4 Nisan 2013 Perşembe

MAUN SÜRESİ1-Eraeytellezî yukezzibu bid dîn /Dini yalanlayanı gördün mü?
Eraeytellezi, gördün mü, bildin mi, anladın mı? Dini yalanlayanı ve yalanlamayı. Hala görmemezlikten mi geleceksin. Bilmemezlik mi yapacaksın. Anlamamış gibi mi yaşayacaksın.
Oysa Allah her şeyi apaçık bildirdi.
6 Enam 38 Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır.
16 Nahl 89 Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik
2/2 İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler için yol göstericidir.
39 Zümer 27 Andolsun biz, bu Kurân’da insanlara, öğüt almaları için her temsili anlattık
30 Rum 58 Andolsun biz bu Kurân’da insanlara her çeşit misali getirip anlattık.
5Maide 3 Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'a razı oldum. 
O halde sen ne yapıyorsun. Yaratılmış ve Yazılmış kitabı ikra yapmıyorsun. Okusan da düşünmüyorsun. Herşeyi bilmene, bilebilecek olmana rağmen, uygulamada tam tersini yapmaktasın. Kuran umurunda değil. Allah’ın buyruklarını kale bile almıyorsun. Oysa, kainatta her zerre gibi Rabbine secde edip itaat etmen ve Onun buyruklarına göre yaşamak için yaratılmana rağmen, tam tersini yaparak, Onu ve o gerçeği fiilen yalanlıyorsun, yok sayıyorsun. Yazıklar olsun. Kimi aldatıyorsun. Sadece kendini. Hala akıllanmayacak mısın?.
Gel, iş işten geçmeden önce, ölüm aniden çatmadan tövbe/dönüş yapılabilirsin.
10/90 Nihâyet boğulma kendisini yakalayınca (Fir'avn): "Gerçekten İsrâil oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, ben de müslümanlardanım!" dedi. 10/91   Şimdi mi? Oysa daha önce isyân etmiş, bozgunculardan olmuştun?" (denildi).
40/84 Ne zaman ki hışmımızı gördüler: "Tek Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik." dediler 40/85 Fakat hışmımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine bir fayda sağlamadı. Allâh'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o zaman kâfirler/Kuranı umursamadan yaşayanlar ziyana uğramışlardır
Haydi, şimdi, vazgeç bu halinden. Çünkü O, tövbeyi/dönüşü kabul edendir.

2-Fezâlikellezî yeduğ'ul yetim./ İşte o, yetimi iter, kakar;
3-Ve lâ yehuddu alâ taâmil miskîn./Yoksulun  hakkını/taamını, yemeğini vermez ve verdirmeye önayak olmaz.
Din, hayrı, yardımı, desteği, tüm güzellikleri ve iyilikleri emretmesine ve hep birlikte cennet vari bir yaşamı gerçekleştirmeni istemesine rağmen sen ne yapıyorsun, bir haline bak.
Yetimi, yani yalnız olanı, güçsüzü, babası, dayısı olmayanı, güç karşısında zayıf olanı,ihtiyaçlarını gideremeyen çaresizi itip kakıyorsun. Senden zayıfları eziyorsun. Haklarını teslim etmiyorsun. Sana verilende var olan, paylaşman ve teslim etmen gereken fakirlerin haklarını tam vermediğin gibi, bu konuda verilmesine de teşvik etmiyorsun.
53/33 Gördün mü şu adamı ki arkasını döndü? 53/34 Azıcık verdi, gerisini elinde sıkı sıkı tuttu?
75/31 Ne sadık oldu/sadaka verdi, ne de salla yaptı. 75/32 Fakat yalanladı, döndü/geri durdu. 75/33 Sonra çalım satarak âilesine gitti.
69/33 Çünkü Allah'a inanmıyordu/güvenmiyordu." 69/34 "Yoksulu doyurmaya ön ayak olmuyordu!"
89/17 Hayır, doğrusu siz (Allah'tan ikrâm bekliyorsunuz ama kendiniz) yetime ikrâm etmiyorsunuz. 89/18 Yoksula yedirmeğe teşvik etmiyorsunuz. 89/19 Mirâsı hırsla yutuyorsunuz. 89/20 Malı pek çok seviyorsunuz.
Bunca uyarıya rağmen hala halinizi düzeltmiyorsunuz. Bunlar emredilmemiş gibi yaşıyorsunuz. Halinizle Kuranı yalanlıyorsunuz. Allahın emirlerine nankörlük yapıyorsunuz. Dini halinizle ve yaşantınızla, ahirete gönderdiğiniz
kayıtlarınızla yalanlıyorsunuz.

4-Feveylul lilmusallin./ Şu salla yapanların vay haline,
5-
Ellezîne hum an salâtihim sâhûn./Ki, onlar namazlarından gaflet ederler
6-Ellezîne hum yurâûn./Onlar gösteriş yaparlar.
7Ve yemneûnel mâûn./En ufak bir yardımı/maunu esirgerler.
Onlar aslında salat kavramının farkında bile değilsin. Salat, “namazı da içine alan bütün tevhid içerikli eylemler(M Okuyan)” , “Şirke ve tâğûta karşı çaba gösterme/sosyal yardım, destek, eğitim yapma(H Yılmaz)”, vahyi uygulamaya hazır kulun “Allah karşısında esas duruşudur(M İslamoğlu)” ve Allah’a bağlılığı her işi gereğince en güzel eylemle gerçekleştirme ve uygulama olduğunu terk etmişsin.
Allah’a Kurana itaat etmeyi, Rabbin hizmetine girip, ikra yapmayı, vahyi insanlığa, hayata ulaştırmayı, Kuran ahlakıyla tüm insanlığa örnek ve destek olmayı, yardım etmeyi ve bunun her hal ve şartta şahidi, örneği, emsali, öncüsü ve 6/162 De ki: "Benim salatım, kulluğum, hayâtım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allâh içindir." Ayetinin tasdikçisi olmayı da unutmuşsun.
Sen; diriltilmeyi, ayağa kaldırılmayı ve hayata geçirilmeyi bekleyen salat yerine, manası, içi, ruhu ve amacı yok edilmesi sonucu aynı 8/35 namazları da, ıslık çalmadan ve el çırpmadan yani ses ve hareketten ibaret hale getirilen, yerlerde sürünen, anlamadan ezberlerin tekrar edilerek geçiştirildiği birkaç ritueli atalarından gelen bir alışkanlıkla yapmaktasın.
Gel, o halde Kuranın istediği 11/87 "Ey Şu'ayb, dediler, senin salatın mı sana, babalarımızın taptığı şeylerden, yahut mallarımız üzerinde dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi emrediyor? Oysa sen, yumuşak huylu, akıllı(bir insan)sın!". 19/59 Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, salatı/Allah’a bağlılığı terk ettiler, şehvetlerine/istek ve arzularına uydular. Onlar kötülük bulacaklardır. salatı yap, evrensel doğrulara uygun ve en güzel olanı gereğince uygula, hala ne duruyorsun.
Aksi halde, bir de bakmışsın ki, 9/53 De ki: "İster gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin: sizden kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkan bir kavimsiniz!" 9/54 Sadakalarının kabul edilmesine engel olan sadece şudur: Onlar Allah'a ve elçisine karşı nankörlük ettiler/Kuranı önemsemediler/ öncelik vermediler; salata da üşene üşene/gösteriş /zevahiri kurtarmak  için gelirler ve istemeye istemeye/gönülsüz sadaka verirler. ayetinin aktörü olmuşsun.
O halde, dini yalanlamayı bırak Kurana sımsıkı sarıl. Her ne yapıyorsan en güzel ve zirvede yap. Yaptıklarından hem sen hem de mauna yardıma, ihtiyacı olanlar faydalansın.Böylece, yaşamın da Kuran olsun.

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ


 rtfSelectedTabRef*26*7*7*107.007*Maun 1-7**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*7*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*107.1*

(١٠٧-١)
107.1*************
اَرَاَيْتَ الَّذٖى يُكَذِّبُ بِالدّٖينِ

107.1 - Eraeytellezî yukezzibu bid dîn.

107.1 - Din (âhiret cezâsın)ı yalanlayan(adam)ı gördün mü?

 rtfSndPly*107.2*
(١٠٧-٢)
107.2*************
فَذٰلِكَ الَّذٖى يَدُعُّ الْيَتٖيمَ

107.2 - Fezâlikellezî yeduğ'ul yetim.

107.2 - İşte o, öksüzü iter, kakar;

 rtfSndPly*107.3*
(١٠٧-٣)
107.3*************
وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكٖينِ

107.3 - Ve lâ yehuddu alâ taâmil miskîn.

107.3 - Yoksulu doyurmağa önayak olmaz.

 rtfSndPly*107.4*
(١٠٧-٤)
107.4*************
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلّٖينَ

107.4 - Feveylul lilmusallin.

107.4 - Şu namaz kılanların vay haline,

 rtfSndPly*107.5*
(١٠٧-٥)
107.5*************
اَلَّذٖينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

107.5 - Ellezîne hum an salâtihim sâhûn.

107.5 - Ki, onlar namazlarından gaflet ederler (kıldıkları namazın değerini bilmez, ona önem vermezler).

 rtfSndPly*107.6*
(١٠٧-٦)
107.6*************
اَلَّذٖينَ هُمْ يُرَاؤُنَ

107.6 - Ellezîne hum yurâûn.

107.6 - Onlar gösteriş (için ibâdet) yaparlar.

 rtfSndPly*107.7*
(١٠٧-٧)
107.7*************
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

107.7 - Ve yemneûnel mâûn.

107.7 - En ufak bir yardımı esirgerler.MAUN SÜRESİ ÇALIŞMA NOTLARI
(١٠٧-١)
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ
107.1 - Eraeytellezî yukezzibu bid dîn.
SA - Dini yalanlayanı gördün mü?
1.
e raeyte
: sen gördün mü
2.
ellezî
: ki o, olan, yapan
3.
yukezzibu
: yalanlıyor
4.
bi ed dîni
: dîni
Eraeytellezi:R e ya:Görme, anlama, bilme
“Duydun mu?” değil de “gördün mü?” ifadesinin kullanmasının nedeni, dini yalanlayarak icraatta bulunanların bu yalanlayıcı tavırlarını fikir düzeyinde değil, toplumda eylem olarak ortaya koyduklarını belirtmek içindir. H Yılmaz”.
Din sözcüğü, “deyn” sözcüğünden türemiştir. “Deyn” sözcüğünün ilk anlamı “borç” demektir. Aslında “din” sözcüğü de başlangıçta “borç” anlamında kullanılmaktaydı. Fakat zaman içerisinde anlamı genişlemiş ve ceza [her şeye bir karşılık verilmesi], hak-hukuk, nizam-intizam, sosyal düzen gibi kavramlar da “din” sözcüğüyle ifade edilir olmuştur.H Yılmaz”.

 rtfSndPly*107.2*
(١٠٧-٢)
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
107.2 - Fezâlikellezî yeduğ'ul yetim.
SA - İşte o, öksüzü iter, kakar;
1.
fe
: artık, oysa
2.
zâlike
: işte o
3.
ellezî
: ki o, olan, yapan
4.
yedu'u
: itip kakan
5.
el yetîme
: yetim
yedu’u’l yetîm”, yukarıdaki davranışları ara sıra değil devamlı yapmak, bunları âdet haline getirmek demektir. Bu fiili işleyenler yetimin yalnız olduğunu, yardım edeninin bulunmayacağını zannederek onun hakkını yemekten sakınmaz. Ya da elinden tutar gibi görünür ama zulmeder, yardım istediğinde kovar veya iter. H Yılmaz”.
Yetim infirad (yalnız olma, yanında kimse bulunmama) mânâsına "yatem"den türetilmiştir. Nite­kim emsalsiz inciye "durr-i ye­tim" denilir.Bu yalnız kalma mânâsı dolayısı ile babası ölmüş olana da ye­tim denir. Lügat bakımından hem büyük hem de küçük için ifade edilir. Fakat örfte henüz kendini kurtaramayacak yaşta olanlar için söylenir.Bu cihetle yetim kelimesi zaaf ve aklında bir noksanlığı anlat­mak için de kullanılır. Buluğdan sonra rüşdünü bulmayanlar için de kullanılır. Kocasından ayrıl­mış kadınlar için de kullanılır. Kısacası yetim, sahibi, annesi veya babası ölmüş, kendisi de aciz olan kimseleri ifade eder. (Elmalılı-MYSoyalan). 
 rtfSndPly*107.3*
(١٠٧-٣)
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
107.3 - Ve lâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
SA – Yoksulun  hakkını/taamını, yemeğini vermez ve verdirmeye önayak olmaz.
1.
ve lâ yahuddu
: ve teşvik etmez
2.
alâ taâmi
: doyurmaya
3.
el miskîni
: miskin, yoksul, çalışmaya gücü olmayan
lâ yehuddu” ifadesi, hakları olan yemeği miskinlere vermeyen kişilerin, kendileri yapmadığı gibi başkalarını da bu işi yapmaya teşvik etmedikleri anlamına gelir. H Yılmaz”.
طعامالمسكين - ta’âmu’l-miskîn” ifadesi,“miskinlere yemek yedirmeyi/yedirmeye teşvik etmek” anlamına gelen “اطعامالمسكين - it’âmu’l-miskîn”den farklı bir ifadedir. “Ta’âmu’l-miskîn” ifadesi, “miskinin kendi hakkı olan yemek” demektir. Bu nedenle, “yoksulu doyurmayı teşvik etmemek”le itham edilen sorumsuz ve ahlâksız kimseler kendilerine ait bir yemeği esirgemekle değil, bizzat yoksula ait olan yiyecekleri vermemekle suçlanmaktadırlar. Yoksulun bu hakkı, Zariyat sûresinin 19. âyetindeOnların mallarında sâil ve mahrumların hakkı vardır” denilmek sûretiyle belirtilmiştir. H Yılmaz”.
Miskin” sözcüğünün gerek fakirlik sebebiyle, gerekse fiziksel-zihinsel yetersizlik, yaşlılık, egemen güçlerin baskısı altında olmak gibi çok değişik nedenlerle hareketsiz kalmış, serbest hareket imkânını kaybetmiş, boynu bükülmüş kimsedir H Yılmaz”.
Hayır… Hayır… Doğrusu siz yetimi kerimleştirmiyorsunuz. Yoksulun yiyeceği üzerine birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Oysa mirası yağmalarcasına öyle bir yiyişle yiyorsunuz ki! Malı öyle bir sevişle seviyorsunuz ki, yığmacasına! Fecr; 17 20.

 rtfSndPly*107.4*
(١٠٧-٤)
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ
107.4 - Feveylul lilmusallin.
SA - Şu salla yapanların vay haline,
1.
fe
: işte
2.
veylun
: vay haline, yazıklar olsun
3.
li el musallîne
: salla yapanlara
 rtfSndPly*107.5*
(١٠٧-٥)
الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
107.5 - Ellezîne hum an salâtihim sâhûn.
SA - Ki, onlar namazlarından gaflet ederler (kıldıkları namazın değerini bilmez, ona önem vermezler).
1.
ellezîne
: ki onlar, onlar ki
2.
hum
: onlar
3.
an salâti-him
: salatlarından
4.
sâhûne
: gâfil olanlar

Âyette فى - fi” edatının değil de “عن - an” edatının kullanılmasından anlaşılmaktadır ki, namaz esnasında zihinleri dalıp gaflete düşenler değil, namazın ne olduğunu, mahiyetini, yararını bilmeden, atalarından gelen bir alışkanlıkla içi boşaltılmış boş namazı kılanlar kınanmaktadır. Eğer âyette “fi” edatı kullanılmış olsaydı, bu takdirde kınananlar namazlarını kılarken gaflete düşenler olacaktı H Yılmaz”.
8/35 “Onların Beyt yanındaki namazları, ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir”
 rtfSndPly*107.6*
(١٠٧-٦)
الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ
107.6 - Ellezîne hum yurâûn.
SA - Onlar gösteriş yaparlar.
1.
ellezîne
: onlar, ..… yapanlar
2.
hum
: onlar
3.
yurâûne
: gösteriş yaparlar

رياء – riya sözcüğünün kökü, görmek anlamına gelen “رئية - rü’yet”tir. Gösteriş, bir kimsenin sırf “görsünler” diye bir davranış içerisine girmesi anlamındadır. “Riya” samimiyetsizliğin ve kişiliksizliğin bir sonucudur. Bu ikiyüzlü kimseler, ya bir dünyalık elde etmek, ya bir makama çıkmak, ya da şöhrete ulaşmak için içten gelmeyen sahte davranışlarda bulunurlar. Bulundukları ortama göre, çıkar sağlamayı düşündükleri insanların hoşuna gidecek veya onlara şirin görünecek hareketler yaparlar. Oysa onları gören, izleyen birileri yoksa bu hareketleri yapmazlar. HYılmaz”.
Ve inananlara rastladıkları vakit “inandık” dediler. Şeytânlarıyla baş başa kaldıklarında ise, “biz kesin olarak sizinleyiz ve onlarla yalnızca alay ediyoruz” dediler. Bakara; 14.
Ey inanalar! Allah’a ve son güne inanmadığı halde malını insanlara gösteriş için bağışlayan kimseler gibi, sadakalarınızı başa kakarak ve eziyet ederek boşa çıkarmayın… Bakara; 264.
Ve Allah’a ve âhiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimseleri [Allah sevmez] .Ve şeytân Kim için arkadaş olursa, o ne kötü arkadaştır! Nisa; 38.
Evet, ikiyüzlüler Allah’ı aldatmaya çalışırlar; oysa onları aldatan O’dur. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı da pek az hatırlarlar. Nisa; 142.
rtfSndPly*107.7*
(١٠٧-٧)
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
107.7 - Ve yemneûnel mâûn.
SA - En ufak bir yardımı esirgerler.
1.
ve yemneûne
: ve mani olurlar, engel olurlar
2.
el maûne
: Fayda veren herşey. Yaşamda gerekli tüm unsurlar.

ماعون - Mâûn”, kendisinde insanlar için fayda bulunan küçük ve az bir şeye denir. “Bol” sözcüğü ile zıt anlamdadır. Müfessirlerin çoğuna göre “mâûn”, komşuların birbirlerine ödünç verdiği ufak tefek eşyalara denir. Bunlar kap-kacak, keser-balta, su kabı gibi, “ıvır zıvır” denen basit eşyalardır. Bu anlamda pek kıymeti olmayan şeyler için kullanılır. Son âyet, dini yalanlayanların aslında çok basit şeyleri bile vermediklerini, toplumsal yarar için ellerini ceplerine atmadıklarını, yaralı parmağa bile üflemedikleri mesajını vermektedir. H Yılmaz”.
228 yorum:

1 – 200 / 228   Yeni›   En yeni»
Ali Ak dedi ki...

gördün mü
Eraeytellezi

BUNUN ANLAMI
SÖZLÜKTEN BAKTIM
TEFSİRDEN BAKTIM.
BU SİTEDE BULDUM.

YORUMUNUZA HAYRAN KALDIM.

ALİ AK dedi ki...

1-Eraeytellezî yukezzibu bid dîn /Dini yalanlayanı gördün mü?
Eraeytellezi, gördün mü, bildin mi, anladın mı? Dini yalanlayanı ve yalanlamayı. Hala görmemezlikten mi geleceksin. Bilmemezlik mi yapacaksın. Anlamamış gibi mi yaşayacaksın.
Oysa Allah her şeyi apaçık bildirdi.
· 6 Enam 38 Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır.
· 16 Nahl 89 Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik
· 2/2 İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler için yol göstericidir.
· 39 Zümer 27 Andolsun biz, bu Kurân’da insanlara, öğüt almaları için her temsili anlattık.
· 30 Rum 58 Andolsun biz bu Kurân’da insanlara her çeşit misali getirip anlattık.
· 5Maide 3 Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'a razı oldum.
O halde sen ne yapıyorsun. Kuranı ikra yapmıyorsun. Okusan da düşünmüyorsun. Herşeyi bilmene, bilebilecek olmana rağmen, uygulamada tam tersini yapmaktasın. Kuran umurunda değil. Allah’ın buyruklarını kale bile almıyorsun. Oysa, kainatta her zerre gibi Rabbine secde edip itaat etmen ve Onun buyruklarına göre yaşamak için yaratılmana rağmen, tam tersini yaparak, Onu ve o gerçeği fiilen yalanlıyorsun, yok sayıyorsun. Kimi aldatıyorsun. Sadece kendini. Hala akıllanmayacak mısın?.
Gel, iş işten geçmeden önce, ölüm aniden çatmadan tövbe/dönüş yapılabilirsin.
· 10/90 Nihâyet boğulma kendisini yakalayınca (Fir'avn): "Gerçekten İsrâil oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, ben de müslümanlardanım!" dedi. 10/91 Şimdi mi? Oysa daha önce isyân etmiş, bozgunculardan olmuştun?" (denildi).
· 40/84 Ne zaman ki hışmımızı gördüler: "Tek Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik." dediler 40/85 Fakat hışmımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine bir fayda sağlamadı. Allâh'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o zaman kâfirler/Kuranı umursamadan yaşayanlar ziyana uğramışlardır
Haydi, şimdi, vazgeç bu halinden. Çünkü O, tövbeyi/dönüşü kabul edendir.
ALİ AK

ALİ AK dedi ki...

BİR

AYETE KURANDAN AYETLE AÇIKLAMA YAPMAK NE GÜZEL.
AYETLER HERŞEYİ SÖYLER

HÜSNİYE dedi ki...

1-Eraeytellezî yukezzibu bid dîn /Dini yalanlayanı gördün mü?
Eraeytellezi, gördün mü, bildin mi, anladın mı? Dini yalanlayanı ve yalanlamayı. Hala görmemezlikten mi geleceksin. Bilmemezlik mi yapacaksın. Anlamamış gibi mi yaşayacaksın.
Oysa Allah her şeyi apaçık bildirdi.
· 6 Enam 38 Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır.
· 16 Nahl 89 Sana bu Kitabı, her şeyi açıklayan ve Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik
· 2/2 İşte o Kitap; kendisinde hiç şüphe yoktur; muttakiler için yol göstericidir.
· 39 Zümer 27 Andolsun biz, bu Kurân’da insanlara, öğüt almaları için her temsili anlattık.
· 30 Rum 58 Andolsun biz bu Kurân’da insanlara her çeşit misali getirip anlattık.
· 5Maide 3 Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm'a razı oldum.
EVET BENCE GÖRDÜN MÜ DEĞİL ANLADIN MI

HÜSNİYE dedi ki...

O halde sen ne yapıyorsun. Kuranı ikra yapmıyorsun. Okusan da düşünmüyorsun. Herşeyi bilmene, bilebilecek olmana rağmen, uygulamada tam tersini yapmaktasın. Kuran umurunda değil. Allah’ın buyruklarını kale bile almıyorsun. Oysa, kainatta her zerre gibi Rabbine secde edip itaat etmen ve Onun buyruklarına göre yaşamak için yaratılmana rağmen, tam tersini yaparak, Onu ve o gerçeği fiilen yalanlıyorsun, yok sayıyorsun. Kimi aldatıyorsun. Sadece kendini. Hala akıllanmayacak mısın?.
Gel, iş işten geçmeden önce, ölüm aniden çatmadan tövbe/dönüş yapılabilirsin.
· 10/90 Nihâyet boğulma kendisini yakalayınca (Fir'avn): "Gerçekten İsrâil oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, ben de müslümanlardanım!" dedi. 10/91 Şimdi mi? Oysa daha önce isyân etmiş, bozgunculardan olmuştun?" (denildi).
· 40/84 Ne zaman ki hışmımızı gördüler: "Tek Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik." dediler 40/85 Fakat hışmımızı gördükleri zaman inanmaları, kendilerine bir fayda sağlamadı. Allâh'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası budur. İşte o zaman kâfirler/Kuranı umursamadan yaşayanlar ziyana uğramışlardır
Haydi, şimdi, vazgeç bu halinden. Çünkü O, tövbeyi/dönüşü kabul edendir.
YANİ AKLINI BAŞINA AL DEĞİŞ DİYOR

İBRAHİM. dedi ki...

O halde sen ne yapıyorsun. Kuranı ikra yapmıyorsun. Okusan da düşünmüyorsun. Herşeyi bilmene, bilebilecek olmana rağmen, uygulamada tam tersini yapmaktasın. Kuran umurunda değil. Allah’ın buyruklarını kale bile almıyorsun. Oysa, kainatta her zerre gibi Rabbine secde edip itaat etmen ve Onun buyruklarına göre yaşamak için yaratılmana rağmen, tam tersini yaparak, Onu ve o gerçeği fiilen yalanlıyorsun, yok sayıyorsun. Kimi aldatıyorsun. Sadece kendini. Hala akıllanmayacak mısın?.
Gel, iş işten geçmeden önce, ölüm aniden çatmadan tövbe/dönüş yapılabilirsin.
BİZ NE YAPIYORUZ
İŞTE KURANIN VERMEK İSTEDİĞİ DE BU

SALİH ŞEN dedi ki...

KURANIN MESAJI ÖNEMLİ
KELİMENİN MANASI KADAR
MESAJI ESAs

FATMA dedi ki...

Haydi, şimdi, vazgeç bu halinden. Çünkü O, tövbeyi/dönüşü kabul edendir.
ereeytellezi
BENCE BUNU DEMEKTEDİR

Adsız dedi ki...

Senneyapıyorsun
Ben ne yapıyorum
Düşünelim

SERBONİ dedi ki...

İNSANA DAK DİYOR.
AKLINI BAŞINA AL
DÖN
KENDİNE GEL
KURTUL

NE GÜZEL ANLATI.

ZEYNEP dedi ki...

1-Eraeytellezî yukezzibu bid dîn /Dini yalanlayanı gördün mü?
Eraeytellezi, gördün mü, bildin mi, anladın mı? Dini yalanlayanı ve yalanlamayı. Hala görmemezlikten mi geleceksin. Bilmemezlik mi yapacaksın. Anlamamış gibi mi yaşayacaksın.
GÖRDÜNMÜ
ANLADINMI
HALA
ANLAMADIN
O HALDE ANLA
OKU
İKRA YAP

ANLAYASIN......
TEBRİKLER

AZY dedi ki...

Yetimi, yani yalnız olanı, güçsüzü, babası, dayısı olmayanı, güç karşısında zayıf olanı itip kakıyorsun. Senden zayıfları eziyorsun. Haklarını teslim etmiyorsun. Sana verilende var olan, paylaşman ve teslim etmen gereken fakirlerin haklarını tam vermediğin gibi, bu konuda verilmesine de teşvik etmiyorsun.
YETİM TANIMI
ÇOK FARKLI

BURCU dedi ki...

YETİM
DÜŞÜNÜNCE
GÜÇSÜZ
ANLAMI
KUŞATICI
VE TAM İSABET

MELEK dedi ki...

YETİM
BABSI OLMAYANA DENMEKTE
EE NERESİ TAM İSABET.

BURCU dedi ki...

BABASI OLAYAN
DAYISI OLAMYAN
YANİ
AKLET BİRAZ
MELEK

BUNLAR NE DEMEK

MELEK dedi ki...

NE DEMEK
BABASI OLAMAYAN
YANİ DESTEĞİ
DAYANAĞI OLMAYAN MI.

BURCU dedi ki...

MELEK

BİRAZ
SAKSIN ÇALIŞTI.

MELEK dedi ki...

BURCU
BURCU
NEYSE
BEN AKILLI

DESTEĞİ OLMAYAN
GÜCÜ OLMAYANLARIN
TÜMÜ
YETİM

HIM

BURCU dedi ki...

EVET
BULDUN
HOCAM ÖNCE BULMUŞ
İKRA YAPMIŞ GÜZELİM
SENDE
BAŞLADIN İKRAYA EYVALLAH
Yetimi, yani yalnız olanı, güçsüzü, babası, dayısı olmayanı, güç karşısında zayıf olanı itip kakıyorsun. Senden zayıfları eziyorsun. Haklarını teslim etmiyorsun. Sana verilende var olan, paylaşman ve teslim etmen gereken fakirlerin haklarını tam vermediğin gibi, bu konuda verilmesine de teşvik etmiyorsun.

AYŞEN dedi ki...

Onlar aslında salat kavramının farkında bile değilsin. Salat, “namazı da içine alan bütün tevhid içerikli eylemler(M Okuyan)” , “Şirke ve tâğûta karşı çaba gösterme/sosyal yardım, destek, eğitim yapma(H Yılmaz)”, vahyi uygulamaya hazır kulun “Allah karşısında esas duruşudur(M İslamoğlu)” ve Allah’a bağlılığı eylemle gerçekleştirme ve uygulama olduğunu terk etmişsin.
Allah’a Kurana itaat etmeyi, Rabbin hizmetine girip, ikra yapmayı, vahyi insanlığa, hayata ulaştırmayı, Kuran ahlakıyla tüm insanlığa örnek ve destek olmayı, yardım etmeyi ve bunun her hal ve şartta şahidi, örneği, emsali, öncüsü ve 6/162 De ki: "Benim salatım, kulluğum, hayâtım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi Allâh içindir." Ayetinin tasdikçisi olmayı da unutmuşsun.Sen; diriltilmeyi, ayağa kaldırılmayı ve hayata geçirilmeyi bekleyen salat yerine, manası, içi, ruhu ve amacı yok edilmesi sonucu aynı 8/35 namazları da, ıslık çalmadan ve el çırpmadan yani ses ve hareketten ibaret hale getirilen, yerlerde sürünen, anlamadan ezberlerin tekrar edilerek geçiştirildiği birkaç ritueli atalarından gelen bir alışkanlıkla yapmaktasın.
Gel, o halde Kuranın istediği 11/87 "Ey Şu'ayb, dediler, senin salatın mı sana, babalarımızın taptığı şeylerden, yahut mallarımız üzerinde dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi emrediyor? Oysa sen, yumuşak huylu, akıllı(bir insan)sın!". 19/59 Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, salatı/Allah’a bağlılığı terk ettiler, şehvetlerine/istek ve arzularına uydular. Onlar kötülük bulacaklardır. salatı yap, hala ne duruyorsun.

NAMAZ MEĞER NEYMİŞ DE
BİZ NE ANLAMIŞIZ.

BEHLÜL dedi ki...

Onlar aslında salat kavramının farkında bile değilsin. Salat, “namazı da içine alan bütün tevhid içerikli eylemler(M Okuyan)” , “Şirke ve tâğûta karşı çaba gösterme/sosyal yardım, destek, eğitim yapma(H Yılmaz)”, vahyi uygulamaya hazır kulun “Allah karşısında esas duruşudur(M İslamoğlu)” ve Allah’a bağlılığı eylemle gerçekleştirme ve uygulama olduğunu terk etmişsin.
BİZİM NAMAZ
YATIP KALMA
KALMIŞ

PAKİZE dedi ki...

Sen; diriltilmeyi, ayağa kaldırılmayı ve hayata geçirilmeyi bekleyen salat yerine, manası, içi, ruhu ve amacı yok edilmesi sonucu aynı 8/35 namazları da, ıslık çalmadan ve el çırpmadan yani ses ve hareketten ibaret hale getirilen, yerlerde sürünen, anlamadan ezberlerin tekrar edilerek geçiştirildiği birkaç ritueli atalarından gelen bir alışkanlıkla yapmaktasın.
AYNEN ÖYLE

NE OKUDUĞUMU BİLE BİLMEDEN ANLAMADAN
SES VE HAREKET
AMAN ALLAHIM
AKLIMI BAŞIMA GELDİ
NE GARİP BİR ÖĞRETİDE YAŞAMIŞIM
HİÇ DÜŞÜNMEMİŞİM.

HÜLYA dedi ki...

Bu rehbere/Kurana hidayete uyarak kurtulmanın ilkesi de ikradan geçmektedir. İkra ise, kainat kitabını ve vahyedilen Kuranı okumak, düşünmek, akledip ibretler almak, sonuçlar çıkarmak, bunları yaşama geçirmek ve insanlığa sunmak, anlatmak ve aktarmaktır. Yoksa, anlamadan, düşünmeden, ibret almadan sadece Arapça kelimeleri papağan vari tekrar etmek değildir.
Ancak, ikra yapmayıp, tilavet edip yaşamayı unutanları da 2/44 Siz Kitabı tilavet/okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?, diyerek ikaz etmektedir.
BİR YERDE
OKUYUP ALMIŞIM
BAK PAPAGANLAR GİBİ
TEKRARDAN
ANLAYANLARA DÖNMEK GEREK
HATTA
YAŞAYAN OLMAK
DİYOR.
DERHAL
ASLINA DÖNMELİ
YOKSA
ALLAHA DÖNÜNCE İŞ İŞTEN GECİYOR.
ÖLMEDEN AKLEDEN OLMAYI NASİP ETSİN RABBİM.

ZEHRA dedi ki...

Gel, o halde Kuranın istediği 11/87 "Ey Şu'ayb, dediler, senin salatın mı sana, babalarımızın taptığı şeylerden, yahut mallarımız üzerinde dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi emrediyor? Oysa sen, yumuşak huylu, akıllı(bir insan)sın!". 19/59 Onlardan sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, salatı/Allah’a bağlılığı terk ettiler, şehvetlerine/istek ve arzularına uydular. Onlar kötülük bulacaklardır. salatı yap, hala ne duruyorsun.

EVET
NAMAZI
SLATI
DOĞRU ANLAYIP
MASKARALIKTAN
PAPAGANLIKTAN
ŞUAYPIN
SALATINA DÖNMELİYİZ

NASY dedi ki...

1-Eraeytellezî yukezzibu bid dîn /Dini yalanlayanı gördün mü?
Eraeytellezi, gördün mü, bildin mi, anladın mı? Dini yalanlayanı ve yalanlamayı. Hala görmemezlikten mi geleceksin. Bilmemezlik mi yapacaksın. Anlamamış gibi mi yaşayacaksın.

ÇARPIYOR
İNSANI

MELİSSA dedi ki...

YALANLAMA
DİN
DİNİ YALANLAMA
GÖRMEK
BUNLARI DÜŞÜNENLER ÖNE ÇIKSIN

YURTÇULAR

GEÇEN DERSTE ÖTENLER

VRDTY dedi ki...

YALANLAMA bilipte bilmezden gelme diye öğrendim başka surede anlatmıştı.

DİN
yaşam biçimi
hayata dair herşey

DİNİ YALANLAMA
Yaşamını allaha göre yapmama
kuran ilkelerine uymama

GÖRMEK
anlamak bilmektir.


ayşen dedi ki...

BUNLARI BİRLEŞTİR
BAKALIM NE OLUYOR

HUD HUD dedi ki...

Eraeytellezi, gördün mü, bildin mi, anladın mı? Dini yalanlayanı ve yalanlamayı. Hala görmemezlikten mi geleceksin. Bilmemezlik mi yapacaksın. Anlamamış gibi mi yaşayacaksın.

DİYE ANLATIYA İMZA BASARIM.

İŞRA dedi ki...

O halde sen ne yapıyorsun. Kuranı ikra yapmıyorsun. Okusan da düşünmüyorsun. Herşeyi bilmene, bilebilecek olmana rağmen, uygulamada tam tersini yapmaktasın. Kuran umurunda değil. Allah’ın buyruklarını kale bile almıyorsun. Oysa, kainatta her zerre gibi Rabbine secde edip itaat etmen ve Onun buyruklarına göre yaşamak için yaratılmana rağmen, tam tersini yaparak, Onu ve o gerçeği fiilen yalanlıyorsun, yok sayıyorsun. Kimi aldatıyorsun. Sadece kendini. Hala akıllanmayacak mısın?.
İŞTE BUYA
AKLINLAN DENMEKTE
KURANA DÖN DENMEKTE

Adsız dedi ki...

YALANLAMA
BU DUR.

BİLİPTE YAPMAMA

OKUR GÖZÜNÜPTE
KENDİNİ KANDIRMADIR

ASDF dedi ki...

DİN NEDİR
YALANLAMA NEDİR.
GÖRMEK NEDİR.

İNKAR ETMEK DEĞİL Mİ.

WAZ dedi ki...

DİNİ YALANLAMAK
DİNİN EMİRLERİNİ RED DEĞİL Mİ.

WERT dedi ki...

KİM AYETİ RED EDERSE KAFİR OLUR.

YALANLAMAK DA BÖYLE DEĞİL Mİ.

ESA dedi ki...

KURAN OKUMAYLA İLGİSİ YOK YALANLAMANIN

ESZA dedi ki...

DİN DEĞERDİR
DEĞERLERİ YALANLAMAKTIR

POL dedi ki...

DİN İLKEDİR
ALLAHIN EMRİDİR.

YALANLAMA İNKARDAN DAHA GENİŞTİR

UHBA dedi ki...

ALLAHIN ÖĞRETİSİNE AYKIRI DURUŞTUR

REDCY dedi ki...

YAŞAMDA KURANA AYKIRI HER HAL,
KURANA DEĞER VERMEME
TERSİNİ YAPMA
BAL GİBİ
YALANLAMADIR.

HİKMET dedi ki...

YALANLAMA
DOĞRUSUNU BİLİP
TERSİNİ SÖYLEMEKTİR.
SÖYLENENLERİN TERSİNİ İLANDIR.
KURANIN GAYRISINI YAPMADIR

Adsız dedi ki...

I like what you guys tend to be up too. This type of
clever work and exposure! Keep up the superb works guys I've included you
guys to blogroll.

Feel free to visit my site Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

After I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new
comments are added- checkbox and now whenever a
comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment.
Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that
service? Kudos!

Feel free to visit my web blog Ice Age Village Cheats

Adsız dedi ki...

Very nice blog post. I certainly appreciate this site.
Keep writing!

my homepage http://acm.xidian.edu.cn/wiki/index.php?title=Ideas_On_Selecting_A_Automobile_Audio_System9678082

Adsız dedi ki...

I'm really impressed together with your writing talents and also with
the format for your weblog. Is this a paid theme or did you customize it your
self? Either way stay up the excellent high quality writing, it's rare to see a
nice weblog like this one today..

My webpage ... Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

I blog frequently and I really thank you for your information.
This great article has really peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for
new details about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.


my web blog - pigiati

Adsız dedi ki...

Hi, after reading this remarkable paragraph i am also glad to share my knowledge
here with mates.

my web blog Contract War Hack

Adsız dedi ki...

Great post.

Here is my website ... Green Coffee Fat Burn and garcinia cambogia 350

Adsız dedi ki...

Jag besökte flera hemsidor men ljudfunktionen för
ljud låtar som finns på den här webbsidan är alldeles utmärkt .


my site :: roulette sniper (wowqkidz.com)

Adsız dedi ki...

At this moment I am ready to do my breakfast,
afterward having my breakfast coming again to read other news.


my web site ... flight simulator

Adsız dedi ki...

Does your site have a contact page? I'm having trouble locating it
but, I'd like to shoot you an email. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it
develop over time.

Also visit my homepage: Gratuit Télécharger Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

I'd like to thank you for the efforts you have put in penning
this site. I'm hoping to view the same high-grade content
from you later on as well. In truth, your creative writing
abilities has motivated me to get my own, personal
site now ;)

My homepage :: google

Adsız dedi ki...

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've
found It absolutely helpful and it has helped me out loads.
I hope to give a contribution & assist other users like its helped me.
Good job.

Feel free to visit my web blog ... Cheap Nike Air Max 1

Adsız dedi ki...

Truly when someone doesn't know then its up to other
visitors that they will assist, so here it occurs.

Have a look at my web site: Télécharger Lego The Hobbit Gratuit

Adsız dedi ki...

I am curious to find out what blog platform you
have been using? I'm having some small security problems with
my latest blog and I'd like to find something more safeguarded.
Do you have any suggestions?

Feel free to visit my blog :: Nike Air Max 95

Adsız dedi ki...

Hey there! I could have sworn I've been to this website before
but after reading through some of the post I realized it's new to me.

Nonetheless, I'm definitely glad I found it and I'll be bookmarking and
checking back frequently!

Check out my homepage :: Rev Test testosterone supplement;
alter-ego-hannah.blogspot.com,

Adsız dedi ki...

In all of these codes and the ones that are still waiting for appropriate expertise to place their requests
one element that has contributed greatly is credible and reliable support being
rendered by the Canada Immigration Consultants. So we were dealing
with moving out to Andie's mother and father and leaving the home
empty while still paying the mortgage, taxes and bills.

t be surreptitiously altered, by public opinion, a liberal or conservative agenda, or the whims of anyone, especially
politicians.

Also visit my web page: иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

wonderful put up, very informative. I ponder why the opposite
specialists of this sector don't realize this. You must proceed your writing.
I am sure, you've a great readers' base already!


Also visit my web site: google

Adsız dedi ki...

Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate
your efforts and I will be waiting for your next post thank you once again.


Feel free to surf to my web-site - capsiplex amazon

Adsız dedi ki...

Har din blogg har en kontaktsida? Jag har en tuff tid att hitta den , men jag skulle vilja skjuta dig en e - post .
Jag har några kreativa idéer för din blogg som du kan vara intresserad av
hörsel . Hursomhelst , stor plats och jag ser fram emot att se det växa med tiden .


Feel free to surf to my homepage ... roulette

Adsız dedi ki...

Wonderful, what a blog it is! This web site provides useful data to us, keep
it up.

my site vermont seo; ,

Adsız dedi ki...

Link exchange is nothing else however it is simply placing the
other person's web site link on your page at suitable place and other
person will also do same in favor of you.

my web page: loans for eBay and Amazon sellers

Adsız dedi ki...

experience what their conveyance charges. If they
can't be pay in the john preparing yourself for a stretch clock.
To forestall that, if you go to one with the
many you roll in the hay, football players that are on the holidays because you can be a of import value.
If you Michael Kors Canada are lacking out on wet or dry small indefinite amount.
The afters head up one's mind add wellbeing and a turnover, so read deed unfastened to basic
cognitive process as a lot of a return equity word. This
has hopefully been useful to act a professional person that you rely
careless and can egest online purchases

Adsız dedi ki...

You've made some really good points there.
I looked on the internet to find out more about the issue and found most people
will go along with your views on this website.my site angry birds epic cheats tool

Adsız dedi ki...

So we are still alive, despite the 6:1 odds people were giving us for surviving our first
day. There are many lovely outdoor wedding locations, beach
weddings, lake front weddings, forest glade weddings, mountain weddings, river
side weddings, garden weddings, the options are endless.

A cat tree, after all, must be a fun place as well as a resting spot for your cat.My blog post; wedding arbor

Adsız dedi ki...

Hello, I think your blog might be having browser
compatibility issues. When I look at your website in Opera, it
looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!


My homepage ... best web hosting social sites for bands

Adsız dedi ki...

Hi there, itѕ pleasant paragraph concerrning media print, աe all be aware oof media
iss a fantastic source օf data.

Heгe is my webpage :: apple cider vinegar weight loss

Adsız dedi ki...

Because him or her went from relationship straight to a new, she
never had the time to acquire over you. These percentages are merely averages,
but there is really a reason for the difference between males and females.

They're important since they'll assist to loosen the region.


Feel free to surf to my website; &12523;&12540;レット

Adsız dedi ki...

Howdy! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You
have done a extraordinary job!

my web-site - How to bypass a survey

Adsız dedi ki...

I enjoy reading through an article that will make people think.
Also, many thanks for allowing me to comment!

Feel free to visit my website; battlefield 4 cheats pc single player

Adsız dedi ki...

I аm in fact pleased to read this ѡebpagе posts wҺich contains tons oof helƿful informatiօո, thanks for providing these kinds of iոformation.


Му page: queen box spring

Adsız dedi ki...

Nice weblog right here! Also your website quite a bit up fast!
What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host?
I want my site loaded up as fast as yours lol

my page ... best web hosting sites for ecommerce ()

Adsız dedi ki...

No matter if some one searches for his vital thing, therefore he/she needs to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.


my web-site CHI Straightener

Adsız dedi ki...

Hey there just wanted to give you a quick heads up.
The words in your article seem to be running off the screen in Opera.
I'm not sure if this is a format issue or something to do
with web browser compatibility but I thought I'd post to let
you know. The design and style look great though!
Hope you get the issue resolved soon. Thanks

my web-site :: ladies wetsuits

Adsız dedi ki...

My family members all the time ssay that I am killing my time here at web,
but I know I aam getting knowledge all the time bby readng
such fastidious articles or reviews.

my homepage ... best barber clippers 2012

Adsız dedi ki...

Highly energetic blog, I loved that bit. Will there be a part 2?My web blog - mens short hairstyles 2013 pinterest

Adsız dedi ki...

This piece of writing presents clear idea in
favor of the new users of blogging, that actually
how to do ruhnning a blog.

Feel free to visit mmy page; wahl peanut clippers

Adsız dedi ki...

Thhis is a very good tiip especially to those fresh to the blogosphere.
Simple but very precise information… Appreciate your sharinng this one.
A must read article!

Look into my blog post - best Wahl hair clippers

Adsız dedi ki...

Hello, all iss going sound here and ofcourse every one is sharing information, that's truly fine,
keep up writing.

My webpage: best Philips hair clippers

Adsız dedi ki...

Hi fantastic website! Doess running a blog suh as this require a great deal of work?
I've no knowledge of computer programming however I had
been hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any
recommendations or techniques for new blog owners please share.
I know this is off topic nevertheless I simply needed to
ask. Thank you!

my weblog ... wahl master clippers ()

Adsız dedi ki...

Incredibpe story there. What occurred after? Good luck!

Stop by my homepage ... best professional hair clippers for barbers

Adsız dedi ki...

Appreciation to mmy fatgher who informed me about this web site, this webpage iis truly amazing.Feel free to surf too my web-site :: conair conair luggage security straps

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However
I am encounterng issues with your RSS. I don't understand why I
am unable to join it. Is there anyone else having
identical RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly
respond? Thanx!!

Takke a look at my blog; cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

I every time spent my half an hour to read this webpage's content all the tikme along with a mug of coffee.


my weblog - cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Hello there! This post couldn't be written any better!
Looking througfh this article reminds me of my previuous roommate!
He coontinually kept preaching about this. I am going to send this post too him.

Fairly certain he'll have a very good read. Thaks for sharing!


Feel free to surf to my homepage; dog hair clippers

Adsız dedi ki...

Hi, just wanted to mention, I loved this article. It was funny.
Keep on posting!

Also visit my homepage ... short natural black hairstyles 2013

Adsız dedi ki...

Hmm it looks like your blog ate my frst comment (it wwas supewr long) so I guess I'll just sum iit up what I wrote and
say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as wekl am
an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.
Do you hsve any points for rookie blog writers? I'd certainly appreciate it.My web-site: cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Great goids from you, man. I have remember your stuff previouus to and you're jst too excellent.
I actually like whast you've obtained right here, really
like what you are saying and the best way through whioch
you say it. You're making it enjoyable and you still care for to keep it smart.
I can not wait to read far more from you.
Thiis is really a terrific site.

Feel frse to visit my blog post; wahl clippers

Adsız dedi ki...

I got this website from my pal who informed me concerning this web page and now this time I am browsing this
website and reading very informative posts aat thi time.

Here is my site ... herb remington remington ride

Adsız dedi ki...

Someone essentially help tto make severely posts I might state.
That is the first time I frequented your website
page and thus far? I surprised with the anaysis you made to make this
particular put up extraordinary. Fantastic process!

Feel free to visit my webpage - best Andis hair clippers

Adsız dedi ki...

Great goods from you, man. I havge understand your stuff previous to
and you are just too magnificent. I actually like
what you've acquired here, realy like what you're staqting and tthe way
in which you sayy it. You make it entertaining aand you still care
for to keep itt sensible. I cant wai to read far more from you.
This iis actually a great site.

my blog post :: best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

I need to to thank yoou for this wonderful read!! I certainly loved every bbit oof
it. I've got you book marked to check out new things you post…

Also visit my site :: phillip phillip

Adsız dedi ki...

What's up, everything is going well here and ofcourse every one is shazring facts, that'sreally fine,
keep up writing.

Feel free to visit my blog - wahl pro wahl pro clippers

Adsız dedi ki...

I am curious to find out what blog platform you have been utilizing?
I'm having some small security issues with my latest site and I'd like to fibd something more risk-free.
Do you have any suggestions?

my web blog; andis 08770 andis

Adsız dedi ki...

It's fantastic that you are getting ideas from this piece
of writing as well as from our discussion made at this time.


my homepage :: buy hair clippers nzdating

Adsız dedi ki...

Article writing iis also a excitement, if you know afterward
you can write iff not it is complicated to write.


my web blog - best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

As thhe admin of this web site is working,
no doubt very rapidly it will be well-known, due to its quality contents.


Feel free to visit myy page: buy hair clippers online canada

Adsız dedi ki...

My partner and I stumbled over here by a different
web address and thought I might as well check things out.
I like what I seee so i am just following you. Look forward to exploring your web page
for a second time.

Feel frese to surf to my website; best Wahl hair clippers

Adsız dedi ki...

Thanks for finally talking about >"MAUN S�RESİ" < Loved it!

my blog post ... best hair
clippers for men 2012

Adsız dedi ki...

I am really delighte to read this webpage posts which consists of tons of valuable facts, thanks
foor proviing tese kinds of information.

Here is myy web page; wahlburgers restaurant

Adsız dedi ki...

At this time it appears like Drupal is the preferred blogging platform
available right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?


Also visitt my webpage ... how to clean hair clippers how long after lice exposure

Adsız dedi ki...

I was extremely pleased to uncopver this site. I wanted
to thank you for your time just for this wonderful read!!

I definitely loved every part of it and I have you saaved as a favorite to see new information on your blog.my homepage hair clipper reviews 2012

Adsız dedi ki...

I must thank yyou for the efforts you have put in writing this website.
I'm hoping to see the same high-grade content from you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has motivated me to geet my own, personal website now ;)

My weboog best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

Since the admjn of this web page is working, no hesitation very quickly iit will be
renowned, due to its feature contents.

Feel ffree too visit my webpage :: panasonic panasonic electronics

Adsız dedi ki...

Quality posts is the key to invite the people to ppay a visit the website, that's what this website is providing.my blog post - best Andis hair clippers

Adsız dedi ki...

I just couldn't go away your web sitte prior to suggesting that I actually enjoyed the usual info a person supply in your visitors?
Is gonna be back frequently to investigate cross-check new posts

Have a look aat my site; dog hair clippers

Adsız dedi ki...

Aw, tyis was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a
very good article… buut what can I say… I put
things off a whole lot annd don't manage to get nearrly anything done.


Here is my site oster pro sunbeam oster products

Adsız dedi ki...

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read
this article i thought i could also create
comment due to this good post.

my weblog; where to buy hair clippers in dallas

Adsız dedi ki...

Just want tto say your article is as astonishing. The
larity for your put up is just cool and that i could suppose youu are knowledgeable in this subject.

Well along with your permission allow me
to grab your feed to keep upp to date with forthcoming
post. Thanks a million and please contnue the rewarding work.Feel frde to visit my website; black hairstyles 2013

Adsız dedi ki...

Awesome! Its actually amazing post, I have got much clear idea concerning
from this post.

Here is my web page ... andis andis d4d trimmer

Adsız dedi ki...

Thanks for any other excellent article. Where else may just anybody get that kind
oof info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week,
and I'm onn the search for such information.

Look at my site: best hair clippers for men 2012

Adsız dedi ki...

At this time it seems like Drupal is the best blogging platform
out there right now. (from what I've read) Is that what you
are using on your blog?

My webpage ... best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you iif that would be ok.

I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.


Check out my page ... braun braunfels

Adsız dedi ki...

If some one needs expert view on the topic of running a blog after that i propose him/her too go to see this blog, Keep up the good job.


my page - phillip phillips gone gone gone lyrics

Adsız dedi ki...

I'm amazed, I mist say. Seldom do I come across a bblog that's both educative
and engaging, and without a doubt, you have hit the nail oon the head.
The issue is something too few peolle are speaking intelligently about.

I'm very appy I tumbled across this during my hunt for something concerning this.


Also visit my web-site - codos dolor de

Adsız dedi ki...

I enjoy, result in I discovered exactly whatt I used to be taking
a look for. You have ended mmy 4 day lengthy hunt!
Good Bless you man. Havee a nice day. Bye

My website: phillip phillips girlfriend

Adsız dedi ki...

Attractive component to content.I simply stumbled upon your site and in
accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your weblog posts.

Any way I'll be subscribing on youjr feeds or even I success yoou access constantly rapidly.


Also visit myy web sote - hair clipper reviews 2012

Adsız dedi ki...

Great article.

Look at my weblog; best Wahl hair clippers

Adsız dedi ki...

Wow, awesome weblog structure! How lengthy have you ever
been blogging for? you made running a blog look easy.
The full look of your web site is excellent, as
smartly as the content!

Here is my blog herb remington remington ride

Adsız dedi ki...

Hi there Dear, are yyou really visiting this site on a regylar basis,
if so afterward yyou will definitely take pleasant know-how.


Feel free tto visit my web pzge - best Philips hair clippers

Adsız dedi ki...

I go to see eveeryday some sites and information
sites to read posts, butt this blog presents quality based content.


Feel free to visit my wweb sitee :: cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

I'm impressed, I must say. Seldom do I come across a
blog that's equally educative andd entertaining, and let me tell you, you've hit the nail onn tthe head.
The issue is something too few folks are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I stumbled across this during my hunt for something regarding
this.

Here is mmy homepage :: best hair clippers for men 2012

Adsız dedi ki...

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would
be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to nnew
updates.

Stop by my web site; dog hair clippers

Adsız dedi ki...

Greetings from California! I'm bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
I really like the information you present here
and can't wait to take a look when I get home. I'm surprised at how quick
your blog loaded on my mobile .. I'm not even ueing
WIFI, just 3G .. Anyways, awesome site!

My web blog: conair conair men i-stubble trimmer gmt900r

Adsız dedi ki...

Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy youir content.
Please let me know. Thanks

Review my blog post :: new wahl clippers ()

Adsız dedi ki...

It's very effortless to find out any topic on web as compared tto books, as
I found this article at this website.

Also visit my ssite :: hair clipper mobile price in pakistan

Adsız dedi ki...

I’m not that much of a imternet reader to be honest but your blogs really nice, keep itt up!

I'll go ahead annd bookmark your website to coke back later on.
Cheers

Here iis my web page; best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

If you would lik to obtain a great deal from this paraggraph then you have to apply these methods to your won webpage.


Also visit my weblog; best professional hair clippers for barbers

Adsız dedi ki...

Oh myy goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am having troubles with your RSS.

I don't know the reason why I can't subscribe to it. Is tthere anybody getting similar RSS problems?

Anyone that knows the solution can you kindly respond?
Thanx!!

Heere is my weblog; best Andis hair clippers

Adsız dedi ki...

Heya i'm for the firrst time here. I fouhd this board and I find It really useful & it helped me out much.
I hope to give something bachk and aid others like you
helped me.

Feel free to visit my web-site; best Philips hair clippers

Adsız dedi ki...

Very good blog you have heree but Iwas wanting to knoiw if yyou knew of any forums that cover the same topics talked about here?
I'd really love to be a part of online community where I can get feerback from other
knowledgeable people that share the same interest.
If you have any recommendations, please let me
know. Bless you!

My web-site ... best Philips hair clippers

Adsız dedi ki...

Nicce post. I was checfking confinuously this blog and I'm impressed!
Extremely helpful information specially the las part :) I care for such info much.
I was looking for this certain information for a lng time. Thank you
and best of luck.

My blog: oster osterizer

Adsız dedi ki...

I every time used to stidy argicle iin news papeds
but now as I am a user of web therefore from now I am using net for articles
orr reviews, thanks to web.

my web site: wahl pro wahl pro series clippers

Adsız dedi ki...

My brother recommended I would possibly like this blog.
He used to be entirely right. This publish truly made my
day. You cann't consider just hhow so mucxh time I had spent for
this info! Thank you!

Heere is my webpage ... medium hairstyles 2013 for thick hair

Adsız dedi ki...

Howdy! This blkg post couldn't be written any better! Going through thuis post reminds me of my previous roommate!
He always kep preaching about this. I will forward this article too him.
Pretty sure he's going to have a great read. Many thanks
for sharing!

Also visit my weblog: best professional hair clippers for barbers

Adsız dedi ki...

You made some good points there. I checked on the web to find out more about the issue and found most individuals
will go along with your views onn this site.

Also visit my webpage - panasonic panasonic uk

Adsız dedi ki...

Having read this I thought it was extremely informative.
I appreciate you taking the time and effort to put this short article
together.I once again find myself spending a lot
of time botgh reading annd leaving comments.
But so what, it wwas still woeth it!

Here is my website celebrity hairstyles 2013 short

Adsız dedi ki...

Hey there! Would you mind if I share your blog with my
twitter group? There's a lot of folks that I think
would really appreciate your content. Please let me
know. Thanks

Also visit my homepage; best professional hair clippers for barbers

Adsız dedi ki...

What's up, just wanted to say, I enjoyed this article.
It was helpful. Keep on posting!

Feel free to surf to my webpage cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Hllo There. I found your blog using msn. This is a
really well written article. I will be sure tto bookmark it and
come back to read more of your useful info. Thanks for the
post. I'll definitely return.

Also visit my page :: best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

Hi there Dear, are you really visiting this web site regularly, if so
then you will absolutely take pleasant experience.


My web blog; cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Hi! I simply want to give you a huge thumbns up for
your great information you have right here on this post.
I will be coming back to your website forr more soon.

Heree is my weblog codos como aclarar

Adsız dedi ki...

Good daay I am so grateful I found your webpage, I really found you by accident, while I
was looking on Aol for something else, Regardless I am here now
and wopuld just like to say kudos for a marvelouss post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't hazve time to look over it alll at the minute but I
have book-marked it and also included your RSS feeds,
soo when I have time I will be back to read more, Please do keep up tthe excellent job.


My web page; new hairstyles 2013 short hair

Adsız dedi ki...

Remarkable! Its truly remarkable piece of writing, I have gott much clear idea regarding from this post.Feel free to surf to my homepage - phillips phillips home

Adsız dedi ki...

Hi, I do think your website could possibly be having browser compatibility problems.

When I look at your blog in Safari, it looks fine but when
opening in IE, itt has some overlappping issues.

I simply wanted to provide you with a quick heads up! Aside fro that, wonderful blog!


my wweb site - andis hair clippers how to clean

Adsız dedi ki...

I wass curious if you ever considered changing the page
layout of your website? Its very well written; I love hat youge got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect
with it better. Youve got an awful lot of text for only havging
one or two images. Maybe you could spaqce it out better?

Also visit myy weblog best wahl hair clippers to buy

Adsız dedi ki...

Doees your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it
but, I'd like to send you an e-mail. I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.


Feel free to ssurf to my web-site :: long hair costume

Adsız dedi ki...

You need to take part in a contest forr one of the finest webstes on the web.

I most certainly will recommend this web site!My page: hair clippers hair clippers

Adsız dedi ki...

Hi would you mind letting me know which webhost you're working with?

I've loaded your blog in 3 different browsers annd
I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider aat a honest price?

Kudos, I appreciate it!

Visit my web page :: best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

It's enormous that you are getting ideas from this piece off writging as
well ass from our discussion made at this time.

my site ... best Wahl hair clippers

Adsız dedi ki...

I have read so many articles or reviews refarding the bloger lovers however this piece of writing is actually
a nice piece of writing, keep it up.

my blog - the best men's body hair trimmer

Adsız dedi ki...

I enjoy reading a post that can make men and women think.
Also, thank you for permitting me to comment!

Stop by myy web-site :: short hairstyles 2013 women over 60

Adsız dedi ki...

Wow that was strange. I just wrote an very long comment but after I clcked submit my commenjt
didn't appear. Grrrr... well I'm nnot writing all that over again.
Regardless, just wanted to say fantastic blog!

Here is my site; black hairstyles 2013 braids

Adsız dedi ki...

Usually I do not read article on blogs, however I woud like to say that this
write-up very pressured me to take a look at and do
so! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post.My web site - phillip phillips home chords

Adsız dedi ki...

Very nice article, just what I needed.

Look into my web-site; cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Hi friends, its reat piece of writing about teachingand completely explained,
kep it upp all the time.

My siote hawaii online plus panasonic panasonic plus

Adsız dedi ki...

It's impressive that you are getting ideas frlm this paragraph as well as from
oour dialogu made here.

Visit myy web site :: oster osterizer blender jar bottom cap

Adsız dedi ki...

Admiring the time and energy yoou put into yopur website and detailed information yyou present.

It's nice to come across a blog every oncce in a while that
isn't the same out of datte rehashed material.
Wonderful read! I've bookmarked your sitge and I'm adding
your RSS feeds tto my Google account.

Feel free to visit my web page ... best Andis hair clippers

Adsız dedi ki...

Great post.

My web-site ... best barber clippers 2012

Adsız dedi ki...

Marvelous, what a website it is! This web site presents valuable facts to us,
keep it up.

Here is my weblog :: best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

It is truly a great and helpful piece of information.
I'm satisfied that you shared this useful information
with us. Please stay us up to date like this. Thanks for
sharing.

My web blog prom hairstyles 2013

Adsız dedi ki...

Hmm is anyone else experiencing problems with thee pictjres on this blog loading?
I'm trying tto figure out if its a problem on my end or if it's the blog.

Any suggestions would be greatly appreciated.

my web-site; andis andis ceramic power fade clipper

Adsız dedi ki...

Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how
can i subscribe forr a blog site? The account helped
me a acceptable deal. I had been tiny bit ffamiliar of this your broadcast offered vivid
ttansparent idea

Check out myy blog post; best men's hair trimmer cordless

Adsız dedi ki...

If you want to improve your knowledge simply keep visiting this web page and be updated with the most
up-to-date information posted here.

My blog hair clipper kits ()

Adsız dedi ki...

certainly like your web sit but you need to test the spelling on quite a few of your posts.
Many of them are rife with spelling isues and I find
it very troublesome to tell the reality nevertheless
I'll certainly come again again.

Look into my webpage: wahl clipper parts

Adsız dedi ki...

Excelent blog here! Also your site loads up very fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my sire lloaded up ass quickly as yours lol

Feeel free to surf to my blog post - hair clipper nokia c3 price philippines

Adsız dedi ki...

Hi there! Would you mind if I share your blog with myy twitter
group? There's a llot of people that I think would really appreciate your content.
Please let mme know.Cheers

Feel free to visit mmy weblkog - best hair clippers for women

Adsız dedi ki...

Hello I am so happy I fohnd your weeb site, I really found you
by mistake, while I was lookiing on Askjedve for something else, Anyhow I amm
here now and would just like to say thanks for a
tremendous pkst and a all round enjoyable blpg (I also love the theme/design), I don’t have time to read through iit aall at the moment but I have saved it and also added yoiur
RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great
deal more, Please do kewp up thhe fantastic jo.


my blog post: the best male body hair trimmer

Adsız dedi ki...

Thanks for fijally talking about > "MAUN S�RESİ" < Liked it!

my web page :: oster pro oster professional blender

Adsız dedi ki...

I'm curiious tto find out what blog platform you happen to be working with?

I'm having some small security issurs with my latest website and
I'd like to find something more risk-free.
Do you have any suggestions?

my website: the best men hair clippers

Adsız dedi ki...

Good day! Do youu use Twitter? I'd like to follow yyou if that would bee ok.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.Here is my web blog: codos como quitar

Adsız dedi ki...

Excellent bbeat ! I wih to apprentice while you amend your site, how copuld i subscribe for a blog
site? The account helped mee a acceptable deal. I had been a little
bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

Feeel free tto visit my blog; braun & braun hinesville ga

Adsız dedi ki...

whoah this weblog is excellent i really like studying your posts.
Stay up tthe great work! You understand, many ppeople are
searching around for this information, you could help them greatly.


Feel free to surf to my webog cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Thank you for every other great post. Where else may anybody gett that kind of information in such a perfect way of
writing? I have a presentation next week, and I'm on the search for suuch information.


Also visit my web blog; best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

Greate post. Keeep writing such kind of info on your page.
Im really impressed by your blog.
Hi there, You have done a fantastic job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends.

I'm confident they will bee benefited from this site.


Also visit mmy page :: best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

Usually I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me
to try and do so! Youur writing style has been amazed me.
Thank you, quite nice article.

Feeel free to sur to my website - cheap hair clipper

Adsız dedi ki...

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped
me out much. I hope to give something back and aid others like you helped me.


Feel free to surf to my website - panasonic panasonic brand

Adsız dedi ki...

I'm not sure exactly why but this weblog is loading extremely slow
for me. Is anyone else having this problem orr is
it a issue on my end? I'll check back later and
see if the probvlem still exists.

Feell free to visit my webpage: hair clippers for men ()

Adsız dedi ki...

This information is invaluable. When can I find out more?


my web site - braun braun

Adsız dedi ki...

Thaqnks for any other informative web site. Where else could I
am getting that kind of information written in such an idal approach?
I havve a venture that I am simply now running on, and I've been at the look
out for such info.

my web-site; best hair clippers for men 2012

Adsız dedi ki...

I like thhe helpful info you supply for your articles.
I'll bookkmark your blog and check again right here regularly.
I amm slightly certain I will learn a loot of neww stuff right riht here!
Good luck for the next!

My weblog - best hair clippers for women

Adsız dedi ki...

Asking questions are actually nice thing if you are not understanding anything
totally, however this post provides pleasant understanding
even.

Here is my blg post :: philips philips

Adsız dedi ki...

Hello! Do you know if they make any plugins tto assiost with Search Engine
Optimization? I'm trying to geet my blog to
rank for some targeted keywords but I'm not seeing very
good success. If you know oof any please share.

Cheers!

Also visit my page :: vidal sassoon vidal sassoon salons

Adsız dedi ki...

You should be a part of a contest for one of thhe finest blogs online.I most certainly will
recommend this web site!

My site ... hair clipper reviews 2012

Adsız dedi ki...

My partner and I absolutely love your blog and find almost all of your post's to
be what precisely I'm looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally?

I wouldn't mind creatinbg a posdt or elaborating on most of
the subjects you write with regards to here.

Again, awesome weeb site!

My homepage; oster osterizer 14-speed blender white

Adsız dedi ki...

Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed inn Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks

Feel free tto surf to my blog ... best Philips hair clippers

Adsız dedi ki...

I do consider all the ideas you've presented for your post.
They're very convincing and can definitely work.
Nonetheless, the posts are tooo brief for beginners.
May you plerase lengthen them a little from subsequent time?
Thanks for the post.

Also visit my web-site: hair clipper reviews 2012

Adsız dedi ki...

Great article! That is the type of ihfo that should be shared around the web.
Disgrace on the search engines for not positioning this put upp higher!

Come on over and seedk advice from my website . Thank you =)

Also visit my web page - remington trimmers for men ()

Adsız dedi ki...

I really lie what you guys are up too. This type of clever work
and coverage! Keep up the excellent works guys I've you guys
to blogroll.

Herre is my page - andis andis ceramic power fade clipper

Adsız dedi ki...

Thiis information is priceless. Where can I find out more?


Here is my weblog :: buy hair clippers books online australia

Adsız dedi ki...

Howdy! I simply would like to give you a huge thumbs up for
the excellent info you have got right here on this
post. I am returning to your web site for more soon.


Also visit myy web blopg :: celebrity hairstyles 2013 with bangs

Adsız dedi ki...

I'm impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that's equally educative and engaging, and without a doubt,
you have hitt tthe nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about.
I'm veey happy that I came across this during my hunt for somefhing concerning this.Also visit my web site: best Remington hair clippers

Adsız dedi ki...

Right now itt looks like Movable Type iis the preferred blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?


my web-site ... new hairstyles 2013 in pakistan

Adsız dedi ki...

Hi to all, because I am tuly eager of reading this weblog's post to be updated daily.
It includes pleasant stuff.

Feel free to visit my site - oster osterizer classic blender 4270

Adsız dedi ki...

Very soon this web page will be famous amid all bogging users, due to it's good
articles or reviews

Also visit my page donnie wahlberg

Adsız dedi ki...

It's impressive that you are getting thoughts from this
paragraph as well as from our dialogue made aat this time.


my web site :: mens short hairstyles 2013 shaved sides

Adsız dedi ki...

I've been surfing on-line greater than three hours today, yet
I never found any fascinating article like yours.
It is pretty price sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers
made excellent content material as you did, the internet might be much more useful than evedr
before.

My web page: best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

Havve you ever considered publishing an ebook or guest authoring
oon other websites? I haave a blog based on tthe same infomation
you discuss aand would love to have you share some stories/information.
I know my readers would enjoy your work. If you are
even remotely interested, ffeel free to send mee an e mail.My weblog; wahl clipper blades in connecticut

Adsız dedi ki...

Having read this I thought it wass really enlightening.
I appreciate you spending some time and effort too put this short article
together. I once again find myself personslly spending
way too much time both reading and commenting. But so what,
it was still worthwhile!

Feel free to surf to my blog post - conair infiniti pro conair

Adsız dedi ki...

For latest information you have to pay a quick visit world wide web and on world-wide-web I
found this site as a finest site for most up-to-date updates.


My blog ... best Oster hair clippers

Adsız dedi ki...

At this time I am going away to do my breakfast, once having my breakfast comking
over again to read other news.

Feel free too surf to my blog post; best barber clippers 2012

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 228   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı