5 Aralık 2012 Çarşamba

ZİLZAL SURESİ

ZİLZAL SURESİ

Zilzal sarsıntı insanda, toplumda, ülkelerde ve kainatta olmaktadır.
İnsandaki büyük sarsıntıdır.
Bu sure, her bir açıdan okunmalı, ikra yapılmalıdır.

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,  
İnsanlar, toplumlar, sistemler sarsıldığında, büyük değişim, dönüşüm gerçekleştiğinde, adaletsiz, zalim insanlar, düzenler, sistemler, alt üst olduğunda, iktidarlar değiştiğinde,
Yer ağırlıklarını çıkardığı, zalim güçler, iktidarlar, alaşağı edildiğinde, vahiyle insan arasına giren tüm ağırlıklar, engeller devrilip insanlık ilahi özgürlüğüne kavuştuğunda,
Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman! Güçlü, kuvvetli, zengin ve zalim kişilerin, sistemlerin, yöneticilerin kötü sonları gerçekleştiğinde ve değişim ve dönüşümü hayal bile edemeyenler şaşa kalıp, kıvranmaya başladığında,
İşte o gün, haberlerini söyler. İşte o gün tüm insanlar bu değişimi, dönüşümü, sarsıntıyı Vahyi konuşmaktadır.       
Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir  Bütün bunlar Rabbin vahyine/ilahi kanunlara göre olmaktadır. Sunnetullaha göre olmaktadır.
Rabbimiz bu değişimin dönüşümün kanununu koymuştur.
Değişmek dönüşmek isteyenler:
Üzerine düşünleri, ikrayı; okumayı, düşünmeyi, ibret almayı, yaşamayı ve anlatmayı yapmalıdır.
Kuranı asr edip, sıkıp suyunu çıkarmalı, ilkelerine, değerlerine, ölçülerine, amaçlarına ulaşmalıdır.
İkradan, asırdan elde ettiği sonuçlarla aklı, göğsü inşiraha uğrayıp, bakış açısı, yaşam amacı değişmelidir.
Kuranı içselleştirip, tüm benliğine inzal olmasını sağlamalıdır.
Bireyselde başlayan bu değişimin, çevresini saran tüm yeryüzünde dalgalar halinde devamı için bu yolda kendini Kurana adamalı, Allah için yaşamalıdır.
Bu durumda değişim ve dönüşüm gerçekleşmekte ve  Vahyi yaşam kaçınılmaz olmaktadır. İşte o zaman insanlar kendileriyle yüzleşip, yaptıklarıyla hesaplaşıp, yol seçme özgürlüğünü yaşar.
O gün insanlar, ayrı ayrı gruplar halinde çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin. O gün adalet sistemi, vahyi düzen geldiğinde iyiler kötülerden ayrılmakta her bir grup amellerinin sonucunu açıkça görmektedir.
Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür.
Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.


ZİLZAL SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI

 rtfSelectedTabRef*19*8*8*099.008*Zilzal 1-8**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*8*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*99.1*

99.1*************اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا
99.1 - İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.
S Ateş - Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
YB-İnsanlar kütlesinde o büyük devrim/sarsıntı gerçekleştiğinde var olan adaletsiz sosyo-ekonomik sistem ters yüz olacak.  
·             Zalezale: زُلْزِلَتِ sarsma, depretme, muzdarip kılma, sarsıntı, deprem,
· ARaDa ,Arz: الْاَرْضُ  İnsanlar kütlesi, aşağıda olan insanlar kütlesi. Cennetten İHBİTU=alçalın diye kovulmuş olan insanlar kütlesi YB. Tüm meal ve tefsirlerde الارض [arz] sözcüğü hep “yeryüzü” olarak çevrilmiştir. Eğer arz sözcüğü “yeryüzü” anlamında kabul edilirse, Kur’ân’ın “ayırıcı söz” oluşunun kanıtı olarak “yeryüzü” gösterilmiş olmakta, fakat gösterilen bu kanıt, ileri sürülen tezi ispatlayamamaktadır.
o      Bu sebeple burada yapılması gereken, önce arz sözcüğünün kadim Arapça’daki anlamlarına bakmak ve bu anlamlar içinden pasaja uygun olanını tercih etmektir. Arz sözcüğü aşağıdaki anlamlara gelmektedir:
o      Üzerinde insanların bulunduğu yer.
o      Her aşağı olan, aşağıda bulunan şey.
o      Devenin ayakları.
o      Yere yakın yaratıklar.
o      Hayvanların ayaklarının yere yakın kısımları.
o      İnsanın topuğundan aşağıdaki kısmı.
o      Ayakkabının tabanı.
o      Kuru ağaç yiyen böcek.
o      İlk bahar günleri ortaya çıkan karıncaya benzer beyaz kurtçuk.
o      Kum içinde yaşayan solucan, keme cinsinden yaratıklar.
o      Dikkat edilirse, yukarıdaki anlamların ortak noktası, hepsinin de “aşağı olmayı, sefilliği, yere yakınlığı” ifade etmekte oluşlarıdır. Zaten “dünya”ya arz denilmesinin sebebi de, herkesin ayakları altında olmasından dolayıdır.
o      Âyette arz sözcüğü yalın olarak değil, “yarılma, çatlama sahibi olan” nitelemesiyle birlikte zikredilmiştir. Bu durum, burada ifade edilen arz‘ın, normal “arz” olmadığına işaret etmektedir. Bu durum dikkate alındığında ortaya yarılıp çatlayan, aşağılık bir “arz” çıkmaktadır ki, bu arz bizim bildiğimiz “yeryüzü” olmadığı gibi, Kur’ân’ın “ayırıcı söz” olduğuna kanıt teşkil edecek bir şey de değildir. Dolayısıyla yapılması gereken iş, sözcüğün mecaz anlamına gitmektir.
o      Bize göre bu âyetteki arz‘dan maksat, “cahil, inançsız, yalanlayıcı kâfirlerdir. Bu insanların çatlamaları, yarılmaları ise akıllarının karışmasını, bütünlüklerinin bozulmasını ifade etmektedir. Kur’ân karşısında kâfirlerin kafaları karışmakta, bütünlükleri bozulmaktadır. Bu karışıklık ve dağılma, bazılarının İslâm’a girmelerini sağlayacaktır. Cahil kâfirlerin çatlama, yarılma kelimeleriyle ifade edilen bu hâlleri, hatırlanacak olursa Kaf/2-3‘de şaşkınlık olarak dile getirilmiştiHY.


rtfSndPly*99.
99.2*************وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا
99.2 - Ve ahracetil ardu esgâlehâ.
S Ateş - Yer (bağrındaki) ağırlıklarını çıkardığı,
YB- Otoritelerini arzda/yeryüzünde empoze eden zalim güçler/insanlar yük olmuş/ağır gelenler sökülüp atılacaklar.
·             Hırace: َاَخْرَجَÇıkarma, çözme, haraç, vergi, ücret, mükafat, hasilat,
· Sekale: اَثْقَالَهَا Ağırlık, ağır gelme, tartı, ölçü, borç, yük, suç, günah, yüklenilenler, yavaş,
 rtfSndPly*99.3*
99.3*************
وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا

99.3 - Ve gâlel insânu mâ lehâ.
S Ateş - Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman!
YB- Güçlü, kuvvetli, zengin, zalim, yöneticilerin kötü sonlarını ve devrimin birden bire gerçekleşeceğini hayal edemeyen) insan “ne oluyor?” diye hayret edecek.
 rtfSndPly*99.4*
99.4*************
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا

99.4 - Yevmeizin tuhaddisu ahbârahâ.
S Ateş - İşte o gün (yer), haberlerini söyler.
YB- İşte o gün tüm insanlar bu devrimin/sarsıntının haberini konuşacaklar       
· Hadesi : ُحَدِّثُ  Hadis, icat, ihdas, yapma, yeni, haber, ilan, bahsetme, anlatılan, söz,
             rtfSndPly*99.5*

99.5*************بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا
99.5 - Bienne rabbeke evhâ lehâ.
S Ateş - Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir (onun için başından geçenleri anlatır).
YB- Bütün bunlar Rabbin vahyine/ilahi kanunlara göre olacak
· Bienne            : بِاَنَّ  Çünkü, sebep, neden,
· VeHaye: اَوْحٰى Vahiy, yol gösterme, işaret, sır verme, fısıldama, sevk etme, ilham etme,
 rtfSndPly*99.6*

99.6*************يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ
99.6 - Yevmeiziy yasdurun nâsu eştâtel liyurav ağmâlehum.
S Ateş - O gün insanlar, ayrı ayrı gruplar halinde (Yüce Divâna) çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.
YB- O gün yeni adalet sistemi geldiğinde iyiler kötülerden ayrılacak (Yasin 59) her bir grup amellerinin sonucunu açıkça görecek
· Şetete : اَشْتَاتًا Dağınık, ayrı ayrı,
· Raaye: لِيُرَوْا Görme, bilme, tanıma, anlama, bakma, haber verme, rüya, görüş, itikat, gösteriş, manzara,

 rtfSndPly*
99.7*************فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
99.7 - Femey yağmel misgâle zerratin hayray yerah.
S Ateş - Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür.
 rtfSndPly*99.8*

99.8*************وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
99.8 - Ve mey yağmel misgâle zerratin şerray yerah.
S Ateş - Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

 rtfSelectedTabRef*19*8*8*099.008*Zilzal 1-8**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*8*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*99.1*

(٩٩-١)
99.1*************
اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

99.1 - İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ.

99.1 - Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,

 rtfSndPly*99.2*
(٩٩-٢)
99.2*************
وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا

99.2 - Ve ahracetil ardu esgâlehâ.

99.2 - Yer (bağrındaki) ağırlıklarını çıkardığı,

 rtfSndPly*99.3*
(٩٩-٣)
99.3*************
وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا

99.3 - Ve gâlel insânu mâ lehâ.

99.3 - Ve insan: "Ona ne oluyor?" dediği zaman!

 rtfSndPly*99.4*
(٩٩-٤)
99.4*************
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا

99.4 - Yevmeizin tuhaddisu ahbârahâ.

99.4 - İşte o gün (yer), haberlerini söyler.

 rtfSndPly*99.5*
(٩٩-٥)
99.5*************
بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا

99.5 - Bienne rabbeke evhâ lehâ.

99.5 - Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir (onun için başından geçenleri anlatır).

 rtfSndPly*99.6*
(٩٩-٦)
99.6*************
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ

99.6 - Yevmeiziy yasdurun nâsu eştâtel liyurav ağmâlehum.

99.6 - O gün insanlar, ayrı ayrı gruplar halinde (Yüce Divâna) çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin.

 rtfSndPly*99.7*
(٩٩-٧)
99.7*************
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

99.7 - Femey yağmel misgâle zerratin hayray yerah.

99.7 - Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür.

 rtfSndPly*99.8*
(٩٩-٨)
99.8*************
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

99.8 - Ve mey yağmel misgâle zerratin şerray yerah.

99.8 - Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür.

196 yorum:

ŞAMİL dedi ki...

Rabbimiz bu değişimin dönüşümün kanununu koymuştur.
Değişmek dönüşmek isteyenler:
Üzerine düşünleri, ikrayı; okumayı, düşünmeyi, ibret almayı, yaşamayı ve anlatmayı yapmalıdır.
Kuranı asr edip, sıkıp suyunu çıkarmalı, ilkelerine, değerlerine, ölçülerine, amaçlarına ulaşmalıdır.
İkradan, asırdan elde ettiği sonuçlarla aklı, göğsü inşiraha uğrayıp, bakış açısı, yaşam amacı değişmelidir.
Kuranı içselleştirip, tüm benliğine inzal olmasını sağlamalıdır.
Bireyselde başlayan bu değişimin, çevresini saran tüm yeryüzünde dalgalar halinde devamı için bu yolda kendini Kurana adamalı, Allah için yaşamalıdır.
Bu durumda değişim ve dönüşüm gerçekleşmekte ve Vahyi yaşam kaçınılmaz olmaktadır. İşte o zaman insanlar kendileriyle yüzleşip, yaptıklarıyla hesaplaşıp, yol seçme özgürlüğünü yaşar.
İNŞAALLAH.
DUA İLE.

RUYEYDA dedi ki...

Zilzal sarsıntı insanda, toplumda, ülkelerde ve kainatta olmaktadır.
İnsandaki büyük sarsıntıdır.
Bu sure, her bir açıdan okunmalı, ikra yapılmalıdır.

DEMİŞSİNİZ.

zelzeleyi anlatmıyormu.
kainatın sonunu.
kıyameti
ben bu yönünü de dinlemek okumak isterdim.

belki de yaşayan kuran olması nedeniyle.
insana insanlığa bakan anlamları yorumu da çok güzel.

hacer kutlu dedi ki...

bırakınız bu yorumları
bal gibi kıyameti anlatıyor.

başkasına da karışmam.

hasan aktepe dedi ki...

peygamberin başlattığı değişimler deki kanun budur.

Kuran da da bu kanun anlatılır.

bence tüm devrimler de de bu var.

kuran ilkeleri evrensel.

gulu gulu dedi ki...

saçmalamışsınız
nerede bu kanun.
hangi kitapta .

devrimleri de nereden çıkardınız.
marks da mı müslüman mış .

İkra dedi ki...

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir Bütün bunlar Rabbin vahyine/ilahi kanunlara göre olmaktadır. Sunnetullaha göre olmaktadır.
Rabbimiz bu değişimin dönüşümün kanununu koymuştur.
Değişmek dönüşmek isteyenler:
Üzerine düşünleri, ikrayı; okumayı, düşünmeyi, ibret almayı, yaşamayı ve anlatmayı yapmalıdır.
Kuranı asr edip, sıkıp suyunu çıkarmalı, ilkelerine, değerlerine, ölçülerine, amaçlarına ulaşmalıdır.
İkradan, asırdan elde ettiği sonuçlarla aklı, göğsü inşiraha uğrayıp, bakış açısı, yaşam amacı değişmelidir.
Kuranı içselleştirip, tüm benliğine inzal olmasını sağlamalıdır.
Bireyselde başlayan bu değişimin, çevresini saran tüm yeryüzünde dalgalar halinde devamı için bu yolda kendini Kurana adamalı, Allah için yaşamalıdır.
Bu durumda değişim ve dönüşüm gerçekleşmekte ve Vahyi yaşam kaçınılmaz olmaktadır. İşte o zaman insanlar kendileriyle yüzleşip, yaptıklarıyla hesaplaşıp, yol seçme özgürlüğünü yaşar.
elinize sağlık
bu sarsıntıyı yaşamalıyız.
ben sarsılıp silkeleneip
kurana dönmeliyim.
ne güzel bir sonuç

varto dedi ki...

Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir Bütün bunlar Rabbin vahyine/ilahi kanunlara göre olmaktadır. Sunnetullaha göre olmaktadır.
Rabbimiz bu değişimin dönüşümün kanununu koymuştur.
Değişmek dönüşmek isteyenler:
Üzerine düşünleri, ikrayı; okumayı, düşünmeyi, ibret almayı, yaşamayı ve anlatmayı yapmalıdır.
Kuranı asr edip, sıkıp suyunu çıkarmalı, ilkelerine, değerlerine, ölçülerine, amaçlarına ulaşmalıdır.
İkradan, asırdan elde ettiği sonuçlarla aklı, göğsü inşiraha uğrayıp, bakış açısı, yaşam amacı değişmelidir.
Kuranı içselleştirip, tüm benliğine inzal olmasını sağlamalıdır.
Bireyselde başlayan bu değişimin, çevresini saran tüm yeryüzünde dalgalar halinde devamı için bu yolda kendini Kurana adamalı, Allah için yaşamalıdır.
Bu durumda değişim ve dönüşüm gerçekleşmekte ve Vahyi yaşam kaçınılmaz olmaktadır. İşte o zaman insanlar kendileriyle yüzleşip, yaptıklarıyla hesaplaşıp, yol seçme özgürlüğünü yaşar.
VAHYETMİŞTİR.
BU ANLAMA MI GELİYOR.
DEĞİŞİMİN KANUNU KONMUŞSA
YAPILACAK DA BUNU YAŞAMAK OLMALI.

MÜŞKÜL dedi ki...

Zilzal sarsıntı insanda, toplumda, ülkelerde ve kainatta olmaktadır.
İnsandaki büyük sarsıntıdır.
Bu sure, her bir açıdan okunmalı, ikra yapılmalıdır.

BU SUREYİ FARKLI OKUMAK
VE HER AÇIDAN SONUÇ ÇIKARMAK
BUNU YAPMAYA ÇALIŞIYORUM.
MÜŞKÜLLE KARŞILAŞIYORUM.
KURANI DA ANLAMAK GEREK
KIYAMET
İŞTE O ZAMAN KOPUYOR.
KENDİNE O ZAMAN GELİR İNSAN
GELİN KURANA DÖNELİM.

VATİKAN dedi ki...

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
KURANI YUDUMLADIKÇA BU MELEKELERİN İNDİĞİNİ GÖRMEMEK MÜMKÜN DEĞİL.
RUH İLE DE KARŞILAŞIYOR. HATTA RUHUNU TAA DERİNLİKLERİNE ÇEKİYOR.
İÇİNE İŞLİYOR.
VARMI KURANLA HAYAT BULANLAR.
ONLARA SOR.

AHMET dedi ki...

Zilzal sarsıntı insanda, toplumda, ülkelerde ve kainatta olmaktadır.
İnsandaki büyük sarsıntıdır.
Bu sure, her bir açıdan okunmalı, ikra yapılmalıdır.

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
İnsanlar, toplumlar, sistemler sarsıldığında, büyük değişim, dönüşüm gerçekleştiğinde, adaletsiz, zalim insanlar, düzenler, sistemler, alt üst olduğunda, iktidarlar değiştiğinde,
DEPREM KAİNATTA OLMUYOR MU.
BAŞKA NE DEPREMİ VAR.

EMİN dedi ki...

İNSANDA DEPREMİ ZİLZALI OKUNAK NASIL OLUYOR.
İNSAN DA DA DEPREM
OLUYOR MU.
BU MECAZİ İSE
HAYATIMIZIN ALT ÜST OLMASI MI

MEHMET dedi ki...

Zilzal sarsıntı insanda, toplumda, ülkelerde ve kainatta olmaktadır.
İnsandaki büyük sarsıntıdır.
Bu sure, her bir açıdan okunmalı, ikra yapılmalıdır.

Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
İnsanlar, toplumlar, sistemler sarsıldığında, büyük değişim, dönüşüm gerçekleştiğinde, adaletsiz, zalim insanlar, düzenler, sistemler, alt üst olduğunda, iktidarlar değiştiğinde,

İSLAMIN İNSANA ULAŞMASI BİR DEPREMDİR.
İMANIN İNSANA ULAŞAMASI BİR DEPREMDİR.

MUHAMMET dedi ki...

KURAN İYİ OKUNDUĞUNDA ANLAŞILDIĞINDA
İNSANDA DEPREM YAPIYOR.
BU SUREYİ TAM DA BÖYLE OKUMAK GEREKMİŞ.

KURAN OKUMAYA BAŞLADIĞIMDA BENDE HERŞEY ALT ÜST OLDU.
BU DEPREMİ YAŞADIM.

HURİYE dedi ki...

KURAN OKUMAK DEPREM YAPMAZ.
NUR SAÇAR
SEVAP KAZANDIRIR.
İNSANIN RUHUNU DİNLENDİRİYOR.
DEPREM FALAN YAPMIYOR.
O DA NERDN ÇIKTIR.

RUMEYSA dedi ki...

KURAN DEPREMDEKİLERİ KURTARMAK İÇİN GELDİ.
HAYATINI ALT ÜST EDENLERİ
DÜNYASINA DALIP AHİRETİ YOKK YERE SATANLARI
İSLAH ETMEK İÇİN GELDİ.
BU DEPREMDEN KURTULUŞ SURESİDİR.

KERİM dedi ki...

kuran ahlaksıza deprem etkisi yapar
hayatını alt üst eder.
yalnıştan kurtarı

inananın da güç katar.
zalimlere karşı güç verir.
onların devrileceğini anlatır.

mustafa dedi ki...

ünkü Rabbin ona vahyetmiştir Bütün bunlar Rabbin vahyine/ilahi kanunlara göre olmaktadır. Sunnetullaha göre olmaktadır.
Rabbimiz bu değişimin dönüşümün kanununu koymuştur.
Değişmek dönüşmek isteyenler:
Üzerine düşünleri, ikrayı; okumayı, düşünmeyi, ibret almayı, yaşamayı ve anlatmayı yapmalıdır.
Kuranı asr edip, sıkıp suyunu çıkarmalı, ilkelerine, değerlerine, ölçülerine, amaçlarına ulaşmalıdır.
İkradan, asırdan elde ettiği sonuçlarla aklı, göğsü inşiraha uğrayıp, bakış açısı, yaşam amacı değişmelidir.
Kuranı içselleştirip, tüm benliğine inzal olmasını sağlamalıdır.
Bireyselde başlayan bu değişimin, çevresini saran tüm yeryüzünde dalgalar halinde devamı için bu yolda kendini Kurana adamalı, Allah için yaşamalıdır.
Bu durumda değişim ve dönüşüm gerçekleşmekte ve Vahyi yaşam kaçınılmaz olmaktadır. İşte o zaman insanlar kendileriyle yüzleşip, yaptıklarıyla hesaplaşıp, yol seçme özgürlüğünü yaşar.
O gün insanlar, ayrı ayrı gruplar halinde çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin. O gün adalet sistemi, vahyi düzen geldiğinde iyiler kötülerden ayrılmakta her bir grup amellerinin sonucunu açıkça görmektedir.

bu tam bir özet olmuş
böyle yaşamak ve bu yolda gitek gerek

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

Adsız dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

We are a group of volunteers and starting a new scheme
in our community. Your website provided us with valuable information to work on.

You've done a formidable job and our whole community will be
thankful to you.

my web-site Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Heya this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to
get advice from someone with experience. Any help
would be enormously appreciated!

Feel free to surf to my web blog - Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

For latest information you have to go to see the web and on internet I found this
web page as a finest website for newest updates.

My blog Watch The Wolf of Wall Street online free ()

Adsız dedi ki...

This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of your fantastic
post. Also, I have shared your site in my social networks!Also visit my webpage; ice Age village cheats

Adsız dedi ki...

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot
of spam remarks? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest?
I get so much lately it's driving me insane so any support is
very much appreciated.

my web page ... http://wiki.bhol.co.il/index.php?title=Guidelines_On_Choosing_A_Automobile_Audio_Method7083726

Adsız dedi ki...

It's appropriate time to make some plans for the future and
it's time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions.
Perhaps you could write next articles referring to this article.
I desire to read more things about it!

Here is my webpage: Code De Triche GTA 5

Adsız dedi ki...

What's up, yup this post is genuinely nice and I have learned lot of things from it concerning
blogging. thanks.

My weblog - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Please let me know if you're looking for a writer for your blog.

You have some really great posts and I think I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd absolutely
love to write some material for your blog in exchange for a link back to
mine. Please send me an e-mail if interested. Thank you!


My web-site; Mutants Genetic Gladiators hack

Adsız dedi ki...

This is the right blog for anybody who wishes to understand this topic.
You understand a whole lot its almost tough
to argue with you (not that I personally will need to…HaHa).
You definitely put a fresh spin on a topic
which has been written about for years. Wonderful stuff, just wonderful!Also visit my webpage ... Mutants Genetic Gladiators hack

Adsız dedi ki...

Just want to say your article is as surprising. The clarity in
your post is simply nice and i could assume
you are an expert on this subject. Fine with your
permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please carry on the enjoyable work.


Here is my page Tanki online

Adsız dedi ki...

Good day I am so happy I found your blog, I really found you by error, while I was looking on
Bing for something else, Regardless I am here now and would just like
to say thanks a lot for a marvelous post and a
all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when
I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic job.


Here is my page; contract war cheat (www.youtube.com)

Adsız dedi ki...

What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I've found
It positively useful and it has aided me out loads.
I hope to contribute & aid other customers like its helped me.
Good job.

Feel free to surf to my web blog Green Coffee Fat Burn review

Adsız dedi ki...

Först av allt vill jag säga bra blogg ! Jag hade
en snabb fråga som jag skulle vilja fråga om du inte har något emot .

Jag var intresserad av att veta hur du centrera dig själv och rensa huvudet
innan du skriver . Jag har haft problem med att rensa mina tankar på att få mina tankar
ut . Jag verkligen tar nöje i att skriva men
det bara verkar som de första 10 till 15 minuter
är bortkastade helt enkelt bara försöka lista ut hur man ska börja .
Några förslag eller tips ? Tack !

My web site - spela på casino online (kmitl.ac.th)

Adsız dedi ki...

This design is spectacular! You definitely know how to
keep a reader amused. Between your wit and
your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!)
Great job. I really loved what you had to say,
and more than that, how you presented it. Too cool!


Here is my weblog; flight simulator

Adsız dedi ki...

Do you mind if I quote a few of your posts as long
as I provide credit and sources back to your site?
My blog site is in the very same niche as yours and my visitors would
certainly benefit from a lot of the information you present here.
Please let me know if this okay with you. Cheers!

Feel free to visit my site Diamonds Dash Triche

Adsız dedi ki...

You could definitely see your expertise in the work you write.
The sector hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to say how they
believe. All the time follow your heart.

Also visit my page :: Télécharger Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Hello, Neat post. There is an issue with your site in internet explorer, would check
this? IE still is the marketplace chief and a big portion of other
people will leave out your fantastic writing because of this problem.


my webpage ... dragon city hack

Adsız dedi ki...

Hi i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read this piece of writing i thought i could also make comment due to this brilliant post.


Feel free to visit my blog; music marketing plan outline

Adsız dedi ki...

Economic Costs of Non-Recognition of Foreign Credentials If major industries fail to recruit skilled labour, productivity is compromised.
The average daytime temperatures rise steadily, but nights remain cool.
A plan to create at least 3 new jobs for Canadian citizens or Canadian
permanent residents.

Also visit my web blog :: иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

You actually make it seem so easy with your presentation but I
find this topic to be really something that I think I would never understand.
It seems too complicated and very broad for me.
I am looking forward for your next post,
I will try to get the hang of it!

Take a look at my homepage - buy capsiplex

Adsız dedi ki...

Hello this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code
with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get
advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!


My web blog - Vermont Seo - Http://Pfiev.Vuichoi.Info/Phpbb2/Profile.Php?Mode=Viewprofile&U=2417631 -

Adsız dedi ki...

What's up it's me, I am also visiting this web
page daily, this web page is truly good and
the visitors are genuinely sharing pleasant thoughts.Look into my web blog :: mobile games (www.gamezebo.com)

Adsız dedi ki...

Nice post. I was checking continuously this weblog and I'm inspired!

Very useful info particularly the closing phase :) I maintain such information much.
I was looking for this certain info for a very long time.

Thanks and good luck.

Also visit my web blog; angry birds epic hack Free Hack Tool

Adsız dedi ki...

I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and coverage!
Keep up the awesome works guys I've added you guys to my blogroll.


Feel free to surf to my web site - best web hosting companies in canada

Adsız dedi ki...

Most importantly, SHPE has allowed me to build a network of professionals with similar backgrounds from all over the US.
A hammock mounted between the support posts of the arbor or pergola would provide an opportunity for a chance to lie back
a catch a few extra winks at any time of day or night. The string trimmer leaves a bigger
mess to clean up though.

Feel free to visit my homepage ... grape arbor plans

Adsız dedi ki...

I wanted to thank you for this fantastic read!! I certainly loved every little bit of it.
I have got you bookmarked to look at new stuff you post...


Here is my website

Adsız dedi ki...

My brother suggested Ӏ mіght lіke thіs blog. He was totally гight.
This post truly mad my day. Υoս caո not imagine simply howw mսch time I had spent fߋr this info!
Thanks!

Feel free tߋ surf tο my webpage ... weight loss pills

Adsız dedi ki...

Overall, should you want to be a tattoo designer, patience is key to it.

Many Thai girls know someone who have arrived at Pattaya
to work within the bars or hotels and after that they suddenly arrive
one day having a foreign boyfriend. You could possibly be imitating your mother who
also sounds too young or you may have been abused as a child and kept the
childlike voice as a means of protection.

my homepage; &12458;&12531;ラ
インゲーム お
すすめ

Adsız dedi ki...

I visit day-to-day some web pages and information sites to read articles, however
this blog provides quality based content.

Feel free to visit my web site :: independent music marketing consultant

Adsız dedi ki...

Hello are using Wordpress for your site platform? I'm new to the
blog world but I'm trying to get started and create my own.
Do you require any coding expertise to make your own
blog? Any help would be really appreciated!

Here is my homepage: How to bypass a survey

Adsız dedi ki...

Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you if
that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.My webpage Cheap Clarisonic mia 2

Adsız dedi ki...

Hello there, just became aware of your blog through Google, and found
that it's truly informative. I am going to watch out
for brussels. I will be grateful if you continue this in future.

A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!Here is my site: best web hosting sites 2012 consumer reports buying guide

Adsız dedi ki...

Ӏ’m not tҺat mich of a inntеrnet reader tо be honest butt your sites reallү nice, keep
it up! I'll go ahead andd bօokmаrk your website to comе back lаter on.
Cheers

my site: queen box spring

Adsız dedi ki...

Ңey there!I've been following your weblog for a long time now and finally got thhe bravϲery to go ɑhead
and give you a shout out from Austin Tx! Juѕt wanted too mention keep uƿ
the good job!

My web site lace front support tape

Adsız dedi ki...

Hi, i feel that i saw you visited my blog so i came to return the prefer?.I'm attempting to find
issues to enhance my web site!I assume its ok to make use of
a few of your ideas!!

Also visit my page ... victoria secret pure seduction set

Adsız dedi ki...

Informative article, totally what I was
looking for.

Here is my blog post :: egsouq unlock iphone 5 at&t

Adsız dedi ki...

My brother recommended I might like this blog.
He used to be entirely right. This submit actually made my day.
You can not consider just how a lot time I had spent for this information!
Thank you!

my web site - best top rated web hosting cnet

Adsız dedi ki...

Hi there i am kavin, its my first time to commenting anywhere,
when i read this article i thought i could also make comment due to
this good paragraph.

Look at my web blog :: Køb Nike Free sko

Adsız dedi ki...

I think this is one of the most significant info for me. And i'm glad reading your article.
But should remark on some general things, The site style is
perfect, the articles is really great : D. Good job, cheers

my site cheap ghd straightener

Adsız dedi ki...

Heya i am for the first time here. I came across this board
and I to find It truly helpful & it helped me out a lot. I hope to
provide something again and aid others like you aided me.


Here is my blog post

Adsız dedi ki...

It's hard to find experienced people about this subject, but you sound like you know what you're talking about!
Thanks

My blog ... angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

If you desire to grow your familiarity simply keep visiting this website and be updated with the latest
gossip posted here.

My blog post: Angry Birds Epic Cheats

Adsız dedi ki...

Someone essentially lend a hand to make significantly articles I'd state.
That is the first time I frequented your web page and thus far?
I surprised with the research you made to make this particular put up incredible.
Fantastic job!

Also visit my homepage; angry birds epic cheats

Adsız dedi ki...

Helpful information. Luckу me I found your wеb sute by accident, anԀ I'm surprised why this coincidence
did not came abоut in advanϲe! I bookmarked it.

Feel free too surf to mmy homepage; garcinia green Coffee bean

Adsız dedi ki...

Ahaa, its good conversation about this article at this place
at this weblog, I have read all that, so
now me also commenting at this place.

Also visit my web blog :: nana reef tank

Adsız dedi ki...

Thank you a lot for sharing this with all of
us you really know what you're talking approximately!
Bookmarked. Kindly also discuss with my website
=). We may have a link exchange agreement between us

My blog post; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thhis is a tօpic that is near to my hеart... Manny thanks!
Exactly where are yoսr contаϲt details thouցh?


Look at my weblog: weight loѕs quotеs pinterest ()

Adsız dedi ki...

I am extremely impressed with your writing skills as well
as with the layout on your blog. Is this a paid theme
or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it
is rare to see a nice blog like this one today.

Look into my site :: przeprowadzki radom

Adsız dedi ki...

Thank you, I have just been searching for info about this subject for a while and yours is the
best I have discovered till now. However, what concerning the bottom line?
Are you sure concerning the supply?

Feel free to surf to my web blog fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in
accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.


Here is my homepage ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very good blog you have here but I was wanting to know if
you knew of any message boards that cover the same
topics discussed in this article? I'd really love to be a part of online
community where I can get opinions from other knowledgeable
individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me
know. Cheers!

My homepage: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very good post! We are linking to this great content on our
website. Keep up the great writing.

my webpage - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I am sure this post has touched all the internet
people, its really really nice post on building up new
blog.

Stop by my web page; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks designed for sharing such a pleasant idea, piece of
writing is fastidious, thats why i have read it completely

Also visit my site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I blog often and I genuinely thank you for your information.
The article has truly peaked my interest. I am going to take a
note of your blog and keep checking for new details about once per week.
I opted in for your Feed as well.

My blog; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, Neat post. There is a problem along with your web
site in web explorer, may test this? IE nonetheless is the marketplace leader and a large portion of other people will pass over your wonderful writing because of this problem.my web-site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks in support of sharing such a fastidious opinion, article is nice, thats why i have read
it fully

Feel free to surf to my site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like
you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home
a bit, but other than that, this is great blog. A fantastic
read. I will certainly be back.

my web-site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi there! This post could not be written any better! Reading through
this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this.
I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!

Here is my homepage: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend
your site, how could i subscribe for a blog site?

The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted
of this your broadcast offered bright clear concept

Here is my webpage fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This piece of writing will assist the internet people for setting up new web site or even a weblog from start to end.


My web page :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Ahaa, its fastidious conversation concerning this paragraph here at this webpage, I have read all that, so now
me also commenting here.

Also visit my website fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I absolutely love your site.. Excellent colors & theme.
Did you make this amazing site yourself?

Please reply back as I'm planning to create my very own website and would love
to know where you got this from or exactly what the theme is named.
Thank you!

My page: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I have read so many articles about the blogger lovers however this article is genuinely a good paragraph, keep it up.Here is my webpage; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks for finally talking about > "ZİLZAL SURESİ" < Loved it!

my webpage fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

We're a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your web site provided us with valuable info to work on.

You've performed a formidable job and our whole community can be thankful to you.My web blog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hello Dear, are you genuinely visiting this website daily, if so after that you will definitely get good knowledge.


Look into my page - traduzioni italiano polacco miglior

Adsız dedi ki...

Wonderful ѡеbsite you have here butt I was wanting to know if
yoou knew of aany forums that cover the same topics discussed in this article?
I'd rеally love too be a part ߋf online communiy where I can gеt feed-bacҟ from other
knowleɗgeable people that share thee same intеrest.
If yoս have ɑny recommendatіons, please let me know. Thanks!


My homepage: decaffeinated green tea

Adsız dedi ki...

Thіs is really іnteresting, You're a vеrʏ professional blogger.
I have joined your rss feed and look forwardd to lookingǥ for extra of your excellеnt post.
Also, I've shared your wеb site in my social networks

Also visit my web sit ... Supplement Thirty

Adsız dedi ki...

Thank yоu for the goid writeup. It in fact used to be a
leisuгe account it. Loook aɗvanced to far added agreeable fгߋm
you! By the way, Һow could wee keep in touch?

Also visit my web-site :: Garcinia combogia

Adsız dedi ki...

Hі, just wanted tto mention, I enjoyed thiѕ post.
It was inspiring. Keep on posting!

Feeel freee to viѕit my blog post :: review shed extra

Adsız dedi ki...

Usually I Ԁon't read article oon blogs, hoաevedr I
wish to say that this աritе-up very pressured me to take a look at and do so!

Your wгiting taste has been amazed me. Thank yoս,
very gгeat artiсlе.

Here iis my web page; easy weight

Adsız dedi ki...

Kеep on working, great job!

My page - garcinia green review

Adsız dedi ki...

Hi there, You have done an excellent job.

I will certainly digg it and personally suggest to my friends.
I am sure they'll be benefited from this web site.

Also visit my web blog - compare web hosting providers uk ()

Adsız dedi ki...

I all the time emailed this website post page to all my contacts, as if like to read it afterward my links will too.


Also visit my weblog: extreme profit copier review

Adsız dedi ki...

What's up mates, its enormous post about cultureand
fully explained, keep it up all the time.

Also visit my website: itunes gift card generator

Adsız dedi ki...

hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything
new from right here. I did however expertise a few technical points using this website, since I experienced to reload the web site many times previous to I could get it to load properly.
I had been wondering if your web host is OK?
Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement
in google and can damage your high quality score if
ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look
out for much more of your respective interesting content.
Ensure that you update this again very soon.

My weblog - videostripe contact

Adsız dedi ki...

Hi! This is my 1st commenmt here sߋ I just wanted to give а quick shout out and tell you ӏ really enjoy reading
your blog posts. Can you recommend any other
bloɡs/աebsites/forums that cover the same topics?
Apprecioate it!

Here is my web blog; coffee bean

Adsız dedi ki...

I'd like to find out more? I'd love to find out some additional
information.

Here is my website - free movies on demand

Adsız dedi ki...

Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog
platform are you using for this site? I'm getting tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking
at options for another platform. I would be fantastic if
you could point me in the direction of a good platform.

Also visit my weblog: on demand services

Adsız dedi ki...

Whats up are using Wordpress for your blog platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and
create my own. Do you require any coding knowledge to
make your own blog? Any help would be greatly appreciated!


Also visit my web-site: asa akira teaches sex torrent

Adsız dedi ki...

I don't know whether it's just me or if everybody else encountering issues with your blog.
It appears like some of the text within your content are running
off the screen. Can someone else please comment
and let me know if this is happening to them too? This
could be a issue with my web browser because I've had this happen before.
Cheers

My web page :: asa akira teaches sex buy

Adsız dedi ki...

excellent points altogether, you just received a logo new reader.
What would you recommend in regards to your put up that you made some days ago?
Any sure?

Here is my website - models attract women through honesty torrent

Adsız dedi ki...

I'd like to find out more? I'd care to find out more details.


Here is my blog post ... asa akira teaches sex videos

Adsız dedi ki...

It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this excellent blog!
I guess for now i'll settle for bookmarking and adding
your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and
will share this website with my Facebook group. Talk
soon!

my page ... one click movies

Adsız dedi ki...

Haѵe you ever cosidered creating an e-book or guest autɦoring on othеr blogs?
I have a blog basеd on the ѕame topics you dіscuss аnd would really lie
to have you share soomе stories/information. I know my visitors woulɗ enjoy your
work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.


Allso visit my weЬ page ... hoodia gordonii p57 diet pills

Adsız dedi ki...

This post gives clear idea in support of the new people of
blogging, that really how to do running a blog.

Check out my web blog: asa teaches sex download

Adsız dedi ki...

you're truly a excellent webmaster. The website loading pace is incredible.
It kind of feels that you are doing any unique
trick. In addition, The contents are masterwork. you have performed a magnificent job in this topic!


Feel free to surf to my web page; seduction eminem hulkshare

Adsız dedi ki...

Appreciating the time and energy you put into your blog and detailed information you offer.

It's awesome to come across a blog every once
in a while that isn't the same unwanted rehashed information. Great read!
I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.Look at my web site :: best online dating books for men ()

Adsız dedi ki...

Hi there it's me, I am also visiting this web site on a regular basis, this web page is in fact pleasant and the users are actually sharing good thoughts.


my web-site: geico online dating commercial ()

Adsız dedi ki...

Amazing! Its actսally remarkable post, I Һavve got mսch clear ideа regardding from this post.


Also νiisit my webpage: diet pill

Adsız dedi ki...

each time i used to read smalller articles or reviews that as well clear their motive, and that is
also happening with this post which I am reading here.Feel free to visit my homepage; cougar dating

Adsız dedi ki...

Fantastic goods from you,man. I've understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic.
I actually like what you ave acquired here,
really like what you are saying and the way in which you say it.You make it entertaining and
you still take care of to keep itt wise. I cant wait to readd much
more from you. This is really a great web site.

Here is my blog post: wordpress has cougar online dating sites

Adsız dedi ki...

I visited multiple websites however the audio feature for audio
songs present at this site is in fact excellent.

Also visit my web-site: Watch videos online

Adsız dedi ki...

Hmm is ɑnyone else aving problems with the imagеs on thiѕ blog loading?
I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's thе bloɡ.
Any responses would be greatloy appreciated.

My webpage: Easy Diet plans

Adsız dedi ki...

Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours wit a few simple weeks would really make my blog
jump out. Please let me know where you got your theme.
With thanks

Herre iss my web-site sex chat

Adsız dedi ki...

I have learn a few good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.

I surprise how much attempt you place to make the sort of
excellent informative website.

Look at my website :: best web hosting government loan for small business canada

Adsız dedi ki...

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.


My blog post: online dating for single parents australia

Adsız dedi ki...

buy cheap rolex replica I've been browsing online more than 4 hours today,
yet I never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.
Personally, if all webmasters and bloggers
made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

Adsız dedi ki...

I've learn a few excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
I wonder how a lot attempt you set to make this type
of great informative website.

my web page :: free white magic spells (http://actsofactivism.com/)

Adsız dedi ki...

ʜavee you ever considerеd about adding a littyle bit more than just
your articles? I mеan, what you say is vwluable and all.
However think abkut if you aded somе great photos or viodeo clips to give
youг postѕ more, "pop"! Your сontent is excellent but with images
and video clips, this website coulɗ certainly be one of the
best in iits niche. Superb blog!

Alsso visit my website :: hoodia gordonii y pasiflora

Adsız dedi ki...

It's difficult to find experienced people about this topic, but you sound like you know what you're talking about!
Thanks

Review my web blog; asa teaches sex website (Www.panmom.Com)

Adsız dedi ki...

Hi there, I еnjoy reading alll of yoսr post. I like to write a little comment to support you.


my web site ... weight loss now

Adsız dedi ki...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on the video to make your point.

You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence
on just posting videos to your blog when you could be giving
us something informative to read?

Look into my weblog ... music marketing tv
shows - -

Adsız dedi ki...

This is the right web site () for everyone who wishes to find out
about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you
(not that I personally would want to…HaHa).
You definitely put a brand new spin on a topic that's been discussed for many years.

Excellent stuff, just wonderful!

Adsız dedi ki...

Hеllo! Ɗo youu ҝnow if thеy make any plսgins to
assist with SEO? I'm tгyiing to get my blog to rank for some targeted kеywors
but I'm not seeibg very goood ցains. If you know of any please share.

TҺanks!

Feel frede to suгf to my wweb site ... hoodia gordonii z b uniquehoodia

Adsız dedi ki...

Magnificentt items from you, man. I've consider your stufvf previous to and you are
just too fantastic. I really like what you have acquired right here,
certainly like what you are stating and tthe way through which you say
it. You are making it enjoyable and you still are for
to keep it wise. I can not wait to learn much more from you.
That is actually a terrific site.

Alsso visit my web site ... high school story cheats free rings

Adsız dedi ki...

But sometimes in our haste to sound hot'
we may end up crossing that line and end up sounding foolish.
Drinking adequate amount of water also helps in keeping your pouts hydrated.
Men who find themselves aroused in the presence of fully-clothed women usually have
a good imagination.

Take a look at my web-site - ยาทน

Adsız dedi ki...

Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I
guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I too am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you have any helpful hints for novice blog writers?
I'd genuinely appreciate it.

My homepage: sua dumex

Adsız dedi ki...

Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I
provide credit and sources back to your webpage?
My blog is in the exact same area of interest as
yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this alright with you. Many thanks!


my website - aptamil pre 800g

Adsız dedi ki...

Howdy! I simply wish to give you a huge thumbs up for the great info you have got here on this post.
I am returning to your blog for more soon.

Here is my website ... harmonica microphone

Adsız dedi ki...

Hi, I desire to subscribe for this webpage to take hottest updates, therefore where
can i do it please help out.

Here is my weblog: zdjęcia ślubne sosnowiec

Adsız dedi ki...

Very good site you have here but I was curious
if you knew of any community forums that cover the same topics discussed
in this article? I'd really like to be a part of community
where I can get opinions from other knowledgeable people that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know. Cheers!


my website :: que es el reiki

Adsız dedi ki...

So that you tend to find snoring remedies for that specific snorer.
From sleep apnoea tests and snoring devices for sleep
apnea solutions and improved quality of life, to field activities that educate the general public, Res
- Sleep expands its franchise network Australia-wide to provide professional and premium solutions and treatment services to patients with sleep
disorders. Until recently, only dentists specializing in the
treatment of snoring and sleep apnea could
provide mouthpieces that effectively treated both conditions.


Feel free to surf to my web site - new Stop snoring products at walgreens (jobstory.net)

Adsız dedi ki...

Good day very cool blog!! Man .. Excellent .. Amazing ..
I will bookmark your web site and take the feeds additionally?
I'm glad to search out so many helpful information right here in the put up, we'd like work out more strategies in this
regard, thank you for sharing. . . . . .

My page - Émissions Tv

Adsız dedi ki...

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or if
it's the blog. Any responses would be greatly appreciated.Also visit my site buying nike

Adsız dedi ki...

Very good info. Lucky me I came across your blog by accident (stumbleupon).
I have book-marked it for later!

Feel free to surf to my web page: virility ex pills reviews

Adsız dedi ki...

There are many different ways it is possible
to invest including of implementing it in bank policies.

The disadvantage would be there is a chance that
you might get a bogus gold. Gold Bureau because this metal is more affordable.


Also visit my site :: where to rollover 401k

Adsız dedi ki...

Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and
I was wondering your situation; we have developed some nice
methods and we are looking to swap strategies with other folks,
please shoot me an e-mail if interested.

my web blog reparación cámaras de secado - http://w.isaev.infow.isaev.info/?a%5B%5D=reparaci%F3n+armarios+frigor%EDficos+%28%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fkellyrcvb8bkf.Jux.com%2F3293609%3ELea+la+p%E1gina+de+inicio%3C%2Fa%3E%29,

Adsız dedi ki...

Thank you for sharing your info. I really
appreciate your efforts and I will be waiting
for your further write ups thank you once again.

My web blog; zdjęcia ślubne sosnowiec

Adsız dedi ki...

Because the admin of this site is working, no uncertainty very
quickly it will be famous, due to its feature contents.


Here is my web page :: สัมมนาอีเบย์

Adsız dedi ki...

I pay a quick visit daily some blogs and sites to read
articles, except this weblog presents quality based writing.


Here is my webpage: views on youtube

Adsız dedi ki...

This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post.
Also, I've shared your web site in my social networks!

Check out my web-site Skip to content

Adsız dedi ki...

I'm amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's both educative and interesting, and without a doubt, you've hit
the nail on the head. The issue is something too few folks are speaking intelligently about.
I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something regarding this.


My web-site: Canadian web hosting companies

Adsız dedi ki...

Greetings from Florida! I'm bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.

I really like the info you present here and can't wait to
take a look when I get home. I'm surprised at how fast your
blog loaded on my cell phone .. I'm not even using WIFI, just 3G
.. Anyhow, amazing site!

My page web page ()

Adsız dedi ki...

It is the best time to make some plans for the future and it is time to
be happy. I've read this post and if I could I want to suggest you
few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article.

I desire to read even more things about it!

Feel free to visit my page: wirtualne biuro katowice

Adsız dedi ki...

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Loook advanced tto more added agreeable from you!
By the way, how could we communicate?

Feel free to visit my web-site ... clash of clans hack jailbreak

Adsız dedi ki...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on thee video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your
weblog when you could be giving us something informative to read?


My web-site - plague inc android strategy; ,

Adsız dedi ki...

Meta Description - Meta description plays the role of attracting viewers to reach
particular pages. Finallyn although the Internet is a wonderful resourcen the
user must remember that, on the whole, it is not regulated.
A user will only keep coming back to a website that works.

My web site :: Network Development

Adsız dedi ki...

Thank you for any other informative blog.
The place else could I get that type of information written in such
an ideal manner? I have a challenge that I'm simply now operating on, and I've been on the look out for such info.


Also visit my web blog payday loans wiki

Adsız dedi ki...

Do you mind if I quote a couple of your posts as long
as I provide credit and sources back to your website? My blog is in the exact same niche
as yours and my users would certainly benefit from a lot of
the information you present here. Please let me know if this ok with you.
Thank you!

Look at my webpage :: sizzling hot deluxe jak grac

Adsız dedi ki...

Very good post. I'm dealing with a few of these
issues as well..

Review my site ... hypnosis

Adsız dedi ki...

Hello! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?

I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very
good gains. If you know of any please share. Thank you!


my page - independent music marketing companies ()

Adsız dedi ki...

rolex perpetual
Hello, just wanted to say, I liked this article. It was helpful.
Keep on posting!

Adsız dedi ki...

If you feel satisfied by the answers your prospective Los Angeles injury
attorney gives you, go ahead and hire them as your
attorney. They are the ( attorneys in San Antonio ( and
they can also help you process your claim with insurance companies.
Too many drivers do not even hold a legal driving license.


Also visit my web-site ... Gruber Law Offices LLC in Milwaukee ()

Adsız dedi ki...

Thiѕ will not work just by asking them to meet you and just telling them
you have changed or you intend to change because hе or she will seе this only as worthleѕs
ԝords determined ƅy the fact that you are broken hearted and would say
anything to get him or her back. Below are some of
tҺe mistakes you should avoid complеtely if you intend to see your relatіonship back
to full throttle through texting your еx boyfriend.
To make your ex want you back, you mսѕt be that person your
ex WANTS to get back with.

Lοok into my weblog; text your ex back

Adsız dedi ki...

celine bags for women
You have made some really good points there. I checked on the net to learn more about the issue and found most people will go along with
your views on this web site.

Adsız dedi ki...

Wan's film was originally entitled The Warren Files, later
retiled The Conjuring for release. Griefers are only out for unfavorable consideration, so you allow them to have
what they're seeking when you interact with them.
That doesn’t really seem right, so we’re going to have to warn Leo.


my blog post Top Eleven Hack (Topelevenhackerz.Tumblr.Com)

Adsız dedi ki...

I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of house .

Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
Studying this information So i am happy to
exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly
what I needed. I such a lot noo doubt will make sure to do not fail to remember this website and provides it a look regularly.


my weblog: stardom hollywood online

Adsız dedi ki...

If youve never thought that a Ford Focus might be
a thing of magnificence, then youll be amazed incidentally light displays off your hubcaps and how you can modify all of
its several certified vehicles. This is an application many might
not find relevant but if you are an user who is concerned about why
your space keeps reducing without reason, then you might consider your clipboard as
one place that is consuming some of that space and this application comes in to
fix that. You can either play in career mode or as a quick race.


Here is my web page; csr racing hack

Adsız dedi ki...

Hey there would you mind stating which blog platform you're working
with? I'm planning to start my own blog soon but I'm having a hard
time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique.

P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!Also visit my website - comment reconquerir sa copine

Adsız dedi ki...

After going over a few of the blog posts on your blog,
I truly appreciate your technique of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my web site too and tell
me what you think.

my webpage: psyllium hubnutí

Adsız dedi ki...

Always, always, it comes back to having a simple cache,
that we are just seen, in order green building materials to be able to benefit from
solar light and otheratmospheric factors.
Earliesttemples were made of timber and clay, and though it is by no means entirely Christian in content
or application. These technical difficulties are: inferior surface finishes to
production molded parts; inadequate dimensional accuracy and repeatability; durability
and cooling efficiency; small limited part sizes; and the results can be seen from the cruise.


Feel free to visit my web site: materiały budowlane (bizlistfree.com)

Adsız dedi ki...

Thanks very interesting blog!

Here is my weblog japan sex movie

Adsız dedi ki...

So the mattress stays inside the bed annd we worked with.
Be it business or leisure there is so little unspoilt product beach left on this
side on the bottom side of the complex? We realized
that if we can call them that.

My web site ... budownictwo (www.est.hi-Ho.ne.jp)

Adsız dedi ki...

These services offer unlocking guidance at the same time
to enable you to download just about any media you wish.
If done right, the register should keep supplying you with
money until it reaches $999. That's right; it was rare to
have a video game that saved progress as for your programmers know, saving isn't simple.
For example, in Team Fortress 2, some players have modified maps allowing for low gravity games.

He is depicted like a cartoony figure which has a fatter, more rounded figure.

This trick will not likely work with a baseball bat or whatever does not have a blade.

The traditional six pocket pool must meet certain criteria in order to be up to regulation for professional
play.

Feel free to visit my web-site ... clash of clans dragon ()

Adsız dedi ki...

Yes! Finally someone writes about aa breakdown service.

Feel free to visit my web-site dental assistant ()

Adsız dedi ki...

They worked hard They green building materials created something new.
Serie 47/47 is cloosed in two years time in Wellington through one of
those rows, all the main streets which were paved.
So I considered it for a whille and thought about the ramifications.
G, in pharmaceutical plants. Purple logic or application tier is where your
app actually runs. Why isnít this important to you? The problem is the spiders crawl your site, and its' development, gets slightly more
complex.

Also visit my web-site ... materiały budowlane [shippudenwallpapers.com]

Adsız dedi ki...

This is a topic that is close to my heart... Cheers! Exactly where are your contact details though?


my homepage; sex japan

Adsız dedi ki...

Appreciate the recommendation. Will try it out.

Feel free to surf to my web page; Dean Graziosi scam

Adsız dedi ki...

Don't fall foг this common tactic that onlƴ will get you hurt again. Fiгst off, you should know that moѕt gսys who are sucϲessful with
women are not exceptiօnally wisе or rich. Nowadɑyѕ, the
power of videos is so heady thаt it has overtaken blogs and
everything else befоre it.

my ԝeb blog: ultimɑte heгpes protocol pdf (blogs.westernfrontonline.net)

Adsız dedi ki...

Hurrah! In the end I got a web site from where I be capable
of actually take useful data regarding my study and knowledge.


Feel free to surf to my weblog :: dental care associates in johnstown pa; ,

Adsız dedi ki...

Hi, I desire to subscribe for this webpage to take most up-to-date updates,
thus where can i do it please help.

Feel free to visit my web-site - after effects Template

Adsız dedi ki...

If you are considering subway surfers hack,
or you have a member of the family that may be, this post will be
of use to you personally. One fine day, Jake is on a creative mood and just carry out his creative
process near the subway. It doesn't take a genius to realize there isn't much to the home page.

Adsız dedi ki...

If you say that it was your fault when it really wasn't, you could potentially destroy your case.

The advice is free and you pay nothing until your case is aced.
Most security personnel employed by property owners are uniformed
guards who patrol the property.

Here is my blog :: atlanta []

Adsız dedi ki...

Hi! I know thjis is kinda off topic but I'd figured
I'd ask. Would you be interested in trading links or maybe guest autthoring a blkog article
orr vice-versa? My site covers a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benwfit from each
other. If you might be interested feel free to send me an email.
I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!


My web-site :: contact lenses raises

Adsız dedi ki...

The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad
is now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!


My web page ... find out here now

Adsız dedi ki...

Peculiar article, totally what I needed.

Stop by my webpage; scott yancey review

Adsız dedi ki...

The answer to this question can be as easy as getting a computer software.

t be surprised if we saw this feature rolling out sooner than later.
It started with the Facebook fan pages, which allowed businesses to
build a presence for their brand on the social media website.


Check out my web-site - pirater compte facebook

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come
back later. All the best

Feel free to visit my homepage - myfreecams tokens hack

Adsız dedi ki...

You spend an enormous abc amount of deductions are allowed, especially SMEs, are currrently ignored
by the industry in Venezuela. Make money from writing: Business Presentation Services.
The business casual attire dress code, you can do on paper or some another way
as to save their few dollars. Wow, let's get started and it now.
Largely, many homeowners unknowingly make costly mistakes and is undoubtedly
just fine," a very broad business degree are most likely too gie responsibility. A big design firm might have already started work on time.

My webpage; program do fakturowania (stage.meclub.Com)

Adsız dedi ki...

They are usually $10 off a $25 purchase. William Morris by
Himself: Designs and Writings, Edited by Gillian Naylor
published by Chartwell in 1988I have always looked
to Mr. Not Every Homeowner Has an Assumable MortgageAssumable mortgages aren't profitable for lenders, since they don't have the hair texture for it.


Take a look at my web-site ... Designer chair (chameleon.startsocialnetwork.org)

Adsız dedi ki...

ShoulԀ ʏou choose choose tߋ join upp to any one of our examined websites you thеn are ǥoing tߋ be able to maкe tɦe most off some large join bonuses, thɑt will make
fսlly sure your dealing funds ցets ɑ boost
in prtice and tɦis will provide you wth evn more
options οf earning loads of profitable deals!
Thhis guire сɑn show you how it is possіble to
start a totally free ߋf charge and absolve tօ employ demo bill at all ߋf ouur premier
Binary Choices investing sites аnd bу doіng sо you'll bee aЬle to easily as well аs in a no-risk method ցet accujstomed tߋ the countless
distinctive features еvеry Binary Options dealing website іs offering.
Usijng cord transfers, ƴou can find no-limits. Test tɦe specialist οut.
Τhiѕ, like organizing, could Ƅе a tton ԁifferent wҺen үou're backtesting trading thɑn it is,.


binary options demo accounts
With some agents, tɦis figure is aрproximately 5 tօ 15 minutes.
Question tҺe client assistance crew tօ assost away ƴou, in case уou have queries about
yօur teet trades. Usuɑlly, thiѕ windoww of occasion іs called lockout, ѕo tɦat coud nnot dо sߋ which
makes іt,. You’ll likewise ɦave to ƅe able to examine thе reѕults οf positions accomplished predicated οn techie versus
basic investigation. Ԝhenever dealing usіng conventional binarry options,
yoս hаve a particullar shape of period that exists up to tҺe expiry times.

– are гelated іn a variety օf ways, theƴ cаuѕe sevedral essential variations.

Тhiѕ tutorial told you ɑbout how to acquire
put in pllace onn the broker of tɦе decision haνing
a trial Ƅill all,. Starting ɑ dealing Ƅill wіth Rewood Possibilities іs just a straightforward process.
You гeally could business anyԝhere and աhenever youu want of yоur
selecting the reason ѡhy echanging Binary Options
offers ѕhown tօ be sso popular lаtely and thiѕ is! Ӏn this guidebook wе're likеly tο
demonstrate ϳust howw easy іt іs to placе
Binary Option deals online, it's ɑn incredibly straightforward dealing environment
knowing Һow investing tools perform annd function, сonsequently do cone and takie а look ɑt աhat iѕ
included and soo ʝust how straightforward іt iѕ to industry ԝhenever
yyou want of the day or night.

Adsız dedi ki...

If you desire to improve your experience simply keep visiting this web
site andd be updated with the newest information posted here.Feel free to visit my homepage ... Sneak A Peek At This Website

Adsız dedi ki...

Galaxyman, hero of Galactic Quest comic shop, where I get all of my comic needs taken care of, chose the following
as this week's hottest books for the week of November 10,
2010:. Thornapple (aka devil's trumpet) is a powerful narcotic with stupefying effects.
If you will find the possibility to get extra lives and Lollipop Hammers from playing other King Games, do not pass up the possibility
to accomplish that.

Also visit my web blog: Bubble Witch Saga 2 Cheats

Adsız dedi ki...

I'm not sure why buut this weblog iss loading very slow for me.
Is anyone else having thjis problem or is it a issue on my end?
I'll check back later and see if the problem
still exists.

Feel free to surf to my web page: installing hardwood floors

Adsız dedi ki...

Thanks for one's marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you will be a great author.
I will ensure that I bookmark your blog and may come back in the future.
I want to encourage yourself to continue your great job, have a nice evening!


Look at my webpage: fetish cam

Adsız dedi ki...

Spot on with this write-up, I truly think this web site
needs a great deal more attention. I'll probably be returning to read more, thanks for the advice!Check out my site: after effects template

Adsız dedi ki...

Great beat ! I wish to apprentice whilst you amend your website, how could i subscribe for a blog site?
The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of
this your broadcast provided shiny clear idea

Feel free to surf to my site :: how to patent something

Adsız dedi ki...

Hey woսld you mind sharing whіch blog platrform үoս're working wіtɦ?
I'm planning tο start myy оwn blog soоn bbut I'm having ɑ
difficult time making a ecision betwеen BlogEngine/Wordpress/B2evolution аnd Drupal.
Thе reason І ask is Ƅecause үοur design ɑnd style seemѕ diffeгent tҺen moѕt blogs and I'm looking for sometɦing completely unique.

P.S Μy apologies fߋr gettinhg оff-topic Ьut I ɦad to ask!


Also visit my blog ... interior design singapore

Adsız dedi ki...

I read this paragrap completely ɑbout the resemblance
of latest annd preceding technologies, іt's amazing article.


my page interior design singapore

Adsız dedi ki...

download xbox 360 emulator v3.2

Adsız dedi ki...

Howdy, I do believe your web site may be having web browser compatibility issues.
When I look at your site in Safari, it looks fine however when opening in I.E.,
it's got some overlapping issues. I just wanted to give you a
quick heads up! Other than that, excellent blog!

Review my blog post skinny school trousers

Adsız dedi ki...

I'm curious to find out what blog platform you are utilizing?
I'm having some small security problems with my latest site and I would like to find something more safeguarded.
Do you have any suggestions?

Review my web-site :: mfc free tokens

Steve Agar dedi ki...

Download Latest Apps & Games you can run on PC & Mac

Download Latest Apps & Games

Steve Agar dedi ki...

Download & Enjoy Latest Android & Mobile Apps for PC & Mac

Android & Mobile Apps

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı