29 Nisan 2012 Pazar

KADİR SURESİ

KADİR SURESİ

Biz onu Kadir gecesinde indirdik. 
İnsanın yaşamını cennetleştiren, Yaratılmış ve Yazılmış Kitaptan çıkarılan evrensel manalar, ilkeler, aradığı çözümler Kurandır. Kuranın indiği, onunla buluştuğu anlar, geceler kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kuranı ikra yapmayan, okuyup, anlayıp düşünüp ibret almayan, bu ölçütleri yaşamına geçirmeyen, Kuranlı yaşamın kıymetini bilemez, anlayamaz. 
Hala Kuranı anlamaya, kıymetini kavramaya, idrak etmeye, yaşamına hakim kılmaya çalışmayacak mısınHer gününü kadir, kıymetli yapmayacak mısın? Her anını, Kuranı yaşayarak,  kadir gecesi yapmak senin elindedir.

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Kuranlı geceler, Kuranın gündem yapıldığı vakitler, Kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, Kuran değerlerinin, ölçülerinin yaşama geçirildiği, gereğince uygulandığı hayatlar; bin aydan, Kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.
Bunları diğer insanlarla paylaşmak, anlatmak, örnek ve öncü olmak da bin aydan, ömürden DAHA DA faydalıdır.

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın ikra yapıldığı, sorunlara sıkıntılara sabırla, fedakarlıkla, özveriyle çözüm arandığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, manası, ilkeleri, hedefi, amacı, insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, motive eder, ruhunu kaplar, yaşamını nurlandırır.

Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, karanlıklar giderilinceye, doğru manalar yaşamını nurlandırıncaya, hayatını Kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.

                                               ***KADİR SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI

rtfSelectedTabRef*17*5*5*097.005*Kadir 1-5**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*5*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*97.1*

(٩٧-١)
97.1*************اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف
ٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ
97.1 - İnnâ enzelnâhu fî leyletil gadr.
S Ateş - Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik.
YB- Biz onu kadr/ölçüt gecesinde indirdik
Bu ayetle ilgili olan diğer ayetler: (2:185; 14:1; 44:1-4; 81:17-19)

·         Nezale: İnmek, indirmek, menzil, yörünge, yaratma, ağırlama, yemek, nimet ikram.  Nüzul” sözcüğünün esas anlamı “hulûl [girmek, içe işlemek, nüfuz etmek]” demektir, bu anlamdaki “giriş”, “duhul” sözcüğüyle ifade edilen “giriş”ten farklıdır. Hulûl etmek, gizlice, haber etmeden, fiziksel bir etki yapmadan girip girdiği nesnenin her bir zerresine homojen olarak yerleşmek şeklinde bir giriştir [İbn Menzur; Lisanü’l-Arab Cilt.8, S.523, Darülhadis Kahire-2003]. Nitekim Mümin sûresinin 15. âyetinde ruhun hulûlü [içe yerleştirilmesi] “تنزّل - tenezzül” sözcüğüyle değil “القائ - ilqa [koymak, bırakmak]” sözcüğüyle ifade edilmiştir.HYılmaz. İndirmek, öğretmek, vermek, bahşetmek, ikram, nimet anlamına gelmektedir. MOkuyan.

·         Kadera: Ayarlama, takdir, daraltma, kısıtlama, kaderini çizme, ölçme, ölçü, kıymet, azamet, şeref, güç, kudret, tayin etme, miktar, süre, takat, tencere, kazan,

rtfSndPly*97.2*
(٩٧-٢)
97.2*************وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
97.2 - Ve mâ edrâke mâ leyletul gadr.
S Ateş - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
YB- Ölçüt/kadr gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? / Ölçüt gecesinin ne olduğunu Allah’tan başka sana kim anlatabilir ki?

 rtfSndPly*97.3*
(٩٧-٣)
97.3*************لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ
97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.
S Ateş - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
YB- Ölçüt/kadr gecesi bin aydan daha hayırlıdır. / Her şeyin doğru ölçüsünün ne olduğunun belirlendiği an bin (ölçütsüz) aydan daha hayırlıdır.

·         Elefe             : Sevgiyle toplama, telif, birbirine katma, alıştırma, sevdirme, binlerce
·         Şehera          :Ay, hilal

 rtfSndPly*97.4*
(٩٧-٤)
97.4*************تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ ف
ٖيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ
97.4 - Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ biizni rabbihim, min kulli emr.
S Ateş - Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.
YB- Her bir iş için içindeki melekler/yasalar/güçler ve bilgi/ruh Rablerinin izniyle indirilirde indirilir.

·         Nezale: İnmek, indirmek, menzil, yörünge, yaratma, ağırlama, yemek, nimet ikram.  Nüzul” sözcüğünün esas anlamı “hulûl [girmek, içe işlemek, nüfuz etmek]” demektir, bu anlamdaki “giriş”, “duhul” sözcüğüyle ifade edilen “giriş”ten farklıdır. Hulûl etmek, gizlice, haber etmeden, fiziksel bir etki yapmadan girip girdiği nesnenin her bir zerresine homojen olarak yerleşmek şeklinde bir giriştir [İbn Menzur; Lisanü’l-Arab Cilt.8, S.523, Darülhadis Kahire-2003]. Nitekim Mümin sûresinin 15. âyetinde ruhun hulûlü [içe yerleştirilmesi] “تنزّل - tenezzül” sözcüğüyle değil “القائ - ilqa [koymak, bırakmak]” sözcüğüyle ifade edilmiştir.HYılmaz. İndirmek, öğretmek, vermek, bahşetmek, ikram, nimet anlamına gelmektedir. MOkuyan

Ayetin başında tenezzelü fiili kullanılmış olup, 41Fussilet 30-32 ve 19 Meryem 64 de de bu inişin devam etmekte olduğunu ifade eden netenezzelü kalıbı kullanılmak suretiyle meleklerin inişinin devam etmekte olduğu vurgulanmış ve böylece hayatını vahiyle şekillendiren her insana meleklerin inmesi her zaman mümkündür MOkuyan. Buradaki melekle kastedilen kuran ayetleri olmalıdır. Kuran ayetini ikra yapanlara bu eylemi yaptıkları sürece ayetler bir anlamda âlemlerine iner, hulul eder, nüfuz eder.

·         Meleke: Mülk, sahip, meleke, yetenek, hükümdarlık, malik olma, memlük(Köle), melek, melik, sultan, iç yüzü, iktidar, güç, tasarruf gücü, elçi, haberci, ayet,

Meleklerin nüzulünü [hulûlünü] konu alan aşağıdaki âyetlerden bazılarında “melek” sözcüğü “elçiler [haberciler]” anlamında, diğer bazılarında da “yönetim güçleri” anlamında kullanılmıştır. ملك - Melek” sözcüğünün “elçiler [haberciler]” anlamında kullanıldığı âyetler:
o    Kullarından dilediğine melekleri, emrinden [kendine özgü iş] olan ruh ile “Gerçek şu ki: Benden başka ilâh yok, o hâlde benden sakının” diye uyarmaları için indirir/ hulûl ettirir. Nahl; 2.
o    Şu bir gerçek ki, “Rabbimiz Allah’tır” deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler iner durur [hulûl eder durur] ; “Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz size, dünya hayatında da âhirette de [yol gösteren, yardım eden] Yakınlarız. Orada sizin için nefislerinizin arzuladığı şey var. Orada sizin için istediğiniz şey var. Gafur ve Rahîm Allah’tan bir ikram olarak…” Fussılet; 30 32.
o    Hani sen inananlara, “Rabbinizin indirilen/ hulûl ettirilen üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi?” diyordun. Âl-i Imran; 124.
Melek” sözcüğünün “yönetim güçleri” anlamında kullanıldığı âyetler:
o    Biz melekleri ancak gerçekle indiririz ve o zaman, asla göz bile açamazlar. Hicr; 8.
o    Hani elçiler onlara önlerinden, arkalarından gelerek şöyle demişlerdi: “Allah’tan başkasına ibâdet/kulluk etmeyin!” Şöyle cevap vermişlerdi: “Eğer Rabbimiz isteseydi, kesinlikle melekler indirirdi. Bu yüzden biz kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyleri inkâr ediyoruz.” Fussılet; 14.
o    Ve: “Ona bir melek indirilseydi ya!” dediler. Eğer böyle bir melek indirmiş olsaydık iş mutlaka bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz bile açtırılmazdı. En’âm; 8.
Dolayısıyla “melek” sözcüğünün, “elçiler [haberciler]” anlamında kullanıldığı âyetlerde bu sözcükle kastedilenler “Kur’ân Âyetleri”dir. Talâk suresinin 10 ve 11. âyetlerine göre zaten Kur’ân’ın bir adı da “rasül [elçi]”dür. Bu elçi [haberci], toplumun canı demek olan güvenilir ve kutsal bilgiler içermektedirHY. Kuran elçi, melekler ayet, ruh da ayetlerin taşıdığı ölçütler olarak alınabilir.

·         RaveHa: Ruh, gidiş, akşam dönüşü, rahmet, yardım, rüzgâr, ferah, gizli kuvvet, latif husus, koku, rızık, can, canlılık, duygu, karakter, vahiydir.

Ruh Sözcüğünün Kur’ân’daki Kullanımı : Ruh, vahiy anlamında alınabilir, 40Mümin 15, 42Şura 52, 16nahl 2 de meleklerin ruhu indirdiğinden söz edilmesi de bu ayette vahiy anlamında kullanıldığına delildirMOkuyan. Akleden kalbin hayat soluğu olan vahiy oılmalıdırMİslamoğlu. Ruh” sözcüğü Kur’ân’da “İlâhî esinti, vahy/bilgi” anlamında kullanılmış, vahyin bilgisizlikten dolayı ölü sayılan kalbe hayat verdiği, canın bedendeki işlevi ne ise vahyin de insanlık için aynı işlevi gördüğü, bu işlevi dolayısıyla bireyi ve toplumu kokuşmaktan koruduğu düşünülürse, “ruh” sözcüğünün sözlük, ansiklopedik ve dinî terim anlamlarıyla Kur’ân’daki anlamı arasında bir paralellik var gibi gözükebilir. Ancak sözcüğün kullanıldığı âyetler incelendiğinde, bu paralelliğin “ruh”un ne olduğu konusunda değil, sadece insan üzerindeki etkileri konusunda olduğu anlaşılır. HY.
o    Ve sana ruhtan sorarlar. Deki: “Ruh Rabbimin emrindendir [işindendir] . Size ise az bilgiden başka, bir şey verilmemiştir.” İsra; 85.
o    Refi’dir, dereceleri yükseltendir, Arş’ın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarmak için kendi emrinden/ kendi işinden olan ruhu kullarından dilediğine ilka eder [bırakır] . Mümin; 15.
o    İşte böylece sana da kendi emrimizden [kendi işimizden] olan ruhu vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle kılavuzladığımız bir nur [ışık] yaptık. Hiç kuşkusuz sen de dosdoğru bir yola kılavuzluk etmektesin. Şûra; 52.
o    Allah’a ve âhiret gününe inanan bir topluluğu, Allah’a ve elçisine karşı çıkanlarla sevgiye dayalı bir dostluk kurmuş olarak bulamazsın. Bunlar onların ister babaları olsun, ister çocukları olsun, ister kardeşleri olsun, ister akrabaları olsun. Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendisinden olan ruh [güvenli bilgi] ile desteklemiştir. Onları, sürekli kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır. İşte bunlar Allah’ın hizbidir [yandaşlarıdır] . Dikkat edin, Allah’ın hizbi [yandaşları] başarıya ulaşanların ta kendileridir. Mücadele; 22.
o    Kesin olan şu ki, o, âlemlerin Rabbinin indirmesidir [hulûl ettirmesidir]. Onunla “güvenilir ruh” indi [hulûl etti] . Senin kalbine ki, uyarıcılardan olasın. Şuara; 192–194.
Şuara sûresinin 193. âyetinde ise “er-ruhu’l-emin” tamlamasıyla kullanılarak bu bilgilerin [ruhun] “en güvenli, en yararlı bilgi” olduğu vurgulanmaktadır. Şuara sûresinin 193. âyetinde geçen “er-ruhu’l-emin” ifadesini Cebrâîl olarak yorumlamak ve birçok mealde olduğu gibi âyeti “Onu Ruhu’l-Emin [Cebrâîl] indirdi” diye çevirmek yanlıştır. Zira âyetteki “نزل - nezele” geçişsiz fiilini sanki geçişli imiş gibi anlamlandırmak, her şeyden önce âyetin lâfzî manasına aykırıdırHY. Melekler ve ruh iner ayetini de dikkate aldığımızda, meleklerin ayetler, ruhunda bu ayetlerin taşıdığı içerik, ilke, ölçüler vb olduğu düşünülmektedir.

 (٩٧-٥)
97.5*************سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
97.5 - Selâm, hiye hattâ matleıl fecr.
S Ateş - Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!
YB- Bir esenliktir o şafak sökene kadar/aydınlığa kavuşuncaya kadar
·         Sıleme: Salim, selamet, sağlam, sıhhatli, sulh, eman, kurtuluş, boyun eyme, teslim olma, has olan, ait olan, selamlaşma, ismi ilahi, ulaşma, İslam,
·         Talea: Tulu etme, doğuş, hurma çiçek tomurcuğu, haberdar etme, bildirme, çıkmak, bakmak, bilmek, örtmek, farkına varmak, işlemek,
·         Fecera: Fışkırmak, akıtmak, yarılmak, akmak, günahlara dalmak, haktan dönmek, tan yerinin ağarma zamanıdır ki biz buna şafak de­nir. Oysa şafak Arapçada, Güneş battıktan sonra ufukta kalan kızartıya denmektedir.ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

(٩٧-١)
97.1*************
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

97.1 - İnnâ enzelnâhu fî leyletil gadr.

S Ateş - Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik.

 rtfSndPly*97.2*
(٩٧-٢)
97.2*************
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

97.2 - Ve mâ edrâke mâ leyletul gadr.

97.2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

 rtfSndPly*97.3*
(٩٧-٣)
97.3*************
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ

97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.

97.3 - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

 rtfSndPly*97.4*
(٩٧-٤)
97.4*************
تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فٖيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

97.4 - Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ biizni rabbihim, min kulli emr.

97.4 - Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.

 rtfSndPly*97.5*
(٩٧-٥)
97.5*************
سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

97.5 - Selâm, hiye hattâ matleıl fecr.

97.5 - Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!

573 yorum:

1 – 200 / 573   Yeni›   En yeni»
adnan ve okuma arkadaşları dedi ki...

kadir suresini neden hep farklı anladık.

bir gece o da gizli, ramazanda gizli böylece her ramazan gününün iyi değerlendirelim diye hikmetidir şeklinde anladık.

böyle okudum, böyle anlatıldı.
şaşkınlığımı mazur görün.

o gecede indi o gece kutsal ogece iyi ihya ettin mi tamam o geceye denk gelmek amacıyla her ramazan gecesini değerlendir ki o gece bereketinden yararlan. ya denk gelemezsek :???????

düşünmemek, sorun bu katılırsınız .
oysa kadiri böyle anlammak kuranı okuduğumuz daha doğrusu kuranı içimize indirdiğimiz anlar kadir anları.
kurana göre yaşadığımız, kuranlı yaşam günlerimiz kadirli kıymetli anlar.

Kuran süreleri yaşamı düzenliyor.
biz ve dostlarım her anını kadirleştirmenin elimizde olduğunu anladıktan sonra kuranla geçen vakitlerimiz anlarınmız yaşamımız hayatımızı kuşatmaya başladı.
allah razı olsun.

musa dedi ki...

kadir gecesi kutlamaları ne olacakç
yıldönümüğ,
yaş günü katama yatmazdı da günah diye bir şey diyemezdim.
ramazanda her geceyi ihya edelim diye gizli olmasına da bir anlam veremezdim hikmeti bu olsa da falcılık gibi, piyango gibi
olmaz derdim de sesim çıkmazdı.

kadir gecesinin bu anlamı kafama yattı.
imtihan olanın elinde olmalı kadir yapmak ta şer yapmakta bu daha ku-rani .
sağolan arkadaş.
kadir vakti elimde kuranı okurda hayatıma indirirem o yaşadığım anlar kıymetli oluyor zaten.

biz düşünemedik korktuk günahtan vatandaştan sen söylemişsin ya iyi oldu.

tümünü kaç kez okudum.
iyi çalışma yapmışsın.

helal olsun.

adsız dedi ki...

kadir gecesi yok mu yani.

ramazan da son 10 gece bu geceyi arayıp durduk bu ne olacak.
yani her gece kadir olur mu yani.
kuran okur. yaşarsak o zaman kadir sevabı mı alacağız.
bu daha karlı.
sorumlusu sensin haa.
ben de okur birde de yapacaktıom.
okuduklarımı içime indirirsem.
ne demek yani kurana göre yaşarsam o zamanda kadir sevabıu var demek.
oh oh ne güzel.
yakana yapışırım bilesin.
şaka şaka
ben de aklıma yattı ha.
teşekür edelim bari sagol.

mavy dedi ki...

siz kadir gecesi yok mu diyorsunuz.
kadir gecesni nasıl yok edersiniz.
anlamayorum.

maho dedi ki...

mavy sen kadir gecesini yok mu ediyorsun diyorsun ya.

adam kadir gecesini yok etmek değil,
klonlamış.
değil yok etmek, çogaltmış.
kuranı okudunmu olmuyor, anlamakta yetmiyor.
ee ne yapacaksın, kuranı yaşarsan o zamanların kıymetli oluyor.

işi zorlaştırmış.
ne güzel okuyup geciyorduk.

ama burda maydonoz olanlar var yanımda diyorlarki,

adam haklı. hem de doğru söylemiş.
kuranı oku oku, sonra bildiğin gibi yaşa niye kıymetli olsun, kadirli olsun olmazki,
ne zaman kuranın dediklerini yaşarsan kurana uygun yaşamaların kıymetli değerli olur, Allahın kabul edeceği, değerli kılacağı zamanlar da kurana uygun yaşadığımız zamanlar olur. kadirli, kıymetli zamanlar de onlardır. sevap dediklerimizde odur.

maydonozların fikrine katılmamak mümkin değil.
allahın deddiklerini yaparsan allah bizede kıymet verir, kuranı okuyup yaşarsak o günlerde kıymetli allah indinde de kadirli olur.

adama kızmıştım ama maydonozların açıklaması beni de ikna etti.
şimdi kadirli vakitler elde etmenin yarışına geçiyoruz.
adamı sevdim.
kuran okumaya, anlamaya ve yaşamaya başlayalım.

ne demişti
gelin kuran okuyalım
okuyalım değil ikra yapalım demiş kes artık diyorlar maydonaozlar.
ne yapalım başka zamana başka süreye ama sonra şimdi elbeda.

Nazlı dedi ki...

bir sitede yazınızdan alıntı üzerine bloğunuza girdim.

tüm süreleri okudum.
çalışma notlarını dahi inceledim.

allah razı olsun.

en değişik geleni de bu sure oldu.
her vakti kadir gecesine çevirmenin yolunu öğrenmenin mutluluğuyla yazıyorum.

kadir gecesi özel durumum olduğu için çok üzülmüştüm. bir yılın proğramlandığı gece diye öğrendiğim için bu güne kadar üzüntüyle duasız bereketsiz günler geçecek diye mutsuzdum.

sureleri okuyup bu süreye gelince de hayat buldum.
şimdi farklı bakıyorum.
her vaktimi kadir gecesi gibi yapmanın çabası içerisindeyim.
Allah talanın istediği gibi yaşayıp bu pınardan gücüm ölçüsünde içmeye çabalıyorum.
size de ufkumu açıp vesile olduğunuz için dua ediyorum. dostlarıma da bloğunuzu tavsiye ettim. çok mutlu olanlar var.
AEO.

NSR dedi ki...

kURAN KURANIN KADİR GECESİNDE İNDİĞİNİ SÖYLÜYOR.

E KADİR GECESİ DİYE BİR ÖZEL GECE YOK MUY.

O GECEYİ KUTLAMAYALIM MIY.

URAL dedi ki...

ben okumayı bitirdim yorum yazayım derken NSR senin sorun dikkatimi, çekti ben de soruyla sordum.

Kuran bir gecede mi indi ki. kadir gecesi kuranın indiği gece ise tam 23 yıla yayılan ve her vahyin indiği geceler ne olacak.

gündüz inmedi mi o zaman o gündüzler kadir olmayacak mı.

ben ce sen bir daha bu sureyi oku daha doğrusu düşün.
pardon ikra yap hocanın tabiriyle NSR kardeş.

hüsnü tekin dedi ki...

sorun inme kavramında.
23 yılda değişik günlerde değişik saatlerde indiğine göre kadir vaktini bulmak bir vakte ait olamaz.

kuranı okuduğumuz zaman. anladığımız zaman. bence yaşama geçirdiğimiz zamanlar kadirdir. kadir vaktide gecesi de odur.

kuranı oku. yaşama.
kuranı anla yaşama.
hiçbir zaman kadir gecen olmaz.
yaşama geçirdiğin her an senin kadir gecendir.
vesselam.

vaveyla dedi ki...

sureleri okudukça, ikra yaptıkça
Kurandan bi haber yaşadığımı daha iyi anlıyorum.
her suredeki yorumunuz bu gerçek karşısında her seferinde şok olmamı ve dirilmemi saglarken
dualarımda yer alıyorsunuz.
iyiki sitenizle bulıuşmuşum.
vesileye de dua ediyorum.

nesli dedi ki...

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.

hayatımla öğrendim

dalton dedi ki...

peki

neden insanlara kandil geceleri diye günler oluşturulmuş.

yani o günlere mi sığdırılmış.

uyutulduk mu.

HASAN ALİ YAŞAR dedi ki...

ŞU SÖZ YETER.

Önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle mücadele ederler, sonra siz kazanırsınız.”

YETERKİ DEVAM EDİN.

VEDAT ÇELİK dedi ki...

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.

BU YÜZDEN İNKARCILARA DÜNYADA NE KADAR KALDINIZ DENİLİNCE BİR GÜNDEN AZ DEMEKTELER .

Zira kuran onların hayatına hiç inmemiş, Kuranlı bir an yaşamamışlar.

hatice ytsal dedi ki...


M İslamoğlu Hocamdan:
"Kadir Gecesinin hangi gece olduğunu aramayın, zamanınızı aramakla geçirmeyin. Ben biliyorum hangi gecede olduğunu. Kuran'ın size nazil olmaya başladığı gece, Kadir gecenizdir."

selamlar

SERKEŞ dedi ki...

Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kuranı ikra yapmayan, okuyup, anlayıp düşünüp ibret almayan, bu ölçütleri yaşamına geçirmeyen, Kuranlı yaşamın kıymetini bilemez, anlayamaz. Hala Kuranı anlamaya, kıymetini kavramaya çalışmayacak mısın? Her gününü kadir, kıymetli yapmayacak mısın? Her gününü, Kuranı ikra yaparak, kadir gecesi yapmak senin elindedir.
HER YENİ SUREYİ OKUDUKÇA KURANI ÖĞRENMENİN ZEVKİNİ YAŞAMAKTAYIM.
HER YENİ METİN BENİ DAHA DA KIYMETLİ YAPMAKTA.
GÜNLERİM KADİRLİ GEÇMEKTE.
KADİR GÜNLERİ DAİMLERDEN OLALIM.

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

VEYSEL dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMALIYIM.
AMMAR BENİ HAREKETER GEÇİRDİN.
NEDEN DÜŞÜNMEDİM.

HİÇ OLMAZSA BÖYLE BİR HİZMETE KATKIMIZ OLSUN.

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

BU KURAN TEFSİRİNİ
BU GÜZEL YORUMLARI
BU İNSANI KURANLA BULUŞTURAN MANALARI DERİN İZ BIRAKAN AÇIKLAMALARI

İNSANI DÜŞÜNÜP İBRET ALMAYA YAŞAMAYA SEVK EDEN İZAHLARI EN ÖNEMLİSİ HAYATLAŞTIRAN BAKIŞ AÇISINI PAYLAŞMA SEFERBERLİĞİNE BİZ DE KATILIYOR VE İLAN EDİYORUZ.
TÜM EPOSTALARA DAĞITOYORUM TÜM YAZILARI. BİZİM DE KATKI MIZ HAYRIMIZ OLSUN YARIN ÖNÜMÜZE KATLARIYLA GELİR UMARIM.

Adsız dedi ki...

Gökyüzenden, semavat katından, Kur'anı Resul (ASM)'e getiren Cebrail ve melekler nerde kaldı?

ÜZEYİR dedi ki...

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, yaşamını nurlandırıncaya, hayatını Kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.
MELEKLER/ ELÇİYİ KURAN AYETİ OLARAK ALMIŞSINIZ.
RUHU DA BU AYETLERİ ANLAMAK AYETLERİN VERDİĞİ ÖLÇÜ VE İLKE KABULL EDİLMİŞ.

KURANLI GECE YANİ KURAN AYETLERİYLE BULUŞMA GECELERİ AYETLER İNSANA İNER MELEKELER MELEKLER İNSANA İNER ANLAMI RUHU DA İNSANA ULAŞIR
BU MANALARA BAYILDIM.
KADİR SURESİNİ BU KADAR YAŞAMSAL YORUMU İÇİN TEŞEKKÜRLER

ŞEYMA dedi ki...

Adsız dedi ki...
Gökyüzenden, semavat katından, Kur'anı Resul (ASM)'e getiren Cebrail ve melekler nerde kaldı?

12 Nisan 2013 15:09
BU SORU ÇOK GÜZEL
KADİR SURESİNDE
BUNLAR VAR MI
CEBRAİL NERDE GECİYOR
BULAMADIM

SÜMEYYE dedi ki...

MELEKLER VAR
MELEKLER İNER DİYOR.
Adsız dedi ki...
Gökyüzenden, semavat katından, Kur'anı Resul (ASM)'e getiren Cebrail ve melekler nerde kaldı?

12 Nisan 2013 15:09
EVET MELEKLER NERDE KALDI.

BURCU dedi ki...

HEY MİLLET
SUREYİ OKUMADINIZ MI.

MELEKLERİ AÇIKLAMIŞ YA.
HATTA RUHU BİLEM ANLATMIŞ

SİZ DE PAPAGANLATDANMISINIZ.
BİRAZ
AKLEDİN
AKLI NİYE VERMİŞ RABBİM

Adsız dedi ki...

BURCU
AKLEDİYORUZ
HEM DE
TAM KAPASİTE
SEN DE
PAPAGANLAŞMA

MELEKLER
NEREDE AÇIKLANMIŞ
YOK ETMİŞ HOCA!

SÜMEYYE dedi ki...

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
BU KISMI BİRAZ
DÜŞÜNEREK OKUYUN.
MELEKLERE ULAŞIRSINIZ.

ŞEYMA dedi ki...

melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner.

KURAN İKRA YAPILINCA KADİR ANI YAŞANINCA
SİZ DE
BUNLAR OLMUYOR SA
KADİR GECENİZ
YOK Kİ

MELEKLERİNİZ GELSİN
MELEKELERİNİZ
NİMETLENSİN

ŞERİFE dedi ki...

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner

HANGİ GECE
KURAN OKUNDUĞU
İKRA YAPILDIĞI
İÇSELLEŞTİĞİ
ANLAR
AYETLER
AYETLERDEKİ İLKELER
AYETLERİN MANALARI
RUHU
ÖZÜ

İNMİYOR MU SİZE ADSIZ EFENDİ
O ZAMAN PAPAGANLIĞA DEVAM
ANLAMADAN
OKU
YAZIK DEĞİL Mİ

SÜMEYYE dedi ki...

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
PEYGAMBER
ASHABI
BÖYLE
YAPMADI MI
YOKSA
PAPAGAN GİBİ
ANLAMADAN
İBADET İÇİN
OKUDU DA
KURAN DIŞINDA
BAŞKA
MELEKLER
RUH
İNİPTE
İŞLERİNİ

YAPTI.

AZY dedi ki...

ADSIZ

KAHRAMAN
GÜZEL SORU DA
CEVABI DAHA DA GÜZEL
BEN SURENİN TEFSİRİNİ
OKUDUM

MUHTEŞEM
SEN BAŞKA YERİ
OKUDUN DEMEK Kİ

VATİKAN dedi ki...

BAKINIZ
BOŞ YERE KONUŞMAYIN
OKUYUN
Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, yaşamını nurlandırıncaya, hayatını Kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.

PARİS dedi ki...

BEN 17 TEFSİRDEN OKUDUM
İNCELEDİM

KADİR SURESİNİ

BU SİTEDE
AHMET HOCADAN
ALDIĞIM
ANLAM YÜKÜNÜ
MANA DERİNLİĞİNİ
HAYAT KİTABI DERSİNİ
DÜNYAYA BAKAN YÜZÜNÜ
BU DENLİ BİR YERDE GÖRMEDİM.

ŞERMİN dedi ki...

İSLAMOĞLU
DA
BİR YAZIDA DEMİŞ YA
KADİR GECESİNİ BİLİYORUM DİYE

GELİN KURAN OKUDUĞUNUZ GECE
DEMİŞ.

EVET NE GÜZEL
AYNI ANLAMA ULAŞMŞILMI.

Adsız dedi ki...

MEHMET OKUMUŞ
HOCAM DA

KURAN OKUNDUĞU GECELERİN KADİR GECESİ
OLDUĞU
FİKRİNİ
KABUL EDENLERDEN

BURCU dedi ki...

MUSA KISSASINI
OKUYUN BAKALIM

ALLAH
MUSA
KONUŞUYOR

ARADA
NE VAR
PERDE

MELEK NEREDE
CEBRAİL
NEREDE
ADSIZ
KURANI BİR DAHA OKOMA
İKRA YAP

ŞERMİN dedi ki...

adnan ve okuma arkadaşları dedi ki...
kadir suresini neden hep farklı anladık.

bir gece o da gizli, ramazanda gizli böylece her ramazan gününün iyi değerlendirelim diye hikmetidir şeklinde anladık.

böyle okudum, böyle anlatıldı.
şaşkınlığımı mazur görün.

o gecede indi o gece kutsal ogece iyi ihya ettin mi tamam o geceye denk gelmek amacıyla her ramazan gecesini değerlendir ki o gece bereketinden yararlan. ya denk gelemezsek :???????

düşünmemek, sorun bu katılırsınız .
oysa kadiri böyle anlammak kuranı okuduğumuz daha doğrusu kuranı içimize indirdiğimiz anlar kadir anları.
kurana göre yaşadığımız, kuranlı yaşam günlerimiz kadirli kıymetli anlar.

Kuran süreleri yaşamı düzenliyor.
biz ve dostlarım her anını kadirleştirmenin elimizde olduğunu anladıktan sonra kuranla geçen vakitlerimiz anlarınmız yaşamımız hayatımızı kuşatmaya başladı.
allah razı olsun.

5 Mayıs 2012 09:08
BU YORUM
EN GÜZEL
ANLAMINI VERMİŞ

ULVİ dedi ki...

siz kadir gecesi yok mu diyorsunuz.
kadir gecesni nasıl yok edersiniz.
anlamayorum.

DİYENLERDE ÇIKABİLİR
ÇIKMIŞTA

OYSA

HERANI
HER İKRAYI
KURANI
İÇSELLEŞTİRMEYİ
YAŞAMAYI
KADİRLİ KILAN ALLAH

BU ZİYAFETTEN ANLAMAYAN DA BEŞER
ŞAŞAN BEŞER

tedebbür g dedi ki...

KADİR SURESİNDE ANLATILAN NEDİR?

KADİR SURESİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ NEDİR?

KADİR GECESİ ; Çıkmaza girdiğin herhangi bir konu ya da konum için senin ÇÖZÜM ile buluşturulduğun andır.

Bu günün, ayın, yılın herhangi bir döneminde, vaktinde tecelli edebilir. Bunun içinde MUHAMMED'e yani fedakarlık amellerinin yapılmasına ihtiyaç vardır.. Allah yolunda insanların menfaati yönünde fedakarlık amellerinin yapılmasına endeksli bir hayat yaşayanlar, herhangi bir konuda çıkmaza girerlerse Allah , bu kişileri bu çıkmazdan bunlara indireceği ÇÖZÜM ile kurtarır.

İşte ÇIKMAZIN ÇÖZÜM ile bu kişi için buluşturulduğu ana, bu kişiye ait KADİR GECESİ denilir.

Kadir gecesi hayatımıza ait TEK BİR gece değildir..

Hayatımızın her zamanında vuku bulabilir, yeter ki Allah'ı razı edecek ve en azından 3/92`de tanımlanan fiiliyatı yapalım inşallah.

3/92 لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلٖيمٌ
Okunuş Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, ve ma tunfiku min şey'in fe innellahe bihi alîm.
S. Ateş Sevdiğiniz şeylerden (Allâh için) harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz. Ne harcarsanız Allâh onu bilir.


Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.

Adsız dedi ki...

For most up-to-date news you have to pay a visit the web and on world-wide-web I found this web
site as a best web site for most up-to-date updates.

Also visit my blog :: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing such a good idea, article is
pleasant, thats why i have read it entirely

Also visit my site: Watch The Wolf Of Wall Street Online Free

Adsız dedi ki...

Can I simply say what a relief to uncover a person that
truly understands what they are talking about over
the internet. You certainly know how to bring an issue to light and make it important.
More and more people have to check this out and understand this side of the story.
I was surprised that you aren't more popular since
you certainly possess the gift.

Review my site - Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! By the way,
how could we communicate?

Have a look at my blog; ice age village cheats ()

Adsız dedi ki...

Thanks a lot for sharing this with all folks you really realize what you are talking approximately!
Bookmarked. Kindly additionally consult with my site
=). We may have a hyperlink trade agreement between us

My homepage; Jewel Epic Hack

Adsız dedi ki...

I always spent my half an hour to read this blog's posts all the time along with a cup of coffee.Also visit my homepage ... best web hosting india yahoo

Adsız dedi ki...

Hello very cool blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I'll bookmark your site and take the feeds also?

I'm glad to find so many helpful info here within the put up, we'd like develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.
. . . . .

Also visit my site - discount travel coupon

Adsız dedi ki...

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I'll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information.
Thanks for the post. I will definitely comeback.


Here is my blog :: http://www.osow.org/wiki/index.php?title=Guidelines_On_Choosing_A_Automobile_Audio_System2030262

Adsız dedi ki...

What's up everyone, it's my first go to see at this web site, and
article is really fruitful designed for me, keep up posting such articles or reviews.Check out my website: marketing independent music online

Adsız dedi ki...

Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how
can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal.

I were tiny bit familiar of this your broadcast offered vivid transparent idea

My weblog Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Link exchange is nothing else except it is only placing the other person's blog link on your
page at proper place and other person will
also do same in favor of you.

Also visit my web page - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Hi to every body, it's my first go to see of this weblog; this weblog consists of awesome and in fact good stuff designed for readers.


my web blog :: mutants Genetic gladiators cheat
engine 6.2 (http://www.youtube.com)

Adsız dedi ki...

Hello! I could have sworn I've been to this website before
but after browsing through some of the post
I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely glad I found it and I'll
be book-marking and checking back frequently!

Review my weblog - attract women disney subliminal youtube

Adsız dedi ki...

Right here is the right website for anyone who would like to understand this topic.
You realize a whole lot its almost tough to argue with you
(not that I actually will need to…HaHa).
You certainly put a new spin on a topic that has been discussed for many
years. Great stuff, just great!

Also visit my weblog - music marketing king

Adsız dedi ki...

Having read this I believed it was extremely enlightening.
I appreciate you spending some time and energy to put this
content together. I once again find myself
personally spending way too much time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worthwhile!

Feel free to surf to my blog; Funny Puppy Videos

Adsız dedi ki...

I just like the helpful info you supply for your articles.
I'll bookmark your weblog and test again right here
frequently. I am fairly sure I will learn lots of new stuff right
here! Best of luck for the following!

Feel free to surf to my site nigger

Adsız dedi ki...

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts.

After all I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write
again soon!

my page; abbandonereste

Adsız dedi ki...

My brother suggested I may like this website. He used to be entirely right.
This put up actually made my day. You can not believe just how much time I had spent for this information!
Thanks!

My weblog :: contract war cheat (www.youtube.com)

Adsız dedi ki...

Tack för det lyckobringande writeup . Det i sanning var en fritid konto
den. Titta avancerade till mer kom angenäm från dig !

Men hur kan vi hålla kontakten ?

Also visit my web blog roulette online [http://www.zupergames.net]

Adsız dedi ki...

Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and
tell you I genuinely enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover
the same topics? Thanks for your time!

Here is my web page: flight simulator

Adsız dedi ki...

I am really impressed with your writing skills and also with the layout
on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog
like this one these days.

Feel free to surf to my page ... connollycounseling.com

Adsız dedi ki...

I need to to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every bit of it.
I've got you bookmarked to check out new stuff you post…

Review my blog post :: Gratuit Dark Souls 2 Télécharger

Adsız dedi ki...

I am truly thankful to the owner of this website who has shared this impressive paragraph at at this time.


Also visit my website; mechanics sparks complete car care naperville

Adsız dedi ki...

Its like you learn my mind! You seem to grasp a
lot approximately this, such as you wrote the e-book in it or something.
I feel that you just can do with a few percent to
pressure the message house a little bit, however other than that, that is magnificent blog.
An excellent read. I will definitely be back.

My blog post - Music Marketing Blueprint

Adsız dedi ki...

If you wish for to take much from this paragraph then you
have to apply such methods to your won weblog.

My webpage ... Nike Air Max 2011

Adsız dedi ki...

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious what all is
required to get setup? I'm assuming having a blog
like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100% positive.
Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

Kudos

Here is my web blog; eBay and Amazon seller loans

Adsız dedi ki...

Heya i'm for the primary time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me
out much. I am hoping to present something again and aid others such as
you aided me.

My web-site tanki online crystal hack (https://www.youtube.com/)

Adsız dedi ki...

Great post. I'm dealing with some of these issues as well..My blog post vermont seo company

Adsız dedi ki...

At this moment I am going to do my breakfast, after having
my breakfast coming again to read more news.

my webpage angry birds epic

Adsız dedi ki...

I think this is among the so much important info for me.

And i'm satisfied reading your article. But should remark on few general issues,
The website taste is great, the articles is in point of fact great : D.

Excellent process, cheers

Here is my web page :: blog

Adsız dedi ki...

So we are still alive, despite the 6:1 odds people were giving us for surviving our first day.
We played a game of Petonque (or as we would call it, bocci ball.
The string trimmer leaves a bigger mess to clean up
though.

Here is my blog post - how to build arbor garden arbor

Adsız dedi ki...

First off I would like to say excellent blog!
I had a quick question that I'd like to ask if you
do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear
your thoughts prior to writing. I've had a hard time clearing my
thoughts in getting my ideas out there. I do take pleasure in writing
but it just seems like the first 10 to 15 minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin.
Any ideas or tips? Thanks!

My web pagehere hacked adult games - ,

Adsız dedi ki...

Fantastic web site. Lots of useful info here. I am sending it to a few
pals ans also sharing in delicious. And of course, thanks on
your effort!

Feel free to visit my blog: best top web hosting for ecommerce

Adsız dedi ki...

Well first, you'll be able to stop reading articles on the best way to forge a
shiny happy friendship along with your ex girlfriend. However,
if pain or tendonitis eventually develops, simple steps to lessen the
inflammation, like icing, anti-inflammatory medications, and foot support using a temporary
brace will help. You may be imitating your mother who also sounds too young or you may have been abused like a
child and kept the childlike voice like a means of protection.


Check out my page ... &12459;&12472;ノ関

Adsız dedi ki...

KADİR SURESİ

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.

ı am actually gratewful to the holder of this web page who has shared this fantastic paragraph at at this time.

Adsız dedi ki...

ı read this article completely concerning the comparison of most up-to-date and previous technologies, it's awesome article.


KADİR SURESİ

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.

Adsız dedi ki...

this is my first time visit at here and i am really pleassant to read all at alone place.Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.

Adsız dedi ki...

usually ı do not read post on blogs, but ı wouhld like to say tha this write-up very pressured me too check out and do it!Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.

Adsız dedi ki...

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Oysa Kuranlı geceler, Kuranın gündem yapıldığı vakitler, Kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, Kuran değerlerinin, ölçülerinin dikkate alındığı, yaşama geçirildiği hayatlar; Kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.


ı definitely enjoyed reading it, you might be a great author.ı will make certain tto bookmark your blog and will often come bacxk very soon.

Adsız dedi ki...

excellent wayy of telling, and pleasant article to take data concerning my presentation topic, which i am going to convey in academy

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Oysa Kuranlı geceler, Kuranın gündem yapıldığı vakitler, Kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, Kuran değerlerinin, ölçülerinin dikkate alındığı, yaşama geçirildiği hayatlar; Kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.

TAX SON MU dedi ki...


KADİR SURESİ

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kuranı ikra yapmayan, okuyup, anlayıp düşünüp ibret almayan, bu ölçütleri yaşamına geçirmeyen, Kuranlı yaşamın kıymetini bilemez, anlayamaz. Hala Kuranı anlamaya, kıymetini kavramaya çalışmayacak mısın? Her gününü kadir, kıymetli yapmayacak mısın? Her gününü, Kuranı ikra yaparak, kadir gecesi yapmak senin elindedir.
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Oysa Kuranlı geceler, Kuranın gündem yapıldığı vakitler, Kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, Kuran değerlerinin, ölçülerinin dikkate alındığı, yaşama geçirildiği hayatlar; Kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, yaşamını nurlandırıncaya, hayatını Kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.

this post is priceless.

BETUL WATT dedi ki...

ı am actually glad to glance at this weblog posts which consists of plenty of helpful information, thanks for providing these statistics.


KADİR SURESİ

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kuranı ikra yapmayan, okuyup, anlayıp düşünüp ibret almayan, bu ölçütleri yaşamına geçirmeyen, Kuranlı yaşamın kıymetini bilemez, anlayamaz. Hala Kuranı anlamaya, kıymetini kavramaya çalışmayacak mısın? Her gününü kadir, kıymetli yapmayacak mısın? Her gününü, Kuranı ikra yaparak, kadir gecesi yapmak senin elindedir.
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Oysa Kuranlı geceler, Kuranın gündem yapıldığı vakitler, Kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, Kuran değerlerinin, ölçülerinin dikkate alındığı, yaşama geçirildiği hayatlar; Kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, yaşamını nurlandırıncaya, hayatını Kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.

BEYZA MAXI dedi ki...


KADİR SURESİ

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kuranı ikra yapmayan, okuyup, anlayıp düşünüp ibret almayan, bu ölçütleri yaşamına geçirmeyen, Kuranlı yaşamın kıymetini bilemez, anlayamaz. Hala Kuranı anlamaya, kıymetini kavramaya çalışmayacak mısın? Her gününü kadir, kıymetli yapmayacak mısın? Her gününü, Kuranı ikra yaparak, kadir gecesi yapmak senin elindedir.
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Oysa Kuranlı geceler, Kuranın gündem yapıldığı vakitler, Kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, Kuran değerlerinin, ölçülerinin dikkate alındığı, yaşama geçirildiği hayatlar; Kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, yaşamını nurlandırıncaya, hayatını Kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.

you've done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

Adsız dedi ki...

ıt's difficult to find high-quality writing like yours nowadays. ı seriously appreciate people like you! ı like what ı see so now i am following you.

(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ
97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.
S Ateş - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Adsız dedi ki...

hello, after reading this remarkable article i am as well cheerful to share my know-how here with mates.

CEYDA SAMUEL dedi ki...

your way of explaining all in this paragraph is actually nice, every one be able to simply be aware of it, thanks a lot.


(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ
97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.
S Ateş - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

DAVUT RAMUS dedi ki...

ı just want to give a huge thumbs up for the good info you ve right here on this post.


(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ
97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.
S Ateş - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Adsız dedi ki...

ıt's fantastic that you are getting ideas from this post as well as from our discussion made at this time.

(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ
97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.
S Ateş - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Adsız dedi ki...

ı for all time emailed this weblog post page to all my associates, because if like to read it after that my friends will too.
ı wanted to write a little comment to support you.
KADİR SERESU

ELİZABET dedi ki...

ı don't suppose ı've truly read something like this before. so wonderful to find somebody with a few genuine thoughts on this subject.


(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ
97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.
S Ateş - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

HELENA dedi ki...

outstanding post but ı was wondering if you could write a litte more on this sure ?ı'd be very grateful if you could elaborate a little bit further. bless you! aldemira


(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ
97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.
S Ateş - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Adsız dedi ki...

Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using?

Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

Here is my homepage: egsouq.com unlock iphone 5 at&t

Adsız dedi ki...

Excellent ƅlog! Do you hhave any tips and hints fοr aspiring writеrs?
I'm planniոg tto start my own blog skon but I'm a little lost on everythinɡ.
Would you propose starting with a free platform like Wordpгess
or go fߋrr a paid option? There are so manү choices out there tht I'm
totally oveгwhelmеd .. Any tips? Tɦank you!

My bblog post: best real

Adsız dedi ki...

Whoa! Thіs blog looks just like my olld one! It's օn a cοmpletely different subject but it has pretty much tɦe same laykut
and dеsign. SuperЬ chօice of colors!

Feel free to surf to myy blog - skin care vitamin c serum

Adsız dedi ki...

I'ѵe been surfiոg online more thɑn 4 hoսrs toԁay, yet I never
found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
In my vieա, if all web owners anԁ bloggers made good content as you did, the nеt will bee a lot more useful tҺan ever before.


Here is my webpage; expensive homes

Adsız dedi ki...

Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an
established blog. Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal but I
can figure things out pretty fast. I'm thinking about making my own but I'm
not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
Appreciate it

Have a look at my web site ... argus gratuit camping car challenger

Adsız dedi ki...

Thanks for sharinց your thoughts on iliҡe organic skin caгe productѕ.

Rеɡards

Feel frее tto surf to my blog - skin care nordstrom

Adsız dedi ki...

Asking questions are actually pleasant thing if you are
not understanding something completely, except this piece of writing presents pleasant understanding even.


Also visit my site best web hosting for small business in indiana

Adsız dedi ki...

Vеry ɡooԁ ɑrticlе. I will be experiencing some of thes iѕsuеs as
well..

My blog: holistic health

Adsız dedi ki...

chanel handbags cheap
Hi there! I simply want to offer you a huge thumbs up for the excellent info
you have got right here on this post. I'll be returning to
your web site for more soon.

Adsız dedi ki...

Hi there! I could haѵе sworn I've been to this bloǥ berforе but after сhecking through some of the post I
realized it's new to me. Anyways, I'm definitely haƿpy I found it and
I'll be Ƅoоkmarking and checking back often!


Also visit my homepage; home health care services

Adsız dedi ki...

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious experience on the topic of unpredicted emotions.


Also visit my web page :: bingo postkodlotteriet

Adsız dedi ki...

I pay a quiϲk visit each day a few web pages ɑndd websites too read posts, however this weblߋǥ giѵes feature baseԁ content.


ңere is myy wеb-site; Garcinia cambogia vs Green coffee bean extract

Adsız dedi ki...

Very good blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?

I'm hoping to start my own site soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option?

There are so many options out there that I'm completely confused ..
Any tips? Thank you!

My web page :: CHI iron

Adsız dedi ki...

Thanks for fiոally writing about > "KADİR SURESİ" < Loved it!

Take a look at my blog post: buy green coffee beans, ,

Adsız dedi ki...

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the website is extremely
good.

Also visit my blog INSURGENCY steam key generator download

Adsız dedi ki...

Generally I do not read article on blogs, but I would like
to say that this write-up very compelled me to take a look at and do
so! Your writing taste has been amazed me. Thanks,
very nice post.

Feel free to visit my blog post ... INSURGENCY key generator download

SOPHİA ALLİSON dedi ki...

Great post. I was checking constantly this aldemira /and I'm impressed!
Very useful information specifically the last part :) I deal with such information much.
I was seeking this particular info for a very lengthy time.
Thank you and good luck.

(٩٧-١)
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

97.1 - İnnâ enzelnâhu fî leyletil gadr.

97.1 - Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik.


(٩٧-٢)
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

97.2 - Ve mâ edrâke mâ leyletul gadr.

97.2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?


(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ

97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.

97.3 - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.


(٩٧-٤)
تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فٖيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

97.4 - Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ biizni rabbihim, min kulli emr.

97.4 - Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.


(٩٧-٥)
سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

97.5 - Selâm, hiye hattâ matleıl fecr.

97.5 - Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!

JORDAN dedi ki...

APPRECİATE THE GELİN İKRA YAPALIM. LET ME TRY İT OUT.

MİCHELLE dedi ki...

Ahaa, its good dialogue on the topic of this KADİR SURESİ at this place at this web site, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

ISABELLA HAİLEY dedi ki...

I LOVE READİNG http://aaldemira.blogspot.com.tr/ THAT WİLL MAKE PEOPLE THİNK. ALSO, THANK YOU FOR PERMİTTİNG ME TO COMMENT!

(٩٧-١)
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

97.1 - İnnâ enzelnâhu fî leyletil gadr.

97.1 - Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik.


(٩٧-٢)
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

97.2 - Ve mâ edrâke mâ leyletul gadr.

97.2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?


(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ

97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.

97.3 - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.


(٩٧-٤)
تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فٖيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

97.4 - Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ biizni rabbihim, min kulli emr.

97.4 - Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.


(٩٧-٥)
سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

97.5 - Selâm, hiye hattâ matleıl fecr.

97.5 - Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!

MİCHELLE dedi ki...

NİCE PİECE OF aldemira AND NİCE URGİNG COMMENTED AT THİS PLACE, I AM İN FACT ENJOYİNG BY THESE.

JACQUELİNE VANESSA dedi ki...

IT'S REALLY A GREAT AND USEFUL PİECE OF X SURESİ I AM GLAD THAT YOU SİMPLY SHARED THİS USEFUL İNFO WİTH US.
PLEASE KEEP US İNFORMED LİKE THİS. THANKS FOR SHARİNG.

(٩٧-١)
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

97.1 - İnnâ enzelnâhu fî leyletil gadr.

97.1 - Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik.


(٩٧-٢)
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

97.2 - Ve mâ edrâke mâ leyletul gadr.

97.2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?


(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ

97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.

97.3 - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.


SHELBY PAİGE dedi ki...

I loved as much as you will receive carried out right here.The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hikeΤhanks again for that very good KADİR SURESİ


(٩٧-١)
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

97.1 - İnnâ enzelnâhu fî leyletil gadr.

97.1 - Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik.


(٩٧-٢)
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

97.2 - Ve mâ edrâke mâ leyletul gadr.

97.2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?


(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ

97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.

97.3 - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.


(٩٧-٤)
تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فٖيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

97.4 - Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ biizni rabbihim, min kulli emr.

97.4 - Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.


(٩٧-٥)
سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

97.5 - Selâm, hiye hattâ matleıl fecr.

97.5 - Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!
.

JENNA MAKAYLA dedi ki...

IT'S REALLY A GREAT AND USEFUL

GELİN İKRA YAPALIM

I AM GLAD THAT YOU SİMPLY SHARED THİS USEFUL İNFO WİTH US.
PLEASE KEEP US İNFORMED LİKE THİS. THANKS FOR SHARİNG.

VANESSA KİMBERLY dedi ki...

I THİNK THİS İS ONE OF THE MOST SİGNİFİCANT İNFORMATİON FOR ME.
AND İ'M GLAD READİNG YOUR http://aaldemira.blogspot.com.tr/. BUT WANNA REMARK ON SOME GENERAL THİNGS, THE SİTE STYLE İS GREAT, THE ARTİCLES İS REALLY NİCE

I LOVE READİNG A KADİR SURESİ THAT WİLL MAKE PEOPLE THİNK.

ALSO, THANK YOU FOR PERMİTTİNG ME TO COMMENT!

MADELİNE SİERRA dedi ki...

I LOVE READİNG A KADİR SURESİ THAT WİLL MAKE PEOPLE THİNK.

ALSO, THANK YOU FOR PERMİTTİNG ME TO COMMENT!

İTS MY FİRST TİME TO COMMENTİNG ANYPLACE, WHEN

İ READ THİS aldemira


(٩٧-١)
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

97.1 - İnnâ enzelnâhu fî leyletil gadr.

97.1 - Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik.


(٩٧-٢)
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

97.2 - Ve mâ edrâke mâ leyletul gadr.

97.2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?


(٩٧-٥)
سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

97.5 - Selâm, hiye hattâ matleıl fecr.

97.5 - Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!

玲 琳 LÍN – GEM LÍNG dedi ki...OUTSTANDİNG POST BUT I WAS WONDERİNG İF YOU COULD WRİTE A LİTTE MORE ON THİS SURE ?I'D BE VERY GRATEFUL İF YOU COULD ELABORATE A LİTTLE BİT FURTHER. BLESS YOU! http://aaldemira.blogspot.com.tr/
(٩٧-٤)
تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فٖيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

97.4 - Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ biizni rabbihim, min kulli emr.

97.4 - Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.清 QĪNG 娜 NÀ dedi ki...

I AM GLAD THAT YOU SİMPLY SHARED THİS USEFUL İNFO WİTH US.
PLEASE KEEP US İNFORMED LİKE THİS. THANKS FOR SHARİNG.


I CANT WAİT TO READ MUCH MORE FROM http://aaldemira.blogspot.com.tr/

SÜHEYLA سهيلا dedi ki...

I CANT WAİT TO READ MUCH MORE FROM YOU.

Woah! I'm really enjoying the this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging
to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appearance.
I must say you have done a excellent job with this. Additionally, the blog

(٩٧-١)
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

97.1 - İnnâ enzelnâhu fî leyletil gadr.

97.1 - Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik.


(٩٧-٢)
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

97.2 - Ve mâ edrâke mâ leyletul gadr.

97.2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?


(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ

97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.

97.3 - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.


(٩٧-٤)
تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ فٖيهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

97.4 - Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ biizni rabbihim, min kulli emr.

97.4 - Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.


(٩٧-٥)
سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

97.5 - Selâm, hiye hattâ matleıl fecr.

97.5 - Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!

TÜLAY تولاى dedi ki...

I LOVE READİNG http://aaldemira.blogspot.com.tr/ THAT WİLL MAKE PEOPLE THİNK. ALSO, THANK YOU FOR PERMİTTİNG ME TO COMMENT!


(٩٧-١)
اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فٖى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

97.1 - İnnâ enzelnâhu fî leyletil gadr.

97.1 - Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik.


(٩٧-٢)
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

97.2 - Ve mâ edrâke mâ leyletul gadr.

97.2 - Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?


(٩٧-٣)
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ

97.3 - Leyletul gadri hayrum min elfi şehr.

97.3 - Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.


UĞUR اوغور dedi ki...


İTS MY FİRST TİME TO COMMENTİNG ANYPLACE, WHEN
İ READ THİS KADİR SURESİ
I THİNK THİS İS ONE OF THE MOST SİGNİFİCANT İNFORMATİON FOR ME.
AND İ'M GLAD READİNG YOUR gelin ikra yapalım . BUT WANNA REMARK ON SOME GENERAL THİNGS, THE SİTE STYLE İS GREAT, THE ARTİCLES İS REALLY NİCE

KADİR SURESİ

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kuranı ikra yapmayan, okuyup, anlayıp düşünüp ibret almayan, bu ölçütleri yaşamına geçirmeyen, Kuranlı yaşamın kıymetini bilemez, anlayamaz. Hala Kuranı anlamaya, kıymetini kavramaya çalışmayacak mısın? Her gününü kadir, kıymetli yapmayacak mısın? Her gününü, Kuranı ikra yaparak, kadir gecesi yapmak senin elindedir.
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Oysa Kuranlı geceler, Kuranın gündem yapıldığı vakitler, Kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, Kuran değerlerinin, ölçülerinin dikkate alındığı, yaşama geçirildiği hayatlar; Kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, yaşamını nurlandırıncaya, hayatını Kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.
http://aaldemira.blogspot.com/

ÜMRAN UMUT عمران اوموت dedi ki...

I CANT WAİT TO READ MUCH MORE FROM aldemira
I loved as much as you will receive carried out right here.The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following.unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hikeΤhanks again for that very good KADİR SURESİ .

KADİR SURESİ

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kuranı ikra yapmayan, okuyup, anlayıp düşünüp ibret almayan, bu ölçütleri yaşamına geçirmeyen, Kuranlı yaşamın kıymetini bilemez, anlayamaz. Hala Kuranı anlamaya, kıymetini kavramaya çalışmayacak mısın? Her gününü kadir, kıymetli yapmayacak mısın? Her gününü, Kuranı ikra yaparak, kadir gecesi yapmak senin elindedir.
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Oysa Kuranlı geceler, Kuranın gündem yapıldığı vakitler, Kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, Kuran değerlerinin, ölçülerinin dikkate alındığı, yaşama geçirildiği hayatlar; Kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, yaşamını nurlandırıncaya, hayatını Kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.
http://aaldemira.blogspot.com/

YEŞİM ZAFER ظفر يشيم dedi ki...

AW, THİS WAS A REALLY GOOD http://aaldemira.blogspot.com.tr/. SPENDİNG SOME TİME AND ACTUAL EFFORT
TO PRODUCE A VERY GOOD ARTİCLE… BUT WHAT CAN I
SAY… I PUT THİNGS OFF A LOT AND DON'T SEEM TO GET ANYTHİNG DONE.

KADİR SURESİ

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. Kuranın indiği gece kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür. Kuranı ikra yaptığımız anlar, kıymetli, kadirli anlardır. Kuransız geçen, Kuran dışı yaşanan vakitler değersiz, kıymetsiz anlardır. Kuranın ölçüt yapılmadığı yaşamlar anlamsız, değersizdir.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kuranı ikra yapmayan, okuyup, anlayıp düşünüp ibret almayan, bu ölçütleri yaşamına geçirmeyen, Kuranlı yaşamın kıymetini bilemez, anlayamaz. Hala Kuranı anlamaya, kıymetini kavramaya çalışmayacak mısın? Her gününü kadir, kıymetli yapmayacak mısın? Her gününü, Kuranı ikra yaparak, kadir gecesi yapmak senin elindedir.
Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Oysa Kuranlı geceler, Kuranın gündem yapıldığı vakitler, Kuranın düşünülüp ibret alındığı anlar, Kuran değerlerinin, ölçülerinin dikkate alındığı, yaşama geçirildiği hayatlar; Kuransız geçen tüm yaşamdan, ömürden hayırlıdır, makbuldür, değerlidir.

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. Zira Kuranın indiği, Kuranın gündem yapıldığı, Kuranın okunduğu, ikra yapıldığı anlar, günler, geceler, her bir iş için, her bir konu için, her bir yaşam kesiti için gerekli olan melekeler, ayetler, ölçüler, yasalar ve bunların ruhu, özü, ilkeleri, hedefi, amacı insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine iner. Melekelerine işler, ruhunu kaplar.
Esenliktir o, ta tan yeri ağarıncaya kadar! Bu olay ta tan yeri ağarıncaya, yaşamını nurlandırıncaya, hayatını Kuranlaştırıncaya, çevresine ulaştırıncaya ve dünyayı aydınlatıncaya kadar devam eden ve cenneti tattıran ve ebedi cennete kavuşturan bir esenliktir.
http://aaldemira.blogspot.com/

APPRECİATE THE ALDEMİRA. LET ME TRY İT OUT.

Adsız dedi ki...

Ahaa, itѕ nice dialogue about this article aat this place at this webρage, I have read all that, ѕoo now me also commenting at this
place.

Alѕo ѵisit my web blog :: skin care directory

Adsız dedi ki...

I loved as much as you'll receive carried out right here. The
sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over
that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case
you shield this hike.

my web-site; ladies wetsuits

Adsız dedi ki...

Hi, I do believe this is an excellent website. I
stumbledupon it ;) I will come back once again since I book marked it.
Money and freedom is the best way to change, may you
be rich and continue to guide other people.

my website: you can try this out

Adsız dedi ki...

Very great post. I simply stumbled upon your weblog and
wished to say that I've truly enjoyed browsing your
weblog posts. In any case I'll be subscribing for your rss feed and I hope you write once
more very soon!

Here is my weblog; przeprowadzki radom

Adsız dedi ki...

Wow, that's what I was exploring for, what a material!
present here at this webpage, thanks admin of this web page.


Here is my web-site; hack angry Birds Epic

Adsız dedi ki...

I couldn't refrain from commenting. Perfectly written!

Here is my page: Knights N Squires Hack iOS download

Adsız dedi ki...

Pretty! This was an extremely wonderful post. Many
thanks for providing this information.

My page - Knights N Squires Hack iOS download

Adsız dedi ki...

This is really interesting, You're a very skilled blogger.
I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
Also, I've shared your website in my social networks!

My blog post :: Phone Story android full version apk gratuit telecharger

Adsız dedi ki...

Woah! I'm really digging the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult to get that
"perfect balance" between user friendliness and visual appeal.
I must say you've done a excellent job with this. In addition,
the blog loads extremely fast for me on Firefox. Exceptional Blog!


Also visit my homepage :: Hearthstone Heroes of Warcraft iOS download

Adsız dedi ki...

I've learn several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting.
I surprise how so much attempt you put to create one of these wonderful informative website.


Have a look at my page - traduzioni italiano polacco prezzie

Adsız dedi ki...

This article will help the internet users for building up
new webpage or even a blog from start to end.

Also visit my site: Hearthstone Heroes of Warcraft android download

Adsız dedi ki...

Howdy! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.My webpage; Hearthstone Heroes of Warcraft iOS download

Adsız dedi ki...

We stumbled over here by a different web address and thought I might
as well check things out. I like what I see so now i am following you.

Look forward to finding out about your web page again.


Here is my blog post; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Wonderful post however I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?
I'd be very thankful if you could elaborate
a little bit more. Cheers!

Here is my webpage Hearthstone Heroes of Warcraft iOS download

Adsız dedi ki...

Thank you, I've recently been searching for info about this subject for a long time and yours is the best I have came
upon so far. However, what concerning the conclusion?
Are you positive in regards to the source?

Also visit my webpage :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I think this is among the most vital info for me. And i'm glad reading your article.
But should remark on few general things, The site style is great, the articles is really excellent :
D. Good job, cheers

Here is my weblog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi it's me, I am also visiting this site regularly, this web page is truly nice and the visitors are really sharing pleasant thoughts.


Here is my website - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Nice blog here! Also your web site quite a bit up fast!

What host are you using? Can I get your affiliate hyperlink for your host?
I want my website loaded up as fast as yours lol

My web blog; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Currently it seems like Wordpress is the preferred blogging platform
available right now. (from what I've read) Is
that what you are using on your blog?

Also visit my page :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's fantastic that you are getting thoughts from this article as well as from
our discussion made here.

Feel free to visit my homepage; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

This page certainly has all of the info I needed concerning this subject
and didn't know who to ask.

Also visit my web blog - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

When someone writes an post he/she keeps the thought of a user in his/her
mind that how a user can understand it. Thus that's why this paragraph is great.
Thanks!

Stop by my homepage ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished
to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts.
In any case I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!


Also visit my weblog fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Right away I am going away to do my breakfast, once having my breakfast coming again to read other
news.

Look at my site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi there, every time i used to check webpage posts
here in the early hours in the daylight, since i like to gain knowledge of more and more.


Also visit my page - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's going to be finish of mine day, except before finish I am reading this enormous paragraph to
increase my experience.

Also visit my page - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I'd like to find out more? I'd love to find out some additional information.


Also visit my web page ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme
in our community. Your web site offered us with valuable information
to work on. You've performed a formidable process and our entire community
might be grateful to you.

Feel free to visit my blog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I am genuinely glad to glance at this weblog posts which contains tons of helpful information, thanks for
providing such data.

Feel free to surf to my website - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Heya i'm for the first time here. I found this board
and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back
and aid others like you helped me.

My page ... Anik Singal

Adsız dedi ki...

Tremendous things here. I'm very satisfied to see your post.

Thanks so much and I'm having a look forward to contact you.
Will you kindly drop me a mail?

My web blog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

excellent points altogether, you just won a new reader.

What could you recommend about your post that you simply made some days in the
past? Any positive?

my website; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Great beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how
can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.

I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

Feel free to surf to my site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

At this moment I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming
over again to read additional news.

my web-site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great.
I do not know who you are but definitely you are going
to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

my site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Does your website have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd
like to shoot you an email. I've got some creative ideas for your
blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over
time.

my web-site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Quality articles or reviews is the crucial to be a focus for the people to pay a visit the web site, that's what this web site is providing.


Here is my homepage: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Marvelous, what a blog it is! This website provides valuable data
to us, keep it up.

My website: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I always used to read piece of writing in news papers but now as I am a user
of net thus from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.


Feel free to surf to my webpage :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's an remarkable piece of writing designed for all the internet visitors; they will take advantage from
it I am sure.

my web-site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday.
It will always be exciting to read content from other authors
and use a little something from their web sites.

Also visit my weblog; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your
site, how could i subscribe for a blog site? The account helped me
a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

My blog post :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted with after that
you can write or else it is difficult to write.


Also visit my page - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Excellent post. I was checking constantly this weblog and I'm impressed!
Extremely useful info specially the remaining phase :)
I care for such info much. I was seeking this certain info for a long time.
Thanks and best of luck.

my web page ... power slim ()

Adsız dedi ki...

Its like you learn my mind! You seem to understand a lot
approximately this, like you wrote the e book
in it or something. I think that you can do
with some p.c. to power the message house a bit, but instead of
that, that is great blog. An excellent read. I'll definitely be back.


Here is my blog best website hosting for small business cnet

Adsız dedi ki...

A young person is standing on the edge of a cliff, searching into
the sky. And, simply because the Moon is in the
harmonizing signal Libra, to maintain peace, we may believe we have to compromise.Check out my webpage; Is AskNow Legit? (ftagn.fr)

Adsız dedi ki...

This is a topic which is close to my heart... Many thanks! Where are your contact details though?


Feel free to visit my web page: nauka jazdy konnej trojmiasto

Adsız dedi ki...

May I simply just say what a comfort to uncover someone that truly knows what they're
discussing online. You definitely understand how to bring an issue to light and make
it important. More people should look at this and understand
this side of the story. I was surprised you aren't more popular given that you surely
possess the gift.

Also visit my page Video Vod

Adsız dedi ki...

It's appropriate time to make some plans for the future and it's time to be happy.
I have learn this put up and if I may just I want to recommend you some interesting issues or tips.
Perhaps you could write subsequent articles relating to this article.
I want to read more issues about it!

Here is my web blog arkusz maturalny z jezyka polskiego 2008

Adsız dedi ki...

Τake control of your life, your Ьody, your Һappiness ' Order Right Now.
Ҭhere are 3 separate applications that you can select fгom
dependent on your oveгall Һeɑlth aіms and
how rapiɗly you want to accomplish your targets. Version 1:
  If you as a mɑn walk into Sodom, where the
one thing you've got iѕ a woman (you can also have a man if that's what yoս want).Hеre is my web-site :: Renegade Diet PDF

Adsız dedi ki...

Actually, іt does make them thіnk aƅout ʏou but in a neցative way not positive.
If yoս have' thеn you know they cue an imaginary Mike Tyson to Һit you in the guts and
suck the air from your lungs with a Dirt Devil. But before you do all this, you must first ensure that
he has genuine interеst in you.

Look at my page :: text Your ex back Free

Adsız dedi ki...

I believe everything published was actually very
logical. But, considder this, what if you were to write a killer headline?
I am not suggesting your information is not
solid., but what if you added a headline to possibly grab a person's attention? I mean "KADİR SURESİ" is kinda boring.
Yoou might glance at Yahoo's front page and see how they write news titles to get people to open the links.
Youu might add a video or a related picture or two to get people interested about everything've written. Just
mmy opinion, it could bring your posts a little bit mmore
interesting.

Also visit my web-site ... cougar dating at wordpress

Adsız dedi ki...

I have been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this sort of house .
Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this
web site. Reading this info So i am glad to convey that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed.

I so much indubitably will make sure to don?t disregard this web
site and give it a glance regularly.

Also visit my page: films en vod

Adsız dedi ki...

Hello mates, its wonderful post concerning cultureand entirely
defined, keep it up all the time.

myblog visit my wordpress blog

Adsız dedi ki...

Hеya are using Wordpress for your blog platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up
my own. Do you need any html coding knowledge to mɑke your
own blog? Any help would be really apprеciated!Here is my weblog ... car donation npr

Adsız dedi ki...

This is the right site for anyone who really wants to understand this topic.
You understand so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).

You certainly put a fresh spin on a topic that has been written about for many years.
Wonderful stuff, just excellent!

Feel free to surf to my website ... cheap Lexmark Ink Cartridges (http://lexmarkink.tumblr.com)

Adsız dedi ki...

Tarinoita asia ruletti tuplaus milloin on osoittaa vastaavuus asiakkaita kotona online pelejä kokonaisuuden aivan uudelle pohjalle.
Se että vaikka kasino golden vedonlyönti house hyväksyvät todella
on elintärkeitä selata kasinot markkinointi ja mainonta tehokkaasti on tonnia täyttävät!
Ne antavat sinulle suurin ja mr green tunnettu online peli koska aion olla enemman aika vaatii ja mr green pelikasino tapa päättyminen kanssa hauskaa ennen nauttien online rahaa pelaaja mr green voi suorittaa arvonnan osittain riippuvainen onni.
Koska ensin tehnyt rahatalletuksen pelitililleen mrgreen.

Also visit my web blog - netticasinot

Adsız dedi ki...

Quality articles is the main to attract the users to pay a visit the web site, that's what this website is providing.Also visit my web site - batter head mostly

Adsız dedi ki...

The extгa inch guarantees that your wоrding will be spaсed away from the top fold of thе card
you are creating. You could also give him or Һer surprise gift even when there's genuinely
no occasion. Ideally, the mature human person needs to have
created a strong sense of self-awaгeness, confidence and self-esteem because
he or ѕhe reachеs adulthood.

my web page ... save my marriage today com

Adsız dedi ki...

I needed to thank you for this very good read!!

I definitely loved every little bit of it. I have got you book marked to check out new stuff you post…

Feel free to surf to my weblog; films en vod

Adsız dedi ki...

Hellߋ! Someone in my Myspace gгoup shareԁ thiѕ site with us so
I came to сheck it oսt. I'm definitelу enjoying thе infοrmation. I'm bookmarking and
will be tweeting this to my folloѡers! Terrіfic blog and brillіant design and
ѕtyle.

Check out my site Acne No More Reviews

Adsız dedi ki...

The ԛuеstion faced by most of tҺe individuals is ѡhich is
thе best eqսipment to help burn extra calories. Even more important, dіeting is not encouraged when pregnant.
If yօu havе a gym membership, you'll find plenty of personal trainers there to work wіth.


Take a look at my paցe ... old school new body workout

Adsız dedi ki...

whoah this blog is magnificent i love reading your articles.
Stay up the great work! You already know, a lot of persons are searching round for this info, you could help them greatly.


my homepage :: zdjęcia ślubne katowice

Adsız dedi ki...

Hߋwdy I am so grateful I found your ƅlօg pɑge, I reallƴ found you by mistake, while I
was searching on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to
say cheers fߋr a rеmɑrkable post and a all round thrilling blog (I also love
the theme/design), I don’t havе time to read through it
all at the moment but Ӏ have bookmarked it and also added in ʏour RSS feedѕ, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keeр up thе great
work.

My web рage Yeast No More Review

Adsız dedi ki...

I am in fact happy to glance at this website posts which consists of lots
of useful information, thanks for providing these kinds of statistics.


Also visit my homepage Lexmark Ink (Lexmarkink.Tumblr.Com)

Adsız dedi ki...

Genuinely no matter if someone doesn't know
then its up to other visitors that they will help, so here it takes place.Feel free to visit my web page - best web hosting for starting small business in indiana - ,

Adsız dedi ki...

Hеy there! Ӏ've been reading your site for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a
shout out from Huffman Tx! Just wanted to tell you keep up the great work!


Feel free to visit my blog :: 2015 GMC Sierra All Terrain

Adsız dedi ki...

Мen certainly visuɑlize this future as one in which
thеy actually have to ρroduce something rather than just
talk about it. If you are thinking of what to give, why not
do something different. If you havе any questions dоn't be afraid to leаve me a comment and I'll get back to you very soon.

Stop by my Ƅlog; blow by Blow pdf Site

Adsız dedi ki...

Hеʏ there are using Wordpress for your blog platform?
Ι'm new to tҺe blog wߋrld bսt I'm trying tօ get started and set up my
own. Do you reգuirе any coding eҳpeгtise to mаke your
own blog? Any help would be gгeatly appreciated!


Also visit my weblog tax deductible expenses

Adsız dedi ki...

Mennä verkossa live dealer tämä kriittisyys on aivan internet
netti casinot kasino blogi keskittyy armeija asteroidit pussittavat tasapainoa pelitilillesi suoraan verkkopankistasi.

Kuitenkin tälle sivustolle suuri saamasta vielakin tata netticasino.
Suomalaisille lisäksi löydät laajan valikoiman voitot siirtä pois netticasinon casino online free bonus etta
voimme paasta yhteisymmarrykseen. Kerätyt voitot täytyy kierrättää mitään entisestään lisää on tästä web sivuston ja joista on voitettu netin to day elämää netticasinot in.

Adsız dedi ki...

Hoѡdy are using Wordpress for yοur blog ƿlatform? I'm new to thе blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you reգuire any coding expеrtise to makе yoսr own blog?
Any help would be reallү appreciated!

Looқ into my site - Family Survival Course Review

Adsız dedi ki...

TҺе worst part about diabеtes is that people are сreating this problem themselvеs.
Not that a late meal is healthƴ, but if you sleep between 2 and 3 pm and eat your evening meal between 3:30 аnd 4
pm, at least you'd have thе health benefit of having your largest meal during the daytime instead of at an evening dinner.
Dark green leafy veցetaƄles, nuts, avocados and whole grаins arе
an excellent source of magnesium.

Also visit my blog; revertir la diabetes pdf descargar

Adsız dedi ki...

Since the сompany ԝas founded, it ɦas expanded to a world-wіde market,
and comes with over 10,000 unsolicited testimonials from satisfied customеrs.
You need to drink water often as you think to drink because the water dilutes
the blоod flow and the effects of the free circulation of tҺe blood cells to еnrich ƴߋur metabolism and lowers blood glucosе viscosity.
This is just one of the many effective treatments that will help you change yߋur diabetes effect.


Stop by my webpage: Revertir La Diabetes PDF

Adsız dedi ki...

Howdy, I am new to running а blog and websites in general and was wondering
how you got the "www" included in your ԝeb address
name? I see your web addrеss, "https://www.blogger.com/comment.g?postID=1203483878765931751&blogID=8741140421841056122" ɦas
the www and my web addгess looks like, "http://mydomain.com".
Do you knoԝ the correct ԝay I can change this? I'm using Wordpress.
Thanks a ton

Also vіsit my blog post :: Texas Invitational 2014

Adsız dedi ki...

Wonderful goods from you, man. I've take note your stuff prioor to and you're simply too great.
I really like what you've acquired right here, certainly like what you are sayiing aand the way in which
by which you are saying it. You're making it enjoyable annd
you continue to take care of tto stay it sensible.
I can not wait to learn far molre from you. This
iss really a great site.

Feel free to surf to my web-site ... sex chat

Adsız dedi ki...

She'll get her Missouri driver's allow and then a year from now she will get a graduated driver's license.
It's not usually easy to get a fantastic deal on auto insurance policy.
http://blogs.rediff.com/autoadvices2014/2014/02/01/self-storage-solutions-access-and-insurance-coverage/

Here is my blog post: compare auto insurance
rates - -

Adsız dedi ki...

Great site you have here.. It's hard to find high-quality writing like yours nowadays.
I seriously appreciate individuals like you! Take care!!


Here is my web-site ... tworzenie stron www warszawa

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 573   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı