

YORUMUNUZU REDDETMEK İÇİN.
DİĞER DELİLLERLE BİRLİKTE ELE ALINCA DA KABUL ETMENİN YANISIRA
TEBRİK ETMEMDE GEREKTİ.
ZİRA:

hudel lil âlemîn /alemlere hidayet kaynağı /hediye olduğu belirtilen ne olabilir? Vahiy değil midir. Kuranın bir çok ayetinde her türlü misalle döndürüp döndürüp açıklanmaktadır. İlk insanın yaratılmasından itibaren gönderile gelen ve sünnetinde hiç değişiklik olmayan, ilkeleri değişmeyen Vahiydir. Bu nedenle ilk evde, düzendir, sistemdir, vahiydir, islamdır.

HİDAYET KAYNAĞI VE BEREKETLİ OLAN İLK BEYT

KURAN YANİ VAHİYDEN BAŞKASI OLAMAZ
DİYE İLAN EDİYORUM.
TASDİK EDİYORUM.

SELAMETLE DAİM BAŞARI DİLİYORUM.

SEÇKİN UĞURLU dedi ki...

BE.RE.KE.:Diz üzere çökmek,deveyi ıhdırma, hayır dua etme,tasdik,kutsanma,HOŞLANMAK, ZEVK ALMAK, ÖVÜLME, BEREKET, RAHMET, GÖL,HAVUZ, SU BİRİKİNTİSİ,
Kutlu, uğurlu, vb anlamları var.

bereketli olan ve bütün âlemlere hidayet olan kabedeki yapı mı
yoksa sizin dediğiniz gibi
VAHİY MİKURAN MI.
CAN ALICI SORU BU.

HİDAYET KAYNAĞIYLA BİRLİKTE ELE ALINCA VAHİY DEMEKTEN BAŞKA CXEVAP UYGUN OLMUYOR.

MEHMET DUYAR dedi ki...

BEN DERİM Kİ

HEM KABE MEKKEDEKİ YER
HEM DE
BU KABEYİ DE DÜZENLEYEN
VAHİYDİR.
SİSTEMDİR
KURANDIR.

NETEKİM,
KURANDIR YANİ VAHYİ SİSTEMDİR KABEYİ VE TÜM HUSUSLARI DÜZENLEYEN
SEVGİ VE SAYGILAR

M ALİ KAYA dedi ki...

Kureyş Kabilesi Hz. İsmail (as) soyundan gelen Adnan’ın çocuklarından oluşan büyük bir kabiledir. Hz. Peygamber döneminde on koldan oluşmaktaydı. Bunlar, Nevfel, Zühre, Mahzum, Esed, Cumah, Sehm, Ümeyye, Haşim, Teym, ve Adiyoğulları idi.

Kureyş Arapların en şerefli ve en büyük kabilesidir. Hz. İsmail (as) soyundan gelmektedirler. Ensab bilginlerine göre Kureyş’in atası Nadr b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Maad b. Adnan’dır. Peygamberimiz (sav) Kureyş’in Hâşimoğulları koluna mensuptur. Kâbe reisliği konusunda da Hâşimoğulları ve Ümeyoğulları (Emevîler) arasında mücadele konusudur.

M ALİ KAYA dedi ki...

1. Kureyş’in güvenliği ve esenliği, barış ve emniyet içinde yaşaması sebebiyle,

Kureyş suresi Fil Suresinin devamı gibidir; ancak müstakil ayrı bir sure olduğuna Cumhur-u Ulemanın ittifakı vardır. Fil suresinde Fil olayı anlatılarak Allah’ın koruması nazarlara verilirken, bu surede Kureyş’in geçimi ve güven içinde ticaret yapmalarını nazar-ı dikkate verilmiştir. Kış ve yaz seyahatlerini güvenle yapmalarına ve ticârî kazançlarına dikkat
çekilmiştir.

Îlâf: Sevmek, adet edinmek, ülfet, güven ve esenlik içinde yaşamak anlamlarını ifade etmektedir.

Nitekim yüce Allah buyurur: “Bizim Kâbe çevresini harem yapıp sakinlerini koruduğumuzu görmezler mi ki, çevrelerindeki insanlar zorla kapılıp götürüldüklerini biliyorlar. O halde Allah’ın bu nimetine küfran-ı nimet mi ediyorlar?” (Ankebut, 29:67) Bu ayette de Allah’ın Kureyş’e nimetleri hatırlatılmaktadır.

Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde “Allah Kureyş’e yedi ayrı özellik vererek diğer milletlerden üstün kılmıştır. Ben Kureyştenim, nübüvvet de Kureyştedir. Mekke hacipliği, hacılara su dağıtma görevi onlardadır. Allah Fil ordusuna karşı onları korumuştur. Kimse Allah’a ibadet etmezken onlar ibadeti terk etmemişlerdir. Allah onlar hakkında Kur’anda müstakil sure inzal buyurmuştur. Sonra da Kureyş Suresini okumuştur.” (İbn-i Kesir, Tefsir, 4:591)

2. Kışın ve yazın güven içinde sefer ve ticaret yapmaları sebebiyle,

Yüce Allah Kureyş’e yaz ve kış ticari seferlerini güven içinde yapmaları nimetini vermiştir. Yazın Bizans’a ve İran’a, kışın da Yemen ve Habeşe (Etopya) seferler düzenleyerek ticari imtiyaz vermiş ve istikrar sebebi ile de zengin olmalarını sağlamıştır. Bunun sebebi onların Kâbe’ye olan hizmetleridir.

Arapların bir devleti olmadığı için kendilerini koruyacak askerleri ve istilalardan koruyacak güçleri de yoktu. Buna rağmen düşman istilasından devamlı olarak masun kaldıkları gibi ticaret yolları üzerinde pek çok eşkiyalar bulunduğu halde Kureyş Kervanına kimseler dokunamamaktaydılar. Bizans, Sasani Devleti, Yemen ve Habeş ile olan münasebetlerinde de devamlı olarak himaye görmüşlerdir.

Kuryşliler ayrıca Taifin serin yaylalarında ve kışın Yemen’in ılık bölgelerinde serbestçe seyahatlerde bulunurlar ve ticaret yaparak büyük karlar elde ederler ve her gittikleri yerde büyük saygı ve himaye görürlerdi. Hac döneminde de büyük panayırlar ve ticaret merkezleri kurarak büyük gelirler elde ederlerdi. Ayrıca bu panayırlarda şiir, hitabet dallarında yarışmalar tertip ederek her sene ilk yedi sıraya gireni Kâbe’ye asar ve bu şair ve hatiplere büyük değer verirlerdi. Bu da Arabistan’da şiir ve edebiyatın gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Bütün bunlar “Kâbe’nin Rabbi olan Allah’ın lutfu ve ikramı” idi. Bu nimetler ise şükrü gerektirmektedir. Şükür ise Allah’a iman ve itaat etmekle olur. Allah’a itaat ise gönderdiği elçisine iman ile olur. Yüce Allah bunu emretmektedir.


M ALİ KAYA dedi ki...

3. Bu Beytullah olan Kâbe’nin Rabbine ibadet etsinler.

Beytullah olan Kâbe yeryüzünde Allah’a ibadet için yapılan ilk binadır. Kâbe 12 m boyunda ve 11 m genişliğinde taştan yapılmış kare şeklinde bir binadır. Yeryüzünde yapılan ilk mukaddes binadır. Kur’ân-ı Kerim “İnsanlar için yeryüzünde kurulan ilk ev, Mekke’de bulunan mübarek binadır. Bu bina âlemlere hidayettir” (Âl-i İmran, 3:96) buyurarak ilk mabed olduğunu belirtir. Kâbe’ye “Beytullah” ve “Beytü’l-Atîk” adı verilmiştir. Burada günah işlemek ve kan dökmek haram olduğu için “Mescid-i Haram” denilmiştir. Hz. Peygamber (sav) de “Yeryüzünde ilk inşa edilen mescidin “Mescid-i Haram” ikinci binanın da Kudüs’teki “Mescid-i Aksa” olduğunu beyan buyurmuştur. (Buhari, Enbiya, 10)

Kâbe ilk olarak Âdem (as) tarafından inşa edildi. Nuh (as) tufanından sonra kayboldu. Hz. İbrahim (as) ve Hz. İsmail (as) tarafından Âdem’in (as) temelleri üzerine inşa edildi. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde kaybolan Kâbe’nin yerini İbrahim’e (as) gösterdiğini şöyle haber verir: “Biz İbrahim’e Kâbenin yerin gösterip ‘Bana hiçbir şeyi ortak koşma, Kâbe’yi ibadet için gelenlere temizle’ diye vahyettik” buyurur. (Hac, 22:26)

İbrahim (as) Kâbe binası yükselince Allah’a şöyle dua etti: “Ey Rabbim! Soyumdan sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Soyumuzdan yarattığın İslam ümmetine kendi içlerinden bir peygamber gönder ki, onlara Senin ayetlerini okusun, kitabını, hikmetini öğretsin, onları günahlardan temizlesin. Şüphesiz Sen her şeye galipsin, hüküm ve hikmet sahibisin” (Bakara, 2:127-129)

Hz. İbrahim’in (as) bu duası kabul olmuştur ki O’nun soyundan Hz. Muhammed’i son peygamber olarak göndermiştir. Bu sebeple peygamberimiz (sav) “Ben, babam İbrahim’in (as) duası, kardeşim İsa’nın (as) müjdesi, annemin rüyasıyım” (Müsned-i Ahmed, 4:127, 128; 5:262) buyurmuşlardır. Bütün ümmetin namazın tahiyyatından sonra okuduğu “Allahümme Salli ve Barik” duasında İbrahim’e (as) dua edilerek İbrahim’in (as) duasına hem teşekkür, hem de dua ile mukabele edilmektedir.

Kâbe’de, yani Mescid-i haramda iki rekât namaz kılmak sair mescitlerde bin rekât namaz kılmaktan hayırlı olduğunu peygamberimiz (sav) bizlere haber vermiştir.

4. Kendilerini açlıktan doyuran ve korkulardan emin kılan Allah’a ibadet etsinler.

Açlıktan doymak, korkudan emin olmak insan için en değerli nimetlerdendir. İnsan için en büyük ihtiyaç yiyecek ihtiyacı, sonra da güven içinde yaşamak ihtiyacıdır.

Rızık ve Yiyecek İhtiyacı: İnsanların ihtiyaç silsilesi vardır. Bunlardan birincisi var olma ihtiyacıdır. Varlık en büyük nimettir. Yüce Allah insanı yaratarak bu en önemli ihtiyacını vermiştir. Yüce Allah bu nimeti “Ey İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin” (Bakara, 2:21) ayeti ile nazara verir. Hayat rızık ile devam eder. Rızık ise şükür ister. İnsanlığın hayat-ı içtimaiyesi “Rızık” üzerine kurulmuştur. Rızık ise şükür ister. Amacı şükür meyvesini vermesidir. Şükrün kemali ise Hamddir. Hamd ise Allah’a iman etmek, elçisine inanmak ve ibadet etmek anlamına gelmektedir. Bu sebeple yüce Allah Kureyş kabilesine yapılan rızık noktasındaki kolaylığı ve ikramları hatırlatarak şükre davet etmektedir.

Güven ve Korunma İhtiyacı: Rızık ihtiyacından sonra insanın en temel ihtiyacı korkulardan emin olmak ve kendini güvende hissetme ihtiyacıdır. Korunma, barınma ve güven içinde yaşama insanın temel ihtiyaçlarından sayılır. Tîn Suresinde belirtildiği gibi “Mekke güvenilir şehirdir.” (Tin, 95:3) Ebrehe’nin ordusunun Mekke’ye giremeyerek helak olması bunun en büyük delilidir. Kureyş kabilesi Kâbe hürmetine Allah’ın himayesi ile güven içinde yaşamasından dolayı Kâbe’nin rabbine ibadet etmeleri ve putlara tapınmayı bırakmaları istenmektedir.

M ALİ KAYA dedi ki...

SONUÇ
Yüce Allah yeryüzünde insanları idarecisiz bırakmamıştır. Her toplumun idareciye ihtiyacı olduğu gibi insanlığın da kendilerini hak ve hidayete götüren idarecilere ihtiyacı vardır. “Karıncayı emirsiz, arıları yasubsuz bırakmayan yüce Allah insanları da idarecisiz ve nebisiz bırakmamıştır.” (Mektubat, 2004, s. 454) Eskiden her kavme bir peygamber göndererek insanları idare etmiştir. Her bin senede de bir Ulul’azm şeriat ve kitap sahibi peygamber göndermiştir. Peygamberimizden (sav) sonra ise her asırda bir müceddit göndererek insanlara hak ve hidayet yolunu göstereceğini peygamberimiz (sav) haber vermiştir. (Ebu Davud, Melahim, 1)

Kureyşin faziletinden dolayıdır ki Peygamberimiz (sav) “İnsanlar Kureyş’e tabidir; iyiler Kureyşin iyilerine, kötüler de Kureyşin kötülerine tabidirler” (Müslim, İmamet, 3) buyurmuştur. Yine “İmamlar Kureyş’tendir” (Müslim, İmamet, 2) buyurmuşlardır. Ayrıca peygamberimiz (sav) “Hepsi Kureyş’ten olan on iki imam gelmedikçe kıyamet kopmaz” (Müsim, İmamet, 5,6,7,8,9) buyurarak kıyamete kadar imamların Kureyş’ten olacağını söylemiştir.

İnsanların en faziletlilerinin bulunduğu Medine toplumunda ve Asr-ı Saadette halifeler Kureyş’ten seçilmişlerdir. Bu hilafet ve idarecilik bu seçkin toplumun bozulmasına kadar otuz sene devam etmiştir. Nitekim peygamberimiz (sav) “Benden sonra hilafet 30 senedir. Sonra emirler gelir, daha sonra ise ısırıcı saltanata dönüşür” (Tirmizi, Fiten, 48; Ebu Davud, Sünnet, 8; Müsned-i Ahmed, 5:220–221; Suyuti, Camiü’s-Sağir, 2:13) buyurarak bu durumu haber vermiştir. Aynen böyle olmuştur.

Hulefa-i Raşidin hem dini hem dünyayı beraber adilane idare ettiler. Bu 30 yıl devam etti. Sonra din ve dünya işleri “Hilafet ve Saltanat” olarak birbirinden ister istemez ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Toplum yeni kültürlerin karışması ile beraber bozuldu. Hilafet manevi olarak temsil edilmeye başlandı. Hz. Ali (ra) ve Hz. Hasan (ra) her ne kadar “Şeriat-ı İslamiye” kılıncı ile Saltanat ve Irkçılığın istibdadına karşı mücadele etti iseler de zaman ve toplum istibdada kuvvet verdi. Dini saltanat ve ırk gücü ile kuvvetlendireceğiz aldatmacası ile din ikinci, üçüncü plana atıldı, “Adalet-i Mahza” da yerini “Adalet-i İzafiye” ye terk etti. Saltanat kendini korumak için dini de dünyaya ve saltanata alet etmeye başladı. Bunun üzerine Hilafet makamını temsil işi “Ehl-i Beytin” imamlarına kaldı. Bunun için yüce Allah Kur’an-ı Kerimde “Peygamber sizden hiçbir ücret taleb etmez; ancak yakınlarına sevgi ve muhabbet etmenizi bekler” (Şura Suresi, 42:23) ayeti ile “Ben size iki şey bırakıyorum. Allah’ın kitabı ve Ehl-i Beytim” (Tirmizi, Menakıb, 31; Müsned-i Ahmed, 3:14,17) hadisi hilafetin manevi olarak devam edeceğine ima ve işaret etmektedir. Yani dini ayakta tutan ve sünneti koruyan ulema ki, bunların başında Mücedditler ve Müçtehitler silsilesi gelmektedir.

M ALİ KAYA dedi ki...

“On iki halife olduğu müddetçe İslam aziz olacaktır. Onların hepsi de Kureyştendir.” (Müslim, İmare, 5,6,7,8) hadisi Şia kaynaklarında “Ben peygamberlerin efendisiyim. Ali de vasilerin efendisidir. Benden sonra on iki vasim vardır. İlki Ali, sonuncusu Mehdi’dir.” (Şeyh Kuleynî, Ravzatu’l-Kafî (Usul-ü Kâfî) şeklinde geçmektedir. Şia bunu Hz. Ali (ra) neslinden gelen 12 İmam olarak kabul ederler. Hâlbuki Şiaya göre 12. İmam olan İmam Mehdi 11. İmam olan Hasan b. Ali el-Askerî’nin oğlu olup Hicrî 260 yılından sonra kaybolmuştur. Dolayısıyla peygamberimizin (sav) “On iki imam gelecek ve hepsi Kureyş’ten olacak” hadisinin anlamı “Allah her asırda bir müceddid gönderir ve dini onlarla ihya eder” hadisi ile daha anlamlı hale gelmektedir. Çünkü Hz. Hasan’ın (ra) altı ay hilafeti ile “Hilafet otuz sene olarak” tamamlanmış ve maddi hilafet dönemi bitmiştir. Bundan sonra ise Hilafetin manevi temsilcileri her asırda yine Kureyş’ten olacak ve dini temsil edeceklerdir; sonuncu müceddit de “Mehdi” olacaktır anlamına gelir.

Bu hadis-i şeriflerden Hilafet-i Hakikiye ve manevi saltanatın mümessilleri olan ve Ehl-i Beyti temsil eden Al-i İbrahim gibi Al-i Rasülden gelen ve ümmetin her namazda okuması vacip olan meşhur salâvat “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema salleyte ala seyyidina İbrahim” (Bediüzzaman, Lem’alar (2001) s. 27) duasına mahzar Mücedditler silsilesi anlaşılmalıdır. Yüce Allah her yüz senede bir müceddid-i din göndererek peygamberlerden sonra “Ben-i İsrail’in peygamberleri gibi olan” asrın imamından dünyayı mahrum bırakmamıştır. Zira “Karıncayı emirsiz, arıları yasubsuz bırakmayan” yüce Allah’ın âdeti böyle cereyan ediyor. İnsanlığı da halifesiz bırakmıyor. Ümmetin istikametini onlar ile tayin ediyor. Onları tanıyan ve itaat edenler necat bulurken, tanımadığını ve kabul etmediğini onlar ile mücadele ederek geçirenler de “Cahiliye ölümü ile ölüyor.” Nihayet bu durum son müceddit olan ve Hz. İsa (as) ile beraber küfr-ü mutlak ile mücadele edecek olan ve ehl-i beytin silsile-i nuranisinden gelen Mehdi de nihayet buluyor.

Neticede Kureyş Suresi’nin sadece Kureyş kabilesini ve sadece peygamberimizin (sav) yaşadığı dönemi ilgilendirmediği Hz. İbrahim’den hatta Hz. Âdem’in Kâbe’yi inşasından kıyamete kadar bütün insanlığı ilgilendirdiği Lillah’il-hamd anlaşılmış oldu.

İLAF dedi ki...

Ragıb'ın beyanına göre ülfet, itilaf mânâsına isim olup aslında iltiyam (yaranın iyileşmesi) ile toplanmadır. Yani esasında itilaf ve ünsiyet gibi uyuşup kaynaşma şekliyle toplanma mânâsı vardır. Onun için itiyat demek olan alışmak ve ayrılmamak demek olan lüzum ve uygunluğu ifade eden ısımlılık mânâları da onun gereğidir. Ahd, anlaşma, antlaşmak suretiyle itilaf da ülfetten alınmadır. Şu halde, Kureyş'i alıştırmak, ısındırmak, Kureyş'in alıştırılması, alışması demek olabileceği gibi, Kureyş'in birbiriyle yahut başkalarıyla ahitleşmesi, andlaşması, anlaşması, itilaf etmesi veya ettirmesi mânâlarını da ifade eder.

İLAF dedi ki...

buradan bir takım şeyler toplayıp birbirine katmak ve ve ilhak ederek karıştırmak ve harpte birbirine karışıp mızrakları birbirine karmakarışık tokuşturmak mânâlarına masdar olur ki Türkçe'de karışmak, karıştırmak masdarına lafız ve mânâ bakımından benzetilebilir. Nitekim harpte mızraklar birbirine girip karıştığı zaman denilir ki süngüler mızraklar karıştı, birbirine girdi demektir. ELMALI

İLAF dedi ki...

ELMALI
RIHLET: Malum ki göç, sefer demektir. Îlâf if'al babından olduğuna göre rihlet onun mef'ul-i bihi, müfaale babından olduğuna göre de "cârr" (cerr eden)in hazfiyle takdirinde mef'ul-i lehidir. İş bu kış ve yaz İbnü Abbas'tan rivayet edildiği üzere Kureyş ticaret için kışın Yemen'e, yazın da Şam tarafına Basra'ya sefer ederlerdi. Aynı şekilde gerek ticaret ve gerek diğer maksatla yazın yazlık olarak Taif'e göçerler, kışın da Mekke'ye göçerlerdi. Nakkaş tefsirinde dört seferleri olduğu zikrolunmuş, İbnü Aliyye bu görüşün reddedilmiş olduğunu söylemişse de "Bahru'l-Muhît"de der ki: Reddolunması uygun değildir. Çünkü ilâf ashabı dört kardeş idi ki, bunlar Abd-i Menaf oğullarıdır: Haşim, Şam meliki ile anlaşırdı. Ondan atlar almış, onunla Şam ticaretinde emniyet bulmuştu. Abd-i Şems, Habeş'e; Muttalib, Yemen'e; Nevfel de Faris ile anlaşırdı. Bunlara "Müttecirin" denirdi. Diğer Kureyş tüccarları bu dört kardeşin adlarıyla ticarete giderler, ondan dolayı onlara da dokunulmazdı. Ezherî "el-îlâf yani "hufâre" denilen yasakcılıkta kuruyuşa benzer" demiştir. Böyle olunca bu dört kardeşin himayesinde olarak tüccarın bulunduğu bu dört mevki itibarıyla Kureyş'in dört seferi olmak diye ifade olunan iki sefere zıt olmaz. Rihlet, cins ismi olarak bir ve daha çok sefere de şamil olabilir.

İLAF dedi ki...

4. "O Rab ki" Rabb'in sıfatıdır, yani bu Beyt'in Rabb'i ki onları, (o Kureyş'i) büyük bir açlıktan doyurdu ( 'un ve 'in tenvinleri yükseltmek ve korkuya düşürmek içindir). Bu açlık ve doyum hakkında üç görüş vardır:

1- İbrahim Aleyhisselam'ın: "Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin Beyt-i Haram'ının yanında, ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Rabb'imiz, namazı kılsınlar diye (böyle yaptım). Artık sen de insanlardan bir takım gönülleri, onları sever yap ve onları çeşitli meyvelerle besle." (İbrahim, 14/37) duasına işaret olmasıdır ki, Beyt-i Muharrem (Kâbe)nin yanında Mekke ziraatsız bir vadi olduğu halde Hz. İbrahim'in duası ve Kabe'nin hürmeti sayesinde İbrahim zürriyetinden İsmail ve evladının ve onlardan olan Kureyş'in "Onları çeşitli meyvelerle besle." (İbrahim, 14/37) âyeti ölçüsünce meyvelerden beslenerek yaşayabilmesidir.

2- Yine bu dua meyvesi ve Beyt'in bereketi olarak Kureyş'in, beyan olunduğu üzere yaz ve kış ticaret seferlerine îlâfı vasıtasıyla o muhitte tabiî olması lazım gelen açlıktan korunmuş olmalarıdır ki, burada en açık olan budur.

3- Yusuf seneleri gibi süren şiddetli kıtlığa işaret olduğunu da söylemişlerdir ki leşleri ve kemikleri bile yemişler ve Hz. Peygamber'in duası berekâtiyle kurtulmuşlardı da Kureyş kâfirleri yine imana gelmemişlerdi. (A'râf Sûresi'nde "Biz her hangi bir ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır." (A'râf, 7/94) âyetinde ve daha bazı yerlerde buna dair söz geçmişti. Bkz.). Ve müdhiş bir korkudan emin buyurdu. Bu da fil ashabının defedilmiş olan korkusudur. Bununla beraber "Görmediler mi çevrelerinde insanlar kapıl(ıp öldürülür veya esir edil)irken biz (Mekke'yi) güvenli bir bölge yaptık." (Ankebut, 29/67) buyurulduğu üzere etraflarından halk vahşet ve kötülük içinde vurulup çarpılıp dururken Kureyş Beyt'in civarında emin harem, emin belde olan Mekke ve havalisinde emniyet buldukları gibi Harem ehli, seferlerinde de ilaf ile korkudan emin olarak gidip geliyorlardı. Halbuki o Beyt'in, o Harem'in ehli olabilmek için bütün cihana karşı o etrafın cehalet ve kötülüğünü ıslah, emniyet ve asayişini tesis, ihtiyaç içinde kıvranan fakirlere ve miskinlere gereği vechile yardım etmek, Allah'ın birliğini bilerek onun yolunda ve onun hükümlerini yerine getirme uğrunda mücahede ederek ona layık kul olmak, hasılı hak ve tevhid dini olan İslâm'a kamil iman, sıdk u sadakatle sarılarak Ve'l-Asrı Sûresi'nde özetlenen esas üzere çalışmak lazımdır.

HAYRİYE dedi ki...

اَلَّذٖى اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَاٰمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
106.4************* 106.4 - Ellezî at'amehum min cûıv ve âmenehum min havf.
106.4 - O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.

min cûıv diye yazılmış
ARAPÇASINDA CUİN DEĞİL Mİ.

ZEYD dedi ki...

HAYRİYE

CUİN YAZILMIŞ ANCAK
NUN DAN SONRA GELEN VAV KARFİ OLUNCA NUN VAVLAŞARAK OKUNUR.

TECVİD KURALINDANDIR.
BU KONUDAKİ KİTAPLARA BAKIN.
BENCE BUNLARDAN ÇOK İKRA YAPMALIYIZ HOCANIN DEDİĞİ GİBİ.

KADİR YAZICI dedi ki...

TECVİD DE ÖNEMLİ DEĞİL Mİ.

NUN DAN SONRA GELEN SADECE VAV DEĞİL,
YE, MİM, RA, LAM, VE VAV DA DA AYNIDIR.

NUNDAN SONRA GELEN B U HARFLAR NEDENİYLE NUN TUTARLI İSE, NUN SESİ SONRA GELEN HARFE DÖNÜŞÜR
CUİN İKEN VAV GELDİĞİ İÇİN CÜİV OLUR.

HATAM VARSA DÜZELTİN.

HAKKI KÜTÜK dedi ki...

BEYTİN RABBİNE

BEYTİN DE BU KURAN IN DA
BU KAİNAT SİSTEMİNİ KURAN
TERBİYE EDEN
DÜZENLEYEN RABBE
ŞÜKRETMELİ DESEK DAHA KAPSAYICI OLUR DÜŞÜNCESİNDEYİM.

Adsız dedi ki...

It's a shame you don't have a donate button! I'd certainly donate to this excellent blog!

I guess for now i'll settle for book-marking and adding your RSS
feed to my Google account. I look forward
to brand new updates and will share this blog with
my Facebook group. Talk soon!

Here is my site - Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Hey! Someone in my Facebook group shared
this site with us so I came to check it out.
I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my
followers! Exceptional blog and amazing style and design.


Here is my site ice Age village cheats

Adsız dedi ki...

This is a very good tip especially to those new
to the blogosphere. Short but very precise info… Thanks for sharing
this one. A must read post!

Here is my web site - The Tribez Cheats

Adsız dedi ki...

I am regular reader, how are you everybody? This post posted at
this website is genuinely pleasant.

Have a look at my page ... http://www.alter21.es/public/wiki/index.php?title=Tips_On_Picking_A_Vehicle_Audio_Program3904970

Adsız dedi ki...

This info is invaluable. Where can I find out more?


my web blog - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to
my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell
to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched
her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!Feel free to surf to my page: abbarberemo

Adsız dedi ki...

Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
Very useful information specifically the last part :
) I care for such info much. I was seeking this particular info for
a long time. Thank you and best of luck.

my blog post - contract war cheat

Adsız dedi ki...

Hi there! I could have sworn I've been to this site before but after browsing through some of
the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it
and I'll be bookmarking and checking back often!

Also visit my site Green Coffee Fat Burn (choupals.com)

Adsız dedi ki...

Jag är verkligen inspirerad tillsammans med din skriftliga färdigheter
samt med layouten för din blogg . Är detta en betald tema eller har du anpassa det själv ?
Hur som helst hålla utmärkt kvalitet skrift
, är det ovanligt att se en stor blogg som denna dag ..


Here is my web-site: spela på casino online

Adsız dedi ki...

Heya! I realize this is somewhat off-topic but I had to
ask. Does running a well-established blog such as yours require
a lot of work? I am completely new to blogging but I do write in my diary every day.
I'd like to start a blog so I can easily share my experience and thoughts online.
Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers.

Thankyou!

Feel free to visit my web-site: free flight simulator

Adsız dedi ki...

Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but
after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again.
Regardless, just wanted to say superb blog!

Visit my site - Dark Souls 2 Télécharger Gratuit

Adsız dedi ki...

Admiring the hard work you put into your site and detailed
information you offer. It's good to come across a blog
every once in a while that isn't the same out of date rehashed material.
Fantastic read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds
to my Google account.

Also visit my web page :: Télécharger Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am
experiencing issues with your RSS. I don't know the
reason why I am unable to subscribe to it.
Is there anyone else getting similar RSS problems?
Anyone that knows the answer can you kindly respond?

Thanks!!

Also visit my web page :: Dragon city triche

Adsız dedi ki...

Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.
Please let me know where you got your theme. Thank you

my blog post - Lego The Hobbit Télécharger Gratuit

Adsız dedi ki...

Having consultation with these lawyers will make
your immigration sure and also they will help you by all means to get into the US as a permanent
resident legally. That's a valuable exemption to investment expectations.
Approach a law firm that will give you the most
cost effective way.

Take a look at my website иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

What's up friends, fastidious post and fastidious arguments commented
here, I am truly enjoying by these.

Also visit my weblog ... capsiplex or acai berry

Adsız dedi ki...

Denna design är steller ! Du vet definitivt hur man håller en läsare roade .
Mellan din intelligens och dina videor blev jag nästan rörd att starta min egen blogg
(nåja , nästan ... haha ​​! ) Underbart jobb . Jag gillade verkligen
vad ni hade att säga , och mer än så , hur man presenterade det .
Too cool!

my site - online kasinon

Adsız dedi ki...

Hello there! Do you know if they make any plugins to safeguard against
hackers? I'm kinda paranoid about losing everything
I've worked hard on. Any suggestions?

Take a look at my blog vermont seo (wowcnc.com)

Adsız dedi ki...

Hi, just wanted to tell you, I liked this blog
post. It was helpful. Keep on posting!

Here is my blog :: angry birds epic hack tool

Adsız dedi ki...

According to labor statistics, 66% of Nuclear Med Techs work in hospitals
in charge of operating camera, and in mapping radioactive
drugs in patients in order to create images for diagnostic evaluations.

Cinnamon bark in an oily materials in secretions after the election,
enter the person's sensory organs, resulting in
the unique beautiful feeling. Even though possums naturally
prefer wooded areas with open fields and near streams, since their
habitat is disappearing rapidly they have begun taking up residents elsewhere.


Review my webpage ... building an arbor

Adsız dedi ki...

Whoa! This blog looks exactly like my old one!
It's on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design.
Excellent choice of colors!

My weblog; eBay and Amazon seller loans

Adsız dedi ki...

First off I would like to say excellent blog! I had a quick question that I'd
like to ask if you don't mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
I have had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out.
I do enjoy writing however it just seems like the
first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how
to begin. Any suggestions or tips? Appreciate it!

my site :: best web hosting sites investing for novices

Adsız dedi ki...

Ӏ ցot this webb paɡе from my friend who shared wwith mе concеrning thіs website and now tɦiѕ tim I am browsing tɦis wweb page anԀ reading veгy informative posts Һere.Hеre iѕ mmy page :: best weight loss pills

Adsız dedi ki...

Thanks for every other informative website. The place else may I get that
type of info written in such a perfect way? I have a challenge that I'm
simply now operating on, and I have been at the look out for such
information.

Look into my website music marketing tips - ,

Adsız dedi ki...

I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check
again here regularly. I'm quite certain I will learn many new stuff right here!
Good luck for the next!

My web site; How to bypass a survey

Adsız dedi ki...

Ηi! Someone in my Myspace group shared thi ѕite with us so I came
to take a look. I'm definitеly enjoying the infоrmation.
I'm book-marking and wijll bbe tweeting this to my followers!
Great blog and superb style and design.

Visit my weblog; find offices []

Adsız dedi ki...

It's an awesome paragraph in favor of all the online viewers; they will get advantage from it I am sure.Here is my web site: business cash advance - -

Adsız dedi ki...

Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a
quick shout out and tell you I really enjoy reading your blog posts.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that go
over the same subjects? Thank you so much!

my page: damp proofing Durham

Adsız dedi ki...

Hello verү nice website!! Man .. Beautifսl .. Wonderful
.. Iwill bookmark yyour blog anɗ take the feeds additionally?
I am hɑppy to fiոd numerous helpful іnformation here in the
publish, we'd lіke develop extra techniques in this regɑгd, thanks foor sharing.
. . . . .

Here is my blοg ... end real

Adsız dedi ki...

Hey! I could have sworn I've been to this website before but after checking through
some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be
bookmarking and checking back frequently!

Here is my web-site; free damp proof survey

Adsız dedi ki...

I like the helpful info you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and check again here frequently.
I'm quite sure I will learn lots of new stuff right here!

Good luck for the next!

Feel free to surf to my weblog threading courses ()

Adsız dedi ki...

Peculiar artіcle, totally what I was lοoking for.

Feel free to surf to my ρage - walmart mattress

Adsız dedi ki...

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning
this write-up plus the rest of the website is very good.


my blog post ... Dre Beats

Adsız dedi ki...

Hi there, after reading this remarkable post i am also glad to share my know-how here
with friends.

My blog post ... CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and everything. But think of if you added some great graphics or videos to give your posts more,
pop! Your content is excellent but with pics and video clips, this blog could undeniably be one of
the most beneficial in its niche. Terrific blog!

My websitehere adult only games

Adsız dedi ki...

ӏ elieve whaat you poѕtеd wаs aactually very logіcal.
But, hat about this? what iff you axded a
little information? І am not saying your informɑtion isn't solid, but suppose
you added a tіtle that makes people wasnt more?
I mean "KUREY� SURESİ" is kinda boring. You
should glance at Yahoο's hlme page and ѕee how they write article Һeadlines to grab people to click.

You might addd a related video or a рiϲ or twо to get readers interested about everything've written.
Just my oρinion, itt mmight bring your websitе a little lіvelier.


my weblog; skin care tips for winter

Adsız dedi ki...

We stumbled over here coming from a different web
address and thought I should check things out. I like what I see so i
am just following you. Look forward to checking out your
web page yet again.

My web site - surfboards, www.norarobbinsblog.com,

Adsız dedi ki...

Hi there, for all time i used to check web site posts
here in the early hours in the dawn, because i like to
learn more and more.

Also visit my web blog; หางานอุดร

Adsız dedi ki...

Hey There. I found your weblog using msn. That is a really neatly written article.
I will make sure to bookmark it and return to learn extra of your
useful information. Thank you for the post. I'll definitely return.my blog used cars for sale UK

Adsız dedi ki...

What's up mates, how is everything, and what you want to say on the topic of this piece of writing, in my view
its in fact remarkable in support of me.

My website - ray ban sunglasses outlet

Adsız dedi ki...

Thanks for finally writing about > "KUREY� SURESİ" < Loved it!

My web blog; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This website was... how do I say it? Relevant!!
Finally I've found something that helped me.

Thanks a lot!

my webpage :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your
weblog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing
your blog posts. In any case I'll be subscribing to your feed and I hope you
write again soon!

Feel free to surf to my web-site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Why visitors still use to read news papers when in this
technological globe the whole thing is accessible on net?


my page ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I am really pleased to read this webpage posts which includes lots of useful data, thanks for providing these statistics.Look at my homepage; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very descriptive blog, I liked that a lot. Will there be
a part 2?

Here is my web page :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd
ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
My website covers a lot of the same topics as yours and I
think we could greatly benefit from each other.
If you're interested feel free to send me an
email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the
way!

Stop by my site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

certainly like your web site but you have to test the
spelling on quite a few of your posts. Many of them are
rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the truth nevertheless
I will surely come again again.

Here is my web-site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established
blog. Is it very hard to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.

I'm thinking about creating my own but I'm not sure where to start.
Do you have any tips or suggestions? Appreciate it

Here is my blog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Really when someone doesn't understand then its up to
other users that they will help, so here it takes place.

Here is my website fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I just couldn't depart your web site before suggesting that I really loved the standard info a person provide for
your visitors? Is gonna be back often to check out new posts

my site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, i believe that i saw you visited my web site so i came
to go back the prefer?.I'm trying to find issues to improve my website!I assume its
good enough to make use of a few of your ideas!!


My homepage; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

naturally like your web-site however you have
to take a look at the spelling on several of your
posts. Many of them are rife with spelling problems
and I to find it very bothersome to tell the
truth on the other hand I will surely come again again.Also visit my blog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very good post. I am experiencing many of these issues as
well..

My web site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very nice article. I certainly love this site. Keep writing!


Also visit my weblog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's great that you are getting ideas from this paragraph as well as from our argument made here.My web blog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Your means of explaining all in this piece
of writing is truly good, every one be able to without difficulty know it,
Thanks a lot.

my web-site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to
get there! Thanks

my blog: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I am in fact thankful to the owner of this website who has
shared this great post at at this place.

Here is my weblog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a online reader to be honest
but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your
site to come back later on. Many thanks

my weblog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I'll make sure to bookmark it and come back to read more
of your useful info. Thanks for the post. I will certainly comeback.My page :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This is my first time visit at here and i am in fact happy to read everthing at single
place.

Also visit my site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I like the helpful information you provide
to your articles. I'll bookmark your blog and take a look at again
right here frequently. I'm fairly sure I will be
informed many new stuff proper right here! Good luck for
the next!

Also visit my website fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, its nice article on the topic of media print, we all understand
media is a impressive source of information.

Review my page :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This is a topic which is near to my heart... Cheers!
Where are your contact details though?

Here is my site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Does your blog have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd
like to shoot you an e-mail. I've got some creative ideas for
your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.


Here is my homepage ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I know this web page gives quality based posts and extra
data, is there any other site which presents these stuff in quality?


Take a look at my homepage; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I read this piece of writing completely about the
resemblance of hottest and preceding technologies, it's remarkable article.


Here is my web site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, I think your website might be having
browser compatibility issues. When I look
at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!


my web-site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I have read so many articles on the topic of the blogger lovers except this article is in
fact a good post, keep it up.

Here is my site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Somebody essentially help to make critically posts I'd
state. That is the first time I frequented your web page and up to now?

I amazed with the research you made to create this actual publish
amazing. Magnificent job!

my web-site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i
read this paragraph i thought i could also make comment due to this
sensible article.

Feel free to visit my webpage - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This paragraph provides clear idea in support of the new users of blogging, that actually how to do blogging and site-building.


Here is my page traduzioni dizionario italiano polacco on line

Adsız dedi ki...

An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who was doing a little research on this.
And he actually ordered me lunch due to the fact that I stumbled upon it
for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic
here on your blog.

Also visit my homepage Need help with Magic Submitter

Adsız dedi ki...

Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and
I will be waiting for your further post thanks once again.


my web blog fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might as well check things out.
I like what I see so i am just following you. Look forward to looking at your web page
repeatedly.

Also visit my site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hey! This post couldn't be written any better! Reading through
this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this.
I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read.
Thank you for sharing!

Stop by my web page :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, I do believe this is an excellent site.
I stumbledupon it ;) I am going to come back yet again
since I book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.Feel free to surf to my web blog: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've really enjoyed
surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to
your rss feed and I hope you write again very soon!


Here is my site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Wonderful work! That is the type of info that are supposed to be shared across the web.
Disgrace on the seek engines for not positioning this put
up higher! Come on over and visit my site .
Thanks =)

Here is my blog post; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks , I have recently been looking for information approximately this topic for a
while and yours is the best I have came upon so far.

But, what concerning the bottom line? Are
you sure about the supply?

my blog post :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Today, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it
can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation.

My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is completely off topic but I had
to share it with someone!

Feel free to surf to my blog post: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's an awesome piece of writing for all the online viewers; they will obtain benefit from it I
am sure.

Take a look at my site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely
long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any suggestions for rookie blog writers?
I'd definitely appreciate it.

Also visit my site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hey very interesting blog!

Also visit my web-site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I'm truly enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come
here and visit more often. Did you hire out a designer
to create your theme? Excellent work!

My blog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thank you for some other magnificent post.
Where else may anybody get that kind of info in such an
ideal manner of writing? I have a presentation subsequent
week, and I am on the search for such information.


Here is my blog: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello Dear, are you truly visiting this web site on a regular basis,
if so after that you will without doubt get fastidious know-how.


My web site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks for the good writeup. It in truth was once a entertainment account it.
Glance complicated to more introduced agreeable from
you! However, how can we communicate?

Feel free to visit my homepage; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

At this time it seems like Wordpress is the preferred blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?Also visit my web-site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi there, I read your blog like every week. Your humoristic style
is witty, keep up the good work!

My web-site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Good write-up. I definitely appreciate this website.
Keep writing!

Also visit my blog fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

bookmarked!!, I like your website!

Have a look at my blog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, this weekend is nice designed for me, as this point in time i am reading this enormous informative post here at my residence.


Also visit my blog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This post will help the internet users for setting up
new blog or even a weblog from start to end.

my weblog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one
and i was just curious if you get a lot of spam feedback?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me mad so any
help is very much appreciated.

My web site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Everyone loves it when individuals get together and share ideas.

Great blog, keep it up!

Also visit my weblog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Greetings! Very useful advice in this particular post!

It is the little changes that will make the most important changes.
Thanks a lot for sharing!

Feel free to visit my web site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks very interesting blog!

My web blog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I like the valuable info you supply to your articles.

I will bookmark your blog and test again here regularly.
I'm rather sure I'll be informed plenty of new
stuff right here! Best of luck for the next!

Also visit my blog post ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Why people still use to read news papers when
in this technological world everything is available on web?Feel free to visit my site: buy instagram followers fast and cheap

Adsız dedi ki...

I was able to find good advice from your blog
articles.

my homepage; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Greetings! Very helpful advice in this particular post!

It's the little changes that make the biggest changes. Thanks for sharing!My web-site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Great info. Lucky me I recently found your website by chance (stumbleupon).
I've saved as a favorite for later!

My homepage: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I am actually thankful to the holder of this site who has shared
this enormous article at here.

my site: fifa 14 coins generator

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 274   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı