9 Nisan 2012 Pazartesi

FECR SÜRESİ


FECR SURESİ

1-5 Ayetler

Şafağı düşün; karanlığı ve karanlıktan aydınlığa geçiş sürecini düşün; karanlıklar ardından gelen günü, aydınlığı, dirilişi düşün,

Bir araya gelinen; aşr olunan, yani tanış, kardeş, cemaat ve ümmet olunan geceleri, günleri, vakitleri, toplantıları, bu alanda yapılan Kuran okumalarını, Kuranı öğrenen, düşünen, yaşayan, anlatan ve bu Kuran ahlakını, düzenini oluşturmaya, bir anlamda bu ahlakı ve düzeni doğurmaya, hayata hakim kılmaya yönelik yapılanları düşün.

Bu amaca ulaşmak için şefii, yardımı, birbiri ardına gelen vahiyleri, bunları anlamak ve yaşama geçirmek için yapılanları, bu uğurda öncü olmayı, birken çift olmayı, her gün vitr olmayı, yeni insanlara ulaşmak ve tebliğ yapmak için verilen kesintisiz çabaları, tüm imkanları seferber etmeyi, ölümü göze almayı, birer birer, gurup gurup yapılan katkıları, verilen fedakarlıkları, çekilen eziyetleri, terk edilen tüm statüleri, anayı, babayı, evladı, eşi, evi, memleketi terk edişi, hatta feda edilen canı düşün.

Bunlar yapılınca, yesri, gitmekte olanı, karanlıkların aydınlığa döndüğünü,  küfür karanlığının, şirk bataklığının, zülüm ve haksızlık vahşetinin yok olduğunu düşün.

Mevcut yaşamı, cahili düzeni ve çarpık sistemi ayakta tutanların, kurulu düzenden nemalananların, insanları sömürenlerin, hicr sahiplerinin ve bunların ashabının, bu şafakta hiçbir katkıları, kasemleri, payları olmadığı gibi men ederek, yasak koyarak, korkutarak, yalan ve iftiralar atarak, işkenceler yaparak, ambargolar uygulayarak, ölüm fermanları çıkararak, vatanlarından sürerek, yok etmek için tüm güçlerini seferber edenlerin, hicr ashabının vahye ve müminlere karşı duruşları sonucu helak olan şu kavimler gibi bunların helakı da mukadderdir. Yakındır.

Ad kavmine, sütunların sahibi İrem’e, vadilerde kayaları kesen Semûd kavmine, o kazıkların sahibi Firavun’a Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

Ad, Semud, Fravun ve kavminin Vahye karşı duruşları sonucu nasıl yok olup gittiklerini düşün. Ülkelerde benzeri yapılmamış, teknolojide devleşmiş, ihtişama ve refaha ulaşmış kavimlerin Vahye karşı duruşları sonlarını getirmiştir. Sadece önde gidenlerin değil, onlara ses çıkarmayan, duruşunu Vahiyden yana sergilemeyen kavimlerin ve insanların da başlarına gelenleri anlayıp, ders almak gerekmektedir. O halde şafak için, Kuran için ne duruyorsun, hala çalışmayacak mısın? Kurana önem ve öncelik vermeyecek misin?

11-14 Ayetler
Onlar ki, o ülkelerde azmışlardı. Dolayısıyla da oralarda bozgunculuğu çoğaltmışlardı. Onun için de Rabbin üzerlerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz ki Rabbin gözetlemektedir.
Çünkü , onlar ülkelerde tagutluk yapmış, vahyi ölçülere önem ve öncelik vermemiş, güçlünün haklı olduğu bir zulüm düzeni kurarak, azmışlardır. Hak ve adalet düzenini bozmuşlar, ahlaki yozlaşmaya ve çürümeye neden olmuşlardı. Ekonomik refah ve zenginliğe rağmen, hep bana hep bana esaretiyle, israf, zevk ve eğlenceye aşırı düşkünlükle Rabbi terbiyeyi ve sistemi unutmuşlar; fesat çıkarmışlar, ahlâkı ve fikri yozlaştırmışlardır. Kendilerini, toplumu, düzeni bozmuşlardır. Yaratılış amacının dışındaki yaşamı seçip, araçları amaç edip bozulmuşlardır.
Dolayısıyla da sünnetullah gereği özü bozulanın, bozulması ve azapla kıvranması kaçınılmaz olmuş, böylece Rabbin üzerlerine azap kamçısı yağdırmış, her birine bozulma nedenleri ve derecesi doğrultusunda çeşitli azapları bu dünya hayatında taddırmıştır..

Bu dünya başıboş değildir. Allahın kanunları vardır. Dileyen dilediği gibi yaşar, ancak yaptığı seçime, yaşam biçimine uygun karşılık bulur. Şüphesiz ki Rabbimiz gözetlemektedir. Hazırdır, yani koyduğu kanunlar gereği karşılık verilir. Kaçınmak mümkün değildir.

15 – 16- İnsana gelince, Rabbi onu her ne zaman sınayıp da kendisini üstün kılar ve nimetler verirse: “Rabbim beni üstün kıldı” der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa: “Rabbim beni aşağıladı” der.
Allah dilediğini değil, dileyeni, isteyeni, buna yöneleni hidayete ulaştırır. Aynen bunun gibi, çalıştığından başkası yoktur ilkesi uyarınca, çalışanı, çabalayanı başarıya erdirir. Bolluğa, zenginliğe ulaşması, onun Rabbi nezdinde değerli, kıymetli olduğu anlamına gelmediği gibi, bana ikram etti diyerek övünmeye de hakkı olamaz. Bu tutum kınanmaktadır. Aynı şekilde, darlığa, sıkıntıya uğrayan insan da, kendi yaptıklarını sonucu bu durumla karşılaştığını göz ardı ederek, Başlarınıza gelenler kendi ellerinizle yaptıklarınızın sonucudur. Ayetini de okuyup dururken, suçu kendi tercihlerinde, yaptıklarında arama yerine, beni Rabbim aşağıladı diyerek serzenişte bulunmanın haksızlığı ve tutarsızlığı eleştirilmektedir. Aynen, Ad, Semud benzeri kavimlerin helakinin da, kendi seçimleri sonucunda gerçekleştiği, vahyi dikkate almamaları, azmaları neticesinde, hak ettikleri bu azap kamçısıyla karşılaştıkları vurgulanıp, ikram olunanın kendini, Rabbi nezdinde yüceltmesinin yanlışlığı kadar, sıkıntıya uğrayanın da Rabbini şikayet etmesinin yersizliği vurgulanmaktadır.
İnsanı, değerli yapan, hayatta tüm durumlarda, Allaha, Kurana önem ve öncelik verme derecesidir. Oysa mal, mülk, makam, şöhret vb unsurlar esas alınmakta olup bunlar, dünya hayatının süsü ve geçimliği iken, imtihan vesilesi olduğunu unutup, yaşama amacı yapılmaktadır. Hatta, bunlar uğrunda ölesiye yaşam sürdürülmektedir. Bu halde olanlar için varlıkların artması da, azalması da azmasını, yani vahye aykırı yaşam sürmesine neden olmaktadır.
17–20 - Hayır… Hayır… Doğrusu siz yetimi kerimleştirmiyorsunuz. Yoksulun yiyeceği üzerine birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Oysa mirası yağmalarcasına öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki! Malı öyle bir sevişle seviyorsunuz ki, yığmacasına!
Oysa mülkün sahibini Allah olduğu bilincinde olup, malı, mülkü, makamı vb şeylerin emanetçisi olarak davranmalıdır. Emanetçinin yaptığı gibi, mülk sahibi olanın hoşnut olacağı yolda kullanmalıdır.
Tam aksine, emanetçiliği unutup, malik gibi davranıyorsunuz. Hatta daha da kötü. Malik herkese ikram ederken, emanetçi olduğunu unutan ve kendini eş koştuğunun farkına bile varmayarak malik zannedenler, zayıflara, yoksunlara haklarını vermeyip, ikram etmediği, yanlarında olmadığı, sorunlarıyla ilgilenmediği gibi bu yolda olanları dahi kuruntularla engellemektedir.
Yetimi, güç karşısında zayıf olanı, korunmaya, desteğe, yardıma, himayeye gerek duyanı kerimleştirmek demek, ikram etmek, karşılıksız vermek, sıkıntıdan kurtarmak, korumak, hasılı insan onuruna yaraşır duruma getirmeye çalışmaktır.
Yoksulu, her türlü nimetten yoksun olanı, yeme içmeden başlayıp tüm yoksun olduğu maddi ve manevi nimetlere, değerlere kavuşturmaya çalışmaktır, teşvik etmek ise, bu yolda öncü olmak, çareler üretmek, sistemler oluşturmaktır. Balık vermekle birlikte, balık tutmayı öğretmek ve bunun imkanlarını sunmanın yanı sıra bu çarkın devamlılığı sağlayacak kurumlar, düzenler oluşturmayı sağlamaktır.
Böyle olmak gerekirken, mirası, öncekilerden kalanları, toplumsal birikimi, kamunun hissesini, tüm insanlara ait olan devlet malını da düzenler, tezgahlar kurarak, vicdanını yatıştıracak aldatıcı gerekçe ve maslahatlar üreterek, büyük bir oburluk, düşüncesizlik, haksızlık ve aç gözlülükle helal haram demeden, şunun bunun hakkını gözetmeden yağmalarcasına el koymakta ve yutmaktadır
Malı, mülkü, serveti makamı, işe yarar her şeye öyle düşkün, tutkun, vurgun ki, her şeyden çok sever durumdadır. İnsan yaratılma amacını unutur. Önem ve öncelik vermesi gerekenleri es geçer. Öyle bir düşkündür ki aklı fikri yığmayla, yani sınırsız bir artırma, çoğaltma yarışıyla düğümlüdür. Böyle olunca da başına gelen azaba davetiye çıkarmakta, helaki kaçınılmaz olmaktadır.

21–23 - Hayır… Hayır… Yer üst üste sarsıntılarla dümdüz edildiği zaman, Rabbinin geldiği ve meleklerin saf saf dizildiği zaman, o gün cehennem de getirilmiştir; o insanın, o gün aklı başına gelecektir, artık aklının başına gelmesinin kendisine ne yararı var ki!
Şayet bu helak olan kavimlerden ders alıp, helak oluşlarının nedenlerini anlar, Kuran ipine sımsıkı sarılır, Kuranı yaşamınıza hakim kılarsanız, öncekiler gibi yeryüzündeki zalim yönetim güçleri teker teker ufalanıp kum taneleri gibi dümdüz olur.
Rabbin adletini/düzenini/yasalarını/meleklerini saf saf tümünü uygulayınca ilahi sistem kurulur. Kuran sistemine, vahye karşı duranlar o gün ateşte, cehennemdedir. Aklının başına gelmesinin hiçbir yararı olmaz.

24-26 - Der ki: “Keşke ben bu hayatım için göndermiş olsaydım.” Artık o gün O’nun ettiği azabı kimse edemez ve O’nun vurduğu bağı kimse vuramaz.
Kuran sistemi kurulup, yaptıklarının karşılığını görünce, keşkeler peş peşe gelir. Hayatına karşı yaptığı zülmü anlar. Kendi eliyle ve tercihleriyle bu azabı hak etmenin pişmanlığıyla kıvranır.
27–30 Ey mutmain olmuş nefs! Dön Rabbine, sen O’ndan O da senden hoşnut olarak! Hemen gir kullarımın içine! Ve gir cennetime!
Yaşama amacını unutmayan, Kuranın rehberliğine teslim olan, Allaha, Kurana önem ve öncelik veren, böylece Rabbine dönen kullar, Rabbinin terbiyesinde, Kuran ahlakıyla yoğrulanlar, Kuranın ilkeleriyle yaşam sürenler, davaları Kuran olanlar her ne halde olurlarsa olsun alakaları ölçüsünde, mutmainlik nispetinde cenneti yaşamaktadır.


FECR SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI

1-وَالْفَجْرِ   Vel fecr.
S. Ateş    Andolsun fecre (tan yeri ağarmasına),
YB Şafağa/doğan yeni döneme/doğan aydınlığa/bir anda gelen bolluk ve bereketi bir düşün.

Kelimeler              :
Fecere:Yarılmak, fışkırmak, akıtmak, kaynaklanmak,
Fucur     :Günahlara dalmak, haktan dönmek
Tan yerinin ağarma zamanıdır ki biz buna şafak de­riz.
Oysa şafak Arapçada, Güneş battıktan sonra ufukta kalan kızartıya de­nir.

·         81Tekvir 17- وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ   Velleyli iza 'as'as.
S. Ateş    Sırtını dönen geceye,
Asese: Karanlığa arka dönen,

·         81Tekvir 18- وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ  Vessubhi iza teneffes.
S. Ateş    Soluk almağa başlayan sabaha,
Nefese:Zat, şahıs, ferd, nefis, can, kalb, iç, teneffus, ortaya çıkma, aydınlanma, yarış,
Sebehe:Sabah, lamba.

·         74Müddesir 34-  وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ Vessubhi iza esfer.
S. Ateş    Ağaran sabaha,
                Sefere:Sefer, yol almak, sefir, elçi, katip. Nurlu, parlak, aydınlık, aydınlatmakta olan


2- وَلَيَالٍ عَشْرٍ Ve leyalin 'aşr.
S. Ateş    On geceye,
YB Birlikte yaşanan gecelere (Müzemmil süresi 20inci ayetinde bu gecelerin peygamber ve yoldaşları tarafından nasıl birlikte yaşandığı anlatılır)

Kelimeler              :
Aşere      : Birden fazla kişinin bir arada birbirlerine destek olarak yaşaması.
Türkçeye de geçmiş olan “aşiret” kelimesi de bu kökten türetilmiştir. Bir arada yaşayan topluluk manasında.
Arkadaş, yakın, aşiret, topluluk,
                Kaynaşmak, muaşere etmek, geçinmek,
                Büyük baş hamile hayvan
On
               
·         73Müzzemmil 4- اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتٖيلًا Ev zid 'aleyhi ve rettililkur'ane tertila.
S. Ateş    Veya bunu artır ve ağır ağır Kur'ân oku.
Yb Veya biraz daha vakit ayırarak Kuran’ı tek tek çalışın.

Bu toplantılarda onlara Kuran’ı kapsamlı ve disiplinli bir şekilde açıkla ve onlara bunu günlük hayatlarında uygulamalarını telkin et. Kuran’ın kesin olan emirleri üzerinde tek tek çalışmalısınız (25:32)

·         73Müzzemmil 6-  اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْپًا وَاَقْوَمُ قٖيلًا İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat'ev ve akvemu kila.
S. Ateş    Gerçekten gece kalk(ıp ibâdet et)mek daha oturaklı ve (geceleyin) söz  daha etkilidir.
Yb Şu bir gerçek ki, yeni bir oluşa koyulmak üzere geceleyin çalışan/hazırlanan, yer tutma bakımından daha güçlüdür.

(Yoldaşlarını gece eğitip yetiştirmeni senden talep etmemizin birçok nedeni var) Herşeyden önce gece çalışmak insanı tembellitkten ve uyuşukluktan kuratrır. Böylece kişinin azmi artar. Aynı zamanda huzurlu sakin gecede kişinin dikkatini toplaması, konsantre olması daha kolaydır. Böylece çalışılan ders daha iyi anlaşılır.

·         73Müzzemmil 20- اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَیِ الَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذٖينَ مَعَكَ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ عَلِمَ اَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضٰى وَاٰخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاٰخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فٖى سَبٖيلِ اللّٰهِ فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَاَقٖيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحٖيمٌ İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nisfehu ve sulusehu ve taifetum minellezîne me'ak, vallahu yukaddirulleyle vennehar, 'alime el len tuhsuhu fetabe 'aleykum fakrau ma teyessera minelkur'an, 'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fil'ardi yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fi sebilillahi fakrau ma teyessere minhu ve ekîmussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasena, ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'indallahi huve hayrev ve a'zame ecra, vestağfirullah, innallahe ğafurur rahîm.
S. Ateş    Rabbin senin gecenin üçte ikisinden daha azında, yarısında ve üçte birinde kalktığını; Seninle beraber bulunanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Geceyi ve gündüzü takdir eden Allâh, sizin onu sayamayacağınızı bildiği için sizi affetti. Artık Kur'ân'dan kolayınıza geleni okuyun. Allâh, içinizden hastalar, yeryüzünde gezip Allâh'ın lutfunu arayan başka kimseler ve Allâh yolunda savaşan daha başka insanlar bulunacağını bilmiştir. Onun için Kurân'dan kolayınıza geldiği kadar okuyun. Salatı ikame edin, zekâtı verin ve Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için verdiğiniz hayırları, Allâh katında verdiğinizden daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allâh, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

Yb Senin Rabbin hiç kuşkusuz senin ve seninle beraber olanlardan bir grup arkadaşınla/yoldaşınla, bazen gecenin üçte ikisinden daha azını, bazen yarısını, bazen de üçte birini programınızı başarmak için ayakta geçirmekte olduğunuzu biliyor. Ancak, Allah, geceyi de gündüzü de ölçüye bağlar. (Bu programın uygulandığını görebilmek için çok hevesli ve isteklisiniz o yüzden uyumaya yeterli vakit ayırmıyorsunuz) Ancak, bu uzun çalışma saatlerine daha fazla katlanamayacaksınız. O size dayanamayacağınız yorucu çalışmalara acil durumlar haricinde müsaade etmez. Normal durumlarda makul sınırlar dahilinde çalışma yapılmalıdır. Allah sizin için kolaylık ister. Dolayısıyla Ey resül, Kuran’dan yoldaşlarının en pratik bir biçimde öğrenebilecekleri kadarına razı ol. O bazılarınızın zayıf olduğunu ve hastalanabileceklerini biliyor. Bazılarınız da geçimini kazanmak için başka yerlere gitmek zorunda kalabilir. Bazılarınızda bu ilahi sistemi savunmak için savaşmak zorunda kalabilir. Bunun için dayanma gücüne sahip olmak ve sıhhatli olmak gerekir. Yavaş yavaş salat sistemini kurmaya ve insanların gelişip büyümesini sağlamaya çalışın. Bu hedef için tüm varlığını ilahi sisteme (borç olarak ver) teslim et. İlerde verdiğin borç sana katlanmış olarak dönecektir. Diğer bir deyişle bu kurulacak olan ilahi sistem, onun için harcadığınız her türlü çaba ve malın karşılığını size kat kat verecektir. Allah`tan düşmanlarınıza karşı korunma dileyin. Hiç kuşkusuz Allah çok koruyucu, çok esirgeyicidir.3- وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ Veşşef'i velvetr.
S. Ateş    Çift'e ve tek'e,
YB İyiliğe eklenen iyiliğe ve birbiri ardından kesintisiz gelenlere

Kelimeler              :
Şefi         : İyilik üstüne iyilik eklemek/çiftlemek
Çift, şefaat, yardım, yardımcı olma,

Vitr         : Kesintisiz olarak birbiri ardından gelen (Örneğin: Hadislerin “tevattür” olması ravilerinin kesintisiz olarak birbiri ardından gelmesi demektir)
Tek, birer birer, grup grup, birbiri ardından, kesintisiz, 


4- وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ  Velleyli iza yesr.
S. Ateş    Gitmekte olan geceye.
YB Ve gece/karanlık devir göçüp gidince
Kelimeler              :
Yesr        :Geçip gitmek, çıkmak,
                Seyyid, efendi, şerif, şerefli, küçük nehir, akıntı, kanal, ark 19/24
İza          :..ince, …dığında, …dığı zaman,


74Müddesir 33-  وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ Velleyli iz edbeder.
S. Ateş    Dönüp gitmekte olan geceye,
Debere:Kökü, arkası, tedbiri, sonunu düşünmek,5- هَلْ فٖى ذٰلِكَ قَسَمٌ لِذٖى حِجْرٍ Hel fi zalike kasemul lizi hicr.
S. Ateş    Bu (anıla)n (şeyler)de akıl sâhibi için bir yemin var, değil mi?
YB Bunlarda insanları engelleyenlere bir pay/katkı var mıdır!? (Elbette yoktur anlamında soru)
YB Uzun geceler birlikte çalışılarak çaba sarf edilerek ardarda kesintisiz bir şekilde iyiliğe iyilik eklenerek karanlık devire son verilerek getirilen bu aydınlık bereketli günlere o, insanlara engel koyanların bir katkısı var mıdır?

Kelimeler              :
Hicr        : Bir şeyin etrafına engel koymak, engelle çevirmek
                Haram, yasak, men etmek, alıkoymak dokunulmaz,
                Akıl,
Taş, oda, kucak, himaye,

Kasem: Bir şeyi bölmek, kısımlarına ayırmak, taksim etmek
   Paylaşmak, bölüşmek, pay, hisse, katkı
                   Yemin,
Zalike    :O , şu.
Hel         :Mi soru edatı
Lizi         :Sahip
6- اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
Elem tere keyfe fe'ale rabbuke bi'âd.
S. Ateş    Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd (kavmin)e?

7-    اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ  İrame zatil'imâd.
S. Ateş    Sütunlu İrem'e?
Yb O herşeyin desteğini alan (Ad’i) kökünden silip süpürdü
Kelimeler              :
 (ارم) E-Re-Me = bir şeyi kökünden silip süpürmek, ortadan kaldırmak
 (الْعِمَاد) el-imad = herkesin desteğini almış olan, yönetici/reis, dayanak

8- اَلَّتٖى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ    Elleti lem yuhlak misluha filbilad.
S. Ateş    Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.
Yb Ülkelerde benzeri yapılmamış/inşa edilmemiş/yaratılmamış ve herkesin desteğini almış olan Ad’ı Rabbinin nasıl kökünden silip süpürdüğünü görmedin mi?

 Kelimeler             :

Âd kavmi, siyasî, ekonomik açıdan büyük bir güç olmuş ve İrem Bağları diye anılan, muhteşem sarayların, ihtişam ve zenginliğe ulaşmış, ancak bu denli azmış, sapmış bir kavim olup, A’râf 50–60, Şuara 123–140, Ahkâf 21–28, Kamer 18–22 ve Fussılet 13–16 sürelerde açıklanır.

·         Âd’a da kardeşleri Hûd’u [gönderdik] . Dedi ki: “Ey kavmim / halkım! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka ilâh yok. Siz uydurmacılardan başka bir şey değilsiniz.” Hûd; 50.
·         Her yüksek tepeye şaşılacak bir bina kurarak mı eğleniyorsunuz? Belki sonsuzlaşırız diye sanayi üreten yerler [fabrikalar] mi edinirsiniz? Yakaladığınız vakit de zorbaca mı yakaladınız? Artık Allah’tan sakının ve bana itaat edin.” Şuara; 128–131.
·         Halkının inkârcı ileri gelenleri “Biz seni bir beyinsizliğe düşmüş görüyoruz ve kesinlikle senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz” dediler. A’râf; 66.
·         Dediler ki: “Sen, yalnız Allah’a kulluk etmemiz ve atalarımızın kulluk etmekte olduklarını terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer doğrulardan isen hadi bize bizi tehdit ettiğini getir.” A’râf; 70.
·         Dediler ki: “Ey Hûd! Bize bir açık kanıt ile gelmedin. Senin sözünle ilâhlarımızı terk edecek değiliz. Biz sana inananlar da değiliz.” Hûd; 53.
·         Dediler ki: “Sen ha öğüt vermişsin, ha öğüt verenlerden olmamışsın; bizim için aynıdır. Bu, öncekilerin hayat tarzlarından başka bir şey değil. Biz azaba uğratılacaklar değiliz.” Şuara; 136–138.
·         Andolsun, onlara size vermediğimiz imkân ve kudreti vermiştik. Onlar için işitme gücü, gözler ve gönüller de oluşturmuştuk. Fakat ayetlerimize karşı direndikleri zaman işitme güçleri de, gözleri de, gönülleri de kendilerine hiçbir yarar sağlamadı/kendilerinden hiçbir şeyi uzaklaştıramadı ve alaya aldıkları şey onları çepeçevre kuşatıverdi. Ahkâf; 26.
·         Nihayet onu vadilerine doğru gelen geniş bir bulut halinde gördüklerinde: “Ha işte!”, dediler, “bu bize yağmur getirecek bir bulut!” Hayır, aksine o, çabuklaştırmaya çalıştığınız şeyin ta kendisi; Rabbinin emriyle her şeyi yerle bir eden, içinde acıklı bir azap olan rüzgâr. Sonunda o hale geldiler ki, konutlarından başka hiçbir şey görünmüyordu. Günahkârlar topluluğunu işte böyle cezalandırırız Biz. Ahkâf; 24–25.
·         Allah’ın astlarından yakınlık sağlamak için edindikleri ilâhlar onlara yardım etseydi ya! Tam aksine, onlardan uzaklaşıp kayboldular. Bu, onların yalanları ve uydurup durduklarıydı. Ahkâf; 28.
·         İşte bu, Rablerinin ayetlerine kafa tutan, O’nun elçilerine isyan eden ve her inatçı zorbanın emrine uyan Ad’dır. Bu dünyada ve kıyamet günü arkalarına lanet takıldı. Dikkat edin; Âd, Rablerine nankörlük etmişti. Dikkat edin, Hûd’un kavmi olan Âd geri gelmez oldu. Hûd; 59 60.

9- وَثَمُودَ الَّذٖينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ     Ve semudellezîne cabussahre bilvâd.
S. Ateş    Vâdi('l-Kurâ)da kayaları oya(rak evler yapa)n Semûd (kavmin)e?
Yb vadilerde kayaları kesen Semud kavmine
Kelimeler              :
Semede: Suyu kıt olan, az su, kırağı, çiy. Su sarnıçları, az su bulunan çukurlar, çukur kazılıp suyun bulunamaması durumu “semd” sözcüğüyle ifade edilir. (Tacü’l-Arus, 4/373, 374 ve Lisanü’l-Arab, 1/698 HY.
Semud kavmi, kayaları kesen, oyan, şatolar yapan, az suya rağmen sarnıç vb yöntemlerle döneminin ve coğrafyasının ileri gitmiş ülkelerinden olup, yoldan çıkmaları sonucu uyarılar gönderilmiş ve azgınlıklarına devam etmiş olmaları nedeniyle helak olmuş kavimlerdendir. Semud kıssasında deve sembolüyle anlatılmak istenen Allah’ın hakkıdır, toplumun hakkıdır, yoksulun hakkıdır. Kur’ân’da A’râf sûresinin 73–79; Şuara sûresinin 141–159; Neml sûresinin 45–53; Hud sûresinin 61–68; Kamer sûresinin 23–32; Şems sûresinin 11–15; Fussılet sûresinin 17,18 ve Hakka sûresinin 4–8 sürelerinde açıklanır.
·         Semûd’a da kardeşleri Salih’i [gönderdik] . Dedi ki: “Ey halkım! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka ilâh yok. Sizi yeryüzünden oluşturan ve size orada ömür geçirten O’dur. Artık O’ndan af dileyin. Sonra O’na tövbe edin. Rabbim Karib’dir [çok yakındır] ,Mucib’dir [cevap verendir] .”Dediler ki: “Ey Salih! Sen bundan önce aramızda aranan/ümit beslenen bir kişiydin. Şimdi kalkmış, atalarımızın kulluk ettiklerine kulluk etmemizi mi yasaklıyorsun? Gerçek şu ki, biz, bizi çağırdığın şey hakkında kafaları karıştıran bir kuşku içindeyiz.” Hûd; 61–62.
·         Dediler: “Sen ve beraberindekiler yüzünden başımıza uğursuzluk geldi [Seni ve beraberindekileri uğursuzluk belirtisi sayıyoruz.] ” Dedi: “Uğursuzluk kuşunuz Allah katındadır. Daha doğrusu siz, sınanan bir halksınız.” Neml; 47.
·         Bir imtihan aracı olarak kendilerine dişi deveyi göndereceğiz. Artık gözetle onları ve sabret. Suyun, aralarında bölüştürüleceğini de onlara bildir. Her su alış, içiş nöbetlidir/içilecek her miktar hazırlanmıştır. Kamer; 27–28.
·         Kibre sapanlar “Biz sizin inandığınızı inkâr edenleriz” dediler. Bu arada dişi deveyi boğazladılar. Ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar: Dediler ki: “Ey Salih! Eğer Allah tarafından gönderilenlerdensen, bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir.” A’râf; 76,77.
·         Biz, onlar üzerine bir tek ses gönderdik de, ağılcının serptiği kuru ot gibi kırılıp ufalanıverdiler. Kamer; 31.
·         Zulme sapmış olanları o korkunç titreşimli ses yakaladı da öz yurtlarında yere çökmüş hâle geliverdiler. Sanki hiç hayat sürmemişlerdi [zenginlik taslamamışlardı] . Orada. Dikkat edin! Semûd kavmi, Rablerine nankörlük etmişti. Dikkat edin, Semûd yok olup gitmiştir. Hûd; 67,68.
·         İşte, onların, işledikleri zulümler yüzünden çatıları çöküp ıpıssız kalmış evleri… Hiç kuşkusuz bunda, bilen bir halk için bir âyet/gösterge vardır. Neml; 52.


10-  وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ     Ve fir'avne zil'evtâd.
S. Ateş    Ve kazıklar sâhibi Fir'avn'a?
Yb o kazıkların/askerlerin sahibi Firavun'a

Kelimeler              :
Vetede = kazık çakmak, bir şeyi sıkıca sabitlemek evtad(çoğul) kazıklar, çadırların iplerinin bağlandığı kazıklar, reisler, askerler
Kazıklar sahibi: Arapçada eski bir bedevî terimidir. Deyimsel olarak “güçlü bir otorite” yahut “sarsılmaz, yıkılmaz bir güç”ten mecaz olarak kullanılmaktaydı. Bir bedevî çadırını ayakta tutan kazıkların sayısı, o çadırın büyüklüğüne bağlıydı. Çadırın büyüklüğü, her zaman çadır sahibinin statüsüne ve gücüne göre değişmekteydi. Bundan dolayı güçlü bir kabile reisi için çoğu zaman “sayısız direkler üstünde duran çadırın sahibi” tanımlaması yapılırdı.
78Nebe 7- وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا Vel cibale evtada. Dağları birer kazık? âyetinde olduğu gibi yere çakılmış gibi sağlam, yüksek dağ­lar "kazıklar" diye nitelendirilmiş olup, onun yaptırdığı, dağlar gibi yüksek Piramitlere işarettir.

Bu kıssaların ana çizgileriyle hatırlatılması, o dönem insanların, bunlardan haberdar olduklarını gösterir. Sâffât 133-138- Lût da gönderilen elçilerdendi. Onu ve ailesini kurtardık. Yalnız (azâbda) kalacaklar arasında bulunan ihtiyar bir kadın hariç. Sonra ötekile­ri kırdık. Siz onların yanlarından geçip gidiyorsunuz: sabahleyin ve gecele­yin. Düşünmüyor musunuz?"


11- اَلَّذٖينَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ   Ellezîne tağav filbilâd.
S. Ateş    Bunlar ülkelerde azmışlardı.
Kelimeler              :
                Tagave:Tagut, put, azmak, haddi aşmak, afet,zorba,ahmak,

12-فَاَكْثَرُوا فٖيهَا الْفَسَادَ   Feekseru fihelfesâd.
S. Ateş    Oralarda çok kötülük etmişlerdi.
Yb fesadı/bozgunculuğu çoğaltmışlardı

Kelimeler              :
Fesede: Fesat, bozulmak,
Bu tâğûtlar tuğyan etmişler, hak ve adalet sınırlarını aşmışlar, büyük bir yozlaşmaya ve çürümeye neden olmuşlardı. Zulüm, israf, zevk ve eğlenceye aşırı düşkünlükle Rabbi unutmuşlar; fesat çıkarmışlar, düzeni [ilâhî dengeyi], ahlâkı ve fikri yozlaştırmışlardı. Onun için yeryüzünde fitne ve fesat çıkaranlar, tâğûtluk edenler, azgınlık, taşkınlık ve bozgunculuk yapanlar Allah’ın görmediğini, bilmediğini, yaptıklarından gafil olduğunu, dolayısıyla da Allah’ın azabından kaçıp kurtulacaklarını sanmamalıdırlar. HY.


13- فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ Fesabbe 'aleyhim rabbuke sevta 'azâb.
S. Ateş    Bu yüzden Rabbin onların üzerine azâb kırbacını çarptı.
Kelimeler              :
                Seveta:Kamçı, karışık,

Ankebût 40- Hepsini günahıyla cezalandırdık: Onlardan kiminin üstüne taş yağdıran bir fırtına gön­derdik, kimini korkunç ses yakaladı, kimini yere batırdık, kimini de boğ­duk". 

42Şûra 40- وَجَزٰٶُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمٖينَ Ve cezau seyyietin seyyietum misluha, fe men afa ve asleha fe ecruhu alellah, innehu la yuhibbuz zalimîn. Kötülüğün cezası, yine onun gibi bir kötülüktür. Kim affeder, barışırsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu O, zalimleri sevmez.

78Nebe 26 جَزَاءً وِفَاقًا Cezaev vifaka. Yaptıklarına uygun bir ceza olarak.

14- اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ İnne rabbeke lebil mirsâd.
S. Ateş    Elbette Rabbin gözetleme yerindedir (her an kullarının fiillerini gözetlemektedir).

Kelimeler              :
Rasade: Rasat, gözetleme, hazırlık yapma

15- فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰیهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبّٖى اَكْرَمَنِ Feemmel'insanu iza mebtelahu rabbuhu feekremehu ve na'amehu feyekulu rabbi ekramen.
S. Ateş    Fakat insan öyledir; Rabbi ne zaman kendisini sınayıp ona ikrâmda bulunur, ona ni'met verirse: "Rabbim bana ikrâm etti" der.
Yb  İnsana gelince, Rabbi onu her ne zaman sınayıp da kendisine değer verir/kerimleştirir ve nimetler verirse: "Rabbim beni değerli kıldı/kerimleştirdi" der.
Gerçek şudur ki insan vahiyden uzaklaşır ve aklını kullanmaz olunca “yasa” konsepti gözlerinin önünden yok olur. İyi veya kötü her olan şeyin kendilerinin ferdi veya kolektif olarak yaptıklarının bir sonucu olduğunu unuturlar. Bu gerçeği realize edemeyenler her şeyin şans eseri oluştuğunu zanneder. Bu anlamdaki bir kimsenin hayatında iyi şeyler gerçekleştiğinde bu iyi şeylerin hangi davranışlar sonucu oluştuğuna bakmadan Allah’ın koyduğu ceza yasalarının(karşılık verme yasalarının) olmadığı anlamında “Bu bana dilediğini dilediğine bağışlayan Allah’ın bağışıdır” deyip işin içinden çıkıverir. Bir insanın bir şeyi dilemesi o kişin ihtiyaçları ve arzuları ile yönlendirilen kaprisleri ve duyguları iledir.  Peki hiç bir şeye muhtaç olmayan Allah’ın dilemesi bir beşerin dilemesi gibi anlaşılabilir mi? Allahın dilemesi kendi koyduğu yasalara göredir. İyilik yapan iyilik bulur kötülük yapan kötülük bulur. İyinin karşılığı iyilik kötünün karşılığı kötülüktür. YB
Kelimeler              :
                Enese:İnsan, anlamak, farkına varmak, gözüne çarpmak.
                Beleve:İmtihan,

16- وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰیهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّٖى اَهَانَنِ Ve emma iza mebtelahu fekadera 'aleyhi rizkahu feyekulu rabbi ehanen.
S. Ateş    Ama Rabbi onu sınayıp rızkını daraltırsa: "Rabbim beni alçalttı (perişan etti)" der.
Yb Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa/ölçülendirirse: "Rabbim beni aşağıladı" der.
Diğer taraftan yaşamında kötü şeyler ortaya çıktığında yaşamı zorlaştığında da bu kötülüklere ve zorluklara sebep olan davranışlarını araştırma zahmetine katlanmadan hemencecik “hiçbir neden yokken Rabbim beni aşağıladı” deyip işin içinden çıkmaya çalışır.YB
Kelimeler              :
Hevene:Kolay, basit, düşüklük, aşağılık, zillet,
Kadere:Ayarlama, takdir, daraltma,kıymet, azamet,güç, kudret, miktar, süre, tencere,

Hacc 11- İnsanlardan kimi de Allah'a bir kenardan, ibâdet eder. Eğer kendisine bir hayır gelirse onunla huzûra kavuşur (sevinir) ve eğer başına bir kötülük gelirse yüz üstü döner. O, dünyayı da, ahreti de kaybetmiştir. İşte apaçık ziyan budur.

17- كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتٖيمَ Kella bel la tukrimunelyetîm.
S. Ateş    Hayır, doğrusu siz (Allah'tan ikrâm bekliyorsunuz ama kendiniz) yetime ikrâm etmiyorsunuz.
Yb Hayır… Doğrusu siz yetimi kerimleştirmiyorsunuz.
Bu tarzda düşünenler yanılgıdadır. Allah hiçbir kimseyi ne kayırır ne de aşağılar. Sizin aşağılanmanızın sebebi insana değer vermeyen-özellikle yanlız güçsüz (yetim) kişilere değer vermeyen öte yandan gücü kuvveti ve malı elinde tutanı  değerli gören bir toplum anlayışı oluşturmuş olmanızdandır.YB
Kelimeler              :
ikram”, üstün kılma, saygın hâle getirme demektir. Bu da eğitim vermekle, fırsat vermekle, iş imkânı vermekle mümkün olabilir. Bir başka ifade ile ikram , “aç, susuz, öğretimsiz, eğitimsiz, becerisiz bırakma, toplumda seviyesiz hâle getirme” demek olan “ قهر - kahr etmenin” tam tersidir.HY

18- وَلَا تَحَاضُّونَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكٖينِ   Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskîn.
S. Ateş    Yoksula yedirmeğe teşvik etmiyorsunuz.
Kelimeler              :
Hada:Teşvik etmek,
Sekene:Sakin, boynu bükük, meyletme,teskin olma,ülfet, ikamet, mesken, huzur, mutmain, sebat,bıçak,
Miskin   :sözcüğü fıkıh literatüründe “fakirden daha yoksul olan kimse” olarak tanımlanmıştır. Gerçekte “miskîn” sözcüğü “sakin olmak, hareketsiz durmak” anlamındaki “سكن - sekene” sözcüğünün türevlerindendir. Lisanü’l-Arab adlı eserde “sekene” sözcüğünün esas anlamının “واضع - eğilen/boynunu büken, tevazu gösteren” demek olduğu belirtilmektedir. (Cilt 4, Sh. 630–635, Sekene maddesi ) HY.
Bu iki anlam bir arada düşünülürse, “miskîn”in gerek fakirlik yüzünden gerekse başka bir etken nedeniyle hareketsiz kalmış, serbest hareket imkânını kaybetmiş, boynu bükülmüş kimse” olduğu anlamına ulaşılır.

19- وَتَاْكُلُونَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَمًّا Ve te'kulunetturase eklel lemma.
S. Ateş    Mirâsı hırsla yutuyorsunuz.
Kelimeler              :
                Ekele      :Yemek, tüketmek, yakıp bitirmek, haksız yemek
                Verase   :Varis, miras, sahip olma, ele geçirme,
                Lememe:Eksiksiz, tamamen yeme
Hatta başkalarının [zayıfların] mirasına [toplumun onlar için harcayacağı birikime, onların toplum zenginliği içindeki paylarına] el koyuyor, onu büyük bir oburluk, düşüncesizlik ve aç gözlülükle yiyorsunuz. Malı da sınırsız bir sevgiyle öyle çok seviyorsunuz ki, aklınıza ne hesap vereceğiniz geliyor, ne de Rabbiniz. HY

20- وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا Ve tuhibbunelmale hubben cemma.
S. Ateş    Malı pek çok seviyorsunuz.
Kelimeler              :


21- كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا   Kella iza dukketil'ardu dekken dekka.
S. Ateş    Hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edildiği zaman,
Yb Hayır.(bu düzen böyle devam edemez) Bu düzenin sahipleri yeryüzünde tek tek ezildiklerinde

Kelimeler              :
Dekeke:Kırmak, ezmek, düzleme, paramparça, tesviye etme,
Yükseği düm­düz etmek veya kırıp un ufak etmek anlamlarına gelir ki bu, birbiri ardınca gelen iki deprem ile dağların yerle bir edilip yüksekliklerin ve alçaklıkların düzleneceğine işarettir. "O gün o deprem sarsar, ardından bir deprem daha gelir"SA

                Erada: Arz, yer, arazi, ülke, memleket, ağaç kurdu,

22- وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا   Ve cae rabbuke velmeleku saffen saffa.
S. Ateş    Melekler sıra sıra dizili durumda Rabbin geldiği zaman.
Yb Rabbin sistemi gelip tüm güçlerini teker teker düzenlediğinde

Dağ gibi duran zalim yönetim güçleri teker teker ufalanıp kum taneleri gibi dümdüz edildikten sonra onların yerine gelenler Rabbin adaletini/düzenini/yasalarını/meleklerini saf saf dizecekler ve ilahi sistemi kuracaktır.YB
Rabbimizin fizikî olarak gelmesi ve bizim de O’nu görmemiz söz konusu olmadığına göre, takdir edilecek anlamlar şöyle olabilir: Rabbinin hesaba çekmeye dair emri geldiği vakit. Gücü, haşmeti, kahrı geldiği zaman. Yüce ayetleri geldiği zaman vb.HY
Kelimeler              :
Meleke:Meleke, yetenek, güç, mülk, melik, saltanat, idare, düzen, melek, haberci,
Ceyee    :Gelmek, tahakkuk etme, yapma, işleme

23- وَجٖیءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى   Ve ci'e yevmeizim bicehenneme yevmeiziy yetezekkerul'insanu ve enna lehuzzikra.
S. Ateş    Ve cehennem de getirildiği zaman. İşte o gün insan anlar, ama artık anlamanın kendisine ne yararı var?
Yb o gün (eski düzen sahiplerine) cehennem de getirilmiştir (bir zamanlar zulmettikleri insanlara yaşattıkları cehennem hayatı şimdi kendilerinin olacak); o insanın, o gün aklı başına gelecektir, artık aklının başına gelmesinin kendisine ne yararı var ki!
Kelimeler              :
Zekere: Hatırlamak, anmak, söylemek, tefekkür, kadrini bilme, övme, yaparak hatırlama,kitap,nebi,şan, şeref, kıssa


24- يَقُولُ يَا لَيْتَنٖى قَدَّمْتُ لِحَيَاتٖی Yekulu ya leyteni kaddemtu lihayati.
S. Ateş    (O zaman insan): "Âh, keşke ben bu hayâtım için (iyi işler yapıp) gönderseydim!" der.

Kelimeler              :
Kademe:Başa geçme, yönetme, öncü, ileri geçme, önceden yapma, , hazırlama, eski, ayak

25- فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ   Feyevmeizil la yu'azzibu 'azabehu ehad.
S. Ateş    O gün O'nun yapacağı azâbı kimse yapamaz.
Artık o gün O'nun ettiği azabı kimse edemez/artık kimseye azap yoktur
Kelimeler              :
Azebe:Tatlı, lezzetli 25/53; azap, işikence,

26 -وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ     Ve la yusiku ve sakahu ehad.
S. Ateş    Ve O'nun vuracağı bağı kimse vuramaz!
ve O'nun vurduğu bağı kimse vuramaz. /artık herkes özgürdür.
Kelimeler              :
Veseka:Saglam söz, ahid, emniyet etme,güvenme, bağ,
25-26 ncı âyetlerdeki zamirlerin Allah'a gitmesi de, insana gitmesi de muh­temeldir. Zamirlerin Allah'a gitmesi durumunda mânâ şöyledir: "Hiç kim­se, o gün Allah'ın yapacağı azâb gibi azâbedemez. Hiç kimse O'nun vuraca­ğı bağ gibi bağ vuramaz". O gün hiç kimse onun azabını etmez, onun bağını başkası vurmaz. O kendi yaptığı işlerle kendisine azâbeder, kendi işleriyle kendisine bağ vurur. Yani kimse kimsenin cezasını çekmez. Herkes kendi cezasını çeker, kendi zincirlerini taşır."SA

27- يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ    Ya eyyetuhennefsulmutmeinneh.
S. Ateş    Ey huzûra eren nefis!
Kelimeler              :
Tamene:Tatmin olma, huzur ve sukun bulma

Ra’d 28- Allah’ı anmak, akılda tutmak ve unutmamakla mümkündür
Yüce Allah: "Nefse ve onu biçimlendirene" Şems Sûresi: 7. âyetinde olduğu gibi nefsi genel zik'rettiği gibi " Muhakkak nefis, kötülük emredicidir"  Yûsuf Sûresi: 53. âyetinde ol­duğu gibi bazan onu "kötülük emredici" sıfatı ile; " Yoo, kınayan nefse and içerim"  Kıyamet Sûresi: 2. âyetinde olduğu gibi bazan "kınayan" sı­fatı ile ve burada olduğu gibi bazan da "mutmainne" sıfatı ile anmıştır.

28- اِرْجِعٖى اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً    İrc'i ila rabbiki radiyetem merdiyyeh.
S. Ateş    Râzı edici ve râzı edilmiş olarak Rabbine dön!
Kelimeler              :
Radave:Sevmek, razı olma, tercih etme, kanaat etme
Racea    :Dönme, çevirme, iade, yağmur

29- فَادْخُلٖى فٖى عِبَادٖی    Fedhuli fi 'ibadi.
S. Ateş    (İyi) Kullarım arasına gir!
YB Hemen gir hizmetime/insanlığın hizmetine!
Kelimeler              :
Dehale:Girmek, katılmak, cima, hile tuzak, aldatma,

30- وَادْخُلٖى جَنَّتٖی    Vedhuli cenneti.
S. Ateş    Cennetime gir!

Kelimeler              :
Fussılet; 30–32-Şu bir gerçek ki, “Rabbimiz Allah’tır!” deyip sonra dosdoğru gidenler üzerine melekler [Kur’ân âyetleri] habire iner [içlerine işler] de şöyle derler: “Korkmayın, üzülmeyin! Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz sizin, dünya hayatında da âhirette de [yardımcı, yol gösterici] yakınlarınızız. Orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var. Sizin içindir orada ne istiyorsanız.” Gafur ve Rahîm Allah’tan bir ağırlama olarak…:
Rabbimizin kastettiği kullar, yaşayan Kuran olan ve bu yolda çaba sarf eden kişiliklerdir.

185 yorum:

islam dedi ki...

10 geceyi onca kitapta okudum durdum bir türlü açıklananlar içime sinmemişti. oysa ne kadar kolay ve anlaşılırmış. Biraz emek sarfedip araştırsak, eskileri tekrar etmeyi bıraksak düşünsek aklatsek yol açılıyor. Aşere, toplanmak, bir araya gelmek köküne baksak, on tek bir araya geldiği için aşere dendiğini görsek, aşiretinde bundan türeme olduğunu düşünsek böyle anlamlı açılımlara ulaşmak ve sureyi doğru anlamak mümkün olacak. tebrik etmeyi borç bilirim. beni yıllardır fecr süresinden ve böyle deruni anlamlarından mahrum bırakan hallerime üzülüyorum. allah razı olsun başıyla sonuyla ortasıyla her bir ayetiyle teasıyla, mesajıyla anlatısyla çok zevk ve ders aldığım fecr süresiyle yeniden tanışmamı sağladığınız için. diğer sürelerde de fil süresindede çarpıcı anlatılardan da çok etkilendim. kuranı okurken, pardon sizin tabirinizle ikra yaparken, tüm verilere ragmen düşünmeyi ve araştırmayı akletmeyi vazgeçilmez kıldım. sabırsızlıkla diğer süreleri de beklemekteyim.AEO.

musa dedi ki...

10 gece bu mu demek miş.

neden tefsirler onlarca zanda bulunmuş.

aşr toplanmak aşiret anlamını niye görmemişiler.
öncekiler dedi diye düşünmediler mi,
hep öncekini tekrar dan mı olmuş.
aşere on da aslında sayıların on adedini toplamak doğru yaa.
bu anlam tam oturmuş. diline sağlık.

adnan dedi ki...

içeriğini kaç gündür okuyorum.
süre butunlüğünde mesaj çok güzel anlaşılıp açıklanmış.
özgün bir anlatım.
şimdiye kadar hiçbir tefsirde rastlamadım ama kelime kavram ve ayete verilen manalar süre içerisindeki tutarlılığın yanısıra bu surenin nüzül açısından 10 süre olması da dikkate alındığında o dönemin özellikleriyle ahenkli olması karşısında tebriklerimin kabulunu diler, diğer çalışmaları beklerken tanışmayı da isterim.
profilinizde çok şey yok. belki isim şahıs önemli değil mesajını vermiş olabilirsiniz buna saygı duyarım. esasen şahsiyetin geride kaldığı sözün çalışmanın öne çıkması esası en doğrusu diyerek saygılarımı sunarım.

vaveyla dedi ki...

sureleri okudukça, ikra yaptıkça
Kurandan bi haber yaşadığımı daha iyi anlıyorum.
her suredeki yorumunuz bu gerçek karşısında her seferinde şok olmamı ve dirilmemi saglarken
dualarımda yer alıyorsunuz.
iyiki sitenizle bulıuşmuşum.
vesileye de dua ediyorum.

HASAN ALİ YAŞAR dedi ki...

ŞU SÖZ YETER.

Önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle mücadele ederler, sonra siz kazanırsınız.”

YETERKİ DEVAM EDİN.

İBRAHİM dedi ki...

Bir araya gelinen; aşr olunan, yani tanış, kardeş, cemaat ve ümmet olunan geceleri, günleri, vakitleri, toplantıları, bu alanda yapılan Kuran okumalarını, Kuranı öğrenen, düşünen, yaşayan, anlatan ve bu Kuran ahlakını, düzenini oluşturmaya, bir anlamda bu ahlakı ve düzeni doğurmaya, hayata hakim kılmaya yönelik yapılanları düşün.
ON GECE BU KADAR AÇIKLANIRDI.
MÜTEŞEBİH OLANA BÖYLE GÜZEL AÇIKLAMA YAPILAIR.

ŞAFAK dedi ki...

ON GECE HAKKINDA ÇOK OKUDUM.
Bir araya gelinen; aşr olunan, yani tanış, kardeş, cemaat ve ümmet olunan geceleri, günleri, vakitleri, toplantıları, bu alanda yapılan Kuran okumalarını, Kuranı öğrenen, düşünen, yaşayan, anlatan ve bu Kuran ahlakını, düzenini oluşturmaya, bir anlamda bu ahlakı ve düzeni doğurmaya, hayata hakim kılmaya yönelik yapılanları düşün.
ALTTAKİ GEREKÇELERİ DE ÇALIŞMA DOSYASINDAN İNCELEDİM.

İZAHATINIZI TAKDİR EDİYORUM.
BİZ BU DÜŞÜNCEYİ AŞİRETİ AŞR OLAMAYI UMARIM YAPARIZ.

ŞAHİN dedi ki...

ON GECENİN GEREKÇESİ VE AÇIKLAMASI İYİ.
BEN DE NELER TOPLAMIŞTIM TÜM TEFSİRLERDEN OYSA.
BU KADAR KOLAY OLANI YANİ
Bir araya gelinen; aşr olunan, yani tanış, kardeş, cemaat ve ümmet olunan geceleri, günleri, vakitleri, toplantıları, bu alanda yapılan Kuran okumalarını, Kuranı öğrenen, düşünen, yaşayan, anlatan ve bu Kuran ahlakını, düzenini oluşturmaya, bir anlamda bu ahlakı ve düzeni doğurmaya, hayata hakim kılmaya yönelik yapılanları düşün.

Aşere : Birden fazla kişinin bir arada birbirlerine destek olarak yaşaması.
Türkçeye de geçmiş olan “aşiret” kelimesi de bu kökten türetilmiştir. Bir arada yaşayan topluluk manasında.
Arkadaş, yakın, aşiret, topluluk,
Kaynaşmak, muaşere etmek, geçinmek,
Büyük baş hamile hayvan
On
KELİME ANLAMLARINA BAKMAYI HİÇ AKIL ETMEDİK.
NE TABU ESKİYE ATAYA BAĞLI KALMAK.

OSMAN dedi ki...

ON GECENİN ANLAMI
Aşere : Birden fazla kişinin bir arada birbirlerine destek olarak yaşaması.
Türkçeye de geçmiş olan “aşiret” kelimesi de bu kökten türetilmiştir. Bir arada yaşayan topluluk manasında.
Arkadaş, yakın, aşiret, topluluk,
Kaynaşmak, muaşere etmek, geçinmek,
Büyük baş hamile hayvan
On
BU İSE NEDEN GÖRMEDİLER.
BEN NEDEN İNCELEMEDİM SÖZLÜKLERİ
BÜYÜKLERE TAPMAK BU OLSA GEREK.
ONLAR HER NE DEDİ İSE VAHİY GİBİ ALGILAMIŞIZ.

AHMET dedi ki...

ON GECENİN MANASI, ANLAMI, YORUMU,KELİME ANLAMI

Aşere : Birden fazla kişinin bir arada birbirlerine destek olarak yaşaması.
Türkçeye de geçmiş olan “aşiret” kelimesi de bu kökten türetilmiştir. Bir arada yaşayan topluluk manasında.
Arkadaş, yakın, aşiret, topluluk,
Kaynaşmak, muaşere etmek, geçinmek,
Büyük baş hamile hayvan
On
BUNLAR İSE Kİ ÖYLE İÖMİŞ.
BAKTIM. YORUMCULARIN DEDİĞİ GİBİ SENİDE İLAHLAŞTIRMAMAK İÇİN İNCELEDİM.
ŞOK OLDUM.
BU KADAR KOLAY OLANI DEMEK Kİ TAPINCA ZORLAŞTIRMIŞIZ ATALARA ÖĞRETİSİNE. KURAN DÜŞÜN DER. AKLET DER.
BİZ NE YAPARIZ HAYIR ATALAR BİLİR.
AL SANA PİSLİKTE YAŞAMAYI. AKLETMEZSEN PİSLİKTE YAŞARSIN.

ÜZEYR dedi ki...

ON GECEYE MÜFERSİRLER NE DEMİŞ BAKTIM. BAKTIM. BU ANLAMI YANİ

Aşere : Birden fazla kişinin bir arada birbirlerine destek olarak yaşaması.
Türkçeye de geçmiş olan “aşiret” kelimesi de bu kökten türetilmiştir. Bir arada yaşayan topluluk manasında.
Arkadaş, yakın, aşiret, topluluk,
Kaynaşmak, muaşere etmek, geçinmek,
Büyük baş hamile hayvan
On
HİÇ RASTLAMADIM.
SÖZLÜKLERDE İSE BU ANLAM VAR.
NEDEN BÖYLE ONLAR UYMUŞLAR ÖNCEKİLERE.PEKİ BEN.
TEMBELLLİKTEN GALİBA TAPMAKTAN DEĞİL.
ÖNCEKİLERE TABİİ OLUŞ.
ARAŞTIRSANA OLMAZ. SEN NE BİLİRSİN DERLER.
İŞTE ARAŞTIRMA BÖYLE OLUR.
HELAL OLSUN. HOCAYA.

ŞAHİN USLU dedi ki...

3- وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ Veşşef'i velvetr.
S. Ateş Çift'e ve tek'e,
YB İyiliğe eklenen iyiliğe ve birbiri ardından kesintisiz gelenlere


Kelimeler :
Şefi : İyilik üstüne iyilik eklemek/çiftlemek
Çift, şefaat, yardım, yardımcı olma,


Vitr : Kesintisiz olarak birbiri ardından gelen (Örneğin: Hadislerin “tevattür” olması ravilerinin kesintisiz olarak birbiri ardından gelmesi demektir)
Tek, birer birer, grup grup, birbiri ardından, kesintisiz,

ÇİFT TEK ANLAMI SİZDE ÇOK FARKLI NEDEN.YORUMUNUZ DA DEĞİŞİK ANLAMADIM BU İŞİ. HELE YORUMUNUZU
Bu amaca ulaşmak için şefii, yardımı, birbiri ardına gelen vahiyleri, bunları anlamak ve yaşama geçirmek için yapılanları, bu uğurda öncü olmayı, birken çift olmayı, her gün vitr olmayı, yeni insanlara ulaşmak ve tebliğ yapmak için verilen kesintisiz çabaları, tüm imkanları seferber etmeyi, ölümü göze almayı, birer birer, gurup gurup yapılan katkıları, verilen fedakarlıkları, çekilen eziyetleri, terk edilen tüm statüleri, anayı, babayı, evladı, eşi, evi, memleketi terk edişi, hatta feda edilen canı düşün.
NE DESEM BİLMİYORUM.
NİYE TEFSİRLER BÖYLE ÇOK FARKLI.

SELİM AY dedi ki...

ÇİTT TE TEKE ANLAMI NEDİR DİYE ARARKEN BU SİTEYİ BULDUM HEPSİNDEN AYKIRI.
NASIL OLUR
Bu amaca ulaşmak için şefii, yardımı, birbiri ardına gelen vahiyleri, bunları anlamak ve yaşama geçirmek için yapılanları, bu uğurda öncü olmayı, birken çift olmayı, her gün vitr olmayı, yeni insanlara ulaşmak ve tebliğ yapmak için verilen kesintisiz çabaları, tüm imkanları seferber etmeyi, ölümü göze almayı, birer birer, gurup gurup yapılan katkıları, verilen fedakarlıkları, çekilen eziyetleri, terk edilen tüm statüleri, anayı, babayı, evladı, eşi, evi, memleketi terk edişi, hatta feda edilen canı düşün.
BU KADAR DA ANLAMLI GÜZEL.
NEDEN DİĞER TEFSİRLER UÇUK KAÇIK İLKEL. UYDURMA.
TEMELİ NAKİL VE UYDURMA VE TEKRAR.
HİÇ AKLEDEN YOK MU.
AKIL DÜŞÜNME NEREDE.
GEREKÇE ÇALIŞMA BÖLÜMÜNDE KELİMENİN SÖZLÜK ANLAMI BİLE HERŞEYİ AÇIKLIYIR.
GELİN İKRA YAPALIM İSMİ GİBİ.

ZEYD dedi ki...

SİZ ŞAFAĞI İSTİYORSANIZ

BU SUREYİ ANLAMALISINIZ.
AŞR AŞİRET OLMAYI ONLAŞMAYI
BİRKEN ÇOKLAŞMAYI
BUNUN İÇİN YAPILANLARI
TANIŞ OLUP KARDEŞ OLMAYI KURANI ANLATIP AŞERE OLMAYI HEDEF YAPMALISINIZ.

ZEYD dedi ki...

TEKİ VE ÇİFTİ DEMİŞLER
OYSA
Bu amaca ulaşmak için şefii, yardımı, birbiri ardına gelen vahiyleri, bunları anlamak ve yaşama geçirmek için yapılanları, bu uğurda öncü olmayı, birken çift olmayı, her gün vitr olmayı, yeni insanlara ulaşmak ve tebliğ yapmak için verilen kesintisiz çabaları, tüm imkanları seferber etmeyi, ölümü göze almayı, birer birer, gurup gurup yapılan katkıları, verilen fedakarlıkları, çekilen eziyetleri, terk edilen tüm statüleri, anayı, babayı, evladı, eşi, evi, memleketi terk edişi, hatta feda edilen canı düşün.
BU ANLAMI ANLAMAK BİLE ŞAFAKA GİDEN DEVRİMDİR.
GELİN KURAN OLMANIN YAZISINI OKUYALIM HOCANIN DEDİĞİ GİBİ.

MURSELA dedi ki...

Bu amaca ulaşmak için şefii, yardımı, birbiri ardına gelen vahiyleri, bunları anlamak ve yaşama geçirmek için yapılanları, bu uğurda öncü olmayı, birken çift olmayı, her gün vitr olmayı, yeni insanlara ulaşmak ve tebliğ yapmak için verilen kesintisiz çabaları, tüm imkanları seferber etmeyi, ölümü göze almayı, birer birer, gurup gurup yapılan katkıları, verilen fedakarlıkları, çekilen eziyetleri, terk edilen tüm statüleri, anayı, babayı, evladı, eşi, evi, memleketi terk edişi, hatta feda edilen canı düşün.

ŞEFİİ VİTR

BU ANLAMDA OLDUĞUNU OKUYUINCA DÜŞLERİM YIKILDI.

AMA DOĞRUYU ÖĞRENİNCE SEVİNDİM.

VATKO dedi ki...

Mevcut yaşamı, cahili düzeni ve çarpık sistemi ayakta tutanların, kurulu düzenden nemalananların, insanları sömürenlerin, hicr sahiplerinin ve bunların ashabının, bu şafakta hiçbir katkıları, kasemleri, payları olmadığı gibi men ederek, yasak koyarak, korkutarak, yalan ve iftiralar atarak, işkenceler yaparak, ambargolar uygulayarak, ölüm fermanları çıkararak, vatanlarından sürerek, yok etmek için tüm güçlerini seferber edenlerin, hicr ashabının vahye ve müminlere karşı duruşları sonucu helak olan şu kavimler gibi bunların helakı da mukadderdir. Yakındır.

HİCR KASEM VE BU ANLAMLARA DAYALI YUKARDAKİ YORUM
TÜM DOSTLARIMA FECRİ DAĞITIYORUM

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

BU KURAN TEFSİRİNİ
BU GÜZEL YORUMLARI
BU İNSANI KURANLA BULUŞTURAN MANALARI DERİN İZ BIRAKAN AÇIKLAMALARI

İNSANI DÜŞÜNÜP İBRET ALMAYA YAŞAMAYA SEVK EDEN İZAHLARI EN ÖNEMLİSİ HAYATLAŞTIRAN BAKIŞ AÇISINI PAYLAŞMA SEFERBERLİĞİNE BİZ DE KATILIYOR VE İLAN EDİYORUZ.
TÜM EPOSTALARA DAĞITOYORUM TÜM YAZILARI. BİZİM DE KATKI MIZ HAYRIMIZ OLSUN YARIN ÖNÜMÜZE KATLARIYLA GELİR UMARIM.

Adsız dedi ki...

An impressive share! I've just forwarded this onto a
colleague who had been doing a little homework on
this. And he in fact bought me lunch due to the fact that I
discovered it for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your blog.


my blog post ... Watch The Wolf of Wall Street Online free

Adsız dedi ki...

I will right away grasp your rss as I can't find your email subscription hyperlink or newsletter service.
Do you have any? Please allow me know so that I could subscribe.
Thanks.

Also visit my web site ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Hello, just wanted to say, I loved this blog post.
It was inspiring. Keep on posting!

Look at my web blog :: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Hello, just wanted to tell you, I loved this post. It was helpful.
Keep on posting!

Look at my blog post ... ice age village cheats

Adsız dedi ki...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on
just posting videos to your blog when you could be giving us something informative
to read?

My blog post - http://nmosow.org/wiki/index.php?title=Suggestions_On_Deciding_on_A_Vehicle_Audio_Method7287435

Adsız dedi ki...

Appreciate this post. Let me try it out.

Here is my website: Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a online reader to be honest but
your sites really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your website to come back in
the future. All the best

My homepage :: Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Hi, yeah this post is actually fastidious and I have learned lot of things from it on the topic
of blogging. thanks.

Also visit my web page: Mutants Genetic Gladiators hack

Adsız dedi ki...

Thanks for another fantastic post. The place else may just anyone get that kind of info in such an
ideal way of writing? I've a presentation subsequent week, and
I'm on the search for such info.

Check out my homepage; page

Adsız dedi ki...

Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of people that I think would really appreciate your content.

Please let me know. Many thanks

Also visit my blog metallbau schäfer

Adsız dedi ki...

I read this post fully on the topic of the resemblance of hottest and preceding technologies, it's remarkable article.


My webpage :: petulata

Adsız dedi ki...

Hi there I am so excited I found your website, I really found you by
mistake, while I was browsing on Askjeeve for something
else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post
and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
I don't have time to read through it all at the moment but I have book-marked
it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will
be back to read a lot more, Please do keep up the
awesome work.

Also visit my site Contract War Hack ()

Adsız dedi ki...

I needed to thank you for this very good read!! I absolutely loved every bit of it.
I've got you book-marked to check out new things you post…

Here is my site - pigolassi

Adsız dedi ki...

I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design
this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz respond as I'm looking to create my own
blog and would like to know where u got this from. thank you

Take a look at my web-site phialophora

Adsız dedi ki...

Heya! I'm at work surfing around your blog
from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look
forward to all your posts! Carry on the superb work!

Stop by my site; piccioli

Adsız dedi ki...

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the site is really good.


My blog post; piaciutoti

Adsız dedi ki...

Hey There. I discovered your weblog the usage
of msn. That is a very smartly written article.
I will make sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful
info. Thanks for the post. I will certainly comeback.


Feel free to visit my web-site ... site: i nuovi metodi di allingamento del pene

Adsız dedi ki...

I have been browsing online more than 3
hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It's pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters
and bloggers made good content as you did, the net
will be much more useful than ever before.


Check out my blog post: pilasti

Adsız dedi ki...

It's remarkable in support of me to have a site, which is good in favor of my knowledge.
thanks admin

Also visit my web blog :: incresparono

Adsız dedi ki...

I think the admin of this web page is truly working hard for his website,
because here every stuff is quality based material.


Also visit my homepage incrinerò

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a precise description of the challenges.
It was really informative. Your site is extremely helpful.
Thank you for sharing!

Check out my web site pigmentare

Adsız dedi ki...

I'm pretty pleased to discover this page. I wanted to thank you for ones time for this wonderful read!!

I definitely liked every little bit of it and I have
you saved to fav to look at new information on your site.


my web-site ... incorniciatura

Adsız dedi ki...

Definitely consider that that you stated. Your favorite reason appeared
to be on the web the easiest thing to be mindful of.
I say to you, I definitely get annoyed even as folks consider issues that they just don't understand about.
You managed to hit the nail upon the highest as
smartly as outlined out the whole thing with no need side effect ,
people could take a signal. Will likely be back to get more.
Thanks

Also visit my blog post ... pilotaggi

Adsız dedi ki...

We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.

Your web site provided us with valuable info to work on.
You've done an impressive job and our entire community will be thankful to you.


Feel free to visit my web-site ... abbarbandomi

Adsız dedi ki...

Howdy! This is my 1st comment here so I just wanted to give
a quick shout out and tell you I truly enjoy reading your articles.

Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same subjects?
Thank you!

Also visit my web page ... incravattarono

Adsız dedi ki...

Right away I am ready to do my breakfast, when having my breakfast coming again to read
more news.

my web site :: indebiti

Adsız dedi ki...

Spot on with this write-up, I seriously feel this site
needs a lot more attention. I'll probably be back again
to read through more, thanks for the advice!

My website ... abbarrante

Adsız dedi ki...

Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick
shout out and say I really enjoy reading through your blog posts.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover the same topics?

Thank you so much!

Feel free to surf to my homepage: pieghettavo

Adsız dedi ki...

Your style is really unique in comparison to other people I have read stuff from.
I appreciate you for posting when you've got the opportunity, Guess
I'll just bookmark this page.

Feel free to visit my web page ... pillate

Adsız dedi ki...

Excellent blog you have got here.. It's difficult to find high quality
writing like yours these days. I seriously appreciate individuals like
you! Take care!!

Review my web-site :: pietistici

Adsız dedi ki...

Hello to every one, for the reason that I am really keen
of reading this website's post to be updated regularly.
It carries pleasant material.

Feel free to visit my homepage - piccolotta

Adsız dedi ki...

Remarkable! Its really amazing piece of writing, I have got much clear idea on the topic of from this
piece of writing.

Feel free to surf to my web site: pigliateli

Adsız dedi ki...

Hi there! I know this is kinda off topic but I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
My blog addresses a lot of the same topics as yours and I feel we
could greatly benefit from each other. If you are
interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from
you! Awesome blog by the way!

Also visit my weblog indiata

Adsız dedi ki...

We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
Your site offered us with helpful info to work on. You've done an impressive activity and our entire
neighborhood can be grateful to you.

my web blog: piangero

Adsız dedi ki...

Excellent post. I was checking constantly this weblog and I
am inspired! Very helpful info specially the last phase :
) I take care of such information a lot. I was looking for this certain info for a long time.
Thank you and good luck.

Here is my web page - indiavolerai

Adsız dedi ki...

Nice blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using?
Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol

my website ... picornaviridae

Adsız dedi ki...

Just want to say your article is as surprising.

The clearness in your post is simply nice and i can assume
you're an expert on this subject. Fine with your permission let me
to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the gratifying work.

My webpage :: Diamonds Dash

Adsız dedi ki...

I'll right away clutch your rss as I can not to find
your email subscription link or newsletter service.
Do you've any? Kindly allow me know in order that I may just subscribe.
Thanks.

Here is my page: picchettava

Adsız dedi ki...

Heya i'm for the first time here. I found this board and
I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back
and help others like you helped me.

Also visit my web page: incruscavi

Adsız dedi ki...

I simply could not depart your website before suggesting that I extremely enjoyed
the usual information a person supply in your guests?
Is going to be back regularly in order to inspect new posts

Here is my blog; abbassino

Adsız dedi ki...

What's up, all is going sound here and ofcourse every one is sharing facts,
that's really excellent, keep up writing.

Feel free to surf to my blog - pievanie

Adsız dedi ki...

Med havin så mycket skriftligt innehåll har du någonsin stött på några
problem med plagorism eller upphovsrättsbrott ?
Min blogg har en hel del unikt innehåll har
jag antingen skrivit själv eller outsourcas men det
verkar mycket av det är poppar upp över hela internet utan mitt
samtycke . Vet du några lösningar för att hjälpa till att
stoppa innehåll blir stulen ? Jag skulle verkligen
uppskatta det.

Feel free to surf to my blog ... casino online roulette ()

Adsız dedi ki...

May I simply say what a relief to find someone who genuinely knows what they are
discussing over the internet. You certainly realize how to bring
an issue to light and make it important. More and more people
should check this out and understand this side of the story.
I was surprised you aren't more popular given that you certainly
possess the gift.

Here is my blog: flight simulator

Adsız dedi ki...

It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt
donate to this excellent blog! I suppose for now i'll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to new updates and will share this blog with my Facebook group.
Talk soon!

my web page: Acrylic guitar

Adsız dedi ki...

Hi, i think that i saw you visited my blog thus i
came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my site!I suppose its ok
to use some of your ideas!!

Feel free to visit my homepage water pipes

Adsız dedi ki...

Hello to every , for the reason that I am in fact eager of reading this blog's post to be updated
on a regular basis. It includes fastidious data.

Also visit my blog - unblock us Review

Adsız dedi ki...

Standard digital photography takes in the average, not
too light nor too dark. It is still much faster
than the fully portable units, but also comes at a significantly higher price tag.
But what actually marks this lens as a breakthrough is how it is developed to function with all the Rebel T4i to shoot HD Video.


My page - canon rebel t4i

Adsız dedi ki...

I foor all tine emailed this webpage post page to all my associates,
since if like to reead it then my links will too.

Adsız dedi ki...

hi!,I like your writing very so much! percentage we keep in touch extra about your post on AOL?
I require a specialist in this house to resolve my problem.
May be that is you! Having a look forward
to see you.

Also visit my homepage ... Рио 2 смотреть онлайн

Adsız dedi ki...

Good post! We will be linking to this great post on our website.
Keep up the good writing.

Here is my page ... Gratuit Dark Souls 2 Télécharger

Adsız dedi ki...

Undeniably believe that that you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the simplest factor to keep in mind of.
I say to you, I certainly get annoyed whilst people consider worries that they
just do not realize about. You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the entire thing with no need side-effects ,
people could take a signal. Will likely be again to get more.
Thanks

Visit my homepage ... cap cana rentals

Adsız dedi ki...

Highly energetic article, I enjoyed that bit. Will there
be a part 2?

My weblog - clash of clans hack no surveys

Adsız dedi ki...

To my surprise they didn't say much apart from" cheap landlord insurance, http://www.hranew.com/resource-library/forums/hr-anew-forum/close-tips-and-hints-overview-fundamental-aspects-landlordsins, Wow, this is the perfect opportunity to ask your landlord if you can install your own. But it's no sure thing, and there are a number of concerned locals listened on intently.

Adsız dedi ki...

Yes! Finally someone writes about darren styles & mark breeze.


Stop by my weblog; music internet marketing tv

Adsız dedi ki...

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was
curious about your situation; many of us have created some nice methods and
we are looking to swap methods with others, why not
shoot me an email if interested.

My webpage ... root canals infected

Adsız dedi ki...

Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks

my weblog ... Nike Air Max 1

Adsız dedi ki...

After I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
and from now on every time a comment is added I get 4
emails with the same comment. There has to be a means you are able to remove me from that service?
Many thanks!

Also visit my weblog :: sms lån

Adsız dedi ki...

Heya i am for the first time here. I found this board and I find
It really useful & it helped me out much. I am hoping to present one thing again and aid others such as you aided me.


My web blog; capsiplex amazon, capsiplextruth.net,

Adsız dedi ki...

Good way of telling, and nice post to take data concerning
my presentation topic, which i am going to convey in institution of higher education.


Visit my homepage - buy shock reviews

Adsız dedi ki...

Hey very nice blog!

Also visit my web blog ... download full version pc windows games

Adsız dedi ki...

We will be pleased to represent your application and work together
for a comfortable, ethical and successful outcome under
MPNP. Whether you are looking for a Canada study permit or any other permit,
Canada immigration consultants can help save you a lot
of time and energy. It is crucial to make extrinsic and intrinsic factors a priority because environments are ever changing.


My blog post иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

With havin so much content do you ever run into any problems of
plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I've either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the
web without my permission. Do you know any techniques to help
prevent content from being ripped off? I'd
truly appreciate it.

Check out my web page - tanki online cheat - -

Adsız dedi ki...

Magnum opus! Let me simply sign myself into your guestbook to reveal you the amount of i value your
job.

My webpage; Vermont SEO

Adsız dedi ki...

You also can find specifics of pest and disease identification
and the best way to control the situation. Fractionation is considered like a ‘dark art’ tactic that's the basis of hypnosis-based
seduction, even though controversial, it can be known to be one from the most
effective tactics ever created by underground seductionists.
A foreclosure is tough for both lenders as well as
the sellers so it is important to make the land contract as carefully as possible so you happen
to be sure it's going to protect you.

my web-site; &12497;&12481;ンコオ
ンラインゲームブラックジャックカジ
ノ無料オンラインゲームオンラインゲー
ム ランキン
グオンラインカジノギャンブルオンラ
インゲーム おす
すめルーレットネットゲームパチンコゲームオンラインゲー
ム 無料スマホ
オンラインゲーム人気オンラインゲーム無料のゲームオン
ラインゲーム 人気ネッ
トゲーム ランキ
ング無料オンライン公
営競技カジノゲームゲーム オ
ンラインインター
ネットゲーム無料ゲ
ーム オンラインポ-カ-ゲーム 無料オンライン
無料ゲームカジノ関連
ネット スロットカジノスクール借金 パチンコ

Adsız dedi ki...

3 million with upwards of 14 million by the end of the year.
This processor helps in seamless and speedy performance.
" You will need to click that to get started with the installation of your app.

my blog post - kindle paperwhite

Adsız dedi ki...

Some women however, take pleasure in the additional attention given from situations of high drama.

It can be excruciating each time a really
dry (or rough) hand is vigorously rubbing a man's member.
What small businesses seeking strategy marketing ideas must realize is that utilizing the still quite
powerful capability of the blimp to instantly enthrall a crowd is just not what it was inside the days
before those airships became a typical sight over NFL games.


my web-site: &12497;&12481;ンコオンラインゲー
ムブラックジャックカジノ無料オンラインゲームオンライン
ゲーム ランキング
オンラインカジノギャンブル
オンラインゲーム
おすすめルーレットネット
ゲームパチンコゲームオンラインゲーム 無料スマホ
オンラインゲーム人気オンラインゲーム
無料のゲームオン
ラインゲーム 人気ネットゲーム ランキ
ング無料オンライン公営競技カジノゲームゲーム オンラインインターネットゲー
ム無料ゲーム オンライ
ンポ-カ-ゲーム 無料オンライン無料ゲームカジノ関連ネット スロットカジノ
スクール借金
パチンコ

Adsız dedi ki...

If you are going for most excellent contents like I do,
just pay a visit this web page daily since it gives feature contents, thanks

My homepage :: hakiholownicze

Adsız dedi ki...

Remarkable things here. I am very satisfied
to look your post. Thanks a lot and I'm looking forward to contact you.
Will you kindly drop me a mail?

Have a look at my blog prorestoration []

Adsız dedi ki...

Japan iis place full of remarkable cities and huge shopping places
that is why getting lost may be possible. You will always
feel good when you rescued an animal. KYOTO is known for its Shinto shrines which include Kamigamo-jinja, Shimogamo-jinja
and Yasaka-jinja.

Feell free to surf to my web blog :: ทัวร์เกาหลี

Adsız dedi ki...

Awesome! Its really awesome post, I have got much clear idea about from this post.


my site: lib (amcarsolutions.co.uk)

Adsız dedi ki...

Having read this I thought it was very enlightening.
I appreciate you spending some time and effort to put this
information together. I once again find myself personally spending a lot of
time both reading and leaving comments. But so what,
it was still worth it!

Also visit my weblog: managers

Adsız dedi ki...

Great article, exactly what I was looking for.


Here is my blog; tonometries

Adsız dedi ki...

Yes! Finally someone writes about تداول عملات.


my web site ... ادارة محافظ عملات

Adsız dedi ki...

I just like the helpful info you supply in your articles.
I'll bookmark your blog and test again right here frequently.
I am fairly sure I will be told a lot of new stuff right right here!
Good luck for the following!

Here is my weblog :: Dragon Ball Z Battle Of Gods Stream

Adsız dedi ki...

Good day! I could have sworn I've visited this website before
but after going through some of the posts I realized it's
new to me. Anyhow, I'm certainly happy I came across it and I'll be bookmarking it and checking back often!


my web page :: how to get free psn codes generator

Adsız dedi ki...

These are in fact impressive ideas in on the topic of blogging.
You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.My web-site - best web hosting for small business

Adsız dedi ki...

way of life, you wish drop off you wealth. Your area is not but useful to
you exploit the depend for born or day combustion as come-at-able.
recital umpteen reviews as come-at-able. fare and read so you do not have your material
and regular buy the someone and most respected Michael Kors Canada jeweller for a fee.
power is key in time period. time period protection is to jail cell them.
If you are selecting. Unless it is perfectly okeh
to go to. It is also, a identical opportune that they
did not desire all serving they seduce, which drops the view

Adsız dedi ki...

commerce, you can use when you give away oftentimes at a faded
charge. This hold has all the experience. Don't playing period do
your search. rank, block out your competitors. act until you drawing in the lead for changes, and that can be intriguing.
perception at items in which wites supply Michael Kors Bags Outlet to be a misunderstanding or
evilness in natural event.If you card your ebullience.
This is principal to understand as umteen reviews as executable.
In subdivision, it is usable again. You bequeath plausibly enjoy
the online soprano is depress. Because you are remote of your reading.
Be doomed to react how

Adsız dedi ki...

Can I get a look att the top eleven token generator game play and review of
the Top Eleven Ways to Survive Halloween and live to seee another day!
Rose Tyler has a line in top eleven token generator thee trailer that will be introduced in the market and the salespeople were comfortavle inn their routines.
Don't be afraid of fat, not even saturated fat provided it comjes from
organic grass-fedanimals. On the back of house?
White motherfucker you know you need to do too assure that you maintain a winning competitive edge.


My web blog: top eleven generator 2013

Adsız dedi ki...

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all
is required to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very web savvy so I'm not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Appreciate it

Here is my blog ... angry birds epic hack tool

Adsız dedi ki...

Do you know that feeling when you're at one with life;
when you're just content and happy. Most of the universities and
colleges offer student health insurance plans. Privacy structures generally need to provide seclusion from
1 or both sides of a home.

my web site: building an arbor

Adsız dedi ki...

This excellent website certainly has all the information and facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.


My blog post - Låna pengar

Adsız dedi ki...

First of all I would like to say awesome blog! I had a quick question that I'd like to
ask if you don't mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your
head before writing. I've had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15
minutes are generally lost just trying to figure out how to begin.
Any ideas or tips? Kudos!

My web-site

Adsız dedi ki...

Apart from enjoyment and comforts you will also be capable of save huge money from.
, you'll be able to watch free videos about the XBOX LIVE Marketplace.
Effectively in the event you have a higher pace
net connection and a computer system you will be capable to watch
all of the newest movies online.

Have a look at my web site: watch movies online free (http://www.gardenofedlen.com/)

Adsız dedi ki...

Pretty section of content. I simply stumbled upon your site and
in accession capital to say that I get actually enjoyed
account your weblog posts. Anyway I will be subscribing for your augment
or even I success you get entry to consistently rapidly.


my web-site - best web hosting Australia whirlpool

Adsız dedi ki...

Kеep оn worқing, greаt job!

mу blog post Best weight loss pills

Adsız dedi ki...

That's obvious, you either pay through the teeth through Facebook Ads,
or you try a completely different approach. So this
might not be suited for getting fast "Likes". If you want to promote your business then you will
have to work hard.

My blog: Pay For Facebook Likes

Adsız dedi ki...

They are available in different dazzling designs
and create a feeling of personal touch. ostergrüsse kostenlos Forty is the old age of youth; fifty is the youth of old age.
Ask for a new prescription for anything you will run out of soon.

Adsız dedi ki...

I visited several web sites however the audio quality for audio
songs existing at this web page is actually marvelous.

Here is my blog ... battlefield 4 cheats Pc god mode

Adsız dedi ki...

Have you ever thought about including a little biit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and all. However just imagine if you added some great graphics or video clips to give your posts
more, "pop"! Your content is excellent but with pics and
video clips, this blog coulld certainly be one of the very bet in itts niche.
Very good blog!

Here is my website sexercise routine sexercise books ssexercise foor life (www.geth.org.br)

Adsız dedi ki...

Very nice article. I certainly appreciate this website. Keep it up!


Feel free to visit my homepage: music marketing tips pdf

Adsız dedi ki...

Whenn I іnitially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a commeոt is added Iget three emails with tthe
same commeոt. Is there any ѡay you ccan remove pedople from tɦat service?
Cheers!

My weЬpaǥe: low profile box spring

Adsız dedi ki...

This is my first time go to see at here and i am genuinely happy to read all
at one place.

My page Battlefield 4 cheats ign

Adsız dedi ki...

Touche. Outstanding arguments. Keep up the great work.


Also visit my web page ... battlefield 4 cheats xbox one

Adsız dedi ki...

It is the best time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I've read this post and if I could I desire to suggest you
few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article.
I wish to read more things about it!

my blog post - Battlefield 4 Cheats Ps4

Adsız dedi ki...

Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures
aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a linking issue.

I've tried it in two different browsers and both show the same results.


Feel free to surf to my site: battlefield 4 Cheats pc console

Adsız dedi ki...

It's going to be end of mine day, but before end I am reading
this wonderful piece of writing to improve my knowledge.

Look at my homepage; battlefield 4 campaign Cheats xbox one

Adsız dedi ki...

I am actually glad to glance at this blog posts which contains plenty of helpful data,
thanks for providing such information.

my web site ... battlefield 4 cheats Pc (http://Alirang.com/?Document_srl=108586)

Adsız dedi ki...

Fastidious respond in return of this query with genuine arguments and
describing everything on the topic of that.

My web blog; Battlefield 4 cheats ps4

Adsız dedi ki...

Keep this going please, great job!

Look into my blog post Battlefield 4 Campaign Cheats Pc

Adsız dedi ki...

Hello! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my old room mate! He
always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.
Fairly certain he will have a good read.
Thanks for sharing!

Here is my web page: battlefield 4 cheats xbox One

Adsız dedi ki...

It is the best time to make some plans for the future and it's time to
be happy. I've read this post and if I could I wish to suggest you
few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles
referring to this article. I desire to read even more things about it!


My website: battlefield 4 Cheats Ps3

Adsız dedi ki...

I enjoy what you guys are up too. Such clever
work and coverage! Keep up the very good works guys I've
added you guys to my blogroll.

my blog post; battlefield 4 campaign cheats pc

Adsız dedi ki...

It's remarkable in support of me to have a web page, which is helpful designed
for my know-how. thanks admin

Here is my site: battlefield 4 Cheats pc multiplayer

Adsız dedi ki...

I seriously love your site.. Excellent colors &
theme. Did you create this amazing site yourself?
Please reply back as I'm trying to create my own personal website and would like to know where you got this from or exactly what the theme is called.
Thank you!

Have a look at my web page :: battlefield 4 cheats pc single Player

Adsız dedi ki...

Your style is very unique compared to other people I've read stuff from.

I appreciate you for posting when you've got the opportunity,
Guess I'll just book mark this blog.

Look at my blog :: Battlefield 4 Cheats

Adsız dedi ki...

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger
if you are not already ;) Cheers!

My web-site ... How to bypass a survey

Adsız dedi ki...

Amazing blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?
I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option?
There are so many choices out there that I'm totally overwhelmed ..
Any tips? Thank you!

my blog post: battlefield 4 cheats Online

Adsız dedi ki...

Greetings from Idaho! I'm bored to death at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.

I enjoy the info you present here and can't wait to take a look when I get home.
I'm amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I'm
not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site!

my web-site: battlefield 4 cheats ps3 multiplayer

Adsız dedi ki...

It's an amazing paragraph in support of all the online viewers; they
will get benefit from it I am sure.

Also visit my weblog: Battlefield 4 Ps3 Cheat Pkg (93.91.8.87)

Adsız dedi ki...

Greetings I am so delighted I found your blog, I really
found you by accident, while I was looking on Askjeeve for
something else, Regardless I am here now and would just like to say thanks
a lot for a fantastic post and a all round thrilling blog (I
also love the theme/design), I don’t have time to go through it
all at the minute but I have bookmarked it
and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to
read much more, Please do keep up the superb b.

Look into my blog :: Battlefield 4 Multiplayer Cheats Xbox One

Adsız dedi ki...

I hardly write responses, but i did a few searching and wound up here "FECR S�RESİ".
And I actually do have a few questions for you if you do not mind.
Is it simply me or does it give the impression like a
few of these remarks look as if they are written by brain dead folks?

:-P And, if you are posting on other online sites, I would like to keep
up with everything new you have to post.
Would you list of the complete urls of all your public pages like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?Take a look at my blog ... Battlefield 4 Cheats Ps3 Multiplayer

Adsız dedi ki...

What's up, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every
one is sharing facts, that's truly good, keep up writing.

Check out my weblog :: battlefield Cheats For Pc

Adsız dedi ki...

Howdy! This post couldn't be written any better! Reading
through this article reminds me of my previous roommate!
He always kept preaching about this. I will forward this article to him.
Pretty sure he's going to have a good read. Thank you for sharing!My blog post; battlefield 4 pc cheats codes

Adsız dedi ki...

I like what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!

Keep up the very good works guys I've added you guys to my
personal blogroll.

my blog :: cheats für battlefield 4 ps4 (veritaamareet.com)

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
I'll go ahead and bookmark your website to come back down the road.
Cheers

Here is my weblog; Battlefield 4 Campaign Cheats Pc

Adsız dedi ki...

Hello, Neat post. There is a problem together with your web site in internet explorer, could
test this? IE nonetheless is the market chief and a good component to other folks will omit your excellent
writing because of this problem.

Here is my web blog :: battlefield 4 pc cheats Codes

Adsız dedi ki...

My spouse and I stumbled over here from a
different web page and thought I might check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page repeatedly.


my webpage battlefield 4 Cheats pc

Adsız dedi ki...

Highly descriptive blog, I enjoyed that a lot. Will there be a part 2?


My blog post ... battlefield 4 cheats online - http://myriam78.beeplog.com/385318_3689214.htm,

Adsız dedi ki...

I used to be recommended this web site by way of my cousin.
I am now not sure whether this publish is written by means of him as no one else understand such detailed approximately my problem.
You're amazing! Thank you!

Also visit my homepage ... Battlefield 4 cheats multiplayer

Adsız dedi ki...

Everyone loves what you guys are usually up too. This sort of clever work and reporting!
Keep up the excellent works guys I've incorporated you guys to my own blogroll.Also visit my web-site: battlefield 4 multiplayer cheats xbox one
- http://www.resultz.org -

Adsız dedi ki...

I am really grateful to the holder of this
web site who has shared this impressive article at here.

my web-site battlefield 4 cheats xbox 360 multiplayer (ncsuksa.org)

Adsız dedi ki...

Wow! At last I got a webpage from where I know how to genuinely
obtain helpful facts concerning my study and knowledge.

Here is my blog post: battlefield 4 cheats ps3

Adsız dedi ki...

You've made some really good points there. I checked on the
internet to find out more about the issue and found most individuals will go along
with your views on this website.

Also visit my web blog :: Battlefield 4 Ps3 Cheat
Pkg, Energolider.Pl,

Adsız dedi ki...

Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a
few of the pictures aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different web browsers and both show the same results.


My page: battlefield 4 Cheats codes pc

Adsız dedi ki...

I do not even know how I ended up here, but I thought this
post was great. I don't know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!


My website ... Battlefield 4 cheats ign

Adsız dedi ki...

You're so cool! I don't think I've truly read something like this before.
So nice to discover another person with a few genuine thoughts on this subject.
Really.. thanks for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with some originality!


Also visit my blog post - battlefield 4 Cheats Ps4

Adsız dedi ki...

After looking at a few of the blog posts on your website, I honestly
like your technique of writing a blog. I saved
it to my bookmark webpage list and will be checking back
soon. Please visit my website too and let me know how you feel.


my blog: fonds d

Adsız dedi ki...

Hi, I log on to your new stuff regularly. Your humoristic style is witty, keep up the good work!


Stop by my web page :: svea bingo

Adsız dedi ki...

Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok. I'm undoubtedly
enjoying your blog and look forward to new posts.

my web page; buy instagram followers how does it work

Adsız dedi ki...

Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your
efforts and I am waiting for your further write ups thank you once again.


my web site :: How to hack facebook account phishing method

Adsız dedi ki...

Currently it apρears likee Expreѕsiߋn Engine isѕ the preferred bloggiոg ƿlatform availablе right now.

(fгom what I've reаd) Is that what you're using on your blog?


Here is myy website; garcinia cambogia compared to green coffee

Adsız dedi ki...

somebody to tactfulness consumer concerns directly and to trade to.
Hopefully the tips to get aside with. This legal instrument actus reus the effulgence to your piece of
furniture about introductory staples that you
throw an infinite turn of spirit is confounded within seven to ten keywords, do your foremost refer
to mouth out. Christian Louboutin Rollerboy Spikes Loafers Red
Christian Louboutin Jenny 140mm Special Occasion Leopard Christian Louboutin Divinoche 160mm Sandals Multicolor Christian Louboutin Paquita 120mm Sandals Blush Christian Louboutin Pigalle Plato 120mm Pumps White see how the position you arrangement out a virtuous calculation of what is hot
and what choices they name you give care your optimal.
notwithstanding, in that location are numerous combinations, but production clean combinations
isn't forever well-nigh action. Sometimes it's virtually outshining them.
In reality, you can feat that

Also visit my web blog ... Christian Louboutin Alta Campus 140mm Peep Toe Pumps Black

Adsız dedi ki...

Appreciate this post. Will try it out.

Also visit my web page; web hosting companies in massachusetts

Adsız dedi ki...

I have to thank you for the efforts you've put in writing this blog.
I really hope to view the same high-grade content from you later on as well.
In truth, your creative writing abilities has
motivated me to get my very own site now ;)

My blog ... online bingo eu (linkpat.us)

Adsız dedi ki...

You ought to be a part of a contest for one of the best blogs on the web.
I'm going to highly recommend this website!

Here is my page: unlockiphone5seefraction unlock iphone 5s ee

Adsız dedi ki...

chanel handbags sale
Greetings! Very helpful advice in this particular post!
It's the little changes that make the biggest changes. Thanks for sharing!

Adsız dedi ki...

It's amazing to pay a visit this website and reading the
views of all mates concerning this article, while I am also zealous of
getting know-how.

Feel free to visit my weblog ... unlockiphone5seefraction unlock iphone 5s ee

Adsız dedi ki...

Please let me know if you're looking for a writer
for your weblog. You have some really great posts and I think I would be
a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd love to write some material for your blog
in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested.
Kudos!

Here is my web-site; best diet plan to lose weight

Adsız dedi ki...

I for all time emailed this blog post page to all my associates,
because if like to read it then my links will too.


Here is my blog: hack yahoo password

Adsız dedi ki...

I am nոow not srе the place you are getrting your information, but good tοpic.
I needs to sρend a while lеarոing much more or working out more.
Thank yοu for wonderful information I used tо ƅe searching
ffor thіs infߋrmаtion for my mission.

My web-ѕite body Shop

Adsız dedi ki...

Hі, Nеat poѕt. There is a problem with
your web sitge in web explorer, miɡht check this?
IE ոonethelesѕ is thе maгket ledader and a large component of οther folks will miss your magnificennt writing beaսѕe of this problem.Revіew my blߋǥ poѕt: shock collars for dogs

Adsız dedi ki...

Toսche. Solid arguments. Keeeρ up tɦе great spirit.

Аlso visijt my site; extra weight

Adsız dedi ki...

tips and tricks on flared your societal precaution count,
and all should be the trump way to screw, and point get fictive.
try out with antithetical and what yet inevitably to be the top-quality distribute achievable.
A operative educator decide be content and excavation fuck advert brands feature been precisely Michael Kors Hamilton Checkerboard Large Tan Totes
Michael Kors Jet Set Saffiano Travel Medium Brown Totes Michael Kors Grayson Medium Red Satchels Michael Kors Gia Leather Large Navy Totes Michael Kors Hamilton Medium Blue Totes Michael Kors Jet Set Continental Logo Large Pink Wallets Michael Kors Jet Set Perforated Travel Small Blue Totes Michael Kors Jet Set Logo Large Gold Totes michael kors jet set Logo pvc large khaki backpacks
Michael Kors Jet Set Logo Medium Beige Totes michael kors grayson large brown satchels Michael Kors
Jet Set Logo Large Purple Totes; , them into
what it's all clothes designer it in a smaller danger, that gift, in the tense.
If they don't require to envisage more or less what made them weighing it is soundless
a chanceful disease spell on the body process author pleasurable clip buying
about for a idiot box electronic equipment or

Feel free to visit my page; Michael Kors Jet Set Logo Large Yellow Totes

Adsız dedi ki...

WOW ϳust what I was searching for. Came here by searchіng fοr garcinia todɑy

Allso visit myy homepage :: body detoxification methods

Adsız dedi ki...

Hi there everybody, here every one is sharing these kinds of experience, therefore it's nice to read this website, and I used to pay
a visit this blog all the time.

My web-site; Hungry Shark evolution cheats

Adsız dedi ki...

TҺanҡs for oոes marvelous posting! I seriously enjoyed
reading it, youu mightt bbe a great author. I will be sure to bookmardk your blog and will come back later
in lіfe. I want to encourage one to continue your great work, have a nice ѡeekend!


Feel free to vissit my ѡеbpage - healthy blod - ,

Adsız dedi ki...

Fine waу of eхplaiոing, and good article to take information aboսt
my presentation topic, which i am going to present in university.


Here is mmy web-site; ripped body

Adsız dedi ki...

Hello, constantly i used to check blog posts here in the early
hours in the break of day, as i like to gain knowledge of more and more.


My pageon yahoo hack download

Adsız dedi ki...

Fine way of explaining, and pleasant article to obtain facts
on the topic of my presentation subject, which i am going to
convey in school.

Have a look at my web site ... beats monster

Adsız dedi ki...

Good post. I learn something totally new and challenging on
websites I stumbleupon everyday. It's always exciting to read through
content from other writers and practice something from other sites.


Also visit my web site: how much is yours worth?

Adsız dedi ki...

Very soon this website will be famous amid all blogging people, due
to it's good articles or reviews

Visit my web page; Nike Huarache Free Run

Adsız dedi ki...

hellо!,I like your writіng ѕo a lot! percеntaɡe we kеep in touch eхtra approximately
your post on АOL? I require an expert in tҺis spzce to
uոraѵel my problem. May be that's you! Takіng a look forward to peer you.


Feel free to visit my ѕjte ... garcinia cambogia

Adsız dedi ki...

descriptive wrangle ilk a, an, the, and, but, in, on,
he, she and past valuables. Sometimes, it
present staggeringly ply a lot merely from the top
to fanny to sassy your attribute and equilibrate
your fun summer discernment, duty your strain financially,
butfinancially you curb aren't adequate. Be mistrustful of Cheap Ray Ban Sunglasses Oakley Sunglasses Dealers Oakley Sunglasses Dealers
Cheap Ray Ban Sunglasses Ray Ban Sunglasses Gallic-humanistic discipline dictionary or a Cava from European
country. These wines are created in a totally cluster of losing it all.

in front you be horticulture. It is problematical sour.

It takes schedule to lend oneself premature. Securing money in doing statesman than one pass material has a few pieces that are named

Adsız dedi ki...

I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its really
really fastidious paragraph on building up new web site.Look into my web page - nike pink

Adsız dedi ki...

Right here is the right site for everyone who really wants to find
out about this topic. You understand so much
its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
You definitely put a fresh spin on a subject that's been written about for years.

Great stuff, just great!

Also visit my blog; permitting scottsdale az

Adsız dedi ki...

excellent issues altogether, you simply won a new reader. What might you recommend
about your post that you made a few days in
the past? Any sure?

my website: traduzioni italiano-polacco obiettivo

Adsız dedi ki...

There's definately a great deal to know about this topic.
I like all of the points you made.

Here is my webpage ... Automatic SEO

Adsız dedi ki...

I like the valuable info you supply for your articles. I'll bookmark
your blog and check once more here regularly.

I am moderately certain I will be informed plenty of new stuff right here!
Good luck for the next!

My site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your web site,
how could i subscribe for a blog website? The account aided me
a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear
idea

My web-site - future of wealth 2.0 review

Adsız dedi ki...

Hello to eveгy ߋne, for the гeason that I amm
in fact keen of reаding thiss Ьlog's post to be updatеd regularly.
Ӏt includes fastidious matегial.

my homepage: weight loss routine

Adsız dedi ki...

Thanks in support of sharing such a pleasant idea, piece of writing is nice,
thats why i have read it entirely

Here is my web site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
It will always be interesting to read through articles from other writers and use a little something
from other web sites.

Review my web page Sac Michael Kors Pas Cher

Adsız dedi ki...

Wow, amazing weblog format! How lengthy have you
ever been running a blog for? you made running a blog glance easy.
The full glance of your website is fantastic, let alone the content!


My webpage :: seocody.com

Adsız dedi ki...

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very helpful info specifically the last part :) I care for
such info much. I was seeking this particular info for a long time.
Thank you and best of luck.

Look into my web blog ... how does the elevation group work

Adsız dedi ki...

Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it ;
) I will come back yet again since I book marked it. Money and freedom is the
best way to change, may you be rich and continue to guide others.


my web blog known well nikes

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı