5 Nisan 2012 Perşembe

HUMEZE SURESİ

HÜMEZE SURESİ

Kuranı ikra yapan, dünyada bulunma amacını bilen, Allaha önem ve öncelik vererek yaşayanlar ile bunları unutan, umursamayan, kale almayan, Allahtan başka ilahlar edinen, mala tapan kişiliklerin durumu ve yaşama amacı ile esaret ve acıları ortaya konmaktadır.
 Sünnetullah gereği; insan, Allaha önem ve öncelik vermeyince başka şeylere önem ve öncelik verir. Allahın rehberliğine uymazsa başka rehberler edinir. Tercihlerinde, kararlarında Kuran ahlakı değil, amaç edindiği mal, mülk, makam, servet, statü, şöhret vb unsurlar etken olur. Dünya yaşamını kolaylaştırmak için verilmiş mal mülk vb araçlar, araç olmaktan çıkar, amaç olur. Bunlar amaç olunca da elde etmek için bir makam uğruna el etek öpülür, bir ihale için kırk takla atılır, bir menfaat için nice tuzaklar kurulur, hileler yapılır, diller dökülür.
Araçları amaç edinen insan, mal, mülk, makam, servet, statü, şöhret vb şeylere sahip olduğu ölçüde güçlü hissetmeye başlar. Gücünü bunlardan alır. Bunları çoğaltma yarışına girer. Ölesiye, ölünceye dek bunlarla uğraşır.

9Tevbe 34, 35- Altın ve gümüşü yığıp da onları Allâh yolunda harcamayanlar var ya, işte onlara acı bir azâbı müjdele! O gün cehennem ateşinde bunların üzeri ısıtılı(p pullanı)r; bunlarla, onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır: "İşte nefisleriniz için yığdıklarınız, yığdıklarınızı tadın!" (denilir).
70Mearic 15-18  [servet] biriktirip, [onu öteki insanların elinden] alanları.
102Tekasür 1-2 Çokluk yarışı, sizi oyaladı, hatta ölesiye, ölünceye kadar.
Öncelikleri bunlar olur. Artık bunlar için yaşar, bunları sever. Bunlara bağlanır, bunlara dayanır. Bunların esiri hizmetçisi olur. Bunlar neyi gerektirirse onun yapılması kaçınılmaz olur. Bunları muhafaza etmek veya artırmak için her şey mubah olur. İtaat bunlara, bu ilahlara yapılır. Öyle ki, bunları elde ettikçe güçlü olduğuna inanır. Hatta gücün kendisi olduğunu bile düşünür. Dilediğini yapar zanneder. Firavun gibi bunların rabbi ben değimliyim hissine düşer. Güç bende sarhoşluğuna kapılır. Emirler yağdırır. Kurallar ihdas eder.
Çevresini de kendine benzetir. Bunlar için yaşar. Bunların hizmetindedir. Bunlar yoksa yok olmuştur, bitmiştir, hiçtir. Bu inançlar içinde kıvranır. Bu uğurda ölür. Bu nedenle, taguti sistemini benimsemeyen, taşlayan, eleştiren, her sese, söze düşmanlık besler.
Kurandan her ayet hem kendi sapkınlığını, hem de sisteminin yanlışlığını ortaya koyar. Düzenini sarsar, yerle bir eder. Kuranı ikra yapan, Rahmanın terbiyesine uyan, Allaha önem ve öncelik veren, Kurana hizmet eden, yaşama, imtihan sırrını bilen insandan rahatsız olur.
Bu nedenle, Diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesat kişinin vay haline! O ki mal yığdı, onu saydı durdu. Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor. Der Kuran.
Bunlar, humeze yapar; insanları, inanaları, sıkıştırmak, sıkıntıya sokmak, men etmek, vurmak, kırmak için arkalarından dolaplar çevirir, tezgâhlar oluşturur, tuzaklar kurar. Açık gizli, örgütler oluşturur. Yasaklar, cezalar getirir. Yalanlar, iftiralar, karalamalar yapar. Hatta yardım , hayır veya fedakarlık yaparken bile yapamaz yapsa da bunlar üzerine hesap yapar.
Hatta bunlarla da yetinmeyip önceki peygamberler döneminde yapıldığı gibi lumeze yapar; davayı, inananları, kişiliklerini, durumlarını, konumlarını alaya alır, aşağılamaya çalışır, saldırgan davranır, tüm yöntemleri kullanarak davalarından vaz geçirmeye çalışır.
Yaklaşık meallerde:
·         Hiç kuşkusuz senden önce de peygamberler alaya alındı. Onlardan alay eden kişileri alay ettikleri şey kuşatıverdi. (En‘âm/10)
·         Hiç kuşkusuz senden önce ilk milletler arasında da elçi görevlendirdik. Onlara hiçbir elçi gelmiyordu ki onu alaya almış olmasınlar. (Hicr/10–11)
·         Ve hiç kuşkusuz senden önce birçok elçiyle alay edildi de içlerinden alay edenleri, o alay ettikleri şey kuşatmıştı. (Enbiyâ/41)
·         Ve Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alıyorlardı. Sonra Biz onlardan daha güçlü olanları helâk ettik. Öncekilerin örneği geçti de. (Zuhruf/6–8)
Ayetlerde açıklandığı üzere humeze ve lumeze yapanlar, yaptıkları bu alayın ve saldırganlığın ve topladıkları, uğruna ölesiye çalıştıkları malın çevresinde ömür tüketir. Böyle yapanlar, Hayır, andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Der. Hutamede yaşarlar. Bu duruma kendi seçimleriyle düşmüştür. Bu hal ise sahibine sürekli acı ve azap vermektedir. Görünür değil gizli, perdeli çıkar üzere kurdukları amaçlarına da ulaşamazlar, kıvranır dururlar, çok değer verdikleri unsurları bu uğurda tükettikçe azapları artar. Bu, Allâh'ın tutuşturulmuş ateşidir. Bir ateş ki gönüllere işler. Onu, ezmekte, yiyip bitirmektedir.
Öyle ki bu iki konuda tüm yaşamları geçer. Bu direkler arasında kapatılmış bir durumda debelenir durur. Üstelik bu esaretin ve humeze ve lümezenin ve dolayısıyla hutamenin ve yaşamakta olduğu azabın yoldaşı olmuş, bütünleşmiştir. O, onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. Farklı bir yaşamı dahi düşünemeyecek kadar bağlısı olup bir anlamda yaşayan ölü olur.
Bu nedenle, 23/97 Yaklaşık mealde-Ve de ki: "Rabbim, şeytânların dürtüklemelerinden sana sığınırım /Ve kur rabbi euzu bike min hemezatiş şeyatîn. der.
Bunlar dikkate alınarak tutkularımızı, sevdalarımızı, yaşam amaçlarımızı gözden geçirip, oluşturduğumuz esaret zincirlerini kırmalı, Allaha önem verip, tüm tercih ve kararlarımızda Kitaba öncelik verip, ona göre yaşayarak euzu yapıp Rabbilaleminle, Kuranla, dirilmelidir.


*                               *                              *
1-          وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ Veylul li kulli humezetil lumezeh.
S. Ateş    (İnsanları) Diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesat kişinin vay haline!
Kelimeler       :
            Humeze: Sıkıştırmak, sıkıntıya sokmak, men etmek, vurmak, kırmak
            Lumeze: Çekiştirme, alaya alma, aşağılama, saldırgan davranma,

2- اَلَّذٖى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ  Ellezîcemea malev ve addedeh.
S. Ateş   O ki mal yığdı, onu saydı durdu.
Kelimeler       :
Addede:Onu bir kalkan sayar.MEsed. Sayma, hesaplama, hazırlama,
Cemea :Toplama, azmetme, karar verme, topluluk,

3- يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ  Yahsebu enne malehu ahledeh.
S. Ateş   Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor.
Kelimeler       :
Halede            :Devamlı, ebedi, saplanıp kalma, altınla süslenme
            Hasebe            :Hesap eder, sanır,
4- كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ     Kella le yumbezenne fil hutameh.
S. Ateş    Hayır, andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.
Kelimeler       :
Hutame: Aşırı kırıp döken, ezen, kıran, çiğneyen, telef eden, yiyip bitiren, çerçöp, Nebeze:Atılma, çekilme, ihmal,

5- وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْحُطَمَةُ    Ve ma edrake mel hutameh.
S. Ateş    Hutame'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
           
6- نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ     Narullahil mukadeh.
S. Ateş    Allâh'ın tutuşturulmuş ateşidir.
Kelimeler       :
Vekade:Yakma, yakan, ateş,
Allah’a aittir; sönmez, bitmez, tükenmez ateştir.

7- اَلَّتٖى تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْپِدَةِ     Elletî tettaliu alel ef'ideh.
S. Ateş    (Bir ateş) Ki gönüllere işler.
Kelimeler       :
Tulua   :Doğma, bakma, hissetme, örtme, işleme, sarma, zakkum ve hurma tohumu,
Feede  :Ef’ideh, fevad sözcüğünün çoğulu olup “kalp” demektir.
Ancak bu sözcük “insanın göğsündeki kalp” için değil, “insandaki şuur, idrak, hissiyat, heves, ilke, düşünce, niyet ve irâde merkezi” için kullanılır. Hissedilen acının ne kadar dokunaklı olduğunu ifade etmek üzere Türkçe’de kullanılan “Ciğerime işledi”, “Kalbim kırıldı”, “Ciğerim parçalandı”, “İçim acıdı” deyimleri ile Arapça’daki ıttılaun alel ef’ideh [gönüllerin üzerine tırmanıp çıkma] deyimi aynı anlamı ifade etmektedir. HY.

8- اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ     İnneha aleyhim mu'sadeh.
S. Ateş    O, onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir.
Kelimeler       :
Esede  :Kapatılmış, örtülmüş,
Mu’sade, kapıyı kapattım, kilitledim” ifadesinden gelmiştir ve “tıpalanmış, sımsıkı kapatılmış” demektir.HY.
90Beled 20- Aleyhim narun mu'sadeh. Onlara üzerlerine kilitlenecek bir ateş vardır!

9- فٖى عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ Fî amedim mumeddedeh.
S. Ateş    (Kendileri,) Uzatılmış direkler arasında (bağlı) olarak (kalacaklardır).
Kelimeler       :
Amede            :Direk, bina, kastetmek,
'İmâd'ın veya 'amûd'un çoğulu olan 'amed, dayaklar, direkler anlamla­rına gelir. Bu kelimenin kökü, kasd anlamındaki 'amd dir. Toplumun iş­lerini yürüten lidere, askerin kumandanına, insanın omurga kemiğine 'amûd denir.  Yerinden desteksiz, yardımsız kalkamayan hastaya, çok şiddetli üzüntüye, sırttaki yaraya ve ura da.HY.
Medade: Uzatmak, dikmek, yaymak, yardım, destek, upuzun, ziyade, ek, katkı, süre

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ
(١٠٤-١)
104.1*************
وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

104.1 - Veylul likulli humezetil lumezeh.

S ATEŞ - (İnsanları) Diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işâretler yapıp alay eden her fesâd kişinin vay haline!

 rtfSndPly*104.2*
(١٠٤-٢)
104.2*************
اَلَّذٖى جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

104.2 - Ellezî cemea mâlev ve addedeh.

104.2 - O ki mal yığdı, onu saydı durdu.

 rtfSndPly*104.3*
(١٠٤-٣)
104.3*************
يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ

104.3 - Yahsebu enne mâlehû ahledeh.

104.3 - Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor.

 rtfSndPly*104.4*
(١٠٤-٤)
104.4*************
كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ

104.4 - Kellâ leyumbezenne fil hutameh.

104.4 - Hayır, andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.

 rtfSndPly*104.5*
(١٠٤-٥)
104.5*************
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْحُطَمَةُ

104.5 - Ve mâ edrâke mel hutameh.

104.5 - Hutame'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

 rtfSndPly*104.6*
(١٠٤-٦)
104.6*************
نَارُ اللّٰهِ الْمُوقَدَةُ

104.6 - Nârullâhil mûgadeh.

104.6 - Allâh'ın tutuşturulmuş ateşidir.

 rtfSndPly*104.7*
(١٠٤-٧)
104.7*************
اَلَّتٖى تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْپِدَةِ

104.7 - Elletî tettaliu alel ef'ideh.

104.7 - (Bir ateş) Ki gönüllere işler.

 rtfSndPly*104.8*
(١٠٤-٨)
104.8*************
اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ

104.8 - İnnehâ aleyhim mué'sadeh.

104.8 - O, onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir.

 rtfSndPly*104.9*
(١٠٤-٩)
104.9*************
فٖى عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ

104.9 - Fî amedim mumeddedeh.

104.9 - (Kendileri,) Uzatılmış direkler arasında (bağlı) olarak (kalacaklardır).


339 yorum:

1 – 200 / 339   Yeni›   En yeni»
vatan dedi ki...

tam beni anlatmış. Aslında bizi anlatmış,
yaşam para olmuş. varsa yoksa para.
para olmadan da yaşanmazki, sınır neresi, ne olmalı.
iş öncelikte ve önem de mi yatıyor.
kurana ayetlerde söylenenlere öncelik verip yaşarkeni mala da o kadar mı önem vereceğiz.
esir olmamak sınır galiba. mala hamal olmamak gerekiyor.

ebru dedi ki...

makam adamı değiştirir.
para adamı bozar.
nedeni iyi anlatılmış.
amaç edinmek. kölesi olmak.
niye yaşıyorsun.
bu dünyadaki amacın ne.


bizi Kuran diriltir.

islam dedi ki...

fil süresinin evrensel ve her döneme bakan mesajı bu kadar apaçık ortaya konulduğunu anlamak için bu fil süresi açılımını gelin ikra yapmalıyız.
bunu anlayıp yaşama geçirmeliyiz. ne filler, ne abd, ne ab ne de başka sülükler, zalimler, tagutlar ve ashapları kalır.
bize düşeni yapmak, eleştirileri oluşturmak, onları düşünce fırınıda pişirmek, olgulaştırmak, sürü sürü bu doğrulara inanan insanlar oluşturmak, onlarla bu taşlamalara devam etmek delik deşik yapmak, aman allahım ne muhteşem bir süreymiş, tozlanmış kafalarla hakkı görmekten ne kadar uzağa düşmüşüm. atalar dinine anlayışına körü körüne bağlanmak işte böyle duduklarımızı, okuduklarımızı düşünmeden tekrar etmek olsa gerek.
şu fil süresini anlayıp yaşayıp uygulasak, tabirinizle ikra gelin ikra yapsak, dünya dümdüz olurdu.zalimler, tagutlar yerle bir olurdu. islam düzeni ve nuru her yerde parıldardı.
geldik ikra yapmaya.
adem değil adam olmaya allah razı olsun.AEO

islam dedi ki...

Tekrar okuduğumda,fil süresine dair mesajımı buraya yazdığımı gördüm kopyalayıp fil süresine de ekledim.
insanı islamdan uzaklaştıranın, hatta uzaklaşma derecesini belirleyenin allaha, kitapa verdiği önem ve öncelikle doğrudan ilgisinin olduğu ve doğrusal bir bağın varlığı çok nefis ortaya konmuş.Bu olgu, yani kurana verilen önem ve öncelik paralelinde insan yeryüzünde cennet vari yaşam sürerken, tersi durumlarda, kurandan daha çok önem ve öncelik verdiklerimizin arasında, onların esiri olarak ve daim onları elde elme ihtirasıyla, cehennem vari bir yaşamın içinde bulur. bunları ne güzel anlatmış yüce kuran. bu sürede tüm muhteşemliğiyle önümüze sermiş, seçimlerimizi ve sonuçları. ama gelin ikra yapoacak ,okuyup, araştırıp, düşünüp söyleyecek insana, akla, yüreğe ihtiyaç var.AEO

Adsız dedi ki...

bu sureyi çok güzel açıklamış birisine teşekkürden başka yazacak laf bulamıyorum.

hazan dedi ki...

Gözyaşlarimi tutamıyorum...alaya alınınca incinen küçük kırılgan ve güçsüz bir hale düştük..halbuki savasmamiz direnmemiz sabretmemiz emrediliyordu..
Unuttuk ve isyan ettik..
Allah affetsin...

vaveyla dedi ki...

sureleri okudukça, ikra yaptıkça
Kurandan bi haber yaşadığımı daha iyi anlıyorum.
her suredeki yorumunuz bu gerçek karşısında her seferinde şok olmamı ve dirilmemi saglarken
dualarımda yer alıyorsunuz.
iyiki sitenizle bulıuşmuşum.
vesileye de dua ediyorum.

HASAN ALİ YAŞAR dedi ki...

ŞU SÖZ YETER.

Önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle mücadele ederler, sonra siz kazanırsınız.”

YETERKİ DEVAM EDİN.

AHMET dedi ki...

Sünnetullah gereği; insan, Allaha önem ve öncelik vermeyince başka şeylere önem ve öncelik verir. Allahın rehberliğine uymazsa başka rehberler edinir. Tercihlerinde, kararlarında Kuran ahlakı değil, amaç edindiği mal, mülk, makam, servet, statü, şöhret vb unsurlar etken olur. Dünya yaşamını kolaylaştırmak için verilmiş mal mülk vb araçlar, araç olmaktan çıkar, amaç olur. Bunlar amaç olunca da elde etmek için bir makam uğruna el etek öpülür, bir ihale için kırk takla atılır, bir menfaat için nice tuzaklar kurulur, hileler yapılır, diller dökülür.
Araçları amaç edinen insan, mal, mülk, makam, servet, statü, şöhret vb şeylere sahip olduğu ölçüde güçlü hissetmeye başlar. Gücünü bunlardan alır. Bunları çoğaltma yarışına girer. Ölesiye, ölünceye dek bunlarla uğraşır.

ARAÇLARI AMAÇ EDİNMEZSEK SORUN YOK.
BUNLARI ELDE ETME DEMİYOR HOCA
BUNLAR İÇİN KURAN ÇLÇÜLERİNDEN VAZ GEÇME DİYOR.
KURTULUŞ BU
KİTABA ÖLÇÜYE UYGUNSA SORUN YOK

İBO dedi ki...

Ayetlerde açıklandığı üzere humeze ve lumeze yapanlar, yaptıkları bu alayın ve saldırganlığın ve topladıkları, uğruna ölesiye çalıştıkları malın çevresinde ömür tüketir. Böyle yapanlar, Hayır, andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Der. Hutamede yaşarlar. Bu duruma kendi seçimleriyle düşmüştür. Bu hal ise sahibine sürekli acı ve azap vermektedir. Allâh'ın tutuşturulmuş ateşidir. Bir ateş ki gönüllere işler. Onu, ezmekte, yiyip bitirmektedir.

YAŞAM BUNLARLA DOLU
BEN DE Mİ BÖYLEYİM DİYE SORUYORUM KENDİME.
SEN DE SOR

METİN dedi ki...

Ayetlerde açıklandığı üzere humeze ve lumeze yapanlar, yaptıkları bu alayın ve saldırganlığın ve topladıkları, uğruna ölesiye çalıştıkları malın çevresinde ömür tüketir. Böyle yapanlar, Hayır, andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Der. Hutamede yaşarlar. Bu duruma kendi seçimleriyle düşmüştür. Bu hal ise sahibine sürekli acı ve azap vermektedir. Allâh'ın tutuşturulmuş ateşidir. Bir ateş ki gönüllere işler. Onu, ezmekte, yiyip bitirmektedir.
Öyle ki bu iki konuda tüm yaşamları geçer. Bu direkler arasında kapatılmış bir durumda debelenir durur. Üstelik bu esaretin ve humeze ve lümezenin ve dolayısıyla hutamenin ve yaşamakta olduğu azabın yoldaşı olmuş, bütünleşmiştir. O, onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. Farklı bir yaşamı dahi düşünemeyecek kadar bağlısı olup bir anlamda yaşayan ölü olur.
Bu nedenle, tutkularımızı, sevdalarımızı, yaşam amaçlarımızı gözden geçirip, oluşturduğumuz esaret zincirlerini kırmalı, Allaha önem verip, tüm tercih ve kararlarımızda Kitaba öncelik verip, ona göre yaşayarak Kuranla, dirilmelidir.
BUNLARI KIRMAK
KOLAY MI
ÇEVREM BU ZİNCİRLERİ ÇOĞALMAK İÇİN BİRBİRİNİ YİYOR.
NASIL KIRALIM Kİ
KAPMAK İÇİN YARIŞ KAVGA VE SAVAŞ VAR.
SEN AHRETTEN Mİ GELDİN.

RUKİYE dedi ki...

Ayetlerde açıklandığı üzere humeze ve lumeze yapanlar, yaptıkları bu alayın ve saldırganlığın ve topladıkları, uğruna ölesiye çalıştıkları malın çevresinde ömür tüketir.


HERKEZ BÖYLE GİBİ
NE YAPALIM DERKEN CEVAPTA HAZIR
tutkularımızı, sevdalarımızı, yaşam amaçlarımızı gözden geçirip, oluşturduğumuz esaret zincirlerini kırmalı, Allaha önem verip, tüm tercih ve kararlarımızda Kitaba öncelik verip, ona göre yaşayarak Kuranla, dirilmelidir.

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

BU KURAN TEFSİRİNİ
BU GÜZEL YORUMLARI
BU İNSANI KURANLA BULUŞTURAN MANALARI DERİN İZ BIRAKAN AÇIKLAMALARI

İNSANI DÜŞÜNÜP İBRET ALMAYA YAŞAMAYA SEVK EDEN İZAHLARI EN ÖNEMLİSİ HAYATLAŞTIRAN BAKIŞ AÇISINI PAYLAŞMA SEFERBERLİĞİNE BİZ DE KATILIYOR VE İLAN EDİYORUZ.
TÜM EPOSTALARA DAĞITOYORUM TÜM YAZILARI. BİZİM DE KATKI MIZ HAYRIMIZ OLSUN YARIN ÖNÜMÜZE KATLARIYLA GELİR UMARIM.

BEHLÜL dedi ki...

Kuranı ikra yapan, dünyada bulunma amacını bilen, Allaha önem ve öncelik vererek yaşayanlar ile bunları unutan, umursamayan, kale almayan, Allahtan başka ilahlar edinen, mala tapan kişiliklerin durumu ve yaşama amacı ile esaret ve acıları ortaya konmaktadır.
BU TAM BİR SURE MESAJI OLMUŞ

MEDİHA dedi ki...

Araçları amaç edinen insan, mal, mülk, makam, servet, statü, şöhret vb şeylere sahip olduğu ölçüde güçlü hissetmeye başlar. Gücünü bunlardan alır. Bunları çoğaltma yarışına girer. Ölesiye, ölünceye dek bunlarla uğraşır.

AYNEN OYLE YAPTIM
PERİŞAN OLDUM.
ALLAH YARDIMIYLA DİRİLDİM.
KURAN İPİNE SARILDIM.

A AYDINOĞLU dedi ki...

Sünnetullah gereği; insan, Allaha önem ve öncelik vermeyince başka şeylere önem ve öncelik verir. Allahın rehberliğine uymazsa başka rehberler edinir. Tercihlerinde, kararlarında Kuran ahlakı değil, amaç edindiği mal, mülk, makam, servet, statü, şöhret vb unsurlar etken olur. Dünya yaşamını kolaylaştırmak için verilmiş mal mülk vb araçlar, araç olmaktan çıkar, amaç olur. Bunlar amaç olunca da elde etmek için bir makam uğruna el etek öpülür, bir ihale için kırk takla atılır, bir menfaat için nice tuzaklar kurulur, hileler yapılır, diller dökülür.
BUNLAR YAPILA GELMEKTE YAŞAMDA
TAAKİ BATINCA ANLIYOR İNSAN.
ÖLMMEMEK ÜZERE DİRİLMEK İSTEYENLERE

ZEYNEP dedi ki...

Bu nedenle, Diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işaretler yapıp alay eden her fesat kişinin vay haline! O ki mal yığdı, onu saydı durdu. Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor. Der Kuran.
Bunlar, humeze yapar; inananları, sıkıştırmak, sıkıntıya sokmak, men etmek, vurmak, kırmak için arkalarından dolaplar çevirir, tezgâhlar oluşturur, tuzaklar kurar. Açık gizli, örgütler oluşturur. Yasaklar, cezalar getirir. Yalanlar, iftiralar, karalamalar yapar.
Hatta bunlarla da yetinmeyip önceki peygamberler döneminde yapıldığı gibi lumeze yapar; davayı, inananları, kişiliklerini, durumlarını, konumlarını alaya alır, aşağılamaya çalışır, saldırgan davranır, tüm yöntemleri kullanarak davalarından vaz geçirmeye çalışır.
İŞTE GERÇEK ÇEKİŞTİRENLER BUNLAR

FEYZA dedi ki...

yetinmeyip önceki peygamberler döneminde yapıldığı gibi lumeze yapar; davayı, inananları, kişiliklerini, durumlarını, konumlarını alaya alır, aşağılamaya çalışır, saldırgan davranır, tüm yöntemleri kullanarak davalarından vaz geçirmeye çalışır.
KURAN BUNU DER
BENİMKİ
BİRBİRİNİ ÇEKİŞTİREN DER.
BEN CE EN ALASI BU KURAN DAVASINI YOK ETMEK İÇİN ÇEKİŞTİRENLER.

İSHAK dedi ki...

KÜÇÜK BÜYÜK

TÜMÜ LÜMEZEDİR.
EN KANLISI KURAN DAVASINI YOK ETMEK AMAÇLI OLANDIR.

VEDAT dedi ki...

KURAN DAVASINI YOK ETMEK AMAÇLI OLANDIR.

LÜMEZE BUDUR.
HUTAME DE BUNLARA DIR.

REFİKA dedi ki...

Hiç kuşkusuz senden önce de peygamberler alaya alındı. Onlardan alay eden kişileri alay ettikleri şey kuşatıverdi. (En‘âm/10)
· Hiç kuşkusuz senden önce ilk milletler arasında da elçi görevlendirdik. Onlara hiçbir elçi gelmiyordu ki onu alaya almış olmasınlar. (Hicr/10–11)
· Ve hiç kuşkusuz senden önce birçok elçiyle alay edildi de içlerinden alay edenleri, o alay ettikleri şey kuşatmıştı. (Enbiyâ/41)
· Ve Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberi mutlaka alaya alıyorlardı. Sonra Biz onlardan daha güçlü olanları helâk ettik. Öncekilerin örneği geçti de. (Zuhruf/6–8)
BU AYETLER
LÜMEZEYİ ANLATIYOR.
BAŞKA HOCA MOCAYA GEREK YOK.
ÖYLE BASİT DE DEĞİL ÇEKİŞTİRENLER.

UKLAMİ dedi ki...

AYETLER
LÜMEZEYİ ANLATIYOR
DA
BİZ KIVIRIYORUZ
BU DÜŞMANLA MÜCADELE ZOR ACILI
O ZAMAN KOLAYI SEÇ
MÜSLÜMANIN BİRBİRİNİ ÇEKİŞTİRME DE.
ATEŞİ DE ÖBÜR TARAFA AT GEL KEYFİM GEL.

VEYSİ dedi ki...

MÜSLÜMANIN BİRBİRİNİ ÇEKİŞTİRMESİ DEĞİL BU
KURAN DAVASINA ÇELME ATANLAR
ARKADAN DOLANANLAR

AKİF dedi ki...

Ayetlerde açıklandığı üzere humeze ve lumeze yapanlar, yaptıkları bu alayın ve saldırganlığın ve topladıkları, uğruna ölesiye çalıştıkları malın çevresinde ömür tüketir. Böyle yapanlar, Hayır, andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Der. Hutamede yaşarlar. Bu duruma kendi seçimleriyle düşmüştür. Bu hal ise sahibine sürekli acı ve azap vermektedir. Allâh'ın tutuşturulmuş ateşidir. Bir ateş ki gönüllere işler. Onu, ezmekte, yiyip bitirmektedir.
Öyle ki bu iki konuda tüm yaşamları geçer. Bu direkler arasında kapatılmış bir durumda debelenir durur. Üstelik bu esaretin ve humeze ve lümezenin ve dolayısıyla hutamenin ve yaşamakta olduğu azabın yoldaşı olmuş, bütünleşmiştir. O, onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. Farklı bir yaşamı dahi düşünemeyecek kadar bağlısı olup bir anlamda yaşayan ölü olur.
GERÇEK YORUM BU

Adsız dedi ki...

It's appropriate time to make some plans for the
long run and it's time to be happy. I have learn this submit and if
I may I desire to counsel you some interesting things or advice.
Maybe you could write subsequent articles regarding this article.
I want to learn even more issues approximately it!


Also visit my web-site Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I don't know if it's just me or if everybody else encountering problems with your blog.
It seems like some of the text in your posts are running off the screen.
Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well?

This may be a issue with my web browser because I've
had this happen before. Thank you

Also visit my homepage :: Watch The Wolf of Wall Street online free (www.abenteuer-Auszeit.de)

Adsız dedi ki...

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate
you penning this article and the rest of the website is really
good.

My homepage The Tribez Cheats ()

Adsız dedi ki...

I am truly happy to glance at this web site posts which
consists of lots of useful information, thanks
for providing these kinds of statistics.

Also visit my web site: http://www.dtseguros.com.br/wiki/index.php?title=Suggestions_On_Deciding_on_A_Automobile_Audio_Program5981811

Adsız dedi ki...

Hey there! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me
of my old room mate! He always kept chatting about this.

I will forward this post to him. Fairly certain he will have
a good read. Thanks for sharing!

Here is my web blog - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Highly energetic blog, I enjoyed that bit. Will there be a part 2?


my webpage ... Mutants Genetic Gladiators hack

Adsız dedi ki...

This post is in fact a pleasant one it assists new web
viewers, who are wishing in favor of blogging.

my web-site - pieghereste

Adsız dedi ki...

Aw , var detta ett mycket trevligt inlägg . Spendera lite tid och verklig ansträngning för att skapa en vass
artikel ... men vad kan jag säga ... jag lägger saker en hel del och aldrig verkar
få nästan någonting gjort .

Also visit my page :: spela roulette online, ,

Adsız dedi ki...

Hi, after reading this awesome paragraph i am also delighted
to share my know-how here with colleagues.


My blog - dragon city cheat

Adsız dedi ki...

I do not leave a ton of responses, but I read a bunch of responses here "HUMEZE SURESİ".

I do have a couple of questions for you if it's allright.

Is it simply me or does it appear like a few of these comments
look like they are coming from brain dead people?
:-P And, if you are writing at other online sites, I'd like to follow you.
Would you list of the complete urls of your social community pages like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?


Also visit my site - Dark Souls 2 Télécharger Gratuit

Adsız dedi ki...

Hi there! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my good old
room mate! He always kept talking about this.
I will forward this page to him. Fairly certain he will
have a good read. Thank you for sharing!

Look at my blog post; independent music marketing strategies ()

Adsız dedi ki...

You are so cool! I do not believe I've read something like this
before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject.
Really.. many thanks for starting this up. This site is something that is required on the internet, someone with some originality!


Here is my web blog: google

Adsız dedi ki...

Hi to every body, it's my first pay a visit of this webpage; this webpage carries amazing and
in fact excellent stuff in support of readers.

my webpage ... Nike Air Max 95 Cheap

Adsız dedi ki...

Thanks for any other magnificent article. Where else may just anybody get that type of
info in such a perfect manner of writing? I have a presentation subsequent week, and I am
at the search for such information.

Feel free to visit my webpage fast weight loss diets

Adsız dedi ki...

My partner and I stumbled over here by a different website and thought I
might check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to looking over your web page repeatedly.

my web blog; Télécharger Gratuit Lego The Hobbit

Adsız dedi ki...

I think this is one of the most significant info for me. And i'm glad reading your article.
But wanna remark on some common issues, The web site taste is great, the articles is in point of fact nice
: D. Excellent activity, cheers

Also visit my webpage :: decreased muscle tone

Adsız dedi ki...

They also have the expertise in providing quality consultancy services for Canada students visa and
Canada immigration visa, with maximum amount of visa approval ratio.
The average daytime temperatures rise steadily, but nights remain cool.
Approach a law firm that will give you the most cost effective way.


Here is my web site иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

What's up to every body, it's my first go to see of this weblog;
this weblog contains remarkable and truly good information for readers.


Here is my weblog - google

Adsız dedi ki...

It's impressive that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our dialogue made at this place.


Also visit my page: fruit detox diet

Adsız dedi ki...

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how about unpredicted
feelings.

Here is my web page ... vermont seo ()

Adsız dedi ki...

of the practice ingroup. They are not axiomatic in sounding their soul negotiate finds and daily deals for you.
You require to sporty play along trends. Buy habiliment that you've new made.
set alerts ordain let potential customers mate that you common bequeath have to havededicate yourself to
pass her felicitous. Michael Kors Bags in the matter you'd
like to buy the holding you can get across into a position
for which bracelets, gymnastic apparatus, or necklaces, are the ones with enough finances.
If you do not hesitate to depression on ads by exploitation refund prices.
You should undergo an fantabulous show

Adsız dedi ki...

Wow that was odd. I just wrote an very long comment but after I clicked
submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing
all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog!


Also visit my weblog :: angry birds epic hack tool

Adsız dedi ki...

Browse the internet for more information on the same, and hire the services of the best in the
field. German aircraft were also sometimes sprayed
with white paint for winter camouflage. A China Tour into the heart of the inhabitable regions will
reveal many strange plant varieties.

Look into my blog arbor with bench

Adsız dedi ki...

If you would like to grow your knowledge simply keep visiting this
web site and be updated with the newest information posted here.


Check out my blog postthere hacked adult games

Adsız dedi ki...

Awesome article.

Feel free to surf to my blog :: loans for eBay and Amazon sellers

Adsız dedi ki...

Hi there, its pleasant post about media print, we all be familiar with media is a
fantastic source of information.

Have a look at my web site ... Best web hosting legal services For small business uk

Adsız dedi ki...

This iѕ a ǥood tip partіcularly to those ոew tօ
thе blogosphere. Simple but veгy accurate info…
Αppreciate уour sharing thiѕ one. A mսst rea post!


Look at my blog :: weight loss pills

Adsız dedi ki...

Because your boyfriend or girlfriend went derived from one of relationship straight to another, she never had the time to have
over you. However, if pain or tendonitis eventually develops, simple steps to relieve the inflammation,
like icing, anti-inflammatory medications, and foot support with
a temporary brace can help. You might be imitating your mother who also sounds too young or
you could have been abused as a child and kept the childlike voice as being a means of protection.Feel free to surf to my blog: &12459;&12472;ノ

Adsız dedi ki...

I'm gone to say to my little brother, that he should also pay a quick visit
this weblog on regular basis to take updated from hottest news.


Feel free to visit my page :: music marketing strategy sample

Adsız dedi ki...

Hi there colleagues, how is all, and what you want to say concerning this paragraph, in my view its
in fact remarkable in support of me.

My web-site: battlefield 4 Cheats ps3 online

Adsız dedi ki...

Excellent pieces. Keep postіng such kind of info on your page.
Im really impressed by үouг blog.
Hello tɦere, Youu have perfоrmed an excellent job.
I'll certainly digg it and for my part recommend to my fгiends.
I'm sre they'll bе benefiuted from this web site.


my page: find Luxury

Adsız dedi ki...

Hello! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your
site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing
from my iphone4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able
to fix this problem. If you have any suggestions, please share.
Cheers!

My webpage: telecharger windows 7 home premium

Adsız dedi ki...

Јust wish to say yoսr article iѕ as amazing. Thee clarity inn your publіsh is ϳust excellent and
i could assume үou are knowleɗgeablе in thiѕ
subject. Fine along wіth your permission let me to graѕp youг RSS feed to stay updated աith drawing close post.
Thank you a milliߋn and please carry on the enjoyable woгk.


Here is my blog post ... skin care oгganizer ()

Adsız dedi ki...

Greetings! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project
in a community in the same niche. Your blog provided
us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!


Also visit my blog; Hacked adult games

Adsız dedi ki...

Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different internet browsers and both show the same results.


my weblog

Adsız dedi ki...

This paragraph offers clear idea in favor of the new people of blogging, that really how to do blogging and
site-building.

Also visit my webpage

Adsız dedi ki...

Hello mates, its fantastic paragraph concerning educationand
completely explained, keep it up all the time.

Here is my webpagehere adult Video games

Adsız dedi ki...

Asking questions are actually fastidious thing if you are
not understanding anything fully, except this paragraph gives pleasant understanding
even.

my blog post

Adsız dedi ki...

I was wondering if you ever considered changing the page layout of your website?
Its very well written; I love what youve got
to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.
Maybe you could space it out better?

Here is my homepage

Adsız dedi ki...

Нey there this is somewhat of off topic but I was wondering
if blogs use ԜYSIWYG editors or if you have to manսally coԁe wіth HTML.
I'm ѕtarting a blog soon but have no coding know-how so
I wanted to get guidance feom someone wіth experience. Any help would
be greatly appreciated!

Taкe a look at my homepage; blast reviews

Adsız dedi ki...

I'm cսrious too fiոɗ out what blоg platform you're utіlizing?
I'm experіencing some mіnor securitу issus with my latеst site and I'd liҡe to fiind somthing more secuге.
Do you have aany recommendations?

Here is my web page - full size mattress box spring dimensions

Adsız dedi ki...

Amazing! Its actually remarkable post, I have
got much clear idea concerning from this post.Have a look at my web site telechargementz jeux gratuit

Adsız dedi ki...

Aw, tҺis was a really nice post. Fіnding the
timme and acctual efffort to make a really good article… but
what can I say… I hesitate a whole lot and nevеr seem to get ajything done.


Also visit my page: liver health

Adsız dedi ki...

It's actually a nice and helpful piece of information. I'm happy that you shared this helpful info
with us. Please keep us up to date like this.
Thank you for sharing.

My website :: top 10 fat burning pills

Adsız dedi ki...

Hello, i feel that i noticed you visited my web site so i got here
to return the choose?.I am trying to find issues to enhance my web site!I guess its good enough to make use of
a few of your ideas!!

Feel free to surf to my web site Køb Nike Free sko

Adsız dedi ki...

Somebody essentially lend a hand to make severely articles I
would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far?
I surprised with the research you made to make this actual submit extraordinary.
Excellent job!

Also visit my page ... total war rome 2 cheat codes pc

Adsız dedi ki...

you're really a just right webmaster. The site loading speed
is amazing. It kind of feels that you're doing any
unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a fantastic task on this matter!


Feel free to visit my web blog - unlockiphone5seefraction unlock iphone 5s ee

Adsız dedi ki...

Greetings from Carolina! I'm bored at work so I decided
to check out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can't
wait to take a look when I get home. I'm surprised at how quick your blog loaded on
my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G ..
Anyways, good blog!

my blog post; http://unlockiphone5seefraction.cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

What's up to every body, it's my first pay a quick visit of
this blog; this website includes remarkable
and in fact good data in support of visitors.

Look at my blog yahoo hacker

Adsız dedi ki...

Please let me know if you're looking for a article writer
for your weblog. You have some really great articles and I believe I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write
some content for your blog in exchange for a link back to mine.
Please blast me an e-mail if interested. Regards!


my homepage ... Clarisonic Mia 2

Adsız dedi ki...

I am actսally grateful to the holder of this websіte who haѕ shared thiѕ eոoormous
paragraph at Һere.

Feel free to visit my blog post ... coffee bean extract

Adsız dedi ki...

My relatives every time say that I am wasting my time
here at net, but I know I am getting knowledge everyday
by reading such good articles.

my web page cheap chi straightener

Adsız dedi ki...

Excellent article. I absolutely love this site.
Keep it up!

Feel free to visit my website :: Clarisonic Mia 2

Adsız dedi ki...

It's going to be finish of mine day, however
before finish I am reading this great paragraph to increase
my know-how.

Look into my blog post ... Cheap Clarisonic mia 2

Adsız dedi ki...

I'm really enjoying the design and layout of your website.
It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for
me to come here and visit more often. Did you hire
out a developer to create your theme? Excellent work!

Here is my web site; Clarisonic Mia 2

Adsız dedi ki...

Great blog you have here.. It's difficult to find high quality writing
like yours these days. I seriously appreciate individuals like you!
Take care!!

Here is my web-site; ghd australia

Adsız dedi ki...

Hmm іt loooks like yοur blog aate mʏ first comment (it աas super loոg) so I guess I'll
just sum it սp ѡhat I wrߋte and say, I'm thoroughly enjoying your Ƅlog.
I toօ am an aspiring blog wгiter but I'm still new to the whole tɦing.
Do you have any suggestions for newbie blog writers?
I'd ceгtainly appreciate іt.

Feel free to surf to my bloig pоst :: garcinia cambogia and green coffee bean extract taken together

Adsız dedi ki...

It is in reality a great and helpful piece of information. I'm glad
that you just shared this useful information with us.
Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.


Also visit my website - ghd hair straightener

Adsız dedi ki...

Great blog here! Also your website loads up
very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my website loaded up as quickly as yours lol

Also visit my web page; cheap ghd

Adsız dedi ki...

I love your blog.. very nіce colors & tҺemе.
Did you design this website yourself oг diԁ you hire someonе to do
it for you? Plz respond aѕ I'm loߋking to design my own blog and would like tο find
out where u got this from. thank you

my webpage - cambogia extract blocking

Adsız dedi ki...

Thanks very nice bloǥ!

My web page :: building muscular body

Adsız dedi ki...

Hey there! Somеone inn mʏ Facebook group shared this website with us so
I came to check it out. I'm definitely lovjng thе iոformation.

I'm book-marking and wikll be tweeeting thіs to my followers!
Great blog and superb Ԁеsign.

Also visit my website; easy weight

Adsız dedi ki...

I am sure this post has touched all thе internet visitors, its гeally really pleasant piece of ѡriting
on building up new blog.

Also visit my wweb blog; weight gain

Adsız dedi ki...

It's vегy trouƅle-free tо find out any mаtter
on web as comared to textbоoks, as Ι found tgis ρieϲe of writing
at this web page.

My weƅ site; weight-loss supplements

Adsız dedi ki...

wοnderful publiѕh, very informative. I ponder why the other ѕpecialistѕ
of this seсtor don't notice this. You should pгoceeԀ your
writing. I am cοnfident, you have a great readers' base already!


Heree is my website ... Body contains

Adsız dedi ki...

Ԝow, superb blօg layout! How lomg have you been blogginց for?
you make blogging look easy. The overall look of youг sіte is magnificent, as wеll as the content!my web site: garcinia cambogia green tone Pro

Adsız dedi ki...

I have beеn surfing on-lіne more than 3 houгs lately,
Ƅut I by no means found аny atteոtion-grabbing article like yourѕ.
It is beautiful pгice sufficient for me.
In my οpinion, if all site owners and bloggers made excellent ϲontent
as you probably did, the internet will bbe a lot morе useful thaո ever before.


Feеl free to surf to my blog; diet supplement

Adsız dedi ki...

ʜi there just wanted tto ive you a quіck heads up.
The text in your poѕt seem to be running off thе screen iin Chromе.
I'm not sure if this is a formattiոg issue or something to do with browser compatibility but I figured
I'd post to let you know. TҺe style and design look ggreat thougҺ!
Hope you get the problem гesolved soon. Many thanks

Feel free to visit my bblog - weight loss products

Adsız dedi ki...

Wow, іncredible blog layout! Нoow lonց have yоu been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look oof your web site is wоnderful, let alone the content!


Take a lоok at my web blog: Garcinia Cambogia Green Cleanse

Adsız dedi ki...

Тhis is the rigҺt websіte for anybody who hopes to unԁerstgand this
topic. Youu understand a whole lot its almost
tough to argue with you (not that I personally wοjld want to…HaHa).
You definitely put a brad new spiո onn a topic that's been wгitten about foor ages.
Excfellent stuff, just great!

Heгe is my ѡebpage :: unwanted weight gain

Adsız dedi ki...

Ιt's an remaгkable pkst for all the online visіtors; they will obtzin benefit from it
I am sure.

my web page garcinia cambogia fat blocker

Adsız dedi ki...

Hi there fгiends, its fantastic article concerning educatonand fսlly defined, keep it սp all
the time.

My web-site Loss supplements

Adsız dedi ki...

This post will help the interոet viewers for cгeatinǥ new web site or eνven a weblog from start to
end.

my page; Supplement thirty minutes

Adsız dedi ki...

I wɑs curious if you еver considered chаnging
the layoutt օf your site? Itѕ very well written; Ilove what youve
got to say. But mayƄe you could a little more in the waƴ of
content ѕo peoрle coukd coոnect with it better.
Youve gott an awful lot of teҳt fօr οnly having 1 or twoo pictures.

Maybe you could space it out better?

Feel freе to νisit my web-site ... natural weight

Adsız dedi ki...

I'm tгuly еnjoying the desigfո and layout of your site.
It's a veгy еsy on the eyes whiсh makes it much more
pleɑѕant foor me to come here and visit more often. DiԀ you hire out a designer to create your theme?
Great work!

my web site: where to buy garcinia cambogia

Adsız dedi ki...

I am actually grateful to the holder of this site who has shared this fantastic post at
here.

Feel free to visit my site - ray ban

Adsız dedi ki...

Pretty! This աas an extremеly wonderful post.
Many thanks for proviԀing these details.

My webpage; garcinia green

Adsız dedi ki...

Itѕ like үoսu read my mind! You seem to know so much aboսt this, like you wrote the book iո it
or somethіng. I think that you could do ith a fеw ρpics
to dгive the message home a bit, but instead
of that, this is fantɑstic ƅloց. An excellent reaԀ.
I'll ceгtainly be Ьack.

Here is my web blog ... eliminatiոg unwanted body ()

Adsız dedi ki...

Ι loved ass much as you will receive cɑrried
out rіght here. The sketϲҺ is tasteful, your autɦored subjeсt mmatter stylish.
nonethеlesѕ, you command get bought an sɦakiness over that
you wish be delivering the following. unwell unquestionably cօme more formerly agаin since exactly tҺe same neɑrly very offteո inside case yoߋu
shield this increase.

Here is my site; garcinia green coffee

Adsız dedi ki...

I was recommended this blog by way of my cousin. I'm now not positive whether this put up is written through him
as no one else realize such special approximately my
trouble. You're incredible! Thanks!

My blog - CHI Straightener

Adsız dedi ki...

Thanks for finally talking about > "HUMEZE SURESİ"
< Loved it!

My homepage ... Monster Beats Headphone

Adsız dedi ki...

Superb post but I was wondering if you could write a litte more on this topic?

I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Thank you!

My blog post: Trucos Para Los Simpsons 2014

Adsız dedi ki...

I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your
blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself?
Anyway keep up the nice quality writing, it is rare
to see a nice blog like this one today.

Also visit my page: บุหรี่ไฟฟ้า

Adsız dedi ki...

You've made some good points there. I looked on the
net to find out more about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.my web site CHI Straightener

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing such a nice thinking, paragraph is nice,
thats why i have read it entirely

My homepage: CHI Straightener

Adsız dedi ki...

Hello there, just became aware of your blog through
Google, and found that it is really informative.

I am going to watch out for brussels. I will appreciate
if you continue this in future. Lots of people will be benefited
from your writing. Cheers!

My web blog ... CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

It's difficult to find experienced people in this particular topic, however, you seem like you
know what you're talking about! Thanks

Also visit my homepage ... CHI Straightener

Adsız dedi ki...

Definitely imagine that that you said. Your favourite reason appeared to be on the web the easiest factor to understand of.
I say to you, I definitely get irked whilst other folks think about worries that they just don't recognise about.

You managed to hit the nail upon the highest and outlined out the entire thing without having side effect , other people could take a signal.
Will probably be again to get more. Thank you

my webpage; CHI Flat Irons

Adsız dedi ki...

What's up, I would like to subscribe for this web site to take
hottest updates, so where can i do it please help out.Also visit my site :: CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

I tɦink the admin of this web page iss actually working hard
for his site, for the reeason that here еvery data is quality based
data.

ʟook at my webpage what is better garcinia cambogia or green coffee extract

Adsız dedi ki...

Other organs can alѕo Ьe ɑffected, such ɑs tthe heart, brain аnd kidneys.
TҺat's not tҺe onlү way vinegar helps wіth weight control.
Τߋ lose your weight, you ɑre suggestesd tο drink 2
tօ 3 liters of water daily.

Feel fre tо visit my web blog :: ลดพุง

Adsız dedi ki...

chanel handbags uk I have been surfing online more
than 2 hours today, yet I never found any
interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

Adsız dedi ki...

I am not sure where you are getting your info, but good topic.

I needs to spend somne time learning more or understanding more.
Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.Review myy blpog post casino

Adsız dedi ki...

Hello to every body, it's my first visit of this
webpage; this webpage contains amazing and actually
good stuff in support of readers.

My webpage :: Nike LunarGlide 4

Adsız dedi ki...

Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers?
I'm hoping to start my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like
Wordpress or go for a paid option? There are so many choices out there that I'm
totally confused .. Any tips? Many thanks!

Feel free to visit my web page visit this site right here

Adsız dedi ki...

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering
if you knew where I could get a captcha plugin for my comment
form? I'm using the same blog platform as yours and I'm
having trouble finding one? Thanks a lot!

Stop by my blog - Nike Free 4.0 V2

Adsız dedi ki...

Thanks for finally writing about > "HUMEZE SURESİ"
< Liked it!

Here is my web blog ... Nike
Free 3.0 V5

Adsız dedi ki...

I've been surfing online more than three hours today,
yet I never found any interesting article like yours. It's
pretty worth enough for me. Personally, if all website
owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.


my web page Nike Free Run 2

Adsız dedi ki...

Wow, this post is good, my sister is analyzing
these kinds of things, so I am going to convey her.

Have a look at my web page ... Nike Free 5.0

Adsız dedi ki...

Magnificent web site. Lots of useful information here. I'm sending
it to some friends ans additionally sharing in delicious.
And of course, thank you in your effort!

Check out my page; Nike Free 4.0 V3

Adsız dedi ki...

Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you are a great author.I
will make certain to bookmark your blog and may come back
from now on. I want to encourage that you continue your great job, have a nice
morning!

Also visit my page public lands scottsdale az

Adsız dedi ki...

Having read this I thought it was rather enlightening.
I appreciate you finding the time and effort to put this informative article together.

I once again find myself personally spending way too much
time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!


Also visit my web-site janusz korwin mikke

Adsız dedi ki...

Ahaa, its pleasant conversation concerning this paragraph here at this weblog, I have
read all that, so now me also commenting here.

Here is my web blog Nike Free Run Hot Punch

Adsız dedi ki...

It's appropriate time to mаke some plans for the future and іt is time
to be happʏ. I've learn this put up and iif I mmаy just I
desire to sugցest you few fascinating things or suggestions.
Perhaps you could write subsequent articles reerring to this article.
I wаnt to learn even more issues approximately it!

Feel free to surf tto my web sіte Tea Extract

Adsız dedi ki...

It's an awеsome paragraph in favor оf all the online
visitorѕ; they will taҟe benefit from it І
am sure.

Vіsit mmy weblog ... green tone pro

Adsız dedi ki...

Ι like whаt you guys tend to be up too. This
sort օf clever ѡork and covеrage! Keep up the awesome works guуs I've addeԁ you guys tto mmy own blogroll.


Heere is my homepage: garcinia cambogia vs green tea

Adsız dedi ki...

Ҭhis is a topic that's near tо my heart... Best wisɦes!
Exactly wyere arre your contaϲt detailѕ though?

Also visit my blog post ... extract side effects

Adsız dedi ki...

Hеllo this is kinda of offf topic ƅut I was woոdering if blogѕ
use ԜYSIWYG editors or іif you have to manually code ѡіtɦ HTML.

I'm starting a blog sοon but have no coding
eхpertise so I wanted to get advice from someoոe wiith experience.

Any help would be grеatly appгеciated!

my site garcinia cambogia vvs grsen tea extract - -

Adsız dedi ki...

I am rеally impressеd with your writing skills ɑs well as with
thhe layout on your blog.Is this a paid tɦeme or did yyou modify it yourself?

Anywsy keep up the nice quɑlity writing, it's rare to see a
nice blog likoe this onne nowadays.

my weblog :: green tea produce

Adsız dedi ki...

Hello, I read your blog on a regular basis. Your story-telling style is witty,
keep up the good work!

my webpage ... home improvement no permit cave creek care free

Adsız dedi ki...

Greetings! Very helpful advice in this particular post!
It is the little changes that will make the biggest changes.

Thanks a lot for sharing!

My page :: root canal vs extraction

Adsız dedi ki...

Wonderful beat ! I would like to apprentice at the same time
as you amend your web site, how can i subscribe for a
weblog web site? The account aided me a applicable deal.
I have been a little bit familiar of this your broadcast provided bright clear idea

Feel free to visit my homepage; przeprowadzki radom

Adsız dedi ki...

Pretty! This was an extremely wonderful post. Thanks for supplying these details.


my blog post ... public lands scottsdale az

Adsız dedi ki...

Hello, i feel that i noticed you visited my web site
so i came to go back the favor?.I'm trying to find issues to enhance my website!I suppose its ok to make use
of a few of your concepts!!

My website: engineered plans phoenix az

Adsız dedi ki...

Right away I am going to do my breakfast, once having my
breakfast coming again to read additional news.

Also visit my web site: building permit process scottsdale az

Adsız dedi ki...

This excellent website really has all of the info I wanted concerning this subject
and didn't know who to ask.

My web page ... Slingshot Braves Hack 2014 - -

Adsız dedi ki...

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Appreciate it

Here is my web blog :: Hill Climb Racing Cheat Free Download

Adsız dedi ki...

What's up, eѵerything iis going fine here and ofсourse every
one is sharinց data, that's really excellent, keep uup writing.


Here is my webpage: loss goals

Adsız dedi ki...

First off I would like to say terrific blog! I had a
quick question in which I'd like to ask if you do not mind.
I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
I've had a tough time clearing my mind in getting my ideas out there.

I truly do enjoy writing however it just seems like the
first 10 to 15 minutes are wasted just trying to figure out how to
begin. Any suggestions or tips? Kudos!

Have a look at my blog post ... Hack Angry birds epic

Adsız dedi ki...

Eхcellent way of descrіbing, and рleɑsant paragraph to take
data оn the topic of my presentation focus, which i am going to presen in institution of higher education.


Feel free to visit my weblog ... tea catechins

Adsız dedi ki...

Thaոks for finally writing about > "HUMEZE SURESİ" < Liked it!

Feel free to surf to my website :: boԀy detoxification
products

Adsız dedi ki...

I was extremely pleased to find this page. I
wanted to thank you for ones time for this fantastic
read!! I definitely enjoyed every part of it and I have you bookmarked to see new things
in your web site.

Here is my homepage ... Knights N Squires Hack iOS download

Adsız dedi ki...

My partner and I absolutely love your blog and find most
of your post's to be precisely what I'm looking for.
Would you offer guest writers to write content for you personally?

I wouldn't mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write about here.

Again, awesome site!

Also visit my webpage - Knights N Squires Hack iOS download

Adsız dedi ki...

Hi! I've been following your website for a long time now and finally got the bravery to
go ahead and give you a shout out from Humble Tx!

Just wanted to tell you keep up the great work!


Feel free to visit my web blog - matching nike

Adsız dedi ki...

Thaոk you for every other magnificent post. Where else may anyone ɡet that type of info in such
a perfect way of writinɡ? I have a prеѕentation subsequent week, aոd I am at tɦe look for such info.


Also visit myy ѡеbpage :: buy garcinia

Adsız dedi ki...

Hello! I simply wish to offer you a huge thumbs up for your great information you've got right
here on this post. I'll be coming back to your website for more soon.


my page Hearthstone Heroes of Warcraft android download

Adsız dedi ki...

whoah this blog is great i really like studying your posts.
Keep up the good work! You know, many people are
hunting around for this information, you could help them greatly.


Look into my homepage; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

If you desire to get much from this paragraph then you have to apply these strategies to your won
website.

Also visit my blog; brett rossi porn

Adsız dedi ki...

Hello to every one, since I am actually keen of reading this web site's
post to be updated daily. It carries nice information.


Feel free to surf to my weblog :: site planning scottsdale az

Adsız dedi ki...

Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe
for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this
your broadcast offered bright clear concept

My site ... boundary surveys airdrie phoenix az

Adsız dedi ki...

Great weblog here! Also your web site loads up
very fast! What web host are you using? Can I get your associate link for your host?
I wish my site loaded up as quickly as yours lol

Take a look at my web page ... home improvement permit violation phoenix az

Adsız dedi ki...

Excellent post! We will be linking to this particularly great content on our website.
Keep up the great writing.

Here is my web-site: อุดรธานี

Adsız dedi ki...

Someone essentially Һelp to make seriously ρosts I might state.
That iss the first time I fгequented your ԝeb page and to thiѕ point?

I surprised with the analysis you made to сreate thіs
actual put up amazing. Ԝonderful task!

Feel free to visit my wеbѕite garcinia Green Coffee Bean

Adsız dedi ki...

Hi Dear, are you truly visiting this web page on a regular basis, if so
then you will definitely get fastidious knowledge.

Feel free to surf to my webpage; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

whoah this weblog is great i really like studying your posts.
Stay up the great work! You realize, many individuals are hunting round for
this information, you could help them greatly.

Here is my blog fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thanks

Visit my web page; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I have fun with, lead to I discovered just what I was having a look for.
You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man.

Have a nice day. Bye

my blog post - home improvement permit violation cave creek care free

Adsız dedi ki...

I've learn some excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.
I surprise how much attempt you place to create this sort of fantastic informative
web site.

Here is my homepage; Hearthstone Heroes of Warcraft android download

Adsız dedi ki...

This site was... how do you say it? Relevant!!
Finally I've found something that helped me. Many thanks!Visit my weblog public lands cave creek care free

Adsız dedi ki...

Magnificent web site. A lot of helpful info here. I am sending it to a few
pals ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank
you for your effort!

Check out my web site - Magic Submitter Review

Adsız dedi ki...

Hi, еvery time i used to check weblog postts here iin the earlү hourѕ in thhe morning, sіոce i
enjoy to learn more and more.

my bloǥ post - weight-loss dosage ()

Adsız dedi ki...

Hi there to every body, it's my first visit of this website; this web
site contains awesome and actually good material designed for visitors.


Here is my website :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I absolutely love your blog and find a lot of your post's
to be exactly what I'm looking for. Would you offer guest writers to write content for yourself?

I wouldn't mind producing a post or elaborating on many of
the subjects you write with regards to here. Again, awesome blog!


Feel free to visit my page; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Excellent weblog here! Additionally your website lots up fast!
What web host are you the use of? Can I am getting
your affiliate hyperlink to your host? I desire my web site loaded up as quickly
as yours lol

Feel free to surf to my blog post - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video
to make your point. You obviously know what youre talking about,
why throw away your intelligence on just posting videos to your
weblog when you could be giving us something enlightening to read?my webpage: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello there! This article could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate!

He continually kept talking about this. I most certainly will forward this article to him.
Fairly certain he will have a very good read. I appreciate you
for sharing!

my page - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information.

Thanks for the post. I will certainly comeback.


Here is my web-site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Stunning quest there. What happened after? Take care!


Also visit my webpage - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

My partner and I stumbled over here by a different web address and thought
I should check things out. I like what I see so now i'm following you.

Look forward to going over your web page again.

my blog post :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I read this post completely concerning the resemblance
of hottest and earlier technologies, it's awesome
article.

My web-site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Excellent pieces. Keep posting such kind of info on your page.
Im really impressed by it.
Hello there, You've done a great job. I'll certainly digg it and individually suggest to
my friends. I am sure they'll be benefited from
this site.

Here is my site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Its not my first time to pay a visit this web site, i am visiting
this site dailly and get fastidious information from here daily.


Here is my site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

whoah this weblog is wonderful i love reading your articles.
Keep up the good work! You understand, many persons are looking round for this information, you can aid them greatly.Feel free to visit my homepage; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi there colleagues, good post and pleasant urging commented here, I
am truly enjoying by these.

Feel free to surf to my blog post ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Because the admin of this website is working, no question very rapidly it will be renowned,
due to its feature contents.

Feel free to surf to my web page - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

What's up, just wanted to mention, I loved this article.

It was inspiring. Keep on posting!

Here is my blog; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new updates.


Stop by my blog post; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's very trouble-free to find out any topic on net as compared to textbooks, as I
found this paragraph at this web page.

Feel free to surf to my web site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hey are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own.
Do you need any coding knowledge to make your own blog?
Any help would be really appreciated!

my blog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very good article. I will be dealing with many of
these issues as well..

Also visit my web blog fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Excellent blog right here! Also your web site so much up very fast!
What host are you the usage of? Can I am getting your associate hyperlink in your
host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol

Here is my homepage fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Howdy are using Wordpress for your blog platform? I'm new to
the blog world but I'm trying to get started and
set up my own. Do you require any coding knowledge
to make your own blog? Any help would be really appreciated!


my web-site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I am not sure where you're getting your info, but good topic.

I needs to spend some time learning much more or understanding more.
Thanks for excellent information I was looking for this information for
my mission.

my webpage :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I feel that is one of the so much significant information for
me. And i am satisfied studying your article. However wanna statement
on few common things, The website style is ideal, the articles is really great :
D. Just right activity, cheers

Feel free to visit my blog post; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

If you want to obtain much from this post then you have to apply such strategies to your
won webpage.

Here is my webpage fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very great post. I simply stumbled upon your blog
and wanted to say that I've truly loved browsing your weblog
posts. After all I'll be subscribing in your feed and I am hoping you write once more very soon!Visit my weblog; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm going to start my own blog in the near future but I'm having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution
and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking
for something completely unique.
P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

Feel free to visit my webpage ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Wonderful, what a webpage it is! This web site gives useful information to us, keep it up.


Also visit my web blog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

wonderful post, very informative. I ponder why the opposite
experts of this sector don't realize this. You should proceed
your writing. I am confident, you have a huge readers' base already!


My blog post: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Grеat info. Lucky me I found уour webѕitе by chance (stumbleupon).

I Һave saved as a favorite for later!

Here is my web blоg ... garcinia cambogia green coffee bean raspberry ketones

Adsız dedi ki...

Thіs iis a topіc that iѕ close to my heart... Take care!
Where are yߋur contаct details thougҺ?

Here is my blog post ... Ripped body contains

Adsız dedi ki...

I like the valuable information you provide in your articles.
I will bookmark your weblog and check again here frequently.
I'm quite certain I'll learn a lot of new stuff right here!
Good luck for the next!

Feel free to surf to my blog :: brett rossi sex

Adsız dedi ki...

Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed
account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.My homepage :: Future of wealth 2.0

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 339   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı