6 Ekim 2015 Salı

DEĞİŞİMİN YOLU

Evrensel doğrular her daim güneş gibi parlar.

Bunlar, RABBİLALEMİNİN insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği karanlıklardan aydınlığa NUR a çıkaran ilkeleridir. / liyuhricekum minezzulumati ilennur. 14/1, 14/5, 33/43, 57/9, 65/11, 5/16, 2/257 vb.

Zira Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlatmak istediği evrensel ilkeler her daim insanı, toplumu ve yaşamı mutlu etmek için önemli ve vazgeçilmez bir yoldaştır, nurdur, rehberdir, hediyedir, hidayettir, terbiyedir, eğitimdir, yaşamdır. 2/2, 2/5, 2/38, 2/97, 17/9, 3/4, 3/138, 6/88, 7/52, 12/111, 16/64, 16/89, 16/102, 17/9, 20/123, 27/2, 27/77, 28/43, 31/3, 40/54, 45/20, 46/30 vb

İnsan, gözünü kapatmakla, sadece kendine gece yapar.
Aklını kullanmayan, sorgulayıp düşünmeyenler de yaşamını ve çevresini karartır. Her dünyayı cehenneme çevirir.

Değişim için, gündemdeki varlığın İNSAN olduğu bilinciyle hareket edilmelidir.
Her insan en güzel biçimde yaratılmıştır.
Vicdanının sesini dinlemesine zemin oluşturulmalıdır. 
Gönüller fethedilince, vicdanlar dirilince de düşünce, inanç, kabullenim ve yargılar her zaman değişebilir. 

Bu da, sevgi, alaka ve muhabbetle gercekleşebilir.

Yasaklar veya baskıyla hiçbir şey def edilemez.
Zorbalık, dayatma, geçici sonuçlar alsa da, kalıcı olarak değişimi gerçekleştiremez.

Zira, insan ancak İKNA ile kalıcı olarak değişebilir.

İnsan, evrensel doğrularla, ikna ve terbiye ile eğitimle, değişim ve dönüşümle ancak kalıcı olarak değişebilir. Kötülüğü en güzel şeyle def et, gider. İdfa'billeti hiye ahsenus seyyieh 23/96, 41/34 vb.   

Değişim, var olandan olması gerekene, kainatta var edilen ilkelerine uygun davranarak gerçekleşen büyük bir arınma ve yüceliştir.

Bu anlamda en etkili unsur, savunduğu ve davet ettiği güzelliği yaşamında göstermektir.
Lisanı Hal, Lisanı Kal den daha etkilidir, taa yüreklere, özüne işler ve değişimi tetikler.

Gövdeyi oluşturan insanlar değişmedikçe toplum da, baştakiler de değişmez. 8/53, 13/11
Kendini değiştirmeyen toplumun değişmesini bekleyemez.
Karanlığa ışık olmadıkça toplum da aydınlanmaz.
Bir olmadıkça 11, 111 ve diğerleri de olmaz. 


5/105- Yaklaşık meallerde- Ey inananlar, siz kendinize bakın, siz doğru yolda olduğunuz takdirde sapan kimse size zarar vermez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O size ne yaptığınızı haber verecektir. Ya eyyuhellezine amenu aleykum enfusekum, la yedurrukum men dalle izehtedeytum, ilellahi merciukum cemian fe yunebbiukum bi ma kuntum ta'melûn


Daha güzel, hak ve gelişmiş olana karşı direnenleri, değişmekten kaçanları da, bedeli ağır da olsa HAYAT törpülüyerek eğitip değiştirmektedir.

Burada, gönül adamına, dava adamına ve bu yoldaki sabrına, mücadelesine, azmine, uzun soluklu yürüyüşüne, her dünyayı kurtarma aşkına, sevgisine, alaka ve muhabbetine, bunu yaşamda göstermesine gerek vardır.

Bir insanı kurtarmak veya hak, güzel ve doğruyla buluşturmak da tüm insanlığı kurtarmış kadar anlamlıdır. Kim insanı yaşatırsa, diriltirse, bütün insanları yaşatmış gibi olur. 5/32 vb.

Muhabbetle,

FEDAKARLIK NEDİR BİLİRMİSİN

Menfaatlerin çatıştığı yerde erdem fazilet fedakarlık ortaya çıkar
Zor şartlarda fedakarlık yapabilmek, başkalarının derdini acısını paylaşmak, hakk olanı her daim savunmak, yüceliktir

Her hayır ve fedakarlık, her dünyada güzellik olarak karşılık bulmaktadır.

Hayırda  misli veya  katları  verilirken, fedakarlık da günahlardan kurtulmak, temizlenmek ve cennete ulaşmak vardır.

Amenu ve amilus salihati, daha iyi, güzel, doğruya değiştiren, dönüştüren amellerdir. 

Ancak fedakarlıklarla, sabru cemille, kendini, başkalarını, insanlığı, Rabbilalemine, evrensel ilkelere, güzele, doğruya ve hakk olana dönüştüren, islah eden ameller başarılmaktadır.

Zira, FEDAKARLIK en sevdiklerinizi karşılıksız vermektir 3/92, 9/24.

Vermek değil, en sevdiklerini,  sevdiklerinden sarsacak şekilde ikram etmektir.

Hayırdan farkı da budur.

9/111 de yaklaşık mealen -Allâh, mü'minlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır/ İnnellaheştera minel mu'minine enfusehehum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh…  Dediği de bu Fedakarlıktır.

Bu nedenle, fedakarlık cennete giden yoldur.Hem de her dünyada CENNETİ İNŞA EDER.

Böylece, yapılan her fedakarlık, en güzele ulaşmada yeni bir güç ve güzellik katar. Kelebek etkisi yapar. Daha güzel olanların doğmasına öncülük eder.

Örneğin; Omar Muhtarlar şehit olur, binler, milyonlar Omar Muhtar olmasına vesile olur. Sütçü İmam çıkar zalimin uzanan elini kırar, şehit olur, milyonlar Sütçü İmam olur. Filistin zulmune karşı bedeniyle de dur diyen ve İsrail tankının altında ezilen Rachel Corrie’ler yerine Filistinde ve Dünyada milyonlarca Racheller oluşur.

Bunlar aynı zamanda Haniftirler. İbrahim AS dan, Muhammed Peygambere, Ebu Bekirlerden, Ömer, Osman Ali, Hasan, Hüseyine, yakın zamanda, Malcolm X den, Rachel Corrie’ye kadar, daha nice isimsiz hanif insanlar var, hep te olacaktır.

En sevdiğini vererek fedakarlık şerbetini içenlerden olmak dileğiyle,

Muhabbetlerimle,


Yaklaşık meallerde:

 • 2/158-Kim kendiliğinden bir iyilik yaparsa bilsin ki, Allâh karşılığını verir, (yaptığını) bilir. ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alîm. 
 • 2/286-Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. leha ma kesebet ve aleyha mektesebet,
 • 4/40-Allâh zerre kadar haksızlık etmez, zerre miktarı bir iyilik olsa ONU KAT KAT YAPAR VE KENDİ KATINDAN DA BÜYÜK BİR MÜKÂFÂT VERİR. İnnellahe la yazlimu miskale zerrah, ve in teku hasenetey yudaifha ve yu'ti mil ledunhu ecran azîma.
 • 6/160-Kim iyilik getirirse, ona o(getirdiği)nin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezâlandırılır, onlar haksızlığa uğratılmazlar. Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha, ve men cae bis seyyietife la yucza illa misleha ve hum la yuzlemûn. 
 • 11/114-iyilikler, kötülükleri giderir. innel hasenati yuzhibnes seyyiat 
 • 12/90-kim (Allah'tan) korkar ve sabrederse, Allâh iyilik edenlerin ecrini zayi etmez." innehu mey yetteki ve yasbir fe innellahe la yudi'u ecral muhsinîn. 
 • 25/70-Allâh onların kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat, ve kanellahu ğafurar rahîma. 
 • 28/77-Allâh sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Vebteği fima atakellahud daral ahirate ve la tense nesibeke mined dunya ve ahsin kema ahsenellahu ileyke ve la tebğil fesade fil ard, innellahe la yuhibbul mufsidîn. 
 • 28/84-Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha güzeli vardır. Kim kötülük getirirse, kötülükleri yapanlar, ancak yaptıkları (kötülük) kadar cezâlanırlar. Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha, ve men cae bis seyyieti fe la yuczellezine amilus seyyiati illa ma kanu ya'melûn. 
 • 42/23-Kim bir iyilik yaparsa ONUN İYİLİĞİNİ ARTIRIRIZ. Şüphesiz Allâh bağışlayan, (iyiliğe) karşılık verendir.
 • Zalikellezi yubbeşşirullahu ibadehullezine amenu ve amilus salihat, kul la es'elukum aleyhi ecran illel mevededdete fil kurba, ve mey yakterif haseneten nezid lehu fiha husna, innellahe ğafurun şekûr. 
 • 55/60-İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir? Hel cezaul ihsani illel ihsân.


GERÇEK VE EBEDİ BAYRAM NEDİR BİLİRMİSİN

Bayram, neşenin, sevincin ve mutluluğun adıdır.

Gerçek bayramı ise, deneme, tekamül ahsenu amel için var edilen insanın 11/7, 18/7, 67/2, bu amacı gerçekleştirip her alemde cenneti yaşamasıdır.


Kitap der: “Benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”2/38,20/123 vb.

Bunun yolu ise, yaratılmış kainat kitabından ya da yazılı kitap Kuranı Kerimden çıkarılacak doğru manaları, evrensel ilkeleri yaşamına uygulamaktır 97/1-5, 2/185, 5/114 vb. 

Bunu başardığı ölçüde her alemde gerçek ve ebedi bayramlara kavuşmaktadır.

Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan, "Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah, hesabı pek çabuk görendir. 2/200-202

Bu tercihi yapma gücü, yetkisi ve donanımı insanda var edilmiştir. 17/13,91/7, 8, 9 10; 92/4; 95/4, 5 vb.

Rabbilalemine, Yaratılmış ve Yazılmış Kitabın ayetlerinin anlattığı ilkelere uyarak Cennet ya da sırt dönerek Cehennemi yaşamak insanın tercihine kalmıştır. Cennet gibi, Cehennemi de insan tercihleriyle kendisi inşa eder 7/179, 11/119, 32/13 vb.

Herkes seçtiği yaşamın bedeliyle karşılaşır. Zirainsana çalışmasından vesile ve sebep olduklarından başkası yoktur. 53/39-42,79/35, 76/22, 4/32, 36/12, 3/195, 34/3, 10/61vb.    

İKRA emrine ses verenlere,
Tarihsel anlamdan evrensel ilkelere ulaşanlara,
Bu anlamda ramazanları her türlü sıkıntıları, oruçla muttaki tavırla karşılayıp,
Her anını kadirleştirip bu evrensel ilkeler deryasından yararlanıp gerçek bayramlarakavuşanlara,
Her alemde cenneti yaşayanlara,
Selam olsun.   http://aaldemira.blogspot.com.tr/2013/07/kuran-okumak.html

Bayramlarınız daim, kutlu, çoşkulu, bereketli, gerçek ve cennet misal olması dileğiyle

Muhabbetle,

CENNET ELLERİN ARASINDA


İnsan, ahsenu ameladaha güzel iş yaptığını deneyelim 11/7,18/7, 67/2  diye var edilen, Fuad, Basar, Semi verilen ve Vicdan ile donatılan insana, Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki evrensel ilkeler de rehber olarak ikram edilmiştir.

Bunu,Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki evrensel ilkeleri anlayıp yaşayanlar, her alemde  “Benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”2/38,20/123 vb. ayetiyle hemhal olmaktadır.

Bu Kitap  ancak, MÜTTAKİLER için HUDEN HEDA HEDİYE, HİDAYET dir. Zalikelkitâbu la raybe fih, HUDEL LİL MUTTEKÎN. 2/2 .

MÜTTAKİLER önem ve öncelik verenlerdir.  ALLAHA yardımcılar olanlardır. 47/7, 3/52, 61/14 vb.

Böylece, ALLÂH onlardan râzı olmuş, onlar da O'ndan râzı olmuşlardır.58/22, 9/100, 5/119, 98/8 vb

Razı olmuş ve razı olunmuş olarak Rabbine dön! 89/28,
Kullarımarasına gir 89/29
Vedhulicenneti.  Cennetime gir 89/30,

Allah'tan razı olmak, Rabbilalemine, ilkelerine uymaktır. Her dünyada Cennete girmektir. 

Bunlar, “İnanıp salihatı yapanlardır.  Onlar cennet halkıdır. Sürekli cennettedirVellezine amenu ve amilus salihati ulaike ashabul cenneh, hum fiha halidûn. 2/25, 2/82, 2/277, 3/57, 4/57, 4/122, 4/173, 5/9, 5/93, 7/42, 10/4, 10/9, 11/11, 11/23, 13/29, 14/23, 18/30, 18/107, 19/96, 22/14, 22/23, 22/50, 22/56, 24/55, 26/227, 29/7, 29/9, 29/58, 30/15, 30/45, 31/8, 32/19, 34/4, 35/7, 38/24, 38/28, 41/8, 42/22, 42/23, 42/26, 45/21, 45/30, 47/2, 47/12, 48/29, 65/11, 84/25, 85/11, 95/6, 98/7, 103/3 vb..

Amenu ve amilus salihati, daha iyi, güzel, doğruya değiştiren, dönüştüren amellerdir.

Kendini, başkalarını, insanlığı, Rabbilalemine, evrensel ilkelere, güzele, doğruya ve hakk olana  dönüştüren, islah eden amellerdir.

Bunlar,  fedakarlık gerektiren, sabırla başarılan, her alemi de cennetleştiren amellerdir. Asıl iyilik yani, fedakarlık gerektiren EL BİRR olan amellerdir.

Amenu ve amelus salihat, haseneden, iyilik, yardım ve güzelliklerden farklıdır. Değişim ve dönüşüm oluşturmasıyla ve fedakarlık gerektirmesiyle, sabrı cemille, muttaki olmakla farklılaşmaktadır. 9/111, 3/92, 9/24 vb.

Her hayır ve fedakarlık, her dünyada güzellik olarak karşılık bulmaktadır.

Ancak, hayırda  misli veya katları  verilirken, fedakârlıkta, amelus salihatta, muttakilikte, günahlardan kurtulmak, temizlenmek ve cennet vardır. 29/7,  47/2.

Zira, bu fedakarlıklar, asıl iyilik yani, EL BİRR Allahe var gücünle yardım etmektir. Başkalarının derdini gerçekten dert edinmektir. Sevdiklerini bu uğurda İNFAK etmektir.

Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada ver"diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan, "Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır.Allah, hesabı pek çabuk görendir. 2/200-202

Rabbilalemine, Yaratılmış Ve Yazılmış Ayetlerinin anlattığı ilkelere uyarak Cennet ya da sırt dönerek Cehennemi yaşamak insanın tercihine kalmıştır. Cennet gibi, Cehennemi de insan tercihleriyle kendisi inşa eder.7/179, 11/119, 32/13 vb. 

Herkes seçtiği yaşamın bedeliyle karşılaşır. Zirainsana çalışmasından vesile vesebep olduklarından başkası yoktur. 53/39-42,79/35, 76/22, 4/32, 36/12, 3/195, 34/3, 10/61vb.    

Zaman gösterdi ki: “Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. S Nursi.”

Muhabbetle,

5 Ekim 2015 Pazartesi

OKUMAYI ANLAMAK

Okumak kadar, belki de daha önemlisi OKUMAYI ANLAMAKTIR.
Okumak nedir?
Lafızlara ses vermek mi?
Cümleleri tekrarlamak mı?
Yoksa, algıladıklarımızı depolamak, ya da bunları yarıştırmak mıı?

Değişmek ve böylece en güzele en doğruya, mükemmele doğru yücelmek mi dir?

Yoksa TELAFFUZ anlamadan kelimeleri SESLENDİRMEKten veya mealleri TEKRARLAMAKTAN veya bilgi DEPOLAMAKTAN veyahut daYARIŞTIRMAKTAN ileri gitmiyor değil mi

Oysa, KİTAP OKUMAK DEMEK, yaratılmış ya da yazılmış olsun, aklı, kalbi ve zihni olarak HER TÜRLÜ AYARTILARDAN UZAKLAŞARAK, tüm benliğiyle DOĞRULARA TESLİM OLMAK AMACIYLA akletmek, düşünmek, sorgulamak ve TEDEBBÜR YAPMAKTIR yani, satır aralarını, arka planını, temel ilkelerini, anlatmak istediklerini anlayıp, hayatını buna göre yapılandırarak tedbir almak, değişmektir.

Bu nedenle, BÖYLE OKUMAK, yani, ikra, tertil, tilavet ve tedrisat ile teakkul, tefekkür, tefakkuh ve tedebbür insanı değiştirirken, en doğruya, mükemmele doğru yüceltir, TEZEKKÜR yaptırır.


YA KURAN...
Herbir eserde ya da ayette, anlatılmak istenen evrensel mana,
bu okumalarda bulunabiliyor mu?


Sevgili Dostlar, Yazılı Kitap Kuranı Kerimde buyuruyor ki:Yaklaşık Meallerde:

*6 Enam 38 ...ma ferratna fil kitabi min şey'in ......Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. ...
*16 Nahl 89 ...ve nezzelna aleykel kitabe tibyanel likulli şey'iv ve hudev ve rahmetev ve buşra lil muslimîn. Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik
*2 Bakara 2 Zalikel kitâbu la raybe fih, hudel lil muttekîn. İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler için yol gösterici hediyedir.
*39 Zümer 27 Ve le kad darabna lin nasi fi hazel kur'ani min kulli meselil leallehum yetezekkerûn. Biz, bu Kurân’da insanlara, tezekkür etmeleri için her temsili anlattık.
*30 Rum 58 Ve le kad darabna lin nasi fi hazel kur'ani min kulli mesel,...Biz bu Kurân’da insanlara her çeşit misali getirip anlattık.
*5 Maide 3 ...elyevme ekmeltu lekum dinekum ve etmentu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dina...Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'a razı oldum."

Yine:
*56/81 Efebihazelhadisi entum mudhinûn.Şimdi siz, bu hadisi mi küçümsüyorsunuz?
*45/6 Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hakk, fe bi eyyi hadisim ba'dellahi ve ayatihi yu'minûn.İşte şunlar, Allâh'ın âyetleridir, onları sana gerçek ile okuyoruz. Allah'tan ve O'nun âyetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar?
*77/50 Febieyyi hadisim ba'dehu yu'minûn. Onlar bundan sonra hangi hadise inanacaklar?

Bu nedenle, yaratılmış kitap gibi yazılmış kitabı yani Kuranı Kerimi İKRA yapmalıdır. Yani, okumalı, anlamalı, düşünmeli, ibret almalı, ders çıkarmalı, yaşamalı ve anlatmalıdır. Bu doğrultuda KİTAPLARI anlamada, Nahl suresindeki arı misalini de dikkate almalı. Arı, özü olan her çiçeğe konar. ÇİÇEĞİ DEĞİL ÖZÜNÜ ALIR. Kendi potasında özümler. Fıtratına konulan İlahi sistem çerçevesinde yoğurur ve bal yapınca gider kusar, dağıtır. Bir kısmını kullanır, çoğunu da insanlığa onların yararlanacağı biçimde armağan eder.

Kuranı Kerimi daha iyi ve daha doğru anlamada, ortak aklın oluşmasında, başta en güzel örnek olan Peygamberimiz olmak üzere, bu yolda damgasını vuran HER ÇİÇEKTEN, her görüşü değerlendirip özünü almalı. Asla ÇİÇEĞİ KOPARIP, AYNEN ALMAK YERİNE, çiçeğin özüne ulaşıp mutlaka Kuran ilkeleri boyutunda değerlendirmelidir. Arı misali bal üretip, insanlıkla paylaşmalıdır. İNSANLIĞA SUNULAN BALIN KALİTESİ ÖLÇÜSÜNDE İNSANIN RABBİ HUZURUNDA DEĞERİNİN OLDUĞU AŞİKÂRDIR.

Yine, Kuranı Kerimin TARİHSEL ANLAMI İLE EVRENSEL ANLAMININfarkına vararak, her bir şeyi de İKRA yapmayı, yani, okumayı, anlamayı, düşünmeyi, ibret almayı, ders çıkarmayı başarmalıdır.

İKRA, yaratılmış KAİNATI ve yazılmış KURANI KERİMİ , tüm benliğiyle DOĞRULARA TESLİM OLMAK AMACIYLA akletmek, düşünmek, sorgulamak ve TEDEBBÜR YAPMAKTIR. Okumak, anlamak, ibret almak, yaşamak ve anlatmaktır.

İkrası, alakası sadece TELAFFUZDA kalırsa, MEALDEN, görünenden de öteye geçmezse, ahlakının da yüzeysel kalması kaçınılmazdır.

Oysa, öyle bir alaka ister ki, Alak gibi, döllenmiş yumurtanın, emriyonun rahim duvarına tutunurken gerçekleştirdiği gibi taa atardamarlarına kadar uzanıp, anasının en güçlü damarlarından beslenmesi misali, insan da KURANIN TAA TEMELLERİNE, İLKELERİNE, EVRENSEL DEĞERLERİNE, ÖZÜNE, ESASINA, MANASINA anlatmak istediklerine ulaşacak şekilde alaka kurarsa, o nispette Kuranla beslenip, ahlaklanır.

Bunu yaparken, düşünmeyle ilgili örneğin “bunda düşünenler için ibretler vardır” vb yüzlerce emri ve AKLETMEK, TEFEKKÜR YAPMAK, TEFAKKUH YANİ SORGULAMA vb kelimeleri dikkate almalı; bunlardan biri olan, arka planını, satır arasını ve temelleri, anlatmak isteneni araştırıp tedbir almayı ihtiva eden ve emredilen TEDEBBÜR OKUMASINI da unutmamalıdır.

YAZILI Kitap Kuranı Kerimde kullanılan her kavrama ve bu kavramların turevlerine dahi Rabbilmizin ne anlam yüklediği, bildiğimiz veya ataların öğretilerinden, hatta değişerek gelen sözcük bilgilerinden ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ dir. Bu hususta 6/115 önemli bir ayraçtır. Benzer diğer ayetler de, 7/71, 12/40, 13/33, 53/23 vb bulunmaktadır. Bu ilkeye uygun bakmak ve görmek anlamak ve yaşamak esas olmalıdır.

Rabbimizden gelmiş, hayat rehberi olan mektubu YAZILI KİTAP OLAN KURANI KERİMİ ve insan, toplum vb de dahil YARATILMIŞ KİTABI;İKRAyaparak ASIR, yani sıkıp suyunu, özünü, ilkelerini çıkarmalı; bu suyla, ilkelerle İNŞİRAHA ulaşıp, bakış açısı zenginliğini kazanıp; İNZALE yani, bu kitaplardan elde edilen ANLAMLARI, KURAN HAKİKATLERİNİhücrelerimize kadar indirip, Kuran rehberliğine dayalı yaşamı başarmalı ve öncelikle bu dünyada NURA, aydınlığa, mutluluğa, CENNETE ulaşmalı, böylece “Sen Ondan razı, O da senden RAZI olarak Rabbine dönenlerden olmayı hedeflemelidir.
http://aaldemira.blogspot.com.tr/2013/07/kuran-okumak.html

Bu arada, Alİ ŞERİATİnin, yazılı kitap Kuranı Kerimi anlamak hususundaki görüşlerini size sunarken, asıl olanın MANA ÇIKARMAK olduğu yolundaki görüşünün altını birkez daha çizmekte yarar görmekteyim.

Buyrun:

"Kur’an’ı Anlamak Şimdi yine aynı kitap önümüzde bulunuyor; gerçi mesaj getirici değil; ama mesajı var. Bu mesaj bize sorumluluk yüklüyor.İşte bu yüzden ben tarih dersini bu aşamadan sonra Kur'an'dan alacağım. Bundan sonra bütün incelemelerimi Kur'an üzerinde yoğunlaştırmaya karar verdim. Bugüne kadar çeşitli konuları, çeşitli alanlarda ortaya koyduğumda dayanaklarımda ve şahit getirmelerimde Kur'an'dan fazla yararlanmadığımı görmenizin iki sebebi vardı: Birincisi, esasen, her şeyden önce düşünmenin, bağımsız ve mantıklı düşünmenin, bir söze dayanmadan düşünmenin kendisi başlamalıdır. Bir diğeri de daha çok şu sebeptendir.

Ben sade bir araştırmacı, kitap ve inceleme ehli bir insan olarak, nazari ve ilmi bir mesele ortaya koyduğumda, kesinlikle benim gözüme çarpan, sonuç çıkardığım, delil getirdiğim şeyin bir yanılma payı vardır. Bundan dolayı benim veya benim gibi olanlar tarafından "şu ancak böyledir, başka türlü olamaz" şeklinde bir görüş öne sürülmemiştir, olamazda. Bizim inandığımız ve emin olduğumuz şey, daima daha iyi ve doğru anlama çabasında olduğumuz, bu iş için herkesten yardım dilediğimiz, hatta düşman vekötü adlı kimselerin bu yolda bize yardım edecekleri, ettikleri konusudur.

Bunun için, bir tez ve bir ilmi görüş çıkardığımda veya inandığım bir mektepten söz naklettiğimde; eğer Kur'an'ın uygun, büyükçe bir suresini, bir ayeti alıp, o konunun altına yazar, ona dayanırsam, bu, Kur'an'ı, kendi fikrimi ispatlamak yolunda kullanmam demektir.Kur'an daima böyle bir araştırma veya tebliğ yönteminin kurbanı olmuştur.Kur'an, daima buyruklarımızı -ne olursa olsun- ispatlamak için bir alet olmuştur. Hiç bir zaman hiç kimse, her şeyi, -mezhebi, ilmi, edebi- bütün zihniyetini ve bilgisini bir tarafa fırlatıp; önceki görüşlerinden arınmış bir zihinle Kur'an'a yönelmemiştir.

Söylediğime uygun bir hadis vardır: "Her kim Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir ederse, yeri ateştedir,", Bu "görüş"e "akıl"dediler, yani her kim Kur'an'ı aklıyla tefsir ederse...! Öyleyse neyle tefsir etmek, doğru tanımak için akıldan başka bir yolumuz yok. Sonra hayır diyorlar,BİZİM MAKSADIMIZ HER AYETİN ALTINA İMAMDAN BİR RİVAYET GETİRMEKTİR! Efendi!Yoksa bu rivayeti de AKILLA SEÇMEK GEREKMEZ Mİ? Yoksa, bu ayetin tefsiri olan rivayeti aklımızın seçmesi, anlaması gerekmez mi? Bunu ayetin altına getir,sonra da bu ayetin manasının bu olduğunu anla?!! Akılsız adamın başına istediğin kadar ayet, istediğin kadar rivayet döksen yine de fayda etmez.Sağırlara çağırını işittiremezsin, hele bu sağır ve dilsiz insan, o sesi çağrıyı anlamıyor, duymuyorsa. Bu adamın canı sıkılır, sinirlenir de, senden bezer, kaçar, sırtını döner. Artık peygamberin kendisi bile ona bir şey duyuramaz.

Öyleyse mesele Kur'an'ı "görüşle tefsir etmemektir. "Görüş" ne demek? Yani daha önceki fikir ve inançlarımız.Önce filan ilmî, fiziki, kimyevi, fıkhi, mezhebi, görüşe inanıyor, ondan sonra GİDİP KUR'AN'DA, ÖNCEKİ GÖRÜŞ VE İNANCIMIZIN İSPATI PEŞİNDE DOLAŞIYORUZ. İştebu yüzden bakıyoruz ki Şia, Kur'an'ın ardından gidiyor, Şia çıkıyor;Sünni gidiyor, Sünni çıkıyor; Vehhabi gidiyor, Vehhabi çıkıyor; Cebri gidiyor, Cebri çıkıyor;Nasibi gidiyor, Nasibi çıkıyor;İhtiyari gidiyor, İhtiyari çıkıyor; .

İyi ama o halde Kur'an ne yapıyor? Bütün bunlar görüştür ve bütün bunlar görüşle yapılmış tefsirlerdir.

ÖYLEYSE NASIL OLMALIYIZ? 

Önceki bütün görüşlerden arınmış, veraset yoluyla veya zorla yüklenmiş bütün önceki inançlardan temizlenmiş bir akıl; idmanlı, uyanık bir zihin olarak; mantıki ve akli, kudretli, uyanık, MANA ÇIKARICI, ama daha önceki herhangi bir görüşü ispatlamaya taassubu ve taahhütü olmayan bir görüşle, Kur'an'a gitmeli ve Kur'an'ın içinden neyin ne olduğunu görmeli ve çıkarmalıdır...

[İki Sure, İki Yorum] Ali Şeriati


SONUÇ

Sevgili Dost, bunu sen yazacaksın,
sözlerinle,
yorumlarınla,
tercihlerinle,
yaşamınla,
yaptığın paylaşımlarınla,
......
Haydi başlayalım...

4 Ekim 2015 Pazar

HER ANINI, GÜNÜNÜ KADİR GECESİ YAPMAK ELİNİZİN ARASINDA

 “Biz onu Kadir Gecesinde indirdik. 
İnsanın yaşamını cennetleştiren, Yaratılmış ve Yazılmış Kitaptan çıkarılan evrensel manalar, ilkeler, aradığı çözümler Kurandır. Kuranın indiği, onunla buluştuğu anlar, geceler kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kuranı ikra yapmayan, okuyup, anlayıp düşünüp ibret almayan, bu ölçütleri yaşamına geçirmeyen, Kuranlı yaşamın kıymetini bilemez, anlayamaz.
Hala Kuranı anlamaya, kıymetini kavramaya, idrak etmeye, yaşamına hakim kılmaya çalışmayacak mısın? Her gününü kadir, kıymetli yapmayacak mısın? Her anını, Kuranı yaşayarak,  kadir gecesi yapmak senin elindedir.

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Kuranlı geceler, Kuranın gündem yapıldığı vakitler, Kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, Kuran değerlerinin, ölçülerinin yaşama geçirildiği, gereğince uygulandığı hayatlar; bin aydan, Kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.
Bunları diğer insanlarla paylaşmak, anlatmak, örnek ve öncü olmak da bin aydan, ömürden DAHA DA faydalıdır.

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de inerZira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın ikra yapıldığı, sorunlara sıkıntılara sabırla, fedakarlıkla, özveriyle çözüm arandığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, manası, ilkeleri, hedefi, amacı, insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, motive eder, ruhunu kaplar, yaşamını nurlandırır.

Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, karanlıklar giderilinceye, doğru manalar yaşamını nurlandırıncaya, hayatını Kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.  http://aaldemira.blogspot.com/

Ramazanlar, Kuranın, evrensel ilkelerin insana, insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine indiği, içselleştirildiği süreçlerdir. Şehru ramedanellezi unzile fihil kur'anu 2/183, 185.
Böylece, Kadir anları, geceleri ancak RAMAZANLARDA ve böyle ORUÇLA yaşam sürenlere, duruş gösterenlere, çile çekenlere ikram edilmektedir.97/1-5.
Ramazanları, Oruçla yoğrulanlardan olup evrensel çözümler deryası olan KURANLA nurlaştıranlardan, her anını Kadir anı gecesi yapanlardan olma dileğiyle,

ORUÇ SAVM NEDİR BİLİRMİSİNhttps://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/oru%C3%A7-savm-nedir-bilirmisin/1613300738959047

Muhabbetle

SAFINI BELİRLEMEK

A İzzetbegoviç: "Herşey bittiğinde, hatırlayacağımız şey, düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın SESSİZLİĞİ olacaktır".
NE ACI! değil mi?
Oysa, safımızı belirlemiş olmamız bile çok anlamlıdır.
Aşagıdaki yazıya buyrun:

Bir yaz sıcağı. Öğle vakti. Oruç, susuzluk ve sıcak. Şehrin merkezinde de Cuma yoğunluğu.

Ne olursan ol, kim olursan ol, nerde nasıl, ne şekilde olursan ol, her zaman vicdanının sesini dinleyen ve bu sesin gücüyle yolara düşen kadınlı, erkekli, genç, yaşlı, çocuk ama YÜREKLİ insanlar. İnsanlığın gereğini yapmak için yollara koyulmuş. Zalime, her yerdeki zulmün her çeşidine, elan İsraile, yeter, kahrolsun diye haykırılmakta.

Yanımda bir genç, matbaada asgari ücretle çalışıyormuş, izin almış, nefesi çıktığınca, ciğerleri sökülürcesine, ibadet aşkıyla slagonlara eşlik ediyor. Öbür yanımda bir tonton dede ve nine var, onlarda taa yürekten ses veriyorlar. Bir öndeki orta yaşlı adam da: Bağır bağır ne olacak bir şey olmuyor diyor. İsrail, zalim devlet ABD destekliyor, ne yapsan boş boş diye mırıldanıp, söyleniyor.

Bir genç kız, Gönlü Güzel İnsan birden haykırdı ! Hiç merak etme, yeter ki sen Safını belirle. Gör bak neler olur, eğer safında hep durabilsen. Nine imdada yetişti:-Oğlum, dedi. Karınca misali. Hacca varamazsak da, HİÇ OLMAZSA BU YOLDA ÖLÜRÜZ, umutvar ol. Rabbimiz var.

Bana uygun bir destek verin dünyayı yörüngesinden çıkarayım. Arşimet MÖ 287-212 in sözü aklıma geldi. Bittim noktasına gelinceye kadar HAK davanda ol, gör bak zalimler nasıl biter, zulüm nasıl sona erer. İşte sosyal olaylarda destek bu, Rabbilaleminin evrensel ilkesidir. Yeter ki, safınızı belirleyip safınızda durup, gereğini var gücünle bitim noktasına kadar yapabilmektir.


Nitekim Yaklaşık Meallerde :
-Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu, öyle sarsılmışlardı ki, nihâyet ERRESULU ve onunla birlikte inananlar: "Allâh'ın yardımı ne zaman?" diyecek olmuşlardı. İyi bilinki, Allâh'ın yardımı yakındır. Em hasibtumen tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselullezine halev min kablikum,messethumul be'sau ved darrau ve zulzilu hatta yekuler rasulu vellezine amenumeahu meta nasrullah, ela inne nasrallahi karîb 2/214.  


Yapabilenlere selam olsun.
Muhabbetlerimle,

ORUÇ SAVM NEDİR BİLİRMİSİN

2 Temmuz 2015, 17:04
Oruç, açlıktan, susuzluktan, lüzümsuz konuşmaktan, duruştan da ötedir.

Oruç, Allah yolunda, her tür sıkıntıda, sabırla, salatla, şükürle, hamdla, daha güzel olana ulaşıncaya kadar direnerek dayanarak, ahsenu amela yapmanın, Rabbilalemine, ilkelerine her durumda önem ve öncelik vermenin, yani takvanın, muttaki olmanın/leallekum tettekûn olma yoludur 2/183. 

Şöyleki:
Ramazan, açlıktan, susuzluktan da öte, her tür sıkıntı, üzüntü, tasa, bitkin düşme, kavrulma, yanma vb her tür maddi ve manevi sıkıntıların yaşandığı dönemdir. 

İnsan iki şekilde ramazanla karşılaşılmaktadır.
1-Rabbinin rızası yolunda, tekamül etmek ve en zirve ahlaka ulaşmak için isteyerek aç susuz vb yoksunluklarla sıkıntılarla belli süre Ramazan ayında olduğu üzere yaşanmaktadır.

2-Bir de istemeden, denenmek, tekamül etmek için sunnetullah gereği, insan, var oluş nedeni olan ahsenu amelden yana olduğunda, maddi ve manevi her tür sorunla, sıkıntıyla, BELA ve FİTNE ile çoğu zaman da zulümle, baskıyla karşılaşmaktadır 2/214, 29/2, 2/155, 3/186, 21/35, 29/3, 47/31 vb.

Nitekim Yaklaşık Meallerde :
-Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu, öyle sarsılmışlardı ki, nihâyet ERRESULU ve onunla birlikte inananlar: "Allâh'ın yardımı ne zaman?" diyecek olmuşlardı. İyi bilin ki, Allâh'ın yardımı yakındır. Em hasibtumen tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselullezine halev min kablikum,messethumul be'sau ved darrau ve zulzilu hatta yekuler rasulu vellezine amenumeahu meta nasrullah, ela inne nasrallahi karîb 2/214.

-İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç sınanmadan/fitnelenmeden bırakılacaklarını mı sandılar? E hasiben nasu ey yutraku ey yekulu amenna ve hum la yuftenûn. 29/2

Bu durumlarda KİTAP der:
RAMAZANLARA, EŞŞEHRA ŞAHİT OLANLAR ORUÇ TUTSUN. FE MENŞEHİDE MİNKUMUŞ ŞEHRA FELYESUMH 2/185.

Savm, siyam essiyam vb 9 formda 13 yerde geçmekte olan ORUÇ, Allah yolunda, karşılaşılan sıkıntılara sabırla, salatla, şükürle, hamdla, daha güzel olana ulaşıncaya kadar direnerek dayanarak, usul ve esasına uygun olarak davranarak ahsenu amela yapmanın, Rabbilalemine, ilkelerine her durumda önem ve öncelik vermenin, yani takvanın, muttaki olmanın/leallekum tettekûn olmanın yoludur 2/183. 

Böyle yapıldığında, o Ramazanlar Kuran ın indiği, Kuranla evrensel çözümlerle buluştuğu anlar, zamanlar olmaktadır. Kuranın, evrensel ilkelerin insana, insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine indiği, içselleştirildiği dönemlerdir. Şehru ramedanellezi unzile fihil kur'anu 2/185.

İmtihan dünyasında: Bilinmektedir ki, Büyük şahsiyetler büyük yaralarla dağlıdır. Karşılaşılan sıkıntı, sorun, engeller, insanı tekamül ettirerek en Güzele, Mükemmele, Zikre doğru yol almasına katkı sunmaktadır.

Zira sorunlara sıkıntılara sabırla, salatla, fedakarlıkla, özveriyle Rabbilalemine rızasına uygun çözüm arandığı anlar, günler, geceler,her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan KURAN, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, manası, ilkeleri, hedefi, amacı, insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, motive eder, ruhunu kaplar, yaşamını nurlandırır 97/1-5.

Böylece, Kadir anları, geceleri gerçekleşmektedir 97/1-5.
İnsanın yaşamını cennetleştiren, Yaratılmış ve Yazılmış Kitaptan çıkarılan evrensel manalar, ilkeler, aradığı çözümler Kurandır. Kuranın indiği, onunla buluştuğu anlar, geceler kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür 97/1-5.

Her anına, her meselesine KURAN’ı, evrensel ilkeleri indirerek, hayırla, fedakarlıklarla, ahsenu amellerle, yani Oruçla yoğrulanlardan olup böylece, tüm sorunları aşıp, Ramazanları, evrensel çözümler deryası olan KURANLA nurlaştıranlardan, her anını kadir anı gecesi yapanlardan, Muttaki olup, Mukarrebun olma dileğiyle,

Muhabbetle

RAMAZANDA KURANIN İNMESİ NEDİR BİLİRMİSİN

Ramazan, açlıktan, susuzluktan da öte, her tür sıkıntı, üzüntü, tasa, bitkin düşme, kavrulma, yanma vb her tür maddi ve manevi sıkıntıların yaşandığı dönemdir.

İnsan iki şekilde ramazanla karşılaşılmaktadır.
1-Rabbinin rızası yolunda, tekamül etmek ve en zirve ahlaka ulaşmak için isteyerek aç susuz vb yoksunluklarla sıkıntılarla belli süre Ramazan ayında olduğu üzere yaşanmaktadır.

2-Bir de istemeden, denenmek, tekamül etmek için sunnetullah gereği, insan, var oluş nedeni olan ahsenu amelden yana olduğunda, maddi ve manevi her tür sorunla, sıkıntıyla, BELA ve FİTNE ile çoğu zaman da zulümle, baskıyla karşılaşmaktadır 2/214, 29/2, 2/155, 3/186, 21/35, 29/3, 47/31 vb.
Nitekim Yaklaşık Meallerde :
-Yoksa siz, sizden önce geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk ve sıkıntı dokunmuştu, öyle sarsılmışlardı ki, nihâyet ERRESULU ve onunla birlikte inananlar: "Allâh'ın yardımı ne zaman?" diyecek olmuşlardı. İyi bilin ki, Allâh'ın yardımı yakındır. Em hasibtumen tedhulul cennete ve lemma ye'tikum meselullezine halev min kablikum,messethumul be'sau ved darrau ve zulzilu hatta yekuler rasulu vellezine amenumeahu meta nasrullah, ela inne nasrallahi karîb 2/214.  

-İnsanlar yalnız "inandık" demekle, hiç sınanmadan/fitnelenmeden bırakılacaklarını mı sandılar? E hasiben nasu ey yutraku ey yekulu amenna ve hum la yuftenûn. 29/2


Bu durumlarda KİTAP der:
Ramazanlara, EŞŞEHRA şahit olanlar oruç tutsun. FE MENŞEHİDE MİNKUMUŞ ŞEHRA FELYESUMH 2/185.   

Savm, siyam essiyam vb 9 formda 13 yerde geçmekte olan ORUÇ, Allah yolunda ya daistemeden mahrum kalma durumunda,tüm sıkıntılara sabırla, salatla, şükürle, hamdla, daha güzel olana ulaşıncaya kadar direnerek dayanarak, usul ve esasına uygun olarak davranarak ahsenu amela yapmanın, Rabbilalemine, ilkelerine her durumda önem ve öncelik vermenin, yani takvanın, muttaki olmanın/leallekum tettekûn olmanın yoludur 2/183.

Böyle durumlar ORUÇ'la karşılandığında, o Ramazanlar Kuran ın indiği, Kuranla buluştuğu anlar, zamanlar olmaktadır. ŞEHRURAMEDANELLEZİ UNZİLE FİHİL KUR'ANU 2/185.  Kadir anları, geceleri gerçekleşmektedir 97/1-5.
 
Zira ramazanlara, sorunlara sıkıntılara sabırla, salatla,  fedakarlıkla, özveriyle çözüm arandığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan KURAN, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, manası, ilkeleri, hedefi, amacı, insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, motive eder, ruhunu kaplar, yaşamını nurlandırır 97/1-5.

İnsanın yaşamını cennetleştiren, Yaratılmış ve Yazılmış Kitaptan çıkarılan evrensel manalar, ilkeler, aradığı çözümler Kurandır. Kuranın indiği, onunla buluştuğu anlar, geceler kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür 97/1-5. 

Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki evrensel ilkeleri anlayıp yaşayanlar, her alemde onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir 2/38, 20/123 vb.

Bunlar, RABBİLALEMİNİN insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği insanları karanlıklardan aydınlığa NUR'a çıkarandır / liyuhricekum minezzulumati ilennur. 14/1, 14/5, 33/43, 57/9, 65/11, 5/16, 2/257,

KURAN, yaşamı mutlu kılan her alemi cennetleştiren Evrensel ilkelerdir. İNSAN ise, alakası, bu ilkelere verdiği ÖNEM VE ÖNCELİĞİ ölçüsünde ahlaklanmaktadır.

İnsan, var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2 yana durduğunda, ALAYI İLLİİNE yücelirken 83/18; tersi durumda, aşırı düşkünlüğü, vettebeuşşehevati yi öncellediğinde  4/27, 19/59 ise ESFELE SAFİLİNE düşmektedir 95/5.

Bu nedenle, her anına, her meselesine KURAN’ı, evrensel ilkeleri indirerek, hayırla, fedakarlıklarla Oruçla yoğrulanlardan olup böylece, tüm sorunları aşıp, Ramazanları,  evrensel çözümler deryası olan KURANLA nurlaştıranlardan olma dileğiyle,

Muhabbetle

3 Ekim 2015 Cumartesi

KİTAPTAKİ BAYRAM NEDİR BİLİRİMİSİNİZ

Yazılı Kitapta, İYD- BAYRAM kavramı geçmektedir. Nasıl mı?

Bu Bayram, insanın, her dünyasını cennetleştiren her nevi ikramın olduğu bir sofradır.

Bu Bayram, ellerinizin arasındadır.

Rabbilaleminden gelen bir sofradadır. Öncekilerden ve sonrakilerden de bahsederek ibretler sunar.

Bu MEKTUBU, Yaratılmış Kainat Kitabını ya da Yazılmış kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin lafızlarını tekrarlamaktan, mealini dillendirmekten daha çok, tarihsel anlamı ile evrensel anlamının farkına varanlara, akledip, düşünüp, sorgulayıp ne anlattığına, günümüze bakan manasına, EVRENSEL İLKELERİNE ulaşıp yaşamına indirenlere, bu BAYRAM SOFRASI açılmaktadır.

Tarih kitabı değildir, hayatı, yaşamı, seni anlatır. Sendeki FRAVUNU, MUSAYI vb anlatır.

Öyle ki, Yazılı Kitapta, geçmişten veya gelecekten bahseden ayetlerin anlamlarının ve evrensel ilkelerinin, hayatımıza İADE edilmesi işlemine BAYRAM denilmektedir 5/114.

Zira, insanın yaşamını cennetleştiren, Yaratılmış ve Yazılmış Kitaptan çıkarılan evrensel manalar, ilkeler, aradığı çözümler Kurandır. Kuranın indiği, onunla buluştuğu anlar, geceler kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür 97/1-5.

Böyle yapıldığında, Kadir anları, geceleri gerçekleşmektedir 97/1-5. Ramazanlar, Kuranın, evrensel ilkelerin insana, insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine indiği, içselleştirildiği dönemler olmaktadır. Şehru ramedanellezi unzile fihilkur'anu 2/185.

Ramazanları, oruçla karşılayanlar, kadir anlarını gecelerini yaşayanlar, Kitabın anlattığı Evrensel İlkeleri yaşama indirenler Bayrama ulaşmaktadır.

BUYRUN SOFRAYA BUYRUN BAYRAMA:
5/114  Yaklaşık Ateş meali-   Meryem oğlu Îsâ da: "Allâh'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir BAYRAM olsun ve Senden de bir ayet olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!" dedi/ Kale isebnu meryemellahumme rabbena enzil aleyna maidetem mines semai TEKUNU LENA İDEL li evvelina ve ahirina ve ayetem mink, verzukna ve ente hayrur razikîn.

İYD- BAYRAM kelimesi İADE kelimesinden gelmekte, onun türevlerinden, formlarından bir tanesidir.

İADE kelimesinin kökü, ayın, vav, dal harflerinden oluşmakta ve 26 türevleriyle birlikte 39 kez 36 ayette geçmekte
iade etme, dönme, dönüş, YENİLEME, RESTORE ETME, ZİYARET ETME, kendini hesaba çekme ve benzeri anlamlarının yanısıra, İYD- BAYRAM kelimesi de bu kökten gelmektedir.  

Nice coşkulu böyle bayramlara ulaşılması dileğiyle,

Her anına, her meselesine KURAN’ı, evrensel ilkeleri indirerek, hayırla, fedakarlıklarla, ahsenu amellerle, Oruçla karşılık verip, tüm sorunları aşıp, Ramazanları, evrensel çözümler deryası olan KURANLA nurlaştırıp, her anını, kadir anı gecesi yaparak, BAYRAMLARA ulaşıp, Muttaki olup, Mukarrebun olma temennisiyle

Muhabbetle

GÖNÜL GÜZELLİĞİ NEDİR BİLİRMİSİN

Güzel Bakar, Güzel Görür, Güzel Düşünür, Güzel Davranır ve Güzel Paylaşır…
Böylece, hayattan zevk ve lezzet alır.

Zira, Kainattaki her ayet güzel düşünenin güzel görmesini sağlayarak hatta, her yeni gün bile olumsuz gibi görünen her olayda, krizde yeni fırsatlar, yepyeni imkanlar sunarak ümitvar olunmasını GÖNÜLLERE anlatır.

Nitekim, GÖNÜL GÜZELLİĞİ ODUR Kİ

"Ateş ocağa düşünce feryat etmek marifet değildir.
Önemli olan başkalarının ocağına ateş düştüğünde
hatta daha düşmeden feryat edebilmektir.
Var gücünle yardıma koşmaktır.
En sevdiklerinden sarsacak şekilde vermektir.

Bu insan olmaktır,
Gönül güzelliğinde yunmaktır.
Kendini bilmektir.
Alemin manasına ermektir.
HAK gönüle girmektir.

Ben iken BİZ olmaktır.
Ahsenu amelden yana durmaktır.
Haktan doğrudan güzelden yana bulunmaktır.
Her şeyi daha güzele dönüştürmektir.
En Güzele Zikre mükemmele yönelmektir.

Vicdanın sesini dinlemektir. 
Evrensel doğru ve ilkelere uymaktır.
Masumun yanında, zulmün karşısında yer almaktır.
İnsana insanlığa destek olmaktır. 
Üretmek ve paylaşmaktır. "

Bu nedenle güzel paylaşımlar, yani yapılan her hayır ve fedakarlıklar, her dünyada güzellik olarak karşılık bulmaktadır.

Her hayır, güzellik ve fedakarlık her alemde cenneti yaşatır. Bir zerresi dahi, Rabbilaleminin ilkesiyle, bereketiyle, kelebek etkisiyle, HER alemi sarar.

FEDAKARLIK en sevdiklerinizi karşılıksız vermektir.
Bu öyle bir sunuştur ki, sarsacak şekilde, en sevdiklerinden ikram etmektir. 3/92, 9/24,9/111.
Hayırdan farkı da budur.

Yaklaşık meallerde: Allâh, mü'minlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır/ İnnellaheştera minelmu'minine enfusehehum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh…9/111 Dediği de bu Fedakarlıktır.

Her haliyle haktan, güzelden, ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2 yana olup her daim gönül güzelliğini yaşamak umuduyla,

Muhabbetle

2 Ekim 2015 Cuma

ZULME KARŞI SESSİZ DURAMAZSIN

Zulmün kol gezdiği dünyada, özellikle Filistin’de, Ortadoğu’da, Asya'da, Afrika'da diğer kıtalarda, dünyanın çok yerinde, hatta yanı başımızda, hele hele yaşamımızda, kısaca her yerdeki, zalim ve zulme karşı sessiz duramazsın. Zulme karşı duruşun veya safını belirlemek bile bir başlangıçtır.

İnsanın, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılarından ve bunları AÇIKLAMASINDAN, DAVETİNDEN ya da SAVUNMASINDAN dolayı yasaklanması ya da CEZALANDIRILMASI asla kabul edilemez bir zulümdür.

Adı rengi, dili, dini, ırkı, cinsi ne olursa olsun, müslüman ya da başka birisi olması halinde de değişmez bir insanlık ayıbıdır. Bu nedenle ötelenmesi, ötekileştirilmesi veya cezalandırılması, hele hele idamına karar verilmesi ya da öldürülmesi kim olursa olsun,TÜM İNSANLIĞA yapılmış gibi tepki almalıdır.

Zulme uğrayan bir DAVA ADAMI ise, sevdiklerini her ne ise, Güzel ve Hak bir davaya verebiliyor ve bu yolda karşılaşacağı yoksulluk, darlık, sıkıntı ve SARSINTI karşısında hala DAVASINDA daim ise, O muzaffer olmuştur. O her alemde de en bahtiyardır.

YA SEN! Ya, sessiz kalanlar!

Zulüm, insanın var ediliş amacından, ahsenu amelden, yaşama hakkından ve konumundan kendi veya başkası tarafından her ne şekil ve şartta ve yöntemde olursa olsun mahrum bırakılmasıdır.

Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığıEVRENSEL İLKELERE aykırı olan, nerde, nasıl ve kendi dahil kime karşı yapılırsa yapılsın, ZULÜMDÜR. Bu süreç ise, zulümattır, karanlıktır, çıkmazlardır. Bunu yaptığı ölçüde de zulümle, zalimlikle ilişkilenmektedir. 28/16, 2/54, 30/29  vb.

Zulüm, bütün aleme, dolayısıyla da her insanın hukukunu da saldırıdır. Bu nedenle zulme rıza da zulümdür. Zulüm sadece yapanla veya yapıldığı yerle sınırlı kalmayan ve tüm alemi etkileyen ağır bir vahşettir.

ZULÜM her alemde karşılıksız kalmamaktadır. Zalim de zulmünün acısını dünyada tatsa da ahirde ebediyetle de olsa her dünyada görmektedir.

Ancak zülme ses çıkarmayanlar HAK uğrunda var gücüyle çalışmayanlar da her olayda olduğu gibi zalimlerle sınırlı kalmayan azapla fitneyle karşılaşmaktadır. 8/25 

Bu nedenle, öncelikle insanın zulümden uzak durup, kendi dahil tüm insanlığa, hayvan, bitki ve eşyaya karşı adalet üzere olup, her birinin hakkına, var oluş amacına, konumuna uygun davranması esastır.  

Bu arada, Zulmü def ederken, zalimleşmek veya zulüm yapmak da zulümdür. 42/41-42 vb.
Kan, kanla temizlenemez.
Kin, nefret kusarak hiç bir sorun çözülemez.
Aksi halde, kaş yapayım derken göz çıkarma zulmüne düşülmektedir.

Haklı olma duygusu, haksızlık ve zulüm yapma hakkını asla vermez. 42/41-42 vb.
Geçici ve adil olmayan çözümler, kabaran hisleri yatıştırırken daha derin yaralara sebep olmaktadır.

Bu nedenle, Yaratılan Kainat Kitabını ve Yazılan Kitabın anlatmak istediklerini dikkate alarak, Rabbilalemine, ilkelerine bağlı kalıp,  kalıcı ve devamlı olan ve hak ve güzel olanı, adaleti esas almalıdır.

Yasaklar veya baskıyla hiçbir şey def edilemez.
Zorbalık, dayatma, geçici sonuçlar alsa da, kalıcı olarak değişimi gerçekleştiremez.
Zira, insan ancak İKNA ile kalıcı olarak değişebilir.

Ancak, tek ölçüsü daha fazla PARA, diğer bir deyimle KESRET, Ben'lik olandan, İNSANLIK için adım atması, AHSENU AMELLER den yana duruşu da beklenemez.

Bu Fravunlar, Zalimler ve zulüm ise, Dava insanlarınca, karanlığa ışık olup, örnek ve öncülük yapıp, toplumsal bilinci oluşturup, ulusal ve uluslararası vicdanları harekete geçirerek, yönetim hakkına sahip çıkarak, gösterilecek HANİF duruşla engellenebilir ve değiştirilebilir.

Özgürlüğün, barışın, mutluluğun ve her ahsenu amelin de her alemde cennetle karşılanan bir bedeli vardır.

Hak davası olana, AHSENU AMELDEN yana duranlara, HANİF olanlara, bu yolda ses verenlere, elini taşın altına koyanlara,
Muhabbetle,

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı