3 Nisan 2013 Çarşamba

KEVSER SURESİ


Biz sana Kevser'iBiz sana Kevser'i; ahsenu amel için her ne gerekli ise tümünü, aklı, ilmi, gücü, enerjiyi, muhakemeyi, vicdanı, her türlü nimeti, çokluğu, donanımı verdik.

Öyleyse Rabbin için Onun ilke ve ölçülerine ulaşmak, terbiyesine girmek, Kuran ahlakıyla dirilmek ve diriltmek, tüm öncelik verdiklerini, uğruna ölesiye koştuklarını, inançlarını, kabullenimlerini, değerlerini, ölçülerini, ilkelerini, varlığını, nimetlerini kurban et, kes, feda et, nahret. 3/92, 9/24, 9/111 vb.  Bu konuda çıkacak tüm zorluklara, baskılara karşı dayan, göğüs ger
.

Salli yapabilesin, Salat, “namazı da içine alan bütün tevhid içerikli eylemler(M Okuyan)”, “Şirke ve tâğûta karşı çaba gösterme/sosyal yardım yapma(H Yılmaz)”, vahyi uygulamaya hazır kulun Allah karşısında esas duruşudur(M İslamoğlu)” ve beklenen her işi en güzel ve en zirvede eylemle gösterme, uygulama olduğu bilinciyle Allah’a Kurana itaat edesin. Rabbin hizmetine girip, ikra yapıp, vahyi insanlığa, hayata ulaştırabilesin. Kuran ahlakıyla tüm insanlığa örnek ve destek olasın. Kul olmanın, itaat etmenin bağlılık göstermenin, destek olmanın, yardım etmenin ve benzeri her ne hayırlı iş yaparsan yap en güzel ve zirvede yaparak şahidi, örneği, emsali olasın. 6/162 De ki: "Benim salatım, kulluğum, hayâtım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allâh içindir." Ayetini gerçekleştiresin.

Yoksa salat, manası, içi, ruhu ve amacı yok edilmesi sonucu aynı 8/35 salatları da, ıslık çalmadan ve el çırpmadan yani ses ve hareketten ibaret hale getirilen, yerlerde sürünen, diriltilmeyi ve ayağa kaldırılmayı bekleyen, sadece anlamadan ezberlerin tekrar edildiği birkaç rutuel değildir. 

Salat, aynı zamanda, her işte Rabbilalemine, ilkelerine, Kurana tam bağlılıktır, eylemdir, uygulamadır. Bağlılığın ve kulluğun idraki, hatırlanması, tazelenmesi, ilanı, iddiası ve davasıdır. İnsandan beklenen, Vahyi kendine ve yeryüzüne hakim kılmaya çalışmaktır, destektir, değişimdir, eğitimdir, ikradır, değiştirmektir, bu ve benzeri her işi, usul ve esasa uygun, en güzel ve zirvede yapmaktır. 

Kısaca, salat her hal ve şartta insandan bekleneni en güzel ve zirvede, usul ve esasına, edep ve adabına uygun yapmaktır. Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, salatı zayi ettiler, şehvetlerine uydular. Onlar kötülük bulacaklardır. Fe halefe mim ba'dihim halfun edaus salate vettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya. 19/59, 11/87 vb.

Aksi halde, asıl sonu kesik olanlar, sana buğzedendirRabbilalemine, ilkelerine önem ve öncelik vermeyen, bu nedenle kesreti, kevseri Venhar yapamayan, samimi olarak kendisine verilenleri feda edemeyen, salli yani herhal ve şartta insandan bekleneni usul ve esasına uyup, edep ve adabına göre en güzel ve zirvede yapmayanlar, ebterdir, kesiktir, bitiktir ve mahrumdur. 

Rabbilaleminden ilkelerinden, Kurandan hayrından, rehberliğinden kopukturlar. 

Dünyada tekasür bataklığında debelenmeye, önem ve öncelik verdikleriyle zelil olmaya, azap yaşamaya, ahirette de ateşe gitmeye mahkumdurlar.

Muhabbetle,
ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ
 rtfSelectedTabRef*28*3*3*108.003*Kevser 1-3**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*3*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*108.1*

(١٠٨-١)
108.1*************
اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

108.1 - İnnâ ağtaynâ kel kevser.

108.1 - Biz sana Kevser'i (bol ni'met, ilim ve büyük şeref) verdik.

 rtfSndPly*108.2*
(١٠٨-٢)
108.2*************
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

108.2 - Fesalli lirabbike venhar.

108.2 - Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve nahret (kurban kes veya ellerini boğazına kadar kaldırıp tekbir al).

 rtfSndPly*108.3*
(١٠٨-٣)
108.3*************
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

108.3 - İnne şânieke huvel ebter.

108.3 - Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.


KEVSER SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI
 rtfSelectedTabRef*28*3*3*108.003*Kevser 1-3**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*3*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*108.1*

(١٠٨-١)
108.1*************
اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
108.1 - İnnâ ağtaynâ kel kevser.
108.1 - Biz sana Kevser'i verdik.

 rtfSndPly*108.2*
(١٠٨-٢)
108.2*************
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
108.2 - Fesalli lirabbike venhar.
108.2 - Öyleyse Rabbin için SALLA ve nahret
· 23/2 Ki onlar, salatlarında saygılıdırlar. 23/3Onlar boş şeylerden yüz çevirirler. huşu ile yani kalp ve beden olarak Allah'a yönelişte yoğunlaş
· 29/45 Kitaptan sana vahyedileni tivalet et/ oku uy ve salatı ikame et. Çünkü salat kötü ve iğrenç şeylerden meneder. Elbette Allâh'ı anmak, en büyüktür.. Allâh, ne yaptığınızı bilir. 
· 4/142 İki yüzlüler, Allâh'ı (gûyâ) aldatmağa çalışırlar. Oysa, O, onları aldatır. Salata kalktıkları zaman da üşene üşene, insanlara gösteriş yaparlar, Allâh'ı pek az anarlar.
· 2/45 Sabırla, salatla Allah'tan yardım dileyin, şüphesiz bu, (Allah'a) saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. 2/153Ey inananlar, sabır ve salatla yardım isteyin, muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.
· 20/14"Muhakkak ben, ben Allâh'ım, benden başka tanrı yoktur, bana kulluk et ve beni anmak, hatırlamak ve hatırlatmak için salat yap."
· 4/102 Sen de içlerinde bulunup onlara namazı başlattığın zaman onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun ve silâhlarını da yanlarına alsınlar. (Namazda olanlar), secde edince arkanıza geçsinler; bu kez namaz kılmayan öteki bölük gelsin, seninle beraber namaz kılsınlar, korunma(tedbir)lerini ve silâhlarını da alsınlar. İnkâr edenler istediler ki siz silâhlarınızdan ve eşyanızdan gaflet etseniz de birden üzerinize bir baskın yapsalar. Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silâhlarınızı bırakmanızda size bir günâh yoktur. Ama korunma tedbirinizi alın (uyanık bulunun). Allâh, kâfirlere alçaltıcı bir azâb hazırlamıştır. 4/103 Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta, oturarak ve yanlarınız üzerinde (uzanarak) Allâh'ı anın; güvene kavuştunuz mu namazı (tam) kılın. Çünkü namaz, mü'minlere vakitli olarak farz kılınmıştır.

Salat kavramının daha iyi anlaşılabilmesi açısından Hakkı Yılmaz’ın Tebyinil Kuran adlı eserinden aynen alıntı yapıp aşağıda yer verilmiştir.
“2. Âyet: Öyleyse Rabbin için haniflik et/destekle[şirke ve tâğûta karşı çaba göster/ sosyal yardım yap] ve nahr yap!
Arap edebiyatının önemli sanatlarından biri olan ve daha önce Fatiha sûresinde gördüğümüz “İltifat” sanatı bu âyette de hemen dikkati çekmektedir. Birinci âyette “إنّا - Biz” zamiri kullanılmış ve ikinci âyette bu akışa uygun olarak “لنا - Bizim için” denmesi gerekiyorken üçüncü tekil kişiye dönülerek “لربّك - Rabbin için” denilmiştir.
“Biz” zamirinden “Rabb” ismine dönülmek sûretiyle yapılan “İltifat” sayesinde hem ikinci âyet hükmünün etkinliği arttırılmış, hem de Alak sûresinden bu yana hep ön plânda tutulmuş olan Allah’ın “Rabb” olma özelliği bu sûrede de ön plâna çıkarılmıştır. Çünkü dünyadaki ve âhirettekiyaşamımızın her anı, Allah’ın “Rabb”lığı, programcılığı ile tasarladığı üzere gerçekleşmekte ve insanların da bunu akıllarından hiçbir zaman çıkarmamaları gerekmektedir.
haniflik et/destekle [şirke ve tâğûta karşı çaba göster/sosyal yardım yap]
Âyette geçen “صلّ - salli” sözcüğünün dil bilgisi kurallarına göre “صلى - saly” kökünden de, “صلو - salv” kökünden de türemiş olması kabildir. Hem “صلى - saly” hem de “صلو - salv” sözcükleri nakıs sözcüklerdir. Nakıs sözcüklerin so’nundaki illet harfi, sözcüklerin değişik kalıplardaki çekimlerinin birçoğunda ya “ى - ya” harfine dönüşerek “ى - ya” ile gösterilir, ya da cezm hallerinde düşer. Bu durumda anlamları birbirinden farklı olan bu köklerden türemiş sözcüklerin gerçekte hangi kökten türediğini anlamak zorlaşır. Buna bağlı olarak bu sözcüklerin ne anlama geldiği hakkında da bazı karışıklıklar ortaya çıkar. Bu nedenle sözcüklerin hangi kökten türediği konusunda dikkatli bir tahlil yapmak, Kur’ân’ın mesajını doğru anlamak bakımından çok önemlidir.
Âyetteki “صلّ - salli” sözcüğünün hangi kökten geldiği araştırılırken ilk bakılacak şey, köklerin anlamlarıdır. Bu köklerden “صلى - saly” sözcüğü; “ateşe atmak, ateşe girmek” demektir. Bu anlama göre “صلّ - salli” sözcüğünün “saly” kökünden türemiş olması, ko’numuz olan âyetin peygamberimize “ateşe gir, kendini ateşe at” emrini vermesi anlamına gelir ki, bu mantıksızdır, dolayısıyla yanlıştır. Şu hâlde âyette geçen “صلّ - salli” sözcüğünün “صلى - saly” kökünden türemediği kesindir. Türkçe’deki “sallamak” ve “yaslamak” sözcüklerinin de kendisinden türediği ve “ateşe atmak, ateşe girmek” anlamına gelen “صلى - saly” sözcüğü, bu anlamıyla Kur’ân’da kullanılmıştır:
Sonra o’nu cahîme [cehenneme] sallayın “صلّوه - sallûhu”. Hakka; 31.
Ayrıca, bu kökten türemiş ve bu anlamda olan “صلّوه - islavha , يصلى - yeslâ, وسيصلون - ve seyeslavne, ساصليه - seuslîhi, lâ yeslâha” gibi sözcükler Kur’ân’da bir çok yerde geçmektedir.
Bu âyette geçen “صلّ - salli” sözcüğünün “صلى - saly” kökünden türemediği kesin olduğuna göre, sözcük “صلو - salv” kökünden türemiş olmalıdır.
صلو - salv” sözcüğü, isim olarak “uyluk”, fiil olarak da “uylukları hareket ettirmek” demektir. Bir kimsenin herhangi bir yüke destek vermek istediği zaman, uyluğunu [bacağın diz ile kalça arasındaki bölümünü] yatay hâle getirip yükün altına sokarak destek sağlaması da bu sözcük ile ifade edilir. Emir kipi olarak “صلو - salv” kökünden türediği kabul edildiğinde “صلّ - salli” sözcüğü, “uyluklarını hareket ettir, ayağa kalk, yürü, çabala, şirke ve tâğûta karşı çık, çok çalış, çok gayret et, destek ol, sosyal yardım yap” anlamındadır. “صلّ - salli” sözcüğünün “tef’il” babından olması, bazen fiile, bazen özneye, bazen de tümlece “çokluk” anlamı kazandırmaktadır.
صلو - salv” sözcüğünün mastarı aslında “صلوة - salvet” olduğu halde sözcük nakıs olduğu için genel dil bilgisi kuralları gereği “صلوة - salât” şekline dönüşmüştür. Ancak sözcüğün illetli olan üçüncü harfi elif ile yazılmayıp “vav” harfiyle “صلوة - salât” şeklinde yazılır. Zaten “صاوة - salât” sözcüğünün çoğulu olan “صلوات - salâvat” sözcüğünde de “صلو - salv” kökünün “و - vav” harfi açıkça ortaya çıkmakta ve okunmaktadır. Bu durumun başka kelimelerde de birçok örneği vardır.
Meselâ “غزى - ğazâ” sözcüğünün mastarının “غزوة - ğazve”, bunun çoğulunun da “غزوات - ğazevât” olmasına rağmen fiil çekimlerinde “و - vav” harfi ya “ى - ya”ya dönüşür, ya da düşer, yok olur.
Bütün bunlar bize göstermektedir ki, bu âyette geçen “صلّ - salli” sözcüğü kesinlikle “صلو - salv” kökünden türemiştir. Dil bilgisi kurallarına göre; aslı “صلوة - salvet” olan “salât” mastarının, geçmiş zaman belirten bir fiil olan “salla” sözcüğünün, emir kipi olan “صلّ - salli” ve çoğulu “صلّو - sallû” sözcüklerinin hepsinin birden “صلو - salv” kökünden türediği açıkça belli olsa da, konunun öneminden ve bugüne kadarki yanlış anlamlandırmalardan dolayı zihinlerde bir “acaba” sorusu kalabilmektedir. Ancak Kur’ân bu soruya da cevap vermiş ve Kıyâmet sûresinin 31 ve 32. âyetlerindeصلّى - sallâ” sözcüğünü karşıt anlamı ile birlikte kullanmak sûretiyle bu ko’nuyu açıklığa kavuşturmuştur:
Felâ saddaqa velâ sallâ velâkin kezzebe ve tevellâ” “ (O, ne tasdik etti ne de çaba harcadı/destekledi. Ama yalanladı ve geri durdu.) Kıyâmet;31,32.
Âyette geçen dört eylemin ikisi, diğer ikisinin karşıtı ve zıt anlamlısı olarak gösterilmiştir. Yani “كذّب - yalanlama” nın karşıtı “صدّق - tasdik etme” olarak belirtilirken, “sürekli geri durmak, sürekli yüz dönmek, lâkayt kalmak, ilgisizlik, pasiflik ve yapılmakta olan girişimleri kösteklemek” anlamlarına gelen “تولّى - tevellâ” sözcüğünün karşıtı olarak da “صلّى - sallâ” sözcüğü kullanılmıştır. Bu durumda “صلّى - sallâ” sözcüğü; “sürekli ileri atılmak, ilgisiz kalmamak, pasif olmamak, hep aktif olmak” anlamlarına gelmektedir. Asr sûresinde geçen ve anlamı, “yanlışları, bozuklukları, çirkinlikleri ortadan kaldırmak için çalışmak” olan “عملوا الصّالحات - sâlihatı işlemek” fiili de “sallâ” fiilinin farklı bir ifadesidir.
Namaz anlamına gelen “الصّلوة - es-salât” ile ilgili olarak, gerek “es-salât”ın ifası, icrası, namaz kıl/kılınız emirleri, gerekse namaz kılmakla ilgili diğer cümleler Kur’ân’da “صلّ salli” şeklinde değil de “اقامة - iqâme” fiili ile birlikte “اقم الصّلوة - eqımi’s-salâte , قيموا الصّلوة - eqîmu’s-salâte” şeklinde kullanılmıştır. Bu ikili kavram Kur’ân’da toplam 67 yerde geçmektedir.
Sözcüklerin asıl anlamları bazen yan anlamlarına doğru kayar; bu durum doğaldır. Ancak bu kayma esnasında “نحر - nahr” ve “ابتر - ebter” sözcüklerinin tahlilinde de göreceğimiz gibi ana eksen kaybolmaz. “صلوة - salât” sözcüğündeki anlam kayması ise biraz daha fazladır. Bunun nedeninin “İsrâîliyât” olduğu kanısındayız. Çünkü “salât” sözcüğü İbranicede de vardır. İbranice’deki “salât” sözcüğü “selâmlama, selâm durma” anlamına gelen “saluta” fiilinden gelmektedir. Bu sözcük, İbranilerden Araplara, onlardan da Endülüs yoluyla batı dillerine [Fransızca, İtalyanca ve İngilizceye] geçerek “salutation” şeklini almıştır. Görünen o ki, sözcüğün İbranice anlamı Arapça anlamını bastırmış ve Müslümanlar ile Kur’ân arasına yüce dağlar gibi girip oturmuştur. Dikkat çekicidir ki, “saluta” sözcüğünün türevlerinden olan “صلوات - salavât” sözcüğü, Hacc sûresinin 40. âyetinde İbranice “manastırlar” anlamıyla yer almasına rağmen bu husus İslam bilginlerce dikkate alınmamıştır. Üstelik hâlâ da alınmamaya devam edilmektedir.
Müfredât’ın müellifi ünlü bilgin Râgıb el-İsfehânî bile eserinin “salât” maddesinde “الصّلوة - salât” sözcüğünün anlamı ko’nusunu “Lügat ehlinin çoğu ‘الصّلوة - es-salat dua, tebrik ve temcittir demiştir” diyerek âdeta geçiştirivermiştir.
Bu anlam kaydırması ya da cehalet nedeniyle yanlış anlamlandırma so’nucunda “salâvat getirme, salâvat-ı şerife okuma” gibi ritüeller ortaya çıkmıştır. Piyasadaki bütün ilmihal kitaplarına göre “Allahümme salli” ya da bunun değişik versiyonlarını söylemek olan salâvat, Kur’ân’da bambaşka bir anlamda kullanılmıştır. Ne gariptir ki, Kur’ân’ı değil de rivâyetleri ön plâna çıkaran bu kitaplar, “salâvat” kavramını da bizzat Kur’ân’a, Ahzab sûresinin 56. âyetine dayandırdıklarını iddia etmektedirler. Ne var ki, Türkçe diye sundukları sözler de Arapça olduğundan kimse o sözcüklerin gerçek anlamlarını öğrenememekte, ko’nunun gerçek içeriği asılsız yorumların veya cehaletin örtüsü altında kalmaktadır. Yukarıda yaptığımız tahlillerin ışığı altında konunun anahtarı olan âyet şudur:
Şüphesiz Allah ve melekleri peygamberi destekliyorlar/ona yardım ediyorlar/o’nun için gerekeni yapıyorlar. Ey müminler! Siz de ona destek olun/ona yardım edin/o’nun için gerekeni yapın ve o’nun güvenliğini tam bir güvenlikle sağlayın! Ahzab;56.
Asılsız rivâyetlerin peşinden giden cahiller bu âyete dayanarak aslında şunu söylemiş olmaktadırlar:
“Allahümme salli alâ Muhammed ve sellim…” yani “Ey Allah’ım! Muhammed’e sen yardım et, ona gerekli desteği sen ver ve o’nun güvenliğini sen sağla!
Böyle bir yakarış gerçekten de yakışıksız bir taleptir. Öyle ki, tıpkı Maide sûresinde anlatılan Mûsâ peygamber ile İsrailoğulları arasındaki ilişkiyi andırmaktadır:
Dediler ki: “Ey Mûsâ! Onlar orada oldukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Hadi sen git, Rabbinle birlikte savaşın. Biz şuracıkta oturacağız.” Maide; 24.
Bu âyet indiğinde sahabenin bir köşeye çekilip “Allahümme salli ve sellim” demediği, varıyla yoğuyla harekete geçip Allah yolunda peygamberimize destek olduğu ve güvenliğini sağladığı tartışmasız olarak bellidir. Böyle olmasına rağmen Allah’ın dinine bu tür uydurmaları sokmaya çalışanlar ya kasıtlı bir ihanet içindedirler ya da özendirme amacıyla kapıldıkları koyu bir cehaletin temsilcisidirler.
ve nahr yap.
نحر - nahr” sözcüğü bir kaç kelime ile Türkçeye çevrilemeyeceği için aynen bırakılmış, açıklaması burada yapılmıştır.
Belirtmek gerekir ki, “nahr” sözcüğü klâsik eserlerde iyice irdelenmeden Türkçeye en uzak anlamı olan “kurban kes” şeklinde çevrilmiştir. Bu durum, “Ğalât-ı meşhur, fasih lisana yeğdir [meşhur olmuş hatalı sözcük, orijinaline tercih edilir]” kuralına tamı tamına denk düşen bir uygulamadır. Ne var ki, yapılan ğalâtın/hatanın sürdürülmesi edebiyat alanında önemli bir sakınca doğurmayabilir ama dinin temel ilkelerinin ğalat bir anlamla yozlaşması, göze alınamayacak kadar büyük bir sakıncadır.
İsim olarak kullanıldığında “göğüs, gerdan” anlamına gelen “nahr” sözcüğü, mastar olarak kullanıldığında “eli göğse değdirmek, göğüslemek, devenin göğsüne bıçak saplayıp kesmek” anlamlarına gelir. Türkçedeki “intihar” sözcüğünün aslı da buradan gelmektedir. Sözcük âyette “وانحر - venhar” emir kipiyle yer aldığına göre sözcüğün mastar hâlinin taşıdığı üç değişik anlamın da incelenmesi gerekir.
Sözcüğün mastar olarak kullanılması hâlindeki birinci anlamı “elini göğsüne değdir” emridir. İmam-ı Şafii “ve-nhar” emrini “kurban kes” ya da “deve kes” olarak değil, “ellerini göğsüne değdir” olarak anlamış ve namaz kılarken alınan ara tekbirlerde ellerin göğse değdirilmesine içtihat etmiştir. Bu nedenle Şafii mezhebine mensup olanlar namaz kılarken bu içtihada uyarlar.
Şii müfessir ve fakihler de, Ali ve ehlibeyt kaynaklı rivâyetleri dikkate alarak bu emri namazda kıyamda iken ellerin göğse kaldırılması ve namazda tekbir getirirken ellerin boğaz çukurluğunun hizasına kadar kaldırılması olarak anlamış ve bu şekilde uygulamışlardır.
Kimileri de aynı emri namazda göğsün kıbleye döndürülmesi, kesinlikle başka yönlere yalpalanılmaması gerektiği şeklinde anlamışlardır.
Ebû Hanife’nin bu âyeti nasıl anladığına gelince; o günkü siyasal iktidarın söylemine aykırılıklar taşıması sebebiyle olsa gerek, eserleri zamanın idarecileri tarafından yok edilmiş, bu nedenle de ko’nu hakkındaki yorumu bize kadar intikal edememiştir.
Ancak bütün bu anlayışların namaz esnasındaki bedensel hareketlere yönelik olarak ortaya konduğu dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Oysa âyette bu hareketin namazda olacağına dair hiçbir işaret, delâlet ya da karine [ipucu] yoktur.
Bize göre, namaza başlama tekbirinde ya da namazlardaki ara tekbirlerde dilimizle “Allahu Ekber [Allah her şeyden daha büyüktür]” derken ellerimizi göğsümüze kaldırmamız, aynı anda beden dilimizle de bu inanç ve anlayışımızı pekiştirdiğimiz anlamını taşımaktadır. Yaptığımız bu hareket, Allah’tan başka her şeyi arkaya attığımızı ifade eden sembolik bir davranıştır. Sûre peygamberimize hitap ettiğine göre, Yüce Allah’ın bu emirle peygamberimizden istediği, hakkında çıkarılan kin dolu söylentileri, kendisine yapılan kötü davranışları, düşmanlıkları, hileleri ve tuzakları arkaya atması, dikkate almaması, boş vermesi, elini sallayıp geçivermesidir.
Sözcüğün mastar olarak kullanılması hâlindeki ikinci anlamı “göğüslemek, göğüs göğse gelmek” demektir. Sözcüğün en fazla kullanılan anlamlarından biri olan bu anlam, Arap şairleri tarafından boğaz boğaza gelmeyi, göğüs göğse dövüşmeyi ifade etmek için kullanılmıştır. Ayrıca “evleri göğüs göğse [karşı karşıya]” deyiminde de bu anlamda kullanılmıştır.
Sözcüğün mastar olarak kullanılması hâlindeki üçüncü anlamı ise “deveyi göğsünden hançerle kesmek” demektir. Dikkat edilirse bu anlam içinde “kurban” sözcüğü yer almamaktadır. Bu anlam esas alındığında, âyetten “kurban kes” veya “deveyi kurban kes” gibi anlamlar çıkmaz, sadece “deve kes” anlamı çıkar. Bu takdirde âyetin anlamı “Seni üzüyorlar, sana düşmanlık ediyorlar, sen de uyluklarını hareket ettir, ayağa kalk, yürü, çabala, şirke ve tâğûta karşı çık, çok çalış, çok gayret et, destek ol, sosyal yardım yap ve deve kes!” olur. O günkü şartlar altında peygamberimize kasaplık yapmasının emredilmiş olması anlamsızdır. Çünkü bu sûre indiğinde peygamberimiz hâlâ insanlara tebliğde zorlanmaktadır, yeterince taraftar edinememiştir. İşler henüz teori/iman boyutundadır. Tebliğin dışında herhangi bir eylem söz konusu değildir. Bu aşamada Rabbimiz ona sadece secde ile yakınlaşmasını Alak Sûresinin 19. âyetinde emretmiştir. Yani bu sûrenin indiği zamanki kurban [Allah’a yakınlaştıracak eylem] sadece secdedir. Kevser sûresinin 15. sırada indiğini bilenler ve sûre ile âyeti o ortama göre ele alanlar “venhar” emrinden kesinlikle “kurban kes” anlamını çıkarmazlar.
Kurban ile ilgili olarak Kütüb-ü Sitte’de [Altı Büyük Hadis Kitabı’nda] 26 rivâyet mevcuttur. Ama bunların çoğu aynı rivâyetin farklı kişiler tarafından nakledilmiş varyasyonlarıdır. Bu rivâyetlerin hepsinde ko’nu edilen kurban ve kurban ile ilgili bilgiler, hacda hacıların mükellef tutulduğu “هدى - hedy” kurbanına [Hacıların hediye olarak kestiği kurbana]” yöneliktir, yoksa bayram günlerinde hayvan kesmeye yönelik değildir. Rivâyetlerin ve tarihî belgelerin hiçbirinde, ne Mekke’de bu sûrenin indiği dönemlerde, ne de Medine’de hacc farz oluncaya kadar herhangi bir kurban olayı anlatımı söz ko’nusu değildir. Özetlemek gerekirse, bu âyetler indiği zaman Mekke’de ne peygamberimiz ne de o günkü Müslümanlar kurban kesme şeklinde bir ibâdet yapmıştır.
Ragıb el İsfehânî deMüfredat adlı eserinde “nahr”ıhacc esnasında Mina’da kesilmesi gereken hediye olarak açıklar. Ancak hedy’den bahseden Bakara sûresinin 196. âyeti, Maide sûresinin 2, 95 ve 97. âyetleri ve Feth sûresinin 25. âyeti henüz inmemiştir, çünkü bu âyetler Medenî’dir. Dolayısıyla Kevser sûresi indiği sırada hacc ile ilgili bir hüküm henüz ortada yoktur. Böyle olmasına rağmen Ragıb’a göre de “nahr” hacda kesilen hediyenin dışında bir şey değildir, kurban adı altında günümüzde yapılan kesimle bir ilgisi yoktur.
Bazıları kurban konusunu İbrahîm peygambere bağlarlar ve o’nun oğlunu kurban edişini ko’nu alan birçok Kur’ân dışı kültürü kendilerine kaynak kabul ederek detaylara girerler. Oysa Saffat sûresinin 83–113. âyetlerine baktığımızda, bu olayların kurbanla herhangi bir ilgisinin olmadığı görülmektedir. Bazıları da Maide sûresinin 27–31. âyetlerindeki “iki âdemoğlu” kıssasından yola çıkarak kurbana kaynak aramaya çalışmışlardır. Ne var ki, ilgili pasajın da hayvan kurban etme gibi bir anlamı bulunmamaktadır.
Müslümanların nerede ve ne amaçla hayvan keseceği, Hacc sûresinin 34–38. âyetlerinde açıklanmıştır.
Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında Kevser sûresinin 2. âyeti ; “Madem Rabbin sana kevseri [bu kadar bol nimeti] verdi, öyleyse sen de Rabbin için çok çalış, çok gayret et, uyluklarını hareket ettir, ayağa kalk, yürü, çabala, şirke ve tâğûta karşı çık, destek ol, sosyal yardım yap, gerisini boş ver, düşünme, önüne gelecek her zorluğu göğüsle, sabret!” anlamındadır.
 rtfSndPly*108.3*
(١٠٨-٣)
108.3*************
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ
108.3 - İnne şânieke huvel ebter.
108.3 - Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.


112 yorum:

HAKKI ŞENTÜRK dedi ki...

YENİ EKLENMİŞ BU SURE

SALLİYE VERİLEN ANLAMI ARAŞTIRMAKTAYIM.
DEĞİŞİK
DÜŞÜNDÜRÜCÜ

BİRGÜL dedi ki...

Salat, “namazı da içine alan bütün tevhid içerikli eylemler(M Okuyan)” , “Şirke ve tâğûta karşı çaba gösterme/sosyal yardım yapma(H Yılmaz)”, vahyi uygulamaya hazır kulun “Allah karşısında esas duruşudur(M İslamoğlu)” ve bağlılığı eylemle gösterme, uygulama olduğu bilinciyle Allah’a Kurana itaat edesin.
BU TANIMLARI BEĞENDİM

HASAN dedi ki...

Salat, bağlılığı eylemle gösterme, uygulama olduğu bilinciyle Allah’a Kurana itaat edesin.

ALLAHA BAĞLILIĞI UYGULAMA
BU KISMI SİZİN Mİ.
ÇOK DERİN BİR ANLAM

AMMAR dedi ki...

“namazı da içine alan bütün tevhid içerikli eylemler(M Okuyan)” , “Şirke ve tâğûta karşı çaba gösterme/sosyal yardım yapma(H Yılmaz)”, vahyi uygulamaya hazır kulun “Allah karşısında esas duruşudur(M İslamoğlu)”
GÜZEL YORUMLAR

VARTO dedi ki...

Biz sana Kevser'i vahyi, kuranı, hikmeti, rehberliği, nuru, aklı, ilmi, gücü, enerjiyi, muhakemeyi, vicdanı, dünyada her ne gerekli ise tümünü, her türlü nimeti, donanımı verdik.

kevserin ANLAMI BU MU.

HASAN2 dedi ki...

SUREYE İYİ BAK GÖRÜRSÜN

VARTO dedi ki...

Biz sana Kevser'i vahyi, kuranı, hikmeti, rehberliği, nuru, aklı, ilmi, gücü, enerjiyi, muhakemeyi, vicdanı, dünyada her ne gerekli ise tümünü, her türlü nimeti, donanımı verdik.

ÇOKLUK HER TÜRLÜ NİMET ANLAMINDAYMIŞ

ALİ12 dedi ki...

vahyi, kuranı, hikmeti, rehberliği, nuru, aklı, ilmi, gücü, enerjiyi, muhakemeyi, vicdanı,

KEVSER TANIMINDA YER VEREN BİR YORUM İLK BURADA GÖRDÜM.

TROCKY dedi ki...

DAHA NELER GÖRECEKSİN.

KURAN HER TÜRLÜ ÖRNEKLE ANLATTIK DER.
HER MİSALİ VERDİK.

KURAN OKUDUKÇA
TÜMÜNE VAKIF OLURSUN.

GÜL dedi ki...

GERÇEKTEN
BEN HER YENİ SUREYİ OKUDUĞUMDA
FARKLI BİR BOYUT ÖĞRENİYORUM.
HOCA DER YA

ALAKANIZ ÖLÇÜSÜNDE AHLAKLANIR
DEĞİŞİRSİNİZ
YENİ SÜRELERİ MERAKLA İPLE ÇEKİYORUM.

TANTAN dedi ki...

KEVSERİ VERDİK ÖYLEYSE
NE İÇİN RABBİN İÇİN
BUNLARI VEREN İÇİN
NE İÇİN VERDİĞSE O AMAÇLA KULLAN
NE İÇİN VERDİ BUNCA NİMETİ.

VAYEYLA dedi ki...

Öyleyse Rabbin için Onun ilke ve ölçülerine ulaşmak, terbiyesine girmek, Kuran ahlakıyla dirilmek ve diriltmek için, tüm öncelik verdiklerini, uğruna ölesiye koştuklarını, inançlarını, kabullenimlerini, değerlerini, ölçülerini, ilkelerini kurban et, kes, feda et, değiştir, bu konuda çıkacak tüm zorluklara, baskılara karşı dayan, göğüs ger, nahret ki,

NESLİHAN dedi ki...

Rabbin için Onun ilke ve ölçülerine ulaşmak, terbiyesine girmek, Kuran ahlakıyla dirilmek ve diriltmek için,
RABB GÖRDÜNMÜ BUNU HATIRLA
KURANLA DEĞİŞMEK DEMEKTİR.
KURANLA YAŞAMAK

VEDAT dedi ki...

RABB
RABBANİLER OLMAK

RABBİN EĞİTTİĞİ
TERBİYE ETTİĞİ
İNSAN OLMAK
YAŞAYAN KURAN OLMAKTIR.

MÜĞE dedi ki...

KURAN OLMAKTIR

GÜL dedi ki...

İNSAN OLAMK
ADAM OLMAK
ADEM OLMAKTIR

ADEM YOK HİÇ OLMAKTAN KURTULMAK
ADEM/KUL OLMAKTIR

KEMAL dedi ki...

RABBANİ OLMAK

KURANI İKRA YAPMAKLA BAŞLAR

NUR OLMAKLA BİTER

MUSTİ dedi ki...

Rabbin için Onun ilke ve ölçülerine ulaşmak, terbiyesine girmek, Kuran ahlakıyla dirilmek ve diriltmektir
rabbin İÇİN YAŞAMAK

SERPİL dedi ki...

Öyleyse Rabbin için Onun ilke ve ölçülerine ulaşmak, terbiyesine girmek, Kuran ahlakıyla dirilmek ve diriltmek için, tüm öncelik verdiklerini, uğruna ölesiye koştuklarını, inançlarını, kabullenimlerini, değerlerini, ölçülerini, ilkelerini kurban et, kes, feda et, değiştir, bu konuda çıkacak tüm zorluklara, baskılara karşı dayan, göğüs ger, nahret ki,

BU AÇIKLAMA BENİ ALDI GÖTÜRDÜ

BERK TÜRK dedi ki...

Öyleyse Rabbin için Onun ilke ve ölçülerine ulaşmak, terbiyesine girmek, Kuran ahlakıyla dirilmek ve diriltmek için, tüm öncelik verdiklerini, uğruna ölesiye koştuklarını, inançlarını, kabullenimlerini, değerlerini, ölçülerini, ilkelerini kurban et, kes, feda et, değiştir, bu konuda çıkacak tüm zorluklara, baskılara karşı dayan, göğüs ger, nahret ki,

NEYİNİ BEĞENDİN

RABİN İÇİN YAŞA DİYOR.
BUNU AÇMIŞ NE UÇURDU SENİ

SERPİL dedi ki...

DERİNLİĞİNE BAK

HANGİ TEFSİRDE GÖRDÜN BUNU
RABBİN İÇİN NE DEMEK

AÇIKLAMLARI SEN OKUDUN GEÇEN GÜN

BİR DE BUNA BAK.

SERAP dedi ki...

BERK
SEN NE ANLADIN
ONU SÖYLE

BETUL dedi ki...

NAHRET

KURBAN KESME Mİ

YURİ dedi ki...

tüm öncelik verdiklerini, uğruna ölesiye koştuklarını, inançlarını, kabullenimlerini, değerlerini, ölçülerini, ilkelerini kurban et, kes, feda et, değiştir, bu konuda çıkacak tüm zorluklara, baskılara karşı dayan, göğüs ger, nahret ki,

BU AÇIKLAMANIN
HAKKINI TESLİM ET

SERAP dedi ki...

ve nahr yap.
“نحر - nahr” sözcüğü bir kaç kelime ile Türkçeye çevrilemeyeceği için aynen bırakılmış, açıklaması burada yapılmıştır.
Belirtmek gerekir ki, “nahr” sözcüğü klâsik eserlerde iyice irdelenmeden Türkçeye en uzak anlamı olan “kurban kes” şeklinde çevrilmiştir. Bu durum, “Ğalât-ı meşhur, fasih lisana yeğdir [meşhur olmuş hatalı sözcük, orijinaline tercih edilir]” kuralına tamı tamına denk düşen bir uygulamadır. Ne var ki, yapılan ğalâtın/hatanın sürdürülmesi edebiyat alanında önemli bir sakınca doğurmayabilir ama dinin temel ilkelerinin ğalat bir anlamla yozlaşması, göze alınamayacak kadar büyük bir sakıncadır.
İsim olarak kullanıldığında “göğüs, gerdan” anlamına gelen “nahr” sözcüğü, mastar olarak kullanıldığında “eli göğse değdirmek, göğüslemek, devenin göğsüne bıçak saplayıp kesmek” anlamlarına gelir. Türkçedeki “intihar” sözcüğünün aslı da buradan gelmektedir. Sözcük âyette “وانحر - venhar” emir kipiyle yer aldığına göre sözcüğün mastar hâlinin taşıdığı üç değişik anlamın da incelenmesi gerekir.
Sözcüğün mastar olarak kullanılması hâlindeki birinci anlamı “elini göğsüne değdir” emridir. İmam-ı Şafii “ve-nhar” emrini “kurban kes” ya da “deve kes” olarak değil, “ellerini göğsüne değdir” olarak anlamış ve namaz kılarken alınan ara tekbirlerde ellerin göğse değdirilmesine içtihat etmiştir. Bu nedenle Şafii mezhebine mensup olanlar namaz kılarken bu içtihada uyarlar.
Şii müfessir ve fakihler de, Ali ve ehlibeyt kaynaklı rivâyetleri dikkate alarak bu emri namazda kıyamda iken ellerin göğse kaldırılması ve namazda tekbir getirirken ellerin boğaz çukurluğunun hizasına kadar kaldırılması olarak anlamış ve bu şekilde uygulamışlardır.
Kimileri de aynı emri namazda göğsün kıbleye döndürülmesi, kesinlikle başka yönlere yalpalanılmaması gerektiği şeklinde anlamışlardır.
Ebû Hanife’nin bu âyeti nasıl anladığına gelince; o günkü siyasal iktidarın söylemine aykırılıklar taşıması sebebiyle olsa gerek, eserleri zamanın idarecileri tarafından yok edilmiş, bu nedenle de ko’nu hakkındaki yorumu bize kadar intikal edememiştir.
Ancak bütün bu anlayışların namaz esnasındaki bedensel hareketlere yönelik olarak ortaya konduğu dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Oysa âyette bu hareketin namazda olacağına dair hiçbir işaret, delâlet ya da karine [ipucu] yoktur.
ÇALIŞMA NOTLARI KISMINA BAKTIM

SERAP dedi ki...

Bize göre, namaza başlama tekbirinde ya da namazlardaki ara tekbirlerde dilimizle “Allahu Ekber [Allah her şeyden daha büyüktür]” derken ellerimizi göğsümüze kaldırmamız, aynı anda beden dilimizle de bu inanç ve anlayışımızı pekiştirdiğimiz anlamını taşımaktadır. Yaptığımız bu hareket, Allah’tan başka her şeyi arkaya attığımızı ifade eden sembolik bir davranıştır. Sûre peygamberimize hitap ettiğine göre, Yüce Allah’ın bu emirle peygamberimizden istediği, hakkında çıkarılan kin dolu söylentileri, kendisine yapılan kötü davranışları, düşmanlıkları, hileleri ve tuzakları arkaya atması, dikkate almaması, boş vermesi, elini sallayıp geçivermesidir.
Sözcüğün mastar olarak kullanılması hâlindeki ikinci anlamı “göğüslemek, göğüs göğse gelmek” demektir. Sözcüğün en fazla kullanılan anlamlarından biri olan bu anlam, Arap şairleri tarafından boğaz boğaza gelmeyi, göğüs göğse dövüşmeyi ifade etmek için kullanılmıştır. Ayrıca “evleri göğüs göğse [karşı karşıya]” deyiminde de bu anlamda kullanılmıştır.
Sözcüğün mastar olarak kullanılması hâlindeki üçüncü anlamı ise “deveyi göğsünden hançerle kesmek” demektir. Dikkat edilirse bu anlam içinde “kurban” sözcüğü yer almamaktadır. Bu anlam esas alındığında, âyetten “kurban kes” veya “deveyi kurban kes” gibi anlamlar çıkmaz, sadece “deve kes” anlamı çıkar. Bu takdirde âyetin anlamı “Seni üzüyorlar, sana düşmanlık ediyorlar, sen de uyluklarını hareket ettir, ayağa kalk, yürü, çabala, şirke ve tâğûta karşı çık, çok çalış, çok gayret et, destek ol, sosyal yardım yap ve deve kes!” olur. O günkü şartlar altında peygamberimize kasaplık yapmasının emredilmiş olması anlamsızdır. DEVAMI DA BU

SERAP dedi ki...

Çünkü bu sûre indiğinde peygamberimiz hâlâ insanlara tebliğde zorlanmaktadır, yeterince taraftar edinememiştir. İşler henüz teori/iman boyutundadır. Tebliğin dışında herhangi bir eylem söz konusu değildir. Bu aşamada Rabbimiz ona sadece secde ile yakınlaşmasını Alak Sûresinin 19. âyetinde emretmiştir. Yani bu sûrenin indiği zamanki kurban [Allah’a yakınlaştıracak eylem] sadece secdedir. Kevser sûresinin 15. sırada indiğini bilenler ve sûre ile âyeti o ortama göre ele alanlar “venhar” emrinden kesinlikle “kurban kes” anlamını çıkarmazlar.
Kurban ile ilgili olarak Kütüb-ü Sitte’de [Altı Büyük Hadis Kitabı’nda] 26 rivâyet mevcuttur. Ama bunların çoğu aynı rivâyetin farklı kişiler tarafından nakledilmiş varyasyonlarıdır. Bu rivâyetlerin hepsinde ko’nu edilen kurban ve kurban ile ilgili bilgiler, hacda hacıların mükellef tutulduğu “هدى - hedy” kurbanına [Hacıların hediye olarak kestiği kurbana]” yöneliktir, yoksa bayram günlerinde hayvan kesmeye yönelik değildir. Rivâyetlerin ve tarihî belgelerin hiçbirinde, ne Mekke’de bu sûrenin indiği dönemlerde, ne de Medine’de hacc farz oluncaya kadar herhangi bir kurban olayı anlatımı söz ko’nusu değildir. Özetlemek gerekirse, bu âyetler indiği zaman Mekke’de ne peygamberimiz ne de o günkü Müslümanlar kurban kesme şeklinde bir ibâdet yapmıştır.
Ragıb el İsfehânî deMüfredat adlı eserinde “nahr”ıhacc esnasında Mina’da kesilmesi gereken hediye olarak açıklar. Ancak hedy’den bahseden Bakara sûresinin 196. âyeti, Maide sûresinin 2, 95 ve 97. âyetleri ve Feth sûresinin 25. âyeti henüz inmemiştir, çünkü bu âyetler Medenî’dir. Dolayısıyla Kevser sûresi indiği sırada hacc ile ilgili bir hüküm henüz ortada yoktur. Böyle olmasına rağmen Ragıb’a göre de “nahr” hacda kesilen hediyenin dışında bir şey değildir, kurban adı altında günümüzde yapılan kesimle bir ilgisi yoktur.
Bazıları kurban konusunu İbrahîm peygambere bağlarlar ve o’nun oğlunu kurban edişini ko’nu alan birçok Kur’ân dışı kültürü kendilerine kaynak kabul ederek detaylara girerler. Oysa Saffat sûresinin 83–113. âyetlerine baktığımızda, bu olayların kurbanla herhangi bir ilgisinin olmadığı görülmektedir. Bazıları da Maide sûresinin 27–31. âyetlerindeki “iki âdemoğlu” kıssasından yola çıkarak kurbana kaynak aramaya çalışmışlardır. Ne var ki, ilgili pasajın da hayvan kurban etme gibi bir anlamı bulunmamaktadır.
Müslümanların nerede ve ne amaçla hayvan keseceği, Hacc sûresinin 34–38. âyetlerinde açıklanmıştır.
Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında Kevser sûresinin 2. âyeti ; “Madem Rabbin sana kevseri [bu kadar bol nimeti] verdi, öyleyse sen de Rabbin için çok çalış, çok gayret et, uyluklarını hareket ettir, ayağa kalk, yürü, çabala, şirke ve tâğûta karşı çık, destek ol, sosyal yardım yap, gerisini boş ver, düşünme, önüne gelecek her zorluğu göğüsle, sabret!” anlamındadır.

SONU DA BÖYLE

MNTY dedi ki...

NAHR ET

ÜÇ MANASI DA TARTIŞILMIŞ

HOCA

NE ANLADIĞINI
KENDİME YAZDIM DER YA

ATILIMCILAR dedi ki...

tüm öncelik verdiklerini, uğruna ölesiye koştuklarını, inançlarını, kabullenimlerini, değerlerini, ölçülerini, ilkelerini kurban et, kes, feda et, değiştir, bu konuda çıkacak tüm zorluklara, baskılara karşı dayan, göğüs ger, nahret ki,
HOCANIN TEFSİRİNDE
KESMEK VAR
KURBAN VAR
DİRENME VAR
GÖGÜS GERME VAR

VE TEVHİDE DE UYGUNU BU

vtr dedi ki...

“göğüs, gerdan” anlamına gelen “nahr” sözcüğü, mastar olarak kullanıldığında “eli göğse değdirmek, göğüslemek, devenin göğsüne bıçak saplayıp kesmek” anlamlarına gelir.

ALTUS dedi ki...

vtr

NEDEN O ZAMAN KURBAN KES DENMİŞ

VTR dedi ki...


DÜŞÜNMEDİĞİNİZ
AKLETMEDİĞİNİZ
İÇİN OLMASIN
SAKIN

Adsız dedi ki...

ALİMLER DE
DÜŞÜNMEZ Mİ

VTR dedi ki...

NEDEN OLMASIN
TANRI MI
ONLAR

ONLARDA
ÖNCEKİLERE TABİ OLMUŞ

VTR dedi ki...

BELKİ DE
ÇEKİNDİLER
GÜHAN OLUR DİYE

ÖNCEKİLERİN
BİR BİLDİĞİ VAR DEMİŞLERDİR

TEKRAR EDİP DURULMUŞ

USA dedi ki...

BİR AKILLI SİZ VARSINIZ

KURBAN OLSA OLMAZ MI

HACER dedi ki...

NEDEN OLMASIN
HER BİR MANA OLABİLİR

BETÜL dedi ki...

HOCANIN YORUMUNU
İKRA YAPMALISIN

SONRA DA VARSA GÖRÜŞÜNÜ YAZMALISIN

SENDEKİ MANA DENİZİNİ PAYLAŞMALISIN.

HAKAN dedi ki...

“göğüs, gerdan” anlamına gelen “nahr” sözcüğü, mastar olarak kullanıldığında
“eli göğse değdirmek,
göğüslemek,
devenin göğsüne bıçak saplayıp kesmek”
anlamlarına gelir.

GÖGÜSLEMEK KEVSERİN OLDUĞU YERE PEK YAKIŞIYOR HANİ

ZENCEFİL dedi ki...

SOYU KESİLENLERE BİR BAK

GÖGÜS GERMEYENLER
DAVASINA ÇALIŞMAYANLAR

SALAT YAPMAYANLAR
DEĞİL Mİ

KURBAN dedi ki...

FEDA ET
YANİ HARCA ANLAMI YOK MU
NAHR DA
KURBAN DA DA BU ANLAM VAR

O HALDE
SORUN YOK

ALLAHIN VERDİKLERİNİ HARCA
KURBAN ET
ANLAMI DA OLMALI

KADİR dedi ki...

BU SUREYE BU
TEFSİR
NEREDE VAR.

NEREDE
NEREDE

SADECE BU VE ALINTI YAPAN
SİTELERDE

O DA GÜZEL

MUAZZEZ dedi ki...

Bu durumda “صلّى - sallâ” sözcüğü; “sürekli ileri atılmak, ilgisiz kalmamak, pasif olmamak, hep aktif olmak” anlamlarına gelmektedir. Asr sûresinde geçen ve anlamı, “yanlışları, bozuklukları, çirkinlikleri ortadan kaldırmak için çalışmak” olan “عملوا الصّالحات - sâlihatı işlemek” fiili de “sallâ” fiilinin farklı bir ifadesidir.
BU MANALARI TOPLAYANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN.

NOTÇU dedi ki...

Ahzab sûresinin 56. âyetine dayandırdıklarını iddia etmektedirler. Ne var ki, Türkçe diye sundukları sözler de Arapça olduğundan kimse o sözcüklerin gerçek anlamlarını öğrenememekte, ko’nunun gerçek içeriği asılsız yorumların veya cehaletin örtüsü altında kalmaktadır. Yukarıda yaptığımız tahlillerin ışığı altında konunun anahtarı olan âyet şudur:
Şüphesiz Allah ve melekleri peygamberi destekliyorlar/ona yardım ediyorlar/o’nun için gerekeni yapıyorlar. Ey müminler! Siz de ona destek olun/ona yardım edin/o’nun için gerekeni yapın ve o’nun güvenliğini tam bir güvenlikle sağlayın! Ahzab;56.
Asılsız rivâyetlerin peşinden giden cahiller bu âyete dayanarak aslında şunu söylemiş olmaktadırlar:
“Allahümme salli alâ Muhammed ve sellim…” yani “Ey Allah’ım! Muhammed’e sen yardım et, ona gerekli desteği sen ver ve o’nun güvenliğini sen sağla!”
Böyle bir yakarış gerçekten de yakışıksız bir taleptir. Öyle ki, tıpkı Maide sûresinde anlatılan Mûsâ peygamber ile İsrailoğulları arasındaki ilişkiyi andırmaktadır:
Dediler ki: “Ey Mûsâ! Onlar orada oldukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Hadi sen git, Rabbinle birlikte savaşın. Biz şuracıkta oturacağız.” Maide; 24.
BU ANLATIYA
TAM NOT

BEYZADE dedi ki...

Kıyâmet sûresinin 31 ve 32. âyetlerinde “صلّى - sallâ” sözcüğünü karşıt anlamı ile birlikte kullanmak sûretiyle bu ko’nuyu açıklığa kavuşturmuştur:
Felâ saddaqa velâ sallâ velâkin kezzebe ve tevellâ” “ (O, ne tasdik etti ne de çaba harcadı/destekledi. Ama yalanladı ve geri durdu.) Kıyâmet;31,32.
Âyette geçen dört eylemin ikisi, diğer ikisinin karşıtı ve zıt anlamlısı olarak gösterilmiştir. Yani “كذّب - yalanlama” nın karşıtı “صدّق - tasdik etme” olarak belirtilirken, “sürekli geri durmak, sürekli yüz dönmek, lâkayt kalmak, ilgisizlik, pasiflik ve yapılmakta olan girişimleri kösteklemek” anlamlarına gelen “تولّى - tevellâ” sözcüğünün karşıtı olarak da “صلّى - sallâ” sözcüğü kullanılmıştır

GERİ DURMAMAK
PASİF OLMAMAK İÇİN
İKRA YAP VE ANLAT

Adsız dedi ki...

Âyette geçen “صلّ - salli” sözcüğünün dil bilgisi kurallarına göre “صلى - saly” kökünden de, “صلو - salv” kökünden de türemiş olması kabildir.

TURHAL dedi ki...

“صلو - salv” sözcüğü, isim olarak “uyluk”, fiil olarak da “uylukları hareket ettirmek” demektir. Bir kimsenin herhangi bir yüke destek vermek istediği zaman, uyluğunu [bacağın diz ile kalça arasındaki bölümünü] yatay hâle getirip yükün altına sokarak destek sağlaması da bu sözcük ile ifade edilir. Emir kipi olarak “صلو - salv” kökünden türediği kabul edildiğinde “صلّ - salli” sözcüğü, “uyluklarını hareket ettir, ayağa kalk, yürü, çabala, şirke ve tâğûta karşı çık, çok çalış, çok gayret et, destek ol, sosyal yardım yap” anlamındadır.

Tedebbur dedi ki...

NAHR ETME yani İNTİHAR etme;

Kişi Allah'ın yolunda fedakarlık yaparken, eğer her şeyini geride bırakabilme samimiyetini gösterebiliyorsa, işte buna Nahretme denilir..!

Bu deyimi ve buraya yazdığımın içeriğini daha iyi anlamak isterseniz 9/24`ü okuyun.
9/24 قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشٖيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَجِهَادٍ فٖى سَبٖيلِهٖ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقٖينَ
Okunuş Kul in kane abaukum ve ebnaukum ve ihvanukum ve ezvacukum ve aşiratukum ve emvalu nikteraftumuha ve ticaratun tahşevne kesadeha ve mesakinu terdavneha ehabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi fe terabbesu hatta ye'tiyallahu bi emrih, vallahu la yehdil kavmel fasikîn.
S. Ateş De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabânız, kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaret(iniz), hoşlandığınız konutlar, size Allah'tan, Elçisinden ve O'nun yolunda cihâdetmekten daha sevgili ise o halde Allâh emrini getirinceye kadar gözetleyin (başınıza gelecekleri göreceksiniz)! Allâh, yoldan çıkmış topluluğu (doğru) yola iletmez.

İşte orada yazılanları, Allah'a fedekarlıkla hizmet esnasında terk edebiliyorsan sen NAHR ETTİN demektir.

Yoksa nahr ya da intihar etmek, bir canlı hayvanı kurban etmek demek değildir.

İşte BUNU yapabilme samimiyetine ELKEVSER denilir.

Bundan şenea yapanları Allah , ELEBTER yapar yani BETER bir şekilde BİTİRİR..!

El ebter edilen kişi, nahr edemeyendir. Yani Elkevser verilmeyendir. Yani ensarullah (61/14) olurken 9/24`te anlatılanlardan nefsini sıyıramayandır..!
61/14 يَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا كُونُوا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عٖيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارٖى اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنٖى اِسْرَایٖٔلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوا ظَاهِرٖينَ
Okunuş Ya eyyuhellezîne amenu kunu ensarallahi kema kale 'isebnu meryeme lilhavariyyîne men ensari ilellah, kalelhavariyyune nahnu ensarullahi feamenet taifetum mim beni israile ve keferat taifeh, feeyyednellezîne amenu 'ala 'aduvvihim feasbehu zahirîn.
S. Ateş Ey inananlar, Allâh'ın yardımcıları olun! Nitekim Meryem oğlu Îsâ da havârilere: "Allâh yolunda benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havâriler: "Allâh (yolun)un yardımcıları biziz" dediler. İsrâil oğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkâr etti. Biz de inananları, düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler.

9/24 قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشٖيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَجِهَادٍ فٖى سَبٖيلِهٖ فَتَرَبَّصُوا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقٖينَ
Okunuş Kul in kane abaukum ve ebnaukum ve ihvanukum ve ezvacukum ve aşiratukum ve emvalu nikteraftumuha ve ticaratun tahşevne kesadeha ve mesakinu terdavneha ehabbe ileykum minallahi ve rasulihi ve cihadin fi sebilihi fe terabbesu hatta ye'tiyallahu bi emrih, vallahu la yehdil kavmel fasikîn.
S. Ateş De ki: "Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabânız, kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaret(iniz), hoşlandığınız konutlar, size Allah'tan, Elçisinden ve O'nun yolunda cihâdetmekten daha sevgili ise o halde Allâh emrini getirinceye kadar gözetleyin (başınıza gelecekleri göreceksiniz)! Allâh, yoldan çıkmış topluluğu (doğru) yola iletmez.

Allah cümlemize Nahr etmeyi ve dolayısıylada EL KEVSER`i nasip eylesin.

Adsız dedi ki...

Heya i am for the primary time here. I found this board
and I in finding It truly useful & it helped
me out much. I hope to offer one thing again and aid
others like you helped me.

Also visit my web site: Watch The Wolf of Wall Street online free no download
(http://www.boomfox.com/forum/member.php?action=profile&uid=88931)

Adsız dedi ki...

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to
say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!


my web-site ... http://wiki.centurion-project.org/index.php?title=Guidelines_On_Deciding_on_A_Auto_Audio_Method660926

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further
post thank you once again.

Here is my webpage - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Hi there to every single one, it's truly a pleasant for me to pay a visit
this web page, it consists of priceless Information.


Here is my page; pigolii

Adsız dedi ki...

Fantastic beat ! I wish to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a weblog site?
The account helped me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vibrant clear
idea

My homepage: Contract War Hack

Adsız dedi ki...

Hej , jag känner att jag lagt märke till att du besökt min hemsida så jag kom hit för att gå
tillbaka lusten ? . Jag försöker hitta saker att förbättra min hemsida!
Jag antar det ok att använda sig av några av dina idéer
!

Here is my blog :: spel casino ()

Adsız dedi ki...

Very energetic post, I enjoyed that bit. Will there
be a part 2?

Also visit my homepage flight simulator

Adsız dedi ki...

I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or
blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately
stumbled upon this site. Reading this information So i'm glad to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I came upon exactly what
I needed. I so much undoubtedly will make sure to do not forget
this web site and provides it a glance on a continuing basis.


Stop by my homepage - Dark Souls 2 Télécharger Gratuit

Adsız dedi ki...

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this write-up
plus the rest of the site is also very good.

Here is my web page http://iphone5unlockelephant.cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

Hiya very cool blog!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
I'll bookmark your site and take the feeds additionally?
I am glad to seek out so many helpful info right here within the publish, we want develop extra
techniques in this regard, thanks for sharing. . . .
. .

Take a look at my homepage ... Diamonds Dash Hack

Adsız dedi ki...

It's really a cool and helpful piece of info. I am satisfied that you shared this useful information with us.
Please stay us informed like this. Thank you for sharing.


my website ... Télécharger Lego The Hobbit Gratuit

Adsız dedi ki...

In other words, job vacancies put on drain on our national economy.
Many a times the educational competencies of the migrants
are at a better side compared to the aborigine citizens' competencies.

He provides you with correct information about the employment opportunities in Canada.


Feel free to visit my web page ... иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often
inside case you shield this hike.

Visit my homepage; capsiplex before and after ()

Adsız dedi ki...

Jag tillbringade alltid min halv timme att läsa denna blogg artiklar hela
tiden tillsammans med en kopp kaffe .

my blog - european roulette - minecraftfree.us,

Adsız dedi ki...

Hi there to every body, it's my first visit of this website; this webpage contains awesome and actually excellent data for visitors.


Here is my page vermont seo company

Adsız dedi ki...

First off I would like to say great blog! I had a quick question that I'd
like to ask if you do not mind. I was curious to find out how
you center yourself and clear your head prior to writing.
I've had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out.

I truly do take pleasure in writing but it just seems like the
first 10 to 15 minutes are usually wasted simply
just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
Many thanks!

My weblog; Download angry birds epic hack tool Free

Adsız dedi ki...

So we are still alive, despite the 6:1 odds people were giving us for
surviving our first day. There are many lovely outdoor wedding locations, beach weddings, lake front weddings, forest glade weddings, mountain weddings, river side weddings, garden weddings, the options are endless.

A cat tree, after all, must be a fun place as well
as a resting spot for your cat.

my web-site; how to build a arbor

Adsız dedi ki...

Hi would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm planning to start my own blog in the near
future but I'm having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then
most blogs and I'm looking for something unique.
P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!


Check out my blog; Free Download Watch Dogs Keygen

Adsız dedi ki...

At this time it seems like Wordpress is the preferred blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you are using on
your blog?

My homepage :: best web hosting reviews pcmag

Adsız dedi ki...

Ɗoes ʏօur blolg hаve a contact paǥe? I'm hɑving trouble locating іt
but, I'd lіke to shoot you an е-mail. Ӏ've got soime ideas
fօr уour blog yoou migҺt be inteгested iin hearing.

Εither wɑy, great site and Ӏ look forward to seеing it develop οѵer time.my website :: weight loss shakes

Adsız dedi ki...

Dark moods worsened, even as didn't take off for an additional five
hours. If you do develop blisters and may get in to determine the doctor
tomorrow (and use a few hundred bucks lying around) you are
able to get an anti-viral medication. Blood
is often a protein based stain so the utilization of hot water, ought to be avoided as this may.


My page; &12458;&12531;ラインゲーム ラン
キング

Adsız dedi ki...

It's appropriate time to make a few plans for the long run and
it is time to be happy. I've read this put up and if I may just I want to
counsel you some fascinating things or suggestions.

Perhaps you can write next articles referring to this article.
I want to learn more things about it!

Also visit my web site - battlefield 4 cheats multiplayer

Adsız dedi ki...

Thanks for some other great article. The place else
could anyone get that type of information in such an ideal approach
of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such info.


Also visit my web-site Clarisonic outlet

Adsız dedi ki...

Thankfulnеss to my faather who told me concerning thiѕ Ƅlog, this webpage is in fact awesome.


my աeb page :: walmart mattress

Adsız dedi ki...

Fantastic blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go
for a paid option? There are so many options out there that I'm totally overwhelmed ..
Any suggestions? Appreciate it!

Feel free to surf to my webpage; best web hosting services for small business

Adsız dedi ki...

First off I would like to say excellent blog! I had a quick question which I'd like to ask if you
do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing.
I've had difficulty clearing my mind in getting
my ideas out. I do enjoy writing but it just seems
like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just
trying to figure out how to begin. Any suggestions
or hints? Appreciate it!

Here is my web siteat Adult Only Games

Adsız dedi ki...

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we
communicate?

Feel free to surf to my site; cheap chi straightener

Adsız dedi ki...

I am sure this piece of writing has touched all the internet
visitors, its really really nice paragraph on building up new weblog.Have a look at my weblog ... online music marketing tips

Adsız dedi ki...

I used to be suggested this web site by means of
my cousin. I am not sure whether this put up is written through him as nobody else
recognise such detailed approximately my difficulty.
You're wonderful! Thanks!

Take a look at my page ... ray ban outlet

Adsız dedi ki...

I just like the valuable information you provide for your
articles. I'll bookmark your weblog and check again right here regularly.
I'm relatively certain I'll be told many new stuff right here!
Good luck for the next!

Here is my site: Hack angry birds epic

Adsız dedi ki...

I am really impressed with your writing talents
and also with the layout for your blog. Is that
this a paid topic or did you customize it yourself?

Either way stay up the nice quality writing, it's rare to peer a
great blog like this one nowadays..

Feel free to surf to my weblog; signature sneaker lines

Adsız dedi ki...

Asking questions are in fact fastidious thing if you are
not understanding anything entirely, except this paragraph gives good understanding even.


Here is my web-site; garcinia cambogia extract

Adsız dedi ki...

Hi there Dear, are you genuinely visiting this web site on a regular basis, if so afterward you will definitely take fastidious knowledge.My webpage :: traduzioni vocabolario italiano polacco

Adsız dedi ki...

Fantastic blog you have here but I was curious if you
knew of any message boards that cover the same topics discussed here?
I'd really love to be a part of online community where I can get responses
from other experienced individuals that share the same interest.
If you have any suggestions, please let me know.
Thanks a lot!

Feel free to surf to my blog :: สาวอุดร

Adsız dedi ki...

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog
and was wondering what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like
yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100%
positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

Thanks

my webpage: best free web Hosting sites free web hosting services

Adsız dedi ki...

Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost
on everything. Would you advise starting with a free platform like Wordpress
or go for a paid option? There are so many options out there that I'm totally confused
.. Any ideas? Many thanks!

My web page ... itunes gift card generator

Adsız dedi ki...

I every time spent my half an hour to read this web site's posts every day along with a mug of coffee.


Feel free to visit my webpage - video stripe credit card

Adsız dedi ki...

We are a group of volunteers and opening a new
scheme in our community. Your web site provided us with valuable info
to work on. You have done a formidable job and our
entire community will be thankful to you.

my homepage; xtreme profit copier scam

Adsız dedi ki...

Hey there are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
Any help would be really appreciated!

my blog :: shaw video on demand

Adsız dedi ki...

Hi to every one, it's genuinely a good for me to pay a quick visit this web page, it includes valuable Information.

my webpage: film streaming

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a really clear
clarification of the issues. It was really informative.

Your site is very helpful. Thank you for sharing!

My web blog ... voir film

Adsız dedi ki...

Great blog you've got here.. It's difficult to find excellent writing like yours nowadays.
I seriously appreciate individuials like you! Take care!!


my web blog ... cougar dating (tinyurl.com)

Adsız dedi ki...

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found
that it iss truly informative. I'm gonna watch out for brussels.

I will appreciate if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing.
Cheers!

Take a look at my web page; wordpress - date a cougar online

Adsız dedi ki...

Goоd day! Ӏ know this is kinda off topic but I was wondering iif yyοu knew whеte I could get a caрtcha plugin for my comment form?

I'm usinbg thhe same blog platform aas yours and I'm
hɑvin problems findіng one? Thanks a lot!


Also visit my page: weight loss uttah ()

Adsız dedi ki...

Excellent, what a website it is! This website presejts useful facts
to us, keep it up.

my weblog - sex chat

Adsız dedi ki...

It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this superb blog!
I suppose for now i'll settle for bookmarking and adding your
RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this site with
my Facebook group. Talk soon!

Visit my homepage ... free online dating and matchmaking

Adsız dedi ki...

Hi, Neat post. There is a problem together with your website in web explorer,
could test this? IE nonetheless is the market leader and
a good part of people will omit your great writing because of this problem.Feel free to visit my site - web hosting services comparison

Adsız dedi ki...

buy chanel bags outlet
Wow, this post is good, my younger sister is analyzing these kinds of things, therefore I am going to let know her.

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica outlet
Greetings from Los angeles! I'm bored to death at work so I decided to check out your website
on my iphone during lunch break. I enjoy the information you present here and can't wait to take a look when I get home.
I'm surprised at how quick your blog loaded on my phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
amazing site!

Adsız dedi ki...

Hi there, I log on to your new stuff on a regular basis. Your writing style
is witty, keep it up!

My webpage :: white magic healing spells

Adsız dedi ki...

I blog quitе often and I really thank you fоr your content.
Your article haas trtսly peakeɗ my interest. I'm gօing to bookmark your website and keep checking for new information about oncе pеr week.
I opted in for youг RSS feed too.

Also ѵisіt my weblog :: weіght los nutribullet recipes ()

Adsız dedi ki...

No matter if some one searches for his required thing, thus he/she desires to be available that in detail, therefore that thing is maintained
over here.

Review my webpage; je veux recuperer mon homme

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to pay a visit this website, for the
reason that i wish for enjoyment, as this this web page conations actually pleasant funny information too.


Also visit my web blog: comment récupérer votre homme

Adsız dedi ki...

Мy codeг is trying to convince mme to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.
Buut he's tryiong none the less. I've beeen using Movable-type on a
numbeг of wеbsites for ɑboht a year and am worгied about switching to aanotҺer platform.

I have heard gгeat things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
Any ind of help woսlɗ be greatly appreciated!

Mʏ site - pure hoodia gordonii

Adsız dedi ki...

At this time it appears like Expression Engine is
the preferred blogging platform available right
now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?


Here is my web blog; web site - -

Adsız dedi ki...

I have read so many articles concerning the blogger lovers except this paragraph is genuinely a pleasant article, keep it up.- plusrencontre
- plusrencontre
- plusrencontre
- plusrencontre
- plusrencontre
- plusrencontre

Here is my web page plusrencontre

Adsız dedi ki...

If you are a newbie to the world of internet marketing, or affiliate marketing, you have to
be careful of your approach, as to what direction you choose
to take to begin your marketing campaigns. Stop wondering how to make
quick money online and start making it happen today.
Depending on the approaches that you put in place, you stand
to make varying amount of money.

My blog :: make money online fast ()

Adsız dedi ki...

Greetings! Very helpful advice in this particular article!
It's the little changes which will make the most important changes.
Thanks for sharing!

Look at my homepage; google

Adsız dedi ki...

Buildings can be upgraded and improved and you can buy more land to expand
your resort. In fact, this is an area that has really exploded in recent years.
Reviews of these apps and others abound on the internet and there is a site where you can find user reviews or review
apps yourself to let people know what you think.


Feel free to surf to my page tap paradise cove hack

Adsız dedi ki...

It's remarkable to visit this website and reading the views of
all colleagues regarding this paragraph, while I am also keen of getting knowledge.


my web page: best web hosting service for small business
2012 ()

Adsız dedi ki...

прогон сайта можно заказать бесплатно в специальном разделе

Adsız dedi ki...

Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a
captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog
platform as yours and I'm having difficulty finding one?
Thanks a lot!

my webpage; pharmacie en ligne pharmacie en ligne pharmacie en ligne

Adsız dedi ki...

Please understand that, if this is case, you do
not have free will. If people think that you are not out there, they will not even bother being engaged in it.
It started with the Facebook fan pages, which allowed businesses
to build a presence for their brand on the social media website.


Feel free to surf to my website: Comment pirater compte facebook

Adsız dedi ki...

Its such as you learn my thoughts! You appear to
grasp so much approximately this, such as you wrote
the book in it or something. I feel that you simply could do with some p.c.
to power the message house a little bit, but instead of that, this is wonderful blog.
A great read. I will definitely be back.

My blog ... free mfc tokens

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı