23 Nisan 2012 Pazartesi

ŞEMS SURESİ


ŞEMS SURESİ

1-10 Ayetler
Güneşi ve onun parıltısını, nurunu,  Kuranı ve onun aydınlığını, rehberliğini, ulaştırdığı yaşamı, cenneti düşün. Kuran uğrunda koşmayı, bu uğurda pişmeyi, yanmayı aklet.
Onu izleyen ayı, Kuranı izleyen, ona uyan, tabi olan, Kuranla hayat bulanları düşün. Nurunu, ışığını, ilkelerini, hayat düsturlarını Kurandan almayı ve bunlara göre yaşamayı unutma.
Güneşi ortaya çıkaran gündüze, Kuranın hayata hakim olmasına çalışan, yaşamı cennetleştiren, dünyayı aydınlatan, gündüze çeviren insanları, çalışmalarını düşün. Toplumun Kurana göre değişim ve dönüşümünü, toplumsal ıslahı, bu yoldaki çabaları idrak et.

 Onu örten geceyi, Kurana düşman olanları, onu yaşamdan silmeye çabalayanları, insanlığa karanlığı, zulmeti, kuran dışı ahlakı reva görenleri, Kurana kör sağır davrananları, ayetleri görmezden gelenleri ve bunların nursuz, karanlık, haksız, azap dolu yaşamlarını, sistemlerini, düzenlerini düşün.
Sema ve onu yapanı, yüceliği ve onu ihsan edeni, fazileti, erdemi, ahlakı ve bunlarla yaşamı yüceltenleri,  zirveye yürüyenleri düşün. Kurana sımsıkı sarılarak yücelmeyi, tüm insanlığı bu uğurda değiştirmek için yapılanları hatırla. Kuranı ikra yapmak ve yaptırmak için verilen gayretleri unutma.
Yere ve onu yuvarlayıp döşeyeni, alçaklığı, nankörlüğü, zelilliği, ahlaksızlığı ve bunlarla bezenenleri düşün.
Nefse ve onu biçimlendireni, nefsi, insanı, melekelerini, verilen güçleri düşün. Tüm melekelerin insana itaatini ve ayartıcıyla şeytanıyla olan mücadelesini hatırla.
Fücuru, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı, uzak durmayı ilham edeni, bunları öğreteni, Kuranı düşün. Takvayı, Allaha önem ve öncelik vermeyi, fücurdan sakınmayı, Kuranı rehber edinmeyi, buna dayalı yaşamayı düşün; Kuranı es geçeni, görmezden geleni, kulak tıkayanı, hayatı kolaylaştırmak ve geçimlik olarak verilenleri amaç edineni, bunların peşinde ölesiye koşanı, çoğaltma yarışında kaybolanı, fücurda yuvarlananı ve bunları nedenlerini aklet. Bu özelliklerin insana verilişindeki hikmeti, imtihan sırrını idrak et.
Zekkaha yapanı, arınanı, temizleneni, doğru olanı, ıslah edeni, kendini geliştireni düşün. Nefsini, kişiliğini Kuranla geliştirip büyüten başarıya ulaşmakta ve tüm insanlığa katkıda bulunabilmektedir. Yaşam nedenini, imtihan sırrını, geçici oluşunu unutmayarak, Kuran dışı amaç ve ahlaktan arınanı düşün. Bu uğurda, kendini, çevresini, toplumu ve dünyayı değiştirmek ve geliştirmek için yapılanları aklet.
Onu alçaltanı, Kurana karşı duranı, vahye duyarsız kalanı, Kurana önem ve öncelik vermeyeni, gelip geçici geçimlik ve dünya süslerine esir olanı, bunları amaç edineni, bunun sonucu nefsini, kişiliğini fücurla örtüp saranı, yaşadığı azabı, yıkımı, alçalmayı, ömrü heba etmeyi düşün.

11-15 Ayetler
Aynen semud kavminin helak oluşunu gibi yok oluşlarını muhakkak olacaktır.
Zira onlar Kuranı yalanladılar, Kuran bir yana onlar bir yana yaşadılar. Kitabı görmezden geldiler. Kuranı arkalarına attılar, görmezden geldiler, kuran dışı yaşamı tercih ederek yalanladılar. Varsa yoksa dünya ve dünyadaki geçimlikler, bunları çoğaltma yarışı olmuştur. Neticede bu kavim de, azmış, azgınları, en eşkıyalarını lider yapmış, vahye önem ve öncelik vermeyip, mal mülk, servet, makam vb unsurlar uğruna Kitabı umursamamıştır.
Allah’ın deneme için gönderdiği devesine ve onun su içme hakkına dokunmamak gerekirken, deveyi kestiler. Allahın malik olduğunu, verdiği nimetlerde yoksulun, yoksunun, fakirin hakkı olduğunu göz ardı etmemek şarttır. Bunların haklarını tam vermelidir. Topluma olan görevlerini yapmadılar. Vermeleri gereken katkıları sunmadılar. Kamu gelir kaynaklarına el uzattılar. Ümmetin malı olan vakıfları, yardım kurumlarını, yetim ve yoksul varlıklarını, buna yapılan yatırımları, destekleri, katkıları, kamu malını, devlet malını, toplumsal mirasları, kamunun varlıklarını, Allahın devesini, ölesiye amaç edindikleri mallarına katmanın azgınlığıyla saldırdılar, soydular, kuruttular, cılızlaştırdılar, güçsüzleştirdiler, kestiler.
Böylece, toplumsal yardımlaşma bozulur. Hak hukuk kaybolur. Çabuk köşe dönme furyası başlar. İnsanlar birbirinin kurdu olur. Muhabbet, düşmanlığa döner. Yardımlaşma biter. Huzur kaçar. Geçici metalar uğurda ebedi hayatlar yok edildiği gibi, dünya hayatında da yapılan kölelikler ve kötülükler nedeniyle azaplar yaşanılır ve helak olunur. Rabbi de, günahları yüzünden azabı başlarına geçirip, orayı dümdüz etti.
O halde, Kuranın rehberliğine uy, ışığıyla yaşa, yaşat. Nefsinle birlikte tüm insanlığı geliştir, değiştir, vahye çağır. Kuran öğretisine önem ve öncelik ver. Her konuda, şık olmayı, iyi ve güzeli seçmeyi, en mükemmel şekilde yapmayı tercih et. Malın mülküm sahibi olmadığını unutma. Emanetçi olarak sana ikram edilenleri, sahibi olan Allahın emri doğrultusunda dağıt, paylaş. Kamu malına el uzatma, toplumu ayakta tutan hasletleri yaşat. Yardımlaşmayı, dayanışmayı, ikramı yaygınlaştır. Kuranı ve ilkelerini gündem yap. Aksi halde bozulma, yıkılış, azap ve helak kaçınılmaz olur.


                                               ***ŞEMS SÜRESİ ÇALIŞMA NOTLARI

 (٩١-١)
91.1*************وَالشَّمْسِ وَضُحٰیهَا
91.1 - Veş şemsi ve duhâhâ.
S Ateş - Güneşe ve onun aydın sabahına andolsun,
DaHave:Sıcaklık, aydınlık, güneşlenmek, güneşte yanmak,

 rtfSndPly*91.2*
(٩١-٢)
91.2*************وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰیهَا
91.2 - Vel gameri izâ telâhâ.
S Ateş - Onu izleyen aya andolsun,

Televe:Okuma,okuyanlar, fiilen tabi olma,uyma,

 rtfSndPly*91.3*
(٩١-٣)
91.3*************وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰیهَا
91.3 - Ven nehâri izâ cellâhâ.
S Ateş - Güneşi ortaya çıkaran gündüze andolsun.
YB- Gökyüzünün güzelliğini ve onu yüksek yapanı düşün

Nehera:Irmak, gün, ışık, aydınlık, bolluk, rahatlık, azarlama,
Celeve:Açığa çıkma, izhar, keşfedilme, tecelli etme, çıkış, sürgün,

 rtfSndPly*91.4*
(٩١-٤)
91.4*************وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰیهَا
91.4 - Vel leyli izâ yağşâhâ.
S Ateş - Onu örten geceye andolsun.
Gaşeye:Perde, sarma, kaplama, bürüme, saldırma, daldırma, bayılma, helak eden afet,

rtfSndPly*91.5*
(٩١-٥)
91.5*************وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰیهَا
91.5 - Ves semâi ve mâ benâhâ.
S Ateş - Göğe ve onu yapana andolsun.
YB- Yeryüzünün görkemliliği ortaya çıkaran gündüzü düşün

Semeve:Gökyüzü, isim, ad, adaş, denk, benzer, isim ad koyma, muayyen, belirli,
Beneye:Kurmak,yapmak, inşa etme, usta,

rtfSndPly*91.6*
(٩١-٦)

91.6*************وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰیهَا
91.6 - Vel ardı ve mâ tahâhâ.
S Ateş - Yere ve onu yuvarlayıp döşeyene andolsun.
EraDa:Arz, arazi, ülke, ağaç kurdu,

rtfSndPly*91.7*
(٩١-٧)
91.7*************وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰیهَا
91.7 - Ve nefsiv ve mâ sevvâhâ.
S Ateş - Nefse ve onu biçimlendirene,
Nefese:Nefis,can, ruh, zat, teneffüs, ışımak, aydınlık, yarışma, idrak,
Seveye:Tesviye,düzene koyma, kemale erdirme, eşitleme, ulaşma, istila, yerleşme, orta yol, doğru yol, müsavi, çukursuz düz, binmek, kurulmak, biçimlendirme,

 rtfSndPly*91.8*
(٩١-٨)

91.8*************فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰیهَا
91.8 - Feelhemehâ fucûrahâ ve tagvâhâ.
S Ateş - Ona bozukluğunu ve korunmasını (isyânını ve itâ'atini) ilhâm edene andolsun ki:
YB- Sonra ona fücurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun). Nefsin yanlış yolu takip edince kendini nasıl bozup parçalayacak şekilde ve kendi seçeneğiyle bozulup parçalanmadan korunabilecek şekilde donatıldığını (düşün)

Fecere:Yarılmak, fışkırmak, akıtmak, kaynaklanmak, günahlara dalmak, haktan dönmek
Vekaye:Korunma, sakınma,

rtfSndPly*91.9*
(٩١-٩)
91.9*************قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰیهَا
91.9 - Gad efleha men zekkâhâ.
S Ateş - (Allâh'tan başkasına tapmayarak) Nefsini yücelten kazanmış,
YB- Nefsini (benliğini) geliştirip büyüten başarıya ulaşır.
Zekeve:Arınma, gelişme, doğru, temiz, ıslah, methetme, zekat,
Feleha   :Felah, kazanma
Kad       :Mazi fiili mişli yapar.

rtfSndPly*91.10*
(٩١-١٠)
91.10*************وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰیهَا
91.10 - Ve gad hâbe men dessâhâ.
S Ateş - (Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır.
YB- Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.
Hayebe:Kaybetme, heba etme, zarar
Deseve:Kötü yönünü gizleyerek, temize çıkarma.

rtfSndPly*91.11*
(٩١-١١)
91.11*************كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰیهَا
91.11 - Kezzebet semûdu bitağvâhâ.
S Ateş - Semûd (kavmi), azgınlığı yüzünden (Hakk'ı) yalanladı.
                Kezebe:Yalanlama, inkar etme, tasdik etmeme, uydurma,


(٩١-١٢)
91.12*************اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰیهَا
91.12 - İzimbease eşgâhâ.
S Ateş - En haydutları ayaklandığı zaman,
YB- En eşkıyalarını kendilerine lider yaptılar

 rtfSndPly*91.13*(٩١-١٣)
91.13*************فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰیهَا
91.13 - Fegâle lehum rasûlullâhi nâgatallâhi ve sugyâhâ.
S Ateş - Allâh'ın elçisi onlara: "Allâh'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!" demişti.
YB- Allahın elçisi onlara Allâh'ın deneme için size gönderdiği devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!/bütün rızıkları ve besin kaynaklarını herkese açık tuttun demişti.

Nekahe :Dişi deve
 النّاقة - en-nâkah” sözcüğü “dişi deve” demektir. Ancak Araplar her dişi deveye değil, sadece 5 yaşına basan dişi develere “en-nâkah” derlerdi. Âyetin mesajının doğru anlaşılması için bu ayrıntının daima göz önünde bulundurulması gerekir. HY

Deve (نَاقَةَ) Bu kelimenin kökü (نوق) Novk kelimesidir. Novk (نوق) (نيق)  
1 - Deveyi eğitmek
2 – Şık olmak, iyi ve güzeli seçmek, yaptığını en mükemmel şekilde yapmak.
Bu deve herhangi bir deve ama kimseye, özel olarak ait olmayan, herkesin ortak malı olan bir deve, Allah’ın devesidir. 
Su kaynağı da Allah’ın malı (herkesin ortak malı) ama bu su kaynağını bazı kimseler özelleştirmek istiyorlar. Başkalarının kullanmasını engellemek istiyorlar.
Bu kimseler su kaynağını özelleştirmekle kalmıyorlar daha da ileri giderek Allah’ın devesini / herkesin ortak malı olan deveyi de öldürüyorlar.
Allah bütün rızıkları (hayvanlar, nebat, su, hava, yeraltı ve yerüstü kaynakları) herkes için yaratmıştır. Her zaman tekrar edilir “yerde ve gökte ne varsa Allah’ındır” Ama insanların çoğu buna razı olmayıp bu rızıkları kendilerine has kılıp başkalarına ulaşmasını engellemektedirler.  Şık olmak, iyiyi güzeli seçmek, yaptığını en mükemmel şekilde yapmak yerine zalim oluyorlar.YB

 rtfSndPly*91.14*
(٩١-١٤)
91.14*************فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰیهَا
91.14 - Fekezzebûhu feagarûhâ fedemdeme aleyhim rabbuhum bizembihim fesevvâhâ.
S Ateş - Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rableri de, günâhları yüzünden azâbı başlarına geçirip, orayı dümdüz etti.
Akara: Kesmek, canını okumak, köküne inme, kısır
Demedeme: Ezip geçme, çok kızma,
Zenebe: Günah, pay, hisse.
HY “Akara” fiilinin türediği “akr, ukr” köklerinin esas anlamı “kadının hamile kalmaması için önlem alması, doğum kontrolü” demektir. Doğum kontrolü yapmak üzere içilen nesnelere de “ukr” denilmiştir. Bu bağlamda sözcüğün “bir şeyin doğasını değiştirmek, orijinalliğini bozmak” gibi anlamlara geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim “Akr” sözcüğü bu anlam ekseninde “yaralamak” manasında kullanılır olmuştur. Zira yaralama da doğallığı, orijinalliği bozmaktır. “Akr” sözcüğü daha sonraları genel anlamda “yaralama” anlamını kaybederek özellikle deve, at, koyun gibi hayvanların ayaklarının [inciklerinin, diz ile topuk aralarının] kesilmesi anlamında kullanılmaya başlanmıştır. “Akr” sözcüğünün anlamı için bugünkü Türkçede bir karşılık aranacak olursa, bizce en uygun karşılık “tırpanlamak” sözcüğüdür. Bütün bu bilgiler ışığında, kamu yararına çalışan bir hayvan olduğunu düşündüğümüz “Allah’ın Devesi”nin Semûd kavmi tarafından ayakta durmasını sağlayan organları kesilerek ortadan kaldırıldığı anlaşılmaktadır.Allah’ın Devesi” ifadesinin işaret ettiği anlam bugüne taşındığında, bu devenin işlev bakımından kamu yararına çalışan bugünkü kamu kurumları niteliğinde olduğu izlenimi ortaya çıkmaktadır. Devenin yok edilmesi ise bu kurumları ayakta tutan vergi, aidat, bağış gibi gelir kaynaklarının kesilmesini, ödenmemesini ya da yolsuzluklarla zayi edilmesini düşündürmektedir.


 rtfSnd
(٩١-١٥)
91.15*************وَلَا يَخَافُ عُقْبٰیهَا
91.15 - Ve lâ yehâfu ugbâhâ.
S Ateş - (Rab) Bu işin sonundan korkmaz.
Akabe: Evlat, topuklar üzerinde ters dönme, son, netice, akıbet, sarp yokuş, takip, izleme, arkayı kontrol etme, takipçi, cezalandırma, azabın büyüğü, akibetini gösterme, son duruma getirmek, sonunu …haline çevirme.
HY Semûd kavmi Allah’ın devesini ortadan kaldırdığı için topyekûn yok edilmemiş ama perişan hâle getirilmiştir.


ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ


(٩١-١)
91.1*************
وَالشَّمْسِ وَضُحٰیهَا

91.1 - Veş şemsi ve duhâhâ.

AB - Güneşe ve onun parıltısına andolsun,

SA - Güneşe ve onun aydın sabahına andolsun,

 rtfSndPly*91.2*
(٩١-٢)
91.2*************
وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰیهَا

91.2 - Vel gameri izâ telâhâ.

91.2 - Onu izlediği zaman aya,

91.2 - Onu izleyen aya andolsun,

 rtfSndPly*91.3*
(٩١-٣)
91.3*************
وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰیهَا

91.3 - Ven nehâri izâ cellâhâ.

91.3 - Onu (güneş) parıldattığı zaman gündüze,

91.3 - Güneşi ortaya çıkaran gündüze andolsun.

 rtfSndPly*91.4*
(٩١-٤)
91.4*************
وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰیهَا

91.4 - Vel leyli izâ yağşâhâ.

91.4 - Onu sarıp örttüğü zaman geceye,

91.4 - Onu örten geceye andolsun.

 rtfSndPly*91.5*
(٩١-٥)
91.5*************
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنٰیهَا

91.5 - Ves semâi ve mâ benâhâ.

91.5 - Göğe ve onu bina edene,

91.5 - Göğe ve onu yapana andolsun.

 rtfSndPly*91.6*
(٩١-٦)
91.6*************
وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰیهَا

91.6 - Vel ardı ve mâ tahâhâ.

91.6 - Yere ve onu yayıp döşeyene,

91.6 - Yere ve onu yuvarlayıp döşeyene andolsun.

 rtfSndPly*91.7*
(٩١-٧)
91.7*************
وَنَفْسٍ وَمَا سَوّٰیهَا

91.7 - Ve nefsiv ve mâ sevvâhâ.

91.7 - Nefse ve ona 'bir düzen içinde biçim verene',

91.7 - Nefse ve onu biçimlendirene,

 rtfSndPly*91.8*
(٩١-٨)
91.8*************
فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰیهَا

91.8 - Feelhemehâ fucûrahâ ve tagvâhâ.

91.8 - Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).

91.8 - Ona bozukluğunu ve korunmasını (isyânını ve itâ'atini) ilhâm edene andolsun ki:

 rtfSndPly*91.9*
(٩١-٩)
91.9*************
قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰیهَا

91.9 - Gad efleha men zekkâhâ.

91.9 - Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur.

91.9 - (Allâh'tan başkasına tapmayarak) Nefsini yücelten kazanmış,

 rtfSndPly*91.10*
(٩١-١٠)
91.10*************
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰیهَا

91.10 - Ve gad hâbe men dessâhâ.

91.10 - Ve onu (isyanla, günahla, bozulmalarla) örtüp saran da elbette yıkıma uğramıştır.

91.10 - (Yaratıklara taparak) Onu alçaltan da ziyana uğramıştır.

 rtfSndPly*91.11*
(٩١-١١)
91.11*************
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوٰیهَا

91.11 - Kezzebet semûdu bitağvâhâ.

91.11 - Semud (halkı) azgınlığı dolayısıyla yalanladı;

91.11 - Semûd (kavmi), azgınlığı yüzünden (Hakk'ı) yalanladı.

 rtfSndPly*91.12*
(٩١-١٢)
91.12*************
اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰیهَا

91.12 - İzimbease eşgâhâ.

91.12 - En 'zorlu bedbahtları' ayaklandığında,

91.12 - En haydutları ayaklandığı zaman,

 rtfSndPly*91.13*
(٩١-١٣)
91.13*************
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰیهَا

91.13 - Fegâle lehum rasûlullâhi nâgatallâhi ve sugyâhâ.

91.13 - Allah'ın elçisi onlara dedi ki: "Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin."

91.13 - Allâh'ın elçisi onlara: "Allâh'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!" demişti.

 rtfSndPly*91.14*
(٩١-١٤)
91.14*************
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰیهَا

91.14 - Fekezzebûhu feagarûhâ fedemdeme aleyhim rabbuhum bizembihim fesevvâhâ.

91.14 - Fakat, onu yalanladılar, deveyi yere yıkıp öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla 'onları yerle bir etti, kırıp geçirdi'; orasını da dümdüz etti.

91.14 - Onu yalanladılar, deveyi kestiler. Rableri de, günâhları yüzünden azâbı başlarına geçirip, orayı dümdüz etti.

 rtfSndPly*91.15*
(٩١-١٥)
91.15*************
وَلَا يَخَافُ عُقْبٰیهَا

91.15 - Ve lâ yehâfu ugbâhâ.

485 yorum:

1 – 200 / 485   Yeni›   En yeni»
adsız dedi ki...

bu bloga yeni ulaştım, en baştaki süreyi okudum. etkilendim. kuramdaki muhkem ve muteşabih ayetler hakındaki yorumları bilen birisi olarak, allahın devesi ve su içme hakkında yazılanlardan mutehassıs oldum. Çok etkilendim.
tüm süreyi hiç böyle anlamamıştım. bir kez daha okumak ve izin verirseniz çıktı almak ve dağıtmak istiyorum.
diğer süreleri de yavaş yavaş okuyacağım.
sağ olun var ıolunç

adnan dedi ki...

allahın devesi
allahın devesini aramak
bu surenin günümüzdeki anlamını vermek bu kadar olur.
hele allahın devesini ebedileştirmek,süreyi ebedileştirmek gibi.
tüm emanetleri, bizim dışımızdakileri allahın devesi gibi görmek mükemmel.
allah razı olsun.

mavy dedi ki...

allahın devesi şimdi yokki.
başımıza allahın devesini çıkarmayın huzurumuzu bözmayın.
demişsinizki,

Allah’ın deneme için gönderdiği devesine ve onun su içme hakkına dokunmamak gerekirken, deveyi kestiler. Allahın malik olduğunu, verdiği nimetlerde yoksulun, yoksunun, fakirin hakkı olduğunu göz ardı etmemek şarttır. Bunların haklarını tam vermelidir. Topluma olan görevlerini yapmadılar. Vermeleri gereken katkıları sunmadılar. Kamu gelir kaynaklarına el uzattılar. Ümmetin malı olan vakıfları, yardım kurumlarını, yetim ve yoksul varlıklarını, buna yapılan yatırımları, destekleri, katkıları, kamu malını, devlet malını, toplumsal mirasları, kamunun varlıklarını, Allahın devesini, ölesiye amaç edindikleri mallarına katmanın azgınlığıyla saldırdılar, soydular, kuruttular, cılızlaştırdılar, güçsüzleştirdiler, kestiler

bu sözler güzel güzelde yapmak zor.
her yerde her işte allahın devesinin su hakkını mı ayıracağım.

vaveyla dedi ki...

sureleri okudukça, ikra yaptıkça
Kurandan bi haber yaşadığımı daha iyi anlıyorum.
her suredeki yorumunuz bu gerçek karşısında her seferinde şok olmamı ve dirilmemi saglarken
dualarımda yer alıyorsunuz.
iyiki sitenizle bulıuşmuşum.
vesileye de dua ediyorum.

nazan dedi ki...

güneş ve ay ve gündüzü çok anlamlı yorumlamışsınız.
güneş ay ve gündüz olmak.
etrafımızı aydınlatmak.
heryeri gündüze çevirmek benim de misyonumdur
bu görüşleri kaçtandır anlatagelmişim.
varolun.

hakkı dedi ki...

kuranı yalanlamak kuran peygamber sözü dediler yalanladılar. yani inkar ettiler derdim.
sitede:

Zira onlar Kuranı yalanladılar, Kuran bir yana onlar bir yana yaşadılar. Kitabı görmezden geldiler. Kuranı arkalarına attılar, görmezden geldiler, kuran dışı yaşamı tercih ederek yalanladılar. Varsa yoksa dünya ve dünyadaki geçimlikler, bunları çoğaltma yarışı olmuştur. Neticede bu kavim de, azmış, azgınları, en eşkıyalarını lider yapmış, vahye önem ve öncelik vermeyip, mal mülk, servet, makam vb unsurlar uğruna Kitabı umursamamıştır.
bu anlamı begendim.
yaşamda da bunun örneklerini görmekteyim.

HASAN ALİ YAŞAR dedi ki...

ŞU SÖZ YETER.

Önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle mücadele ederler, sonra siz kazanırsınız.”

YETERKİ DEVAM EDİN.

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

Thanks for finally writing about > "�EMS SURESİ" < Loved it!

Feel free to visit my web page; Watch
The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your
efforts and I will be waiting for your next post thanks once
again.

Feel free to visit my webpage :: Watch The Wolf of
Wall Street online free no download, ,

Adsız dedi ki...

Spot on with this write-up, I truly think this web site needs much more attention.
I'll probably be back again to see more, thanks for the advice!


Feel free to visit my website ... Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Hello to all, how is all, I think every one
is getting more from this web site, and your views are fastidious in favor
of new people.

My page ice age village cheats

Adsız dedi ki...

Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other blogs?

I have a blog based on the same information you discuss and would really like to
have you share some stories/information. I know
my visitors would value your work. If you are even
remotely interested, feel free to send me an e-mail.

Feel free to surf to my page :: http://www.themuseeums.com/blogs/45190/43724/find-a-car-audio-system-that-fit

Adsız dedi ki...

Thank you for the good writeup. It in fact was a
amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!

By the way, how can we communicate?

Also visit my site Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

I am really enjoying the theme/design of your blog.

Do you ever run into any browser compatibility issues?
A handful of my blog audience have complained about my blog not
operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
Do you have any advice to help fix this issue?

My web site; Mutants Genetic Gladiators hack

Adsız dedi ki...

Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It
really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like
you helped me.

my page contract war cheat

Adsız dedi ki...

Appreciation to my father who informed me concerning this webpage, this website is
really remarkable.

Feel free to visit my blog post - Green Coffee Fat Burn
review, gameextra.net,

Adsız dedi ki...

Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis.
It will always be useful to read content
from other writers and practice something from their web sites.


Check out my web-site ... lose 10 pounds overnight

Adsız dedi ki...

Vad är det kollegor, kräsen punkt och bra uppmaning kommenterade
på denna plats , är jag verkligen njuta av dessa .


Also visit my website; martingale systemet (http://www.amityspace.com/blog/208427/best-totally-free-online-roulette/)

Adsız dedi ki...

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging
for? you make blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as
the content!

Also visit my page :: flight simulator

Adsız dedi ki...

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
that automatically tweet my newest twitter updates.

I've been looking for a plug-in like this for quite some time and
was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.


Feel free to visit my page ... Télécharger Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Tremendous issues here. I'm very glad to peer your post.
Thank you so much and I'm looking ahead to contact you.
Will you please drop me a mail?

Here is my web blog music marketing and promotion

Adsız dedi ki...

Hello it's me, I am also visiting this site daily, this
web page is actually fastidious and the visitors are truly sharing fastidious thoughts.


Here is my weblog google

Adsız dedi ki...

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any
problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of
hard work due to no backup. Do you have any methods to stop hackers?


Also visit my weblog - Nike Air Max 90 Womens

Adsız dedi ki...

I am sure this paragraph has touched all the internet visitors, its really really good piece of
writing on building up new web site.

Here is my web page - Simply Garcinia diet, www.hakkahizmet.tv,

Adsız dedi ki...

Generally I don't learn article on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to check out
and do it! Your writing style has been surprised me.

Thanks, very nice article.

Here is my web page; best muscle building supplement

Adsız dedi ki...

Great website. A lot of helpful info here. I'm sending it
to a few friends ans additionally sharing in delicious.

And certainly, thanks in your effort!

My blog post ... loans for eBay and Amazon sellers

Adsız dedi ki...

Really no matter if someone doesn't be aware of afterward its up to other
users that they will help, so here it occurs.

Look at my blog detox herbs

Adsız dedi ki...

Hi, Neat post. There's an issue together with your site in
internet explorer, could test this? IE nonetheless is the marketplace chief and a big portion of other
folks will miss your excellent writing because of this problem.


Also visit my web blog ... tanki online crystal hack

Adsız dedi ki...

Hello there! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the
post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely happy I found it and
I'll be book-marking and checking back frequently!

Review my website: vermont seo

Adsız dedi ki...

This post is invaluable. How can I find out more?


Visit my site - angry birds epic cheats tool

Adsız dedi ki...

This way, there is a sense of ownership, a sense of responsibility and best of
all, a sense of citizenship. That's it, construct a backyard shed and solve all
the troubles. Privacy structures generally need to
provide seclusion from 1 or both sides of a home.


My website - garden arborsarbor plans

Adsız dedi ki...

I love what you guys tend to be up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the terrific works guys I've incorporated you guys to my
own blogroll.

Feel free to surf to my pagethere hack yahoo password

Adsız dedi ki...

Hi there, of course this paragraph is actually good
and I have learned lot of things from it regarding blogging.
thanks.

Go to my webpage - sex games for couples - ,

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to visit this web site, as i want enjoyment,
as this this site conations actually nice funny material too.


Also visit my page :: sex video games (Adultgamesdownload.blogspot.com)

Adsız dedi ki...

Does your blog have a contact page? I'm having problems locating
it but, I'd like to shoot you an e-mail. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it develop over time.


Find my web-site; adult Only games

Adsız dedi ki...

Hello there, I think your blog could be having browser compatibility issues.
When I take a look at your website in Safari, it looks
fine however, when opening in IE, it's got some overlapping issues.
I just wanted to provide you with a quick heads up!
Apart from that, fantastic blog!

Here is my homepage - adult only games ()

Adsız dedi ki...

Simply wish to say your article is as astounding. The clarity to your
publish is just spectacular and that i can assume you're a professional on
this subject. Fine along with your permission allow me to clutch your feed to keep up to date with approaching post.
Thanks one million and please carry on the enjoyable work.


Find my blog post

Adsız dedi ki...

Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I
was curious about your situation; many of us
have developed some nice procedures and we are looking to trade solutions with others, please shoot me an email if interested.


Check out my webpage

Adsız dedi ki...

great issues altogether, you just received a logo new reader.
What may you recommend in regards to your publish that you just made a few days in the past?

Any certain?

my blog :: adult computer games

Adsız dedi ki...

Good day! I could hhave sworn ӏ've been to this blog befote
bսt ɑfter reading tɦrough sօme of tҺe post I realized іt's
ոew to me. Anywɑys, I'm dеfinitely delighted ӏ fouynd it ɑnɗ ӏ'll ƅe book-marking aand checking Ƅack frequently!


Review mʏ website celebrity weight loss

Adsız dedi ki...

Because your boyfriend or girlfriend went from one relationship straight to an alternative, she
never had the time to obtain over you. Many Thai girls know somebody who have arrived at Pattaya to work inside bars or
hotels after which they suddenly make an appearance one
day with a foreign boyfriend. The old guideline was
that the mattress lasts about decade, but that is similar to any general
guideline.

my homepage: &12458;&12531;ラインゲーム

Adsız dedi ki...

My brother suggested I may like this web
site. He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine simply how a lot time I had spent
for this info! Thanks!

Take a look at my homepage battlefield 4 pc game walkthrough [pumpbuddy.us]

Adsız dedi ki...

Yes! Finally something about exercise.

Look into my web-site avast antivirus demo gratuit

Adsız dedi ki...

Howdy just wanted to give you a brief heads up and let you know a few
of the pictures aren't loading correctly. I'm
not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two
different web browsers and both show the same outcome.


Have a look at my web-site; casino gratuit machine a sous las vegas

Adsız dedi ki...

Thanks on your marvelous posting! I certainly enjoyed reading
it, you're a great author. I will make sure to bookmark your blog
and may come back in the foreseeable future. I want to encourage you to continue your great work, have a nice evening!


Also visit my web blog; fat burning pills at walmart

Adsız dedi ki...

Wow! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different subject
but it has pretty much the same layout and design.

Great choice of colors!

Here is my site ... fat burner for menopausal women

Adsız dedi ki...

Good day! Do you know if they make any plugins
to help with SEO? I'm trying to get my blog to
rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Many thanks!


Review my website; best web web hosting sites for artists

Adsız dedi ki...

I jսst like the valuable information you providе on ƴour
articles. I'll bookmark your weblog and test again rіgɦt here reǥularly.
I'm гathеr sure I will be told lots off new stuff right here!
Best of luck for the neҳt!

my weЬ ƿage: bean max review, ,

Adsız dedi ki...

Quality posts is the secret to be a focus for the users to visit the web page,
that's what this web site is providing.

Also visit my web site: unlockiphone5seefraction.cpd-ce.com unlock iphone 5s ee

Adsız dedi ki...

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the
website is very good.

my webpage

Adsız dedi ki...

I read tɦis article fully regarding the resemblance of mіst recent and previous technologies,
it's amazing article.

Mƴ homepage ... where to buy garcinia

Adsız dedi ki...

My relatives always say that I am wasting my time here at
web, but I know I am getting know-how everyday by reading
such fastidious posts.

Also visit my web-site :: ghd straightener

Adsız dedi ki...

excellent post, very informative. I'm wondering why the other
specialists of this sector do not understand this. You must
proceed your writing. I'm sure, you have a huge readers' base already!


Feel free to visit my homepage :: bic ouassou (http://news247.co.uk)

Adsız dedi ki...

This website truly has all of the info I wanted
about this subject and didn't know who to ask.

Here is my web page: CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

First off I want to say wonderful blog! I had a quick question which I'd like to ask
if you don't mind. I was interested to know how you center yourself and clear your
thoughts prior to writing. I have had trouble clearing my
thoughts in getting my thoughts out. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply
just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
Many thanks!

Also visit my web page ... tooth extraction crown

Adsız dedi ki...

Asking questions are actually good thing if you are
not understanding anything fully, except this piece of writing gives good understanding yet.Feel free to surf to my web blog: buy 500 instagram followers

Adsız dedi ki...

Very energetic post, I liked that a lot. Will there be
a part 2?

Here is my weblog hack angry birds Epic

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing your thoughts about make designer.
Regards

Also visit my page - nike basketball camp

Adsız dedi ki...

Yes! Finally someone writes about simpsons streaming season 25.


Here is my web site; simpsons Tapped Out hack

Adsız dedi ki...

Hey! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy
your content. Please let me know. Cheers

Also visit my webpage: kurs pierwszej pomocy kielce

Adsız dedi ki...

Good article! We will be linking to this great post on
our site. Keep up the good writing.

Here is my page :: Magic Submitter Walkthrough

Adsız dedi ki...

Thank you a lot for sharing this with all people you actually realize what you're speaking about!
Bookmarked. Kindly additionally seek advice from my web site =).
We can have a link alternate arrangement between us

my web page: diy kit

Adsız dedi ki...

Hi Dear, are you in fact visiting this web site daily,
if so afterward you will absolutely take nice experience.


Here is my weblog Hearthstone Heroes of Warcraft iOS download

Adsız dedi ki...

It's remarkable designed for me to have a web page, which is good for my knowledge.
thanks admin

My page; emobile code

Adsız dedi ki...

I have to thank you for the efforts you've put
in writing this website. I really hope to view the same high-grade blog posts from you in the future as well.
In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my
own, personal blog now ;)

Also visit my weblog; best video editing software iphone 4s

Adsız dedi ki...

Hello, just wanted to tell you, I loved this post.
It was funny. Keep on posting!

Here is my web-site: dental care tucson

Adsız dedi ki...

My brother suggested I may like this website. He was once entirely right.
This put up actually made my day. You can not consider just how much
time I had spent for this info! Thank you!

Feel free to surf to my webpage Bill McKnight EMobile Code

Adsız dedi ki...

I visited various websites but the audio
quality for audio songs present at this site is actually excellent.


Have a look at my webpage; Ralph Lauren Outlet Store

Adsız dedi ki...

Wonderful post! We are linking to this great article on our site.

Keep up the great writing.

my website ... search only project

Adsız dedi ki...

Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that
I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.


My web site - future of wealth 2

Adsız dedi ki...

You really make it seem so easy with your presentation but
I find this topic to be really something that I think I would never understand.
It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try
to get the hang of it!

My web-site :: transfer in moscow

Adsız dedi ki...

Great article.

Feel free to visit my site: sbobet

Adsız dedi ki...

Hey There. I discovered your weblog the usage of msn.
This is a really well written article. I'll be sure to bookmark it and return to learn extra of your useful information.
Thank you for the post. I will certainly return.

Stop by my website ... 12monthloansnoweasily.cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

I am truly happy to read this webpage posts which includes tons of
valuable facts, thanks for providing these kinds of data.


Feel free to visit my site: 12monthloansnowor.cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

Pretty element of content. I just stumbled upon your
website and in accession capital to say that I get actually enjoyed
account your weblog posts. Any way I'll be subscribing for your augment and even I achievement you access constantly quickly.


My website; garcinia cambogia reviews

Adsız dedi ki...

Hi there! This article couldn't be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate!

He continually kept talking about this. I most certainly will forward this article to him.
Pretty sure he'll have a good read. Thank you for sharing!


my web-site ... Garcinium

Adsız dedi ki...

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
was just curious if you get a lot of spam feedback?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me crazy so any support is very much appreciated.


my web page: za darmo gry na telefon samsung

Adsız dedi ki...

What's up, this weekend is fastidious for me, for the reason that this occasion i
am reading this enormous informative post here at my residence.


Check out my homepage ... house removals reading

Adsız dedi ki...

Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!


Feel free to surf to my weblog; hard reset samsung avila

Adsız dedi ki...

What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could
also create comment due to this brilliant piece of writing.


My blog post ... ask.fm hack

Adsız dedi ki...

Nice blog here! Also your web site loads up fast!
What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?

I wish my web site loaded up as fast as
yours lol

Also visit my web page :: how to make money blogging

Adsız dedi ki...

My brother suggested I might like this blog. He was entirely right.
This post actually made my day. You can not imagine
simply how much time I had spent for this information! Thanks!Here is my weblog: making money

Adsız dedi ki...

When someone writes an paragraph he/she keeps the image of a user in his/her
mind that how a user can know it. Thus that's why this article is amazing.
Thanks!

Feel free to visit my blog: Nike Free Run 3 Yellow

Adsız dedi ki...

I visited various web pages except the audio feature
for audio songs current at this web site is truly superb.


Look at my site; lacks clear pricing

Adsız dedi ki...

Hello my family member! I wish to say that this article is awesome, great written and include approximately all
important infos. I would like to peer extra posts
like this .

Review my homepage - Fifa 14 hack, vimeo.com,

Adsız dedi ki...

I am regular visitor, how are you everybody?
This paragraph posted at this web page is really pleasant.


My homepage - freebiejeebies

Adsız dedi ki...

Woah! I'm really loving the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very hard to get
that "perfect balance" between user friendliness and visual appearance.
I must say you have done a fantastic job with this.
Also, the blog loads super fast for me on Firefox.
Superb Blog!

Look into my blog; free xbox live

Adsız dedi ki...

If you are going for most excellent contents like me, just pay a visit this website all the time because it offers
quality contents, thanks

Review my page; layanan baju wanita modern

Adsız dedi ki...

Spot on with this write-up, I absolutely feel this amazing site needs far more attention. I'll
probably be back again to read more, thanks for the information!

Have a look at my blog - top web hosting companies in the philippines

Adsız dedi ki...

Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I am trying
to find things to enhance my web site!I suppose its
ok to use some of your ideas!!

Here is my web site :: book of ra online spielen echtgeld ()

Adsız dedi ki...

Hey there! This post couldn't be written any better!
Reading this post reminds me of my previous room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this page
to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!

Also visit my blog ... top ten natural testosterone boosters

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to pay a quick visit this site, as i want enjoyment, since this this site conations in fact fastidious funny material too.


Feel free to visit my web site: forbrukslån

Adsız dedi ki...

So if you have ever asked yourself "What is the fastest way to make money. Why do you want to earn extra money through a medium such as the internet. Of course as a beginner it is better to start with the free methods to promote your products.

Also visit my web blog ... legit way to make money online

Adsız dedi ki...

You can know more about them online and take their help. You may only need a truck,
some boxes, and some blankets. When you are comparing
many such service providers, you can just ask some questions to them and based on the answer,
you are getting for your questions, you can decide
on the best.

Also visit my weblog :: location de materiel déménagement bruxelles

Adsız dedi ki...

explant  explode  exploit  explore  exports  exposal  exposed  exposer.

AK-500 іs a carefully designed multi-purpose vehicle intelligent programming ѕystem that can adapt tо a vefy goօd variety of proghramming environments.
spqre    spark    spars    spasm    spate    spats    spawn    spays.


Μy homepage aprawa psg5

Adsız dedi ki...

buy louis vuitton handbags online
Somebody necessarily assist to make seriously posts I might state.
This is the very first time I frequented your web page
and to this point? I amazed with the analysis you made to create this particular put up incredible.
Wonderful activity!

Adsız dedi ki...

If you are going for best contents like myself, simply visit this site everyday for the reason that it provides
feature contents, thanks

Feel free to surf to my page ... cheapest web hosting reseller plan in india

Adsız dedi ki...

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added"
checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?

Bless you!

Also visit my weblog: site ()

Adsız dedi ki...

Heya! I know this is kind of off-topic but I needed to ask.
Does operating a well-established blog such as yours take a massive amount work?
I am completely new to writing a blog but I do write in my journal daily.
I'd like to start a blog so I can share my experience and feelings online.

Please let me know if you have any ideas or tips
for new aspiring blog owners. Appreciate it!

Also visit my blog; ฟุตบอล

Adsız dedi ki...

but for users its the uncomplicated design that is most deserving of praise.
Perhaps in the field of high-end gaming notebook we hear more
from the "alien" message, but as users of high-end gaming notebook ever-increasing demand, Alienware alien, a dominant era has
passed, more and more many manufacturers have begun to set foot in this field, Asus ROG series is one
of them. The Play - Station's motion controller looks more like the Wii's than Microsoft's effort called Kinect and is aiming to beat
the Wii on accuracy, precision and games.

my web-site :: vs247h-p

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to pay a quick visit this
web page, for the reason that i want enjoyment, as this this site conations truly pleasant funny stuff too.


Also visit my page :: epic soccer training system reviews

Adsız dedi ki...

Increase the following:Keywords: Get Facebook,More Likes,
Likes, Free Likes,likes,Twitter,followers,digg, myspace,tumblr,youtube website trafficincrease,
promotion,sales,viewers,traffic,watchers,lookers,followers,friends,plus,google,facebook - By being a member of monstertraffichits.
Having a great level of visibility online is very important for a certain company, why.

Amplify reach for your Page updates by linking to a top update in the course of your normal e-mail communications.


my website - Addmefast Bot

Adsız dedi ki...

This post presents clear idea in support of the
new visitors of blogging, that really how to do blogging.

Here is my website - BTF review 2014

Adsız dedi ki...

The flower gardening is the hobby of growing flower gardens for decorative purposes.
s, the gardening sector remained strong as people
turned to the simple satisfaction of home growing, coupled
with the produce of cheap, healthy vegetables. Make sure the mixture isn't too heavy for the
delicate plant roots.

Feel free to visit my page ... Hernan Vazquez

Adsız dedi ki...

I am actually thankful to the owner of this website who has shared this fantastic article at at this place.


Also visit my site - used toyota corolla mesa

Adsız dedi ki...

You cannot help what you see and you have to know when and how to
say what you see. With only a few simple steps
and exercises you are able to create these types of abilities.
The problems with your house require to be solved.

my web blog; Is AskNow Legit?

Adsız dedi ki...

Hi my loved one! I wish to say that this post is amazing, nice written and come
with approximately all vital infos. I would like to look extra
posts like this .

Feel free to visit my blog: โซลินอยด์วาล์ว

Adsız dedi ki...

I loved as much as you'll receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an nervousness over
that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a
lot often inside case you shield this increase.

my weblog ... hop over to this web-site

Adsız dedi ki...

Gregory's dessert bar is the perfect conclusion to a magnificent
dining experience. "Gregory's favorite" is quickly becoming
"Everyone's" Favorite". After deciding on menu, make three lists; one for the menu broken down into recipes for each dish; one for the grocery staples that can be bought ahead and one for the fresh items you need only a day or two before.

My page: brunch catering nyc

Adsız dedi ki...

The internet is excellent for discovering out details,?
but the colleges need to be teaching about STDs, Safe sex
and the basics regardless of sexuality. Very
good vlog though :) and everything you bicep curling weight?


Look into my web page premature ejaculation cure nhs

Adsız dedi ki...

Hi, all is going perfectly here and ofcourse every one is sharing information, that's really excellent, keep up writing.


My web page; vod france

Adsız dedi ki...

An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who has been conducting a little
homework on this. And he actually ordered me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thanks for the meal!!

But yeah, thanx for spending the time to discuss this subject here on your web site.


Here is my blog post - great bridal wedding

Adsız dedi ki...

Does your website have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you
an e-mail. I've got some recommendations for your blog you might be
interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing
it improve over time.

Feel free to visit my site - itunes gift card generator

Adsız dedi ki...

Great post. I was checking continuously this blog and I'm impressed!
Very helpful information specifically the last part :) I care for such info much.
I was seeking this particular information for a very long time.
Thank you and best of luck.

Feel free to visit my site: stelrad radiators

Adsız dedi ki...

It indicates that allergens frequently trigger the hives, which however - have an fundamental trigger in your body.
This malfunction can final up to five hrs prior to all the sugar is out of
the method.

my web page; std testing new orleans []

Adsız dedi ki...

Udvaartana іs a ѵery goߋd Ayurvedic massage ѡhеre byy dry herbal powders arе usrd with vey little oil.
Following a blood test, hormone therapy is prescribed
Ƅy doctors tօ increasse testosterone levels.

Α little bit of exercise is alwsys required tо keеp үour bod
fit and for beter blood circulation.

Аlso visit mʏ web site :: weight loss food

Adsız dedi ki...

In addition to that, condoms can also provide as
a preventive defend from becoming infected with STD. Divya Arjuna Kvath
to prevent heart illnesses and coronary heart problems cure.
Then wash it off and dry the region meticulously.

Feel free to visit my site :: http://www.cafepress.com/stdtestguide

Adsız dedi ki...

Right after taking the picture, the app then gives you various photo filters that
you can apply to give your photos that cool, retro look.

" Sorry to be so blunt but the truth is, although many people "claim" to want success, only about 3% are willing to put forth any effort to achieve it. And RKOI takes a similar path by beginning with jealousy-inducing luxuries like champagne and jewelry, and then leading readers into a bizarre, over-the-top world of hostess kitty bars and Biblically themed launch parties.

My web page - Instagram Cheats

Adsız dedi ki...

Thanks for your personal marvelous posting!
I truly enjoyed reading it, you will be a great author.
I will ensure that I bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage
you to ultimately continue your great posts, have a nice morning!my blog ... hbo Video on demand

Adsız dedi ki...

Broccoli аnd all Cruciferous vegetables: Ңelp protect brain tissue fгom toxins.
What constitutes cardiovascular exercise, ǥood question. Α lot off people maқe the mistake ߋf relying toߋ much
оn fat burning supplements.

Alsso visit mƴ web blog; loosing weight

Adsız dedi ki...

I visited various websites however the audio quality for audio songs current at this website
is truly marvelous.

Also visit my site: download csr classics free

Adsız dedi ki...

This article will help the internet people for building up new
webpage or even a blog from start to end.

Look at my weblog is it possible to Get your ex back after 3 months

Adsız dedi ki...

If soe one neеds expert view regarding blogging and site-building then i advise hіm/her to pay a visit this weblog, Keep uup
the nice work.

Feel free to visit my weƄ page healthy foods

Adsız dedi ki...

I think this is one of the most important info for
me. And i'm glad reading your article. But wanna remark
on some general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent : D.
Good job, cheers

Here is my blog post ... fuck buddies ()

Adsız dedi ki...

I was suggested this web site by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem.

You are amazing! Thanks!

my web page; plus size clothing stores

Adsız dedi ki...

This web ste rreally has all the information I wanted about this subject and didn't know who to ask.Stop by my website :: cougar online dating sites at wordpress

Adsız dedi ki...

I am really impressed with your writing skills as well
as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or
did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great
blog like this one today.

Take a look at my web page :: paskolos.co/

Adsız dedi ki...

You may unwittingly post just enough information for someone to steal your identity,
or someone may post on your behalf after gaining access to your account.
In case you meet this, here i will introduce you how to reset a forgotten Windows 7 password in safe mode.
Trustwave conjectured that many of the 2
million users whose usernames and passwords were compromised may
be Russian-speaking users.

my homepage: facebook hack password

Adsız dedi ki...

Things Each person Should Know About computer repair Leeds Online business

Feel free to surf to my web blog - youtu.be/fqavqJHulVo

Adsız dedi ki...

Can I simply say what a relief to discover someone that really understands what they are talking about over the internet.
You definitely understand how to bring an issue to light
and make it important. A lot more people really need to look at this and understand this side of your story.
I can't believe you aren't more popular given that you certainly possess the gift.


Feel free to visit my weblog - expounded, http://Churchincharlotte.Info,

Adsız dedi ki...

Thanks for one's marvelous posting! I really enjoyed reading it, you could be a great author.I will always
bookmark your blog and will often come back in the future. I
want to encourage you to continue your great writing,
have a nice holiday weekend!

Here is my site :: hop over to this web-site

Adsız dedi ki...

I think the admin of this website is really working hard for his web
page, for the reason that here every information is quality
based stuff.

Feel free to visit my site ... dvd

Adsız dedi ki...

I am truly grateful to the holder of this site who has shared this
great post at here.

Here is my webpage - personal trading style (freeforextradingrobot.com)

Adsız dedi ki...

This text is priceless. When can I find out more?

Also visit my homepage - new music marketing strategies

Adsız dedi ki...

For hottest information you have to visit world wide web and on web I found this site as a best web page for
latest updates.

Feel free to visit my web blog - best forex broker (kosarka.sportskacentrala.com)

Adsız dedi ki...

What's up it's me, I am also visiting this website regularly,
this website is actually pleasant and the users are genuinely
sharing pleasant thoughts.

my webpage vapor Pen

Adsız dedi ki...

An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more
about this issue, it might not be a taboo subject but generally people don't discuss
these subjects. To the next! Many thanks!!

My site air gap installation

Adsız dedi ki...

Hello, I enjoy reading all of your article. I wanted to write a little comment to support you.


my weblog; amy waterman's save my marriage today

Adsız dedi ki...

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar
one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it's driving me crazy so any help is very much appreciated.Also visit my blog :: mermaid wedding dresses

Adsız dedi ki...

Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is just
nice and i could assume you are an expert on this subject.

Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.

Thanks a million and please continue the enjoyable work.

Take a look at my website - voyance par telephone

Adsız dedi ki...

Existen day hack is one of these types of hacking websites that provide a person with the proper tools
to obtain cheap, easy and of the games a person so very much love.
hayday cheat Asian flush
is not something that is restricted to the young
or old. t ought to drill into your pants pocket to make oneself poorer
just to enjoy this game towards the fullest.

Adsız dedi ki...

My brother recommended I may like this blog. He was once totally right.
This publish actually made my day. You can not consider just how a lot time
I had spent for this information! Thanks!

my blog post; free running

Adsız dedi ki...

Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you
knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty finding one?

Thanks a lot!

Feel free to visit my webpage :: well-fitting shoes

Adsız dedi ki...

Greate post. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by it.
Hi there, You have performed an excellent job.
I will certainly digg it and in my view recommend to my friends.
I'm sure they'll be benefited from this site.


Also visit my website toms classic sequin

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a precise description of the challenges.
It was truly informative. Your website is useful.

Many thanks for sharing!

Here is my web site; footwear brandstoms

Adsız dedi ki...

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this article and also the rest of the site is extremely good.


Also visit my webpage classic sequin shoes

Adsız dedi ki...

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and everything.
But think about if you added some great photos or video clips to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and videos, this site could undeniably
be one of the very best in its field. Good blog!

Feel free to surf to my weblog - century 21 real estate

Adsız dedi ki...

For most recent information you have to pay a visit web and on world-wide-web I found this web page as a most excellent
web site for hottest updates.

Review my web page need dress pants

Adsız dedi ki...

Thanks for the good writeup. It in fact was a leisure account it.

Glance advanced to far added agreeable from you!
By the way, how can we keep up a correspondence?


Also visit my web page; best drum set

Adsız dedi ki...

Touche. Great arguments. Keep up the amazing effort.

Here is my blog pool side

Adsız dedi ki...

I was wondering if you ever thought of changing the structure of your site?
Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the
way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures.
Maybe you could space it out better?

Also visit my web site - stylish toms

Adsız dedi ki...

It's a shame you don't have a donate button! I'd most certainly donate to
this excellent blog! I guess for now i'll settle
for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to brand new updates and will share this blog with my Facebook group.
Talk soon!

My web-site produced sequined shoes

Adsız dedi ki...

We're a bunch of volunteers and opening a brand
new scheme in our community. Your web site offered us with
useful information to work on. You've performed an impressive activity and our
whole community shall be thankful to you.

Review my web page :: espadrillesa at payless

Adsız dedi ki...

Link exchange is nothing else except it is only placing the other person's website link on your
page at proper place and other person will also do similar in favor of you.


my blog: toms shoes especially

Adsız dedi ki...

Somebody essentially help to make significantly articles I might state.

That is the first time I frequented your web page and up to now?

I amazed with the analysis you made to create
this particular publish extraordinary. Magnificent process!Feel free to surf to my website: shoes introduced

Adsız dedi ki...

I think the admin of this web site is actually working hard in support of his web page, since here every
information is quality based material.

Feel free to visit my page: shoes resembling

Adsız dedi ki...

What's up, the whole thing is going nicely here and ofcourse every one is sharing data, that's genuinely good, keep
up writing.

My weblog; save 5 coupon

Adsız dedi ki...

You actually make it seem so easy with your presentation but I
find this matter to be really something which I think
I would never understand. It seems too complex and very
broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!Here is my web blog: coupon code

Adsız dedi ki...

This is a topic that is near to my heart... Take care! Exactly where are your contact details though?


Feel free to surf to my weblog prudential real estate

Adsız dedi ki...

Hello everybody, here every one is sharing these familiarity,
so it's fastidious to read this web site, and I used to pay a
visit this weblog daily.

Also visit my blog post fashion & philanthropy

Adsız dedi ki...

Hi, I check your blogs on a regular basis. Your story-telling
style is awesome, keep up the good work!

Here is my webpage toms river township anima facility

Adsız dedi ki...

What's up, its fastidious paragraph regarding media print, we
all be familiar with media is a great source
of information.

Here is my webpage :: drum solution

Adsız dedi ki...

I always spent my half an hour to read this blog's articles everyday
along with a mug of coffee.

Also visit my web page Brett rossi Porn

Adsız dedi ki...

My coder is trying to persuade me to move to .net from
PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on several websites for
about a year and am worried about switching to another platform.

I have heard great things about blogengine.net. Is there
a way I can import all my wordpress content into it?
Any kind of help would be really appreciated!

Feel free to visit my site ... toms women

Adsız dedi ki...

When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that
service? Thanks!

Have a look at my web blog jersey show

Adsız dedi ki...

I really like what you guys tend to be up too. This sort
of clever work and exposure! Keep up the terrific
works guys I've you guys to our blogroll.

Feel free to surf to my web blog :: produced sequined shoes

Adsız dedi ki...

Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog?
My blog is in the exact same area of interest as yours
and my users would really benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this okay with you.
Thanks!

my blog: legendary golf resort

Adsız dedi ki...

Thanks for the auspicious writeup. It in fact
was once a entertainment account it. Glance complex to far introduced agreeable from you!
By the way, how could we be in contact?

My web-site jeffery-west shoes mark

Adsız dedi ki...

Fine way of describing, and fastidious article to get data
concerning my presentation focus, which i am going to present in university.


My weblog :: drum tuning

Adsız dedi ki...

My relatives all the time say that I am killing my time here at
web, except I know I am getting knowledge all the time
by reading thes pleasant content.

My web site - free tips on how to get your ex girlfriend back

Adsız dedi ki...

If you wish for to improve your know-how just keep visiting this website and be updated with
the newest news posted here.

My page - shoes stand

Adsız dedi ki...

Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew
where I could get a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having difficulty
finding one? Thanks a lot!

Feel free to visit my homepage: toms coupons

Adsız dedi ki...

Please let me know if you're looking for a author for your blog.
You have some really great posts and I think I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some material for your blog
in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.
Regards!

My web page - shoes basically draw

Adsız dedi ki...

Awesome post.

My webpage :: videostripe.com phone Number

Adsız dedi ki...

It's not my first time to pay a visit this site, i am browsing this web page dailly and
get nice information from here everyday.

Take a look at my page packers and movers

Adsız dedi ki...

This paragraph will assist the internet visitors for setting up new
website or even a weblog from start to end.

Also visit my web page runnning shoes

Adsız dedi ki...

Hey! I realize this is sort of off-topic but I needed to ask.
Does managing a well-established blog such as yours require a large amount of work?

I'm completely new to blogging however I do write in my journal everyday.
I'd like to start a blog so I can share my
personal experience and views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers.

Appreciate it!

My page ... especially toms flats

Adsız dedi ki...

My family members always say that I am wasting my time
here at net, however I know I am getting familiarity daily by reading such pleasant content.


Also visit my web blog; studio tatuażU Kielce

Adsız dedi ki...

hey there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from
right here. I did however expertise some technical points using this web site, since I experienced to reload the site many times
previous to I could get it to load correctly. I had
been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances
times will very frequently affect your placement in google and can damage
your quality score if advertising and marketing with Adwords.
Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for a lot more
of your respective exciting content. Make sure you
update this again very soon.

Look into my web page: music marketing plan ()

Adsız dedi ki...

Valuable information. Lucky me I found your web site unintentionally, and I
am stunned why this accident didn't came about in advance!

I bookmarked it.

Look at my web-site

Adsız dedi ki...

You can do this by grooming him/her, or running your hand through the fur.
Value the two dimples in her lower back again. Eczema affects
mostly the infants of 3 years previous and above.

Take a look at my web blog ... std testing philadelphia

Adsız dedi ki...

Its such as you learn my thoughts! You seem to know so much about this,
like you wrote the ebook in it or something. I feel that you
could do with some percent to pressure the message house a little bit, however other than that, this is fantastic blog.
A fantastic read. I will certainly be back.

Also visit my web-site; fuckbuddy

Adsız dedi ki...

That's because email marketing has proven to outperform
almost any other method of deliver your message. When making catalogs,
you should get design options that you can improve and increase traffic towards your business.
Most of the printing which the printing services consumer asks
for. There are a lot of brochures or catalogs in such a short time
at affordable prices you can always purchase it in bulk.


Have a look at my page :: web site ()

Adsız dedi ki...

When I initially commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and
now each time a comment is added I get three emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?

Thanks a lot!

Also visit my website ... adult sex chat

Adsız dedi ki...

I do not know if it's just me or if perhaps everybody else encountering
issues with your site. It appears as if some of the text in your posts are running off the screen. Can someone else
please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
This could be a problem with my web browser because I've had this
happen previously. Many thanks

Feel free to surf to my web site :: clash of clans hack

Adsız dedi ki...

piaget replica watches
You made some good points there. I checked on the internet for additional information about
the issue and found most individuals will go along with your views on this web
site.

Adsız dedi ki...

On the chance a plant resides somewhat close to a human population, the concentration of
gases may constitute a health hazard, aside from being a source of offensively odiferous gases.
Baltimore City, like sister region Baltimore County and other areas
around the country, are always in need of ways to reduce
costs and expenditures. Make sure the engineer has a current Professional
Engineer’s license (P.

Here is my webpage: click here (http://www.pilpi.com/profile/begebhardt)

Adsız dedi ki...

Attractive section of content. I just stumbled upon your web site
and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you
access consistently quickly.

my homepage ... alexandra stan

Adsız dedi ki...

You're so interesting! I do not suppose I've truly read a single thing like this before.

So great to discover somebody with some genuine thoughts on this subject matter.
Seriously.. thanks for starting this up. This website is something that
is needed on the internet, someone with some originality!


Here is my web site get your ex husband back fast

Adsız dedi ki...

Greetings from California! I'm bored to tears at work so
I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
I enjoy the knowledge you present here and can't wait to
take a look when I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my mobile ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog!


Also visit my web blog read gucci

Adsız dedi ki...

It is surely a fact that there surely is no lack in the number of companies offering business process outsourcing Philippines services.
In the event that keyword you selected passes
some sort of initial 1,000 to fifty,000 research criteria and also has lower than 20,000,000 broad search results, you're nearly
done. Your much more essential the external websites pointing to
your site, the higher your brand awareness are.

Have a look at my page: search engine optimization services

Adsız dedi ki...

In order to cope inside a fast-paced market, new
applications are required. Businesses will heavily depending on customers for survival,
without customers a small business would cease to exist. ll have the practical
guidance you need on how to start a concierge business''.


Here is my web page :: securehostingcenter.com

Adsız dedi ki...

It's very easy to find out any topic on web as compared to books, as I found this post
at this web page.

Check out my webpage make him commit

Adsız dedi ki...

Thyroid hormones aгe оften referred to ɑs
the metabolic regulators оf the body. Black - Berry smartphones
аllow users tо stay connected to family membeгs, friends,
tɦe office, school, ɑnd manny othe ρlaces thrߋugh email, instant messaging, аnd otҺeг social media features.
Yоu neеd to understand thast tɦe tߋp secret to weight loss is burning mߋre calories
than yօu consume daily, tҺis is one of the popular wayѕ to lose
weight fast yߋu will fіnd anywɦere.

My web site: easy weight loss

Adsız dedi ki...

Nice blog right here! Additionally your site loads up fast!

What host are you the use of? Can I am getting your affiliate link for your host?
I want my web site loaded up as quickly as yours lol

Feel free to surf to my web blog ... free sex site

Adsız dedi ki...

The few simple and healthy can help you to reduce excessive fat from body such as:.
Remove the "white" from your diet to help you lose weight efficiently.
You can do countless hours of research but finding a diet plan to lose weight will be trial and error.


Here is my site lose 20 pounds in 3 months

Adsız dedi ki...

Hello there, I discovered your web site by way of Google whilst searching for
a comparable subject, your site came up, it appears to
be like great. I've bookmarked it in my google bookmarks.


Hi there, just become alert to your weblog through Google, and located that it is really informative.
I am gonna be careful for brussels. I will appreciate in case
you proceed this in future. A lot of other people shall be benefited from your writing.
Cheers!

My page ... ชุดนอนซีทรู

Adsız dedi ki...

Hi there, all is going perfectly here and ofcourse every one
is sharing data, that's genuinely excellent, keep up writing.


Also visit my site free online dating simulation games

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 485   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı