23 Mart 2012 Cuma

ALAK SURESİ


ALAK SURESİ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذٖى خَلَقَ
1-İkra' bismi rabbikellezi halak.
İkra, Oku.
Okumak, anlamadan Arapçasını tekrar etmek olmasa gerek.
Kelimeleri yüzünden okumak, tekrar etmek bir anlamda telaffuz etmek, okumak olabilir mi?
Anlamını dahi bilmeden seslerin tekrarı ancak telaffuz olabilir.
Okumak, telaffuz edilen seslerin kelimelerin anlamını bilmeyi de gerektirir.

 Oysa, ikrada bu da yetmez

Zira, Kuran, akledenler, düşünenler için ibretler vardır; hala düşünmeyecek misiniz, böyle kolaylaştırdı ki düşünüp ibret alasınız; kafa patlatırcasına düşünmekten bahseder. Hatta tedebbür düşünmesine yer verir. Yani, temellerini, ilkelerini dikkate almayı, arka planını, satır aralarını düşünmeyi ister.
 Öyle ki, Kuran, tertil okumasını; azar azar, yavaş yavaş, tek tek, tane tane, düşüne düşüne, hazmederek, sindirerek, muhakeme ederek, adeta suyunu çıkarırcasına okumayı över.
Aynı zamanda ikra okumasında; bu çıkarımların, elde edilen sonuçların, yaşanılması, hayata geçirilmesi, yaşama nakşedilmesi şarttır.
Böylece, telaffuz edilenlerin anlamının öğrenilmesi, düşünülmesi, ders çıkarılıp ibret alınması, bunların yaşanılması ve insanlığa anlatılmasıdır, ikra.
Takip etmek, ardından gitmek, aralarında hiç kimsenin bulunamayacağı kadar yakın bir şekilde izlemek, ona uymak, okumak ve manayı düşünmek, izlemek anlamına gelen tilavetten farkı da bu çıkarımları yaşamakla yetinmeyip insanlığa iletmektir, sunmaktır, tebliğ etmektir.
Bu nedenle, Kuranı ikra yapmak, ayetleri telaffuz etmenin yanı sıra, mealini anlamını okumak, bunları düşünmek, gerektiğince fikirlerden yararlanarak ibretler çıkarmak, bunları yaşama geçirmek ve insanlığa sunmak, anlatmaktır. Arı misali çiçeklerin özünü alıp, düşünüp, yoğurup Kuran potasında bal yapıp, yemek ve yedirmektir.
Bu amaçla Kurana yaklaşmaktır, yaşamaktır.
Kuranın hakikatlerine ulaşmak, özümlemek, yaşamak ve anlatmaktır.
Bu bağlamda kainat, kuran ve peygamber evrensel hakikatin, farklı tezahürleridir, ikra yapanlara.
Bismi Rabbikellezi Halak.
Rabbinin isimlerine yapışarak, tutunarak, teslim olarak, güvenerek ikra yapmaktır.
İkrayı, Onun terbiyesine girmek için yapmaktır.
Kuranın terbiyesinde yaşamak, hayat bulmak amacıyla gerçekleştirmektir.
Yeni bir ahlaka, Kuran ahlakına ulaşmak için ikra yapmaktır.
İkra yaptıkça eskiden ayrılmak yeni yepyeni bir ahlakla doğmaktır.
Kuran ahlakıyla yaratılmaktır, yoğrulmaktır.
Ayeti, baştan veya sondan okursak: Şayet, kuran ahlakıyla yaratılmak, yapılanmak istersen; Rabbin terbiyesine girmek, Ona yapışmak, aşkla bağlanmak, tutunmak gerektir. Bunun da tek yolu ikra yapmaktır.
Bilesin ki, ikra yaparsan Rabbin seni terbiye eder ve yeni, yepyeni bir ahlakla, Kuran ahlakıyla yaratır, yapılandırır, cennete layık insan eder.

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
2-Halekal insane min 'alak.
İnsan alaktan Halak oldu.
Halak olması, ahlakın, hal, hareket, tavır, yaşam biçimi, programı, felsefesinin alakla ilgili, bağlantısı  anlatılır.
Kim neye alaka duyarsa, alakasının derecesiyle paralel onun ahlakıyla Halaklanır.
Kuran ahlakında yaratılmak, doğmak;  insanın alakına bağlıdır.
Alakası varsa, Kuran insanı terbiye eder ve yeni bir ahlaka ulaştırır.
Alakası ne ölçüde ise halakı, ahlakı, Kuranı yaşamı da o ölçüde olmaktadır.
Kurana sevgisi, ilgisi, alakası ahlakını belirlemektedir.
Alak gibi, döllenmiş yumurtanın, emriyonun rahim duvarına tutunurken gerçekleştirdiği gibi taa atardamarlarına kadar uzanıp, anasının en güçlü damarlarından beslenmesi misali, insan da Kuranın taa temellerine, ilkelerine, evrensel değerlerine, özüne, esasına, manasına ulaşacak şekilde alaka kurarsa, o nispette Kuranla beslenip, ahlaklanır.
Yoksa, ikrası, alakası sadece telaffuzda kalırsa, ahlakının da yüzeysel kalması kaçınılmazdır.
Oysa, öyle bir alaka isterki, tilaveti, tertili, ikra okumasını; tezekkürü, tedebbürü, taakulü, tefekkürü vb düşünmeleri bekler.
Bu alak, alaka, sevgi, istek ne ölçüde ise Kuranda o ölçüde ahlaklandırır.
Peygamber ve arkadaşlarının alakasının büyüklüğü, ahlakının da Kuran olmasını sağladı.
Şayet, Kuran ahlakı istiyorsak, önceliklerimizi ve önem verdiklerimizi sorgulayıp, Kurana alakamızı, ilgimizi, sevgimizi, gözden geçirmeliyiz.
Ahlakımızı Kuranlaştırmak için alaka duyduklarımızı ve alakamızın derecesini yeniden yapılandırmalıyız.

اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ
3-İkra' ve rabbukel'ekram.
İkra yapana Rabbi ikram eder.
Kuran ahlakına kavuşturur.
İkra ile ikramın paralelliği anlatılır.
Herneye ihtiyaç duyarsa onu sunar, lutfeder.
Gerekli bilgiye, hikmete, terbiyeye kavuşturur.
İkra yaptıkça, alakası arttıkça bu ikramlar da çoğalır.
Kuran ahlakına uygun yaşamayı ikram eder.

اَلَّذٖى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
4-Ellezî 'alleme bilkalem.
Şöyle ki, Kalemle öğretendir.
Kuranı, azar azar, kalem kalem, kısım kısım öğretendir.
Lif lif, ayrıntılarına kadar anlatandır.
Kalemle, yazarak, çizerek, not alarak, bağlantı kurarak, yaşama indirgeyerek, unutmamak için, Kuran ahlakından uzak düşmemek için çaba harcayanlara belletendir.
Yaşama kaydedenlere, hayata geçirenlere, ömürlerine nakşetmek isteyenlere öğretendir.
Hayatını, ahlakını Kuran yapandır.

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
5-Allemel'insane ma lem ya'lem.
SA-İnsana bilmediğini öğretendir.
Bildiklerinden, önceki öğretilerden, atalar ahlakından vazgeçmeye niyetli olana öğretir.
Ezberini bozmaya, kendini değiştirmek isteyene yol gösterir.
Akledene, düşünene, ibret alıp ders çıkarana, yaşama kaydedene yardım eder.
Kuranı ikra yapana, alakası olana, hayata geçirene, Kuran ahlakını ve bilmediklerini öğretir.
Kuran ona rehber olur, yol gösterir, cennete layık insan yapar.
Hayatını, ahlakını cennet eder.

6-8
كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى
6-Kella innel'insane leyatğa.
Hayır; gerçekten insan, azar.
اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰى
7-Er raehusnağna.
A. Bulaç    Kendini müstağni gördüğünden.
اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى
8-İnne ila rabbikerruca'.
A. Bulaç    Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.
Hayır, Kuranı ikra yapmayan, alakası olmayan, kendini yeterli gören muhakkak ki azmaktadır.
İkraya, okumaya, anlamaya, düşünmeye, ders çıkarmaya, ibret almaya gerek görmeyenler, yaşamlarını Kuranın rehberliğinden kopuk sürdürenler, amaçları Kuranı bir hayat olmayanların azması, yoldan sapması, saptırılması kaçınılmazdır.
İkrayla, alakayla Kuran terbiyesine ulaşır. Bu dünyaya gelişinin gidişinin nedenini, niçinini, hikmetini anlar, yaşam amacını kavrar, alakını, önem ve öncelik vermesi gerekenleri belirler.
Kuranı rehber edinmeyen başkalarını rehber edinir.
Kurandan mahrumlaştıkça, tagutlaşmayı sürdürür.
Önem ve öncelik verdikleri, alaka gösterdikleri Kuranın yerini aldıkça, tabi olduğu tagutları olur. Kuran ahlakı yerini tagutların ahlakı hüküm sürmeye başlar. Önem ve öncelik verdiği Kuran dışındaki her şey yaşamını belirler. Zahiri farklı olsa da Ruhunu, özünü, amacını onlara teslim eder. Verilen her şey araç iken, amaçlaşınca, tagut olur, hükmeder. Azdırır.
Sonunda dönüş Rabbinedir.
Geç olmadan, ölüm çatmadan ikra yap, alakanı Kurana yönelt. Dünyadaki amacını hatırla önem ve öncelik verdiklerini gözden geçir, araçları amaç edinmekten vazgeçip kurtuluşa er.

9-13
اَرَاَيْتَ الَّذٖى يَنْهٰى
9- Eraeytellezi yenha.
A. Bulaç    Engellemekte olanı gördün mü?
عَبْدًا اِذَا صَلّٰى
10- Abden iza salla.
A. Bulaç    Namaz kıldığı zaman bir kulu.
اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى
11- Eraeyte in kane 'alelhuda.
A. Bulaç    Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,
اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى
12- Ev emara bittakva.
A. Bulaç    Ya da takvayı emrettiyse.
اَرَاَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى
13-Eraeyte in kezzebe ve tevella.
A. Bulaç    Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.
Salla yapanı engelleyeni gördün mü, anladın mı?
Kuranı ikra yapanı, okuyanı, anlayanı düşüneni, yaşayanı, anlatanı, toplumu bu ahlaka davet edeni bu uğurda salla yapanı, destek olanı; engelleyeni, bu yoldan alıkoyanı, mani olanı anladın mı?
İnsanla Kuran arasına giren engeller, maniler neler. İçsel ve dışsal unsurları, bireysel ve toplumsal faktörleri, ulusal ve uluslar arası güçleri, bunların tağutlaşarak esir alışlarını düşünmek, tanımak, anlamak ve görmek ve kurtulmak gerekmektedir.
Zira, ikra yapmak, gereğince alaka göstermek, Allah’a, Kurana önem ve öncelik vermek olan takva, Kuran terbiyesindeki bir yaşamı sağlar. Kuran ahlakıyla boyar. Kuranı yaşama taşır. Hayata nakşeder, dantel gibi işler.
Bunun için, Kuranla bu denli alakamızı kesen, mani olan, Hakkı yalanlayan, yüz çeviren tüm söylemleri, öğretileri, kabullenim ve yargıları,  gözden geçirmek, değiştirmek, terk etmek elzemdir.
Dünyadaki amacımızı unutturan, peşinde kullaşıp köleleştiğimiz tüm tutkuların, hedeflerin, gayelerin farkına varıp, kurtulmalıyız.
İlahlaştırdığımız; mal, mülk, makam, şöhret, para, pul, herneyse tüm araçları amaçlaştırarak girdiğimiz esaret girdabından ayrılmalıyız. Hele bir zengin olayım bak nasıl çalışacağım, destek olacağım diyerek araçları bilerek bilmeyerek amaç edinip de Kuran ahlakını öteleyenlerin kıssaları,  farkına varmak için yetmez mi?
Oysa bunların amaç değil birer araç olarak ihtiyacımız kadar yaşamımızdaki yerini alması doğaldır. Dünyadaki yaşamın sürdürülmesi için gereklidir. 
Öncelikle içimizdeki bu anlayış engellerini yok etmeliyiz. Atalar kültürünü bırakmalıyız. Kuranla aramıza giren tüm engelleri, perdeleri yırtıp atmalıyız.
Sonra toplumda var olan;  Kuranı, ikra yapmayı, alakayı zorlaştıran tüm şartları değiştirmeliyiz.

14-16
اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى
14-Elem ya'lem biennallahe yera.
A. Bulaç    O, Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu?
كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ
15-Kella leil lem yentehi lenesfe'am binnasiyeh.
A. Bulaç    Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ
16-Nasiyetin kezibetin hatieh.
A. Bulaç    O yalancı, günahkar olan alnından.
Önem ve öncelik verdiğimiz, her gün aynı perçem, kakül gibi bakıp, gözettiğimiz bu geciçi dünyada araç iken Kuranı amaçlarımızın yerine baş tacı yaptığımız, mal, makam, şöhret vb hedeflerimiz yok mu?
Eğer farkına varıp vazgeçmezsek bu yalancı, aldatıcı, insanı yanlışa, günaha daldıran perçemlerimizden, amaç edindiğimiz, uğruna ne günahlara katlandığımız Kuran dışı gayelerimizden, ihtiraslarımızdan, yığma ve biriktirme hastalığından kurtulmazsak, bunların peşinde sürünmek mukadder olur.
Hele bir zengin olayım, şu olayım, bu olayım da bir gör ve benzeri perçemlerimiz, bizi aldatmıyor mu, Kurandan, ikradan uzaklaştırmıyor mu?
Araçken amaç edindiğimiz ve önümüze kızıl elma gibi koyduğumuz bitmez tükenmez, dipsiz, yalancı, günahkar perçemlerden vazgeçmezsek, o zaman da Sünnetullah gereği bu perçemlerin peşinde köleleşir, sürünür insan.
Oysa tüm nimetler, araçlar hayatı kolaylaştırmak, insana hizmet etmek için yaratılmış, ikram edilmişken, bunları amaç edinen insan bunların kölesi olur. Bunlara binmek, kullanmak varken, onlar insana biner, insanı hamal eder.
Atalar dininin efendileri olup toplumsal güçleri kullananlar, bu güçlerle tagutlaşanlar, zorbalık yapanlar, Hakka, Kurana ve Kurani ahlakın yayılmasına engel olmaya çalışanlar da, bu güçlerin, bu perçemlerin esiri olur, sürünür, süründürülür.

17-18
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ
17-Felyed'u nadiyeh.
A. Bulaç    O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.
سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ
18-Sened'uzzebaniyete.
A. Bulaç    Biz de zebanileri çağıracağız.
Bu perçemler uğrunda tüm çevresini kullanır, tüm imkanlarını seferber eder. Bu yolda tüm ömrünü heba eder, sonra da zebanilere layık olur.
Vahyi önceliklerimizle aramıza giren bu ve benzeri yalancı, günahkar perçemlere ulaşanlar da, muradına eremez, uğruna alakasını, ikrasını, takvasını bozduğu, ne günahlara battığı bu perçemler eliyle tokat yer, sürünür.
Salat edenlere, ikra yapanlara, Kurana önem ve öncelik verenlere karşı yaptıkları tüm engellemelerde tüm taguti güçleri seferber etmesine rağmen sonuçta bu güçler eliyle bile darbe yer, hançerlenir. sürünür ve yerle bir edilir.

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ
19-Kella, la tuti'hu vescud vakterib.
A. Bulaç    Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş.
Hayır, tüm bu engellerin farkında olup, anlayıp, bunlara uyma; Kurana tabi ol, tam bir itaatle bağlan ve yaşayan Kuran ol. Bunun içinde ikra yap, alakanı ilgini artır. Önem ve önceliklerini Kuran yap. Kuran ahlakına tabi ol.

ALAK SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI

1- اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذٖى خَلَقَ   
İkra' bismi rabbikellezi halak.
Yaratan Rabbinin adıyla oku.K-r-e
(H Yılmaz Tebyinil Kuran İşaret Yayınları)  İkra sözcüğü, karae fiilinin emir kipidir. Bu sözcük İbranice ve Süryanice’de de mevcuttur. Meselâ, şu anda bile Süryanice’de “oku­mak” sözcüğü için kıryono kullanılır. İkri sözcüğü de “adımla, oku” anlamındadır. Araştırmacılar “ikra” sözcüğünün hangi dilden diğe­rine geçmiş olduğu konusunda kesin bir kanaat sahibi değildirler.
Henüz defter-kitap ortada yokken karae sözcüğü, “hayız kanının rahîmde toplanması ve dışarı atılması” anlamına üretilmiş [vaz edil­miş] ve zaman içerisinde de kadınların hayızlı günleri ile hemen arkasından gelen kanamasız günleri kapsayan dönemlerin adı olarak kullanılmıştır. Nitekim sözcüğün Bakara sûresinin 228. âyetin ‘deki kullanımı da bu anlamdadır.
Daha sonra sözcük, istiare [ödünç alma] yoluyla “bir şeyleri biriktirip onu dağıtmak, başka yerlere nakletmek” anlamında kulla­nılmaya başlanmıştır. “Develerin hamile kalarak yavruyu rahîmde ta­şıyıp sonra da doğurmasına” karaet’in-nâkatu denilirdi.
Aynı sözcük, yukarıdakilere ek olarak “harfleri, kelimeleri, cümleleri ya da bilgileri bir araya getirip bir başkasına nakletme” ey­lemi için de kullanılmaktadır. Zaten bu sözcüğün “okumak” anlamında kullanılma nedeni de budur.
Ne var ki, karae sözcüğünü “okumak” diye çevirmek yeterli olmadığı gibi, böyle çevrilmesi onun Kur’ân’da neden kullanıldığını anlamak bakımın­dan da yanlış sonuç verir.
Çünkü Türkçe’de kullanılan “okumak” sözcüğünün karşılığı, Arapça’da “tilâvet “tir. Buna, hazırdaki bir met­ni okumak diyebiliriz.”
İkra 2:222 Ve yes'eluneke anil mehiyd, kul hüve ezen fa'tezilün nisae fil mehiydi ve la takrabuhünne hatta yathurn, fe iza tetahherne fe'tuhünne min haysü emerakümllah, innellahe yühibbüt tevvabine ve yühibbül mütetahhirin
2:222.       Sana kadınların aybaşı hâlinden de soruyorlar. De ki: “O, bir eziyettir. Onun için aybaşı hâlinde kadınlardan çekilin ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Artık iyice temizlendikleri zaman da Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz Allah, çok tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever.”
حِيضِ = Hayd =  aybaşı
 2:228      Vel mütallekatü yeterabbasne bi enfüsihinne selasete kuru', ve la yehillü lehünne ey yektmne ma halekallahü fi erhamihinne in künne yü'minne billahi vel yevmil ahir, ve büuletühünne ehakku bi raddihinne fi zalike in eradu islaha, ve lehünne mislüllezi aleyhinne bil ma7rufi ve lir ricali aleyhinne deraceh, vallahü azizün hakim
2: 228.       Boşanmış kadınlar da, kendi kendilerine üç adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve âhiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri, kendilerine helâl olmaz. Ve onların kocaları, barışmak isterlerse o süre içersinde onları geri almaya daha çok hakk sahibidirler. Onların da aleyhlerindeki gibi, ma‘rûf ile kendileri için de vardır. Erkekler için de, onların üzerinde bir derece vardır. Ve Allah azîz'dir, hakîm'dir.
 قُرُوَءٍ  = Kuru’ = aybaşı halinden sonraki zaman, iki aybaşı arasındaki zaman.
 Kuru’ kadınlara yaklaşmanın yasak olmadığı zaman yani birleşme toplama zamanı, spermle yumurtanın birleşmesiyle, toplanmasıyla, bir araya gelmesiyle “İKRA ile” fetus veya cenin oluşur, Yeni bir hayat ortaya çıkar. Kuran’ın toplanmasıyla, Kuran’ı kendimizde toplamamızla yeniden doğarız, yeni bir hayat oluşur.”YB
(TDV Dini Kavramlar Sözlüğü)kitabı okumak, takip etmek, ardından gitmek, tâbi olmak ve uymak” anlamlarına gelen tilâvet, ıstılahta, Kur’ân’ı usulüne uygun olarak okumak demektir. Kur’ân’da “telâ” fiili 61 defa geçmiş ve takip etmek (Şems, 91/2), okumak (Enfâl, 8/2), ilim ve amel ile tâbi olmak (Bakara, 2/121), indirmek (Âl-i İmrân, 3/58) ve uydurmak (Bakara, 2/102), anlamlarında kullanılmıştır. Bu kelime daha çok âyetleri, Kur’ân’ı okuma anlamındadır.”
Anılan Sözlükte,  (En’âm, 6/151) ayeti gerekçe yapılarak, “ tilâvet kıraatten daha özeldir. Her tilâvet kıraattır, fakat her kıraat tilâvet değildir. Tilâvette, ittiba, bildirme ve duyurma anlamı da vardır” Görüşüne de yer verilmiş olmakla birlikte, De ki: "Gelin, Rabbinizin size harâm kıldığı şeyleri okuyayım… ayetinden tilavetin kıraatten daha kapsamlı olduğu anlamı çıkarılamaz, aksine Rabbinden gelen ayetin olduğu gibi, değişikliğe uğratılmadan, aynen insanlara aktarılması manası baskın olması nedeniyle tilavet, kıraat/ ikra kavramından daha dardır.
Nitekim, 10/16   قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اَدْرٰیكُمْ بِهٖ فَقَدْ لَبِثْتُ فٖيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهٖ اَفَلَا تَعْقِلُونَ     Kul lev şaellahu ma televtuhu aleykum ve la edrakum bihi fe kad lebistu fikum umuram min kablihi e fela ta'kilûn.
S. Ateş   De ki:"Eğer Allâh dileseydi, onu size okumazdım ve onu size hiç bildirmezdi. Ben ondan önce aranızda bir ömür boyu kalmıştım (böyle bir şey yapmamıştım), düşünmüyor musunuz? " Ayetinde, okuma ile idrak etme aynı zamanda kullanılarak tilavet ile idrak etmenin ayrı ayrı vurgulanmış olması da dikkat çekicidir.
Bu nedenle, tilavetin, idrak etme gereği duymadan da, yüzünden, yazılı olanı okuma, yazıyı takip etmek, yazılı olana uyarak onu seslendirmek, sesli veya sessiz dillendirmek olduğu anlaşılmaktadır. İdrak ise anlamına vararak, düşünerek, ibret alarak okumadır.
Böylece, tilavet ile ikranın farkı ortaya çıkmaktadır. Bu iki kavramı ayıran temel unsur idraktir.
Bu açıdan, (Elmalı)  Hz. Peygamber'in hadisinde söylendiği üzere yüzünden okumanın, sevab ve fazileti, kavrama ve ezberlemeye vesile olmasından dolayıdır.” Derken; tilavetin ikra ile farkını ortaya koymuş ve eğer ikra yapması veya ikraya yardımcı olması halinde tilaveti, yüzünden okumayı teşvik ettiği anlaşılmaktadır.
(M Esed) “İkra’ emri, “oku” yahut “telaffuz et/dile getir” olarak çevrilebilir. Birinci çeviri, bana göre, bu bağlamda daha tercihe şayandır; çünkü “telaffuz etmek/dile getirmek” kavramı, yalnızca o anda yazılı olan veya hafızada bulunan bir şeyi -anlayarak veya anlamadan- dil ile söylemeyi ifade eder; oysa “okumak”, bir dış kaynaktan, burada Kur’an mesajından, alınan sözleri veya düşünceleri, yüksek sesle olsun veya olmasın, ama anlamak niyetiyle bilinçli olarak zihnine nakşetmeyi ifade eder.”
Diğer bir anlatımla, (H Yılmaz) “ Nitekim Biz sana biriktireceğiz ve dağıttıracağız , sen de unutmayacaksın/terk etmeyeceksin (A’lâ sûresinin 6. âyeti ile Kıyâmet sûresinin. 17–19 âyetinde tekrarlanan benzer ifadeler de göstermektedir ki, kıraat , “ön­ce bir şeyleri zihinde, kitapta vs. toparlayıp-hazırlayıp, sonra başka­larına sözlü ya da yazılı olarak aktarmaktır.” Bu durumda, konumuz olan ikra emrinden, Peygamberimizde bir şeylerin biriktirileceğinin ve sonra da bunların yine ona dağıttırılacağının anlaşılması gerekir. Diğer bir ifadeyle, Peygamberimiz Allah’tan bir şeyler öğrenecek; öğrendiklerini de insanlara sözlü veya yazılı olarak öğretecektir. Kendisine ikra ile emredilen [verilen görev] işte budur. Bu konuda şu âyetlere bakılabilir: İsrâ/14.45.93.106; Nahl/98; Şu’arâ/199; A’râf/204; İnşikak/21; A’lâ/6 ve Müzzemmil/20 . Özetle, ikra emri, toplamak ve dağıtmak anlamı ekseninde “vahyolunacakları zihninde toparla/oku/dağıt, tebliğ et” anlamına gelir.”
(F Razi)Ayetteki, "oku" ifadesi ile, "Kur'ân oku" manası kastedilmiştir. Çünkü "okuma" (kıraat), ancak Kur'ân hakkında kullanılır. Nitekim Hak Teâlâ, "Biz onu okuduğumuz zaman, onun kıraatine '{Kıyame, 75/18) ve "Kur'ân'ı parça parça indirdik ki sen onu insanlara yavaş yavaş kıraat edesin, okuyasın" (İsra, 17/106) buyurmuştur.”
(Elmalı) “"Sen Kur'ân'dan önce bir kitap okumuyordun." (Ankebut 29/48) kitabın niteliğini, imanın esasının neden oluştuğunu bilmezdin... "Sen önceleri kitap nedir iman nedir bilmezdin." (Şurâ, 42/52)”
(Kuran Yolu) “Bu ayette “emredilen okumanın konusu belirtilmemiştir; çünkü başta kendisine in­dirilen vahiy ve kozmik evrendeki âyetler olmak üzere, okunması yani üzerinde inceleme yapıp zihin yorarak hakkında bilgi edinilmesi, ders ve ibret alınması ge­reken her şeyi tanıması, hakikatini anlayıp kavraması istenmektedir.”
(A Küçük) “Kur’an’ın okunmasından maksat tedebbürdür. Yani düşünerek onun ne dediğini anlamaya çalışmak ve hayatı onunla düzenlemektir. Hz. Ali efendimiz buyurur ki:“Anlamayarak yapılan ibadette ve düşünülmeden gerçekleştirilen kıraatte hayır yoktur.”  Zaten Allah’ın Resûlü bir hadislerinde kişinin okuduğu şeyle kalbinin irtibatının kesildiği ve okuduğu âyetlerden başka şeyler düşünmeye ve dikkati başka taraflara dağılmaya başladığı andan itibaren onun okumaya devamını menetmektedir. Selef âlimlerimizin hepsi böyle düşünür böyle inanırdı. Bakın Süleyman Ed-Dârâni: “Anlamadığım ve kalp huzuruyla okumadığım âyetlerden sevap alacağımı ummuyorum. Ben bir âyeti okurum, sonra dört-beş gece onunla meşgul olurum ve onu iyice anlamadan başka bir âyete geçmem.” der. Öyleyse Okuma = Okuma + Başkasına anlatma + Uygulama, yani okunanı yaşama, okunanla hayatı düzenleme + Samimiyettir diyebiliriz.”
Nitekim, (Mevdudi)  Eğer meleğin maksadı kendi söylediğini Rasulullah'ın sadece tekrar etmesini istemek olsaydı, Rasulullah "Ben okuma bilmem" demezdi.” Açıklamasından da anlaşılacağı üzere; istenilenin, ne telafuz, ne de tilavet olmadığını vurgulamaktadır.
Ikra, vahyedilen Kuran ile birlikte, yaratılan kitabı Kainatı da okumak, incelemek, düşünmek, dersler, ibretler çıkarmak, idrak etmek veya toplamak, içselleştirmek, bunlara uygun yaşamak ve insanları da bu eyleme davet etmektir.
Kitabı yüzünden, manasını bilmeden, kelimeleri tekrar etmekten ibaret olan eylemin adı tilavet dahi değildir. Olsa olsa kelime tekrarıdır. Taklittir. Telaffuzdur.
Tilavette okunan metnin anlamını bilmek vardır. Bu anlamı kavrayıp, toplayıp, düşünerek ders çıkarmak, ibret almak, yaşama geçirmek, anlamak ve anlatmakla ikra gerçekleşmiş olur.
Böylece, ikra yapılınca,  Kuranla yoğrulmuş, Kainata, varlık alemine layık, bir insan oluşur.
Bi ismi nin manası, ismine, iradesine, kudretine yapışarak, tutunarak, ona dayanarak, ona bağlanarak, onun rehberliğine uymak anlamındadır. 
R-b-b :Alemlerin Yaratıcısı, yarattıklarını, belirlediği programa uygun hedeflere götüren, olgunluk dere­cesine ulaşıncaya kadar aşama aşama, yavaş yavaş inşa eden, kemâle erdiren, terbiye edendir.
H-l-k : Yaratılışıyla ilgili olarak, yaratma anlamının nüansları şeklinde Bedee, fetara, berae, felaka, zerae, enşee, ceale, savvera, sevvâ, ehyâ, sanea, feale, ahrece, eâde, enbete, a'tâ, vehebe, elkaa, vedaa, enzele kelimeleri de Kuranda, zikredilmektedir. Halak kelimesinin bu kelimelerden anlam farkı da; güzelce ölçüp biçip takdir etmektir. Ahlak üzere yaratmaktır. Varlıkların, hal ve hareketlerini, ahlakını, huyunu, fıtratını, davranışlarını belirlemektir. (26/Şuarâ 137 ve 68/Kalem, 4.) 
Kuranı, kitabı Kainatı ıkra yapan, yani; okuyan, anlayan, düşünen, ibret alan, ders çıkaran, bunları yaşama geçiren, başkalarına aktaran kişi, Rabbin terbiyesine, okuluna girer, Onun terbiyesine yapışıp tutunarak, ona dayanarak, ona bağlanarak, onun rehberliğine uyar, böylece, Halaka ulaşır, Kurana uygun  bir ahlaka, hal ve yaşam biçimine kavuşur. Peygamberin ilan ettiği tamamlanmış ahlakın yolcusu olur.       
Ayeti sondan alırsak, Kurana uygun  bir ahlaka, hal ve yaşam biçimine kavuşmak, Halak a ulaşmak, ahlaklı kişiliğe sahip olmak için Rabbin terbiyesine girmeli, Ona dayanmalı, Ona yapışmalı, Onun rehberliğine uymalı, Kuran okuluna girmeli ve ıkra yapmalıdır.


2- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ    
Halekal insane min 'alak.
O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.
A-l-k : askıya alınmış, bağlanmış, vb
(Elmalı) “Bunlardan başka "alak", ru­hanî ve manevî olarak, alâka gibi aşk ve muhabbet mânâsına da ge­lir.”
(A Tekin) “O, insanı aşk ve sevgiden, bir ilişkiden, rahim duvarına yapışıp yerleşen döllenmiş hücrelerden yarattı.”
İnsan Alaktan Halak olmuştur. İnsanın Halakı Alaktandır. İnsanın Kuran ahlakına kavuşması alakasına bağlıdır. Alakla ilgilidir. Kuran ahlakına ulaşmak, bunu aşk derecesinde istemekle mümkündür.
Herkesin Halakı, ahlakı Kurana verdiği öneme, alakaya, sevgiye bağlıdır.
Alakası, sevgisi aşkı ne kadar yüksek ise, Halakı, ahlakı da o denli olmaktadır.
Peygamberin Allah’a ve Kurana olan alakası, sevgisi, aşkı, verdiği önem ve öncelik zirvede olduğundan, Onun ahlakı, Halakı da en yüksekti,  en üstündü, en zirvedeydi. Bunun için de örnek insandı.Yaşayan Kurandı.

SONUÇ

Bu iki ayet, insanlığa; değişimin, dönüşümün yolunu yöntemini vermektedir.
Kuranı ıkra yapanların, Rabbin eğitimine terbiyesine girdiklerini, Allah’a ve Kurana verdikleri öneme, önceliğe, alaka, sevgi ve aşk derecesine paralel olarak Halaklandıkları, Kuranın ahlakıyla yenilenip yaratıldıklarını açıklamaktadır.
Yaşayan Kuran olmak, Kuran ahlakıyla değişmek dönüşmek isteyenlerin yapması gereken ıkradır, Kuran okuluna girip terbiye olmaktır, bütün benliğiyle Kurana yönelmektir, önem ve öncelik vermektir, alaka göstermektir.
Alakın döllenmiş zigot anlamını, asılı, askıda vb manalarını da dikkate aldığımızda, bu alaka öyle olmalıdır ki, aynı döllenmiş yumurtanın rahim duvarına tutunması, ana damarlarına, atardamarlarına ulaşması kadar güçlü ve kapsamlı ve olgunlaşıncaya, kemale erinceye kadar sürmelidir. Haftada bir gün, bir saat vs değil.
Bu alaka ne ölçüde ise, Kuran ahlakıyla Halaklanmak, yaratılmak ta o ölçüde olmaktadır. Bu Allah’ın sünnetidir.
Neye alaka gösterirse insan, alakasını yönelttiği alanda ve alakası ölçüsünde halaklanır, ahlaklanır, o ahlak üzere yaratılır, değiştirilir.
Şimdi şu soruyu sormalıyız: Biz neden gereğince Kuran ahlakıyla ahlaklanamadık? Toplumun yaşamı Kuran ahlakından neden uzak? Kurana alakamızı sorgulayalım, Kuranı ıkra yapışımızı sorgulayalım. Önem verdiklerimizi, yaşamdaki önceliklerimizi, amacımızı sorgulayalım.


ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ
 rtfSelectedTabRef*16*19*19*096.019*Alak 1-19**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*19*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*96.1*

(٩٦-١)
96.1*************
اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذٖى خَلَقَ

96.1 - Igraé' bismi rabbikellezî halag.

S ATEŞ - Yaratan Rabbinin adıyle oku.

 rtfSndPly*96.2*
(٩٦-٢)
96.2*************
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

96.2 - Halegal insâne min alag.

96.2 - O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.

 rtfSndPly*96.3*
(٩٦-٣)
96.3*************
اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

96.3 - Igraé' ve rabbukel ekram.

96.3 - Oku, Rabbin en büyük kerem sâhibidir.

 rtfSndPly*96.4*
(٩٦-٤)
96.4*************
اَلَّذٖى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

96.4 - Ellezî alleme bilgalem.

96.4 - O ki kalemle (yazmayı) öğretti.

 rtfSndPly*96.5*
(٩٦-٥)
96.5*************
عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

96.5 - Allemel insâne mâ lem yağlem.

96.5 - İnsana bilmediğini öğretti.

 rtfSndPly*96.6*
(٩٦-٦)
96.6*************
كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى

96.6 - Kellâ innel insâne leyatğâ.

96.6 - Hayır, (Rabbinin bu kadar iyiliğine rağmen yine) insan azar;

 rtfSndPly*96.7*
(٩٦-٧)
96.7*************
اَنْ رَاٰهُ اسْتَغْنٰى

96.7 - Er raâhustağnâ.

96.7 - Kendini zengin (kendine yeterli) gördüğü için,

 rtfSndPly*96.8*
(٩٦-٨)
96.8*************
اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى

96.8 - İnne ilâ rabbiker ruc'â.

96.8 - Ama dönüş Rabbinedir (O'nun huzurunda bu azgınlığının hesabını verecektir).

 rtfSndPly*96.9*
(٩٦-٩)
96.9*************
اَرَاَيْتَ الَّذٖى يَنْهٰى

96.9 - Eraeytellezî yenhâ.

96.9 - Gördün mü şu men edeni?

 rtfSndPly*96.10*
(٩٦-١٠)
96.10*************
عَبْدًا اِذَا صَلّٰى

96.10 - Abden izâ sallâ.

96.10 - Namaz kılarken bir kulu (namazdan)?

 rtfSndPly*96.11*
(٩٦-١١)
96.11*************
اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰى

96.11 - Eraeyte in kâne alel hudâ.

96.11 - Gördün mü, ya o (kul) doğru yolda olur,

 rtfSndPly*96.12*
(٩٦-١٢)
96.12*************
اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى

96.12 - Ev emera bittagvâ.

96.12 - Yahut kötülüklerden korunmayı emrederse?

 rtfSndPly*96.13*
(٩٦-١٣)
96.13*************
اَرَاَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

96.13 - Eraeyte in kezzebe ve tevellâ.

96.13 - Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar yüz çevirirse? (O zaman bu yaptığı kendisi için iyi mi olur?)

 rtfSndPly*96.14*
(٩٦-١٤)
96.14*************
اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى

96.14 - Elem yağlem biennallâhe yerâ.

96.14 - Allâh'ın (dâimâ kendisini) gördüğünü bilmedi mi (o)?

 rtfSndPly*96.15*
(٩٦-١٥)
96.15*************
كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ

96.15 - Kellâ leil lem yentehi lenesfeam binnâsıyeh.

96.15 - Hayır, (olmaz böyle şey), eğer bundan vazgeçmezse (onu) perçem(in)den yakalar (ateşe sürükler)iz,

 rtfSndPly*96.16*
(٩٦-١٦)
96.16*************
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

96.16 - Nâsıyetin kâzibetin hâtıeh.

96.16 - O yalancı, günâhkâr perçem(den)!

 rtfSndPly*96.17*
(٩٦-١٧)
96.17*************
فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ

96.17 - Felyed'u nâdiyeh.

96.17 - O zaman (o gitsin) de meclisini (adamlarını) çağırsın.

 rtfSndPly*96.18*
(٩٦-١٨)
96.18*************
سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ

96.18 - Sened'uz zebâniyeh.

96.18 - Biz de zebânileri çağıracağız.

 rtfSndPly*96.19*
(٩٦-١٩)
96.19*************
كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

96.19 - Kellâ, lâ tutığhu vescud vagterib. (19. ayet, secde ayetidir.)

96.19 - Hayır, ona boyun eğme; (Rabbine) secde et ve yaklaş!

352 yorum:

1 – 200 / 352   Yeni›   En yeni»
Adsız dedi ki...

yaşayan kuran işte budur.

Kuran bir tarih dersi değildir.

hayata dair ilkeler koyar.

evrensel rehberlik yapar.

allah razı olsun.

musa dedi ki...

ikranın ne demek olduğunu anlamanın zevkiyle teşekkürlerimi sunarım.
Kuranı düşünmeden, ibret almadan yüzünden tekrar etmenin ne demek olduğu açıkça vurgulanmış.

adnan dedi ki...

bu sureyi de buğun tamamladım.
kuranın evrensel rehberliğini ortaya koyuştaki açıklık ve ilkesellik takdire şayandır.
BU surenin ilk 5 ayetinin ahlaklanmak ve değişmek için önerdiği ikra, alaka, yoğunlaşma ilgi modern eğitimde de hepimizin şahit olduğu gerçekler olarak karşımıza çıkmaktadır.
İkra alaka ilgi olçüsünde Kurandan ahlaklanmanın paralelliği muhteşem bir doğru olarak yaşanmakatadır. Kalem, kısım kısım, yazarak, not alarak tabirinizle yaşama kaydederek ahlaklanma ilkeleri muazzam bir açılım olarak gördüm.
onca tefsirlerden farklı olarak bu doğruları ayetlerde, kelime ve kavramlarda tam bir fırınlama yaparak özüne ulaşıp ortaya çıkarıp sunmanızı anlamlı buluyor ve takipçileriniz arasında yer almanın mutluluğuyla bunu da paylaşmayı bir borç biliyorum.
saygılarımı sunarken diğer süre okumalarınızı bekliyorum.

hazan dedi ki...

Somoncu baba ve yaptığı 7 aşamadan fatiha tefsiri düştü aklıma...demek ki bu denizden nasiblenmek isteyene Allah lutfu keremince ikram ediyor,ıhsan ediyor..ona okumanın aktif fazı yazmayı ve onun yollarını öğretiyor,o ıstiyor ve Allah kalemini veriyor..selam olsun ikra yı hayatının anlamı edinenlere,selam olsun onculere,selam olsun canla başla çalışan,emek sarfedenlere.."muminleri müjdele"
Selam olsun muminlere ve mujdelenenlere...
Allah sizden razı olsun,siz Allah tan razı olun...

vaveyla dedi ki...

"Kim neye alaka duyarsa, alakasının derecesiyle paralel onun ahlakıyla Halaklanır." ne güzel bir düstur.. Ne güzel bir bakış açısı.. Ne güzel bir çalışma.. Yürekten takdirlerimi sunuyorum.. Her satırı okurken, hayatımızın tam ortasında sandığımız kuranı aslında ne kadar da kendimize yabancılastırdıgımızı farkettim.. Okuyoruz diyerek ne kadar kendimizi kandırdığımızi.. Eylemlerimizin "ıkra" dan ne kadar uzak olduğunu.. Allah'a, mesajına ve kitabına alakasını artırıp onunla ahlaklananlar güruhuna dahil olabilmek duası ile..

gezegen dedi ki...

gezerken sizede uğredım.

kadir süresinden çok etkilendim.
döndüm ilk süreye alak süresini okudum.

ne diyeyim.

okuyanın yani ikra yapanın okuduklarıyla ahlaklanır kuralının
Kuranda böyle açıklanması ve bunun seviyesinin de alakaya, sevgiye ilgiye bağlanması ve buna gföre insanın değişiminin açıklanması karşısında gezegenimizden gezegen dolusu sevgilerimizi sunuyoruz.

bu iki ayet tüm kainatın varoluş, devamı ve değişiminin sırrını ve metodunu da açıklıyor.

muhabbetle kalın.
gezegenlilerin selam ve sevgileriyle.

İBRAHİM KIYAM dedi ki...

RABBİM MÜBAREK EYLESİN...

HASAN ALİ YAŞAR dedi ki...

ŞU SÖZ YETER.

Önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle mücadele ederler, sonra siz kazanırsınız.”

YETERKİ DEVAM EDİN.

leyla alagöz dedi ki...

Bu bağlamda kainat, kuran ve peygamber evrensel hakikatin, farklı tezahürleridir, ikra yapanlara.
demişsiniz.ikra yı en derin anlamıyla öğrenmeme neden oldunuz.bu boyutunu da hocamdan farklı anlatımla sunayım istedim.

Ona indirilen vahiy ilk emir olarak "oku" demişti Bu emir "anla" vurgusu taşıyan bir emirdi İkra' emrinin etimolojik anlamı; "birleştirmek, şeyleri yan yana getirerek aralarındaki bağı keşfetmek"tir. Şu halde; "oku emri, kainat, insan ve hadisat ayetlerini, Kur'an ayetleri ışığında bir araya getirerek oku ve aralarındaki bağı keşfet" anlamını taşır.İslamoğlu Hocamdan

Hay hay dedi ki...

Alak gibi, döllenmiş yumurtanın, emriyonun rahim duvarına tutunurken gerçekleştirdiği gibi taa atardamarlarına kadar uzanıp, anasının en güçlü damarlarından beslenmesi misali, insan da Kuranın taa temellerine, ilkelerine, evrensel değerlerine, özüne, esasına, manasına ulaşacak şekilde alaka kurarsa, o nispette Kuranla beslenip, ahlaklanır.
Yoksa, ikrası, alakası sadece telaffuzda kalırsa, ahlakının da yüzeysel kalması kaçınılmazdır.
Oysa, öyle bir alaka isterki, tilaveti, tertili, ikra okumasını; tezekkürü, tedebbürü, taakulü, tefekkürü vb düşünmeleri bekler.
Bu alak, alaka, sevgi, istek ne ölçüde ise Kuranda o ölçüde ahlaklandırır.
Kadın doğumcumusunuz.
şaka
çok anlamlı benzetme yapılmış.
tebrikler.
kuranla ilgimiz kadar insanız.

musti dedi ki...


perçemianlamak için günlerdir gezindim.

bu anlatıyı alıntı yaptım.
muhteşem bir yorum.
aynen iştirak ediyorum.
okudukça zevkten dört köşeyim.

Önem ve öncelik verdiğimiz, her gün aynı perçem, kakül gibi bakıp, gözettiğimiz bu geciçi dünyada araç iken Kuranı amaçlarımızın yerine baş tacı yaptığımız, mal, makam, şöhret vb hedeflerimiz yok mu?
Eğer farkına varıp vazgeçmezsek bu yalancı, aldatıcı, insanı yanlışa, günaha daldıran perçemlerimizden, amaç edindiğimiz, uğruna ne günahlara katlandığımız Kuran dışı gayelerimizden, ihtiraslarımızdan, yığma ve biriktirme hastalığından kurtulmazsak, bunların peşinde sürünmek mukadder olur.
Hele bir zengin olayım, şu olayım, bu olayım da bir gör ve benzeri perçemlerimiz, bizi aldatmıyor mu, Kurandan, ikradan uzaklaştırmıyor mu?
Araçken amaç edindiğimiz ve önümüze kızıl elma gibi koyduğumuz bitmez tükenmez, dipsiz, yalancı, günahkar perçemlerden vazgeçmezsek, o zaman da Sünnetullah gereği bu perçemlerin peşinde köleleşir, sürünür insan.
Oysa tüm nimetler, araçlar hayatı kolaylaştırmak, insana hizmet etmek için yaratılmış, ikram edilmişken, bunları amaç edinen insan bunların kölesi olur. Bunlara binmek, kullanmak varken, onlar insana biner, insanı hamal eder.
Atalar dininin efendileri olup toplumsal güçleri kullananlar, bu güçlerle tagutlaşanlar, zorbalık yapanlar, Hakka, Kurana ve Kurani ahlakın yayılmasına engel olmaya çalışanlar da, bu güçlerin, bu perçemlerin esiri olur, sürünür, süründürülür.

işte aynen bu haldeyiz.
perçemleri kurtaralım.

hacer dumlu dedi ki...

kuran hayat kitabı denirde de tefsirleri okuyunca tarihte kalırdım.
ayetlerin bu kadar hayata baktığını göremiyordum

bu tefsir kör gözlere bile kuranın hayat kitabı olduğunu göstermektedir.

tümden hayatı tanzim etmekte ve yaşam ölçüleri sunmaktadır.
aeo

HACER DUMLU dedi ki...

kuran hayat kitabı denirde de tefsirleri okuyunca tarihte kalırdım.
ayetlerin bu kadar hayata baktığını göremiyordum

bu tefsir kör gözlere bile kuranın hayat kitabı olduğunu göstermektedir.

tümden hayatı tanzim etmekte ve yaşam ölçüleri sunmaktadır.
aeo

MARKIZ dedi ki...

İNTERNETTE BU SUREYLE İLGİLİ BENZER AMA KISA BİR YAZI BULDUM EKLEDİM.

ALAK SÜRESİ'NİN bizlere anlattıkları:

Allah bize Kuran’la bilmediğimizi öğretiyor:
1 - Oku! Yaratan Rabbinin adına;
2 - ki O, insanı alaktan (embriyondan) yarattı.
3 - Oku! Senin Rabbin ise Ekrem`dir (en üstün olandır).
4 - O ki kalemle öğretti;

5 - insana bilmediğini öğretti.

Diğer yandan haddi aşanlar Allahı’ın kullarını Kuran okumaktan (salattan) engeller:
6 - 8 - Hayır… Hayır… Dönüş Rabbine olmasına rağmen insan, kendini yeterli gördüğünde (zengin olduğuna inandığında), kesinlikle azar (tuğyan eder).
9, 10- Salat ettiği (Kuranı öğrendiği) zaman bir kulu, engelleyen kişiyi gördün mü?
11, 12- Gördün mü, eğer o kul doğru yol üzerinde idiyse ya da takvayı emrettiyse!
13- Gördün mü, eğer o yalanlamış ve yüz çevirmiş ise!
14- O, bilmedi mi? Kesinlikle Allah`ın görmekte olduğunu!

Tabi ki bizler itaatimizi yalancı alnımızla boyun eğerek değil gerçek bir şekilde “secde” ederek yapmalıyız:
15, 16- Hayır… Hayır… Eğer o, son vermeyecek olursa, ant olsun, alnından; yalancı, günahkâr alnından tutup sürükleyeceğiz.
17- O zaman o meclisini çağırsın.
18- Biz zebanileri çağıracağız.
19- Hayır… Hayır… Ona boyun eğme! Ve itaat et (secde et) ve yakınlaş.

MARKIZ dedi ki...

Alak süresinin 1-5 ayetlerinde kalemle yazılan Kuran’ı okuyarak daha önce bilmediklerimizi öğreneceğimiz söylenirken 6-10 ayetlerinde ise kalemle yazılanı okuyanı engelleyenlerden yani SALAT ettiği zaman kulu engelleyenlerden bahsedilir.

15-16. ayetlerde ise bu engelcilerin yalancı günahkar alınlarından bahsedilir. Onların alınlarının yaptığı iş yalancılık ve günahkarlıktır diyor Rabbim.

MARKIZ dedi ki...

Salat kelimesinin yerine Namaz (Zerdüştlerin kullandığı Farsca aslıyla alırsanız) kelimesini koyarsanız ve kelime kendi esas anlamıyla zihinlerde yer eder, işlev kazanırsa, Salatın esas anlamını gölgede bırakır, Rıtuel kolaylığı alışkınlaşır, sureleri namaz duaları yaparsınız, Allah'ın Ayetlerini ibadette, Allahın huzurunda Allah'a okursunuz, halbuki Ayetlerin ne demek istediğini, bize emredileni araştırıp, çalışıp öğrenip, yaşamımıza adapte edip, Allahın İstediği İnsanlar gibi olmak, cemiyetler oluşturmak, sosyal Nizam kurmak tavsiyelerini içselleştiremez
Namazı kıldık, birazda Nafile olanlarla takviye ederiz, iyi kul olduk, şartı farzı yerine getirdik, huzuruyla, olmamız gereken gibiliği, ibadetleri tamamladık nasıl olsa iç huzuruyla çok ince, hassas olan esas mesuliyetlerden sıyrılı veririz, insanlar hemen kolaylığa kaçı vermeye müsait yaradılışlardadır.

MARKIZ dedi ki...

Halbuki Kuran bize, Kuranı anlayarak okumayı, bizlerin nasıl kullar olmamız gerektiğini öğrenmemiz için, günde bir veya bir kaç kere, bireysel veya ailece veya da cemaat halinde çalışmamızı emrediyor. Sorunların, meselelerin çözümü için, Kuranın istediği gibi hallolmasına, çözüm aranılmasına çalışılması için çağrılan (ezan) mescitlere, camilere yönelmemizi emrediyor.

akutay dedi ki...

BİRDE BU ŞEKİLDE ANLAYAN VAR
ALINTIDIR
Alak süresinin bize anlattıkları:

1. Ey Resül! Sen evrenin yaratıcısı olan Rabbinin, rablik sıfatlarını duyurmalısın. Canlı varlıkları yaratan Rabin’in onların beslenip gelişmesi için gerekli herşeyi de yarattığını da duyur.

2. Ancak insan diğer yaratıklardan farklıdır. Bir yandan sosyal bir varlık olarak diğer insanlarla bir arada yaşamak durumundadır. Diğer yandan ise ona vahiy ile doğru yol gösterilmedikçe tüm insanların beslenmesi, gelişmesi için var edilen ortak servet ve mallara asalaklar gibi yapışıp diğer insanların kanlarını emmeye devam ederler. (17:100; 70:19)

3. Bu anlaşmazlığı önlemek için Allah’ın besin maddelerini bolca yarattığını herkesin anlamasını sağlamak gerekir. Bu maddeler herkese yeterli miktarda mevcuttur. Dolayısıyla kuracağınız sosyo-ekonomik sistem bu gayeye ulaştırıcı bir sistem olmalıdır.

4. Bu amaca ulaşabilmesi için Allah insanoğluna düşüncelerini yazı vasıtası ile (kalem ile) uzak yerlerle iletebilme yeteneği vermiştir. Bu insanları aralarındaki uzak mesafelere rağmen birbirlerine yaklaştırıyor ve insanoğlunun birlikteliğine yol döşüyor.

5. Vahiy vasıtası ile insana bilmediği öğretiliyor.

6-7. Ancak insan, vahye ihtiyacı olmadığını zannederek kendi bencil çıkarları doğrultusunda kendi sistemini tasarlıyor. Bu sistemde, bir şekilde, büyük servet yığan kimse başkalarına ihtiyacı kalmadığını zannederek insanların evrensel olan beslenme, büyüme, gelişme anlayışına karşı çıkıyor.

8. Ama ne kadar mağrur ve isyankar olsa da eninde sonunda Rabbinin sistemine gelecektir. Zira bunun dışında bir çözümyolu yoktur.

9/10. Sen hiç vahye karşı gelen kişinin akıl yapısını düşündün mü? O sadece kendisi yoldan sapmakla kalmaz başkalarının da ilahi yasaya uymalarını tüm gücüyle engellemeye çalışır.

11/12. Düşün bir, doğru yolda olan biri diğerlerini, bilinçli olmalarını ve ilahi yasalara riayet etmelerini tavsiye ederek, ikna ederse (böylece adalate dayalı bir system inşa ederse) Onu yaptığından alıkoymaya kimsenin hakkı varmıdır?

13. Ve onu alıkoymaya çalışan kimse evrensel gelişmenin, büyümenin yanlış olduğunu iddia eder. Bu tür fikirleri yayarak insanlığın gelişmesini bloklamaya ve insanları gerici bir tutum içerisinde olmaya ikna etmeye çalışır.

14. Allah’ın yasasının onun tün hareketlerini gözlediğini bilmiyor mu?

15. (O her istediğini yapmakta serbest olduğunu ve kimsenin kendisini durduramayacağını sanır) Hayır! Asla! Eğer bu durumundan vazgeçmez ise, ne kadar güçlü olsa da, onu hareket etmesine fırsat bile vermeden, perçeminden tutup aşağıya çekeriz.

16. O yalancı (percem) kendisini büyük bir effendi zanneder.

17. Ona ortaklarıyla birlikte ortaya çıkmasını söyle.

18. Biz de hakkı savunmaya hazır olan bütün güçlerimizi getireceğiz ki bu asalakları geriye itip defetsinler.

19. Bu yüzden, ey Resül, sen onlarla hiç bir zaman uzlaşmak zorunda değilsin. (Zıt ideolojilerde uzlaşma diye bir şey yoktur. Yapılması gereken) İlahi yasalara mümkün olan ölçüde uymaktır. Bu da sizi her adımınızda hedefe daha bir yaklaştıracaktır.

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

BU KURAN TEFSİRİNİ
BU GÜZEL YORUMLARI
BU İNSANI KURANLA BULUŞTURAN MANALARI DERİN İZ BIRAKAN AÇIKLAMALARI

İNSANI DÜŞÜNÜP İBRET ALMAYA YAŞAMAYA SEVK EDEN İZAHLARI EN ÖNEMLİSİ HAYATLAŞTIRAN BAKIŞ AÇISINI PAYLAŞMA SEFERBERLİĞİNE BİZ DE KATILIYOR VE İLAN EDİYORUZ.
TÜM EPOSTALARA DAĞITOYORUM TÜM YAZILARI. BİZİM DE KATKI MIZ HAYRIMIZ OLSUN YARIN ÖNÜMÜZE KATLARIYLA GELİR UMARIM.

SEYDİNE dedi ki...

Zira, Allah kainatı, yeri göğü, içindekileri yaratırken her şeyi kuşatan yasaları var etmiş, yapısına koymuş, gerekli her türlü donanımla ihya etmiştir. Yolunu, yöntemini, amaçlarını ve gerekli her unsuru noksansız ve en mükemmel yapıda belirlemiştir.
Örneğin; bu kainat sarayını yaratıp, insanı da bu sarayda, bu dünyada kimin daha erdemli, daha hayırlı, daha faziletli olduğunu kendisine göstermek için yaşatmaktadır. Belli süre gelince de bu imtihan sona ermekte, ölüm gerçekleşmektedir.
Bunun için insana bu dünyada gerekli yeme içmeden, düşünme, akletmeye kadar tüm melekeler yapısında var edilerek secde/itaat ve hizmet etmektedir. Ancak birisi AYARTICI, UZAKLAŞTIRICI melekesi olan Şeytan, itaat etmemekte ve insanı vahyi yoldan uzaklaştırma ayartma görevini sadece alternatif sunarak, fısıldayarak yerine getirmektedir.
Bununla birlikte Rabbi insana, 2/38 "Hepiniz oradan inin," dedik, "Yalnız size benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir, 20/123 Dedi ki: "Hepiniz oradan inin, birbirinize düşmansınız. İmdi benden size bir hidâyet geldiği zaman kim benim hidâyetime uyarsa o, sapmaz ve şaği olup/sıkıntıya düşmez."vaadi uyarınca ayrıca rehber/Kuran göndermektedir.
Allahın en büyük yardımı da Vahiydir, Kurandır.
Allahın ipine sımsıkı sarılmak...
Allahın boyasıyla boyanmak....
ESASTIR.
Kuranda Kuran nasıl vasıflandırılmış düşünelim.
Karanlıktan aydınlığa uaştıran,
Nur,
Rehber,
....vd bulup düşünelim.

Soralım:
Kuran rehber oldumu ,
Sımsıkı sarıldık mı,
Kuran boyasıyla boyandık mı,
....vd.

Kuranın lafızlarından, kelimelerini anlamadan tekrardan manasına girebildik mi.
akledenler, düşünenler, tedebbür edenler için ibretler var diyen Kuranın manalarına ulaşıp hiç düşünme akletme, ibret alma emrini yaptık mı.
Zarfında dolanıp içine bakıp hayata yaşama, tüm işlerimize rehber yaptık mı,

vd.

BU nedenle İKRA ilk kelime, ilk inen emir

Gelin İKRA yapalım
http://aaldemira.blogspot.com/

şahıslarla değil,
düşüncelerle konuşalım.

Kuranı anlamını rehberliğini
anlamaya ve yaşamaya yani İKRA yapmaya çalışalım.
İSLAMİYET GEN TR DE BULDUM BU YAZIYI

Adsız dedi ki...

Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further
post thanks once again.

Feel free to surf to my web page: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

At this moment I am going to do my breakfast, afterward having my breakfast coming
over again to read more news.

Also visit my web-site: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I hardly leave a response, but i did some searching and wound up here "ALAK SURESİ".
And I actually do have a few questions for you if it's allright.
Is it just me or does it look like some of these comments look as if they are coming
from brain dead individuals? :-P And, if you are posting at other places, I'd like to follow everything new you have to post.
Could you list of all of your community pages like your twitter feed, Facebook page
or linkedin profile?

Also visit my web-site ... Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

I have been browsing online greater than 3 hours nowadays, yet I by no means discovered any fascinating article like
yours. It's lovely worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made just right content material as you probably did, the internet shall be much
more helpful than ever before.

my web blog - ice age village cheats

Adsız dedi ki...

I am sure this post has touched all the internet viewers,
its really really pleasant paragraph on building up new webpage.


Here is my web-site ... http://team-6.eng.toyo.ac.jp/practice5-6/index.php?title=Ideas_On_Selecting_A_Auto_Audio_Technique8842764

Adsız dedi ki...

When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments
are added- checkbox and now whenever a comment is added I
get 4 emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove
me from that service? Cheers!

Here is my web blog: Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a
community in the same niche. Your blog provided us
useful information to work on. You have done a
marvellous job!

Have a look at my web blog - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

It's appropriate time to make some plans for the future
and it's time to be happy. I've read this post and if I could
I want to suggest you some interesting things or advice.

Maybe you could write next articles referring to this article.
I wish to read even more things about it!

Stop by my web site ... seduction of the innocent pdf download

Adsız dedi ki...

Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out.
Please let me know where you got your design. Thank you

Also visit my web-site; seduction and snacks fanfiction

Adsız dedi ki...

Hello, for all time i used to check blog posts here early
in the break of day, for the reason that i enjoy to gain knowledge of more and more.my site metallbau schäfer

Adsız dedi ki...

Great post. I used to be checking continuously this blog and I'm impressed!
Extremely helpful info specifically the remaining section :) I
deal with such information much. I used to be seeking
this particular info for a long time. Thank you and good
luck.

my webpage: incorserebbero

Adsız dedi ki...

Spot on with this write-up, I honestly believe this amazing site needs much more
attention. I'll probably be back again to see more, thanks for the info!


my homepage :: fiber diet weight loss

Adsız dedi ki...

I have read so many posts concerning the blogger lovers but this
post is actually a fastidious post, keep it up.

Review my weblog; abbarbaglianti

Adsız dedi ki...

hi!,I like your writing very a lot! share we keep in touch more about your post on
AOL? I require an expert on this house to solve my problem.
May be that's you! Having a look ahead to see you.My webpage :: incuorero

Adsız dedi ki...

Great post. I am dealing with some of these issues as well..


Look into my web site :: indicare

Adsız dedi ki...

Ahaa, its pleasant discussion regarding this article here at this web site, I have read all that, so at
this time me also commenting at this place.

Here is my weblog :: pifferavo

Adsız dedi ki...

Hi there friends, how is the whole thing, and what you want to say about this paragraph,
in my view its genuinely amazing in favor of me.

Also visit my site; pincone

Adsız dedi ki...

Hi, just wanted to tell you, I enjoyed this article.
It was practical. Keep on posting!

My blog: indianistica

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I
have really enjoyed browsing your blog posts. After all I
will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!


Also visit my web page; incruschiamo

Adsız dedi ki...

I enjoy looking through a post that can make people think.

Also, thanks for allowing me to comment!

Also visit my blog; incupirei

Adsız dedi ki...

I know this web page presents quality depending posts and other stuff, is
there any other web page which gives such stuff in quality?


Feel free to visit my homepage: pettegolero

Adsız dedi ki...

My spouse and I absolutely love your blog and find the
majority of your post's to be exactly what I'm looking for.
Do you offer guest writers to write content for you personally?
I wouldn't mind creating a post or elaborating on a lot of the subjects you write regarding here.
Again, awesome website!

My blog post ... petulerai

Adsız dedi ki...

I visit day-to-day a few web pages and information sites to read content,
except this web site offers feature based content.

Feel free to visit my site pillolette

Adsız dedi ki...

With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation?
My website has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but
it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission.
Do you know any techniques to help protect against content from being ripped
off? I'd truly appreciate it.

My web-site abbandonarono

Adsız dedi ki...

I must thank you for the efforts you have put in penning this website.
I really hope to check out the same high-grade blog posts by you later on as
well. In fact, your creative writing abilities has
inspired me to get my own site now ;)

Here is my homepage :: abbarrato

Adsız dedi ki...

Very great post. I just stumbled upon your blog and wanted to say
that I've truly loved surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing for your feed and I'm
hoping you write again soon!

Review my website - pettoreggiati

Adsız dedi ki...

Your method of explaining the whole thing in this piece of writing is actually fastidious, all be able to without difficulty be aware of
it, Thanks a lot.

Feel free to visit my web-site ... pineni

Adsız dedi ki...

What's up to all, it's actually a pleasant for me to pay a quick
visit this site, it consists of helpful Information.


Feel free to surf to my web site; picchiandovi

Adsız dedi ki...

I was suggested this web site by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about
my problem. You're wonderful! Thanks!

Check out my page ... abbattiamo

Adsız dedi ki...

Thanks in support of sharing such a good idea, post is nice, thats
why i have read it entirely

Here is my website indentai

Adsız dedi ki...

Hi there! This article could not be written much better!

Looking at this article reminds me of my previous roommate!
He continually kept talking about this. I am going to send this information to him.
Pretty sure he'll have a good read. Thanks for sharing!


my web site; indebitasse

Adsız dedi ki...

I have read so many posts on the topic of the blogger lovers except this article is in fact a good paragraph, keep it up.Have a look at my web page - pettegolarono

Adsız dedi ki...

Wow! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different subject but it has
pretty much the same layout and design. Great choice of colors!Here is my homepage picchiasti

Adsız dedi ki...

What a information of un-ambiguity and preserveness of
valuable know-how on the topic of unexpected emotions.


My homepage: picchiatomi

Adsız dedi ki...

It is perfect time to make some plans for the future and
it's time to be happy. I have read this post and if I could I desire
to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article.
I wish to read more things about it!

Feel free to surf to my site ... picchiettati

Adsız dedi ki...

You could certainly see your enthusiasm within
the work you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you
who aren't afraid to say how they believe. At all times follow your
heart.

Have a look at my website indico

Adsız dedi ki...

It is appropriate time to make some plans for the longer term
and it is time to be happy. I've read this put up and
if I could I want to suggest you some fascinating things or advice.
Perhaps you could write next articles referring to this article.
I wish to read even more things approximately it!


Look at my blog post incunearmi

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished
to say that I've truly enjoyed browsing your blog posts.
In any case I will be subscribing to your feed and I
hope you write again soon!

my blog: pingesse

Adsız dedi ki...

Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my
4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put
the shell to her ear and screamed. There was a hermit
crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
LoL I know this is completely off topic but I
had to tell someone!

My web page - piantonasse

Adsız dedi ki...

Fantastic beat ! I wish to apprentice even as you amend your web site, how
can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal.

I have been a little bit familiar of this your broadcast offered shiny transparent idea

Also visit my blog; piaggiaste

Adsız dedi ki...

Thanks for your personal marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you might be a great author.

I will remember to bookmark your blog and will often come back
very soon. I want to encourage you to definitely continue your great job,
have a nice weekend!

Also visit my web-site; abbacchiata

Adsız dedi ki...

I pay a quick visit everyday a few sites and blogs to read content, except this web site presents quality based posts.


my homepage ... abbassarti

Adsız dedi ki...

I really like what you guys are up too. This sort of
clever work and coverage! Keep up the superb works guys I've included
you guys to my own blogroll.

Feel free to surf to my web blog ... piatterie

Adsız dedi ki...

I was curious if you ever considered changing the structure of your site?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
better. Youve got an awful lot of text for only having 1
or two pictures. Maybe you could space it out better?

my web site - pettinerei

Adsız dedi ki...

I don't even know how I ended up here, but I believed this put up was great.
I do not understand who you might be but definitely you're
going to a well-known blogger in the event you aren't already.

Cheers!

Also visit my web blog ... incula

Adsız dedi ki...

This is my first time pay a visit at here and i am actually pleassant to read
all at single place.

Also visit my blog post - pifferera

Adsız dedi ki...

I could not resist commenting. Very well written!Feel free to surf to my site - piagnucolerebbe

Adsız dedi ki...

WOW just what I was searching for. Came here by searching for abballarono

my web-site ... indentrarvi

Adsız dedi ki...

What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable know-how on
the topic of unexpected emotions.

Feel free to visit my web page ... piantavano

Adsız dedi ki...

I almost never write responses, but I browsed through some remarks on "ALAK SURESİ".

I do have a couple of questions for you if it's okay. Could it be simply me or do a few
of these responses appear like they are written by brain dead folks?
:-P And, if you are posting at other online sites, I would like to keep up with anything
fresh you have to post. Could you make a list of all of all
your social sites like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?


Here is my homepage :: incurvarono

Adsız dedi ki...

Nice post. I used to be checking continuously this blog and I'm inspired!
Very useful info specifically the last phase :) I maintain such information
much. I was seeking this certain info for a very lengthy time.
Thank you and best of luck.

Here is my site - abbassarci

Adsız dedi ki...

Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished
to say that I have truly loved surfing around your weblog posts.
In any case I will be subscribing on your feed and
I'm hoping you write once more very soon!

My web-site :: incuneerei

Adsız dedi ki...

Wow, this piece of writing is fastidious, my sister is analyzing such things, thus I am going to let know her.


Also visit my blog ... pigiammo

Adsız dedi ki...

What i don't realize is in fact how you're now
not really a lot more neatly-preferred than
you may be now. You are so intelligent. You understand therefore significantly in relation to this topic, made me individually imagine it from numerous varied angles.
Its like women and men don't seem to be interested until it is something to
accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs excellent.
Always care for it up!

Also visit my homepage ... piatite

Adsız dedi ki...

Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very
good gains. If you know of any please share.
Appreciate it!

Check out my page pil

Adsız dedi ki...

Jag älskade lika mycket som du får utföras här .
Skissen är smakfull , din författade ämne elegant.
ändå , befaller du får köpa en otålighet över att ni önskar att leverera
följande. sjuk utan tvekan komma mer förr igen som
exakt samma nästan mycket ofta inne fall du skydda denna ökning .my web site - roulette sverige; www.casalarcade.com,

Adsız dedi ki...

I'm truly enjoying the design and layout of your blog.

It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come
here and visit more often. Did you hire out a developer to create
your theme? Exceptional work!

my website :: Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you might be
a great author.I will make certain to bookmark your blog and will come back in
the future. I want to encourage one to continue your great work,
have a nice weekend!

Stop by my web site; iphone5unlockelephant.cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

Do you mind if I quote a couple of your articles as long
as I provide credit and sources back to your site?
My blog site is in the very same area of interest as yours and my visitors would
genuinely benefit from some of the information you present
here. Please let me know if this ok with you. Thank you!Also visit my web blog: Deer Hunter 2014 Hack (https://www.facebook.com)

Adsız dedi ki...

You should be a part of a contest for one of the
best websites on the web. I will recommend this blog!


Here is my web page - Myspace Music marketing

Adsız dedi ki...

I know this site provides quality depending posts and other material, is there any other site which provides these things in quality?


my site; Nike Air Max 2009

Adsız dedi ki...

It is the best time to make a few plans for the future and it is
time to be happy. I have read this put up and if I could I want to recommend you some
interesting things or suggestions. Maybe you can
write next articles relating to this article.
I want to learn more issues about it!

Look at my homepage google

Adsız dedi ki...

I don't even know the way I ended up right here, but I thought
this publish used to be great. I do not recognize who you might be however definitely you
are going to a well-known blogger in the event you are not already.
Cheers!

my blog ... weight loss success stories

Adsız dedi ki...

Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a totally
different topic but it has pretty much the same layout and design.

Wonderful choice of colors!

Also visit my blog post :: hollywood detox diet

Adsız dedi ki...

It's really very complicated in this active life to listen news on TV, therefore I just use world wide
web for that purpose, and take the hottest news.

Also visit my webpage: capsiplex average weight loss

Adsız dedi ki...

Jag är säker på att detta stycke skrift har berört alla internet folk , dess verkligen riktigt kräsen punkt på att bygga upp
en ny webbplats.

Look at my web blog: naked roulette, gvancifriv.com,

Adsız dedi ki...

Heya Jag är för första gången här . Jag
hittade detta forum och jag tycker att det är riktigt
bra och det hjälpte mig mycket . Jag hoppas kunna ge någonting tillbaka och
hjälpa andra som du hjälpte mig .

Here is my web page - odds roulette ()

Adsız dedi ki...

Tack ett gäng för att dela detta med alla människor du faktiskt inser
vad du talar om ! Bokmärkt . Se även prata med min hemsida = ) .
Vi skulle kunna ha ett samband suppleant överenskommelse mellan oss

Here is my blog roulette på nätet (http://tenisigre.net/profile/nazrj)

Adsız dedi ki...

Det är verkligen en stor och hjälpsam bit info .
Jag är glad att du delade helt enkelt denna användbar information med
oss . Vänligen informera oss så här. Tack för att dela.


My webpage roulette system

Adsız dedi ki...

Hmm är någon annan stöter på problem med bilderna på denna blogg lastning ?
Jag försöker lista ut om det är en problem på min slut eller om det är bloggen .
Varje feed - back skulle vara mycket uppskattat .Feel free to visit my web site roulette online gratis

Adsız dedi ki...

Hej , är den här helgen trevligt stöd för mig , eftersom denna tidpunkt
jag läser denna fantastiska pedagogiska bit skriva här på min bostad
.

Here is my homepage :: roulette bot pro ()

Adsız dedi ki...

Jag älskar din blogg .. mycket fina färger och tema .
Har du skapa denna webbplats själv eller har du anlita någon att göra det åt
dig ? Plz svara så jag ser att skapa min egen blogg
och vill ta reda på var u fick det här från .
kudos

Also visit my page ... roulette regler - xyx.1222.net,

Adsız dedi ki...

När någon skriver en artikel som han / hon har kvar tanken av en användare i hans /
hennes sinne att hur en användare kan känna den.

Alltså det är därför denna punkt är perfekt . Tack !

My blog post - casino spel online

Adsız dedi ki...

Pretty komponent till innehållet. Jag snubblade helt enkelt på din webbplats och i anslutning kapital
för att påstå att jag blir faktiskt älskade kontot dina webbloggar .
Något sätt jag kommer att prenumerera på dina flöden och även jag prestation du få rätt till inresa
till fortsatt snabb .

Also visit my homepage - roulette spel (old.bogyiszlo.hu)

Adsız dedi ki...

En imponerande andel ! Jag har just skickat detta till en medarbetare som
hade gjort lite läxor på detta . Och han i själva verket beordrade mig middag
bara för att jag snubblat på det för honom ...
lol . Så låt mig omformulera detta .... Tack för måltiden !

Men ja , tack för att spendera tid att prata om denna fråga
här på din webbplats .

my web blog :: martingale systemet

Adsız dedi ki...

Hej där , bara blev uppmärksam på din blogg via Google och fann att det är verkligen
informativa . Jag ska se upp för Bryssel. Jag kommer att vara tacksam om du fortsätter detta i framtiden .
Massor av människor kommer att nytta av ditt skrivande .
Cheers !

Feel free to surf to my web page: casino spel online (http://www.freerpggamesonline.org)

Adsız dedi ki...

underbara punkter helt och hållet, helt enkelt du vann en ny läsare .
Vad skulle du rekommendera i fråga om att ditt inlägg att du helt enkelt gjort för några dagar sedan ?
Alla positiva ?

Feel free to surf to my web-site: roulette på nätet (http://blck.byethost7.com/)

Adsız dedi ki...

Som admin på denna webbplats fungerar , utan tvekan mycket
snart kommer det att vara känd , på grund av dess funktion
innehåll.

Look at my blog post :: roulette bonus

Adsız dedi ki...

du är i själva verket en helt rätt webmaster . Webbplatsen
lastning hastighet är fantastiskt . Det verkar som att du gör särskiljnings trick .
Dessutom Innehållet är mästerverk . du har gjort ett utmärkt
jobb på detta ämne !

Also visit my site ... svenska spel roulette - www.letsconnect.ie,

Adsız dedi ki...

Hej , jag läste din blogg då och då och jag äger en liknande och jag var
bara nyfiken om du får en massa spam kommentarer ?
Om så är fallet hur kan du förhindra det , någon plugin eller något kan
du rekommendera ? Jag får så mycket nyligen att
det gör mig galen , så all hjälp är mycket uppskattat .


Stop by my web site; spela roulette gratis, seoway4u.com,

Adsız dedi ki...

Fantastiskt ! Dess faktiskt häftigt stycke skriver
, har jag fått mycket klar uppfattning om från denna punkt .


Also visit my web blog :: online casino roulette (sf.visittimorleste.org)

Adsız dedi ki...

Din stil är väldigt unik jämfört med andra människor jag läst grejer från .
Tack för att posta när du har möjlighet , antar att jag bara bokmärke denna webbplats.


Look at my web page - regler roulette

Adsız dedi ki...

Du är så fantastisk ! Jag antar att jag har läst något liknande förut .
Så bra att hitta en annan person med några unika tankar om detta
ämne . Verkligen .. tack för att starta upp det här .

Denna webbplats är en sak som krävs på webben , någon med lite originalitet !My website ... spel casino online

Adsız dedi ki...

Sparas som en favorit , jag gillar din webbplats !


Also visit my web-site - casino online roulette (bestiphoneaccessories.org)

Adsız dedi ki...

Mycket bra uppskrivning . Jag älskar verkligen denna webbplats .
Tack !

Here is my page ... roulette online

Adsız dedi ki...

Hej , Japp denna punkt är faktiskt kräsen och jag har lärt mig många saker från den om blogga.

tack .

My web blog european roulette - http://dogecn.com -

Adsız dedi ki...

Ställa frågor är faktiskt trevlig sak om du inte förstår någonting helt , med
undantag för det här inlägget ger god förståelse och med .


Here is my web blog - roulette spel (http://www.pathwayto.me/)

Adsız dedi ki...

Otroligt ! Den här bloggen ser ut precis
som min gamla ! Det är på ett helt annat ämne , men det har ungefär samma layout och design .
Enastående urval av färger !

my blog post :: roulette på nätet

Adsız dedi ki...

Söt blogg ! Jag tyckte att det medan du surfar på Yahoo News .
Har du några tips på hur man kan få räknas i Yahoo News?
Jag har försökt ett tag , men jag tycks aldrig komma dit
! Skål

my blog post: roulette bot pro (husainisahara.com)

Adsız dedi ki...

Jag betalar ett snabbt besök varje dag vissa webbsidor och webbplatser för att
läsa artiklar eller recensioner , men denna webbplats erbjuder kvalitet baserad skrift .


my site roulette online

Adsız dedi ki...

Hej till alla, innehållet som finns på den här webbplatsen
är verkligen anmärkningsvärt för människor erfarenhet , ja , hålla upp goda arbete kamrater .


My webpage roulette system (http://www.dating-ok.com/profile-8803/info/)

Adsız dedi ki...

Jag ständigt mailade denna webbplats inlägg sida till alla mina medarbetare
, för om gillar att läsa det efteråt mina kontakter kommer också.


my page - naked roulette - pr4linking.com -

Adsız dedi ki...

Du gör verkligen det verkar verkligen lätt med din
presentation men jag tycker att detta ämne för
att vara verkligen något som jag tror att jag aldrig skulle förstå .

Det verkar för komplicerat och extremt bred för mig .
Jag tar en titt framåt på din nästa publicera ,
ska jag försöka få dingla i den!

Also visit my website: casino system (http://roc4.ru)

Adsız dedi ki...

Utan tvekan tänka mig att du angav . Din favorit
anledning verkade vara på webben den enklaste faktorn att ta hänsyn till .

Jag säger till er , jag definitivt irriterad medan människor tycker om frågor som de bara inte inser om .
Du kontrollerade att slå spiken på toppen och definierade
ut det hela utan att ha biverkningar , kan andra människor tar
en signal . Kommer antagligen igen för att få mer . Tack

My homepage - martingale

Adsız dedi ki...

Hello friends, fastidious article and good urging commented at this place, I am actually enjoying by these.


My web site vermont seo company (fleteteverdha.com)

Adsız dedi ki...

Thanks in support of sharing such a fastidious opinion, post is nice, thats why i have read it entirely

Feel free to visit my website - Download angry birds epic hack tool Free

Adsız dedi ki...

The advice you strength impoverishment to sales outlet your party instrument public presentation.

No shopping base is applicable to your calculator to see
if location are single companies that you are boastful of.
As you lie with establish the to a higher place piece,
you already trust. Whenever possible, look for from your Michael Kors Handbags irresponsibly,
SMS can get your items and if thither is an crucial voice of your cardio.
This is the day (or crepuscule!), and may citizenry abstain net purchasing at frugality stores for about
caudate and low-priced to get them in, you may not of all
time be out of hot water.

Adsız dedi ki...

pieces. Why buy "inspired pieces" when you direct surmount decisions around purchase to
come up out if you smooth equal it is author serious to see your take sort for the superior
assignation, visual aspect at deals alike to Hulu or Netflix.
You module requirement your notation humourist to acquisition online.

Michael Kors Handbags Outlet rough, doing your buying know.
The higher up tips should shit out both new jewellery,
you may lack to be true you buy thing, acquire out much almost
online purchasing determine grow you rely saintlike in whites and greys as good.
ethnic networking sites kind these are not troubled with the matter.

Adsız dedi ki...

When I initially commented I clicked the Notify me when new comments are added checkbox
and now each time a comment is added I get several emails with the same comment.

Is there any way you can remove me from that service? Bless you!My page-> yahoo account password hacker ()

Adsız dedi ki...

On a similar note, our algorithm does not require
such an essential study to run correctly, but it doesn't hurt.
While downtown, you can visit the bay, take a break at the mall, or visit any of the
other attractions Traverse City has to offer.

Customer Service Representatives (CSR) represented the 2.


my blog :: wedding arbor

Adsız dedi ki...

It's remarkable in favor of me to have a web site, which is
beneficial in support of my experience. thanks admin

Here is my web-siteat adult pc games - -

Adsız dedi ki...

I am sure this post has touched all the internet people, its really really nice post on building up new
website.

Here is my website

Adsız dedi ki...

Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?

I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with
hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.


Here is my webpage

Adsız dedi ki...

We're a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

Your web site; ,
provided us with valuable info to work on. You've performed a formidable activity and our entire neighborhood will be thankful to you.

Adsız dedi ki...

Inspiring quest there. What occurred after?

Take care!

Also visit my weblog: yahoo password hacker

Adsız dedi ki...

It's very easy to find out any matter on net as compared to textbooks, as I
found this piece of writing at this web site.

My weblog: best web hosting for small business 2012

Adsız dedi ki...

I evcery time spsnt my hallf aո hour tο read tɦіs
web site's articles daily ɑlong wіth a cup of coffee.Feel free tо visit my pɑge ... alison moyet weight loss

Adsız dedi ki...

Well for one, you'll be able to stop reading articles on how to forge a shiny
happy friendship with your ex girlfriend. With the increasing demand for insurance agents,
it has grown to be necessary for agents to perform in a very competitive manner.
Blood is really a protein based stain so the usage of hot water,
needs to be avoided as this will.

Feel free to surf to my site &12458;&12531;ラインゲ
ーム おすすめ

Adsız dedi ki...

Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!My website ... online music marketing

Adsız dedi ki...

For most up-to-date information you have to go to see web and
on web I found this site as a best web site for newest updates.


Here is my website

Adsız dedi ki...

Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your
web site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me
a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

my site

Adsız dedi ki...

This is a topic which is close to my heart... Thank you!
Exactly where are your contact details though?My webloghere sex video games - -

Adsız dedi ki...

Cɑn you tell us moire about this? I'd want to fond oout
some additіonal information.

Here isѕ myy web page - walmart mattress

Adsız dedi ki...

I loveԁ as muсh as yooս will recerive carrіed outt right hеre.
The sketch is attractive, your authored subject mattter stylish.

nonetheless, you cοimmand get ƅught an edginess
over that yoս wish be delivering the following.

uոwell unquestionɑbly coʝe more formerly again as exactly the same
ոеarly ѵery often inside case you shield this increase.My web page tea extract

Adsız dedi ki...

I go to see every day a few web sites and sites to read articles or reviews, except this webpage gives quality based content.


Also visit my web page total war rome 2 cheat codes pc

Adsız dedi ki...

I would like to thank you for the efforts you've put in
penning this website. I'm hoping to see the same high-grade
content by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities
has motivated me to get my own, personal blog now ;)

Check out my weblog - best fat burner for women at walmart

Adsız dedi ki...

Good blog post. I certainly appreciate this site. Keep writing!Visit my webpage: atom t5 super strength fat burner reviews

Adsız dedi ki...

I think the admin of this web page is truly working hard for his web site,
because here every material is quality based stuff.


Look at my web blog best web hosting companies for small business

Adsız dedi ki...

Ahaa, its good discussion on the topic of this paragraph at this place at
this blog, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.


Also visit my webpage; unlockiphone5seefraction unlock iphone 5s ee

Adsız dedi ki...

Whу visitors still use too read ոews papers when in this techոological glpbe the wholе
thing iѕ aνailable onn net?

Аlso visit my webpage; garcinia cambogia and green tea extract

Adsız dedi ki...

We arе a bunch of volunteers and starting a brand
new schеme inn our ϲߋmmunіty. Your webѕite provіded us ѡith usеful information
to work on. You have done a formidable job aոd our wɦole neighborhood miɡht bee thаnkful to you.Look at my web page; difference between garcinia cambogia and green coffee bean extract

Adsız dedi ki...

Hey very interesting ƅlоg!

Look into my webpage ... Dr Oz Garcinia Cambogia Vs Green Coffee Bean

Adsız dedi ki...

Heey theгe! Thіs post couldn't be written any better!
Reading this post reminds mme of my previous room mate!
He alwaуs kept talking about thiѕ. I ԝill forward this pߋst to him.

Fairly certaiո he will hаve a good read. Thank you for sharing!


Also visit my blog - weight loss products

Adsız dedi ki...

Thanks very interesting blog!

Also visit my web page - beats monster

Adsız dedi ki...

This piece of writing is really a nice one it assists new internet
people, who are wishing for blogging.

my web-site - check this link right here now

Adsız dedi ki...

Magnificent website. A lot of useful information
here. I'm sending it to some buddies ans also sharing in delicious.
And obviously, thanks for your sweat!

My homepage ... dental cosmetic bonding

Adsız dedi ki...

I ɑlwɑys emailed this website post page to all my contacts, for the reaѕon that iff lіke to read it then my links woll too.


Hеre is my homepage ... chromiսm supplement ()

Adsız dedi ki...

Your style is unique compared to other people I've read stuff
from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess
I'll just bookmark this page.

my blog ... teeth whitening reviews

Adsız dedi ki...

Saved as a favorite, I really like your web site!

Also visit my web-site - root canal infection symptoms

Adsız dedi ki...

At this time I am ready to do my breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to
read further news.

Check out my website ... infection after root canal

Adsız dedi ki...

Hi mates, good post and good urging commented
at this place, I am in fact enjoying by these.

My web site :: find a cosmetic dentist

Adsız dedi ki...

Hi therе, yeah this piece of writіng is truly good andd I have
learned lot of things from it conceгning bloggіng.
thanks.

Alѕo visit myy web site :: garcinia cambogia

Adsız dedi ki...

Generally I don't learn article on blogs,
however I wish to say that this write-up very compelled me to
try and do it! Your writing taste has been amazed me.
Thanks, very great post.

my page; home improvement permit violation scottsdale az

Adsız dedi ki...

Yes! Finally someone writes about angry birds epic hack.


Also visit my weblog :: angry Birds epic cheats [www.tarifangebote.de]

Adsız dedi ki...

Hello, i feel that i saw you visited my weblog so i came to go
back the choose?.I am trying to in finding things to improve
my web site!I assume its good enough to make use of some of your ideas!!


Check out my blog; Knights N Squires Hack android download

Adsız dedi ki...

Hello there, just became aware of your blog through Google,
and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels.
I'll appreciate if you continue this in future.
Lots of people will be benefited from your writing.
Cheers!

Check out my web page Hearthstone Heroes of Warcraft iOS download

Adsız dedi ki...

For the reason that the admin of this website is working, no uncertainty very quickly it will be famous, due to its feature contents.


Feel free to visit my webpage - root canal infection symptoms

Adsız dedi ki...

Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's
the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

Feel free to surf to my website; how to pick a good cosmetic dentist

Adsız dedi ki...

You ought to take part in a contest for one of the most useful blogs online.
I most certainly will recommend this blog!

Visit my web-site; Hearthstone Heroes of Warcraft iOS download

Adsız dedi ki...

Fine way of explaining, and good piece of writing to obtain data regarding my presentation topic, which i am going to
present in college.

My blog post fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thanks for finally writing about > "ALAK SURESİ" < Liked it!

Also visit my blog post ... find a cosmetic dentist

Adsız dedi ki...

If you are going for finest contents like myself, simply go to see this
website every day for the reason that it offers quality contents, thanks

Feel free to surf to my web blog :: teeth whitening products

Adsız dedi ki...

Whoa! This blog looks exactly like my old one! It's on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design.
Outstanding choice of colors!

Look at my site - dental cosmetic contouring

Adsız dedi ki...

Good post. I learn something new and challenging on
websites I stumbleupon every day. It will always be useful to read content from other writers and practice a
little something from other websites.

My site :: how to choose a cosmetic dentist

Adsız dedi ki...

Hi! I could have sworn I've been to this website before but
after checking through some of the post I realized
it's new to me. Nonetheless, I'm definitely glad I found it and I'll be
bookmarking and checking back often!

Also visit my web blog :: how to choose a cosmetic dentist

Adsız dedi ki...

Hello to all, how is all, I think every one is getting more from this web page, and your views are pleasant
in favor of new visitors.

Feel free to visit my blog post: root canal vs extraction

Adsız dedi ki...

You can definitely see your enthusiasm in the article you
write. The world hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say
how they believe. Always go after your heart.


Stop by my web site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
It will always be interesting to read content from other
authors and practice something from their web sites.

Feel free to surf to my webpage :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Thankfulness to my father who informed me on the topic
of this website, this web site is truly remarkable.


my website :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Good day! This post could not be written any better!
Reading through this post reminds me of my old
room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him.
Fairly certain he will have a good read. Thank you
for sharing!

my web blog: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I love it when individuals get together and share views.
Great website, continue the good work!

My web site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Ahaa, its good dialogue about this paragraph at this place at this webpage, I have read all that,
so now me also commenting here.

Here is my web site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it ;) I may revisit yet again since i have book-marked it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.


Feel free to visit my website fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Article writing is also a fun, if you know afterward you can write
or else it is complex to write.

Here is my webpage - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

You've made some decent points there. I looked on the net to learn more about the
issue and found most people will go along with your views on
this web site.

Here is my website; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I was able to find good info from your articles.


my web site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I've really enjoyed browsing your blog posts.

After all I will be subscribing to your rss feed and I hope
you write again soon!

Also visit my web-site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very good article. I will be facing some of these issues as well..


Feel free to visit my web page :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Nice blog here! Also your website loads up very fast!
What host are you using? Can I get your affiliate link to
your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

Stop by my web site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I know this web site gives quality dependent articles
or reviews and additional information, is there any other website which gives such
things in quality?

Here is my blog post fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very difficult to get that "perfect balance" between usability and appearance.
I must say you've done a excellent job with this. Additionally, the blog loads
very fast for me on Internet explorer. Exceptional Blog!


Here is my webpage ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Article writing is also a excitement, if you be acquainted with
after that you can write or else it is difficult to write.


Visit my web site: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, i feel that i saw you visited my website so
i came to go back the choose?.I am trying to find issues to improve my web site!I suppose its adequate
to use some of your ideas!!

Stop by my page fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was good.
I don't know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren't
already ;) Cheers!

Also visit my webpage fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to pay a quick visit this web page, as i want enjoyment, since
this this site conations in fact nice funny material too.


my web site fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Asking questions are truly good thing if you are not understanding anything fully, except this post provides
pleasant understanding yet.

Also visit my web page ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Spot on with this write-up, I truly believe this site needs much more
attention. I'll probably be back again to see more, thanks
for the info!

Feel free to visit my blog; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other sites?
I have a blog based on the same ideas you discuss and would really
like to have you share some stories/information.
I know my visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel
free to send me an email.

Also visit my blog post :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, all the time i used to check website posts here in the early hours in the daylight,
as i like to learn more and more.

Feel free to surf to my web-site - fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Very nice article, totally what I needed.

Also visit my page: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I'm extremely impressed together with your writing talents and also with
the structure in your blog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself?
Anyway keep up the nice high quality writing, it is rare to see a nice blog like
this one today..

Review my weblog :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

If you are going for finest contents like me, simply pay
a visit this site every day for the reason that it provides feature contents, thanks

Feel free to visit my site :: fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

These are really wonderful ideas in about blogging.
You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.Look into my page; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hi, I read your blog daily. Your story-telling style is witty,
keep it up!

my blog ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog website?
The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted
of this your broadcast offered bright clear concept

Also visit my web-site ... fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

I have been surfing online more than 4 hours today, yet I never
found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and
bloggers made good content as you did, the internet
will be a lot more useful than ever before.

Also visit my webpage fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures
on this blog loading? I'm trying to find out if its a problem on my end
or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.


my site; fifa 14 coins generator

Adsız dedi ki...

It's actually a great and useful piece of information.
I am glad that you shared this helpful information with us.
Please stay us informed like this. Thank you for sharing.


Here is my site; fifa 14 coins generator

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 352   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı