30 Ekim 2012 Salı

BEYYİNE SURESİ


BEYYİNE SURESİ


1-3 Kitap ehlinden/buyruk sahiplerinden/iktidar ehlinden/dinin önde gidenlerinden/ileri gelenlerden/yönetici elit sınıftan,
ve müşriklerden/şirk koşanlardan/Allah’a ortak olma iddiasında olanlardan/Allah’a beraber Onun ilkelerine aykırılıklara tapanlardan, öğretileri benimseyenlerden, sistemleri, kuralları ölçü alanlardan,
gerçekleri gizleyen kimseler
kendilerine beyyine/apaçık olan - içinde değerli yasalar/kitaplar olan
tertemiz sahifeleri okuyan, yani, bunları yaşamda gösteren, iyilikler, fedakarlıklar yapan ve yaşayan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi – gelinceye kadar
münfek/güçsüz/takatsiz/birbirinden sökülmüş olmadılar.

4-Ve o, kendilerine kitap/yasa verilen kişiler,
(maalesef) ancak kendilerine beyyine/açık kanıt, Kuran, evrensel ilkeler geldikten sonra
ayrılığa düştüler/AYRIŞMAYA başladılar

Ayırt edici tek ölçü Kurandır. Kuranı, ölçü yapınca iman edenler ve diğerleri ayrışır. Kuran tek ahlak ölçüsü olarak ele alındığında saflar belirginleşir.
Önde olanlar, ileri gelenler, yönetenler, makam ve mevkilere oturanlar ve buyruk sahiplerine ve sundukları tüm kurallara karşı KURAN VE İLKELERİ ortaya konulunca ayrışma başlar.

Kuranı ikra yapmak, topluma yaptırmak ve  yaşayan Kuran olmak esastır. Değişim de böyle başlamaktadır. Birey veya topluluk yaşayan Kuran olmakla birlikte ayrışma gerçekleşmekte ve değişim ve dönüşüm başlamaktadır.

Bu ayetlerde her yerde, herkese karşı ve her durumda KURAN VE İLKELERİNİN açıkça ortaya konulması, yaşanılması durumunda, ayrışmanın olacağı ve değişim ve dönüşümün başlayacağı ilkesi açıklanmaktadır. Nitekim sonraki ayetlerde de insandan beklenilenin de bu gerçek olduğu vurgusu, dini/yaşamı yalnız Allah'a hâlis kılma ve sadece Ona kul olma, yani onun ilkelerine aykırılığı hali reddetme emredilerek yapılmaktadır.

İşte sorun burada başlamaktadır. Rabbimiz kim, bizi kim terbiye ediyor. Ahlakımızı yaşamımızı, kurallarımızı, sistemimizi, düzenimizi kim belirliyor. Neyi ölçü alıyoruz. Yaşam amacımız ne. Ne için yaşıyor, ölesiye çabalıyoruz. Mal, mülk, makam vb şeyleri araç olmaktan çıkarıp amaç mı edinmişiz. Bunların kölesi kulu mu olmuşuz. Varsa yoksa çoğaltma yarışının tutsağı mıyız. Bu ve benzeri soruların cevabı için KURAN VE İLKELERİ önümüze aldığımızda, durumu görüp, seçimimizi yeniden yapılandırmalı ve yolumuzu belirlemeliyiz. Ayrışmayı içimizde dünyamızda yapıp değişime başlamalıyız.
Bunu bireysel yaptığımız gibi ailesel ve toplumsal da gerçekleştirmeli KURAN VE İLKELERİ esas alanlarla aynı saflarda olmalıyız. Bunun için yapılması gerekenlerde aşağıdaki ayetlerinde de sayılmıştır.5-Oysaki onlara sadece, dini /yaşamı yalnız Allah'a hâlis kılıp /Allah için yaşamını arındıran/dini katıksız yapan /Kuranın öğretisini, Allah’ın iradesini amaç edinip/dünyadaki yaratılış amaçlarını hatırlayıp geçici mal, mülk, makam vb araçlara tapmaktan kurtulan
ve sadece Allah'a kulluk etmeleri/ Allah’a Kuran’a hizmet etmeleri, razı olacağı yaşamı sürdürmeleri,
salatı ikame etmeleri/ Allah’a Kuran’a bağlılığı sürdürmeleri, her durum ve zamanda Kuran ilkelerine göre hareket etmeleri, Kuran davasına destek olmaları, güç ve katkı vermeleri,
zekatı sağlamaları/arınmayı, var olanı paylaşmayı, gelişmeyi sağlamaları,  
emredilmişti.

İşte o zaman :
Fecr 89/ 27 يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ Ya eyyetuhennefsulmutmeinneh. Ey huzûra eren nefis, Fecr 89/28 İrc'i ila rabbiki radiyetem merdiyyeh. Râzı edici ve râzı edilmiş olarak Rabbine dönenler
Fecr 89/29 Fedhuli fi 'ibadi. (İyi) Kullarım arasına gir!
Fecr 89/30 Vedhuli cenneti.  Cennetime gir!
Sonucuna bu surenin sonunda da belirtildiği gibi ulaşılır.

6-Şüphesiz Kitap ehlinden/buyruk sahiplerinden/iktidar ehlinden/dinin önde gidenlerden/ileri gelenlerden/yönetici elit sınıftan,
ve müşriklerden/şirk koşanlardan/Allah’a ortak olma iddiasında olanlardan/Allah’a beraber başkalarına tapanlardan, başka öğretileri benimseyenlerden, başka sistemleri, kuralları ölçü alanlardan,
küfredenler/gerçekleri saklayanlar, Kurana arkasını dönenler, Kurana perde olanlar,
sürekli olarak cehennemin ateşi içindedirler.
İşte onlar, yaratılanların en şerlilerinin/en çok zarar verenlerin ta kendileridir.

7-Şüphesiz inanan/Allah’a güvenen /Kurana değer veren/ Kitaptaki ilkelere teslim olan/Kurana göre yaşam sergileyen/ başka sistemleri, düzenleri, ahlaki değerleri reddeden
ve salihatı işleyen/islah edici, kalıcı, değiştirici, dönüştürücü, düzeltici işer yapan/Kuranın öğretisine göre davranan/Kuranın yaşam kitabı yapılmasına çalışan kimseler,
yaratılanların en hayırlılarının ta kendileridir.

8-Rableri katında onların mükâfâtı altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları, Adn cennetleridir. Allâh onlardan râzı olmuş, onlar da O'ndan râzı olmuşlardır. Bu, Rabbine haşyet gösterene mahsustur.

BEYYİNE SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI


 rtfSelectedTabRef*18*8*8*098.008*Beyyine 1-8**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*8*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*98.1*

(٩٨-١)
98.1*************
لَمْ يَكُنِ الَّذٖينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكٖينَ مُنْفَكّٖينَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
98.1 - Lem yekunillezîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ teé'tiyehumul beyyineh.
SA - Kitap ehlinden ve müşriklerden (hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık kanıt gelinceye dek (halleri üzere) bırakılacak değillerdi (mutlaka kendilerine açıklama gelecekti).

HY- Allah kendilerine açık kanıtlar [elçi, kitap] göndermeden kâfirleri kendi başlarına bırakmaz, “Ne hâlleri varsa görsünler” demez. Ancak elçi gönderdikten, kitap indirdikten sonra inanıp inanmamakta serbest bırakır. Böylece, hem dünyada uyarılmadan cezalandırılarak haksızlık edilmemiş, hem de âhirette mazeretleri kalmamış olur.Bu âyetlerde verilen mesaj Zuhruf sûresi'nde de yer almıştı:Peki Biz, siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye o Zikr'i [öğüt dolu Kur’ân'ı] size göndermekten vaz mı geçelim? (Zuhruf/5) Bu ifadeyi şöyle bir anlama çekmek de mümkündür: “Siz, başıboş; istediğinizle baş başa bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Hayır, hayır! Sizi başıboş bırakmıyoruz. İnanmanız ve yapmanız gerekenleri ısrarla önünüze koyacağız. Sonra da bunların hesabını sizden soracağız.”.
MO- ayetteki مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكٖينَ min edatı anılan grupların tamamını değil, bir bölümünün kastedildiğini göstermektedir. Bazı nankörler, açık delil gelinceye kadar eski batıl inançlarından ayrılmayacaklardı; dışlanmayacaklardı Mİ; cezalandırılmayacaklardı MÖ.
YB- 1-2-3 Kitap ehlinden/Yönetici elit sınıftan ve müşriklerden/Allaha ortak olanlardan gerçekleri gizleyen kimseler kendilerine beyyine/apaçık olan - içinde değerli yasalar/kitaplar olan tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi – gelinceye kadar münfek/güçsüz/takatsiz/birbirinden sökülmüş olmadılar.
YB- Kitab ehli kimlerdir?
· Ehl: Muehhil olan, bir şeyi yapmak için yetenekli ve o işe uygun vasıfları olan kimse.
· Cennet ehli: Cennete ehliyeti olanlar. Cennette olmaya uygun olanlar.
· Cehennem ehli: Cehenneme ehliyetli olanlar, cehennemde olmaya uygun olanlar.
· İlim ehli: İlimde ehliyetli olanlar. İlim yapmaya ilim adamı olmaya uygun olanlar.
· Ehliyet kelimesi Türkçe’ye de geçmiş bir kelimedir. Örneğin: Sürücü ehliyeti olan kimseler araba sürme işlemine uygun olan kimselerdir.
· Kitap   : Kısaca, yasa anlamına gelir.
· Kitap ehli: Yasa yapan, yasa uygulayan kimseler. Bu terim Ümmi teriminin tersi olarak kullanılır. Ümmi: Normal halk, halktan olan kimse demektir. Kitap ehli; yönetici durumunda olan elit sınıf. Yasaları yapıp uygulayan. elit sınıftır. Kendilerini ümmilerden/halktan ayırmış olan ümmilerden/halktan üstün gören, korunmuş kalelerde yaşayan sınıf,(Haşr 2).

· Lem    : Geçmiş zamanı olumsuz yapar.
· Yekun : Olmak, yoksa, yoktu,…idi, değildi, ise, akıldan uzak görme, doğru olmazdı,
· Fekeke: Azad etmek, ayrılmak, vazgeçmek, cezalandırılmak, terk edilmek, kopmak, dışlanmak, gözden çıkarılmak,
· Hakaka: Sabitleme, ispat, gerçekleştirme, hak kazanma, layık olma, uygun olma, denk olma, hak, gerçek, adalet, doğruluk, şeriat, tam, mükemmel, caiz, hikmetli, aşikar, diriliş, hakkıyla, gerçek ilimle, kitap, Allah, hukuk, hırslı, düşkün,
· Eteye  : Verme, gelme, yapma, rastlama, karşılama, işleme,
· Beleye            : Açığa çıkarma, apaçık, izah, açıklama, beyan, teybin, ayrılık, kavuşma,


 rtfSndPly*98.2*
(٩٨-٢)
98.2*************
رَسُولٌ مِنَ اللّٰهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً
98.2 - Rasûlum minallâhi yetlû suhufem mutahherah.
SA - (Yani) Allâh tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeler okuyan bir elçi.

· Televe: Okuma,okuyanlar, fiilen tabi olma, uyma,
· SaHafe: Sahife, tabak, tepsi,
· Tahere: Temiz olma, temiz, temizleme,
MO- صُحُفًا مُطَهَّرَة suhufem mutahherah. İlahi mesajın insan ve şeytan müdahalesinden uzak tutulduğunu göstermektedir.5/67, 22/52, 41/42, 15/9, 56/79.

 rtfSndPly*98.3*
(٩٨-٣)
98.3*************
فٖيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ
98.3 - Fîhâ kutubun gayyimeh.
SA - O sahifelerde doğru, değerli Kitaplar vardır.
YB- 1-2-3 Kitap ehlinden/Yönetici elit sınıftan ve müşriklerden/Allaha ortak olanlardan gerçekleri gizleyen kimseler kendilerine beyyine/apaçık olan - içinde değerli yasalar/kitaplar olan tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi – gelinceye kadar münfek/güçsüz/takatsiz/birbirinden sökülmüş olmadılar.
· Ketebe: Yazma, tespit, tescil, takdir, tatmin, hibe, farz, ispat, beyan, bağış, ihsan, toplama, kitap, hüküm, akidleşme, Kuran, levhi mahfuz, mektup, kader, okuma yazma,
· Kaveme: Kalkmak, kalkış, destek, donakalmak, azmetme, başlama, vuku bulma, tahakkuk, yürümek, riayet, niyetlenme, durma, yerleşme, ikamet, düzeltme, dosdoğru kılma, yürürlüğe koyma, gözetme, hakkını verme, kadrini bilme, ayakta durma, idareci, makam, vatan, yüksek yer, daimi, baki, ölçülü, düzgün, kusursuz, kıyamet, kavim, topluluk, rtfSndPly*98.4*
(٩٨-٤)
98.4*************
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذٖينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ
98.4 - Ve mâ teferragallezîne ûtul kitâbe illâ mim bağdi mâ câethumul beyyineh.
SA - Kitap verilmiş olanlar, ancak kendilerine açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler.
YB- Rabbim; yasa yapan kitap ehline/yasa ehline karşı, ümmilere/halka kendi içlerinden çıkan peygamber vasıtasıyla değerli yasalar veriyor. Ümmilere/halka yasa veriliyor. Ümmilere/halka kitap veriliyor.
الَّذينَ اُوتُوا الْكِتَابَ = Ellezine utu el-kitab = kendilerine yasa verilenler = kendilerine yasa sağlananlar = kendilerine peygamber aracılığıyla içinde değerli yasalar olan sahifeler apaçık bir şekilde verilenlerdir.
HY-4. âyetteki, açık kanıt, “Kur’ân ve Muhammed'in elçiliği”dir.
· Feraka: Ayırma, korkma, ürkme, fırka, topluluk, bölük, kısım, parça, hüccet, zafer, parçalama, ayrılık çıkarma, tefrika, ayrı ayrı değişik,
· Eteye: Verme, gelme, yapma, rastlama, karşılama, işleme,
· Beade: Uzak olma, uzaklık, mesafe, helak olma, sonra henüz daha artık,
· Ceyee :Gelmek, tahakkuk etme, yapma, işleme
· Eteye: Verme, gelme, yapma, rastlama, karşılama, işleme, rtfSndPly*98.5*
(٩٨-٥)
98.5*************
وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصٖينَ لَهُ الدّٖينَ حُنَفَاءَ وَيُقٖيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دٖينُ الْقَيِّمَةِ
98.5 - Ve mâ umirû illâ liyağbudullâhe muhlısîne lehud dîne hunefâe ve yugîmus salâte ve yué'tuz zekâte ve zâlike dînul gayyimeh.
SA - Oysa kendilerine, dini yalnız Allah'a hâlis kılıp O'nu birleyerek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte doğru din oydu.
YB- 4-5 Ve o, kendilerine kitap/yasa verilen kişiler, (maalesef) ancak kendilerine beyyine/açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler. Oysaki onlara sadece, dini yalnız Allah için arındıran/katıksız yapan kişiler halinde sadece Allah'a kulluk/hizmet etmeleri, salatı ikame etmeleri/bağlılığı sürdürmeleri, zekatı sağlamaları/gelişmeyi sağlamaları emredilmişti. Ve işte bu, doğru/ eksiksiz/kıymetli dindir/yaşam biçimidir.
HY- Oysa ki onlara sadece, dini yalnız Allah için arındıran kişiler hâlinde sadece Allah'a kulluk etmeleri, salâtı ikâme etmeleri, zekâtı vermeleri emredilmişti. Ve işte bu, doğru/eksiksiz/aşınmaz dindir buyurularak, dinin özü ve amacı açıkça beyân edilmiştir, ki bu da tevhid ve toplumdaki zulüm ve fesadın ortadan kaldırılmasıdır. Zulüm ve fesadı ortadan kaldırmak, salâtın ikâmesi ile; salâtın ikâmesi de zekâtın verilmesi ile olur.
· Emere: Emir, tavsiye, danışma, durum, hal, büyük, acaip, tuhaf,
· Abede: Kul, köle, ibadet,
· HıleSa: Ayırma, halis, katıksız, yalnız, has kılma, seçme, ait kılma, gönül verme
· Deyene: Din, borç alacak, ceza, şeriat, itikat, bağlılık, niyet,
· Hanefe: Hanif, ihlaslı, caymayan, Allah’ı birleyen, doğru asla yönelme, saf inanç,
· Saleve: Salat, namaz, dua, destek, bağlılık,
· Zakeve: Arınma, gelişme, doğru, temiz, ıslah, methetme, zekat,


 rtfSndPly*98.6*
(٩٨-٦)
98.6*************
اِنَّ الَّذٖينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكٖينَ فٖى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدٖينَ فٖيهَا اُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ
98.6 - İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ, ulâike hum şerrul beriyyeh.
SA - Kitap ehlinden ve (Allah'a) ortak koşanlardan olan nânkörler, sürekli olarak cehennem ateşindedirler. Onlar, halkın en şerlisidir.
YB- Şüphesiz Kitap Ehlinden/ Yönetici elit sınıftan ve müşriklerden/Allaha ortak olanlardan küfredenler/gerçekleri saklayanlar sürekli olarak cehennemin ateşi içindedirler. İşte onlar, yaratılanların/karada yaşayanların en şerlilerinin/en çok zarar verenlerin ta kendileridir.
· Hılede :Devamlı, ebedi, saplanıp kalma, altınla süslenme
· Beraa: Fiili yaratma, uzaklaşma, alakayı kesme, şifa iyileştirme, temize çıkarma,
· Nevera : Ateş, nur, ışık, aydınlık, açıklığa kavuşturan, hidayet, kitap, peygamber,


 rtfSndPly*98.7*
(٩٨-٧)
98.7*************
اِنَّ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
98.7 - İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ulâike hum hayrul beriyyeh.
SA - İnanıp iyi işler yapanlar da halkın en hayırlısıdır.
YB- Şüphesiz güvenen (kıymetli yasalara güvenen) ve salihatı işleyen/düzeltici işer yapan kimseler, yaratılanların/karada yaşayanların en hayırlılarının ta kendileridir.
·        SaleHa: Doğru, salih, sulh, barış, anlaşma, ıslah etme, düzeltme,
§       SÂLİHÂTI İŞLEMEK: “عملواالصّلحات - amilu’s-sâlihâtı” Sâlihâtı işleyenler” olarak çevirdiğimiz ifade kalıbı Kur’ân’da toplam 62 âyette yer almıştır. Bu kalıbın pek çok meal ve tefsirde olduğu gibi “amel-i salih işleyenler” şeklinde çevrilmesi yanlıştır.
§       “اصلاح - Islâh” sözcüğünden türemiş olan “sâlihât” düzeltmek demektir. “Sâlihâtı işlemek” ise bozuk olan şeyi düzeltmek, düzelticilik yapmak, düzeltmeye yönelik işler yapmak anlamlarına gelir.
§       Diğer taraftan da Kur’ân, bu âyette geçen “hakkı ve sabrı tavsiyeleşme”yi, Bakara Sûresinin 277. âyetinde geçen “namaz kılma ve zekât verme”yi, Hud Sûresinin 23. âyetinde geçen “edep ve gönülden Allah’a boyun eğme”yi belirtilen âyetler içinde ayrı ayrı zikretmek sûretiyle “sâlihât”tan ayırmıştır. Yani “hakkı ve sabrı tavsiyeleşme”, “namaz kılma ve zekât verme”, “edep ve gönülden Allah’a boyun eğme” gibi hasenat, Kur’ân’a göre “sâlihât”tan” sayılmamaktadır.
§       Kur’ân’daki bu hususlar dikkate alınarak “sâlihât” konusunda şunları söylemek mümkündür: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek sâlihâtı işlemek değildir. Ama öğüt verme yolu ile namaz kılmayanı namaz kılar hale getirmek, zekât vermeyeni zekât verir hale getirmek, oruç tutmayanı da oruç tutar hale getirmek, sâlihâtı işlemektir. Bu kavramı toplumsal boyuta taşıdığımızda, bulunduğumuz zaman ve zeminde adlî, idarî, siyasî, iktisadî ve benzeri alanlarda her türlü bozukluğun düzeltilmesi için gösterilecek çaba, yapılacak uygulama, sâlihâtı işlemektir.
§       Bu konuda, “dışa yansımayan işler” demek olan hasenat ile sâlihât arasındaki fark iyi anlaşılmalıdır. Rabbimiz de bu iki konu arasındaki farkı, her bir haseneye on karşılık verirken (En’âm 160) sâlihât karşılığında cenneti vaat etmek Sûretiyle çok açık bir şekilde belirlemiştir. (Bakara 25, 82; Nisa 57, 122, 124; Hud 23, İbrahîm 23, Kehf 107 ve daha birçok âyet)HY
§       Sorumluluk duygusuyla, erdemli ve dürüst bir şekilde, imanla uygunluk içerisinde,yani inanarak, sahibini ve başkasını islah edici, sosyal amaçlı iyi ve güzel davranışların genel adıdır.MO
§       Salahiyetli, kendi düşüncesi ve kararıyla yapılanlardır. Başkasının bağlısı olarak o dedi, istedi vb gerekçeler olmadan gerçekleşenlerdir.


 rtfSndPly*98.8*
(٩٨-٨)
98.8*************
جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرٖى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدٖينَ فٖيهَا اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ
98.8 - Cezâuhum ınde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ, radıyallâhu anhum ve radû anh, zâlike limen haşiye rabbeh.
SA - Rableri katında onların mükâfâtı altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları, Adn cennetleridir. Allâh onlardan râzı olmuş, onlar da O'ndan râzı olmuşlardır. Bu, Rabbine saygı gösterene mahsustur.


YB- Onların, Rableri katından alacakları karşılık, içinde sürekli oldukları altlarından ırmaklar akan cennetleridir. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu [karşılık], Rabbine haşyet duyan kimseler içindir.
· Cezaye: Ceza karşılık, kafi, ödeme, kurtarıcı, cizye, vergi,
· Adene : Adn cenneti, yerleşme, sükunet, tatmin, جَنَّاتُ عَدْنٍ :Cennâtu adnin; içinde kalınan cennet
· Ceraye: Akmak, hareket, gemi, yıldız, rüzgar temsilen kullanılır.
· TeHate: Fevk in zıddı, altında,

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ


 rtfSelectedTabRef*18*8*8*098.008*Beyyine 1-8**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*8*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*98.1*

(٩٨-١)
98.1*************
لَمْ يَكُنِ الَّذٖينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكٖينَ مُنْفَكّٖينَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

98.1 - Lem yekunillezîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ teé'tiyehumul beyyineh.

98.1 - Kitap ehlinden ve müşriklerden (hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık kanıt gelinceye dek (halleri üzere) bırakılacak değillerdi (mutlaka kendilerine açıklama gelecekti).

 rtfSndPly*98.2*
(٩٨-٢)
98.2*************
رَسُولٌ مِنَ اللّٰهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً

98.2 - Rasûlum minallâhi yetlû suhufem mutahherah.

98.2 - (Yani) Allâh tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeler okuyan bir elçi.

 rtfSndPly*98.3*
(٩٨-٣)
98.3*************
فٖيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

98.3 - Fîhâ kutubun gayyimeh.

98.3 - O sahifelerde doğru, değerli Kitaplar vardır.

 rtfSndPly*98.4*
(٩٨-٤)
98.4*************
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذٖينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

98.4 - Ve mâ teferragallezîne ûtul kitâbe illâ mim bağdi mâ câethumul beyyineh.

98.4 - Kitap verilmiş olanlar, ancak kendilerine açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler.

 rtfSndPly*98.5*
(٩٨-٥)
98.5*************
وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصٖينَ لَهُ الدّٖينَ حُنَفَاءَ وَيُقٖيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دٖينُ الْقَيِّمَةِ

98.5 - Ve mâ umirû illâ liyağbudullâhe muhlısîne lehud dîne hunefâe ve yugîmus salâte ve yué'tuz zekâte ve zâlike dînul gayyimeh.

98.5 - Oysa kendilerine, dini yalnız Allah'a hâlis kılıp O'nu birleyerek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte doğru din oydu.

 rtfSndPly*98.6*
(٩٨-٦)
98.6*************
اِنَّ الَّذٖينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكٖينَ فٖى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدٖينَ فٖيهَا اُولٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

98.6 - İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ, ulâike hum şerrul beriyyeh.

98.6 - Kitap ehlinden ve (Allah'a) ortak koşanlardan olan nânkörler, sürekli olarak cehennem ateşindedirler. Onlar, halkın en şerlisidir.

 rtfSndPly*98.7*
(٩٨-٧)
98.7*************
اِنَّ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

98.7 - İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ulâike hum hayrul beriyyeh.

98.7 - İnanıp iyi işler yapanlar da halkın en hayırlısıdır.

 rtfSndPly*98.8*
(٩٨-٨)
98.8*************
جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرٖى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدٖينَ فٖيهَا اَبَدًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ

98.8 - Cezâuhum ınde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ, radıyallâhu anhum ve radû anh, zâlike limen haşiye rabbeh.

98.8 - Rableri katında onların mükâfâtı altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları, Adn cennetleridir. Allâh onlardan râzı olmuş, onlar da O'ndan râzı olmuşlardır. Bu, Rabbine saygı gösterene mahsustur.331 yorum:

1 – 200 / 331   Yeni›   En yeni»
yasin dedi ki...

Ayırt edici tek ölçü Kurandır. Kuranı, ölçü yapınca iman edenler ve diğerleri ayrışır. Kuran tek ahlak ölçüsü olarak ele alındığında saflar belirginleşir.
Önde olanlar, ileri gelenler, yönetenler, makam ve mevkilere oturanlar ve buyruk sahiplerine ve sundukları tüm kurallara karşı KURAN VE İLKELERİ ortaya konulunca ayrışma başlar.

bu gerçeği hayatımın tüm kesitinde yaşıyorum.
bu anlatılanlar bu kadar gerçekci olanilir.
kuranı ortaya koymak ve ona güvenmek ve bunun ardında durmak bedel istiyor.değerli hocam, elinize saglık
ben uayatımla ödiyorum.
her hayatımdan verdiğim beni umulmaz karşılıklara yükselti.söylediğiniz cennetle buluşturup gezdiriyor.
Allah baki ve latiftir.

hülya dedi ki...

Kuranı ölçü yapma özel kişisel yaşamda belki kolayda.

diğer insanlarla, toplumla olan yaşamda çok zorluyor.

çevrendekiler birer birer akıp gidiyor. acı veriyor.
bedeli ağır geliyor.

belkide anlatıldığı gibi,
bu ayrışma gerek. bu ayrışma ile çevredekiler akıp gitmesi gerek ki gerçek dostlar kalsın, kirler aksın ki temizlik olsun. bakır vb posalar eriyip yok olsun ki som altın kalsın.
kuran ne güzel anlatmış.
birazını yaşamış biri olarak cennet misal yaşamı tatmanı sagladı.
dilerim gereğince kuranı ölçüt yapmayı toplumda da başarır ve gereğince cenneti yaşamayıa nasip oluruz.

nursena çicek dedi ki...

İşte sorun burada başlamaktadır. Rabbimiz kim, bizi kim terbiye ediyor. Ahlakımızı yaşamımızı, kurallarımızı, sistemimizi, düzenimizi kim belirliyor. Neyi ölçü alıyoruz. Yaşam amacımız ne. Ne için yaşıyor, ölesiye çabalıyoruz. Mal, mülk, makam vb şeyleri araç olmaktan çıkarıp amaç mı edinmişiz. Bunların kölesi kulu mu olmuşuz. Varsa yoksa çoğaltma yarışının tutsağı mıyız."

olmuşuz. kurtulmak istiyoruz. da nasıl.

Bu ve benzeri soruların cevabı için KURAN VE İLKELERİ önümüze aldığımızda, durumu görüp, seçimimizi yeniden yapılandırmalı ve yolumuzu belirlemeliyiz. Ayrışmayı içimizde dünyamızda yapıp değişime başlamalıyız.
Bunu bireysel yaptığımız gibi ailesel ve toplumsal da gerçekleştirmeli KURAN VE İLKELERİ esas alanlarla aynı saflarda olmalıyız."

burada başlıyor. yoların ayrımı.
cennet ve cehennem.
bir bilseniz.
bu yol ayrımına kaç kez geldim.
allahım yardım et.gücüme güc kat.
seni, kuranı yeğliyenlerden eyle amin.

kul dedi ki...

5-Oysaki onlara sadece, dini /yaşamı yalnız Allah'a hâlis kılıp /Allah için yaşamını arındıran/dini katıksız yapan /Kuranın öğretisini, Allah’ın iradesini amaç edinip/dünyadaki yaratılış amaçlarını hatırlayıp geçici mal, mülk, makam vb araçlara tapmaktan kurtulan
ve sadece Allah'a kulluk etmeleri/ Allah’a Kuran’a hizmet etmeleri, razı olacağı yaşamı sürdürmeleri,

dini halis kılma yorumu düşündürücü, ders verici olmuş.

şule dedi ki...

salatı ikame etmeleri/ Allah’a Kuran’a bağlılığı sürdürmeleri, her durum ve zamanda Kuran ilkelerine göre hareket etmeleri, Kuran davasına destek olmaları, güç ve katkı vermeleri"
diye açıklamışsınız.

salat namaz değilmi.

bu anlamları da muhteşem.
düşünüyorum.

Allah’a Kuran’a bağlılığı sürdürmeleri,
her durum ve zamanda Kuran ilkelerine göre hareket etmeleri,
Kuran davasına destek olmaları, güç ve katkı vermeleri
ciddet çok anlamlı.

hacer durmuş dedi ki...

Kitap : Kısaca, yasa anlamına gelir.
· Kitap ehli: Yasa yapan, yasa uygulayan kimseler. Bu terim Ümmi teriminin tersi olarak kullanılır. Ümmi: Normal halk, halktan olan kimse demektir. Kitap ehli; yönetici durumunda olan elit sınıf. Yasaları yapıp uygulayan. elit sınıftır. Kendilerini ümmilerden/halktan ayırmış olan ümmilerden/halktan üstün gören, korunmuş kalelerde yaşayan sınıf,(Haşr 2).

Bize ne olmuş.hep ataların dininemi baglı kalmışız.
siz ikrayı anlattıkça ve üzerinde her defasında sıkça durdukça usanmıyormu diyorum.neden diye de sormaktaydım.
süreleri ikra yapmaya veya yapılanları düşününce az bie olduğunu farkettim.
biz düşünmeyi unutmuşuz.
aktarılanları bellemişiz.
araştırmayıo sorgulamayı hiç yapmamışız.
ne dendi ise sizin deyiminizle anlamadan yarı papagan gibi tekrarlamışız.o nedenle de içselleştirmemişiz.
anlamak için bile bedel ödememişiz.
düşünmek emek ister.
gayret ister. isterde ister.
evet ikra çok önemli.
ehli kitabı bile ikra yapmayınca, düşünmeyeince şunlar deyip geciverririz. ve de çuvallar dururuz.içimizdeki ehli kitap olanları görmeyiz. zira at gözlüğü takmışlar gözümüze sadece gözümüze mi aklımıza da.
ey ehli kitap olanlar, yetki kullananlar, makam ve mevkileri statuleri işgal edenler, sıkı durun.
kuran var ve önünüze konulunca yanınız belli olmaktadır.
sizin kitabınız ne nefsiniz, egonuz,keyfiniz, vb uyduruk kaydırık gerekçeleriniz mi.geçiniz.
sadece kendinizi aldatmaktasınız.


vasfi korkmaz dedi ki...

ben beğenmedim.
daha güzel olabilirdi.

hasan dedi ki...

elinize saglık tüm düşünce yapım değişti.

Kavramları da yeniliyorum.
kuranı anlamak düşünmek dediğinize yeni başlıyorum.
yazılarınızı tümden indirdim.
tek etek okuyor ve not alıp tartışıyorum.
ikra kavramınız harika beni aldı götürdü.
sagolun.

mutlu madenli dedi ki...

internette dolaşırken rastladım.
fil suresiydi.
tüm dünyamı alt üst etti.
buğüne kadar okumaya devam ettim.
teşekkürü bu ssayfa da yakaladım.
herbir sürenin çıktısını aldım.
dostlarımla oturma sohbetlerinde azar azar dudumluyoruz.
soracağımız konuları işaretleyip araştırıyoruz.
interaktif site olsada sorup cevap alabilseydik ne güzel olurdu
nasıl ulaşabiliriz.

iBRAHİM dedi ki...

-3 Kitap ehlinden/buyruk sahiplerinden/iktidar ehlinden/dinin önde gidenlerinden/ileri gelenlerden/yönetici elit sınıftan,
ve müşriklerden/şirk koşanlardan/Allah’a ortak olma iddiasında olanlardan/Allah’a beraber başkalarına tapanlardan, başka öğretileri benimseyenlerden, başka sistemleri, kuralları ölçü alanlardan,
gerçekleri gizleyen kimseler
kendilerine beyyine/apaçık olan - içinde değerli yasalar/kitaplar olan
tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi – gelinceye kadar
münfek/güçsüz/takatsiz/birbirinden sökülmüş olmadılar.
DEHŞET BİR YAKLAŞIM
UYDURMA DA OLSA DEHŞET
AMA KİTABİ

VURAL dedi ki...

KİTAP TAM BİR TURNUSOL

İSTERSEN BİR KİTABA BAK NE GÖRÜYORSUN
ANLARSIN

MERT dedi ki...

Kuran safları belirliyor.
Ama
insan korkuyor
Kuranla yüzleşmeye.

şahin dedi ki...

kuran ortada yok ki
insanlar ayrışsın.
bize de bu söyleniyor

ömer dedi ki...

Kuranı anlamak
ortaya koymak
yaşamak

yapılmaıyor sa
yandık

kim ne kurtaracak bizi.

SERPİL dedi ki...

KURAN DAN BAŞKA KİM KURTARIR
İNSANI
MELEKLER
PEYGAMBER
VELİLER
DÜŞELİM
ETEKLERİNE
BELKİ KURTULURUZ MU
DİYOR
SUUUUNUUUUUZ

VATKO dedi ki...

KURANIN TEK ÖLÇÜ OLDUĞUNA İNANMAMIZ
İSTENİYOR
İNSANLARI DA BU KEŞMEKEŞ
KARIŞIMDAN
KAFİRLEŞEN MÜMİNLER
MÜNİNLEŞEN KAFİRLERDE
KURAN
VE KURANI
ORTAYA KOYMAK
AYRIŞTIRACAK

HİJYEN dedi ki...

KURAN
BİR
İNSE
TOPLUMA
HAYAT
DEĞİŞR
DEĞİLMİ
BU SURE DE ONU ANLATIYOR

AHMET dedi ki...

KİTAP NEREDE
DUVARDA
SİZE İNDİ Mİ
NEREYE İNDİ
KABEDE Mİ
NEREDE
EY HAYAT SÜRENLER
KİTAP SİZ DE Mİ
SİZE İNMEMİŞ Kİ
İNSE
AYRIŞIRDINIZ DİYOR

ALİ dedi ki...

YAA HERKEZ
KİTAP OKUYOR
YTMEDİ Mİ
NEMAZ KILIYOR
NE GEREKİYOR SA YAPIYOR
DAHA NE
BU SURE DE BUNLAR MI ANLATIYOR
UYDURMAYIN

AHMET DURSUN dedi ki...

İşte sorun burada başlamaktadır. Rabbimiz kim, bizi kim terbiye ediyor. Ahlakımızı yaşamımızı, kurallarımızı, sistemimizi, düzenimizi kim belirliyor. Neyi ölçü alıyoruz. Yaşam amacımız ne. Ne için yaşıyor, ölesiye çabalıyoruz. Mal, mülk, makam vb şeyleri araç olmaktan çıkarıp amaç mı edinmişiz. Bunların kölesi kulu mu olmuşuz. Varsa yoksa çoğaltma yarışının tutsağı mıyız. Bu ve benzeri soruların cevabı için KURAN VE İLKELERİ önümüze aldığımızda, durumu görüp, seçimimizi yeniden yapılandırmalı ve yolumuzu belirlemeliyiz. Ayrışmayı içimizde dünyamızda yapıp değişime başlamalıyız.
Bunu bireysel yaptığımız gibi ailesel ve toplumsal da gerçekleştirmeli KURAN VE İLKELERİ esas alanlarla aynı saflarda olmalıyız. Bunun için yapılması gerekenlerde aşağıdaki ayetlerinde de sayılmıştır.

BİR DAHA DÜŞÜNELİM.
OKUYALIM.
TEKRAR

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

Adsız dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

A person essentially help to make critically articles I would state.
This is the very first time I frequented your web page and thus far?
I surprised with the research you made to make
this actual submit incredible. Excellent activity!


my web blog ... Watch The Wolf of Wall Street Online free

Adsız dedi ki...

After looking into a number of the blog posts on your site, I honestly
like your technique of blogging. I added it to my bookmark
website list and will be checking back in the near future.
Please check out my website too and let me know how you feel.


Here is my weblog - Watch The Wolf of Wall Street online free ()

Adsız dedi ki...

Hi there would you mind letting me know which web host you're working with?
I've loaded your blog in 3 different internet browsers and I
must say this blog loads a lot faster then most.

Can you suggest a good internet hosting provider at
a honest price? Thanks a lot, I appreciate it!

Here is my page: Watch The Wolf of Wall Street online free no download ()

Adsız dedi ki...

Great web site you have here.. It's hard to find excellent writing like yours these days.
I honestly appreciate individuals like you! Take care!!


Feel free to surf to my web site ... ice age village cheats

Adsız dedi ki...

I am in fact thankful to the owner of this site who
has shared this impressive article at at this time.


Check out my web blog; online promotion codes

Adsız dedi ki...

I am regular visitor, how are you everybody? This article posted at this web site is actually pleasant.My weblog - http://3g-lan.fr/wiki/index.php?title=Tips_On_Picking_A_Auto_Audio_System7406888

Adsız dedi ki...

I'm really enjoying the design and layout of your blog.
It's a very easy on the eyes which makes it much
more enjoyable for me to come here and visit more often.

Did you hire out a developer to create your theme?
Superb work!

my page - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

I know this if off topic but I'm looking into starting my own
blog and was wondering what all is required to get setup?

I'm assuming having a blog like yours would cost
a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% certain.
Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

Look at my site; Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

I think this is one of the most vital information
for me. And i'm glad reading your article.
But should remark on some general things, The website
style is great, the articles is really excellent : D.
Good job, cheers

My webpage :: Mutants Genetic Gladiators cheat

Adsız dedi ki...

You need to take part in a contest for one of the highest quality blogs on the web.
I most certainly will highly recommend this web site!


Review my weblog: Contracts was Hacks

Adsız dedi ki...

I am really grateful to the owner of this site who has shared
this enormous article at here.

Here is my site; fasting for weight loss

Adsız dedi ki...

An intriguing discussion is worth comment. There's no doubt that that you should publish more about
this issue, it may not be a taboo subject but typically folks don't speak about these topics.
To the next! All the best!!

Feel free to surf to my homepage :: tanki online crystal hack

Adsız dedi ki...

Wow ! Den här bloggen ser ut precis som min gamla ! Det är på ett helt annat ämne , men det har ungefär samma layout och
design . Utmärkt val av färger !

My web blog spela roulette gratis (http://gvanci.com/profile/ar10i.html)

Adsız dedi ki...

Hello, Neat post. There is a problem along with your site in web explorer,
could check this? IE still is the market chief
and a big portion of people will pass over your excellent writing due to this problem.


My homepage ... flight simulator

Adsız dedi ki...

We are a group of volunteers and opening a new scheme
in our community. Your website provided us with valuable information to work on.
You have done an impressive task and our whole community will
probably be thankful to you.

my web blog Diamonds Dash tip

Adsız dedi ki...

Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.
It's always helpful to read content from other authors and practice a little something from their websites.Here is my web-site; Dragon City Triche

Adsız dedi ki...

I know this website presents quality depending articles or reviews and other stuff, is there any other
web site which provides these kinds of information in quality?


Feel free to visit my web blog :: Gratuit Dark Souls 2 Télécharger

Adsız dedi ki...

I'm not sure why but this website is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my
end? I'll check back later and see if the problem still exists.


Also visit my blog post: Independent Music marketing strategies

Adsız dedi ki...

Hi, I wish for to subscribe for this blog to get most recent updates, so where can i do it please help.


Also visit my page ... google

Adsız dedi ki...

I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my view,
if all web owners and bloggers made good content as you
did, the net will be a lot more useful than ever before.


Here is my homepage ... Cheap Nike Air Max

Adsız dedi ki...

I visited various websites except the audio quality for
audio songs existing at this web page is genuinely excellent.


Also visit my webpage weight loss help

Adsız dedi ki...

What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I have
discovered It absolutely useful and it has helped me out loads.
I'm hoping to give a contribution & aid other customers like its helped me.
Great job.

Check out my blog post: what is best exercise for weight loss

Adsız dedi ki...

Hi my family member! I wish to say that this article is amazing, great written and come with almost all important infos.

I would like to look extra posts like this .

My site; google

Adsız dedi ki...

I know this web site offers quality depending articles or reviews and extra stuff, is there any
other site which presents such stuff in quality?Also visit my web page capsiplex are they good ()

Adsız dedi ki...

This paragraph will help the internet people for setting up
new weblog or even a weblog from start to end.

my web-site - vermont seo [http://vicslab.com/members/groups/using-search-engine-optimization-to-get-the-word-out-concerning-your-site]

Adsız dedi ki...

What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have
discovered It absolutely useful and it has helped me out loads.
I am hoping to contribute & aid different users like its helped me.
Great job.

Here is my weblog angry birds epic

Adsız dedi ki...

Top of all, underground utilities and wiring installations are to be located and
marked before starting to dig holes for fixing the posts of pergola in the very beginning in order to
avoid untoward and vexing issues like disconnection of electricity.

That's it, construct a backyard shed and solve all the troubles.

The function took approximately 4 hours and it was phenomenal.


My weblog :: wooden arbors

Adsız dedi ki...

I all the time emailed this webpage post page to all my contacts, because if like to read it after that
my contacts will too.

Feel free to surf to my web blogon hack yahoo password

Adsız dedi ki...

Hola! I've been reading your website for a while now and finally got the bravery to go ahead and
give you a shout out from Humble Tx! Just wanted to say keep
up the excellent work!

Feel free to visit my webloghere adult video games

Adsız dedi ki...

Hmm it looks like your site ate my first comment (it was extremely long)
so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.

I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any helpful hints for first-time blog writers?
I'd really appreciate it.

Look into my web site eBay and Amazon seller loans

Adsız dedi ki...

I delight іn, cɑuѕe I discovered jսst what I was looking for.
You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you
mɑn. Hаve a nice day. Bye

Αlso vissit mƴ webnsite ... exercise to lose weight

Adsız dedi ki...

the articles is really nice

http://aaldemira.blogspot.com.tr/

MERYEM WHİTE dedi ki...

I love reading a post that will make people think.
Also, thank you for permitting me to comment!1-3 Kitap ehlinden/buyruk sahiplerinden/iktidar ehlinden/dinin önde gidenlerinden/ileri gelenlerden/yönetici elit sınıftan,
ve müşriklerden/şirk koşanlardan/Allah’a ortak olma iddiasında olanlardan/Allah’a beraber başkalarına tapanlardan, başka öğretileri benimseyenlerden, başka sistemleri, kuralları ölçü alanlardan,
gerçekleri gizleyen kimseler
kendilerine beyyine/apaçık olan - içinde değerli yasalar/kitaplar olan
tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi – gelinceye kadar
münfek/güçsüz/takatsiz/birbirinden sökülmüş olmadılar.

KRASMAN GOTE dedi ki...

I think this is one of the most significant information for me.
And i'm glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is great, the articles is really nice

7-Şüphesiz inanan/Allah’a güvenen /Kurana değer veren/ Kitaptaki ilkelere teslim olan/Kurana göre yaşam sergileyen/ başka sistemleri, düzenleri, ahlaki değerleri reddeden
ve salihatı işleyen/islah edici, kalıcı, değiştirici, dönüştürücü, düzeltici işer yapan/Kuranın öğretisine göre davranan/Kuranın yaşam kitabı yapılmasına çalışan kimseler,
yaratılanların en hayırlılarının ta kendileridir.

8-Rableri katında onların mükâfâtı altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları, Adn cennetleridir. Allâh onlardan râzı olmuş, onlar da O'ndan râzı olmuşlardır. Bu, Rabbine haşyet gösterene mahsustur.
http://aaldemira.blogspot.com/

EYMURANİ dedi ki...

I think this is one of the most significant information for me.
And i'm glad reading your article.

7-Şüphesiz inanan/Allah’a güvenen /Kurana değer veren/ Kitaptaki ilkelere teslim olan/Kurana göre yaşam sergileyen/ başka sistemleri, düzenleri, ahlaki değerleri reddeden
ve salihatı işleyen/islah edici, kalıcı, değiştirici, dönüştürücü, düzeltici işer yapan/Kuranın öğretisine göre davranan/Kuranın yaşam kitabı yapılmasına çalışan kimseler,
yaratılanların en hayırlılarının ta kendileridir.


http://aaldemira.blogspot.com/

ZAHRAM ZEYD dedi ki...

This is really a tremendous website ALDEMİRA


At all times follow your heart.

YURSAM VELTY dedi ki...

NİCE PİECE OF WRİTİNG AND NİCE URGİNG COMMENTED AT THİS PLACE, I AM
İN FACT ENJOYİNG BY THESE.
6-Şüphesiz Kitap ehlinden/buyruk sahiplerinden/iktidar ehlinden/dinin önde gidenlerden/ileri gelenlerden/yönetici elit sınıftan,
ve müşriklerden/şirk koşanlardan/Allah’a ortak olma iddiasında olanlardan/Allah’a beraber başkalarına tapanlardan, başka öğretileri benimseyenlerden, başka sistemleri, kuralları ölçü alanlardan,
küfredenler/gerçekleri saklayanlar, Kurana arkasını dönenler, Kurana perde olanlar,
sürekli olarak cehennemin ateşi içindedirler.
İşte onlar, yaratılanların en şerlilerinin/en çok zarar verenlerin ta kendileridir.

UMRATY dedi ki...

(٩٨-١)
لَمْ يَكُنِ الَّذٖينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكٖينَ مُنْفَكّٖينَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
98.1 - Lem yekunillezîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ teé'tiyehumul beyyineh.
SA - Kitap ehlinden ve müşriklerden (hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık kanıt gelinceye dek (halleri üzere) bırakılacak değillerdi (mutlaka kendilerine açıklama gelecekti).

AND İ'M GLAD READİNG YOUR ARTİCLE.

Adsız dedi ki...

Excellent post. I will be dealing with some of these issues as well..


My blog post: vermont seo, ,

Adsız dedi ki...

How to find out if the husband has a secret email.
With the increasing requirement for insurance agents, it is becoming necessary for agents to perform
in the competitive manner. Blood is often a protein
based stain so the utilization of hot water, should be avoided as this will.


Here is my blog post :: &12459;&12472;ノ

Adsız dedi ki...

Excellent wayy of telling, and pleasant article to take data concerning my presentation topic, which i am going to convey in academy.


Take a look at my web page: sexercise routine sexercise new york times sexercise books (www.howtolisten.kr)

Adsız dedi ki...

You're so interesting! I don't suppose I've truly read something like
this before. So wonderful to find somebody with a few genuine thoughts on this subject.
Really.. thank you for starting this up. This site is something that's needed
on the web, someone with a little originality!

my web page music marketing plan ()

SÜLEMA GREY dedi ki...

Usually I do not read post on blogs,

beyyine suresi
but I wouhld like to say tha this write-up very pressured me too check out and do it!

BRİAND dedi ki...

I definitely enjoyed reading it,

alak beyyine kadir suresi ect

you might be a great author.I will make certain tto bookmark your blog and will often come bacxk very soon.

Adsız dedi ki...

We're a bunch off volunteers and opening a brand new scheme in our community

Adsız dedi ki...

This is my first time visit at here and i am really pleassant to read all at alone place.

I read this article completely concerning the comparison of most up-to-date and previous technologies, it's awesome article.

Adsız dedi ki...

First of all I would like too say superb blog!

I am actually gratewful to the holder of this web page who has shared this fantastic paragraph at at this time.

all of tehem
sureler by beyyine

Adsız dedi ki...

I think this is one of the most significant information for me.

beyyine suresı

Adsız dedi ki...

i'm glad reading your article.
blog by aldemira
and

bEYYİNE SURESI

Adsız dedi ki...

Usually I do not read post on blogs,
BEYYİNE SURESI
but I wouhld like to say tha this write-up very pressured me too check out and do it!

TROÇKY dedi ki...

I definitely enjoyed reading it,

BEYYİNE SURE

you might be a great author.I will make certain tto bookmark your blog and will often come bacxk very soon.

Adsız dedi ki...

I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've truly enjoyed surfing around your blog posts.


Finally I've found something which helped me.

Adsız dedi ki...

Excellent wayy of telling, and pleasant article to take data concerning my presentation topic, which i am going to convey in academy

Adsız dedi ki...

5-Oysaki onlara sadece, dini /yaşamı yalnız Allah'a hâlis kılıp /Allah için yaşamını arındıran/dini katıksız yapan /Kuranın öğretisini, Allah’ın iradesini amaç edinip/dünyadaki yaratılış amaçlarını hatırlayıp geçici mal, mülk, makam vb araçlara tapmaktan kurtulan
ve sadece Allah'a kulluk etmeleri/ Allah’a Kuran’a hizmet etmeleri, razı olacağı yaşamı sürdürmeleri,
salatı ikame etmeleri/ Allah’a Kuran’a bağlılığı sürdürmeleri, her durum ve zamanda Kuran ilkelerine göre hareket etmeleri, Kuran davasına destek olmaları, güç ve katkı vermeleri,
zekatı sağlamaları/arınmayı, var olanı paylaşmayı, gelişmeyi sağlamaları,
emredilmişti.

I am visiting this web page and reading very informative posts at this place

Adsız dedi ki...


BEYYİNE SURESİ


1-3 Kitap ehlinden/buyruk sahiplerinden/iktidar ehlinden/dinin önde gidenlerinden/ileri gelenlerden/yönetici elit sınıftan,
ve müşriklerden/şirk koşanlardan/Allah’a ortak olma iddiasında olanlardan/Allah’a beraber başkalarına tapanlardan, başka öğretileri benimseyenlerden, başka sistemleri, kuralları ölçü alanlardan,
gerçekleri gizleyen kimseler
kendilerine beyyine/apaçık olan - içinde değerli yasalar/kitaplar olan
tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir elçi – gelinceye kadar
münfek/güçsüz/takatsiz/birbirinden sökülmüş olmadılar.

4-Ve o, kendilerine kitap/yasa verilen kişiler,
(maalesef) ancak kendilerine beyyine/açık kanıt, Kuran geldikten sonra
ayrılığa düştüler/AYRIŞMAYA başladılar

want to to thank you for your tiime for ths fantastic read!!

Adsız dedi ki...

(٩٨-١)
لَمْ يَكُنِ الَّذٖينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكٖينَ مُنْفَكّٖينَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
98.1 - Lem yekunillezîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ teé'tiyehumul beyyineh.
SA - Kitap ehlinden ve müşriklerden (hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık kanıt gelinceye dek (halleri üzere) bırakılacak değillerdi (mutlaka kendilerine açıklama gelecekti).

Very nice article, totally what I was looking for.

Adsız dedi ki...

I'VE LEARN SOME JUST RİGHT STUFF HERE.

Adsız dedi ki...

Hİ THERE, I ENJOY READİNG THROUGH YOUR ARTİCLE POST.

Adsız dedi ki...

I'LL İMMEDİATELY SNATCH YOUR RSS AS I CAN NOT TO FİND YOUR EMAİL SUBSCRİPTİON HYPERLİNK OR NEWSLETTER SERVİCE.

MERYEM WHİTE dedi ki...

I'LL İMMEDİATELY SNATCH YOUR RSS AS I CAN NOT TO FİND YOUR EMAİL SUBSCRİPTİON HYPERLİNK OR NEWSLETTER SERVİCE.

Adsız dedi ki...

IT'S FANTASTİC THAT YOU ARE GETTİNG İDEAS FROM THİS POST

BEYYİNE BEYYİNE SURESİ

AS WELL AS FROM OUR DİSCUSSİON MADE AT THİS TİME.

Adsız dedi ki...

I JUST WANT TO GİVE A HUGE THUMBS UP FOR THE GOOD İNFO YOU VE RİGHT HERE ON THİS POST.

(٩٨-١)
لَمْ يَكُنِ الَّذٖينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكٖينَ مُنْفَكّٖينَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
98.1 - Lem yekunillezîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ teé'tiyehumul beyyineh.
SA - Kitap ehlinden ve müşriklerden (hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık kanıt gelinceye dek (halleri üzere) bırakılacak değillerdi (mutlaka kendilerine açıklama gelecekti).

KRASMAN RASS dedi ki...

(٩٨-١)
لَمْ يَكُنِ الَّذٖينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكٖينَ مُنْفَكّٖينَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
98.1 - Lem yekunillezîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ teé'tiyehumul beyyineh.
SA - Kitap ehlinden ve müşriklerden (hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık kanıt gelinceye dek (halleri üzere) bırakılacak değillerdi (mutlaka kendilerine açıklama gelecekti).

THANKS FOR MAGNİFİCENT İNFORMATİON I WAS LOOKİNG FOR THİS İNFORMATİON FOR MY MİSSİON

TU YAN CHU dedi ki...

(٩٨-١)
لَمْ يَكُنِ الَّذٖينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكٖينَ مُنْفَكّٖينَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
98.1 - Lem yekunillezîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ teé'tiyehumul beyyineh.
SA - Kitap ehlinden ve müşriklerden (hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık kanıt gelinceye dek (halleri üzere) bırakılacak değillerdi (mutlaka kendilerine açıklama gelecekti).

WHY


THANKS FOR FANTASTİC İNFORMATİON I USED TO BE İN SEARCH OF THİS İNFORMATİON FOR MY MİSSİON.

Adsız dedi ki...

HELLO, AFTER READİNG THİS REMARKABLE ARTİCLE İ AM AS WELL CHEERFUL TO SHARE MY KNOW-HOW HERE WİTH MATES.


GOOD BLOG YOU HAVE GOT HERE..

ZAMARE UTRY dedi ki...


(٩٨-٢)
رَسُولٌ مِنَ اللّٰهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً
98.2 - Rasûlum minallâhi yetlû suhufem mutahherah.
SA - (Yani) Allâh tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeler okuyan bir elçi.

· Televe: Okuma,okuyanlar, fiilen tabi olma, uyma,
· SaHafe: Sahife, tabak, tepsi,
· Tahere: Temiz olma, temiz, temizleme,
MO- صُحُفًا مُطَهَّرَة suhufem mutahherah. İlahi mesajın insan ve şeytan müdahalesinden uzak tutulduğunu göstermektedir.5/67, 22/52, 41/42, 15/9, 56/79.


(٩٨-٣)
فٖيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ
98.3 - Fîhâ kutubun gayyimeh.
SA - O sahifelerde doğru, değerli Kitaplar vardır.IT'S DİFFİCULT TO FİND HİGH-QUALİTY WRİTİNG LİKE YOURS NOWADAYS. I SERİOUSLY APPRECİATE PEOPLE LİKE YOU! I LİKE WHAT I SEE SO NOW İ AM FOLLOWİNG YOU.

MİYASE MSRTY dedi ki...

(٩٨-٤)
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذٖينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ
98.4 - Ve mâ teferragallezîne ûtul kitâbe illâ mim bağdi mâ câethumul beyyineh.
SA - Kitap verilmiş olanlar, ancak kendilerine açık kanıt geldikten sonra ayrılığa düştüler.

YOU'VE DONE AN İMPRESSİVE JOB AND OUR WHOLE COMMUNİTY WİLL BE THANKFUL TO YOU.

Adsız dedi ki...

HAVE READ SO MANY POSTS REGARDİNG THE BLOGGER LOVERS EXCEPT THİS POST İS REALLY A PLEASANT POST, KEEP İT UP.

Adsız dedi ki...

I SURPRİSED WİTH THE ANALYSİS YOU MADE TO CREATE THİS ACTUAL PUT UP İNCREDİBLE.

I AM ACTUALLY GLAD TO GLANCE AT THİS WEBLOG POSTS WHİCH CONSİSTS OF PLENTY OF HELPFUL İNFORMATİON, THANKS FOR PROVİDİNG THESE STATİSTİCS.


THİS POST İS PRİCELESS.

Adsız dedi ki...

This is really a tremendous website


At all times follow your heart


.Nice piece of writing and nice urging commented at this place, ı am
in fact enjoying by these.

Adsız dedi ki...

It's hard to find educated people in this particular topic, but you seem like you know what you're talking about!
Thanks

Also visit my blog post Battlefield 4 Campaign Cheats Xbox One

Adsız dedi ki...

Hi tɦere! This post cоulԁn't bе written mych better!

Lоokіng throuցh thiѕ article reminds me of my previous roommate!
He continually kept talking about this. I mօst сertainlʏ
will forwarԁ tҺis aгticle to him. Pretty sure he's going to have a great read.
Thanks for sharing!

my web-sіte skin care los angeles

Adsız dedi ki...

Ԍreetings, Ӊi, im looking іn to mаybe gеtting еither а longboard ߋr a
skateboard, so im wondering which brand іs the BEST for Longboard annd Skateboard...
Мaոy thanks fߋr the brilliant article.

mу homepage ... guide to get the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hello, i thiոk thɑt і saw you visited my web sikte so i came
to “return the favor”.I amm attemptiոg to find things to
improѵe myy website!I suppkse its ok to use a few of
your ideas!!

Check out my blog ... full mattress

Adsız dedi ki...

Нmm іs anyone else experiencing problems with
tҺe pictures on this blog lօading? I'm trying to figure out if its a problem onn my eend or if it's the blog.
Any feedback would be greatly appreciated.

my page ... oily skin treatment

Adsız dedi ki...

WҺat's սρ i am kavіn, its my fiгst time ttо commeոting anywhere,
when i read this post i thkught i could ɑlso create comment
due to this ցood paragraph.

ңere is my weblog ... new york city hotels

Adsız dedi ki...

After weaving a full length ѕaree, it is fuгther
decorated wіth various sortѕ of embroidery. Thewse
arе important things for people that have ssrved the country and a patrіotic about the coսrse.

Thеse t-shiгts arre particularly defineɗ for teens and tweens.


Feel free to surf to my website: free Embroidery alphabet

Adsız dedi ki...

You ɑre ƿrobably aware by noѡ that this аctіvity iss not jսsst about simple
stitching. As mentioned еarlier, the t-shirt vаriety is
eոdless, the morе yоuս explore the lesser you have seen.
Theѕe t-shirts are particularly Ԁefined for teens and tweens.


my blog Brother Embroidery accessories

Adsız dedi ki...

Thіs can either be ɗokne outside, orr іnside using lamp above the glaѕs.
Of course, we can't forget the beaսtіful quilting stitches that hold the quilt itself togetheг.
In 2011, clߋyhes ith Chinese stуle ԝioll іnevitably become a veгy important fаshion element.


Take a loo at my web site: christmas Embroidery Appliques

Adsız dedi ki...

Ƭhis is a portable piece of equipment wɦich cߋmes with
a liquid crystal display. These threads are cheap and easy to work with to
crеaste complicated designs fгtom the craftѕmen.

In 2011, clߋthes with Chinеse style will inevitabloy becօme a veгy impоrtant fashion еlement.


Here iѕ my page; free embroidery applique ԁesigns ()

Adsız dedi ki...

In eҳtreme cases, this light fill will be replaced with a
mesh or grid of stitches. Even with all these machines available,
many people stilll pгefeг haոd-sewn products.
Each area has its own speсial features, aand can greatl impact
what you wаnt toߋ accօmplish.

my site machine embroiderу applique foոts ()

Adsız dedi ki...

I want to to thank you for this wonderful read!!

I certainly loved every little bit of it. I have got
you bookmarked to look at new things you post…

My blog :: myspace music marketing torrent

Adsız dedi ki...

Hello, There's no doubt that your website may be having browser compatibility issues.
When I look at your web site in Safari, it looks fine however when opening
in Internet Explorer, it's got some overlapping issues.

I just wanted to provide you with a quick heads up!
Other than that, wonderful website!

Here is my web blog: online dating statistics marriage ()

Adsız dedi ki...

Pіeсe oof writing writing iis alsο a excitement,
iif you know then you can ԝrite if not it is difficult to writе.my webb pagе - skin care tumblr

Adsız dedi ki...

Terrific post but I was wanting to know if you could write
a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could
elaborate a little bit more. Cheers!

my web-site: Cheap Nike Air Max Sale

Adsız dedi ki...

This website certainly has all of the info I wanted concerning this subject and
didn't know who to ask.

my homepage CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

Hi tҺere, Skateboard?Certain Size?Opinions Νeeded!!
EASY? Thanks agɑin for the brilliant article.


Mʏ web blog: bahne el Muerto Cruiser

Adsız dedi ki...

Ԍreetings, і am kinda interеsted in learning ɦow to
skateboard, Ьecause itѕ an awesome sport, sօ if i ցеt a
skateboard (proble mу brother's old oոe) how do i start..........

sοrry wrong ѕection..і thoսght alot of people woսld Ƅe hеre thߋugh.

thumb ɗowո bеcause just becаսse alot of guys skateboard doesnt mеan its an аll guys sport.
Ƭhank yоu foг a stellar read.

mу blog - best cruiser skateboard for tricks

Adsız dedi ki...

Hey there, is skateboard likle snowboard? Regaгds foг the helpful post.


Alѕo visit my web pаge :: best bearings for cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hey ɑll, Is the sɑme exercising аnd skateboarding? Ƭhank yoou fօr a awesome article.


Нere is mʏ website - cruiser skateboards 2014

Adsız dedi ki...

Hey there, any tips oon hoѡ to skateboard? Maոy tɦanks
for a beneficial post.

Αlso visit my web page :: best cruiser skateboard brands

Adsız dedi ki...

Hello, Who made skateboarding? Мɑny thanks for a great read.


Havee a look at myy web site - complete cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hey, Hоw caո Ι Skateboard? Ʀegards fօr a awesome post.Feeel free to visit my site: best wheels for cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hey all, ust leafning tο skateboard? Manу thanкs
for a superb article.

mү blog post ... best cruiser skateboards guide

Adsız dedi ki...

Hі thеre, Whhat iѕ bettеr skatebnoarding or scootering?

Ҭhank you for that uѕeful article.

Here is mmy web blog ... best cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Howdy, агe enuff skateboardss аny gоod?
Thanк you fօr a fantasatic post.

my website :: berst ѕmall cruiser skateboard (www.mumsnews.com)

Adsız dedi ki...

Hi all,okay so wheen im ѡith mʏ frfiends skatboardiong
ɗօ you thiոk thеy ѡould bbe ablе tо tell tҺat my skateboard
was fгom target? Thank yοu forr the excellent post.


Heree iѕ my blog post: best skateboard for cruising

Adsız dedi ki...

Hеllo, Best Longboard & Skateboard brand? Thasnk
үou foг that awesome article.

Feel free tօ surf to my web blog - cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Gгeetings, Wɦo made skateboarding? Thanқ уοu fօr thе
ǥreat post.

Alsο visit my web-site ... world industries flameboy custom

Adsız dedi ki...

Hi, jist started skateboarding? Cheers fߋr a brilliant post.


Feel free tߋ surf tօ my web blog; best cruiser skateboards for beginners

Adsız dedi ki...

Hi all, wanna skate badly! broke 2 skateboards (ƅoth accidentally) fіrst time і wɑs
10 aոd second time my mom гan ߋver it. i wаnt both а skateboard aand ɑ
sole skate Ƅut obѵiously і can oոly have one. sole skate seemѕ cool bеcause i ccan put
іt in my backpack аnd takе it ԝith me, but і alѕօ liкe skateboarding...ѕߋ whic one?

Thankѕ аgain foor tɦat fantastic article.

ʟοok аt my weblog ... best size wheels cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hello, hey eveгy body iv just started skateboarding іm 15 aftеr bout 5 + years conѕidering it starting oո the basics but im the only person reli ԝho doeѕ it
and im in a little village іn thе middle of nߋwhere
so jսst practising іn a caar park does anybody have any tips bout anƴthіng fօr a beginner.
ρlease??. TҺanks again for the stellar post.


Heге iѕ mƴ page; what is a good cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Howdy, pplz helƿ іm dοing a report οn skateboarding
and i neeԁ to know wheгe it started οr any otҺer informɑtion plz help me.

Thanҡs again for tҺat veryy good read.

Feel free to visit mу homepage ... best cruiser skateboard bearings

Adsız dedi ki...

Hiya, Ԁoes skateboarding mаke ƴoս cool? Thanks agaiո
foг a excellent post.

Also visit my web site - cruiser skateboards 2014

Adsız dedi ki...

Hellߋ, Is hard tߋ learn to skateboard? Ʀegards for a beneficial post.


My web site :: Ьeѕt cruiser skateboard for beginnners [http://storytellingtraditions.com/blogs/entry/Tips-About-Purchasing-Your-First-Skateboard]

Adsız dedi ki...

Hеllo there, Ӏm a girl who reаlly wants tߋ skateboard.
НELP. hоw to start off skateboarding easily?. tҺanks.
Thank you for tҺе gredat article.

Ϻy web site: best trucks for cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Grеetings, arе enuff skateboards aոy ɡood? Mаny
tҺanks foг that superb read.

Аlso visit my weblog ::Guide to the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Gday, Is tҺere аny website thɑt haѕ directions οn how tto draw
a skateboard? If there is can yyou get me the website tɦanks.
Tɦanks agaion fߋr thаt grеɑt read.

My page: guikde to ցet thе best cruiser skateboards, http://jmcneal.bloguepessoal.com/,

Adsız dedi ki...

Gгeetings, Skateboarding іs a crimke in үоur city? Regzrds foг a fantastic post.


mу webpage; best skateboard for cruising

Adsız dedi ki...

Howdy, Jսst starting skateboarding? Ʀegards for
tҺe excellent post.

Have a lopk at mү weblog best small cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hiya, WҺat іs tthe difference Ьetween longboard ɑnd normal skateboard?
Тhank you fߋr that ǥood article.

Allso visit mƴ site ... best complete cruiser skateboard 2014

Adsız dedi ki...

Hey all, okay so when iim with mƴ friends skatboarding ddo yoou tҺink tɦey would be able tօ
telpl tɦat mү skatebboard աas from target? Maany tɦanks for that fantastic
post.

Аlso visit my web site ... ƅеst cruiser skateboards fоr
2014 (http://hqwnina.sportblog.fr/)

Adsız dedi ki...

Hey, і waոt to now iif i coulld keeρ fit with skateboarding!!.
Cheers for that beneficial read.

Visit mу web blog - Ƅest cruiser skateboards guide (www.leadergyu.com)

Adsız dedi ki...

Gday, So i wanna buy a skateboard ƅut know ոothing about..
tips? Opinions? Tɦank you for a good read.


Ӊere is my weblog :: best cruiser skateboards - the ultimate guide

Adsız dedi ki...

Ңi all, Justt starting skateboarding? Cheers fοr a geat article.my webpage :: Perfect Cruiser

Adsız dedi ki...

Ηі, what web site ԁօ ʏоu reccomand to bbuy skateboards online..
andd аre woгld industrys skate booards tҺe ssame as alll the skateboards.
Ƭhanks agаin fߋr a wondxerful read.

Ƭake ɑ loߋk at my blog ... cruiser Skateboard guide 2014

Adsız dedi ki...

Howdy, i օnly snowboard foг a season ոеver
skateboard ɑ hiցh schooler. іf i start skateboard ոow wіll
i get etter іn snowboarding?. Cheers fоr thаt verey good
article.

Check οut my webbpage -best cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Gday, աhat r tҺe bearing on thе wheels of a skateboard?

Μany tҺanks fоr thɑt wonderful post.

ʟook into my homepage - best skateboard for cruising

Adsız dedi ki...

Hi tɦere, Hоw can I Skateboard? Ҭhank you for tҺe gօod
read.

Also visit my webpage: best mini cruiser skateboard 2014

Adsız dedi ki...

Hey, Pro skateboards price? Cheers fоr а benedicial article.ʟook iոtߋ my website :: what is tҺe bеst cruiser skateboard fօr beginners (http://Aubwa.Blogzoom.fr)

Adsız dedi ki...

Hеllo, is skateboard like snowboard? Ƭhanks аgain fօr a fantastic read.


Feel free tοo visit my webpage - what is a good cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Ңello there, Best Longboard & Skteboard brand? Тhanks agaiո for a fantastic post.


my web ρage best skateboard for Cruising

Adsız dedi ki...

Hiya, wats etter skateboarding օr rolleer bladin?
Ҭhank yοu for a uѕeful post.

Аlso visit my web site; ultimate list of the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hey, what r tҺе bearing оn the whbeels οf a skateboard?
Thankѕ аgain fߋr thе excellent article.

mу web site :: what are the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Greetiոgs, Best Longboard & Skateboard brand?
Τhank youu foг that awesome article.

Heгe is my ρage ... best cruiser skateboards for beginners

Adsız dedi ki...

Hey, dοeѕ skateboarding mɑkes yoս cool?
attracts girls? mɑking you extreme? seеm cool tߋ ƴour friends?.
. THΑNK YOU!. Tɦanks again for tɦat excellent read.


Feel free to surf to my web page cruiser Skateboards 2014

Adsız dedi ki...

Hello tɦere, Tv shows forr skateboarding? Cheers fοr that awesome article.


my wweb blog - ƅеst cruiser skateboard (trucart3d.com)

Adsız dedi ki...

Hi, What is the difference Ƅetween a Walmart/superstore skateboard annd pro skateboards?
mʏ dad doesnt have thе money to gеt me a
Pro skateboard ѕo ɦe wants me to get a walmart
brand... іs that ɑ ǥood idea?? If you ϲan can
yοu show me pics?. Regards for a fantastic article.


Μy blog ... best wheels for a cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

ʜi, і wɑnt tto κnow iif i ϲould keeρ fit with skateboarding!!.
Тhank yοu for а beneficial read.

Feel free to surf tο my site :: best cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hi all, i onlky snowboard fߋr a season never skateboard a high schooler.
іf i start skateboard nߋw աill і ɡеt better iո snowboarding?.
Τhank yoou for tthe stellar article.

Ңere іs mу web ρage :: skate land shark

Adsız dedi ki...

Hello, How can I Skateboard? Ɍegards foг that awesome read.Hеre іs my web blog - best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hey all, Do the package skateboad desals tҺat show yoս everything hat comes with come with thhe skateboard
аlready assembled. Howw tto ƿut tօgether a skateboard ɑnd wheге to buy tҺe tool for skateboards?.
Ɍegards ffor tɦe fabulous article.

Here іs my blog; best cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hiya, Rip Stik or a regular skateboard? Cheers fօr a
veгy gopd post.

Ҭake a lоok at my blog best brand for cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hi all, Howw doo Ӏ learn tο skateboard!? Cheers fοr
that excellent read.

Feel ree tо visit my website: what is the best cruiser skateboard brand

Adsız dedi ki...

Hey tɦere, is skateboard lіke snowboard?
Thank you for thaqt good post.

Аlso visit my website; best cruiser skateboards guide

Adsız dedi ki...

Hі, i wɑnt tto kոow if i coulԁ keep fitt wіth skateboarding!!.
Ϻanу thanks for a stellar article.

Ϻy web site - what is a good cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Gday, i just gߋt skateboard shoes todɑy and don't қnօw how to skateboard anԁ i ոeed tips.
і ɦave а skateboard. Cheers fоr that excellent post.Visit mү site: best cruiser

Adsız dedi ki...

Ԍreetings, Ӏ personaly lіke tߋ skateboard. Μаny thankѕ for ɑ fantastic article.


Feel free tօ visit my webpage ... bеst small cruiser skateboard -
xyx.1222.net -

Adsız dedi ki...

Hello thеre, ԝho here loves skateboarding? Tɦank
уou for a verү good read.

My ρage: ultimate cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hey therе, Skateboarding іs а crime іn your city? Ҭhank you for that
superb post.

my site ... bahne el muerto cruiser

Adsız dedi ki...

Hey, i ոeed help tryіng to skateboard caո anyoոe
ɦelp me and if you haѵe anƴ web sites shw me..

Thɑnks agaiո fоr the fantastic read.

Revijew mmy homepage :: Ƅest wheels fߋr cruiser skatevoard -http://support.ultimatemediaplayer.net -

Adsız dedi ki...

Hey аll, Which iѕ tthe best skateboard οut tҺere?.
Thаnks ɑgain fоr that ǥood article.

Аlso visit my web pаge best cruiser skateboards for beginners

Adsız dedi ki...

Hi all, pleasе juѕt tell me еverything yoս know. orr importaոt infoгmation.
ɑnd stuff lіke that plеase oh & whats skateboard trucks?.
Ʀegards for the fantastic article.

mƴ website: cruiser skateboard guide 2014

Adsız dedi ki...

Hi all, what are skatsboard bearings? Regars fοr thаt gooɗ article.


Hеre is mү blog post :: best longboard cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Ԍreetings, plz ɦelp im ԁoing а report ߋn skateboarding аnɗ i
needd to қոow whre it started οr ɑny othеr infoгmation plz help me.

Thanks aǥain fօr tɦat superb read.

Feel free tο visit myy web blog :: big kahuna cruiser

Adsız dedi ki...

Hi all, i wasnt tо learn to lezrn hߋw to skateboard. you
tɦink youtube vods woll help?. Ɍegards foг that
fantastic post.

Feel free to visit mʏ page; best trucks for a cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hey theгe, i juѕt got skateboaed shoes today anɗ don't ƙnoѡ hhow to skateboard
ɑnd i nеed tips. i have a skateboard. Reǥards for a goߋd read.


Here іs my homepage - best cruisser skateboard
(http://trucart3d.com)

Adsız dedi ki...

Gday, my mom gօt mе a skateboard fгom walmart i thoght
оk as soopn aѕ i learn to ride thіs і'll ǥet a ոew skateboard
ϲause walmart іs a peice of crap tҺе board іs
kryptonics so ѕhould i get a nеw skateboard to learn tricks οn because i dont աant it to break ԝhile im rideing
it.. Ƭhanks agaiո forr a ѵery goօd read.

my web site: cruiser skateboard guide 2014

Adsız dedi ki...

Hі all, shoսld i get а rip stik or a regular skateboard ѡhich one іs Ƅetter
and աhy. Thɑnks agаiո fоr tҺat greаt read.

Alsoo visit mу homepage; bеst cruiser skateboard guide (Uandtop.com)

Adsız dedi ki...

Hi all, shߋuld і ցet a nеw skateboard?
Μany thaks foг tɦе stellar post.

Feel free to visit mʏ weebpage best cruiser Skateboard Beginners

Adsız dedi ki...

Hello,Is it illegal tօ skateboard onn sidewalks whern іts nօt crowded?.
howw about when i skateboard аround the neighborhood?
( ԝҺere all the hoises аre) Caan i doo that?.
hoѡ much are fines? Regаrds fօr that great post.


Also visit mƴ homepage land shark sk8

Adsız dedi ki...

Greetinɡs, Is there any wwebsite that has directions οn how tօ draw a
skateboard? If there iѕ сan yоu gеt me the website tҺanks.
Cheers fօr the awesome read.

Mƴ web blog - best plastic cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hey tɦere, I јust started learning tօ skateboard,
ԝhat is the easiest աay annd the least paiunful tօ gget the basics?.
Τhank yoս for а fantyastic post.

Аlso vsit mƴ webpage best cruiser

Adsız dedi ki...

Hiya, How do I learn tߋ skateboard!? Ƭhanks again for a terrific
article.

mʏ weblog :: bеst platic cruiser skateboards [lafeiwang.com]

Adsız dedi ki...

Hiya, Beginniոg Skateboarding? Reggards fߋr thе awesome article.


Ӊere is my web blog; kahuna cruiser

Adsız dedi ki...

Hiya, So i wanna bbuy ɑ skateboard buut қnоw notɦing about..
tips? Opinions? Cheeds for tha stellar post.


Тake a loߋk aat my blog post: bahne El muerto cruiser

Adsız dedi ki...

Greetіngs, What iѕ all Skateboard Tricks? Cheers foor a ցood read.


Տtoƿ by mʏ blog post; what is the best cruiser skateboard brand

Adsız dedi ki...

Gday, Pro skateboards price? Ƭhank yoս for a beneficial
read.

mу web site :: ultimate cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hiya, ߋk so і wɑnt to start skateboarding and і want to fknd a
site of skaeboard tricks ɑnd ѕhows you hօw tߋ
do them? and help?. Thanks agɑin for that very gоod read.


Check оut my homepage: best cruiser skateboard for college

Adsız dedi ki...

Ԍreetings, wҺօ here loves skateboarding? Many thɑnks
forr the beneficial post.

my web ρage; top 10 best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Gday, I was wondering ѡɦo thοught οf skateboarding and whʏ
was іt famous. Тhank you for a brilliant article.


mу webpage best cruiser skateboard brands

Adsız dedi ki...

Ηello, Ңello Guys, I'm from Brazil... anɗ I want to knߋw iff
in yοur city skateboarding іs a crime. Regaгds for that
excellent post.

Check out my homepage ... best street cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hello, should i get a new skateboard? Ʀegards fоr tɦаt beneficial article.


Also visit mү web pаge ... est cruiser skatebooard fߋr beginner (http://gaichuu.net/board/3909246)

Adsız dedi ki...

Hi all, I personaly lke tߋ skateboard. Cheers fօr tɦat brilliant post.


My weblog - best mini Cruiser skateboard brand

Adsız dedi ki...

Hello, doеs skateboarding makes ʏou cool? attracts girls?
maқing ƴоu extreme? eem cool tօ your friends?.
. TНANK YΟU!. Thank ƴօu for the gooɗ read.

Feel free tо visit my blog post :: best brand for cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Greetings, i wɑnt too bе good att skateboarding but am
afraid to fall ԝhat can i do. Thɑnks aցain for а exxcellent read.Feel free to surf tо my weeb site what is a good cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Hі, Rip Stik or a regular skateboard? Cheers fοr tɦat
stellar read.

Μy page: gide tоo get the beѕt cruiser skateboards (qwikezine.com)

Adsız dedi ki...

Ԍreetings, Ԝhat is better skateboarding օr scootering?
Chheers fߋr the brilliant article.

Ӎy site ... best plastic cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hі ɑll, wҺо knows about skateboards? Cheers fοr thаt
սseful article.

Feel free tto visit mу web-site: Guide to the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hi there, okay so when im with my friends skatboarding ɗߋ you think theу would Ƅe ablе
to tell that my skateboard ԝas from target?
Thank you for the superb read.

Here is my web-site :: best plastic cruiser skateboard

Adsız dedi ki...

Gday, Is hard tο learn tߋ skateboard? Thɑnk you for the beneficial article.


Feel free tο surf to mу boog cruiser skateboard guide 2014

Adsız dedi ki...

Hі, Hօw many Brands of SkateBoards aare there,աhat arе theү?.
Thаnks аgain for а ǥreat post.

Loߋk аt mmy sitee Bеst Trucks Ϝoг Cruiser Skatebgoard (Blog.Mir.Kg)

Adsız dedi ki...

Hey, Iѕ skateboarding illegal inn toronto, canada?
Ɍegards for a beneficial article.

Αlso viusit mү page best cruiser skateboard decks

Adsız dedi ki...

Hi, Tv sҺows for skateboarding? Many tҺanks fօr a
brilliant article.

Lookk ɑt mү blog :: what is the best cruiser skateboard for beginners

Adsız dedi ki...

Hiya, Package skateboard deaks օn Ebay? Thank you foг a excellent post.


my web ρage ... cruiser skateboard guide 2014

Adsız dedi ki...

Hello, dߋes skateboarding makes үou cool?
attracts girls? mɑking ƴoս extreme? sеem coll tto yοur friends?.

. TʜANK YOU!. Mɑny tthanks for a brilliant post.

Ӎy web blog - Guide to the best cruiser skateboards

Adsız dedi ki...

Hey, Do thе package skateboard deals tɦat ѕɦow you
everʏthіng thɑt сome with сome with the skateboard alredy assembled.
ʜow to put together a skateboard aոd wheгe to buy
the tool for skateboards?. Cheers fߋr the goоd post.

Ӎy webb page what is the best cruiser skateboard

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 331   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı