5 Şubat 2013 Salı

İHLAS SURESİ

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ rtfSelectedTabRef*33*4*4*112.004*Ihlas 1-4**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*4*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*112.1*

(١١٢-١)
112.1*************
قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
112.1 - Gul huvallâhu ehad.
112.1 - De ki: O Allâh birdir.

 rtfSndPly*112.2*
(١١٢-٢)
112.2*************
اَللّٰهُ الصَّمَدُ
112.2 - Allâhus samed.
112.2 - Allâh Samed'dir.

 rtfSndPly*112.3*
(١١٢-٣)
112.3*************
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
112.3 - Lem yelid ve lem yûled.
112.3 - Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

 rtfSndPly*112.4*
(١١٢-٤)
112.4*************
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ
112.4 - Ve lem yekul lehû kufuven ehad.
112.4 - Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır.


De ki:
Deki? Neyi demeli, iletmeli, anlatmalı.
Kime söylemeli, neyi, nasıl, ne zaman, nerede, niçin, hangi usulle anlatmalı.
Anlamayan anlatamaz. Kişi, söyleneni, yani Kuranı düşünmeli, anlamalı, yaşamalı, içselleştirmeli ki aktarabilsin. Bu, ikra emrine benzemektedir. İkra veya gul/deki; okumak, anlamak, ibret almak, yaşamak ve anlatmaktır. Deki, sadece söylemek değil, yaşamaktır, yapmaktır.
Deki, soranlara söylemektir/anlatmaktır, gerek duyanlara izah etmektir, tüm insanlığa ilan etmektir.

O Allâh birdir.
Allâh Samed'dir
Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır.

Kuran böyle ilan eder.
Peki insanlık ne yapmaktadır. Biz ne yapmaktayız.
Kurana önem ve öncelik vermeyenler, önem ve öncelik verdikleri unsurların, peşinde ölesiye koştukları, uğruna yaşamlarını harcadıkları şeylerin kulu ve kölesi olmaktadır.
Kuranı mihenk olarak almayanlar, Kuran ilke ve ölçülerini gözetmeyenler, yaşamlarında ölçü edindikleri heva ve heveslerinin, nefislerinin, keyiflerinin, atalarının öğretilerinin, çok sevip bağlandıklarının, korkup sindiklerinin, amaçlarının kulu ve kölesi haline dönüşmektedir.
Evet, Allah’la birlikte, buna aykırı olarak bu ve benzeri unsurları, yani, nefsini, keyfini, atalarının dinini, düzenini, korkularını, aşklarını, evlatlarını, bağlandıklarını, müptela olduklarını, tutkularını, amaçlarını, ölesiye uğruna koşturdukları mal, mülk, makam, mevki ve statülerini, 2/165 Allâh'ı sever gibi sevip  rab, melik, ilah ve felak/kurtarıcı haline getirmekte ve sözde hizmet etme, daha iyi destek olma gerekçeleriyle veya Allah’ın rızasını kazanma, Ona yaklaşma kılıfıyla yaşamlarını bu unsurların ölçü ve ilkelerine, öğretisine, gereklerine göre şekillendirmekte ve sürdürmektedir.
Böylece, günümüz insanı da cahilliye dönemi gibi, Allah’la birlikte kendi rablerini, meliklerini, ilahlarını, felak/kurtarıcılarını  yani putlarını oluşturmakta, yeri geldiğinde, keyifleri istediğinde de bu putlarını yemekte, yani dikkate almamaktadır.
İşte İhlas suresi de aşağıdaki ayetlerde açıklanan tüm bu anlayışları yerle bir etmekte ve insanları gerçeğe ve ortağı, şeriki, vekili, dengi olmayan tek Allah anlayışına döndürmekte ve Zikre yani herşeyin en güzele, en mükemmele doğru geliştirilmesini, güzelleştirilmesini ve fedakarlıklarla cennetleştirilmesini istemektedir.
Bu sure, “Lailahe illallahın tefsiridir M İslamoğlu”. “Bir arınma suresidir. Bu surede, insanların şirk ve küfür batağına batması engellenmekte, inananların halis ve arı duru hale gelmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. M Okuyan”. Nitekim, "Ihlâs, dini hâlis yapmak, şirk bulaşıklarından temizlemek, sadece Al­lah'a kulluk etmek demek”  olup “Bu sûre, Îslâm inancını özetlemektedir S Ateş” .


Şöyle ki:

Allah’ın yaratıcı olduğunu kafirler bile kabul etmektedir.

Bu konuda yöneltilen kim sorusuna Allah diye cevap verilmektedir
·        43/87Andolsun onlara, "Kendilerini kim yarattı?" diye sorsan, elbette: "Allâh," derler. O halde nasıl (haktan) çevriliyorlar?
·        29/61Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim boyun eğdirdi?" desen; "Allâh", derler. O halde nasıl Allâh'tan döndürülüyorsunuz?
·        29/63Onlara: "Kim gökten suyu indirip de ölmüş olan yeri onunla diriltti?" diye sorsan; "Allâh", derler. De ki: "Hamd Allah'a lâyıktır." Doğrusu çokları düşünmezler.
·        10/31De ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da o kulak(lar)ın ve gözlerin sâhibi kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Kim buyruğu yürütüyor "Allâh." diyecekler. "O halde, korunmuyor musunuz?" de.
·        23/84-89 Deki: Eğer biliyorsanız söyleyin. Yeryüzü ve üzerindekiler kimindir? Derler ki Allah'ındır.... Onlara sorsan, yedi gök ve büyük arşın sahibi kimdir? Derler ki Allah'tır... Onlara de ki: Biliyorsanız söyleyin: Her şeye kadir olan kimdir? De ki: O halde sakınmaz mısınız? De ki: Eğer biliyorsanız, her şeyin mülkü ve tasarrufu kimin elindedir? Allah'ın elindedir, diyecekler

Buna rağmen; Nas ve Felak suresinde de belirtildiği üzere Allah’ın özellikle Rablık, Meliklik, İlahlık ve Felak/kurtarıcılık sıfatı üzerinden başka uydurma ilahlar edinilmektedir ki, Kuran defalarca Allah’tan başka ilah olmadığını uyarmaktadır:
·        2/133 Senin tanrın ve ataların İbrâhim, İsmâ'il ve İshak'ın tanrısı olan tek Tanrı'ya kulluk edeceğiz, biz O'na teslim olanlarız." dediler.
·        2/163 Tanrınız bir tek Tanrı'dır, O'ndan başka tanrı yoktur, O Rahmân'dır, Rahim'dir.
·        2/255 Allâh, ki O'ndan başka tanrı yoktur,
·        3/2 Allâh ki, O'ndan başka tanrı yoktur,
·        3/6 O'ndan başka tanrı yoktur.
·        3/18 Allâh, kendisinden başka tanrı olmadığına şâhiddir. Melekler ve ilim sâhipleri de adâletle şâhiddir (ki O'ndan başka tanrı yoktur. O), azizdir, hakimdir.
·        3/62 Allah'tan başka tanrı yoktur.
·        4/87 Allâh -ki O'ndan başka tanrı yoktur
·        4/171 Çünkü Allâh, yalnız bir tek tanrıdır. Hâşâ O, çocuk sâhibi olmaktan yücedir.
·        5/73 Oysa yalnız bir tek tanrı vardır, başka tanrı yoktur
·        6/19 "O, ancak tek bir Tanrıdır,
·        6/102 Rabbiniz Allâh, işte budur. O'ndan başka tanrı yoktur.
·        6/106 O'ndan başka tanrı yoktur.
·        7/59 Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur
·        7/65 Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'dan başka tanrınız yoktur
·        7/73 Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur.
·        7/85 Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur
·        7/158 kendisinden başka tanrı bulunmayan,
·        9/31 O'ndan başka tanrı yoktur
·        9/129 O'ndan başka tanrı yoktur.
·        11/14 O'ndan başka tanrı yoktur
·        11/50 Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur. Siz sadece uyduruyorsunuz!"
·        11/61 Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur
·        11/84 Allah’a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur;
·        13/30 O'ndan başka tanrı yoktur.
·        14/52 O'nun yalnız Tek tanrı olduğunu bilsinler
·        16/2 Benden başka tanrı yoktur,
·        16/22 Tanrınız bir tek Tanrıdır.
·        16/51 Allâh: "İki tanrı tutmayın. O, ancak tek Tanrıdır. Yalnız benden korkun!" dedi.
·        18/110 Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu bana vahyolunuyor
·        20/8 Allâh ki, O'ndan başka tanrı yoktur. En güzel isimler O'nundur.
·        20/14 "Muhakkak ben, (evet) ben Allâh'ım, benden başka tanrı yoktur.(Yalnız) bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl."
·        20/98 "Tanrınız ancak kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O'nun bilgisi her şeyi kuşatmıştır."
·        21/25 Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona: "Benden başka tanrı yoktur, bana kulluk edin!" diye vahyetmiş olmayalım.
·        21/108 De ki: "Bana, Tanrınız, ancak bir tek Tanrıdır; diye vahyolunur. O'na teslim ol(up putperestliği bırak)cak mısınız?
·        22/34 Tanrınız bir tek Tanrıdır, yalnız O'na teslim olun.
·        23/23 Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur, korunmaz mısınız
·        23/32 Onlara da kendi içlerinden: "Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka Tanrınız yoktur, (Allâh'ın azâbından) korunmaz mısınız?" diyen bir elçi gönderdik.
·        23/91 Allâh çocuk edinmemiştir. O'nunla beraber hiçbir tanrı yoktur.
·        23/116 O'ndan başka tanrı yoktur
·        27/26 Allâh ki, O'ndan başka Tanrı yoktur, büyük Arş'ın sâhibidir
·        27/60 Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? Hayır, onlar (haktan) sapan bir kavimdir.
·        27/61 Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? Hayır çokları bilmiyorlar.
·        27/62 Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne de az düşünüyorsunuz?
·        27/63 Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? Hâşâ, Allâh ortak koştukları şeylerden yücedir, münezzehtir (O, eksikliklerden uzaktır).
·        28/70 O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır.
·        28/88 Allâh ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. O'ndan başka tanrı yoktur.
·        29/46 Tanrımız ve tanrınız birdir, biz de O'na teslim olanlarız."
·        37/4 Ki Tanrınız, birdir.
·        37/35 Çünkü onlara: "Allah'tan başka tanrı yoktur!" dendiği zaman büyüklük taslarlardı
·        38/65 De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve (her şeyi) kahreden Allah'tan başka tanrı yoktur."
·        39/6 İşte Rabbiniz Allâh budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl (O'na kulluktan şirke) çevriliyorsunuz?
·        40/3 O'ndan başka tanrı yoktur, dönüş O'nadır.
·        40/62 İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allâh budur. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl da (O'nu birlemekten) çevriliyorsunuz?
·        40/65 O diridir, O'ndan başka tanrı yoktur. Dini yalnız kendisine hâlis kılarak O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.
·        41/6 De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana, tanrınızın bir tek Tanrı olduğu vahyediliyor.
·        43/84 O'dur ki gökte de Tanrı'dır, yerde de Tanrı'dır. O, hakimdir, bilendir.
·        44/8 O'ndan başka tanrı yoktur, yaşatır, öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
·        47/19 Allah'tan başka tanrı olmadığını bil ve kendi günâhın, inanan erkeklerin ve inanan kadınların günâhı için (Allah'tan) mağfiret dile. Allâh, dönüp dolaşacağınız yeri ve varıp duracağınız yeri bilir.
·        52/43 Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrısı mı var? Allâh'ın şânı onların ortak koştuklarından yücedir.
·        59/22 O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilir. O çok esirgeyen, çok acıyandır.
·        59/23 O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur
·        64/13 Allâh ki O'ndan başka tanrı yoktur. Müminler Allah'a dayansınlar.
·        73/9 (O) Doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka tanrı yoktur. Yalnız O'nu vekil tut.

Ortak, eş ve çocuk edinmediği vurgulanmaktadır:
·         5/17 "Allâh, Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler küfre gitmişlerdir. De ki: "Öyle ise Allâh, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini helâk etmek istese, Allah'a karşı kimin elinde bir şey var?" Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan herşey O'nundur. O, dilediğini yaratır, Allâh, herşeyi yapabilendir.
·         5/18 Yahûdiler ve Hıristiyanlar; "Biz Allâh'ın oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. De ki: "O halde niçin günâhlarınızdan ötürü (Allâh) size azâbediyor?" Hayır, siz de O'nun yaratıklarından birer insansınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine azâbeder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü Allâh'ındır. Dönüş de O'nadır.
·         5/72 Andolsun, "Allâh, ancak Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih demişti ki: "Ey İsrâil oğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki, Allâh ona cenneti harâm etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; zâlimlerin yardımcıları yoktur!"
·         5/116 Ve yine Allâh demişti ki: "Ey Meryem oğlu Îsâ sen mi insanlara 'Beni ve annemi, Allah'tan başka iki tanrı edinin' dedin?". Hâşâ, dedi, Sen yücesin, benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir! Eğer demiş olsaydım, sen bunu bilirdin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gizlileri bilen yalnız sensin, sen!"
·         6/100(Tuttular) cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki onları O yaratmıştır. Bilmeden O'na oğullar ve kızlar icat ettiler. Hâşâ O, onların ileri sürdüğü niteliklerden münezzehtir!
·         6/101(O) gökleri ve yeri yoktan var edendir. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin bir eşi yoktur, her şeyi O yaratmıştır ve O, her şeyi bilendir
·         9/30 Yahûdiler: "Uzeyr, Allâh'ın oğludur." dediler. Hıristiyanlar da: "Mesih Allâh'ın oğludur." dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. (Sözlerini), önceden inkâr etmiş(olan müşrik)lerin sözlerine benzetiyorlar. Allâh onları kahretsin, nasıl da (haktan bâtıla) çevriliyorlar!?
·         16/57 O şânı yüce Allah'a kızları veriyorlar (melekleri Allâh'ın kızları sanıyorlar) da kendilerine hoşlandıkları(erkek çocukları)nı (alıyorlar). (Kız çocuklarından arlanıyorlar. Peki ama neden arlandıkları şeyleri Allah'a lâyık görüyorlar?)
·         17/111 "Çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, acze düşüp de yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun!" de ve O'nu gereği gibi tekbir et (saygı ve tekbir ile an).
·         19/92 Çocuk edinmek Rahmân'a yakışmaz.
·         19/35 Çocuk edinmek, Allah'a yakışmaz. O'nun şânı yücedir. Bir işi yapmak istedi mi ona sadece "ol" der, (o da) olur.
·         23/91 Allâh çocuk edinmemiştir. O'nunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Öyle olsaydı her tanrı, kendi yarattığını götürürdü ve onlardan biri diğerine üstün gelmeğe çalışırdı. Allâh, onların tanımlamalarından uzaktır.
·         25/2 Göklerin ve yerin mülkü O'nundur, O, bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.
·         37/149 Şimdi onlara sor: Rabbine kızlar, onlara da oğlanlar mı?
·         37/153 (Allâh) Kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?
·         37/158 Allâh ile cinler arasında bir nesep, (bir soy bağlantısı) uydurdular. Oysa cinler de kendilerinin (yüce divâna) getirileceklerini bilmişlerdir.
·        43/19Rahmân'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışlarına mı şahit oldular ki (böyle hüküm veriyorlar)? Şahitlikleri yazılacak ve (bundan) sorulacaklardır.
·         52/39 Yoksa kızlar O'na, oğullar size mi?
·         39/4 Eğer Allâh çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O (bundan münezzehtir) yücedir. O tek ve kahredici Allâh'tır.
·         72/3 Doğrusu Rabbimizin şanı yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.

Yine, Allah’tan başka ilahlar edinmenin sonuçları hatırlatılarak uyarılmaktadır:
·        15/96 O, Allâh ile beraber başka tanrı tutanlar, yakında (yaptıklarının sonucunu) bileceklerdir!
·        17/22 Allâh ile beraber başka bir tanrı edinme, sonra kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın!
·        17/39Allâh ile beraber başka tanrı edinme, sonra kınanmış, (Allâh'ın rahmetinden) uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın.
·        18/14 Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz O'ndan başkasına Tanrı demeyiz. Yoksa saçma söylemiş oluruz."
·        21/29 Onlardan her kim: "Ben O'ndan başka bir tanrıyım!" derse onu cehennemle cezâlandırırız. Biz zâlimleri böyle cezâlandırırız.
·        23/117 Kim Allâh ile beraber, varlığını kanıtlayacak hiçbir delil bulunmayan bir tanrıya taparsa, onun hesabı, Rabbinin yanındadır (onu Allâh cezâlandırır) çünkü kâfirler iflâh olmazlar.
·        25/68 Ve onlar Allâh ile beraber başka tanrıya yalvarmazlar
·        26/29 (Fir'avn ey Mûsâ): "Andolsun ki benden başka tanrı edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan yapacağım" dedi.
·        26/213 Allâh ile beraber başka bir tanrı çağırma, sonra azâb edilenlerden olursun.
·        50/26 "O ki Allâh ile beraber başka tanrılar edindi, bundan dolayı onu çetin bir azâba atın."
·        51/51 "Allâh ile beraber başka tanrılar uydurmayın. Ben size O'nun tarafından görevlendirilmiş apaçık bir uyarıcıyım."
·        20/97 Şimdi durup taptığın tanrına bak. Biz onu yakacağız, sonra onu ufalayıp denize savuracağız."

Kuranda Allah’tan başka ilah olmadığı/olamayacağı gerçeğinin düşünülmesi/akledilmesi istenmekte ve örnekler verilmektedir:
·        16/17 Yaratan, yaratamayan gibi olur mu?
·        17/42 De ki: "Eğer dedikleri gibi O'nunla beraber (başka) tanrılar olsaydı o zaman onlar da Arşın sâhibine gitmenin yolunu ararlardı.
·        18/15"Şunlar, şu kavmimiz O'ndan başka tanrılar edindiler. Onların tanrı olduğuna açık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Allah'a karşı yalan uydurandan daha zâlim kim olabilir?"
·        21/21 Yoksa (o müşrikler), yerden birtakım tanrılar edindiler de (ölüleri) onlar mı diriltecek?
·        21/22 Eğer yerde, gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de (yer de, gök de) bozulup gitmişti. Arş'ın sâhibi Allâh, onların nitelendirmelerinden yüce(münezzeh)dir.
·        21/24 Yoksa O'ndan başka tanrılar mı edindiler? De ki: "(Bu hususta kesin) delilinizi getirin.
·        23/91 Al­lah hiçbir çocuk edinmemiştir, kendisiyle beraber bir tanrı yoktur. Öyle ol­saydı, her tanrı, yarattığını götürürdü ve birbirlerine üstün gelmeğe çalışır­lardı
·        27/64 Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? De ki: "Eğer doğru iseniz delilinizi getirin."
·        28/71 De ki: "Baksanıza, eğer Allâh, üzerinize geceyi kıyâmet gününe kadar sürekli kılsa Allah'tan başka size ışık getirecek tanrı kimdir? (Söyleyin), işitmiyor musunuz?"
·        28/72 De ki: "Baksanıza, eğer Allâh, üzerinize gündüzü, kıyâmet gününe kadar sürekli kılsa, Allah'tan başka, size dinleneceğiniz geceyi getirecek tanrı kimdir? Görmüyor musunuz?"
·        35/3 Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da gerçekten çevriliyorsunuz?
·        36/23 "O'ndan başka tanrılar edinir miyim hiç? Eğer O çok esirgeyen, bana bir zarar vermek dilese, onların şefâati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar."
·        43/45 Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar yapmış mıyız?
·        21/87 Nihâyet karanlıklar içinde (kalıp): "Senden başka tanrı yoktur. Senin şânın yücedir, ben zâlimlerden oldum!" diye yalvardı
·        10/90 Nihâyet boğulma kendisini yakalayınca (Fir'avn): "Gerçekten İsrâil oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, ben de Müslümanlardanım!" dedi.
.

Yine, musibetle karşılaşınca hemen her şeyin Rabbi olan Allah’a dini halis kılarak dönmekte oldukları, musibetten kurtulunca da şirke başladıkları beyan edilmektedir:
·        6/64 De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine ŞİRK koşmaktasınız."
·        16/54 Sonra sizden zararı kaldırdığında, sizden bir grup (hemen) Rablerine ŞİRK koşar;
·        29/65 Onlar gemiye bindikleri zaman, dini yalnızca O'na 'halis kılan gönülden bağlılar' olarak, Allah'a yalvarıp yakarırlar. Ama onları karaya çıkarıp kurtarınca, hemen ŞİRK koşarlar.
·        30/33 İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, 'gönülden katıksız bağlılar' olarak, Rablerine dua ederler; sonra kendinden onlara bir rahmet tattırınca hemencecik bir grup Rablerine ŞİRK koşarlar.

Buna rağmen çoğunun şirk koşmadan inanmadığı açıklanmaktadır:
·        12/106 Onların çoğu, Allah'a ortak koşmadan inanmazlar
·        40/12 Tek Allah'a çağrıldığınız zaman inkâr ederdiniz. O'na ortak koşulunca inanırdınız. Artık hüküm yüce ve büyük Allâh'a âittir.

Şirkin bahaneleri anlatılmaktadır:
·        19/81 Kendilerine destek olsunlar diye Allah'tan başka tanrılar edindiler.
·        10/18 Allah'ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek ve yararları dokunmayacak şeylere kulluk ederler ve: "Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir" derler. De ki: "Siz, Allah'a, göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, sizin ŞİRK koştuklarınızdan uzak ve yücedir."
·        36/74 Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'tan başka tanrılar edindiler.
·        39/3 O'ndan başka veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allâh'a yaklaştırmaları için tapıyoruz," derler.
·        46/28 Allah'tan başka, kendilerine (Allâh yanında) yakınlık sağlamak için tanrı edindikleri şeyler, kendilerine yardım etselerdi ya! Hayır, (tanrıları), onlardan kaybolup gittiler. İşte onların yalanları ve uydurmaları budur.
·         10Yunus30-İşte orada, her nefis önceden yaptıklarıyla imtihana çekilmiş olacak ve onlar asıl, gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. Yalan yere uydurdukları da, kendilerinden kaybolup uzaklaşacaklar.
·         26Şuarâ 97-102 “Orada putlarıyla çekişerek, 'vallahi biz apaçık sapıklık içerisinde idik, çünkü biz sizi âlemlerin rabbine eşit tutmuştuk, bizi saptıranlar ancak suçlulardır. Şimdi bizim için ne bir şefaatçi var, ne de yakın bir dost. Keşke geriye dönüşümüz olsaydı da, iman edenlerden olsaydık' derler.”

Oysa İnananların Veli ve Yardımcısı Allah’tır:
Allah’ın Veli ve Yardımcı olduğuna dair birlikte anıldığı ayetler:
·       2Bakara107- Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.
·       4Nisan45-Allah, sizin düşmanlarınızı daha iyi bilendir; bir veli (en güvenilir bir dost) olarak Allah yeter, bir yardımcı olarak da Allah yeter.
·       9Tevbe116- Gerçek şu ki, göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; diriltir ve öldürür. Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.
·       11Hud113-Zulmedenlere eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz.
·       22Hac78-Allah'a sarılın, sizin Mevla’nız O'dur. İşte, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı.
·       29Ankebut22-Siz yerde ve gökte (Allah'ı) aciz bırakamazsınız. Sizin Allah'ın dışında veliniz yoktur, yardım edeniniz de yoktur.
·       33Ahzap17-Onlar, kendileri için Allah'ın dışında ne bir veli, ne bir yardımcı bulamazlar.
·       42 Şura31-Ve sizin Allah'ın dışında ne bir veliniz vardır, ne bir yardımcınız.

Allah’ın Veli  olduğuna dair Ayetler
Veli kavram:Yakın olma, dost, seven, sahip çıkan, destek olan,yönelen, yürüten, idare eden vb anlamlara gelmektedir.
·       2Bakara 257-Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan nura çıkarır.
·       3Aliimran68-Allah, müminlerin velisidir.
·       3Aliimran122-*** Oysa Allah onların (velisi) yardımcısıydı. Artık müminler, yalnızca Allah'a tevekkül etmelidir.
·       3Aliimran150-Hayır, sizin mevlanız Allah'tır. O, yardım edenlerin en hayırlısıdır.
·       5Maide55-Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku' ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir.
·       6Enam14-Allah'tan başkasını mı veli edineceğim?"
·       7Araf155-Bizim velimiz Sensin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge; Sen bağışlayanların en hayırlısısın."
·       7Araf196-Hiç şüphesiz, benim velim Kitabı indiren Allah'tır ve O salihlerin koruyuculuğunu (veliliğini) yapıyor.
·       9Tevbe51-De ki: "*** O bizim mevlamızdır. Ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler."
·       9Tevbe116-Sizin Allah'tan başka veliniz ve yardımcınız yoktur.
·       12Yusuf101-Göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada ve ahrette benim velim Sensin.
·       18Kehf26-De ki: ". O'nun dışında onların bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz."
·       34Sebe41-(Melekler) Derler ki: "Sen yücesin, bizim velimiz sensin, onlar değil.
·       45Casiye19-*** Allah ise, muttakilerin velisidir.
·       46Ahkaf32-Kim Allah'a davet edene icabet etmezse, artık o, yeryüzünde (Allah'ı aciz bırakacak değildir ve onun O'ndan başka) velileri yoktur. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler."
·       47Muhammed11-İşte böyle; çünkü Allah, iman edenlerin velisidir; ***.
·       66.Tahrim2-Allah, yeminlerinizin (keffaretle) çözülmesini size farz (veya meşru) kıldı. Allah, sizin mevlanız (sahibiniz, yardımcınız)dır. O, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
·       9Tevbe71-Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler.
·       9Tevbe123-Ve bilin ki gerçekten Allah takva sahipleriyle beraberdir.
·       9Tevbe129-Bana Allah yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O'dur."
·       10Yunus62-Haberiniz olsun; Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır

Allah’ın Yardımcı olduğuna dair Ayetler
Nsr Kavramı: koruma, kurtarma, destek olma, hakkını alma vb. anlamlara gelmektedir.
·    1Fâtiha5-Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.
·       2Bakara 214- Şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
·       2Bakara 250- Rabbimiz, *** kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."
·       3Aliimran13-İşte Allah, dilediğini yardımıyla destekler.
·       3Aliimran123-Andolsun, siz güçsüz iken Allah size Bedir'de yardımıyla zafer verdi.
·       3Aliimran126-Allah bunu (yardımı) size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı. 'Yardım ve zafer' (nusret) ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın katındandır.
·       3Aliimran160-Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi 'yapayalnız ve yardımsız' bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.
·       6Enam-34-Andolsun senden önce de elçiler yalanlandı; onlara, yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları ve eziyete uğratıldıkları şeye sabrettiler
·       7Araf157- Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır.
·       8Enfal10- Allah'ın katından başkasında nusret (zafer ve yardım) yoktur.
·       8Enfal26-Hatırlayın; hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız, insanların sizi kapıp yakalamasından korkuyordunuz. İşte O, sizi (yerleşik kılıp) barındırandı, sizi yardımıyla destekledi ve size temiz şeylerden rızıklar verdi. Ki şükredesiniz.
·       8Enfal 62-Onlar, seni aldatmak isterlerse, şüphesiz Allah sana yeter. O, seni yardımıyla ve müminlerle destekledi.
·       8Enfal 74-İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler ile (hicret edenleri) barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek mümin olanlar bunlardır. Onlar için bir bağışlanma ve üstün bir rızık vardır
·       9Tevbe14-Onlarla çarpışınız. Allah, onları sizin ellerinizle azablandırsın, hor ve aşağılık kılsın ve onlara karşı size zafer versin, müminler topluluğunun göğsünü şifaya kavuştursun.
·       9Tevbe 25- Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmıştı, fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise, bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz.
·       9Tevbe 40-Siz O'na (peygambere) yardım etmezseniz, Allah O'na yardım etmiştir. Hani kâfirler ikiden biri olarak O'nu (Mekke'den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir." Böylece Allah O'na 'huzur ve güvenlik duygusunu' indirmişti, O'nu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkâr edenlerin de kelimesini (inkâr çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi, yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
·       18Kehf43-Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu, kendi kendine de yardım edemedi.
·       22Hac15-Kim, Allah'ın ona, dünyada ve ahrette kesin olarak yardım etmeyeceğini sanıyorsa, göğe bir araç uzatsın sonra kesiversin de bir bakıversin, kurduğu düzen, onun öfkesini giderebilecek mi?
·       22Hac40-Allah kendi (dini)ne yardım edenlere kesin olarak yardım eder.
·       22Hac60- İşte böyle; her kim kendisine yapılan haksızlığın benzeriyle karşılık verir, sonra aleyhine 'azgınlık ve saldırıda' bulunulursa, Allah, mutlaka ona yardım eder. Şüphesiz Allah, affedicidir, bağışlayıcıdır.
·       25Furkan31-Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.
·       30Rum47- İman edenlere yardım etmek ise, bizim üzerimizde bir haktır.
·       37Saffat116-Onlara yardım ettik, böylece üstün gelenler oldular.
37Saffat172-Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır.
·       39Zümer54Azab size gelip çatmadan evvel, Rabbinize yönelip dönün ve O'na teslim olun. Sonra size yardım edilmez.
·       40Mümin51-Şüphesiz biz elçilerimize ve iman edenlere, dünya hayatında ve şahitlerin (şahitlik için) duracakları gün elbette yardım edeceğiz.
·       47Muhammed 7-Ey iman edenler, eğer siz Allah'a (Allah adına Islama ve Müslümanlara) yardım ederseniz, O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır.
·       48Fetih 3-Ve Allah, sana 'üstün ve onurlu' bir zaferle yardım etsin.
·       61Saf14-Biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler.
·       3Aliimran52- Havariler: "Allah'ın yardımcıları biziz; biz Allah'a inandık, bizim gerçekten Müslümanlar olduğumuza şahit ol" dediler.
·       3Aliimran147-Onların söyledikleri: "Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı (bastıkları yerde) sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et" demelerinden başka bir şey değildi.
·       4Nisan 75-Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sahip) gönder, bize katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?
·       7Araf 192- Oysa (bu şirk koştukları güçler ve nesneler) ne onlara bir yardıma güç yetirebilir, ne kendi nefislerine yardım etmeğe.
·       7Araf 197-O'ndan başka taptıklarınız ise size yardıma güç yetiremezler, kendilerine de.

Allah’tan başka şefaatçi yoktur:
·       2 Bakara 48-İleride gelecek bir günden korkun ki, o günde hiçbir kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz ve fidye (bedel) de alınmaz. Onlara asla yardım yapılmaz.”
·       2Bakara123-Kimsenin kimse yerine bir şey ödemeyeceği, kimseden fidye kabul edilmeyeceği, şefaatin hiç kimseye yarar sağlamayacağı ve onların yardım olunmayacağı günden sakının.
·       2 Bakara 254-Ey iman edenler, alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmayacağı gün gelmeden evvel, sizi rızıklandırdıklarımızdan infak edin. Kâfirler, onlar kendilerine yazık edenlerdir.”
·       3Aliimran 91-Şüphesiz küfredip kâfir olarak ölenler, bunların hiç birisinden, yeryüzü dolusu altını olsa -bunu fidye olarak verse de- kesin olarak kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır ve onların yardımcıları yoktur
·       6 Enam 51-Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kuran’la inzâr et/uyar. Onlar için Allah’tan başka ne bir veli (dost), ne de şefaatçi vardır. Umulur ki, Allah’tan korkup sakınırlar.
·       6Enam70- Dinlerini bir oyun ve eğlence (konusu) edinenleri ve dünya hayatı kendilerini mağrur kılanları bırak. Onunla (Kuran’la) hatırlat ki, bir nefis, kendi kazandıklarıyla helake düşmesin; (böylesinin) Allah'tan başka ne bir velisi, ne bir şefaatçisi vardır; her türlü fidyeyi verse de kabul olunmaz. İşte onlar, kazandıkları nedeniyle helake uğrayanlardır; küfre saptıklarından dolayı onlar için çılgınca kaynar sular ve acıklı bir azab vardır.
·       6Enam94 Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi (bugün de) 'teker teker, yapayalnız ve yalın (bir tarzda)' bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizden, gerçekten ortaklar olduklarını sandığınız şefaatçilerinizi şimdi yanınızda görmüyoruz. Andolsun, aranızdaki (bağlar) parçalanıp koparılmıştır ve haklarında zanlar besledikleriniz sizlerden uzaklaşmıştır.
·       7A’râf 53-Onlar Kitabın haber verdiği sonuçtan başka bir şey mi bekliyorlar? Sonuç gelip çattığı gün, önceleri onu unutmuş olanlar, 'Rabbimizin peygamberleri şüphesiz bize gerçeği bildirmişti, şimdi bize şefaat edecek var mı ki, şefaat etsin; yahut geriye döndürülsek de yaptıklarımızın başka türlüsünü yapsak' derler. Doğrusu uydurdukları şeyler onları bırakıp kaçmışlardır
·       26Şuarâ 97-102 “Orada putlarıyla çekişerek, 'vallahi biz apaçık sapıklık içerisinde idik, çünkü biz sizi âlemlerin rabbine eşit tutmuştuk, bizi saptıranlar ancak suçlulardır. Şimdi bizim için ne bir şefaatçi var, ne de yakın bir dost. Keşke geriye dönüşümüz olsaydı da, iman edenlerden olsaydık' derler.”
·       30Rûm 13-Koştukları ortakları, artık şefaatçileri değildir. Ortaklarını inkâr ederler.”
·       32Secde 4-Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden Allah’tır. O’ndan başka bir velî ve şefaatçiniz yoktur. Düşünüp öğüt almaz mısınız?”
·       36Yâsin 23-O’nu bırakıp da ilâhlar edinir miyim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana fayda vermez, beni kurtaramazlar.”
·       39Zümer 43,44-Yoksa Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: "Onlar, hiçbir şeye malik olmayan, düşünmeyen şeyler olsalar da mı (onları şefaatçi edineceksiniz?)" De ki: “Tüm şefaat Allah’a aittir.”

·       4Nisâ 85-Kim güzel bir şefaatle [hayır ve iyiliklere aracı, vasıta olmakla] şefaat ederse, bundan kendisine bir sevap [hisse] vardır. Kim de kötü bir şefaatle [kötülüğe delil olmak ve yardım etmekle veya kötülük çığırını açmakla] şefaatte bulunursa, ondan kendisine bir günah payı vardır. Allah her şeye kadirdir.

·       21Enbiyâ 26–28-Onlar “Rahman çocuk edindi” dediler. Hâşâ, bundan münezzehtir O. Onlar lütuflandırılmış kullardır. Onlar O’nun sözünün önüne geçemezler; onlar yalnız O’nun emriyle iş yaparlar. O, onların önündekini de arkalarındakini de bilir. O’nun hoşnutluk verdiklerinden başkasına da şefaat [yardım] etmezler. Ve onlar O’nun haşyetinden titrerler.
·       43Zuhruf 86-O'ndan başka (tanrı diye) yalvardıkları şeyler şefâ'at (yetkisin)e sâhip değillerdir. Ancak bilerek hakka şâhidlik edenler (bildiklerini doğru anlatanlar) bunun dışındadır.
·       53Necm 26 - Göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri hiçbir şeye yarar sağlamaz; ancak Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin verdikten sonra başka.

·       2Bakara255- Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiç bir şeyi kavrayıp kuşatamazlar.
·       10Yûnus3- Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip çeviren Allah'tır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur, öyleyse O'na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz?
·       20Tâhâ108-109- O gün, kendisinden sapma imkânı olamayan çağırıcıya uyacaklar. Rahman (olan Allah)a karşı sesler kısılmıştır; artık bir hırıltıdan başka bir şey işitemezsin. O gün, Rahman olan Allah’ın kendisine izin verdiği ve sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez.”
·       34Sebe23-Allah’ın indinde(katında,huzurunda), izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda vermez.
·       19Meryem87-Rahman olan Allah’ın nezdinde söz ve izin alanlardan başkası şefaat edemez.
·       74 Müddessir47-49- Sonunda yakin (kesin bir gerçek olan ölüm) gelip bize çattı." Artık, şefaat edenlerin şefaati onlara bir yarar sağlamaz. Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar?

·       86Tarık9-10-Sırların orta yere çıkarılacağı gün. Artık onun ne gücü vardır, ne yardımcısı.
·       78Nebe37- (Allaha); O'na hitap etmeye güç yetiremezler.
·       78Nebe38-Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün; Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. (Konuşacak olan da,) Doğruyu söyleyecektir.
·       31Lokman33-Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının ve öyle bir günün azabından çekinip korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç) bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek (durumda) değildir. Şüphesiz Allah'ın vadi haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın.
·       80Abese34-37-Kişi o gün, kendi kardeşinden kaçar. Annesinden ve babasından. Eşinden ve çocuklarından. O gün, onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır.
·       70Mearic10-15-Böyle bir günde) Hiçbir yakın dost bir yakın dostu sormaz. Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu günahkâr, o günün azabına karşılık olmak üzere, oğullarını fidye olarak vermek ister; Kendi eşini ve kardeşini. Ve onu barındıran aşiretini de. Yeryüzünde bulunanların tümünü (verse de); sonra bir kurtulsa. Hayır; (hiçbiri kabul edilmez).

·       39/19-Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O'ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O'nun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve O bağışlayandır, esirgeyendir.
·       39/20- Hakkında azap hükmü gerçekleşmiş kimseyi ve ateşte olanı sen mi kurtaracaksın! Fakat Rablerinden sakınanlara, üst üste yapılmış, altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Bu, Allah'ın verdiği sözdür. Allah, verdiği sözden caymaz.
·       39/54-55Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, O'na teslim olun, sonra size yardım edilmez. Siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap gelmezden önce, Rabbinizden size indirilenin en güzeline (Kur'an'a) tâbi olun.
·       16/37 Sen, onların hidayete ermelerine çok düşkünlük göstersen de bil ki Allah, saptırdığı kimseyi (dilemezse) hidayete erdirmez. Onların yardımcıları da yoktur.
·       60/4İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda, sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki: "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve öfke belirmiştir." Şu kadar var ki, İbrahim babasına: "Andolsun senin için mağfiret dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez" demişti. (O müminler şöyle dediler:) Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.Şirkin gerekçeleri açıklanmaktadır:
-Atalarının dinine uyma:
·        2/170 Ne zaman onlara: ‘Allah’ın indirdiklerine uyun’ denilse, onlar: ‘Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız’ derler. Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler?”
·        5/104 Onlara, Allah'ın indirdiğine ve resule gelin dendiğinde şöyle derler: "Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter." Peki, ataları hiçbir şey bilmiyor, doğru yolu bulamıyor idiyseler de mi?
·        7/28 Onlar bir kötülük yaptıkları zaman: "atalarımızı bu yolda bulduk, bunu bize Allâh emretti." dediler. "Allâh kötülüğü emretmez, de, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?"
·        31/21Onlara: "Allâh'ın indirdiğine uyun!" dense: "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız (onların yolundan gideriz)" derler. Şeytân onları alevli ateşin azâbına çağırmış olsa da mı (babalarının izinde gidecekler)?
·        10/78 Dediler ki: "Sen bize, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeyden bizi çeviresin de bu toprakta devlet ve ululuk ikinizin olsun diye mi geldin? Biz, ikinize de inanmıyoruz."
·        21/53 Dediler: "Atalarımızı onlara kulluk/ibadet eder bulduk."
·        26/74 Dediler: "Hayır! Ancak atalarımızı böyle yapar halde bulduk."
·        43/22 Hayır, (ne bilgileri var, ne de Kitâpları). Sadece: "Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinde gidiyoruz" dediler.
·        43/23 İşte böyle, senden önce de hangi kente uyarıcı gönderdiysek mutlaka oranın varlıklıları: "Biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız." dediler.
·        43/24 "Ben size, atalarınızı, üzerinde bulduğunuz(din)den daha doğrusunu getirmiş olsam da (yine babalarınızın yolunu)mu (tutacaksınız)?" dedi. "Doğrusu biz sizinle gönderilen mesajı tanımıyoruz." dediler.


-Keyfine uyma:
·        2/87 Ne zaman ki, bir peygamber, size canınızın istemediği bir şey getirdiyse büyüklük taslamadınız mı? Kimini yalanladınız, kimini de öldürüyordunuz?
·        2/120 Sen onların, kendi dinlerine uymadıkça ne yahûdiler, ne de hıristiyanlar senden râzı olmazlar. "Asıl doğru yol, Allâh'ın yoludur" de. Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyarsan, andolsun ki, Allah'tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı olmaz.
·        2/145 Sen Kitap verilenlere her türlü âyeti getirsen yine onlar senin kıblene uymazlar; sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Sana gelen ilimden sonra onların keyiflerine uyarsan, o takdirde sen, mutlaka zâlimlerden olursun.
·        4/135 Öyle ise keyfinize uyarak doğruluktan sapmayın.
·        5/48 Artık onların aralarında Allâh'ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma!
·        5/49 Aralarında Allâh'ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların, Allâh'ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın!
·        5/70 Ne zaman bir elçi onlara canlarının istemediği bir şey getirdiyse (gelen elçilerin) bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürüyorlardı.
·        5/77 De ki: "Ey Kitap ehli, dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın ve önceden sapmış, birçoğunu da saptırmış, düz yoldan şaşmış bir milletin keyiflerine uymayın!"
·        6/56 De ki: "Ben, Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men'olundum." De ki: "Ben sizin keyiflerinize uymam, çünkü o takdirde sapıtmış ve yola gelenlerden olmamış olurum
·        6/74 İbrâhim, babası Âzer'e demişti ki: "Sen putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum
·        6/119 Üzerine Allâh'ın adı anılmış olanlardan niçin yemeyesiniz? Çaresiz yemek zorunda kaldıklarınız dışında, size harâm kıldığı şeyleri (Allâh) size açıklamıştır. Doğrusu birçokları, bilmeden keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Muhakkak ki Rabbin, (evet) O, sınırı aşanları çok iyi bilir.
·        6/150 De ki: "Haydi Allâh'ın bunu yasakladığına şâhidlik edecek tanrılarınızı getirin." Eğer (onlar) şâhidlik ederlerse sen onlarla beraber şâhidlik etme; âyetlerimizi yalanlayanların ve âhirete inanmayanların keyiflerine uyma. (Nasıl uyarsın ki) onlar, Rablerine eş tutmaktadırlar.
·        7/176 Dileseydik elbette onu o âyetlerle yükseltirdik, fakat o, yere saplandı ve hevesinin peşine düştü.
·        13/37 Eğer sana gelen bu ilimden sonra onların keyiflerine uyarsan, artık seni Allah'tan kurtaracak ne bir veli ne de koruyucu olmaz.
·        18/28 Kalbini bizi anmaktan alıkoyduğumuz keyfine uyan ve işi, hep aşırılık olan kişiye itâat etme.
·        20/16 "Ona inanmayıp keyfine uyan kimse, seni on(a inanmak)dan alıkoymasın, sonra helâk olursun!"
·        23/71 Eğer hak, onların keyiflerine uysaydı, gökler, yer ve bunların içinde bulunan kimseler bozulur, giderdi. Biz onlara Zikir'lerini getirdik fakat onlar, Zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
·        25/43 Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?
·        28/50 Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar, keyiflerine uyuyorlar. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allâh, zâlim kavmi doğru yola iletmez.
·        38/26 Ey Dâvûd, biz seni yeryüzünde (senden öncekilerin yerine) hükümdar yaptık. İnsanlar arasında adâletle hükmet; keyf(in)e uyma, sonra seni Allâh'ın yolundan saptırır.
·        28/50 Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar, keyiflerine uyuyorlar. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allâh, zâlim kavmi doğru yola iletmez.
·        30/29 Hayır, zulmedenler, bilgisizce keyiflerine uydular. Allâh'ın şaşırttığını (Allâh'ın gönderdiği hidâyete uymadığı için düştüğü sapıklığında terk ettiği kimseyi) kim yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları yoktur.
·        42/15 Bundan dolayı sen (Hakka) çağır ve emrolunduğun gibi doğru ol; onların keyiflerine uyma ve de ki: "Ben Allâh'ın indirdiği her Kitaba inandım ve aranızda adâlet yapmakla emrolundum.
·        45/18 Sonra seni de buyruk(umuz)dan bir şeriate (bir hukuk düzenine) koyduk. Sen ona uy, bilmeyenlerin keyiflerine uyma.
·        45/23 Keyfini tanrı edinen ve Allâh'ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi ona Allah'tan sonra kim doğru yolu gösterecek? Düşünmüyor musunuz?
·        47/14 Rabbinden bir delil üzerinde bulunan insan, kötü işi kendilerine süslendirilen ve keyiflerine uyan kimseler gibi olur mu? (Olmaz elbet).
·        47/16 Onlardan kimi de gelip seni dinler. Fakat senin yanından çıktıkları zaman kendilerine bilgi verilmiş olanlara: "Demin ne söyledi?" derler. Onlar Allâh'ın kalplerini mühürlediği, keyiflerinin ardına düşmüş kimselerdir.
·        53/23 Onlar, sizin ve babalarınızın, (tanrı) diye isimlendirdiğiniz (boş, kavramsız) isimlerden başka bir şey değildir. Allâh, onlara hiçbir güç (tanrı oldukları hakkında hiçbir delil) indirmemiştir. O(putlara tapa)nlar zanna ve nefislerin hevesine uyuyorlar. Oysa kendilerine, Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir.
·        54/3 Yalanladılar, nefislerinin heveslerine uydular. Halbuki her iş, yerini bulacaktır (Allâh'ın kararına kimse engel olamaz).

-Başkasının kurallarına uyma
·        5/50 Yoksa câhiliyye hükmünü mü arıyorlar? İyi bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?
·        7/3 (Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O'ndan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz
·        9/31 Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
·        12/40 Siz, o'nu bırakıp ancak sizin ve atalarınızın taktığı birtakım (boş) isimlere tapıyorsunuz.
·        33/36 Allâh ve Resulü, bir işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış bir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur.
·        42/21Yoksa onların, kendilerine, Allâh'ın izin vermediği dini koyan ortaklar mı var?

-Başkasından çekinme/korkma
·        3/175 O şeytân sizi kendi dostlarından korkutuyor, eğer inanmış iseniz, onlardan korkmayın, benden korkun
·        4/77 Kendilerine: "Ellerinizi (savaştan) çekin, namazı kılın, zekâtı verin!" denilenleri görmedin mi? Kendilerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir grup, insanlardan, Allah'tan korkar gibi hattâ daha fazla korkmaya başladılar: "Rabbimiz, niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen (savaş emrini bir süre geciktirsen) olmaz mıydı?" dediler. De ki: "dünyâ geçimi azdır, korunan için âhiret daha iyidir. Size kıl kadar haksızlık edilmez."
·        16/52 Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Kulluğun da yalnız O'na yapılması lâzımdır. Siz, Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?
·        39/36 Allâh kuluna kâfi değil mi? Seni O'ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Allâh kimi şaşırtırsa artık onu yola getiren olmaz.

-Başkasını sevme/güç kaynağı görme:
·        2/165 İnsanlardan kimi, Allah'tan başka eşler tutar, Allâh'ı sever gibi onları severler.
·        3/64 "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiç bir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten müslümanlarız."
·        29/25 (İbrâhim kavmine) dedi ki: "Siz dünyâ hayâtında birbirinizi sevmek için Allâh'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. (O putlara tapmanız, dünyâda aranızda bir sevgi meydana gelmesine sebep olsa bile) daha sonra kıyâmet gününde birbirinizi inkâr eder ve birbirinizi lanetlersiniz. Varacağınız yer de ateştir ve hiçbir yardımcınız da yoktur.
·        26/213 Allâh ile beraber başka bir tanrı çağırma, sonra azâb edilenlerden olursun.
·        7/194 Allah'tan başka yalvardıklarınız da sizler gibi kullardır, (onların tanrı olduğu hakkındaki iddiânızda) doğru iseniz, çağırın onları da size cevap versinler.
·        2/186 Kullarım, sana benden sorar(lar)sa (söyle): Ben (onlara) yakınım. du'â eden, bana du'â ettiği zaman onun du'âsına karşılık veririm. O halde onlar da bana karşılık versin(benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.

Esasen Şirk koştuklarına da inanmamaktadırlar:
·        10/28 O gün, onların tümünü bir arada toplayacağız, sonra ŞİRK katanlara: "Yerinizden ayrılmayınız; siz de, ŞİRK koştuklarınız da" diyeceğiz. Artık onların arasını açmışızdır. ŞİRK koştukları derler ki: "Siz bize ibadet ediyor değildiniz."
·        10/66 Haberiniz olsun; şüphesiz göklerde kim var, yerde kim var tümü Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar bile, ŞİRK koştukları varlıklara ve güçlere (gerçekte) uymazlar. Onlar yalnızca bir zanna uyarlar ve onlar ancak 'zan ve tahminde bulunarak yalan söylemektedirler.
·        16/86 O ŞİRK koşanlar, ŞİRK koştuklarını gördükleri zaman: "Rabbimiz, seni bırakıp bizim taptığımız ortaklarımız bunlardır" diyecekler. (Onlar da bunlara:) "Siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz" diye sözü (geri çevirip) fırlatacaklar.
·        46/5 Allâh'ı bırakıp da kıyâmet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere yalvarandan daha sapık kim olabilir? Oysa onlar, bunların yalvardıklarından habersizdirler.
İHLAS SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI


112/1   قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
Kul huvallahu ehad.
S. Ateş    De ki: O Allâh birdir.
·           Kul قُلْ  : Deki, demek, söylemek, buyurmak, anlatmak, içten söylemek, iftira etme, uydurma, nisbet etme, adlandırma, söz, görüş, inanç, akide,
·          Allah “اللّه - Allah” ismi Rabbimizin özel ismi olup yalnız O’nun için kullanılır. Başka bir kelime bu ismin yerini tutamaz ve başka dillere de bu ismin dışında tercüme edilemez. Araştırmacıların ve nahivcilerin [dilbilimcilerin] çoğunluğunun görüşüne göre “Allah” ismi türememiş, köksüz bir isimdir. Bazılarının iddia ettiği gibi, “lâhe-yelihü-leh” fiilinden ya da “lâilâhe”den türemiş değildir. Yine bazılarının iddia ettiği gibi, Süryanice olduğu ileri sürülen “lâhe” isminden Arapçalaşmış bir isim de değildir. Tesniye ve çoğulu olmadığı gibi, müennes eki de almaz. Nitekim Arapça’da “Allah” isminin çoğulu olduğu veya bir başka şey için kullanıldığı hiç bir örnek yoktur.HYılmaz.
·          Ehad احد: Bir, tek olan. Eşsiz,
 Bir tek olmak mantığa göre “eşsizlik” demektir. “Eşsizlik” ise “ekleme veya eksiltme yoluyla eşsizliği bozulamayan” demektir.HYılmaz.112/2   اَللّٰهُ الصَّمَدُ
Allahus samed.
S. Ateş    Allâh Samed'dir.

·            Samed “الصّمد : Samed, var olmak için bir başka varlığa ihtiyacı olmayan, kendi başına ayakta durabilen, varlığını sürdürmek için harici bir şeye ihtiyacı olmayan demektir. Böyle bir varlık da sadece Yüce Allah'tır. Tüm varlıkları o yaratmıştır ve tüm varlıklar, varlıklarını ona borçludurlar. Hasenat.”
“Allah’ın mutlak ve mükemmelliğini ifade eden bir sıfatıdır.Hiçbir dile birkaç kelimeyle çevrilemez. M:İslamoğlu”. “Belli ki, samed kelimesini birkaç kelimeyle izah etmek mümkün değildir.M.Okuyan”. “Allah, Öncesiz ve Sonrasız, Bütün Evrenin Asıl Sebebi. Kur’an'da bir tek defa geçen ve yalnızca Allah için kullanılan Samed teriminin yaklaşık anlamını vermektedir. Bu terim, İlk Sebep ve Öncesiz-Sonrasız Mutlak Varlık kavramlarını, mevcut olan veya tahayyül edilebilen her şeyin esas kaynağı olan Allah'a döneceği ve bu nedenle hem yoktan var edilmesi hem de varlığını sürdürmesi açısından O'na bağımlı olduğu düşüncesi ile içiçe geçmiş şekilde kapsar.M Esed”. Birçok anlamı olan bir sözcük olup bunların tek bir kelime ile çevrilebilmesi mümkün değildir. Rabbimiz bu sözcüğü özellikle seçmiştir. Bu anlamlar şöyle sıralanabilir:
1.        Bütün ihtiyaçlar konusunda, kendisine yönelinen, başvurulan efendi, büyük.
2.        İçinde boşluğu olmayan [içine hiçbir şey konamayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan].
3.        Bütün her şeyi bilen.
4.        Halim.
5.        Şan ve şerefi zirvede olan.
6.        Her şeyi yaratan.
7.        Arzu edilen işler hususunda kendisine yönelinen, yalvarılan, sıkıntılı anlarda kendisinden yardım istenilen.
8.        Dilediğini yapan, istediği hükmü veren, verdiği hüküm hususunda kendisine hesap soracak ve hükmünü reddedecek hiç kimse bulunmayan.
9.        Yegâne şerefli zat.
10.     Gani [zengin].
11.     Kulları üzerinde kahir, kendisinden yukarıda hiç kimse bulunmayan, aşağısındakilere saygı gösterme durumunda olmayan, bütün ihtiyaçlar kendisine arz edilen.
12.     Yemeyen, içmeyen, doyuran ama doyurulmayan, yarattıkları yok olduktan sonra baki kalan.
13.     Ebedî ve ezelî olan.
14.     Ölmeyen, kendisine vâris olunmayan.
15.     Uyumayan ve uyarılmayan.
16.     Hiç kimsenin niteliği ile nitelenmeyen.
17.     Ayıbı, eksiği, kusuru bulunmayan.
18.     Başına belâ gelemeyen.
19.     Niteliklerinde ve işlerinde en mükemmel olan.
20.     Daima galip gelen, asla mağlûp olmayan.
21.     Yaratıkların, keyfiyetine muttali olamayacağı [nasıl bir şey olduğunu bilemeyeceği],
22.     Gözlerin idrak edemeyeceği.
23.     Eksiklikleri ve fazlalıkları bulunmayan.
Bu ifadeleri matematikçilerin ifadesiyle özetlersek: Varlığı ile ilgili olarak hiçbir sayı sistemiyle [doğal sayılardan sanal sayılara kadar] işlem yapılamayan mükemmel, kâmil varlık.H Yılmaz.”


112/3  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
Lem yelid ve lem yuled.
S. Ateş    Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.

 “Bu âyetle; Yahudiler tarafından Üzeyir’e, Hıristiyanlar tarafından da Îsâ’ya verilen “Allah’ın oğlu” sıfatı reddedilmekte, müşriklerin “Allah’ın doğurduğu ve meleklerin Allah’ın kızları olduğu yolundaki sözlerine kesin bir cevap verilmektedir. Âyet bu sapık inançları kesin bir şekilde reddetmektedir.H Yılmaz”


112/4  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ
Ve lem yekul lehu kufuven ehad.
S. Ateş    Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır.
“Allah'ın her bakımdan tek ve benzersiz olduğu, bir başlangıcının ve sonunun olmadığı gerçeği, “hiçbir şey O'na denk tutulamaz” ifadesinde mantıkî karşılığını bulmaktadır: Böylece O'nu tasvir etme ve tanımlama ihtimallerini de saf dışı bırakmaktadır . Sonuç olarak, O'nun Varlığının mahiyeti insan kavrayışının yahut tahayyülünün sınırları dışındadır: bu gerçek, Allah'ı mecazî temsîller veya hatta soyut semboller aracılığıyla “tarif etme” teşebbüslerinin neden hakikatin inkarı ile eşit görüldüğünü açıklamaktadır. M Esed”
“Nitekim Kur’ân’da seksenden fazla âyette geçen “من دوناللّه - min dûnillâhi” ifadesi de hep bu “denk olmamayı” vurgulamaktadır. Meal ve tefsirlerin birçoğunda “Allah’tan başka” şeklinde çevrilen bu ifadenin gerçek anlamı “Allah’a denk olmayanlardan, Allah’ın astlarından” demektir. Yani “kimlik, nitelik ve amel yönünden rütbece Allah’tan aşağı olanlar, O’na denk olmayanlar” demektir. Bu ifade Kur’ân’da çoğunlukla müşriklerin ilâh edindikleri kimseler ve nesneler için kullanılmıştır:
Bakara; 107.Gerçekte, göklerin ve yerin egemenliğinin Allah’a ait olduğunu ve O’nun astlarından [O’na denk olmayanlardan]sizin için ne bir veli ne de bir yardımcınızın olmadığını bilmez misin?
İhlâs sûresinin son âyetinde dikkat edilmesi gereken bir husus da, denk olmamanın sadece O’na mahsus olduğunu anlatmak için yapılan vurgudur [Kasr]. Bu vurgu, normal gramer kurallarına göre cümlenin sonunda olması gereken zarf tümlecinin “له - lehü” öne alınması sûretiyle yapılmıştır. Yani gramer kurallarına göre “ولم يكن احدكفوا له - ve lem yekün ehadün küfüven lehü” şeklinde olması gereken âyet, zarf tümleci öne alınması ile “ve lem yekün lehü küfüven ehad” şekline girmiş ve vurgulu olarak “sadece O’na” anlamını kazanmıştır.H Yılmaz.”

739 yorum:

1 – 200 / 739   Yeni›   En yeni»
Adsız dedi ki...

Deki? Neyi demeli, iletmeli, anlatmalı.
Kime söylemeli, neyi, nasıl, ne zaman, nerede, niçin, hangi usulle anlatmalı.
Anlamayan anlatamaz. Kişi, söyleneni, yani Kuranı düşünmeli, anlamalı, yaşamalı, içselleştirmeli ki aktarabilsin. Bu, ikra emrine benzemektedir. İkra veya gul/deki; okumak, anlamak, ibret almak, yaşamak ve anlatmaktır. Deki, sadece söylemek değil, yaşamaktır, yapmaktır.
Deki, soranlara söylemektir/anlatmaktır, gerek duyanlara izah etmektir, tüm insanlığa ilan etmektir.


BİR DEKİ EMRİNDEN NE KADAR ÇOK ANLAM ÇIKARMIŞSINIZ.
DÜŞÜNDÜRÜCÜ....

HAKAN dedi ki...

BENCE GÜZEL OLMUŞ HİÇ BÖYLE DÜŞÜNMEMİŞTİM.
BİR DEKİDEN BU KADAR SONUÇ ALMAK ANLAMLI
BANA ÇOK BOYUT KAZANDIRDI.

VAK VAK dedi ki...

O Allâh birdir.
Allâh Samed'dir
Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır.


Kuran böyle ilan eder.
Peki insanlık ne yapmaktadır. Biz ne yapmaktayız.

bu soruyu sormak cesaret ister.
cevabı adamı mahveder.
ama adam da eder.
adam olmaya var sınız değil mi.

Hayal dedi ki...

Böylece, günümüz insanı da cahilliye dönemi gibi, Allah’la birlikte kendi rablerini, meliklerini, ilahlarını, felak/kurtarıcılarını yani putlarını oluşturmakta, yeri geldiğinde, keyifleri istediğinde de bu putlarını yemekte, yani dikkate almamaktadır.

şahaser bir benzetme, bir yorum.

Katerina dedi ki...

Böylece, günümüz insanı da cahilliye dönemi gibi, Allah’la birlikte kendi rablerini, meliklerini, ilahlarını, felak/kurtarıcılarını yani putlarını oluşturmakta, yeri geldiğinde, keyifleri istediğinde de bu putlarını yemekte, yani dikkate almamaktadır.

ADAMLARA GÜLERDİM DİN DERSİNDE BU DURUM ANLATILIRKEN.
BİZ DE AYNISINI YAPTIĞIMIN FARKINA VARDIM.
NE GARİP HALDEYİZ

İKRA dedi ki...

Böylece, günümüz insanı da cahilliye dönemi gibi, Allah’la birlikte kendi rablerini, meliklerini, ilahlarını, felak/kurtarıcılarını yani putlarını oluşturmakta, yeri geldiğinde, keyifleri istediğinde de bu putlarını yemekte, yani dikkate almamaktadır.

KURTARICILARDAN KURTULDUĞUMUZDA ALLAH'A KAVUŞMAKTAYIZ.
BİR DENEYİN
GÖRECEK VE BİLECEKSİNİZ.

HATİCE dedi ki...

Böylece, günümüz insanı da cahilliye dönemi gibi, Allah’la birlikte kendi rablerini, meliklerini, ilahlarını, felak/kurtarıcılarını yani putlarını oluşturmakta, yeri geldiğinde, keyifleri istediğinde de bu putlarını yemekte, yani dikkate almamaktadır.

TÜM BU PUTLARI YOK ETMEZSEK
İLLALLAH DİYEMEYİZ DEĞİL Mİ.

Haydar16 dedi ki...

O Allâh birdir.
Allâh Samed'dir
Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır.

Kuran böyle ilan eder.
Peki insanlık ne yapmaktadır. Biz ne yapmaktayız.

Kurana önem ve öncelik vermeyenler, önem ve öncelik verdikleri unsurların, peşinde ölesiye koştukları, uğruna yaşamlarını harcadıkları şeylerin kulu ve kölesi olmaktadır.
Düşünüyorumda peşine düştüklerimin kendimi kaybetmişim hedefler için amaçlar için ne gerekiyorsa yapmaya başlıyorum. derken derken Kuran arada motif olarak kalmış.
uğruna koşuşturduklarımın gereklerini,yapınca kuranın gerekleri ikinci duruma düşmüş.
yazıklar olsun bana da benim gibilerede.
sure beni taaaa ciğerimden vurdu.
Allah ne çok ayette ne kadar Allahtan başka ilah yoktur demiş. farkında bile değilmişim. boşuna bu kadar tekrarlanmamış.
ne çok ilahlar edinmişiz meğer.

asdert dedi ki...

Evet, Allah’la birlikte bu ve benzeri unsurları, yani, nefsini, keyfini, atalarının dinini, düzenini, korkularını, aşklarını, evlatlarını, bağlandıklarını, müptela olduklarını, tutkularını, amaçlarını, ölesiye uğruna koşturdukları mal, mülk, makam, mevki ve statülerini, 2/165 Allâh'ı sever gibi sevip rab, melik, ilah ve felak/kurtarıcı haline getirmekte ve sözde hizmet etme, daha iyi destek olma gerekçeleriyle veya Allah’ın rızasını kazanma, Ona yaklaşma kılıfıyla yaşamlarını bu unsurların ölçü ve ilkelerine, öğretisine, gereklerine göre şekillendirmekte ve sürdürmektedir.
ŞİRK KOŞMAKTA BU ŞEKİLDE YAŞAMAK DEĞİL Mİ.
KURANLA YAŞAMAK KURANI HER İŞTE ÖLÇÜ ALMAKTIR.
AYNEN İŞTİRAK EDİYORUM AÇIKLAMALARA

SORGU34 dedi ki...

NEYAPACAĞIZ.
NASIL KURTULACAĞIZ TÜM BU HALLERDEN.
BU BATAKTAN BU ŞİRKTEN.

KÜBRA dedi ki...

Kuranı mihenk olarak almayanlar, Kuran ilke ve ölçülerini gözetmeyenler, yaşamlarında ölçü edindikleri heva ve heveslerinin, nefislerinin, keyiflerinin, atalarının öğretilerinin, çok sevip bağlandıklarının, korkup sindiklerinin, amaçlarının kulu ve kölesi haline dönüşmektedir.

BUNU YAPMAK KURANA ÖNEM VE ÖNCELİK VERMEK AH BİR BAŞARABİLSEM.BAŞARACAĞIM.TÜM PUTLARI YIKARAK DA OLSA.

sultan dedi ki...

Böylece, günümüz insanı da cahilliye dönemi gibi, Allah’la birlikte kendi rablerini, meliklerini, ilahlarını, felak/kurtarıcılarını yani putlarını oluşturmakta, yeri geldiğinde, keyifleri istediğinde de bu putlarını yemekte, yani dikkate almamaktadır.
bu yüzden allah tektir. başka ilah yoktur emri yüzlerce tekrarlanarak uyarılmaktadır.

veryansın dedi ki...

Evet, Allah’la birlikte bu ve benzeri unsurları, yani, nefsini, keyfini, atalarının dinini, düzenini, korkularını, aşklarını, evlatlarını, bağlandıklarını, müptela olduklarını, tutkularını, amaçlarını, ölesiye uğruna koşturdukları mal, mülk, makam, mevki ve statülerini, 2/165 Allâh'ı sever gibi sevip rab, melik, ilah ve felak/kurtarıcı haline getirmekte ve sözde hizmet etme, daha iyi destek olma gerekçeleriyle veya Allah’ın rızasını kazanma, Ona yaklaşma kılıfıyla yaşamlarını bu unsurların ölçü ve ilkelerine, öğretisine, gereklerine göre şekillendirmekte ve sürdürmektedir.

kuranı bilmemize ragmen byu yüzden yaşamamamaktayız.
putları yıksak o zaman kurana başlangıç yapacağız.
müşrikler misali yaşam sürmekten kurtuluş putların yok edilmesinde yatıyor.

Adsız dedi ki...

Whу vieweгs still use to геad news ρaperѕ
when in thіs technolоgical globe everything is accessible on net?My web page ... wedding dresses

Adsız dedi ki...

еxcellеnt pοst, veгy infоrmatiνe.
I ωοnder ωhу thе opρosite
ехpertѕ of this ѕector ԁon't realize this. You should continue your writing. I am sure, you have a great readers' bаsе alrеaԁу!


Alѕo visit my wеb ѕіtе
:: Defense Power

HACER dedi ki...

Evet, Allah’la birlikte bu ve benzeri unsurları, yani, nefsini, keyfini, atalarının dinini, düzenini, korkularını, aşklarını, evlatlarını, bağlandıklarını, müptela olduklarını, tutkularını, amaçlarını, ölesiye uğruna koşturdukları mal, mülk, makam, mevki ve statülerini, 2/165 Allâh'ı sever gibi sevip rab, melik, ilah ve felak/kurtarıcı haline getirmekte ve sözde hizmet etme, daha iyi destek olma gerekçeleriyle veya Allah’ın rızasını kazanma, Ona yaklaşma kılıfıyla yaşamlarını bu unsurların ölçü ve ilkelerine, öğretisine, gereklerine göre şekillendirmekte ve sürdürmektedir.

Böylece, günümüz insanı da cahilliye dönemi gibi, Allah’la birlikte kendi rablerini, meliklerini, ilahlarını, felak/kurtarıcılarını yani putlarını oluşturmakta, yeri geldiğinde, keyifleri istediğinde de bu putlarını yemekte, yani dikkate almamaktadır.
BİZ BUNLARA İLK BÖLÜMDE SAYDIKLARINIZA TAPMIYORUZ Kİ.
ONLARA KULL DA DEĞİLİZ.
SEVMEK GÜNAH MI.

HAKKI dedi ki...

Kurana önem ve öncelik vermeyenler, önem ve öncelik verdikleri unsurların, peşinde ölesiye koştukları, uğruna yaşamlarını harcadıkları şeylerin kulu ve kölesi olmaktadır.
Kuranı mihenk olarak almayanlar, Kuran ilke ve ölçülerini gözetmeyenler, yaşamlarında ölçü edindikleri heva ve heveslerinin, nefislerinin, keyiflerinin, atalarının öğretilerinin, çok sevip bağlandıklarının, korkup sindiklerinin, amaçlarının kulu ve kölesi haline dönüşmektedir.
HACER HANIMA TAM CEVAP SUREDE VAR.
NE ZAMAN PUTLAŞIRLAR BİLİYORMUSUN.
KURANDAN ALLAHTAN DAHA ÇOK SEVİP ÖNEM VE ÖNCELİK VERDİĞİNDE

VUSLAT dedi ki...

Kurana önem ve öncelik vermeyenler, önem ve öncelik verdikleri unsurların, peşinde ölesiye koştukları, uğruna yaşamlarını harcadıkları şeylerin kulu ve kölesi olmaktadır.
Kuranı mihenk olarak almayanlar, Kuran ilke ve ölçülerini gözetmeyenler, yaşamlarında ölçü edindikleri heva ve heveslerinin, nefislerinin, keyiflerinin, atalarının öğretilerinin, çok sevip bağlandıklarının, korkup sindiklerinin, amaçlarının kulu ve kölesi haline dönüşmektedir.
O ZAMANDA HEM ALLAHA HEM KURANA TAP HEM DE BU YALANCI PUTLARA OLMAZ MI.
BENCE HOCA DOĞRU SÖYLEMİŞ.
KURANI MİHENK ALMAK Kuran ilke ve ölçülerini gözetmeK LE BU PUTLARDAN KURTULUR TEK ALLAHA KUL OLUNUR.

İBRAHİM dedi ki...

Böylece, günümüz insanı da cahilliye dönemi gibi, Allah’la birlikte kendi rablerini, meliklerini, ilahlarını, felak/kurtarıcılarını yani putlarını oluşturmakta, yeri geldiğinde, keyifleri istediğinde de bu putlarını yemekte, yani dikkate almamaktadır.
İşte İhlas suresi de aşağıdaki ayetlerde açıklanan tüm bu anlayışları yerle bir etmekte ve insanları gerçeğe ve ortağı, şeriki, vekili, dengi olmayan tek Allah anlayışına döndürmektedir.
SÖYLEMEK KOLAY YAPMAK ESAS.
YAŞAMAK ESAS.
NEDEN YAŞAMIMIZDA YAPAMIYORUZ.

VOLKAN dedi ki...

NEDEN YAPAMIYORUZ.

EY İMAN EDENLER İMAN EDİN.
EMRİNE VAKIF OLUNCA ANLARSINIZ.

ALLAHA İMAN, KURAN İLKELERİNE GÜVENMEKTİR.
O İLKELERİ YAŞAMAKTIR.
YAŞAMIYORSAN BAŞKA YAŞADIKLARINA GÜVENİYORSUN İNANIYORSUN DEMEKTİR.
ONLARA SORSAN KİM YARATTI ONLARDA DERLER ALLAH.
O ZAMAN FARK BUNDA İŞTE
KURAN İLKELERİNE ALLAHIN ÖLÇÜLERİNE GÜVENMEKTE YANİ YAŞAMAKTADIR.
İNANDIĞIN GİBİ YAŞAMAZSAN YAŞADIĞIN GİBİ İNANIRSIN.
PUTLARINLA ÖMÜR TÜKETİRSİN.

Şahin dedi ki...

Böylece, günümüz insanı da cahilliye dönemi gibi, Allah’la birlikte kendi rablerini, meliklerini, ilahlarını, felak/kurtarıcılarını yani putlarını oluşturmakta, yeri geldiğinde, keyifleri istediğinde de bu putlarını yemekte, yani dikkate almamaktadır.

ÇOK AĞIR BİR TARİF.

sultan dedi ki...

günümüz insanı da cahilliye dönemi gibi, Allah’la birlikte kendi rablerini, meliklerini, ilahlarını, felak/kurtarıcılarını yani putlarını oluşturmakta

hangi putlar bunlar.
ben put görmedim etrafta.

kim yapmış.
nerede putlar.

putun yendiğini de ilşk senden duydum.

VEYSİ dedi ki...

Allah’la birlikte bu ve benzeri unsurları, yani, nefsini, keyfini, atalarının dinini, düzenini, korkularını, aşklarını, evlatlarını, bağlandıklarını, müptela olduklarını, tutkularını, amaçlarını, ölesiye uğruna koşturdukları mal, mülk, makam, mevki ve statülerini, 2/165 Allâh'ı sever gibi sevip rab, melik, ilah ve felak/kurtarıcı haline getirmekte ve sözde hizmet etme, daha iyi destek olma gerekçeleriyle veya Allah’ın rızasını kazanma, Ona yaklaşma kılıfıyla yaşamlarını bu unsurların ölçü ve ilkelerine, öğretisine, gereklerine göre şekillendirmekte ve sürdürmektedir.
TAM DA BU.
TOPLUMU KENE GİBİ SARMIŞ.
BU ANLAYIŞ EN BÜYÜK ŞİRKİ OLUŞTURMAKTA

Metin dedi ki...

O Allâh birdir.
Allâh Samed'dir
Kendisi doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.
Hiçbir şey O'nun dengi olmamıştır.

Kuran böyle ilan eder.
Peki insanlık ne yapmaktadır. Biz ne yapmaktayız.

Kurana önem ve öncelik vermeyenler, önem ve öncelik verdikleri unsurların, peşinde ölesiye koştukları, uğruna yaşamlarını harcadıkları şeylerin kulu ve kölesi olmaktadır.

BENİM HAYATIM ÖLÜMÜM YAŞAMIM İBADETİM KİM İÇİN
ALLAH İÇİN SE ONUN KULUYUZ.
NE İÇİN İSE ONUN KULUSUN.
MATEMATİĞİDİR BU İŞİN.

Adsız dedi ki...

Hello there! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

Also visit my web site; cf weddings new orleans

Kerime dedi ki...

Kuran böyle ilan eder.
Peki insanlık ne yapmaktadır. Biz ne yapmaktayız.
Kurana önem ve öncelik vermeyenler, önem ve öncelik verdikleri unsurların, peşinde ölesiye koştukları, uğruna yaşamlarını harcadıkları şeylerin kulu ve kölesi olmaktadır.
Kuranı mihenk olarak almayanlar, Kuran ilke ve ölçülerini gözetmeyenler, yaşamlarında ölçü edindikleri heva ve heveslerinin, nefislerinin, keyiflerinin, atalarının öğretilerinin, çok sevip bağlandıklarının, korkup sindiklerinin, amaçlarının kulu ve kölesi haline dönüşmektedir.

YANİ PUTLAR İÇİMİZDE Mİ
PEYGAMBER ZAMANIN DA DA AYNI İDİ
OZAMNA
PUTUMUZ
ÇOKK
YIKACAK KİM
KURAN KURANA TAPAN

ZEYD dedi ki...

BUNCA İLAHLARI OLANIN ALLAHI BULMASI MÜMKÜN DEĞİL.
İLAHLARIN FARKINA VARMAK
ALLAHA GİDEN EN KESTİRME YOILDUR.

DROKSY dedi ki...

HER ASIR ÇOK TANRILI Kİ KURAN ALLAHTAN BAŞKA İLAH YOKTUR EMRİNİ YÜZLERCE TEKRAR ETMİŞ.
PEYGAMBER ZAMANINDA DA ÇOK İLAHLI İNSANLAR VAR DI ŞİMDİ DE YARIN DA.
TAPTIKLARIMIZIN FARKINDA OLMAKLA BAŞLAYIN İLAHLARDAN KURTULMAY.
ALLAH TANRILARI OLANI NASIL KABUL EDER Kİ.
YOL YAKIN.
TAPMAKTAN VAZGEÇİN.
SADECE MÜLKÜN ALLAHIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN VE YAŞAMAYA BAŞLAYIN.
KURTULUŞ MÜLÜN VEKİLİ GİBİ DAVRANMAKTA YATIYOR.

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

Adsız dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

şeyho dedi ki...

2/165 Allâh'ı sever gibi sevip

böyle ayet mi var.

xy dedi ki...

Allah’la birlikte bu ve benzeri unsurları, yani, nefsini, keyfini, atalarının dinini, düzenini, korkularını, aşklarını, evlatlarını, bağlandıklarını, müptela olduklarını, tutkularını, amaçlarını, ölesiye uğruna koşturdukları mal, mülk, makam, mevki ve statülerini, 2/165 Allâh'ı sever gibi sevip rab, melik, ilah ve felak/kurtarıcı haline getirmekte ve sözde hizmet etme, daha iyi destek olma gerekçeleriyle veya Allah’ın rızasını kazanma, Ona yaklaşma kılıfıyla yaşamlarını bu unsurların ölçü ve ilkelerine, öğretisine, gereklerine göre şekillendirmekte ve sürdürmektedir.

HEM DE NASIL

ALİ12 dedi ki...

Allah’la birlikte bu ve benzeri unsurları, yani, nefsini, keyfini, atalarının dinini, düzenini, korkularını, aşklarını, evlatlarını, bağlandıklarını, müptela olduklarını, tutkularını, amaçlarını, ölesiye uğruna koşturdukları mal, mülk, makam, mevki ve statülerini, 2/165 Allâh'ı sever gibi sevip

rab, melik, ilah ve felak/kurtarıcı haline getirmekte

BU DURUMA GELMEK ACI

MEMO dedi ki...

sözde hizmet etme, daha iyi destek olma gerekçeleriyle veya Allah’ın rızasını kazanma, Ona yaklaşma kılıfıyla yaşamlarını KURAN DIŞI ölçü ve ilkelerine, öğretisine, gereklerine göre şekillendirmekte ve sürdürmektedir.

BEN ALLAHA İNANIYORUM DEMENİN DERİNLİĞİ KALMAMAKTADIR.

NACİ dedi ki...

günümüz insanı da cahilliye dönemi gibi, Allah’la birlikte kendi rablerini, meliklerini, ilahlarını, felak/kurtarıcılarını yani putlarını oluşturmakta, yeri geldiğinde, keyifleri istediğinde de bu putlarını yemekte, yani dikkate almamaktadır.

BEN BUNU BEĞENDİM.
ETRAFIMIZ BUNLARLA DOLU.

HERMANİ dedi ki...

İhlas suresi ŞİRK OLARAK açıklanan tüm bu anlayışları yerle bir etmekte ve insanları gerçeğe ve ortağı, şeriki, vekili, dengi olmayan tek Allah anlayışına döndürmektedir.

DÖNEBİLENLERE
HELAL OLSUN

Adsız dedi ki...

NEDEN ŞİRKTEN DÖNMESİN Kİ İNSAN

Adsız dedi ki...

ŞİRKTEN VAZGEÇMEZ DE

NACİ dedi ki...

ŞİRKİN FARKINDA DEĞİLDİR.
DÜŞÜNCE HALİNE GÜLER
BELKİ AĞLAR

BETAN dedi ki...

Allah’ın yaratıcı olduğunu kafirler bile kabul etmektedir.
· 43/87Andolsun onlara, "Kendilerini kim yarattı?" diye sorsan, elbette: "Allâh," derler. O halde nasıl (haktan) çevriliyorlar?
· 29/61Andolsun, onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı kim boyun eğdirdi?" desen; "Allâh", derler. O halde nasıl Allâh'tan döndürülüyorsunuz?
· 29/63Onlara: "Kim gökten suyu indirip de ölmüş olan yeri onunla diriltti?" diye sorsan; "Allâh", derler. De ki: "Hamd Allah'a lâyıktır." Doğrusu çokları düşünmezler.
· 10/31De ki: "Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da o kulak(lar)ın ve gözlerin sâhibi kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Kim buyruğu yürütüyor "Allâh." diyecekler. "O halde, korunmuyor musunuz?" de.
· 23/84-89 Deki: Eğer biliyorsanız söyleyin. Yeryüzü ve üzerindekiler kimindir? Derler ki Allah'ındır.... Onlara sorsan, yedi gök ve büyük arşın sahibi kimdir? Derler ki Allah'tır... Onlara de ki: Biliyorsanız söyleyin: Her şeye kadir olan kimdir? De ki: O halde sakınmaz mısınız? De ki: Eğer biliyorsanız, her şeyin mülkü ve tasarrufu kimin elindedir? Allah'ın elindedir, diyecekler

KAFİR KİM O ZAMAN
KURAN KİME KAFİR DEMEKTE

NERMİN dedi ki...

ALLAHA İNANMAMAK DEĞİL
BÖYLE BİERŞEY YOK

YARATICIYI
GÖRMEMEK KÖRLÜK

KAFİRLİK BAŞKA

AYTEN dedi ki...

Nedir kafirlik? Kurana sırt dönmektir. Kurana önem ve öncelik vermemektir. Kuranın bir kısmını görmezlikten gelmek, yok saymak, umursamamaktır. Yaşam amaçlarını unutmaktır, yitirmektir. Geçici geçimlik dünya metaına, arzularına, nefsine, ulularına tapmaktır. Nankörlüktür. Cahilliktir, 39/64De ki: "Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi bana emrediyorsunuz ey câhiller?" . Kurandan gayri veya Kuranla birlikte başka ölçü, ilke, ahlak ve rehber edinmektir, kafirlik…
KAFİRUN SUREİNDE BÖYLE AÇIKLAMIŞ

ŞEHSADE dedi ki...

KAFİRLİKLE İLGİLİ İLGİNÇ AYETLER
· Allah’ı ve peygamberlerini inkâr ederek kâfir olan, biz bir kısmına inanırız bir kısmına inanmayız diyerek Allah ve Elçisi’nin arasını ayırmaya kalkışan ve böylece imanla küfür arasında bir yol tutmaya çalışan kimseler var ya, işte onlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir. Biz o kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Nisa; 150, 151.
· Yoksa siz Kitabın bir kısmına inanıp da bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Bakara; 85.
· Onlar Allah’tan başka fayda da, zarar da vermeyen şeylere taparlar. Kâfir, Rabbine karşı olanların yardımcısıdır da. Furkan; 55.
· Şüphesiz ki: “Allah ancak Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 17.
· Şüphesiz, “Meryem oğlu Mesih, Allah’ın kendisidir” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 72.
· “Allah, şüphesiz üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir olmuşlardır. Maide; 73.
· Ve Yahudiler “Uzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hıristiyanlar da “Mesih, Allah’ın oğludur” dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözler olup, güya bununla daha önce yaşayan inkârcıların sözlerini taklit ediyorlar. Tövbe; 30.
· Şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Kim Allah’a ortak tanırsa, şüphesiz pek büyük bir günah uydurmuş [işlemiş]olur. Nisa; 48.
· 29/17 Siz Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz, yalan şeyler uyduruyorsunuz. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, size rızık vermezler. Siz rızkı Allâh'ın yanında arayın, O'na tapın ve O'na şükredin. O'na döndürüleceksiniz."
· 39/3 İyi bil ki, hâlis din yalnız Allâh'ındır. O'ndan başka veliler edinerek: "Biz bunlara, sırf bizi Allâh'a yaklaştırmaları için tapıyoruz," diyenler(e gelince): Şüphesiz ki Allâh, onlar arasında, ayrılığa düştükleri konuda hükmünü verecektir. Allâh, yalancı, nankör insanı doğru yola iletmez.
· 9/31 Hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan ayrı rabler edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine yalnız tek Tanrı olan Allah'a ibâdet etmeleri emredilmişti. O'ndan başka tanrı yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.
· 45/23 Keyfini tanrı edinen ve Allâh'ın bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi ona Allah'tan sonra kim doğru yolu gösterecek? Düşünmüyor musunuz?
· 28/50 Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar, keyiflerine uyuyorlar. Allah'tan bir yol gösterici olmadan, yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allâh, zâlim kavmi doğru yola iletmez.
· 25/43 Arzusunu tanrı edinen kimseyi gördün mü? Onun üstüne sen mi bekçi olacaksın?
· 20/16 Ona inanmayıp keyfine uyan kimse, seni on(a inanmak)dan alıkoymasın, sonra helâk olursun!"

VUSLAT dedi ki...

Kuran defalarca Allah’tan başka ilah olmadığını uyarmaktadır:
· 2/133 Senin tanrın ve ataların İbrâhim, İsmâ'il ve İshak'ın tanrısı olan tek Tanrı'ya kulluk edeceğiz, biz O'na teslim olanlarız." dediler.
· 2/163 Tanrınız bir tek Tanrı'dır, O'ndan başka tanrı yoktur, O Rahmân'dır, Rahim'dir.
· 2/255 Allâh, ki O'ndan başka tanrı yoktur,
· 3/2 Allâh ki, O'ndan başka tanrı yoktur,
· 3/6 O'ndan başka tanrı yoktur.
· 3/18 Allâh, kendisinden başka tanrı olmadığına şâhiddir. Melekler ve ilim sâhipleri de adâletle şâhiddir (ki O'ndan başka tanrı yoktur. O), azizdir, hakimdir.
· 3/62 Allah'tan başka tanrı yoktur.
· 4/87 Allâh -ki O'ndan başka tanrı yoktur
· 4/171 Çünkü Allâh, yalnız bir tek tanrıdır. Hâşâ O, çocuk sâhibi olmaktan yücedir.
· 5/73 Oysa yalnız bir tek tanrı vardır, başka tanrı yoktur
· 6/19 "O, ancak tek bir Tanrıdır,
· 6/102 Rabbiniz Allâh, işte budur. O'ndan başka tanrı yoktur.
· 6/106 O'ndan başka tanrı yoktur.
· 7/59 Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur
· 7/65 Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'dan başka tanrınız yoktur
· 7/73 Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur.
· 7/85 Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur
· 7/158 kendisinden başka tanrı bulunmayan,
· 9/31 O'ndan başka tanrı yoktur
· 9/129 O'ndan başka tanrı yoktur.
· 11/14 O'ndan başka tanrı yoktur
· 11/50 Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur. Siz sadece uyduruyorsunuz!"
· 11/61 Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur
· 11/84 Allah’a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur;
· 13/30 O'ndan başka tanrı yoktur.
· 14/52 O'nun yalnız Tek tanrı olduğunu bilsinler
· 16/2 Benden başka tanrı yoktur,
· 16/22 Tanrınız bir tek Tanrıdır.
· 16/51 Allâh: "İki tanrı tutmayın. O, ancak tek Tanrıdır. Yalnız benden korkun!" dedi.
· 18/110 Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu bana vahyolunuyor
· 20/8 Allâh ki, O'ndan başka tanrı yoktur. En güzel isimler O'nundur.
· 20/14 "Muhakkak ben, (evet) ben Allâh'ım, benden başka tanrı yoktur.(Yalnız) bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl."
· 20/98 "Tanrınız ancak kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O'nun bilgisi her şeyi kuşatmıştır."
· 21/25 Senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona: "Benden başka tanrı yoktur, bana kulluk edin!" diye vahyetmiş olmayalım.
· NEDEN
NEDEN

SÜMEYYE dedi ki...

BAŞKALARI DA VAR 21/108 De ki: "Bana, Tanrınız, ancak bir tek Tanrıdır; diye vahyolunur. O'na teslim ol(up putperestliği bırak)cak mısınız?
· 22/34 Tanrınız bir tek Tanrıdır, yalnız O'na teslim olun.
· 23/23 Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur, korunmaz mısınız
· 23/32 Onlara da kendi içlerinden: "Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka Tanrınız yoktur, (Allâh'ın azâbından) korunmaz mısınız?" diyen bir elçi gönderdik.
· 23/91 Allâh çocuk edinmemiştir. O'nunla beraber hiçbir tanrı yoktur.
· 23/116 O'ndan başka tanrı yoktur
· 27/26 Allâh ki, O'ndan başka Tanrı yoktur, büyük Arş'ın sâhibidir
· 27/60 Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? Hayır, onlar (haktan) sapan bir kavimdir.
· 27/61 Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? Hayır çokları bilmiyorlar.
· 27/62 Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne de az düşünüyorsunuz?
· 27/63 Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? Hâşâ, Allâh ortak koştukları şeylerden yücedir, münezzehtir (O, eksikliklerden uzaktır).
· 28/70 O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır.
· 28/88 Allâh ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. O'ndan başka tanrı yoktur.
· 29/46 Tanrımız ve tanrınız birdir, biz de O'na teslim olanlarız."
· 37/4 Ki Tanrınız, birdir.
· 37/35 Çünkü onlara: "Allah'tan başka tanrı yoktur!" dendiği zaman büyüklük taslarlardı
· 38/65 De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Tek ve (her şeyi) kahreden Allah'tan başka tanrı yoktur."
· 39/6 İşte Rabbiniz Allâh budur. Mülk O'nundur. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl (O'na kulluktan şirke) çevriliyorsunuz?
· 40/3 O'ndan başka tanrı yoktur, dönüş O'nadır.
· 40/62 İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allâh budur. O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl da (O'nu birlemekten) çevriliyorsunuz?
· 40/65 O diridir, O'ndan başka tanrı yoktur. Dini yalnız kendisine hâlis kılarak O'na yalvarın. Hamd, âlemlerin Rabbine mahsustur.
· 41/6 De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana, tanrınızın bir tek Tanrı olduğu vahyediliyor.
· 43/84 O'dur ki gökte de Tanrı'dır, yerde de Tanrı'dır. O, hakimdir, bilendir.
· 44/8 O'ndan başka tanrı yoktur, yaşatır, öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
· 47/19 Allah'tan başka tanrı olmadığını bil ve kendi günâhın, inanan erkeklerin ve inanan kadınların günâhı için (Allah'tan) mağfiret dile. Allâh, dönüp dolaşacağınız yeri ve varıp duracağınız yeri bilir.
· 52/43 Yoksa onların Allah'tan başka bir tanrısı mı var? Allâh'ın şânı onların ortak koştuklarından yücedir.
· 59/22 O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilir. O çok esirgeyen, çok acıyandır.
· 59/23 O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur
· 64/13 Allâh ki O'ndan başka tanrı yoktur. Müminler Allah'a dayansınlar.
· 73/9 (O) Doğunun ve batının Rabbidir. O'ndan başka tanrı yoktur. Yalnız O'nu vekil tut.


NEDEN BU KADAR TEKLİK VURGUSU VAR

Adsız dedi ki...

EŞ VE ÇOCUK EDİNMEDİ DER
Ortak, eş ve çocuk edinmediği vurgulanmaktadır:
· 5/17 "Allâh, Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler küfre gitmişlerdir. De ki: "Öyle ise Allâh, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini helâk etmek istese, Allah'a karşı kimin elinde bir şey var?" Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan herşey O'nundur. O, dilediğini yaratır, Allâh, herşeyi yapabilendir.
· 5/18 Yahûdiler ve Hıristiyanlar; "Biz Allâh'ın oğulları ve sevgilileriyiz." dediler. De ki: "O halde niçin günâhlarınızdan ötürü (Allâh) size azâbediyor?" Hayır, siz de O'nun yaratıklarından birer insansınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine azâbeder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü Allâh'ındır. Dönüş de O'nadır.
· 5/72 Andolsun, "Allâh, ancak Meryem oğlu Mesih'tir." diyenler elbette kâfir olmuşlardır. Halbuki Mesih demişti ki: "Ey İsrâil oğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki, Allâh ona cenneti harâm etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; zâlimlerin yardımcıları yoktur!"
· 5/116 Ve yine Allâh demişti ki: "Ey Meryem oğlu Îsâ sen mi insanlara 'Beni ve annemi, Allah'tan başka iki tanrı edinin' dedin?". Hâşâ, dedi, Sen yücesin, benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir! Eğer demiş olsaydım, sen bunu bilirdin, sen benim nefsimde olanı bilirsin, ben senin nefsinde olanı bilmem, çünkü gizlileri bilen yalnız sensin, sen!"
· 6/100(Tuttular) cinleri Allah'a ortak yaptılar. Halbuki onları O yaratmıştır. Bilmeden O'na oğullar ve kızlar icat ettiler. Hâşâ O, onların ileri sürdüğü niteliklerden münezzehtir!
· 6/101(O) gökleri ve yeri yoktan var edendir. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin bir eşi yoktur, her şeyi O yaratmıştır ve O, her şeyi bilendir
· 9/30 Yahûdiler: "Uzeyr, Allâh'ın oğludur." dediler. Hıristiyanlar da: "Mesih Allâh'ın oğludur." dediler. Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözleridir. (Sözlerini), önceden inkâr etmiş(olan müşrik)lerin sözlerine benzetiyorlar. Allâh onları kahretsin, nasıl da (haktan bâtıla) çevriliyorlar!?
· 16/57 O şânı yüce Allah'a kızları veriyorlar (melekleri Allâh'ın kızları sanıyorlar) da kendilerine hoşlandıkları(erkek çocukları)nı (alıyorlar). (Kız çocuklarından arlanıyorlar. Peki ama neden arlandıkları şeyleri Allah'a lâyık görüyorlar?)
· 17/111 "Çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, acze düşüp de yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a hamdolsun!" de ve O'nu gereği gibi tekbir et (saygı ve tekbir ile an).
· 19/92 Çocuk edinmek Rahmân'a yakışmaz.
· 19/35 Çocuk edinmek, Allah'a yakışmaz. O'nun şânı yücedir. Bir işi yapmak istedi mi ona sadece "ol" der, (o da) olur.
·

FİKRİ dedi ki...

23/91 Allâh çocuk edinmemiştir. O'nunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Öyle olsaydı her tanrı, kendi yarattığını götürürdü ve onlardan biri diğerine üstün gelmeğe çalışırdı. Allâh, onların tanımlamalarından uzaktır.
· 25/2 Göklerin ve yerin mülkü O'nundur, O, bir çocuk edinmemiştir, mülkünde ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.
· 37/149 Şimdi onlara sor: Rabbine kızlar, onlara da oğlanlar mı?
· 37/153 (Allâh) Kızları seçip oğlanlara tercih mi etmiş?
· 37/158 Allâh ile cinler arasında bir nesep, (bir soy bağlantısı) uydurdular. Oysa cinler de kendilerinin (yüce divâna) getirileceklerini bilmişlerdir.
· 43/19Rahmân'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışlarına mı şahit oldular ki (böyle hüküm veriyorlar)? Şahitlikleri yazılacak ve (bundan) sorulacaklardır.
· 52/39 Yoksa kızlar O'na, oğullar size mi?
· 39/4 Eğer Allâh çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O (bundan münezzehtir) yücedir. O tek ve kahredici Allâh'tır.
· 72/3 Doğrusu Rabbimizin şanı yücedir. O, eş ve çocuk edinmemiştir.

NEDEN NEDEN DİYİP DURMA KARDEŞİM.
DÜŞÜN DE SÖYLE

FATSA dedi ki...

Kuranda Allah’tan başka ilah olmadığı/olamayacağı gerçeğinin düşünülmesi/akledilmesi istenmekte ve örnekler verilmektedir:
· 16/17 Yaratan, yaratamayan gibi olur mu?
· 17/42 De ki: "Eğer dedikleri gibi O'nunla beraber (başka) tanrılar olsaydı o zaman onlar da Arşın sâhibine gitmenin yolunu ararlardı.
· 18/15"Şunlar, şu kavmimiz O'ndan başka tanrılar edindiler. Onların tanrı olduğuna açık bir delil getirmeleri gerekmez miydi? Allah'a karşı yalan uydurandan daha zâlim kim olabilir?"
· 21/21 Yoksa (o müşrikler), yerden birtakım tanrılar edindiler de (ölüleri) onlar mı diriltecek?
· 21/22 Eğer yerde, gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de (yer de, gök de) bozulup gitmişti. Arş'ın sâhibi Allâh, onların nitelendirmelerinden yüce(münezzeh)dir.
· 21/24 Yoksa O'ndan başka tanrılar mı edindiler? De ki: "(Bu hususta kesin) delilinizi getirin.
· 23/91 Al­lah hiçbir çocuk edinmemiştir, kendisiyle beraber bir tanrı yoktur. Öyle ol­saydı, her tanrı, yarattığını götürürdü ve birbirlerine üstün gelmeğe çalışır­lardı
· 27/64 Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Allâh ile beraber başka bir tanrı mı var? De ki: "Eğer doğru iseniz delilinizi getirin."
· 28/71 De ki: "Baksanıza, eğer Allâh, üzerinize geceyi kıyâmet gününe kadar sürekli kılsa Allah'tan başka size ışık getirecek tanrı kimdir? (Söyleyin), işitmiyor musunuz?"
· 28/72 De ki: "Baksanıza, eğer Allâh, üzerinize gündüzü, kıyâmet gününe kadar sürekli kılsa, Allah'tan başka, size dinleneceğiniz geceyi getirecek tanrı kimdir? Görmüyor musunuz?"
· 35/3 Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da gerçekten çevriliyorsunuz?
· 36/23 "O'ndan başka tanrılar edinir miyim hiç? Eğer O çok esirgeyen, bana bir zarar vermek dilese, onların şefâati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar."
· 43/45 Senden önce gönderdiğimiz elçilerimizden sor: Rahmân'dan başka tapılacak tanrılar yapmış mıyız?
· 21/87 Nihâyet karanlıklar içinde (kalıp): "Senden başka tanrı yoktur. Senin şânın yücedir, ben zâlimlerden oldum!" diye yalvardı
· 10/90 Nihâyet boğulma kendisini yakalayınca (Fir'avn): "Gerçekten İsrâil oğullarının inandığından başka tanrı olmadığına inandım, ben de Müslümanlardanım!" dedi.
.
BAK KURAN DA DÜŞÜNMENİ İSTİYOR.

Adsız dedi ki...

musibetten kurtulunca da şirke başladıkları ANLATILMAKTA

· 6/64 De ki: "Ondan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarmaktadır. Sonra siz yine ŞİRK koşmaktasınız."
· 16/54 Sonra sizden zararı kaldırdığında, sizden bir grup (hemen) Rablerine ŞİRK koşar;
· 29/65 Onlar gemiye bindikleri zaman, dini yalnızca O'na 'halis kılan gönülden bağlılar' olarak, Allah'a yalvarıp yakarırlar. Ama onları karaya çıkarıp kurtarınca, hemen ŞİRK koşarlar.
· 30/33 İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman, 'gönülden katıksız bağlılar' olarak, Rablerine dua ederler; sonra kendinden onlara bir rahmet tattırınca hemencecik bir grup Rablerine ŞİRK koşarlar.

Adsız dedi ki...

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many
of us have created some nice methods and we are looking to exchange solutions with other
folks, why not shoot me an email if interested.

Feel free to surf to my web-site: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

What i do not realize is in truth how you're not actually a lot more
smartly-favored than you may be right now. You're very intelligent.

You know thus considerably in the case of this topic, produced me
personally imagine it from numerous varied angles. Its like women and
men aren't interested until it's one thing to do with Woman gaga!
Your own stuffs great. Always care for it up!


My blog; Watch The Wolf of Wall Street online free,
www.surrenderat20.net,

Adsız dedi ki...

Hello there, I discovered your web site via Google whilst searching for a similar topic, your web site
came up, it appears to be like good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just was aware of your weblog via Google, and located that it's really informative.
I'm gonna be careful for brussels. I'll be grateful if
you continue this in future. Numerous people can be benefited from your writing.
Cheers!

My site :: Ice Age Village Cheats

Adsız dedi ki...

Hi colleagues, how is everything, and what you desire to say regarding this paragraph, in my
view its genuinely amazing for me.

my homepage: http://nl.timopedia.eu/w/index.php?title=Suggestions_On_Selecting_A_Vehicle_Audio_Method2319661

Adsız dedi ki...

Hi, yeah this article is really nice and I have learned lot of things from it
concerning blogging. thanks.

My homepage Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
you're just extremely magnificent. I actually like what you've acquired here,
certainly like what you are stating and the way in which you
say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it
sensible. I cant wait to read far more from you. This is really a wonderful web site.Feel free to surf to my blog - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Appreciation to my father who told me on the topic of this webpage, this weblog is genuinely amazing.


my weblog; pigolerebbe

Adsız dedi ki...

Excellent blog post. I certainly appreciate this website.
Continue the good work!

Check out my blog post ... Contract War Hack

Adsız dedi ki...

I simply could not go away your web site prior to suggesting that
I extremely enjoyed the usual information a person supply in your guests?

Is gonna be back frequently in order to inspect new posts

Have a look at my blog post; diet weight loss plan

Adsız dedi ki...

Jag gillar vad ni är oftast upp också. Sådan smart arbete och rapportering !
Fortsätt med de fantastiska verk killarna jag har lagt
er till blogroll .

Look into my web page spela roulette gratis

Adsız dedi ki...

Wow, that's what I was seeking for, what a stuff! present here at this webpage, thanks admin
of this web page.

my web blog ... flight simulator

Adsız dedi ki...

Hey I am so excited I found your weblog,
I really found you by accident, while I was browsing on Askjeeve for something else,
Anyways I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a
all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time
to read through it all at the moment but I
have bookmarked it and also added your RSS feeds, so
when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.


My weblog ... Gratuit Télécharger Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have
really enjoyed browsing your blog posts. After
all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!


my page; Dragon City Triche

Adsız dedi ki...

Today, I went to the beach with my kids. I found
a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said
"You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed
the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but
I had to tell someone!

Review my blog post music marketing press promotion Distribution and retail ebook

Adsız dedi ki...

Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site is great, as well
as the content!

my blog post: google

Adsız dedi ki...

I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be
just what I'm looking for. Would you offer guest writers to write
content in your case? I wouldn't mind producing a post or elaborating on a number of the subjects
you write related to here. Again, awesome site!


Also visit my web page Rev Test review

Adsız dedi ki...

We will be pleased to represent your application and
work together for a comfortable, ethical and successful outcome
under MPNP. Some countries do not allow citizens to hold another citizenship (duel or multiple citizenship prohibited).
Some experts have also indicated at the ambiguity in the elaboration of the new inclusions.Feel free to surf to my web site :: иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

It's great that you are getting thoughts from this article as
well as from our discussion made here.

Also visit my website ... capsiplex avis ()

Adsız dedi ki...

Quality content is the crucial to invite the users to go to see the web site, that's what this web page is providing.


Review my homepage :: best web hosting for small business ()

Adsız dedi ki...

Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you
wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the
message home a little bit, but other than that, this is great blog.
A great read. I will definitely be back.

Here is my homepage: tanki online crystal hack

Adsız dedi ki...

you're in reality a just right webmaster. The web site
loading speed is incredible. It kind of feels that you are doing any unique trick.
In addition, The contents are masterwork. you've done a great activity on
this subject!

my web-site: vermont seo (http://allhacks.co.uk)

Adsız dedi ki...

Peculiar article, exactly what I needed.

Also visit my blog post: Download angry birds epic cheat tool Free

Adsız dedi ki...

According to labor statistics, 66% of Nuclear Med Techs work in hospitals in charge of operating camera, and in mapping radioactive drugs in patients in order to create images for diagnostic
evaluations. There are many lovely outdoor wedding locations, beach
weddings, lake front weddings, forest glade weddings, mountain weddings,
river side weddings, garden weddings, the options are
endless. Customer Service Representatives (CSR) represented the 2.


Visit my blog ... arbor bench

Adsız dedi ki...

If yoս are goiոg ffor finest contents lіke me, only
visit tҺis web page everyday aѕ it offewrs feature contents,
tҺanks

Here is my webpage; jennifer hudson weight loss

Adsız dedi ki...

What i don't realize is in fact how you are not really a lot more well-preferred than you may be now.

You are so intelligent. You know thus considerably in the case of
this topic, produced me for my part consider it
from so many numerous angles. Its like men and women don't
seem to be interested unless it's one thing to do with Woman gaga!

Your own stuffs outstanding. All the time maintain it up!


Here is my site ... battlefield 4 Campaign Cheats xbox one

Adsız dedi ki...

Excellent post. I was checkіng continuously thіis blog and I
am impressed! Very helpful information particularly the last part :
) I care for such info mucҺ. I wаs ѕeeking this certain information for a very loոg time.

Thank yߋu and goօd lucκ.

Check out my web-site; eden prairie real estate

Adsız dedi ki...

ңello there, Hoѡ to draw a skateboard? Manny tɦanks
for tҺat fantastic post.

mʏ web sitge - best cruiser skateboards brands

Adsız dedi ki...

Hi there! This post couldn't be written much better! Looking through
this post reminds me of my previous roommate!
He constantly kept talking about this. I will forward this information to him.
Fairly certain he's going to have a very good read.
Thanks for sharing!

my homepage; Cheap Clarisonic mia 2

Adsız dedi ki...

Digitizing embroidеry is the term used for turning ann image into a design.
Hand embroideгed designs are alѕo quite popular in
decorating homes. In 2011, clotes with Сhinese style will inevitaЬly become a
very іmportrant fashiοn element.

Mʏ web blog; embroіɗery artաork ()

Adsız dedi ki...

This can eіther be done outside, or inside using lamp aboѵe
the glass. Haand embroiderеd designs are
аlso quіte poρular in decorаting homes. The BгotҺer LВ6770PRW offers оne the ability to import ѕophisticated designs from your computer.Feel free to visit myy web blog ... embroidery applique designs

Adsız dedi ki...

This is a poгtable piece օf equipment ѡhich comes with а liquid crystal display.

There are two msiո types of macɦinе emЬroidery:
the free motion seѡing machine embroidery, which involvrs the use of a basic
zigzag sewing machine, anԀ the computerize machine embroidery, which սtilizes modern embroidery machine.
The prices of embroidery machineѕ vary accoгding too their size and bгand.


My web site: large embroidery applique fonts

Adsız dedi ki...

Ƭhis can either be done outside, or іnside
usiոց lamp ɑbove the glass. Hand embroіdereɗ designs arre also quite рopular in decoratinɡ hοmes.

It really does ոot matter what color of thread you use forr the placement stitch.


Feel free to surf to myy ρage - embroidery applique designs
()

Adsız dedi ki...

Thіs is a porftable pіece of equіpment wich comes with
a liquid crystal ԁisplay. As mentіoned earlier, thee t-shirt variety is endless, thee more you explore the lesser you have seen.
A good tewcher or coach ѡill help you with a lot of shortcuts and methods or procеsses to shorten the leոgth off time that you will need
before you can turn ouut a quality desіgn.

Feel free tto visit my wеblog - mmɑchine embroidery aρpliqսe desіgns; ,

Adsız dedi ki...

What's up, this weekend is good for me, for the reason that
this moment i am reading this enormous informative paragraph here at my home.my blog post online dating guidelines

Adsız dedi ki...

ʜi my family membeг! І want to ssay that this article
is amaziոg, nice written aոd include approximately aall
important infos. I'd like to peer extra posts like this .

Stop by my page; box spring

Adsız dedi ki...

Normally I don't learn article on blogs, however I
would like to say that this write-up very forced me to
try and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you,
very great post.

my blog post best web hosting sites websites with ecommerce

Adsız dedi ki...

I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no
one else know such detailed about my difficulty. You're wonderful!
Thanks!

my web-site: beats headphone

Adsız dedi ki...

I was able to finԀ good iոfo frօm your blog articles.


my site: costco Mattresses

Adsız dedi ki...

What's up to all, since I am really eager of reading this website's post
to be updated on a regular basis. It carries good material.


my blog post ... Nike Free danmark

Adsız dedi ki...

Hiya, Տo i wanna buy ɑ skateboard but knopw ոothing about..
tips? Opinions? Cheers fօr thе good post.

mү site ... best plastic cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Howdy! I realize this is kind of off-topic however I needed to
ask. Does operating a well-established blog such as yours require
a large amount of work? I'm completely new to running a
blog but I do write in my journal every day. I'd like to start a
blog so I can share my experience and thoughts
online. Please let me know if you have any suggestions
or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!Go to my web siteon yahoo hacker; ,

Adsız dedi ki...

Nice blog here! Also your website loads up fast!
What host are you using? Can I get your affiliate
link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

Also visit my blog post; angry birds epic cheats []

Adsız dedi ki...

WOW just what I was searching for. Came here by searching for angry birds epic cheats

My web-site: Hack Angry Birds Epic

Adsız dedi ki...

What's up i am kavin, its my first occasion to
commenting anywhere, when i read this post i thought i could also
make comment due to this good post.

Look at my weblog ... angry birds epic cheats

Adsız dedi ki...

After looking inbto a handful of the articles on your site,
I honestly appreciate your technique of writing a blog.
I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and will be checkoing back soon.
Take a look at mmy web site as well and tell me how
you feel.

Also visit my web-site - best professional hair clippers for barbers

Adsız dedi ki...

Thank yyou for evdry other magnificent post. The place else may anybody get
that kind oof info in such an ideal manner of writing?
I've a presentation next week, and I am on the search for such info.


Here iis myy web site: best professional hair clippers for barbers

Adsız dedi ki...

Excellent website. Plenty of helpful nformation here.
I am sending it to a few buddies ans also sharing iin delicious.

And certainly, thanks too your effort!

Here is myy homepage ... best barber clippers 2012

Adsız dedi ki...

If you desire to grow your familiarity just keep visiting this web page and
be updated with the most recent gossip posted here.

Also visit my web-site :: wahl senior

Adsız dedi ki...

It is the best time tto make some plans for the future and it is tije to bbe happy.
I've learn this submit and if I may juet I desire to suggest you few interesting issues or tips.
Maybe yoou can write newxt articles regarding this article.
I desire to read more issues approximately it!

Also visit my website; best Andis hair clippers

Adsız dedi ki...

Remarkable! Its in fact remarkable post, I have got much clear idea
on the topic of from this post.

Also visit my web site; call of duty hacks ps3 2011

Adsız dedi ki...

Very nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I have
truly enjoyed surfing around your weblog posts.
In aany case I'll be subsccribing forr your feed and I'm hoping you write once more soon!Feel free to surf to my page ... long hair looks 2013

Adsız dedi ki...

Hey! This is kind off off topic but I need some help from an established blog.
Is it very hard to set up your own blog? I'm not very techincal
but I can figure hings out pretty fast. I'm
thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.
Do you have any points or suggestions? Appreciate
it

Feel free to surf to my weblog; hair clipper price philippines

Adsız dedi ki...

You coild certainly see your skills in the work youu write.
Thhe world hopes foor even more passionate writers likoe you who are not afraid to say
how they believe. All the time follow your heart.


My sikte best Philips hair clippers

Adsız dedi ki...

Very quickly this web page will be famous among all
blogging and site-building people, duue to
it's plleasant posts

Heere is my page :: hair clipper nokia lumia 1520 price in pakistan

Adsız dedi ki...

Hi to all, foor the reason that I am actually kedn of reading this weblog's post to be updated regularly.
It includews nice information.

Stop by my blog post :: best hair clippers for women

Adsız dedi ki...

I'm nnot sure where you are getting youhr information, but goood topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for woinderful informatio I was looking for this information for my
mission.

Here iss my web-site: hair clipper reviews 2012

Adsız dedi ki...

I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you design this website yourself or did you hire
someone to do it for you? Pllz respond as I'm looking to design my own blog and
would like to know where u got this from. cheers

My web page best Wahl hair clippers

Adsız dedi ki...

If some one desires expert view concerning blogging afterward i recommend him/her to go
too ssee tnis weblog, Keep up the fastidious job.


My site: best barber clippers 2012

Adsız dedi ki...

My spouse and I absolutewly love your blog and find the majority off your post's to bbe just what
I'm looking for. Do you offer guest wrtiters too write content for you personally?
I wouldn't mind composing a post or elaborating on a number of the ubjects
you write iin relatio to here. Again, awesome
site!

Here is my weblog :: philips philips american idol

Adsız dedi ki...

This is a topic that's near to my heart... Best wishes!

Whre are your contact details though?

My blog post: philips philips website

Adsız dedi ki...

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the site is also really good.


My site ... phillips phillips home lyrics

Adsız dedi ki...

Hi! This is my first visit tto your blog!
We are a group of volunteers and starting a new initikative in a community in thhe same niche.
Your blog provided us benneficial information to work on.
You have done a extraordinary job!

My webpage ... andis andis 21420 pro pet 7 piece clipper set

Adsız dedi ki...

What a data of un-ambiguity and preserveness of precious familiarity
about unpredicted feelings.

Also visit my web blog; hack angry birds epic

Adsız dedi ki...

Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on.
Any suggestions?

Also visit my weblog Call Of Duty Hacks Pc (Fwdurl.Net)

Adsız dedi ki...

Admiring the hard work you put into your website and
in depth information you offer. It's great to come across a blog every once in
a while that isn't the same outdated rehashed material.
Great read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to
my Google account.

Here is my homepage :: call of duty hack

Adsız dedi ki...

I am sure this article has touched all the internet users, its really really pleasant
post on building up new blog.

My blog - Call Of Duty Mw2 Hacks Xbox 360

Adsız dedi ki...

With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation?
My website has a lot of unique content I've either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web
without my permission. Do you know any methods to help stop content from being ripped off?
I'd definitely appreciate it.

Also visit my web blog call of duty hacks ps3 black ops

Adsız dedi ki...

Howdy! I just would like to give you a big thumbs up for the
excellent information you have right here on this post. I'll be returning
to your blog for more soon.

Feel free to visit my web blog ... call of duty 4 hacks xbox 360

Adsız dedi ki...

This is my first time pay a visit at here and i
am in fact happy to read all at one place.

Also visit my blog post: call of duty hacks pc

Adsız dedi ki...

I am truly thankful to the owner of this site who has shared this great paragraph
at at this time.

my webpage call of duty hack tool ghost

Adsız dedi ki...

You can definitely see your skills in the article you write.
The world hopes for even more passionate writers
like you who are not afraid to mention how they believe.
All the time follow your heart.

Have a look at my webpage :: call of duty waw hackers (photoshopinaflash.com)

Adsız dedi ki...

Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an
established blog. Is it hard to set up your own blog?

I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where
to begin. Do you have any tips or suggestions? Thanks

Also visit my web page call of duty hack

Adsız dedi ki...

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site,
how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal.
I had been a little bit familiar of this your broadcast
offered shiny clear idea

Check out my web page - call of duty mw3 hack tool

Adsız dedi ki...

Appreciating the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.
It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the same unwanted rehashed information.
Wonderful read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my
Google account.

Also visit my blog post call of duty hacks for sale

Adsız dedi ki...

Its not my first time to pay a quick visit this web site,
i am browsing this site dailly and take good information from here everyday.


Also visit my blog: call of duty waw hacks xbox 360

Adsız dedi ki...

Heya i am for the first time here. I came across this board and I in finding It
really useful & it helped me out a lot. I'm hoping to provide one thing again and help others such as you aided me.


Here is my weblog - call of duty hacks xbox 360 modern warfare 2 ()

Adsız dedi ki...

Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day.

It's always interesting to read through articles from other writers and
practice something from other web sites.

Feel free to surf to my web site call of duty 5 hacks xbox 360

Adsız dedi ki...

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the
rest of the website is also really good.

Feel free to surf to my homepage :: call of duty hacks xbox 360

Adsız dedi ki...

Hi to every body, it's my first visit of this blog; this webpage consists
of remarkable and genuinely excellent information designed for visitors.


my web blog call of duty hacks for sale (www.primal-tv.com)

Adsız dedi ki...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on the video to make your point. You obviously know what
youre talking about, why waste your intelligence on
just posting videos to your blog when you could be giving
us something informative to read?

Look into my blog post - call of duty hackers (http://bvp.mx/callofdutyghostsprestigehack248382)

Adsız dedi ki...

I got this website from my buddy who shared with me regarding this web site and at the moment this time I am
visiting this site and reading very informative posts here.my web site - call of duty 4 hack tool (link.pantsuhentai.net)

Adsız dedi ki...

Quality posts is the main to attract the people to pay a visit the site, that's what this website is
providing.

Feel free to visit my webpage :: call of duty hacks ps3

Adsız dedi ki...

Hi there! I simply want to give you a huge thumbs up for the great information you have
got right here on this post. I'll be coming back to your blog for more soon.Check out my blog :: call of duty hacks pc

Adsız dedi ki...

I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its really
really nice article on building up new weblog.


Feel free to surf to my web blog :: report call of duty hackers

Adsız dedi ki...

Fine way of explaining, and good paragraph to obtain facts about my presentation topic, which i am going to deliver in school.


Feel free to surf to my website: call of duty hackers online

Adsız dedi ki...

I every time spent my half an hour to read this webpage's articles
everyday along with a cup of coffee.

my web page; Report call of duty hackers

Adsız dedi ki...

Nice blog here! Also your site loads up very fast!

What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my site loaded up as fast as yours lol

my blog post: call of duty hack tool download no survey (http://x.fooyoh.com/CallOfDutyGhostsCheats901399)

Adsız dedi ki...

continuously i used to read smaller posts which as well clear
their motive, and that is also happening with this piece of
writing which I am reading here.

Feel free to visit my site; call of duty hacks for sale

Adsız dedi ki...

This website was... how do you say it? Relevant!!
Finally I've found something which helped me. Cheers!


My site; call of duty hacks xbox 360 Modern warfare 3

Adsız dedi ki...

Good answer back in return of this query with
solid arguments and telling all regarding that.

my website: call of duty mw3 hack tool

Adsız dedi ki...

I like the helpful info you provide in your articles.
I'll bookmark your weblog and take a look at again right here regularly.
I'm moderately sure I'll be told plenty of new stuff right here!
Good luck for the next!

Feel free to surf to my weblog :: call of duty mw2 hacks xbox 360

Adsız dedi ki...

Hi, i feel that i noticed you visited my weblog thus i
got here to return the favor?.I am attempting to to find issues to enhance my website!I assume its ok to make use of a few of your concepts!!


Check out my web-site call of duty hacks xbox 360 ()

Adsız dedi ki...

Fastidious respond in return of this difficulty with genuine arguments and telling all regarding that.my web-site: call of duty Hack tool V7.3

Adsız dedi ki...

Your way of telling all in this post is
genuinely nice, every one be able to without difficulty understand it, Thanks a
lot.

Check out my web blog; call of duty hack tool download

Adsız dedi ki...

Saved as a favorite, I like your blog!

Also visit my website; call of duty hacks

Adsız dedi ki...

Wow, this article is fastidious, my sister is analyzing these kinds of things,
so I am going to let know her.

Also visit my web-site - call of duty hacks no download

Adsız dedi ki...

Very energetic blog, I enjoyed that bit. Will there be a part 2?


Also visit my web site call of duty ps3 hacks prestige black ops

Adsız dedi ki...

Thanks in support of sharing such a good thought,
article is fastidious, thats why i have read it fully

my weblog - call of duty hack tool For prestige (nexopia.com)

Adsız dedi ki...

bookmarked!!, I really like your site!

My web-site - call of duty hacks no survey

Adsız dedi ki...

Hi, its pleasant piece of writing on the topic of media print, we
all be aware of media is a wonderful source of data.

Also visit my web-site; call of duty mw3 hack tool

Adsız dedi ki...

Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!


my page ... call of duty pc hacks

Adsız dedi ki...

Your style is unique in comparison to other people I have read stuff from.

Many thanks for posting when you've got the opportunity, Guess I will just
bookmark this web site.

Here is my site; call of duty hacks for sale

Adsız dedi ki...

Incredible! This blog looks just like my old one! It's on a
completely different subject but it has pretty
much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!


Here is my site call of duty 5 hacks xbox 360

Adsız dedi ki...

Hello everyone, it's my first go to see at this web page,
and piece of writing is genuinely fruitful for me, keep up posting
these types of posts.

Feel free to visit my blog ... call of duty 4 hacks xbox 360 download

Adsız dedi ki...

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It
really helpful & it helped me out a lot. I am hoping to present one thing again and aid
others like you aided me.

my homepage ... call of duty 4 hacks xbox 360, http://bkzo.tk/call_of_duty_ghosts_prestige_hack_895271,

Adsız dedi ki...

Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be
ok. I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.Feel free to surf to my blog; call of duty hacks
xbox ()

Adsız dedi ki...

Hi mates, fastidious article and fastidious urging commented at this place,
I am truly enjoying by these.

Have a look at my page - Call Of Duty Hacks For Sale

Adsız dedi ki...

Marvelous, what a weblog it is! This webpage presents valuable facts to us, keep it up.


Here is my blog post; call of duty waw hackers

Adsız dedi ki...

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this
post and the rest of the site is extremely good.

Check out my web blog :: call Of duty hacks for sale

Adsız dedi ki...

This excellent website definitely has all the information and facts I
wanted concerning this subject and didn't know who to ask.


My homepage call of duty 4 hacks ps3

Adsız dedi ki...

Actually no matter if someone doesn't be aware of after that its up to other people that they will help,
so here it happens.

My page ... report call of duty hackers

Adsız dedi ki...

Hello, just wanted to mention, I enjoyed this blog post.
It was funny. Keep on posting!

Feel free to surf to my site - call of duty hack tool ghost (tinyurl.com)

Adsız dedi ki...

Nice weblog right here! Additionally your web site lots up very fast!
What web host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink to your host?
I wish my website loaded up as quickly as yours lol

Look at my website: call of duty hacks ps3 modern warfare 2

Adsız dedi ki...

It's not my first time to pay a quick visit this site, i
am browsing this website dailly and obtain good facts from here
all the time.

Feel free to visit my web site call of duty hacks ps3 mw2

Adsız dedi ki...

If you wish for to get a good deal from this post then you have to apply such strategies to your won blog.Also visit my website ... call of duty waw hackers

Adsız dedi ki...

Yes! Finally something about call of duty hackers online.

Look into my web site :: call of duty hacks ps3 ghosts

Adsız dedi ki...

Thanks very nice blog!

my blog call of duty hacks ps3

Adsız dedi ki...

excellent points altogether, you just received a brand new
reader. What might you suggest in regards to your publish
that you simply made some days ago? Any positive?


my blog post make a website

Adsız dedi ki...

Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am going through problems
with your RSS. I don't understand why I am unable to subscribe to it.

Is there anybody getting identical RSS issues? Anyone
that knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

Here is my blog post call of duty 4 hacks xbox 360

Adsız dedi ki...

It's not my first time to go to see this web site,
i am visiting this web site dailly and get fastidious data from here daily.My homepage :: call of duty 4 hack tool

Adsız dedi ki...

I read this piece of writing fully concerning the difference of most recent and earlier technologies, it's remarkable article.My blog post - call of duty hack tool download no survey

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing your thoughts about call of
duty 5 hacks xbox 360. Regards

Also visit my page :: Call Of Duty Hacks Ps3 Black Ops

Adsız dedi ki...

Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written
and come with approximately all important infos. I would
like to peer extra posts like this .

my page: Call of duty hack tool for prestige (urlit.info)

Adsız dedi ki...

Wow, fantastic blog layout! How long have you been
blogging for? you make blogging look easy. The
overall look of your website is excellent,
as well as the content!

Here is my web site ... call of duty hacks ps3 2011

Adsız dedi ki...

I could not resist commenting. Perfectly written!


Feel free to visit my homepage; call of duty hacks pc

Adsız dedi ki...

There is certainly a great deal to find out about this issue.
I love all of the points you made.

Feel free to surf to my web site call of duty hacks ghosts [peek.la]

Adsız dedi ki...

This article gives clear idea for the new people of blogging, that in fact
how to do running a blog.

Here is my page call of duty hacks ps3 black ops

Adsız dedi ki...

Thanks for another excellent post. Where else
may just anybody get that kind of information in such an
ideal manner of writing? I have a presentation next week, and I'm on the look for such information.


my webpage - call of duty ps3 hacks prestige black ops

Adsız dedi ki...

Very descriptive blog, I loved that bit. Will there be a part 2?Feel free to visit my web blog - call of duty hacks xbox 360 modern warfare 3

Adsız dedi ki...

I really like what you guys are usually up too. This sort of clever
work and exposure! Keep up the wonderful works guys I've included you guys
to our blogroll.

my web blog :: call of duty hacks xbox 360 modern warfare 3

Adsız dedi ki...

Incredible! This blog looks just like my old one!
It's on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design.
Superb choice of colors!

my site; call of duty 4 hacks xbox 360

Adsız dedi ki...

Hi there, just wanted to tell you, I liked this post.
It was funny. Keep on posting!

Also visit my weblog; make your own music beat

Adsız dedi ki...

Helpfuul write-up, specifically just what I desired to locate.

Thanks!

my web blog: plastic surgery boca raton

Adsız dedi ki...

I got this web page from my friend who informed me concerning this site
and at the moment this time I am visiting this web site and reading very informative articles here.


my site: btv solo review (http://migre.me/j7LtN)

Adsız dedi ki...

Appreciation to my father who told me concerning this webpage,
this blog is truly amazing.

my web site ... btv solo

Adsız dedi ki...

Thank you for the auspicious writeup. It actually used to be
a leisure account it. Look complicated to more delivered agreeable from you!
However, how can we be in contact?

Feel free to surf to my weblog - Btv solo for mac

Adsız dedi ki...

Superb, what a website it is! This blog provides helpful facts
to us, keep it up.

my web page :: btv solo free download [fhc.li]

Adsız dedi ki...

Fantastic website you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion
forums that cover the same topics discussed here? I'd really like to be a part of community where
I can get feedback from other knowledgeable people that share the same
interest. If you have any suggestions, please let me know.
Thanks!

Here is my web site: music making program

Adsız dedi ki...

I like the helpful info you provide in your articles.

I'll bookmark your weblog and check again here frequently. I am
quite sure I'll learn many new stuff right here! Good
luck for the next!

Also visit my page: btvsolo music (doo.lu)

Adsız dedi ki...

Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person's blog link on your
page at appropriate place and other person will also do same for you.


Here is my page :: btv solo free

Adsız dedi ki...

I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.

Is this a paid theme or did you customize it yourself?

Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a nice blog like this
one these days.

Stop by my blog; btv solo guide

Adsız dedi ki...

Appreciate this post. Let me try it out.

My web blog - btv solo guide

Adsız dedi ki...

There is definately a great deal to learn about this topic.
I really like all of the points you've made.

Also visit my blog ... buy btv solo online

Adsız dedi ki...

Amazing! Its genuinely amazing article, I have got much clear idea on the topic of from this post.


Here is my blog post; btv solo beat maker

Adsız dedi ki...

An intriguing discussion is definitely worth comment.
I do believe that you need to publish more on this subject matter, it may not
be a taboo subject but generally people
don't talk about such subjects. To the next! Kind regards!!


Feel free to surf to my web site :: beat production software

Adsız dedi ki...

After going over a handful of the blog articles on your web site,
I honestly like your way of writing a blog. I bookmarked it to my bookmark
webpage list and will be checking back in
the near future. Take a look at my website too and tell me what you think.


my website; free music making software - -

Adsız dedi ki...

Hi there mates, nice post and pleasant arguments commented at this place, I am genuinely enjoying by these.


Here is my blog post ... music production software

Adsız dedi ki...

We're a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your site provided us with helpful info to work on. You have
performed a formidable task and our entire neighborhood will probably
be grateful to you.

Feel free to surf to my web blog: free music making software (bysb.eu)

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 739   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı