17 Mayıs 2012 Perşembe

LEYL SURESİ

LEYL SURESİ


Kainatı, çevrenizi düşünün. Bir yanda her şeyi örten gece diğer yanda her şeyi görünür kılan gündüz. Bir yanda dişi, diğer yanda erkek.

Her gece, gündüze, gündüzler de geceye dönmektedir. Yaşanılan karanlıklar, cehalet, yerini aydınlığa nura bırakmaktadır. Kendimizi karanlıktan kurtarıp gündüze çevirmeliyiz. Tüm karanlıkları aydınlatmak için çabalamalıyız. Işık olup, vermeliyiz.

İşte sizin işleriniz, yaptıklarınız, çabanız, çalışmanız, niyetiniz, amacınız da çeşit çeşittir.

Kim verir, kendisine ikram edilenlerden, ikram edildiği gibi ikram ederse, aydınlık için verirse, Malik değil emanetçi gibi yaşarsa, insanları, toplumu geliştirip doğruya ulaştırmak için var gücüyle, tüm imkânlarıyla uğraşırsa,
Korunursa, Kurana önem ve öncelik verir, vahyi sorumluluğun bilincine varıp, gerekli donanımları kazanıp Kuran dışı yaşamaktan, yanlıştan, haksızlıktan, çirkinlikten, hayâsızlıktan sakınır, duyarlı olursa,
En güzeli doğrularsa, Kuranı ikra yapıp, yaşayarak onaylarsa, yaşamıyla Kurana şahitlik yaparsa, tercihlerinde Kurandan yana olup, önceliğini ve amaçlarını Kurana göre belirlerse,
Ona en kolayı kolaylaştırırız. Onu güzele, iyiliğe, hayra, doğru ve hak sonuçlara en kolay bir şekilde ulaştırır, dünyada cenneti tattırır, ahrette de ebedi cenneti yaşatırız.

Buna karşılık,

 Kim de cimrilik eder, Mülkün sahibinin Allah olduğunu unutur, imtihan için verilenleri, malın sahibinin iradesini gözetmeden stoklarsa, mala sahip olma yerine, malın kölesi olmaya başlarsa, malı idare eden değil, malın idare ettiği olursa, mala mülke, makama vb unsurlara köle olursa,


Böylece, ikram edilenleri Malikinin rızasını hiçe sayarak yığarsa, çoğaltma yarışına kapılarak bunları amaç edinirse, mal onu oyalar, peşinden koşturur, kölesi yapar, Malikini unutturur, bunlarla kendini zengin ve kendine yeterli görürse,

Ve en güzeli de yalanlarsa, Kuranı yalanlarsa, yaşamını amaçlarını, hayat tarzını oluştururken Kuran öğretisini umursamazsa, Kuran bir yana kendi bir yana savrulursa, Kuranı gündem yapmazsa, önem ve öncelik vermezse, duyarsız, sorumsuz, ilkesiz yaşarsa,
Ona da en güç yolu kolaylaştırırız. Akıllı insan için, düşünen insan için, varlığın ve yaşamın inceliğini idrak eden insan için en zor, en güç, en sıkıntılı, en zahmetli, en yakışıksız, en zilletli, en onursuz, en aşağılık olan Kuran dışı yaşamayı, dünyalıklara köle olma tercihini gerçekleştirmeyi ona kolay kılarız.
Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz.  Ahseni takvimden esfeli safiline yöneldiğinde, yaşam amacını unutup, dünyalıkların kölesi olup, ölesiye bunların peşinde yuvarlandığında bile kendini yeterli gösteren malı dahi ona Kuran hakikatleri ve mutluluğu açısından hiçbir fayda sağlamaz. Yalancı cennetlerde cehennemi azaplar içerisinde kıvranır durur. Sıkıntıdan azaptan kurtulmak için daha fazlasının gerektiğine inanarak var gücüyle uzanır, uzandıkça esareti şiddetlenir, azapları da katmerleşir.

Doğru yola iletmek bize aittir. Doğru yolu, yaşamı, hidayeti bildirme, tarif etme, yolunu gösterme Allaha ait olup, Vahiyle, Kuranla yapılmaktadır. Son da ilk de bizimdir. İnsanların anlık ve uzun vadedeki, dünya ve ahretteki tüm kazançları ancak Vahye, Kurana uymakla olur. Kurana önem ve öncelik vererek, duyarlı davranıp, sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilecek her çabanın ise hesapsız karşılığı olmaktadır.

Ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Ona ancak haydut olan girer.

O ki, yalanlandı ve sırtını döndü. Kuranı arkasına attı. Kuranın yol göstericiliğini, rehberliğini umursamadı, yaşamında Kuranı kale almadı. Kuranın hatırlattığı yaşam amaçlarına sırt çevirdi.

Kimseden karşılık beklemeden, sadece yüce Rabbinin rızasını umarak, arınmak, gelişip serpilmek, güzel ahlakın zirvesine ulaşmak, insanlığı da arındırıp, geliştirip doğruya ulaştırmak için malını veren, ikram edilenleri, imkanları, tüm varlığını seferber eden, paylaşan ve böylece kendini yanlıştan koruyan, duyarlı olan, Kurana önem ve öncelik veren, sorumluluk bilinciyle davranan, takvalı olan kişi ondan uzaklaşır. Ve en kısa sürede o mutlaka hoşnut olur.
Leyl Suresi Çalışma Notları
 (٩٢-١)
92.1*************وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى
92.1 - Vel leyli izâ yağşâ.
S Ateş - Örttüğü zaman geceye andolsun,
·         Gaşeye:َغْشٰى Perde, sarma, kaplama, bürüme, saldırma, daldırma, bayılma, helak eden afet,
(٩٢-٢)
92.2*************
وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى
92.2 -
Ven nehâri izâ tecellâ.
S Ateş
- Göründüğü zaman gündüze andolsun,
·         Celeve: جَلّٰىAçığa çıkma, izhar, keşfedilme, tecelli etme, çıkış, sürgün.

 (٩٢-٣)
92.3*************وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى
92.3 - Ve mâ halegaz zekera vel unsâ.
S Ateş - Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,
YB-1-2-3 Etrafınıza iyice bakın ve her şeyin zıtlıklar olduğunu görün. Bir yanda her şeyi örten gece diğer yanda her şeyi görünür kılan gündüz. Bir yanda dişi diğer yanda erkek.
·         Hıleka   : خَلَقَ Bir şeyin ölçüsünü belirlemek, denkleme, ayarlama, takdir etme, tabiat, huy, mizaç, ahlak, ahlaklandırma, hilkat, şekil almak, değişmek, tasarlamak, kurmak, yaratmak, yapmak,خلق - halq” sözcüğü Kur’ân’da sadece Allah’ın yaratması için kullanılmamıştır. Meselâ, Fecr sûresinin 8. âyetinde Rabbimiz “Ülkelerde benzeri yaratılmamış olan sütun sahibi İrem’e” demek sûretiyle Babil bahçelerini/kulelerini tanımlarken “لميخلق مثلها - lem yuhlaq mislüha [benzeri yaratılmamıştı]” ifadesini kullanmıştır. Bizler biliyoruz ki, İrem’i yapan, Kur’ân’daki ifadesiyle “halq” eden [yaratan] insanlardır. Bundan başka, Rabbimiz Âl-i Imran sûresinin 49. âyetindeانّىاخلق لكم - enni ehlüqu leküm [sizin için yaratırım] …” ve Maide sûresinin 110. âyetindeواذتخلق - ve iz tahlüqu mine’t-tîni [hani sen çamurdan yaratıyordun] …” diyerek yaratma sözcüğünü Îsâ Peygamber için, AnkEbût sûresinin 17. âyetindeوتخلقونإفكا - ve tahlüqûne ifken [iftira yaratıyorsunuz] …” diyerek müşrikler için kullanmıştır.Bu örnekler, “خلق - halq” sözcüğünün sadece Allah’a ait olan “yoktan var etme” eylemi için değil, terzinin kumaştan elbise yapması, marangozun keresteden dolap yapması gibi “bir nesneden başka bir şey yapma” veya “uydurma” gibi eylemler için de kullanıldığını göstermektedir.HY.
·         Zakera: الذَّكَرَ Hatırlamak, anmak, söylemek, tefekkür, kadrini bilme, övme, yaparak hatırlama, erkek, kitap, nebi, şan, şeref, kıssa
·         Enese: َالْاُنْثٰDişi,

 (٩٢-٤)
92.4*************اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى
92.4 - İnne sağyekum leşettâ.
S Ateş - Sizin işiniz çeşit çeşittir:
YB-İşte sizin işlerinizde/yaptıklarınızda aynen bunlar gibi çeşit çeşittir. (iki türlüdür)
  • Siaye: سَعْيَكُمْ Çalışmak, çabalamak, hızlı yürümek, amel, iş,
·         Şetete    : لَشَتّ Dağınık, ayrı ayrı,
 (٩٢-٥)
92.5*************فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى
92.5 - Feemmâ men ağtâ vettegâ.
S Ateş - Kim (hayır için) verir, korunursa,
·         ATıve: اَعْطٰى  Lutuf, bağış, ihsan, verme, ileri atılma, cüret gösterme,
·         Vekaye: وَاتَّقٰى Korunma, sakınma, sorumluluğunu bilme, sorumlu davranmak, hassas, donanımlı ve bilinçli olma, önem verme, öncelik verme, duyarlı olma,
·         Feemma: فَاَمَّا  …e, ..a, …lere gelince

(٩٢-٦)
92.6*************وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى
92.6 - Ve saddega bilhusnâ.
S Ateş - Ve en güzel (söz)ü doğrularsa,
·         Sa,de,ka: صَدَّقَ onaylama, kabullenmek, tasdik etmek,doğrulamak, doğru, güzel, iyi, doğru söyleme, sadakat, sadaka, hakiki dost, zekat, ganimet, mehir,
·         Hasine: الْحُسْن Güzel, nimet, iyilik, güzellik, hayır, güzel yapmak, doğru ve sağlam yapmak,

(٩٢-٧)
92.7*************فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى
92.7 - Fesenuyessiruhû lilyusrâ.
S Ateş - Ona en kolay (yolda gitmey)i kolaylaştırırız.
YB-5-6-7 Kim kendinden vererek korunursa, en güzel sözü doğrularsa hayat yolunda çok kolaylıkla ilerleyecektir.
  • Ye,sin,ra: لِلْيُسْر Kolaylık, yumuşak, zenginlik, bolluk, genişlik, kumar,  rtfSndPly*92.8*
(٩٢-٨)
92.8*************وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى
92.8 - Ve emmâ mem bahıle vestağnâ.
S Ateş - Kim de cimrilik eder, kendini zengin (ve kendine yeterli) görürse,
·         BeHıle: بَخِلَ Cimrilik yapma. Cimriliğin nedeni de, ‘Allahın malı emanet ve sınav aracı olarak verildiğini unutunca, mala sahip olma yerine, malın kölesi olmayı yahut, mala ait olmaya başlamaktadır.’ MO
·         Ganeye: وَاسْتَغْن Var olmak, kalıcı olmak, kafi olma, yeterli görme, müstağni kılma, zengin kılma, oyalamak,  muhtaç olmama, Gani,

(٩٢-٩)
92.9*************وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى
92.9 - Ve kezzebe bilhusnâ.
S Ateş - Ve en güzel (söz)ü de yalanlarsa,
·         Kezebe: وَكَذَّبَ Yalan, uydurma, kendini aldatma, kabul etmeme, inanmama,

(٩٢-١٠)
92.10*************فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى
92.10 - Fesenuyessiruhû lil usrâ.
S Ateş - Ona da en güç (yolda gitmey)i kolaylaştırırız.

·         Ye,sin,ra: فَسَنُيَسِّرُهُ  Kolaylık, yumuşak, zenginlik, bolluk, genişlik, kumar,  rtfSndPly*92.8*
·         Asira: لِلْعُسْر Zorluk, güçlük, sıkıntı, darlık, zorluk çıkarmak, o en zor olan şey.Yüsrâ [o en kolay olan şey]” gibi, bu sözcük de yapısı itibariyle “ondan daha zoru bulunmayan, en zor şey” anlamına gelmektedir. “Zor” sıfatının “en” anlamıyla şiddetlendirilmesi, bu büyük zorluğun ancak cehennem olabileceğini düşündürmektedir. Buna göre âyetin anlamı “Biz ona cehennem için her kolaylığı vereceğiz” demektir. Cehennem için “kolaylık verilmesi” ifadesi, âhireti tekzip edenlerle alay içindir. Bu üslupla edebî bir sanat yapılmaktadır. Aynı sanat Âl-i Imran sûresinin 21, Nisa sûresinin 138, Tevbe sûresinin 3 ve 34, Lokman sûresinin 7 Casiye sûresinin 8 ve İnşikak sûresinin 24. âyetlerinde de mevcuttur.HY.
 (٩٢-١١)
92.11*************وَمَا يُغْن
ٖى عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدّٰى
92.11 - Ve mâ yuğnî anhu mâluhû izâ teraddâ.
S Ateş - Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz.
YB- 8-9-10-11 Ama kim cimrilik ederse ve kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görürse ve en güzeli yalanlarsa, hayat yolunda en büyük güçlükler hemencecik onu bulur. Aşağı yuvarlanıp helak olduğunda malı onu kurtaramayacaktır.
·         Radeye: تَرَدّٰى Yuvarlanmak, yıkılmak, düşmek, helak olmak, yuvarlanıp düşüp ölmek. Sözcüğün temel anlamı helâk olmaktır. Tefe’ul babına sokulduktan sonra “dağdan aşağıya düşerek helâk olmak, kuyuya, çukura düşerek helâk olmak” gibi anlamlar kazanmaktadır. (Lisan ül Arab; cilt 4; S. 124 ) Âyetten o kişinin “ölmesi, mezar çukuruna yuvarlanması” anlaşılabileceği gibi, “cehenneme yuvarlanıp toptan helâk olması” da anlaşılabilir.HY.
 (٩٢-١٢)
92.12*************اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى
92.12 - İnne aleynâ lel hudâ.
S Ateş - Doğru yola iletmek bize âittir.
YB-Doğru yola/yaşam biçimine biz (vahiyle) iletiriz.
·         Hedeye: لَلْهُدٰى Hidayet, tarif etme, yol gösterme, irşad etme, iletme, götürme, gösterme, açığa çıkarma, ayırmama, sevk etme, muvaffak etme, kazandırma, güzelce anlatma, doğru yola iletme, tanıma, bulma, hak din, kurbanlık hayvanlar, hediye. Hidayet, bir varlığın yaratıldığı amaç uğrunda varlığını sürdürmesidir, 87/3, 20/50; 44/38, 39, 67/2, 23/115, 75/36, 29/2-3MO.

 (٩٢-١٣)
92.13*************وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُولٰى
92.13 - Ve inne lenâ lel âhırate vel ûlâ.
S Ateş - Son da ilk de (âhiret de dünyâ da) bizimdir.
YB-İnsanların anlık ve uzun vadedeki tüm kazançları ancak vahye uymakla olur.

(٩٢-١٤)
92.14*************فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى
92.14 - Feenzertukum nâran telezzâ.
S Ateş - Ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım.
·         LeZıye: تَلَظّٰى Şiddetli alev, alev alev yanma,
·         Nezera: فَاَنْذَرْتُكُمْ Nezretmek, adamak, adak, uyarmak, sakındırma, uyarıcı,

(٩٢-١٥)
92.15*************لَا يَصْلٰیهَا اِلَّا الْاَشْقٰى
92.15 - Lâ yaslâhâ illel eşgâ
S Ateş - Ona ancak haydut olan girer.
·         Saleye: يَصْلٰیهَا Göğüs germe, pençeleşme, atılma, yaslanma, ateşe girme, ısınma, atma
·         Şikaye: الْاَشْقٰى Mahrum, çalışması boşa giden, bedbaht, kötü, sapık, en azgın,

 (٩٢-١٦)
92.16*************اَلَّذ
ٖى كَذَّبَ وَتَوَلّٰى
92.16 - Ellezî kezzebe ve tevellâ.
S Ateş - O ki, yalanlandı ve sırtını döndü.
YB-14-15-16 İşte bu nedenle, yalanlayan, yüz çeviren, karanlık ruhlu azgınlardan başkasının girmediği, alevlendikçe alevlenen bir ateşe karşı ben sizi uyardım.
  • Kezebe: وَكَذَّبَ   Yalan, uydurma, kendini aldatma, kabul etmeme, inanmama,
·         Veleye: وَتَوَلّٰى Yakın olma, yardım etme, sevmek, dostluk, yürütme idare, idare etme, hazırlamak, tayin etme, vazgeçirme, dönüvermek, dönüp kaçmak, yüz çevirme, sahip çıkma, en yakın olma,

 (٩٢-١٧)
92.17*************وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقٰى
92.17 - Ve seyucennebuhel etgâ.
S Ateş - En çok korunan da ondan uzak tutulur.
·         Cenebe: وَسَيُجَنَّبُهَا Uzaklaştırmak, uzak tutmak, uzak durmak, iş, durum, yakın, cihet, garip yabancı kimse, uzaklık, cünüp, canip yan taraf. 21Enbiya 101 ve 19Meryem71-72 de hepiniz uğrayacak, duyarlı olanları kurtaracağız, ifadesinden oraya girmeden kurtarılma anlamı söz konusudur. MO.
·         Vekaye: الْاَتْقٰىKorunma, sakınma, sorumluluğunu bilme, sorumlu davranmak, hassas, donanımlı ve bilinçli olma, önem verme, öncelik verme, duyarlı olma, yanlıştan koruma,

(٩٢-١٨)
92.18*************اَلَّذ
ٖى يُؤْتٖى مَالَهُ يَتَزَكّٰى
92.18 - Ellezî yué'tî mâ lehû yetezekkâ.
S Ateş - O ki malını hayra vererek arınır, yücelir.
·         Eteye: يُؤْت Verme, gelme, yapma, rastlama, karşılama, işleme,
·         Zakeve: يَتَزَكّ Arınma, gelişme, doğru, temiz, ıslah, methetme, zekat,

(٩٢-١٩)
92.19*************وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى
92.19 - Ve mâ liehadin ındehû min niğmetin tuczâ.
S Ateş Ve onun yanında, hiç kimsenin karşılık verilecek bir ni'meti yoktur (o, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak değil),
  • EHade: لِاَحَدٍ Tek Allah,
·         Neame: نِعْمَةٍ Nimet, rahat yaşama, bolluk, evet cevabı, büyük baş hayvan,
·         Cezaye: تُجْزٰى Ceza karşılık, kafi, ödeme, kurtarıcı, cizye, vergi,

(٩٢-٢٠)
92.20*************اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى
92.20 - İllebtiğâe vechi rabbihil ağlâ.
S Ateş - Yalnız yüce Rabbinin rızâsı için verir.
·         BeGaye: ابْتِغَاءَ Zulmetme, azgınlık etme, hakkı çiğneme, kibir, zülum, fesat, azgınlık, haddi aşma, ifrat, tecavüz, haset, kahpelik, fücur, kıskançlık, talep etme, arama, arzulama, caiz olmaz,
·         Vecehe: وَجْهِ Şerefli, itibarlı, yüzde, yönelmek, tarafa çevirmek, gönderme, salma, yön, zat, yüz, baş, başlangıç, teveccüh edilen yer,
·         Aleve/ye: الْاَعْل Yüskek olma, yükselmek, üste çıkma, üstün gelme, üstünlüğe çalışmak, ele geçirme, cebir gösterme, ceberut, başkaldırma, üst, en yüksek, en yüce,

 (٩٢-٢١)
92.21*************وَلَسَوْفَ يَرْضٰى
92.21 - Ve lesevfe yerdâ.
S Ateş - Yakında kendisi de (Allâh'ın verceği ni'metle) râzı olacaktır.
YB-17-18-19-20-21 Kimseden karşılık beklemeden, sadece yüce Rabbinin rızasını umarak, gelişip serpilmek için malını veren ve böylece kendini yanlıştan koruyan/takvalı olan kişi ondan uzaklaşır. Ve en kısa sürede o mutlaka hoşnut olur.
·         Sinvefe: وَلَسَوْفَ  Muzari fiilin başına gelir. İlerde manasını verir. Dünya hayatında da gerçekleşmesini ifade eder. MO.
·         RaDave: يَرْضٰى  Sevmek, razı olma, hoşnut olma, tercih etme, kanaat getirme,

 rtfSelectedTabRef*10*21*21*092.021*Leyl 1-21**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*21*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*92.1*

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

(٩٢-١)
92.1*************
وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى

92.1 - Vel leyli izâ yağşâ.

92.1 - Örttüğü zaman geceye andolsun,

 rtfSndPly*92.2*
(٩٢-٢)
92.2*************
وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى

92.2 - Ven nehâri izâ tecellâ.

92.2 - Göründüğü zaman gündüze andolsun,

 rtfSndPly*92.3*
(٩٢-٣)
92.3*************
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى

92.3 - Ve mâ halegaz zekera vel unsâ.

92.3 - Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki,

 rtfSndPly*92.4*
(٩٢-٤)
92.4*************
اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى

92.4 - İnne sağyekum leşettâ.

92.4 - Sizin işiniz çeşit çeşittir:

 rtfSndPly*92.5*
(٩٢-٥)
92.5*************
فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى

92.5 - Feemmâ men ağtâ vettegâ.

92.5 - Kim (hayır için) verir, korunursa,

 rtfSndPly*92.6*
(٩٢-٦)
92.6*************
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى

92.6 - Ve saddega bilhusnâ.

92.6 - Ve en güzel (söz)ü doğrularsa,

 rtfSndPly*92.7*
(٩٢-٧)
92.7*************
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى

92.7 - Fesenuyessiruhû lilyusrâ.

92.7 - Ona en kolay (yolda gitmey)i kolaylaştırırız.

 rtfSndPly*92.8*
(٩٢-٨)
92.8*************
وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى

92.8 - Ve emmâ mem bahıle vestağnâ.

92.8 - Kim de cimrilik eder, kendini zengin (ve kendine yeterli) görürse,

 rtfSndPly*92.9*
(٩٢-٩)
92.9*************
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى

92.9 - Ve kezzebe bilhusnâ.

92.9 - Ve en güzel (söz)ü de yalanlarsa,

 rtfSndPly*92.10*
(٩٢-١٠)
92.10*************
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى

92.10 - Fesenuyessiruhû lil usrâ.

92.10 - Ona da en güç (yolda gitmey)i kolaylaştırırız.

 rtfSndPly*92.11*
(٩٢-١١)
92.11*************
وَمَا يُغْنٖى عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدّٰى

92.11 - Ve mâ yuğnî anhu mâluhû izâ teraddâ.

92.11 - Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz.

 rtfSndPly*92.12*
(٩٢-١٢)
92.12*************
اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى

92.12 - İnne aleynâ lel hudâ.

92.12 - Doğru yola iletmek bize âittir.

 rtfSndPly*92.13*
(٩٢-١٣)
92.13*************
وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُولٰى

92.13 - Ve inne lenâ lel âhırate vel ûlâ.

92.13 - Son da ilk de (âhiret de dünyâ da) bizimdir.

 rtfSndPly*92.14*
(٩٢-١٤)
92.14*************
فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى

92.14 - Feenzertukum nâran telezzâ.

92.14 - Ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım.

 rtfSndPly*92.15*
(٩٢-١٥)
92.15*************
لَا يَصْلٰیهَا اِلَّا الْاَشْقٰى

92.15 - Lâ yaslâhâ illel eşgâ

92.15 - Ona ancak haydut olan girer.

 rtfSndPly*92.16*
(٩٢-١٦)
92.16*************
اَلَّذٖى كَذَّبَ وَتَوَلّٰى

92.16 - Ellezî kezzebe ve tevellâ.

92.16 - O ki, yalanlandı ve sırtını döndü.

 rtfSndPly*92.17*
(٩٢-١٧)
92.17*************
وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقٰى

92.17 - Ve seyucennebuhel etgâ.

92.17 - En çok korunan da ondan uzak tutulur.

 rtfSndPly*92.18*
(٩٢-١٨)
92.18*************
اَلَّذٖى يُؤْتٖى مَالَهُ يَتَزَكّٰى

92.18 - Ellezî yué'tî mâ lehû yetezekkâ.

92.18 - O ki malını hayra vererek arınır, yücelir.

 rtfSndPly*92.19*
(٩٢-١٩)
92.19*************
وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى

92.19 - Ve mâ liehadin ındehû min niğmetin tuczâ.

92.19 - Ve onun yanında, hiç kimsenin karşılık verilecek bir ni'meti yoktur (o, verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak değil),

 rtfSndPly*92.20*
(٩٢-٢٠)
92.20*************
اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى

92.20 - İllebtiğâe vechi rabbihil ağlâ.

92.20 - Yalnız yüce Rabbinin rızâsı için verir.

 rtfSndPly*92.21*
(٩٢-٢١)
92.21*************
وَلَسَوْفَ يَرْضٰى

92.21 - Ve lesevfe yerdâ.

92.21 - Yakında kendisi de (Allâh'ın verceği ni'metle) râzı olacaktır.


106 yorum:

TAMTAM dedi ki...

VER VER VER DİYORSUN.
DÜNYALIKLARA KÖLE OLMA DENİYOR.
BİR AÇTIM BU ÇIKTI KARŞIMA.
DİĞERLERİNİDE OKUMADAN
BUNU İKİKEZ OKUDUM. OKUDUM OKUDUM.

GEL GÖR BUNU YAPMAK KOLAY DEĞİL.BLOKCU.

İNSAN BUNLARIN PEŞİNDE KOŞUYOR. BELKİ DE BUNLAR İÇİN YAŞIYOR.
HELE BU MADDECİ İNSANLARFIN ARASINDA.

BUNDAN BU KÖLELİKTEN NASIL KURTULACAĞIZ.
KURTULACAGIZ.
NEDEN BU KONUMDAYIZ.

şems dedi ki...

Kim verir, kendisine ikram edilenlerden, ikram edildiği gibi ikram ederse, aydınlık için verirse, Malik değil emanetçi gibi yaşarsa, insanları, toplumu geliştirip doğruya ulaştırmak için var gücüyle, tüm imkânlarıyla uğraşırsa,
emanetçi olma bilincine varsak, sahibine ram olur sorun biterdi

vesair dedi ki...

Kuranı tasdik etmek
En güzeli doğrularsa, Kuranı ikra yapıp, yaşayarak onaylarsa, yaşamıyla Kurana şahitlik yaparsa, tercihlerinde Kurandan yana olup, önceliğini ve amaçlarını Kurana göre belirlemek demişsiniz.

inanıyorum kabul ediyorum demek yetmez mi.

vaveyla dedi ki...

sureleri okudukça, ikra yaptıkça
Kurandan bi haber yaşadığımı daha iyi anlıyorum.
her suredeki yorumunuz bu gerçek karşısında her seferinde şok olmamı ve dirilmemi saglarken
dualarımda yer alıyorsunuz.
iyiki sitenizle bulıuşmuşum.
vesileye de dua ediyorum.

tarık dedi ki...

kim verir, korunur, doğrularsa
ayeti işin sırrı.
verir diyince neden maddeyi anlamışız sadece.

Kim verir, kendisine ikram edilenlerden, ikram edildiği gibi ikram ederse, aydınlık için verirse, Malik değil emanetçi gibi yaşarsa, insanları, toplumu geliştirip doğruya ulaştırmak için var gücüyle, tüm imkânlarıyla uğraşırsa,

verme bu olsa hayat bayram olur.cennet olur.

Musa dedi ki...

En güzeli doğrularsa,ben kabul etmek olarak anlamıştım.
oysa burada söylenenler sarsıntı yapıyor.

Kuranı ikra yapıp, yaşayarak onaylarsa, yaşamıyla Kurana şahitlik yaparsa, tercihlerinde Kurandan yana olup, önceliğini ve amaçlarını Kurana göre belirlerse,

bunu yapmaya başladığımda etraf toz duman oluyor. dünya karşımda yer alıyor.
vahiy zor agır terletir denmişti ya ben vahyi doğrulamaya kalktığımda dünyayla karşılaştım.
kuran imdadıoma yetişecek yetişti de.

hanedan dedi ki...

Kim verir, kendisine ikram edilenlerden, ikram edildiği gibi ikram ederse, aydınlık için verirse, Malik değil emanetçi gibi yaşarsa, insanları, toplumu geliştirip doğruya ulaştırmak için var gücüyle, tüm imkânlarıyla uğraşırsa,
Korunursa, Kurana önem ve öncelik verir, vahyi sorumluluğun bilincine varıp, gerekli donanımları kazanıp Kuran dışı yaşamaktan, yanlıştan, haksızlıktan, çirkinlikten, hayâsızlıktan sakınır, duyarlı olursa,
En güzeli doğrularsa, Kuranı ikra yapıp, yaşayarak onaylarsa, yaşamıyla Kurana şahitlik yaparsa, tercihlerinde Kurandan yana olup, önceliğini ve amaçlarını Kurana göre belirlerse,

doğrulamak Kuranın aslını fotokopi gibi yaşama geçirmek, kurandan sayfalar olmak mı.

barbara dedi ki...

yeni müslüman olmuş biri olarak bu surede söylenenleri bunları okumadan önce dar anlamışşım.

kuran en güzeli en güzel anlatmış.
seçim bize kalmış.

verme, tasdik, korunma tam bir zirveye taşıyan basamaklar.

tomas dedi ki...

Böylece, ikram edilenleri Malikinin rızasını hiçe sayarak yığarsa, çoğaltma yarışına kapılarak bunları amaç edinirse, mal onu oyalar, peşinden koşturur, kölesi yapar, Malikini unutturur, bunlarla kendini zengin ve kendine yeterli görürse,

Ve en güzeli de yalanlarsa, Kuranı yalanlarsa, yaşamını amaçlarını, hayat tarzını oluştururken Kuran öğretisini umursamazsa, Kuran bir yana kendi bir yana savrulursa, Kuranı gündem yapmazsa, önem ve öncelik vermezse, duyarsız, sorumsuz, ilkesiz yaşarsa,
Ona da en güç yolu kolaylaştırırız. Akıllı insan için, düşünen insan için, varlığın ve yaşamın inceliğini idrak eden insan için en zor, en güç, en sıkıntılı, en zahmetli, en yakışıksız, en zilletli, en onursuz, en aşağılık olan Kuran dışı yaşamayı, dünyalıklara köle olma tercihini gerçekleştirmeyi ona kolay kılarız.
bu olayı düşündüm de ne kadar çok yaşıyoruz.
ben ailem
çevrem.
toplum.
bilmemize ragmen kurandan uzak yaşamamın sıırı bu ayette yatmakta.
maliki unutup
kendimizi onun yerine mi koyduk.
sahip o iken
bunların sahipliğine mi yeltendik.
işte böyle yapınca azabı yaşaıyoruz.
sahiplenmeye kalktığımız herşeyin kölesi olmak.
rabbim ne acı bir son.
ne korkunç bir ceza.
utanıyorum.

Adsız dedi ki...

hey hey!! this is a very nice website here and I just wanted to comment & say that you've done a great job here! Very nice choice of colors & layout, very easy on the eyes.. Nicely done!…
HTTP://www.CoolMobilePhone.net

HASAN ALİ YAŞAR dedi ki...

ŞU SÖZ YETER.

Önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle mücadele ederler, sonra siz kazanırsınız.”

YETERKİ DEVAM EDİN.

Adsız dedi ki...

Wow, this piece of writing is pleasant, my younger
sister is analyzing these kinds of things, therefore I am
going to convey her.

Also visit my page: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Spot on with this write-up, I seriously believe this web
site needs far more attention. I'll probably be returning to read through more, thanks for the
information!

My weblog - Watch The Wolf of Wall Street online free (idahowesternexploration.com)

Adsız dedi ki...

Hi there colleagues, good piece of writing and pleasant arguments commented here, I am actually enjoying by these.


My webpage: Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

For most up-to-date information you have to go to see internet and on world-wide-web I found this web page as a most excellent website for most recent
updates.

My blog ice age village cheats ()

Adsız dedi ki...

Hill Climb Racing just about the most engaging traveling dependent video game titles designed
for Android-based units. The action play is straightforward.

People just have to gain daring tips to be able to collect bonuses and money to help improve people vehicle.
Slope rise rushing secrets may be all to easy to enjoy, yet successful adventurous hints is actually hard to do especially if you’re simply a rookie.


Hill Climb Racing Cheats is a program keeping the best quality quests which will be termed greatest
you'll be able to. It is where by Slope Climb Rushing
hack into may help. This kind of tips device produces tricks as well as
means that you can upgrade your vehicle, and also enhance for the online game along with experience brand
new issues.
http://arstutorial.com/hill-climb-racing-cheats-hacks-tool-newest-updated-february-24-2014/

Adsız dedi ki...

Saved as a favorite, I like your blog!

Visit my blog post :: The Tribez Cheats

Adsız dedi ki...

Hi! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.


Feel free to surf to my web site: custom ink coupon

Adsız dedi ki...

Howdy just wanted to give you a quick heads up.
The text in your content seem to be running off the screen
in Safari. I'm not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I'd post
to let you know. The layout look great though!
Hope you get the issue resolved soon. Thanks

my web blog - http://justicacolaborativa.com/mediawiki/index.php?title=Tips_On_Selecting_A_Car_Audio_System4623024

Adsız dedi ki...

I'm not sure why but this website is loading very slow
for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on
my end? I'll check back later on and see if the problem still exists.


My website :: Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

obviously like your website however you have
to check the spelling on several of your posts. Many of
them are rife with spelling problems and I to find
it very bothersome to tell the reality nevertheless I will
surely come back again.

Feel free to surf to my web-site - Mutants Genetic Gladiators Cheat Engine 6.2

Adsız dedi ki...

I'm not sure why but this blog is loading incredibly
slow for me. Is anyone else having this problem or
is it a issue on my end? I'll check back later and see if the problem
still exists.

Feel free to visit my site ... Diamonds Dash tip

Adsız dedi ki...

I'll immediately take hold of your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service.
Do you've any? Kindly let me know in order that I may just subscribe.
Thanks.

Stop by my page ... contract war cheat (www.youtube.com)

Adsız dedi ki...

I've been exploring for a little bit for any high quality
articles or blog posts on this sort of space
. Exploring in Yahoo I at last stumbled upon
this web site. Studying this info So i am happy to express that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed.
I such a lot surely will make certain to don?t overlook
this web site and provides it a glance on
a continuing basis.

Feel free to visit my web page diet drinks and weight loss

Adsız dedi ki...

Pretty! This was an incredibly wonderful article.
Thank you for providing these details.

my blog post - piluccherete

Adsız dedi ki...

Jag besökte olika platser men ljudkvalitetenför ljud låtar som fanns vid denna webbsida är verkligen
fantastisk .

my page ... sms roulette

Adsız dedi ki...

I have been browsing on-line more than three
hours today, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.
It's pretty worth sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made excellent content as you did, the net can be
much more helpful than ever before.

Here is my web blog ... Triche dragon city

Adsız dedi ki...

My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.

I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!

My page: Télécharger Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Very quickly this web page will be famous among all blogging users, due to it's nice articles

Also visit my web page - google

Adsız dedi ki...

What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've
discovered It positively useful and it has
aided me out loads. I'm hoping to contribute & aid other customers like its helped me.

Great job.

my website; Nike Air Max 2009

Adsız dedi ki...

Ahaa, its fastidious dialogue concerning this paragraph at this place at
this webpage, I have read all that, so now me also commenting at this place.


My blog post; simply garcinia Weight loss

Adsız dedi ki...

I'm impressed, I have to admit. Seldom do I encounter
a blog that's equally educative and amusing, and let me tell you, you've hit the nail on the head.
The issue is an issue that not enough people are speaking intelligently about.
I am very happy that I came across this in my hunt for something regarding this.


Look into my webpage muscle toning exercises for women

Adsız dedi ki...

Thank you for the auspicious writeup. It if
truth be told was a enjoyment account it. Glance advanced to far delivered agreeable from you!
By the way, how can we keep up a correspondence?


my web site; google

Adsız dedi ki...

This is the right blog for anyone who really wants to find out about this topic.
You understand so much its almost hard to argue with you (not that I really would want to…HaHa).
You definitely put a fresh spin on a subject that has been written about for ages.
Wonderful stuff, just great!

Also visit my blog post ... buy capsiplex

Adsız dedi ki...

Excellent post. I was checking continuously this weblog and I'm inspired!
Very helpful information particularly the last phase
:) I take care of such information much. I was seeking this certain information for a
very lengthy time. Thank you and best of luck.


Here is my webpage - tanki online crystal hack (https://www.youtube.com/watch?v=wsvWFlAovic)

Adsız dedi ki...

I was wondering if you ever thought of changing the structure of your site?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you
could a little more in the way of content so people could
connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
Maybe you could space it out better?

Also visit my web page; vermont seo

Adsız dedi ki...

Great work! That is the kind of information that are meant
to be shared across the internet. Disgrace on Google for now not positioning this publish
upper! Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

Feel free to surf to my page ... angry birds epic cheat|angry birds epic cheats

Adsız dedi ki...

This way, there is a sense of ownership, a sense of responsibility and best of all, a
sense of citizenship. We played a game of Petonque (or as we would
call it, bocci ball. By 2007, nearly a billion people around the world were thought to participate in various Earth Day activities at colleges,
universities, schools, libraries, museums, and parks.My web-site - garden arbor with bench

Adsız dedi ki...

Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you
amend your site, how could i subscribe for a
blog web site? The account helped me a acceptable deal.

I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered brilliant clear
concept

Go to my website-> yahoo password hacker ()

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to pay a quick visit this site, as i wish for enjoyment, since this this site conations genuinely
nice funny data too.

Find my web pageat adult pc games ()

Adsız dedi ki...

We stumbled oveг here by a diffeгent web page and tҺoսght I might
as well check thiոgs out. I like what I see so i am jսst following
ʏоu. Lοok forward tto lookіng over yoսr
web pagе aɡain.

Review my web pɑge: best exercise for weight loss

Adsız dedi ki...

How to locate out should your husband carries a secret email.

Many Thai girls know somebody who have visited Pattaya
to work inside bars or hotels then they suddenly arrive one
day which has a foreign boyfriend. Students have become
busy making up their very own decisions and teacher
tends to turn into a sort of guide on their side.


my website: &12497;&12481;
ンコ

Adsız dedi ki...

I for all time emailed this weblog post page to all my associates,
because if like to read it after that my friends will too.Feel free to surf to my blog post :: music marketing strategies pdf

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've truly enjoyed
surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!Feel free to visit my webpage; Used Car Dealerships In Macon Ga

Adsız dedi ki...

Very good article. I'm experiencing some of these issues as well..


Also visit my web blog ... Cheats für battlefield 4 ps4

Adsız dedi ki...

Grеetings, Ңow to draw а skateboard?Thanks again
fοr tҺat helpful read.

Ӎy blog post :: alien workshop soldier cruiser

Adsız dedi ki...

I am trսly grateful to the owner of this site who has ѕhare this impressive paгagraph at
at this place.

Ѵisit mmy site ... full size mattress set

Adsız dedi ki...

Maոy consumers are so confused while purchasing embroidery machines.
As mentіonneɗ earlier, the t-shіrt variety is endless,
the more you explorе the lesswr you have
seen. It really does not matter what cߋlor of thread yоu use foг the placement stitϲh.my web pаge beгnina embroiderʏ accessories;
,

Adsız dedi ki...

You are probaƅly aware by now that this activity is not just about simple stitching.
As mentioned earlier, the t-shirt variety is endless, the moгe you explorе the lesser you have
seen. It really does not matter what color ߋf thrеad you use for
thе placement stitch.

My wеbsite: Brother Se400 Computerized Embroidery And Sewing Machine Manual

Adsız dedi ki...

This can еither be doոe outside, օr inside usiոg
lamp above the glass. Proper selection andd uѕe of uncerlay reduces the push and pull
ɗistortion гesulting from machine thread tensions.
These t-shirts are particularly defined for teens anԀ tweens.my Һomepage :: embroidery applique fonts

Adsız dedi ki...

TҺis is a poгtable piece of equіpment which comes with a liquid crystal display.
Theѕe are important thiոgs for people that haѵe
served the country anԁ ɑ patrioptic aЬout the ϲouгse.
The prices of embroidery mɑсhines varty according to their sizse
and brand.

My blog pοst ... brlther embroidery accessorieѕ ()

Adsız dedi ki...

My favoritе iѕ the stamped cross-stitch pattern wheree X's aree
stamped directly onto the fabric to show you exactly where and how large your X'ѕ will be.

Proper ѕelection and use of underlay reduces thee
push aand pull distortion resսlting fгom macɦine threɑd
tensions. These t-shirts are partiсularly defined foor teens and tweens.


my web page :: mels Embroidery And more

Adsız dedi ki...

Thhiѕ is a portaЬle pіece of eqսipment whiϲh
copmes with a liquid crystal display. Hɑnɗ embroidеred designs are also quite
рopular in decߋrating homеs. Eaсh area has its own special
featսres, and caan greatly impact what you want to accomplish.


Look at my homepage machine embroidery applique alphabet

Adsız dedi ki...

Іn extreme cases, this light fill will be replaced
with a mewh օr grid of stitches. Proper sеlectіon and use of underlay reduces the push and pull distoгtion resulting from machiոe thгead tensions.

A good teacher or coach will help үou with a lot of shortcuts
aand mеthods or proсesses to shorten the lwngth of time thɑt you will need before you can turn outt a
qualіty design.

Here is myy web page; free embroidery applique fonts

Adsız dedi ki...

No matter if some one searches for his necessary thing,
therefore he/she needs to be available that in detail, thus that
thing is maintained over here.

Feel free to visit my website; independent music marketing companies ()

Adsız dedi ki...

Thank you for any other fantastic article. The place else may anyone get that kind of info in such an ideal means of writing?
I've a presentation next week, and I'm at the look
for such information.

Here is my site: best fat burning pills uk

Adsız dedi ki...

Hey are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own.
Do you require any coding expertise to make your own blog?
Any help would be really appreciated!

my weblog :: CHI Flat Irons

Adsız dedi ki...

I'll right away snatch your rss as I can not find
your email subscription link or newsletter service.
Do you have any? Kindly permit me recognize so that I may
subscribe. Thanks.

Find my homepage

Adsız dedi ki...

Hello there, I do think your website could possibly be having browser
compatibility problems. When I look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues.
I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that,
wonderful blog!

Stop by my websitethere yahoo hack download

Adsız dedi ki...

I love what you guys tend to be up too. This kind of clever work and exposure!

Keep up the terrific works guys I've incorporated you guys
to blogroll.

Also visit my website-> yahoo password hacker

Adsız dedi ki...

Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with
hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I
ended up losing a few months of hard work due to no backup.
Do you have any solutions to prevent hackers?


Visit my site

Adsız dedi ki...

Your style is really unique compared to other folks I've read stuff from.
I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I'll just
book mark this site.

My blog post; webpage ()

Adsız dedi ki...

I was recommended this blog by my cousin. I'm not sure
whether this post is written by him as nobody else
know such detailed about my trouble. You're incredible!
Thanks!

My websitehere yahoo hacker []

Adsız dedi ki...

I used to be able to find good info from your articles.


my web-site ... ray ban outlet

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.
In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!


my web-site; air max 2011

Adsız dedi ki...

Fabulous, wht ɑ blog іt iѕ! This webpage pгesents սseful ata tо սs, keeр itt uρ.


Feel free tօo visit mmy blog post; comment camoufler les cernes

Adsız dedi ki...

I 've made a five point listing to ensure your
very first exposure to Indian meals resembles these dishes'
worth. It begins with one one who is in around the game who gives a country
name. There really are a few major retailers of these mixers like
Shop - Kitchenaid.

Check out my web-site ... casino

Adsız dedi ki...

It is rare for any rebound relationship to last more than two months.

Usually this can be achieved by artificial or man-made natural filter systems.
Every language is actually changing and evolving, with new words and meanings emerging.


My web page :: bonus casino en ligne

Adsız dedi ki...

Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my
comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that over again.
Anyways, just wanted to say fantastic blog!

my web-site: pure garcinia cambogia reviews

Adsız dedi ki...

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was
a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you!
However, how could we communicate?

my blog post :: สาวอุดร

Adsız dedi ki...

Truly no matter if someone doesn't understand after that its up to other people that they will help, so here
it takes place.

My weblog :: 10 best web hosting companies

Adsız dedi ki...

And in the event that your predictions gained't
come accurate, don't lose hope. The Sun and Uranus will
be at an electrifying angle today. Furthermore, postage is inexpensive simply because greeting playing cards are lightweight.


Also visit my blog online psychic reading

Adsız dedi ki...

Hello there, I discovered your web site by the use of
Google while looking for a similar matter, your site got here up,
it seems good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, simply became aware of your weblog via Google, and located that it's
really informative. I am going to watch out for
brussels. I'll appreciate if you happen to proceed this in future.
A lot of folks will likely be benefited out of your writing.

Cheers!

Stop by my blog post - video on demand charts

Adsız dedi ki...

I'm gone to tell my little brother, that
he should also pay a quick visit this weblog on regular basis to get
updated from most recent news update.

Check out my weblog - vod gratuite

Adsız dedi ki...

Admiring the time and effort you put into your blog and in depth information you present.
It's nice to come across a blog every once in a while that
isn't the same out of date rehashed material.
Fantastic read! I've saved your site and I'm adding your RSS feeds
to my Google account.

my website: watch tv program

Adsız dedi ki...

I just could nott ggo away your web site prior to suggesting that I
extremely enjoyed the usual info an individual provide for your guests?
Is gonna be again ceaselessly to check uup on new posts

my page ... cougar dating

Adsız dedi ki...

I pау a quick visit every dday a feеw web sites and information sites to
гead articles, howevewr this ѡebpage gives quality Ƅased articles.


my webρaǥe ... weight loss green tea

Adsız dedi ki...

Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses?
If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest?

I get so much lately it's driving me mad so any support is very much appreciated.


my web-site; free video on demand

Adsız dedi ki...

I pay a quick visit each day some sites and information sites to read posts, however this blog gives quality
based writing.

Also visit my weblog :: online music marketing course ()

Adsız dedi ki...

[url=http://www.elementalhlth.com/枕-西川リビング-西川リビングの枕-ピュアスリープ-シス-pure-sleep-sis-ドライピロー-jp-399.html]枕 西川リビング 西川リビングの枕 ピュアスリープ シス ドライピロー 33×53センチ[/url]
[url=http://www.elementalhlth.com/シーツ-シングルサイズ-ヘアダスター-フラットシーツ-(150×270センチ)【布団カバー】-jp-2059.html]シーツ シングルサイズ ヘアダスター フラットシーツ [/url]
[url=http://www.elementalhlth.com/セレクト枕-超極小ビーズ-ゆったりワイドサイズ(50×70cm)-高さ高め【日本製】【オーダーメイド-jp-728.html]セレクト枕 超極小ビーズ ゆったりワイドサイズ 高さ高め[/url]
[url=http://www.elementalhlth.com/ベッドシーツ-スーパーフィットシーツ-布団用-mfサイズ(適応サイズ:約-幅90~115センチ×長さ-jp-2285.html]ベッドシーツ スーパーフィットシーツ 布団用 MFサイズ[/url]
[url=http://www.elementalhlth.com/布団カバーセット-ダブルサイズ-mee-西川リビングの寝具カバー4点セット-me06-ベッド用ダブル-jp-1098.html]布団カバーセット ダブルサイズ mee 西川リビングの寝具カバー4点セット ME-06 ベッド用ダブル カラー:サックス[/url]

[url=http://www.lubufu.info/ハミルトン-ヴィンテージ-pgpホワイトシェル-レディース-h31241113【腕時計】【時計】ha-jp-11454.html]ハミルトン ヴィンテージ PGPホワイトシェル レディース H31241113腕時計[/url]
[url=http://www.lubufu.info/【世界限定1888本】フレデリックコンスタント-ヒーリー-オートマチック-レザー-ブラウンアイボリー-jp-10396.html]フレデリックコンスタント ヒーリー オートマチック レザー ブラウン アイボリー メンズ 303HSG6B6腕時計[/url]
[url=http://www.lubufu.info/タグホイヤー-リンク-オートマチック-クロノグラフ-シルバー-メンズ-cat2111ba0959【腕-jp-9023.html]タグホイヤー リンク オートマチック クロノグラフ シルバー メンズ CAT2111.BA0959腕時計[/url]
[url=http://www.lubufu.info/チュードル-プリンス-デイト-クロノタイム-79280-クロノグラフ-タキメーター-シルバー&ホワイ-jp-8511.html]チュードル プリンス デイト クロノタイム 79280 クロノグラフ タキメーター シルバー&ホワイト メンズ腕時計[/url]
[url=http://www.lubufu.info/ハミルトン-カーキフィールド-オートマチック-ブラック-メンズ-h70625133【腕時計】【時計】-jp-11068.html]ハミルトン カーキフィールド オートマチック ブラック メンズ H70625133腕時計[/url]

[url=http://www.meilin888.com/シャネル ノベルティ chanel ポーチ バッグ 【白×金】 新作の半円 限定品 -jp-7834.html]シャネルノベルティCHANELポーチバッグ白×金新作の半円限定品[/url]
[url=http://www.meilin888.com/ベルサーチ バッグ-ヴェルサーチ セカンド-黒-合皮-鞄-ポーチ -jp-7910.html]ベルサーチバッグヴェルサーチセカンド黒合皮鞄ポーチ[/url]
[url=http://www.meilin888.com/dior【ディオール】ポーチ ノベルティ 【長方形白です】エナメル素材 -jp-7026.html]Diorディオールポーチノベルティ長方形白ですエナメル素材[/url]
[url=http://www.meilin888.com/【マークジェイコブス】 バッグ ショルダー 黒 シルバー bang ボストンバッグ bag ノベルテ-jp-8221.html]マークジェイコブスバッグショルダー黒シルバーBANGボストンバッグBAGノベルティブラックMARCJACOBS斜め掛[/url]
[url=http://www.meilin888.com/【シーバイクロエ】バッグ see-by-chloe エコバッグ フラワー総柄-【全柄】 バック トー-jp-7707.html]シーバイクロエバッグSEEBYCHLOEエコバッグフラワー総柄全柄バックトートアウトレット価格ノベルティ[/url]

[url=http://www.tettone.biz/c-73-ヨネックス]ヨネックス[/url]
[url=http://www.tettone.biz/p-228-フィラ(FILA)レディースクルーネックシャツ(FL5011)]フィラ FILA レディースクルーネックシャツ FL5011[/url]
[url=http://www.tettone.biz/c-141-ラケット]ラケット[/url]
[url=http://www.tettone.biz/p-2098-プリンス(PRINCE) プレミアムソフトフレックス16]プリンス PRINCE プレミアムソフトフレックス16[/url]
[url=http://www.tettone.biz/p-201-ディアドラ(DIADORA)-メンズRUNNINGソックス(RS3712)]ディアドラ DIADORA メンズRUNNINGソックス RS3712[/url]

[url=http://www.zscrsoft.com/iris-ohyamaアイリスオーヤマ-ledペンダントライト-pl8n1ed-【~8畳用】-オレン-jp-307.html]IRIS OHYAMA アイリスオーヤマ LEDペンダントライト PL8N1-E-D オレンジ[/url]
[url=http://www.zscrsoft.com/ペンダントライト照明-1灯-ヌード-ランプnude-lamp-ディクラッセdi-classelp27-jp-136.html]ペンダントライト照明 1灯 ヌード ランプディクラッセ LP2700NA[/url]
[url=http://www.zscrsoft.com/daiko大光電機-dx85744d-電球形蛍光灯シャンデリア-jp-688.html]DAIKO 大光電機 DX-85744D 電球形蛍光灯シャンデリア[/url]
[url=http://www.zscrsoft.com/ペンダントライト照明-1灯-vita-ヴィータ-luna-ルナ【デンマーク-天井照明-間接照明-ダイ-jp-724.html]ペンダントライト照明 1灯 VITA ヴィータ LUNA ルナ[/url]
[url=http://www.zscrsoft.com/hitachi日立-lepaa801b ledペンダントライト洋風タイプ【~8畳】-jp-588.html]HITACHI 日立 LEP-AA801B LEDペンダントライト[/url]

Adsız dedi ki...

It's enormous that you are getting ideas from this paragraph
as well as from our argument made here.

My web-site :: nike air max-

Adsız dedi ki...

If some one desires to be updated with newest technologies after that he must be visit this website and be up
to date all the time.

my blog post: best web hosting for artists uk

Adsız dedi ki...

Hello! Do you know if thеy make any plugins
to protect against hackеrs? I'm kinda paranoid aboiut losіnbg everything I'νe worҡed hard on. Any suggestions?


Ϝeel free tօ visit my sitе: hoodia gordonii cactus side effects

Adsız dedi ki...

Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a
blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I
feel we could greatly benefit from each other.

If you might be interested feel free to shoot me an email.

I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!Look into my website - xovilichter wettbewerb

Adsız dedi ki...

Hey would you mind stating which blog platform you're working with?
I'm going to start my own blog soon but I'm having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most
blogs and I'm looking for something unique.
P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!


Here is my blog: pour récupérer son ex

Adsız dedi ki...

Wooա ttɦat was odd. I just wrot an very long comment butt
after I clicked sսbmit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writibg all that over again. Anyways, just wanted to say great blog!


mу webb site hoodia gordonii Herbaceous or woody

Adsız dedi ki...

Hi there to every one, since I am in fact keen of reading this blog's post to be updated daily.
It consists of pleasant stuff.

My page; online music marketing cape town

Adsız dedi ki...

Article Source: resided quite a while in Duncombe
and have 2 mules. As mentioned above the advantages of some natural spicy seed.
Do not use pillows to raise your head and upper body as this does
not work.

Here is my blog post stop snoring symulast exercises reviews - http://donnafund.com/no-hassle-methods-in-stop-snoring-advice-described,

Adsız dedi ki...

Hey There. I found your blog the usage of msn. That is an extremely smartly written article.

I will make sure to bookmark it and come back to read
extra of your useful info. Thank you for the post. I'll definitely comeback.Feel free to visit my homepage :: real racing 3
hack no jailbreak ipad (http://paulzaigaming.blogspot.com)

Adsız dedi ki...

Appreciate the recommendation. Will try it
out.

Feel free to surf to my blog post: nfl snapbacks

Adsız dedi ki...

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is fundamental and everything.

Nevertheless just imagine if you added some
great imaes or video clips to give your posts more,
"pop"! Your content is excellent but with images and video
clips, this blog could certainly be one of the most beneficial
in its field. Superb blog!

Also visit my page: plague inc. Hack

Adsız dedi ki...

Quality contеnt is the secret to intегest tɦe viewers to ɡo to seе thhe web page, that's what this
weЬ skte iss providing.

Adsız dedi ki...

Hellօ! This is my 1st ϲomment ɦere sߋ I just wɑnted to
givе а quick shout ߋut and tell ƴou I genuinely enjoy readding throiugh үour blog posts.Can you recommend any ߋther blogs/websites/forums tҺat deal
with the same subjects? Thɑnks!

Feel frree tо surf to my site WҺere do i buy raspberry ketones
()

Adsız dedi ki...

Hello mates, its fantastic post concerning cultureand fully defined, keep it up all the time.


Also visit my webpage ... reduire les poches sous les yeux

Adsız dedi ki...

I have learn several good stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.
I surprise how so much effort you place to make such a wonderful informative web site.


Here is my blog post; mezoterapia warszawa

Adsız dedi ki...

I have been surfing online more than 3 hours today,
yet I never found any interesting article like yours.

It's pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the
internet will be a lot more useful than ever before.

Also visit my website ... chaussure femme michael kors

Adsız dedi ki...

Ridiculous story there. What occurred after? Thanks!

My web blog :: web site, ,

Adsız dedi ki...

Still, the game is a nice departure from some of the grittier free MMOs.
The key to gaining the most benefits to yoga is to learn how to practise it
correctly. Of course, there was no such luxury like
a tatami mat, but for its tiny size the hut supported two large windows, which offered a good
light under a dull sky.

Feel free to visit my web blog; tap paradise cove cheats

Adsız dedi ki...

Woah! I'm really enjoying the template/theme of this website.
It's simple, yet effective. A lot of times it's difficult
to get that "perfect balance" between usability and appearance.
I must say that you've done a very good job
with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Opera.
Superb Blog!

Also visit my web blog ... cliquez ici

Adsız dedi ki...

1Understand the several key characteristics of a guitar pick:


In the event that you prefer to perform with tempo 2Ask oneself.
I really feel isn't thus significantly vital while the other stuff although which brings me
to select grip, that we did not hint on in any respect.
Sometimes a nickel could be alright however. We dare say not a signifigant amounts.
Hint: Begin By sleeping your fingers to the strings you must play (usually
the thumbs is going to be on one of the low two strings as well as your pointer, middle, and ring palms about the middle and treble strings).

amazon guitar pick punch guitar store
When I apply, I actually do what functions for me.

That's why i smashed a thin choose after I played too fast

Regarding SEVEN years today we've been attempting to shred
like Malmsteen utilizing a lean pick (.46mm Micheal Dunlops),
but I'd perform together with the spherical edge of the select rather than the sharpened advantage, anything we picked up from Ted Nugent years ago.

You will get a-sound out of your guitar
pickmaster plectrum punch v2.0
you never could have imagined is was within most

Adsız dedi ki...

If you ɑre not ѕcoring any of the hottest ladies, then you will have
to try taking a good, hard look at yourself. The
concept οf tɦe alpha male is completely wrοng but Ьy now, I hope you gօt it right.
The alpha male does not wait around stressing about how
they wіll get somethіng to be perfect, but instead immediately gеts to
work on their project just to get the ball гolling.

Ϝeel free to visit my web-sitе does how to Ƅecome an аlpha malе work (www.wellgoodgames.com)

Adsız dedi ki...

After looking into a few of the blog articles on your site, I honestly appreciate your
way of blogging. I saved as a favorite it to my
bookmark site list and will be checking back
soon. Please check out my website as well and tell me your opinion.

Also visit my web page - dragracingcheats.com

Adsız dedi ki...

Soigneux,enjoué réservoir au-dessous suspecter prochaine peut
pirater un compte facebook facilement et gratuitement sans
logiciel. patinage Contrairement à femme comment hacker un compte facebook sans logiciel gratuit.


Also visit my web page pirater un compte facebook mac

Adsız dedi ki...

I am curious to ind out what blog system you have been utilizing?
I'm having some small security problems with my latest site and
I'd ike to find somethging more risk-free. Do yoou have any recommendations?Here is my site - preventative health

Adsız dedi ki...

This piece of writing presents clear idea designed for the new users of blogging, that genuinely
how to do blogging and site-building.

Also visit my webpage - Energía solar fotovoltaica en Mallorca ()

Adsız dedi ki...

Hey there! Thhis is kin of off topic but I need some guidance from aan established
blog. Is it tough to set uup your owwn blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.

I'm thinking about setting up my own but I'm not sure
where to start. Do you have any points or suggestions?
Cheers

Feel free to surf to my web site: Look At This Website

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı