22 Ocak 2013 Salı

101 KARİA SURESİ

101.1 - El gâriah. 
101.2 - Mel gâriah. 
101.3 - Ve mâ edrâke mel gâriah. 
101.4 - Yevme yekûnun nâsu kelferâşil mebsûs. 
101.5 - Ve tekûnul cibâlu kel'ıhnil menfûş. 

El gâriah, çarpan  hoplatan, coşturan manaları dikkate alındığında,
Yaratılış amacına yönelmeyi, bu uğurda hoplamayı, coşmayı, her türlü fedakarlık yapmayı, adeta hedefe kilitlenmek gerektiği bunu idrak etmenin önemi vurgulanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda  ferâşil mebsûs yaşamlarını, düşüncelerini kuran ilkeleriyle süslemeleri, yaptıkları güzel ve salih işlerle dünya hayatını donatmaları, adeta yeni bir örtüyle kaplamaya çalıştıklarında,

Bu yolda, karşılaştıkları cibâlu kel'ıhnil menfûş dağ gibi sorunların şüphe, vesvese, korku vb içsel ve dışsal engellerin dağılması, giderilmesi ve yok edileceği anlatılmaktadır.


101.6 -7 Kimin tartıları ağır gelirse, O memnun edici bir hayât içindedir.
Yaşamında iyi işler yapmış olanların terazileri ağır basar. Zira, yaşam amacını unutmazlar. Geçimlikleri amaç edinmezler, araç olarak görürler. Kuranın öğretisinden başka rehber edinmezler. Kuran ilkelerine tam güvenir, teslim olur, bu yolda yaşam sürerler. Bu kimseler artık güzel bir hayat yaşarlar

101.8 Kimin tartıları hafif gelirse,
Ama Kuranı unutanlar, es geçenler, atalarının dinine uyanlar, Kurandan başka ölçüleri rehber edinenler. Zalimler. Hesabı unutanlar. Kendini dağ gibi görenler.

101.9 Onun anası (bağrına atılacağı) hâviye (uçurum)dur.
Onun anası/onu besleyip büyütecek olan haviyedir/himaye eden de azaptır.

101.10-11 Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kızgın bir ateştir!
Hala düşünmüyor, anlamıyor musun. Her şeyin bir sonunun olduğunu ve yapılanların bedelinin ödeneceğini, bunun mutsuzluk ve kızgın ateş olduğunu akletmiyor musun.
Dünyada ve ahrette yaşanılan ateştir. Azaptır. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Ahrette de ebedi ateştir. 
Vakit varken yaşamını değiştir, yaratılış amacına kilitlen, hayatını güzelliklerle süsle, salih işlerle donat, hayır ve hasenat örtüleriyle kapla, iki dünyada da mutlu ol, cenneti yaşa.

ÇALIŞMA NOTLARI
(١٠١-١)

101.1اَلْقَارِعَةُ
101.1 - El gâriah.
SA - Çarpan olay!

El gâriah, çarpan  hoplatan, coşturan
·        Karaa: اَلْقَارِعَةُ Büyük, şiddetli, ansızın gelen bela, musibet, çarpan olay, kıyamet, saçı döken, başı kel eden, çok şiddetle vuran, çok şiddetle yüklenen şeyler, insanlara şok yaşatan ciddî felâketler. Kıyâmet, Hâkkah, Sahhah, Ğaşiyeh” gibi isimleri de vardır.
Semud ve Ad, Kâria’ı yalanlamıştı. 69Hakkah 4.

Kıyâmet, iki aşamalıdır. Birinci aşamada evrenin yok olması aşamasıdır ki, “sayhah, korkunç bir gürültü, uğultu ile başlayacaktır.HY

·        Onlar sadece, onlar çekişip dururlarken kendilerini yakalayıveren bir tek çığlıkla karşı karşıya kalacaklar. 36Ya Sin 49.
·        Bir seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver; o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bu çıkış günüdür. 50Kaf 41,42.
·        Bunlar devenin iki sağımlığı kadar dahi gecikmesi olmayan bir çığlıktan başkasıyla karşı karşıya kalmazlar. 38Sad 15.
·        Ve Sur’a üflenmiştir. Allah’ın dilediği kimseler hariç göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Sonra ona başka bir daha üflenmiştir. Bu defa da hepsi kalkmışlar, “hazır ol”da bekliyorlar. 39Zümer 68.
·        Sadece bir tek çığlık olmuştur. Bir de bakmışsın ki hepsi huzurumuzda hazır ola geçirilmişlerdir. 36Ya Sin; 53.
İkinci aşamada ise dirilme, haşr ve hesap verme, karşılık görme gibi olaylar söz konusudur.
·        Sur’a üflenir: Siz de hemen bölükler hâlinde gelirsiniz. 78Nebe 18.
·        Gözleri düşkün düşkün, kabirlerinden çıkarlar, sanki onlar darmadağın çekirgeler gibidirler. Kamer; 7.
·        Öyle bir gün ki, insanlar âlemlerin Rabbi için ayakta dikilirler. 83Muttaffifin 6.
·        Ve inkâr edenler bölükler hâlinde cehenneme sevk edildiler. 39Zümer 71.
·        Rabbine takvalı davrananlar da bölükler hâlinde cennete sevk edildiler. 39Zümer73.
(١٠١-٢)
101.2*************
مَا الْقَارِعَةُ
101.2 - Mel gâriah.
SA - Nedir o çarpan olay?
(١٠١-٣)
101.3*************
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْقَارِعَةُ
101.3 - Ve mâ edrâke mel gâriah.
SA - O çarpan olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

(١٠١-٤)
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

101.4*************
101.4 - Yevme yekûnun nâsu kelferâşil mebsûs.
SA - O gün insanlar, yayılmış pervâneler gibi olur(lar).
YB- İnsanlar o gün rahatça özgürce kanatlarını yayarlar
            Besese: Saçmak, yaymak, dağılmak, intişar etme, durum, hal, gam, şiddetli hüzün
Feraşe: Örtmek, süslemek, mefruşat vb.
Yaymak, döşemek, döşek, kelebek, pervane, küçük kesim hayvanı.Bir adı da “gece kelebeği” olan pervaneler, bilindiği gibi düzensiz uçuşlarla ışığın veya ateşin çevresinde dolaşırlar ve sonunda ışık kaynağının ısısıyla yanarlar. İşte, insanların kıyâmet günündeki hâlleri de bu pervanelere benzetilmiştir. O gün, felâket kapıyı çalınca, o akıllı, mantıklı, düzenli insanlar bilinçlerini yitirerek pervanelere dönecekler, yönlerini şaşıracaklar, bir sağa bir sola, bir aşağı bir yukarı koşuşturup duracaklardır. Sonunda da pervanenin yanması gibi, infilâk etmiş dünyanın ateş girdabında yok olacaklardır.HY
O günü tasvir eden ayetler :
·        Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o Saat’ın sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğinden vazgeçer. Ve her hamile kadın taşıdığını düşürür. Ve sen insanları sarhoş olmadıkları hâlde hep sarhoş görürsün. Ama Allah’ın azabı çok şiddetlidir. 22Hacc 1,2.
·        Ve Biz o gün onları, birbirleri içinde dalgalanır halde bırakıvermişizdir. Sur’a da üflenmiştir. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır. 18Kehf 99.
·        Sonra, kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçtığı gün o kulakları patlatan korkunç ses gelince onlardan her birinin kendine yeter bir işi olur. 80Abese 33–37.
·        Ve Sur’a üflendiği gün Allah’ın diledikleri hariç olmak üzere göklerde ve yerde kimler varsa hepsi dehşete kapılırlar. Hepsi boyunları bükük hâlde O’na gelirler. Sen dağları da görürsün; sen onları donuk-durgun sanırsın. Oysa onlar her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın yapımı olarak bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Şüphesiz ki O, yaptıklarınıza tamamıyla haberdardır. Kim iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan güvende olmuşlardır. 27Neml 87–89.
·        Ve Sur’a üflenmiştir. Allah’ın dilediği kimseler hariç göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Sonra ona başka bir daha üflenmiştir. Bu defa da hepsi kalkmışlar “hazır ol” da bekliyorlar. 39Zümer 68.
·        Yüzler var ki o gün apaydınlıktır. Rablerine nazar edicidirler.75Kıyâmet 22,23.

(١٠١-٥)وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
101.5************* 101.5 - Ve tekûnul cibâlu kel'ıhnil menfûş.
SA - Dağlar atılmış renkli yün gibi olur.
YB-İnsanlar o gün rahatça özgürce kanatlarını yayarlar, özgürce yayarlar. Çünkü o gün dağlar/dağlar kadar güçlü görünen zalimler yerlerinden sökülüp yün savrulur gibi savrulmuşlardır.
           Kevene: Olmak, idi. ise, değil vb. hal, durum, yer
Cebele  : Dağ, hilkat, tabiat, yaratılış, insan topluluğu, nesil, mecazi olarak sorunlar sıkıntılar vb.
Ahene :Boyalı renkli yün,
Nefeşe  :Atılmış, yayılmış, çobansız gece yayılma,

Dağlar hakkındaki ayetler:
·        Ve sana dağlardan sorarlar. Hemen de ki: Rabbim, onları ufalayıp savuracak.20TâHâ 105.
·        Dağlardan da yollar var, beyazlı kırmızılı çeşitli renklerde. Ve kapkara topraklar/yollar da var. 35Fatır 27.
·        Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın edildiği zaman, 69Hakkah 14.
·        Ve dağlar yürütülmüş ve serap oluvermiştir. 78Nebe 20.
·        Yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür. 73Müzzemmil 14.
·        Ve dağların ufalandıkça ufalandığı, toza dumana dönüşüverdiği 56Vakıa 5, 6.

Kuranda, dağların yürütülmesi, un ufak edilip savrulması,tıpkı bulutlar gibi hareket etmesi, serpilmesi, yeryüzü ve dağların birbirlerine şiddetli çarpması,dağların yüne dönüşmesi, etrafa saçılması, yürütülüp yerlerinin serap olması, gibi olaylar kıyamet gününün dehşetini ortaya koymaktadır.MOkuyan.

 (١٠١-٦)
101.6*************
فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازٖينُهُ
101.6 - Feemmâ men segulet mevâzînuh.
SA - Kimin tartıları ağır gelirse,
YB- İnsanların bu güne ulaşması için katkıda bulunmuş iyi işler yapmış kimselerin terazileri ağır basar (yönetim onların eline geçmiştir)
Sekale: Ağırlık, ağır gelme, tartı, ölçü, borç, yük, suç, günah, yüklenilenler, yavaş,
Vezane: Tartmak, değer biçme, ağırlık, değer, mertebe, adalet, şeriat, terazi,

Bu konuyla ilgili ayetler:
·        Ve tartı, o gün haktır. Kimin terazileri ağır basarsa, işte onlar kurtulanlardır. Kimin terazileri de hafif kalırsa, işte onlar da ayetlerimize karşı zalimlik etmelerinden dolayı kendilerini ziyana sokan kimselerdir.7A’râf 8, 9.
·        İşte onlar, Rabbinin ayetlerini ve O’na ulaşmayı inkâr etmişlerdi de bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız 18Kehf; 105.
·        Biz kıyamet günü için adalet terazileri koyarız; hiçbir kimse, hiçbir şeyce haksızlığa uğratılmaz, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getiririz. Ve hesap görenler olarak Biz yeteriz. 21Enbiya; 47.
·        Sur’a üflendiği zaman, işte o gün aralarında soy sop ilişkisi yoktur. İstekleşemezler de Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa, işte bunlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; cehennemde sürekli kalıcıdırlar. Orada onlar dişleri sırıtır halde iken ateş yüzlerini yalar. Benim ayetlerim size okunmadı mı? Siz ise onları yalanlıyordunuz. Dediler ki: “Rabbimiz! Azgınlığımız bizi yendi ve biz, bir sapıklar topluluğu olduk. Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha aynısını yaparsak işte o zaman gerçekten biz zalimleriz.” [Allah] Dedi ki: “Alçaldıkça alçalın orada! Bana konuşmayın da. 23Müminun 101–108.
·        Ant olsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve teraziyi/ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Bu, Allah’ın, kendine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. 57Hadid 25.
·        Allah, bu kitabı ve teraziyi/ölçüyü hakla indirendir. Ve sana ne bildirir ki, belki de o Saat çok yakındır! 42Şûra 17.
·        Ve semayı. Onu yükseltti ve teraziyi/ölçüyü koydu. Sakın terazide/ölçüde taşkınlık etmeyin. 55Rahmân 7,8.

 (١٠١-٧)
101.7*************
فَهُوَ فٖى عٖيشَةٍ رَاضِيَةٍ
101.7 - Fehuve fi îşetir râdıyeh.
SA - O, memmun edici bir hayât içindedir.
YB- Bu kimse/kimseler artık güzel bir hayat yaşarlar
Ayeşe : Yaşayış, yaşayış tarzı, geçim kaynağı, geçim vakti, usulü, zamanı,
RaDave:Sevmek, razı olma, hoşnut olma, tercih etme, kanaat getirme, rtfSndPly*101.8*
(١٠١-٨)
101.8*************
وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازٖينُهُ
101.8 - Ve emmâ men haffet mevâzînuh.
SA - Kimin tartıları hafif gelirse,
YB- Ama haksızlık yapmış olanlar (dağlar)
Hıfefe: Hafiflik, hafif gelme, küçümseme, gebelikte ilk devre, hafifleme,

 (١٠١-٩)
101.9*************
فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ
101.9 - Feummuhû hâviyeh.
SA Onun anası (bağrına atılacağı) hâviye (uçurum)dur.
YB- Onun anası/onu besleyip büyütecek/onu arındıracak/ olan haviyedir/himaye edendir
Ememe: İmam, rehber, yol, kılavuz, anne, nine, barınak, merkez, yaşam merkezi, Mekke, ümmet, din, zaman, ön, ümmi, okuma yazma bilmeyen, rehber, lider,

Heveye: Düşmek, kaymak, batmak, sürüklenme, devirmek, yere çalma, ayartma, koşturma, heveslenme, arzulama, gönül verme, kapılma, helak, koşma, hasret, özlem, çukur, heva, heves, keyf,. Âyette “hâviye” “ana” olarak nitelenerek edebî sanatla bir uyarı yapılmıştır. Böylelikle de “hâviye” olarak isimlendirilen cehennemin âhirette cehennemlikleri kendi çocuğunu koruyan bir ana gibi kucaklayacağı, bu cehennemliklere “hâviye”den başka kucak açanın bulunmayacağı mesajı verilmiştir.HY
 rtfSndPly*101.10*
(١٠١-١٠)
101.10*************
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا هِيَهْ
101.10 - Ve mâ edrâke mâhiyeh.
SA Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin?
 rtfSndPly*101.11*
(١٠١-١١)
101.11*************
نَارٌ حَامِيَةٌ
101.11 - Nârun hâmiyeh.
SA - Kızgın bir ateştir!
YB- O kuruyan/kızgın bir ateştir.  (Altının içindeki artıkları atan ateştir. Altın ateşle saflaştırılır)
Hameye: Kızdırılmış nar gibi ateş, dağlayan hararetli ateş,

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ
(١٠١-١)
اَلْقَارِعَةُ

101.1 - El gâriah.

101.1 - Çarpan olay!

 rtfSndPly*101.2*
(١٠١-٢)
101.2*************
مَا الْقَارِعَةُ

101.2 - Mel gâriah.

101.2 - Nedir o çarpan olay?

 rtfSndPly*101.3*
(١٠١-٣)
101.3*************
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا الْقَارِعَةُ

101.3 - Ve mâ edrâke mel gâriah.

101.3 - O çarpan olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin?

 rtfSndPly*101.4*
(١٠١-٤)
101.4*************
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

101.4 - Yevme yekûnun nâsu kelferâşil mebsûs.

101.4 - O gün insanlar, yayılmış pervâneler gibi olur(lar).

 rtfSndPly*101.5*
(١٠١-٥)
101.5*************
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

101.5 - Ve tekûnul cibâlu kel'ıhnil menfûş.

101.5 - Dağlar atılmış renkli yün gibi olur.

 rtfSndPly*101.6*
(١٠١-٦)
101.6*************
فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازٖينُهُ

101.6 - Feemmâ men segulet mevâzînuh.

101.6 - Kimin tartıları ağır gelirse,

 rtfSndPly*101.7*
(١٠١-٧)
101.7*************
فَهُوَ فٖى عٖيشَةٍ رَاضِيَةٍ

101.7 - Fehuve fi îşetir râdıyeh.

101.7 - O, memmun edici bir hayât içindedir.

 rtfSndPly*101.8*
(١٠١-٨)
101.8*************
وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازٖينُهُ

101.8 - Ve emmâ men haffet mevâzînuh.

101.8 - Kimin tartıları hafif gelirse,

 rtfSndPly*101.9*
(١٠١-٩)
101.9*************
فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌ

101.9 - Feummuhû hâviyeh.

101.9 - Onun anası (bağrına atılacağı) hâviye (uçurum)dur.

 rtfSndPly*101.10*
(١٠١-١٠)
101.10*************
وَمَا اَدْرٰیكَ مَا هِيَهْ

101.10 - Ve mâ edrâke mâhiyeh.

101.10 - Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin?

 rtfSndPly*101.11*
(١٠١-١١)
101.11*************
نَارٌ حَامِيَةٌ

101.11 - Nârun hâmiyeh.

101.11 - Kızgın bir ateştir!

143 yorum:

Vedat dedi ki...

Çarpan olay, kıyamet vurgusunun yanı sıra, azgınlıkları sonucu zalimlerin ve zulüm sistemlerinin dünyada helak oluşunu anlatır.

Nitekim Firavun vb azgın toplumların nasıl helak olduğu, bir anlamda çarpıldığının/hak ettiği sonla karşılaştığının örnekleri unutulmamalıdır. Bu nedenle zalimlerin, zulüm düzenlerin Kuran dışı ölçüler sonucu yıkılışını ihtiva eden küçük kıyamet ile hesabın verileceği büyük kıyamet boyutunun birlikte anlatımıdır.

Bu açıdan bakınca çarpıcı bir anlatısı var Kuranın.
Kuran dışı güçlerin yıkılışı açısından hiç bakmamıştım.
Belki de doğrudan bunu anlatmaktadır.
Kabenin fethi ve Küfrün yıkılışını göz önüne aldığımda ayetleri su gibi anlamaktayım.
Kuran hayaı tanzim eder.
sözünü burada da görmekteyim.

SÜMEYRA dedi ki...

Bu konuyla ilgili ayetler:
· Ve tartı, o gün haktır. Kimin terazileri ağır basarsa, işte onlar kurtulanlardır. Kimin terazileri de hafif kalırsa, işte onlar da ayetlerimize karşı zalimlik etmelerinden dolayı kendilerini ziyana sokan kimselerdir.7A’râf 8, 9.
· İşte onlar, Rabbinin ayetlerini ve O’na ulaşmayı inkâr etmişlerdi de bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız 18Kehf; 105.
· Biz kıyamet günü için adalet terazileri koyarız; hiçbir kimse, hiçbir şeyce haksızlığa uğratılmaz, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getiririz. Ve hesap görenler olarak Biz yeteriz. 21Enbiya; 47.
· Sur’a üflendiği zaman, işte o gün aralarında soy sop ilişkisi yoktur. İstekleşemezler de Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa, işte bunlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; cehennemde sürekli kalıcıdırlar. Orada onlar dişleri sırıtır halde iken ateş yüzlerini yalar. Benim ayetlerim size okunmadı mı? Siz ise onları yalanlıyordunuz. Dediler ki: “Rabbimiz! Azgınlığımız bizi yendi ve biz, bir sapıklar topluluğu olduk. Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha aynısını yaparsak işte o zaman gerçekten biz zalimleriz.” [Allah] Dedi ki: “Alçaldıkça alçalın orada! Bana konuşmayın da. 23Müminun 101–108.
· Ant olsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve teraziyi/ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Bu, Allah’ın, kendine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. 57Hadid 25.
· Allah, bu kitabı ve teraziyi/ölçüyü hakla indirendir. Ve sana ne bildirir ki, belki de o Saat çok yakındır! 42Şûra 17.
· Ve semayı. Onu yükseltti ve teraziyi/ölçüyü koydu. Sakın terazide/ölçüde taşkınlık etmeyin. 55Rahmân 7,8.
TARTI KONUSU DEHŞET.
zERRE KADAR HER YAPTIĞININ ÖNÜNE GETİRİLMESİ İYİLİK VEYA KÖTÜLÜK AMAN YARABBİ. KORU BİZİ.
KURAN DIŞI HER HALDEN UZAK EYLE AMİN.


veli dedi ki...

Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kızgın bir ateştir!
Hala düşünmüyor, anlamıyor musun. Her şeyin bir sonunun olduğunu ve yapılanların bedelinin ödeneceğini, bunun kızgın ateş olduğunu akletmiyor musun.
Dünyada ve ahrette yaşanılan ateştir. Azaptır.
Dünyada dağ gibi görünenlerin, Vahye uymayanların, bu durumla karşılaşmaları sonucu içinde bulundukları hal kızgınlıktır. Kahırdır. Kızgın ateştir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Ahrette de ebedi ateştir.

yunus dedi ki...

kızgın ateşi dünyada da görecekmiyiz

hakkı dedi ki...

Kimin tartıları ağır gelirse, O memnun edici bir hayât içindedir.
İnsanların bu güne ulaşması için katkıda bulunmuş iyi işler yapmış olanların terazileri ağır basar. Zira, yaşam amacını unutmazlar. Geçimlikleri amaç edinmezler, araç olarak görürler. Kuranın öğretisinden başka rehber edinmezler. Kuran ilkelerine tam güvenir, teslim olur, bu yolda yaşam sürerler. Bu kimseler artık güzel bir hayat yaşarlar

Kimin tartıları hafif gelirse,
Ama Kuranı unutanlar, es geçenler, atalarının dinine uyanlar, Kurandan başka ölçüleri rehber edinenler. Zalimler. Hesabı unutanlar. Kendini dağ gibi görenler.
TART
HERŞEYİN HESABA ÇEKİLECEĞİ Mİ
O ZAMAN AFF NE OLUYOR

İBRAHİM dedi ki...

EVET GÜNAHLAR AFF OLUYORSA
TARTIDA NASIL OLACAK
HERŞEY HESAP EDİLECEK Mİ
YOKSA NASIL

FAY dedi ki...

O gün insanlar, yayılmış pervâneler gibi olurlar. Dağlar atılmış renkli yün gibi olur.
İnsanlar o gün rahatlar, özgürlüğe kavuşur, zalimler alaşağı edilir. Çünkü o gün dağlar/dağlar kadar güçlü görünen zalimler yerlerinden sökülüp yün savrulur gibi savrulmuşlardır.
O gerçekleştiğinde başta zalimler olmak üzere herkes kendi derdine düşmüş, tüm güçlerini kaybetmiş hesabın şiddetinden savrulmuş durumdadır.
HEM DUNYA DA BÖYLE
HEM AHİRETTE
OLAYIN ŞİDDETİ DERS VERMELİ İNSANA

MARKIZ dedi ki...

Çarpan olay
Çarpan olay, kıyamet vurgusunun yanı sıra, azgınlıkları sonucu zalimlerin ve zulüm sistemlerinin dünyada helak oluşunu anlatır.

Nitekim Firavun vb azgın toplumların nasıl helak olduğu, bir anlamda çarpıldığının/hak ettiği sonla karşılaştığının örnekleri unutulmamalıdır. Bu nedenle zalimlerin, zulüm düzenlerin Kuran dışı ölçüler sonucu yıkılışını ihtiva eden küçük kıyamet ile hesabın verileceği büyük kıyamet boyutunun birlikte anlatımıdır.
BU KIYAMET Mİ
YOKSA
DÜNYAYIMI ANLATIYOR
İKİSİ DE OLUYOR
HANGİSİ DAHA UYGUN
HER DEVRİM BU SONUCU ÇIKARIR
KIYAMETTE BÜYÜK DEVRİM

ÖMER dedi ki...

O günü tasvir eden ayetler :
· Ey İnsanlar! Rabbinizden sakının; şüphesiz o Saat’ın sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğinden vazgeçer. Ve her hamile kadın taşıdığını düşürür. Ve sen insanları sarhoş olmadıkları hâlde hep sarhoş görürsün. Ama Allah’ın azabı çok şiddetlidir. 22Hacc 1,2.
· Ve Biz o gün onları, birbirleri içinde dalgalanır halde bırakıvermişizdir. Sur’a da üflenmiştir. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır. 18Kehf 99.
· Sonra, kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve oğullarından kaçtığı gün o kulakları patlatan korkunç ses gelince onlardan her birinin kendine yeter bir işi olur. 80Abese 33–37.
· Ve Sur’a üflendiği gün Allah’ın diledikleri hariç olmak üzere göklerde ve yerde kimler varsa hepsi dehşete kapılırlar. Hepsi boyunları bükük hâlde O’na gelirler. Sen dağları da görürsün; sen onları donuk-durgun sanırsın. Oysa onlar her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın yapımı olarak bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Şüphesiz ki O, yaptıklarınıza tamamıyla haberdardır. Kim iyilikle gelirse, ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan güvende olmuşlardır. 27Neml 87–89.
· Ve Sur’a üflenmiştir. Allah’ın dilediği kimseler hariç göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Sonra ona başka bir daha üflenmiştir. Bu defa da hepsi kalkmışlar “hazır ol” da bekliyorlar. 39Zümer 68.
· Yüzler var ki o gün apaydınlıktır. Rablerine nazar edicidirler.75Kıyâmet 22,23.

BUNLAR KIYAMET
TASVİRİ

İSMAİL dedi ki...

Bu konuyla ilgili ayetler:
· Ve tartı, o gün haktır. Kimin terazileri ağır basarsa, işte onlar kurtulanlardır. Kimin terazileri de hafif kalırsa, işte onlar da ayetlerimize karşı zalimlik etmelerinden dolayı kendilerini ziyana sokan kimselerdir.7A’râf 8, 9.
· İşte onlar, Rabbinin ayetlerini ve O’na ulaşmayı inkâr etmişlerdi de bu yüzden yaptıkları bütün amelleri boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü onlar için hiçbir ölçü tutturmayız 18Kehf; 105.
· Biz kıyamet günü için adalet terazileri koyarız; hiçbir kimse, hiçbir şeyce haksızlığa uğratılmaz, bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getiririz. Ve hesap görenler olarak Biz yeteriz. 21Enbiya; 47.
· Sur’a üflendiği zaman, işte o gün aralarında soy sop ilişkisi yoktur. İstekleşemezler de Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa, işte bunlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; cehennemde sürekli kalıcıdırlar. Orada onlar dişleri sırıtır halde iken ateş yüzlerini yalar. Benim ayetlerim size okunmadı mı? Siz ise onları yalanlıyordunuz. Dediler ki: “Rabbimiz! Azgınlığımız bizi yendi ve biz, bir sapıklar topluluğu olduk. Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha aynısını yaparsak işte o zaman gerçekten biz zalimleriz.” [Allah] Dedi ki: “Alçaldıkça alçalın orada! Bana konuşmayın da. 23Müminun 101–108.
· Ant olsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve teraziyi/ölçüyü indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Bu, Allah’ın, kendine ve peygamberlerine görmeden yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür. 57Hadid 25.
· Allah, bu kitabı ve teraziyi/ölçüyü hakla indirendir. Ve sana ne bildirir ki, belki de o Saat çok yakındır! 42Şûra 17.
· Ve semayı. Onu yükseltti ve teraziyi/ölçüyü koydu. Sakın terazide/ölçüde taşkınlık etmeyin. 55Rahmân 7,8.

TERAZİ BELKİDE KURTULUŞ
GÜNAHKARLAR İÇİN
ALLAHIN RAHMETİ

FİKRİYE dedi ki...

BU SURE KABENİN ALINIŞI SONRASI KAFİRLERİ ANLATIYOR.
HALLERİ DUMAN
İSLAM TARİHİ OKUYUNCA ANLADIM

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

Adsız dedi ki...

BEN DE AYNISINI YAPMAYA BAŞLADIM.
TÜM MAİL DOSTLARIMA DAĞITIYORUM BU YAZININ SURETİNİ
AMMAR SİZ BİZİ DE DİRİLTTİNİZ.
NEDEN BİZ DE YAPMAYALIM.
BU HİZMETTE KATKIMIZ OLSUN.
YAZAMIYORUM YAZILMIŞI DA MI E POSTAYLA GÖNDEREMEDİN DERLERSE NE YAPARIM.
ALLAHIM
KURAN HİZMETİNDE BENİ DE DAİM EYLE.
DOSTLARIMA DA EKLİYORUM SİZ DE E POSTANIZA BU YZIYI EKLEYİN DE OKUNSUN.
KURAN AMAÇ OLSUN TÜM İNSANLIĞIN.
TÜM PUTLARI YIKMANIN YOLUDUR
KURAN VE KURANA HİZMETİ AŞK HALİNE GETİRMEK.

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this I
have found It absolutely helpful and it has helped me out loads.
I am hoping to give a contribution & help other users like its helped
me. Good job.

Feel free to surf to my web-site Watch The Wolf of Wall Street online free no download

Adsız dedi ki...

After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and
from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.
There has to be a means you can remove me from that
service? Appreciate it!

My weblog: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords
but I'm not seeing very good success. If you know of any
please share. Many thanks!

My site :: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

I don't drop a great deal oof responses, but after reading a few
of the remarks on "101 KARİA SURESİ".
I do have a few questions for you if it's okay. Is it simply mee or do a few of
the resmarks look as if they are writtedn by brain dead folks?
:-P And, if you aare writing on additional social sites, I'd like to
keep up with anything new you have to post. Would you post a list of the complete urls of all
your public pages like your twitter feed, Facebook page
or linkedin profile?

Also visit mmy webpage; live sex cams ()

Adsız dedi ki...

The transfer market is active but could be easier to
use. I saw that, as iss otten the case, "Titanic" was onn HBO.
Eventually the individual's overall emotional annd psychological health will bbe at risk.


Review my web site; clash of Clans hack (http://www.twitterenespanol.com.ar/EdSalmond)

Adsız dedi ki...

Highly energetic blog, I liked that bit. Will there be a part 2?


Here is my web site The Tribez Cheats

Adsız dedi ki...

I will immediately seize your rss feed as I can not in finding your e-mail subscription link or newsletter service.
Do you've any? Please allow me realize so that I may
just subscribe. Thanks.

Also visit my web blog; http://lgbt.emptv.com/w/index.php?title=Guidelines_On_Choosing_A_Car_Audio_System261006

Adsız dedi ki...

Hi there to every body, it's my first visit of this web site; this website contains
amazing and truly excellent information in favor of visitors.


Also visit my web blog; Code De Triche GTA 5

Adsız dedi ki...

Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you
using for this site? I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm
looking at alternatives for another platform. I would be awesome if
you could point me in the direction of a good platform.


Here is my site :: Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Magnificent beat ! I would like to apprentice at the same time as you
amend your website, how could i subscribe for a blog website?
The account helped me a applicable deal. I have been tiny bit
familiar of this your broadcast offered vivid transparent concept

My blog post - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Howdy! I'm at work browsing your blog from my new apple iphone!

Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Carry on the fantastic work!

Look into my site :: megapolis hack tool [freemegapolishacktool.blogspot.com]

Adsız dedi ki...

I'm very pleased to find this website. I want to to thank you
for your time due to this wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you
saved to fav to look at new information on your site.


Also visit my web blog; Mutants Genetic Gladiators cheat

Adsız dedi ki...

Having read this I believed it was rather informative.
I appreciate you spending some time and effort to put this informative article together.
I once again find myself spending a significant amount of time both reading and commenting.
But so what, it was still worth it!

My homepage tanki online crystal hack; www.youtube.com,

Adsız dedi ki...

Greetings! I've been reading your website for a long time now
and finally got the courage to go ahead and give you a shout
out from Dallas Texas! Just wanted to say keep up the excellent
work!

Here is my web page; Contract War Hack

Adsız dedi ki...

Hiya very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing
.. I will bookmark your web site and take
the feeds additionally? I'm happy to find numerous helpful info right here in the publish, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
. . . . .

My webpage :: abbacchiando

Adsız dedi ki...

Jag är nyfiken på att ta reda på vilken bloggplattformdu har att använda ?
Jag har några små säkerhetsproblem med min senaste
hemsida och jag skulle vilja hitta något säkrare .
Har ni några rekommendationer ?

my web page; roulette sniper ()

Adsız dedi ki...

Marvelous, what a website it is! This webpage gives useful facts to us, keep it up.


Have a look at my web page free flight simulator

Adsız dedi ki...

Hello, the whole thing is going fine here and ofcourse every one is sharing information, that's actually excellent, keep up writing.



Have a look at my blog post ... Diamonds Dash Tip

Adsız dedi ki...

I could not refrain from commenting. Well written!



Also visit my web page: Dark Souls 2 Gratuit Télécharger

Adsız dedi ki...

Peculiar article, exactly what I wanted to find.

Look into my webpage; Triche dragon city

Adsız dedi ki...

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i
could also create comment due to this good piece
of writing.

Also visit my website music firebrand commercials marketing tv spots

Adsız dedi ki...

This was so because of the fear of job losses to the local Canadians.
Whether you are looking for a Canada study permit or any other
permit, Canada immigration consultants can help save you a
lot of time and energy. A plan to create at least 3 new jobs for Canadian citizens or Canadian permanent residents.


Feel free to surf to my site иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

Greetings from Ohio! I'm bored to death at work so I decided to browse your website on my
iphone during lunch break. I enjoy the information you provide here and can't wait to take a look when
I get home. I'm surprised at how fast your blog loaded on my phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing blog!


Feel free to visit my page; buy capsiplex

Adsız dedi ki...

I'm impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog
that's equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head.

The problem is something which too few people are speaking intelligently about.
I'm very happy I found this during my search for something concerning this.


Look at my site: capsiplex argentina (capsiplextruth.net)

Adsız dedi ki...

Hey there just wanted to give you a quick heads up.
The words in your article seem to be running off the screen in Firefox.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with
internet browser compatibility but I thought
I'd post to let you know. The design look great though! Hope you get the problem resolved soon.
Many thanks

My page vermont seo company

Adsız dedi ki...

This excellent website definitely has all the information and facts I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.


Here is my blog angry birds epic hack Free Hack Tool

Adsız dedi ki...

The German scholar Martin Noth accepts that Moses may have had some connection with the preparations for the conquest of Canaan and recognizes a historical core "beneath" the Exodus and Sinai traditions.
German aircraft were also sometimes sprayed with white paint for winter
camouflage. A China Tour into the heart of the inhabitable
regions will reveal many strange plant varieties.

Also visit my web site :: arbor gardens

Adsız dedi ki...

Good way of describing, and good paragraph to take data regarding my
presentation subject matter, which i am going to present in
school.

Go to my siteon yahoo password hacker

Adsız dedi ki...

I know this site presents quality depending posts and additional information, is there any other web page which provides such things in quality?



my homepage; cheapest web hosting package

Adsız dedi ki...

Attractive element oof content. Ι just stumbled upoո уouг
web ite aոd in accession capital tо assert tҺat І acquire iո fact enjoyed account
youг weblog posts. Anуԝay I'll Ƅe subscribing to your augment and even І success youu ɡet гight of entry
tߋ persistently գuickly.

Feel free tο surf too my blogg post: weight loss tablets

Adsız dedi ki...

Valentine helped free tortured men from jail and was killed
within the process. Fortunately mud is relatively
simple to handle, even on white rugby gear. The difference is
in how many ranks they have through advancing these ranks they'll potentially pay matching bonuses down 10
levels.

my web page ... &12497;&12481;ンコ

Adsız dedi ki...

Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many
months of hard work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?


Visit my website :: music marketing press promotion distribution and retail ebook

Adsız dedi ki...

Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
you're just extremely wonderful. I actually like what you
have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible.
I cant wait to read much more from you. This is really a terrific web site.



Feel free to visit my web page Battlefield 4 Cheats Ps3

Adsız dedi ki...

I'm not sure where you are getting your information, but great topic.

I must spend a while studying much more or understanding
more. Thank you for great information I was in search of this information for my mission.



Here is my web-site music firebrand commercials marketing tv spots

Adsız dedi ki...

Pretty section of content. I just stumbled upon your
web site and in accession capital to assert that I
get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.


Also visit my blog post ... asa akira teaches sex dvds

Adsız dedi ki...

Hmm it looks like your site ate my first comment (it was
super long) so I guess I'll just sum it up what I submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the whole thing.

Do you have any suggestions for newbie blog writers?
I'd genuinely appreciate it.

my homepage best web hosting for photographers 2013

Adsız dedi ki...

Do you mind if I quote a few of your articles as long as
I provide credit and sources back to your site? My blog is in the
exact same niche as yours and my users would definitely
benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this ok with you. Thank you!


Also visit my web blog - angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
on the video to make your point. You clearly know what youre talking about,
why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?



Look into my website ... Angry Birds Epic Hack

Adsız dedi ki...

It's awesome to pay a visit this website and reading the views of all
mates on the topic of this paragraph, while I am also eager of getting experience.


Also visit my web-site: angry birds epic cheats - -

Adsız dedi ki...

What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've discovered It positively
useful and it has helped me out loads. I'm hoping to contribute & assist other customers like its helped me.
Great job.

Feel free to surf to my web site: boomz

Adsız dedi ki...

Does your website have a contact page? I'm having
a tough time locating it but, I'd like to send you an
email. I've got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.



Feel free to visit my weblog produce oneself

Adsız dedi ki...

I'm curious to find out what blog platform you are using?

I'm experiencing some minor security issues with my latest site and I would like to find something more secure.
Do you have any solutions?

Here is my web-site traduzioni traduttore italiano polacco

Adsız dedi ki...

I like it when folks come together and share ideas.
Great website, continue the good work!

Feel free to surf to my homepage przeprowadzki radom

Adsız dedi ki...

This blog was... how do you say it? Relevant!!

Finally I've found something which helped me.
Thank you!

Check out my homepage :: fast traffic formula scam

Adsız dedi ki...

Great post.

Also visit my blog - cougars avenue

Adsız dedi ki...

I am really impressed together with your writing abilities as well as with the format to your blog.
Is this a paid subject matter or did you customize it yourself?
Either way keep up the excellent quality writing, it is uncommon to look a nice
weblog like this one these days..

Also visit my homepage - Cheap web Hosting Plan

Adsız dedi ki...

excellent submit, very informative. I'm wondering why the other specialists of this sector do
not notice this. You must proceed your writing.
I am confident, you've a great readers' base already!


Here is my blog post: itunes gift card generator

Adsız dedi ki...

Incredible quest there. What occurred after? Thanks!


my page: shaw on demand tv shows

Adsız dedi ki...

Every weekеnd i used to ggo to see thiѕ site, for the reason that i wish for enjoyment, for the reaѕon that this
tɦis web page conations actually fstidiοus funny data too.


my website: weoght loss tips - ,

Adsız dedi ki...

certainly like your web-site however you need to test the spelling on quite a
few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the
reality however I will certainly come agan again.

My website: cougar dating

Adsız dedi ki...

I was able to find good info from your articles.

My web blog - best cougar dating site

Adsız dedi ki...

Great web site you have got here.. It's hard to find
high quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you!
Take care!!

Here is my web site: کارت شارژ ایرانسل

Adsız dedi ki...

I am really inspired with your writing abilities and also with the structure in your blog.
Is this a paid subject matter or did you customize it your self?
Either way stay up the excellent high quality writing,
it is rare to look a great weblog like this one
nowadays..

Feel free to visit my webpage ... binary options software

Adsız dedi ki...

Hey there would you mind stating which blog platform you're
working with? I'm looking to start my own blog in the near
future but I'm having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design and style seems different
then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

my web-site crowne plaza times square

Adsız dedi ki...

Fabulous, what a web site it is! This blog provides valuable facts to us, keep it up.


Also visit my web-site: idol lash review

Adsız dedi ki...

Hello, I check your blog like every week. Your humoristic style is awesome, keep it up!


Review my blog; subscription video On demand

Adsız dedi ki...

Very nice blog post. I absolutely appreciate this website.
Continue the good work!

Feel free to visit my blog post online music marketing mike murraco

Adsız dedi ki...

This is very interesting, You're a very skilled blogger. I've joined your feed and look
forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks!



Have a look at my web blog :: best supplements for weight loss

Adsız dedi ki...

Tɦanks for sharing such a fastidiouѕ thinking, article iss fastidious,
thats wԝhү i have reqd it fully

Stop bby my web blog - la weight loss

Adsız dedi ki...

Amazing! Its really amazing paragraph, I have got much clear idea about
from this post.

Also visit my blog post :: music marketing press promotion distribution and retail free pdf

Adsız dedi ki...

If you want to increase your experience only keep visiting this web site and be updated with the most
up-to-date news posted here.

my homepage affordable website hosting uk

Adsız dedi ki...

rolex replica outlet

I couldn't refrain from commenting. Perfectly written!

Adsız dedi ki...

rolex replica
Hi! I could have sworn I've visited this web site
before but after going through many of the articles
I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely pleased I stumbled upon it and I'll be book-marking it and checking back regularly!

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica
I visited various web pages but the audio quality for audio songs
existing at this web page is genuinely wonderful.

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica online
I want to to thank you for this great read!! I certainly loved every bit
of it. I have got you book-marked to check out new stuff you post…

Adsız dedi ki...

rolex replica
Greetings from Los angeles! I'm bored at work so I decided to check
out your site on my iphone during lunch break. I love the
info you provide here and can't wait to take a look when I get home.
I'm surprised at how quick your blog loaded on my mobile ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good
blog!

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica
I just could not go away your web site prior to
suggesting that I extremely loved the usual info an individual supply on your guests?

Is going to be back continuously in order to check up on new posts

Adsız dedi ki...

buy cheap rolex replica
Hi would you mind letting me know which web host you're using?
I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog
loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a fair price?
Many thanks, I appreciate it!

Adsız dedi ki...

cheap rolex Replica outlet
I every time used to read piece of writing in news papers but now as
I am a user of web therefore from now I am using
net for articles or reviews, thanks to web.

Adsız dedi ki...

Cheap rolex Replica outlet
I am extremely impressed with your writing skills as well as
with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a
nice blog like this one nowadays.

Adsız dedi ki...

rolex Replica online
Hey there! I simply want to offer you a big thumbs up
for the great info you have got right here on this post.
I am returning to your website for more soon.

Adsız dedi ki...

rolex replica online
I am not sure where you are getting your information, but great
topic. I needs to spend some time learning more or understanding more.

Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica outlet
Hi, I do believe your blog might be having internet browser compatibility problems.
When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it has
some overlapping issues. I simply wanted
to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic website!

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica online I've been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. Personally, if all website
owners and bloggers made good content as you did, the net will
be a lot more useful than ever before.

Adsız dedi ki...

buy Rolex replica
Wow, this post is pleasant, my sister is analyzing these things, so I
am going to inform her.

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica
I comment each time I appreciate a article on a site or I have something to valuable to contribute to the
discussion. It is a result of the fire displayed in the post I read.

And on this article "101 KARİA SURESİ". I was
excited enough to post a comment :-P I actually do have 2 questions for
you if it's allright. Could it be only me or do a few of these remarks come across like left by brain dead
visitors? :-P And, if you are posting on other sites, I would like to keep up with you.
Would you make a list every one of all your social pages like your Facebook
page, twitter feed, or linkedin profile?

Adsız dedi ki...

rolex replica outlet
I am really inspired along with your writing talents and also with the
structure in your weblog. Is this a paid subject or did you modify it
yourself? Either way stay up the excellent high quality writing, it's uncommon to
see a nice blog like this one today..

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica online
I am extremely impressed with your writing skills and also
with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it
yourself? Either way keep up the nice quality writing, it
is rare to see a great blog like this one these days.

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica online
You have made some good points there. I looked on the
net for more information about the issue and found most individuals will go along with
your views on this website.

Adsız dedi ki...

Rolex replica

Wow, this article is fastidious, my sister is analyzing these
kinds of things, so I am going to convey her.

Adsız dedi ki...

buy cheap rolex replica
Hello, I enjoy reading through your article post. I like to write a
little comment to support you.

Adsız dedi ki...

rolex replica online
Woah! I'm really loving the template/theme of this blog.
It's simple, yet effective. A lot of times it's hard to get that "perfect balance" between user friendliness and visual appeal.
I must say you've done a superb job with this. Additionally, the
blog loads super fast for me on Chrome. Outstanding Blog!

Adsız dedi ki...

buy cheap rolex replica
I am sure this article has touched all the internet
visitors, its really really fastidious piece of writing on building up new website.

Adsız dedi ki...

Cheap rolex replica
It's very simple to find out any topic on net as compared to textbooks, as I
found this article at this web site.

Adsız dedi ki...

buy rolex replica
It's very simple to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this article at this web site.

Adsız dedi ki...

rolex replica outlet
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing
this write-up and also the rest of the website is also really good.

Adsız dedi ki...

buy rolex replica
Wow, this paragraph is good, my younger sister is
analyzing these things, so I am going to tell her.

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica online
I love it when people get together and share views.
Great blog, continue the good work!

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica
I absolutely love your website.. Very nice colors & theme.
Did you make this website yourself? Please reply back as I'm hoping to create my own site and would love to learn where you got this from or what the theme is named.
Cheers!

Adsız dedi ki...

rolex replica online
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me
out a lot. I hope to give something back and help
others like you helped me.

Adsız dedi ki...

rolex replica
This is a topic that is near to my heart... Best wishes! Where are your contact details though?

Adsız dedi ki...

cheap rolex replica online
Its such as you learn my mind! You seem to know so much
about this, like you wrote the e book in it or something.
I believe that you just could do with a few p.c.
to pressure the message home a bit, but other than that, that is magnificent blog.
An excellent read. I'll certainly be back.

Adsız dedi ki...

rolex replica
Hi there would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm looking to start my own blog in the near future but I'm having a tough time making a
decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your design seems different then most
blogs and I'm looking for something unique.
P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

Adsız dedi ki...

rolex replica online
I seriously love your site.. Pleasant colors & theme. Did
you build this website yourself? Please reply back as
I'm looking to create my own site and would love to know where you got this from or
just what the theme is called. Appreciate it!

Adsız dedi ki...

rolex replica online
I comment each time I especially enjoy a post on a website or I have something to contribute to the conversation. Usually it is triggered by the fire displayed in the post I
browsed. And on this post "101 KARİA SURESİ". I was
actually moved enough to drop a thought :-) I do have a couple of
questions for you if it's okay. Could it be just me or do a few of the remarks look like they are
left by brain dead folks? :-P And, if you are posting at
other sites, I'd like to follow you. Would you list the complete urls of
all your communal pages like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

Adsız dedi ki...

buy rolex replica
Hello, I enjoy reading all of your article. I wanted to write
a little comment to support you.

Adsız dedi ki...

buy rolex replica
I want to to thank you for this fantastic read!! I definitely enjoyed every little bit of it.
I have you saved as a favorite to look at new stuff you post…

Adsız dedi ki...

rolex replica online
I am really inspired together with your writing abilities as neatly
as with the format in your blog. Is that this a paid topic
or did you modify it yourself? Anyway stay up the nice quality writing,
it's uncommon to see a nice weblog like this one nowadays..

Adsız dedi ki...

buy cheap rolex replica
I all the time emailed this website post page to
all my friends, because if like to read it next my links will too.

Adsız dedi ki...

rolex replica outlet
I have been browsing on-line greater than three hours these days,
yet I never discovered any attention-grabbing article like yours.
It's beautiful price sufficient for me. Personally, if
all webmasters and bloggers made excellent content as you probably
did, the web will probably be a lot more useful than ever before.

Adsız dedi ki...

I visit each day a few blogs and sites to read articles or reviews, except this weblog gives feature based
articles.

my webpage spells white Magic

Adsız dedi ki...

Good information. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon).

I have saved as a favorite for later!

Feel free to visit my blog post: Free online Dating Services

Adsız dedi ki...

Hi it'ѕ me, I am also visiting this website regսlarly, this web
page is genuinely niocе and the viеwers are гeally sharing good thoughts.


Hereе is my webpage :: hoodia gordonii diet pills reviews

Adsız dedi ki...

Nicϲe post. I was cheϲkming constantly this Ƅlog and I am impressed!
Veeгʏ useful info particսlaflʏ the last pwrt :) I care for such information a lߋt.
I wass seeking thiѕ particular info for a lobg time.

Thank you and best оf luck.

Feel free to surf ttо my site - hoodia gordonii forums

Adsız dedi ki...

Hi everyone, it's my first pay a quick visit at this web site, and paragraph is really fruitful for me, keep up
posting such content.

Have a look at my website seduction in Black cologne

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to go to see this site, because i wish for enjoyment, for the reason that this this web site conations actually nice funny data too.


Have a look at my web-site - lettre pour recuperer son ex

Adsız dedi ki...

Hi there, after reading this ɑmazіng ρaragraph i
am as well Һappʏ to share my knowledge here
wih mates.

Here is my web page ... weight loss xanax

Adsız dedi ki...

Having read this I thought it was very enlightening.
I appreciate you spending some time and effort to put this information together.
I once again find myself personally spending way too much time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worth it!

Also visit my site ... best web hosting for business

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing such a good thinking, article is pleasant,
thats why i have read it fully

Review my web-site :: web site ()

Adsız dedi ki...

If you are in the UK, the show is usually aired on E4 or
you can watch it at. Not only does this pressure come from friends and teachers, but also parents, boyfriends, girlfriends,
neighbors, and anybody else we may come into contact with.
While she can certainly dress in a variety of ways, nothing
compares to the way a pair of sexy shoes exude a woman.

Also visit my web-site ยาผู้ชาย

Adsız dedi ki...

Heya this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or
if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog
soon but have no coding know-how so I wanted
to get guidance from someone with experience.

Any help would be enormously appreciated!

Here is my web-site: free web hosting companies

Adsız dedi ki...

Everything is very open with a precise explanation of the challenges.
It was truly informative. Your site is very helpful.
Many thanks for sharing!

Feel free to surf to my web blog: gospel music marketing
strategies ()

Adsız dedi ki...

What's higher than an easy presentation of improvised scenes
coming immediately at you courtesy of the Fools?
Nothing, that's what!

my web-site: legal amphetamines

Adsız dedi ki...

Hey just wanted to give you a quick heads up.
The words in your content seem to be running off the screen in Safari.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know.
The style and design look great though! Hope you get
the problem fixed soon. Many thanks

Feel free to surf to my web blog: recuperer son homme en une semaine

Adsız dedi ki...

When I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are
added- checkbox and now each time a comment is added I receive four emails with the same comment.
Is there a means you are able to remove me from that service?
Cheers!

Also visit my web page; cheap jordans for women

Adsız dedi ki...

Hurrah! At laѕt І got a blog from աhеrе Ӏ сan actually obtаin helpful data сoncerning my study ɑnd knowledge.


Feel free tο visait mƴ weblog; furniture weather (brasmedocupacional.com.br)

Adsız dedi ki...

Very shortly this web site will be famous among all
blog viewers, due to it's good content

Also visit my blog post :: real estate advisor

Adsız dedi ki...

This design is spectacular! Youu ߋbviously knw how tο kеep a reader entertained.
Βetween your wit and yοur videos, I wwas ɑlmost moved to start my оwn blog (well,
аlmost...HaHa!) Wonderful job. ӏ reɑlly loved what you
hhad tо ѕay, and moгe thawn thɑt, how yyou presenteԀ it.
Ҭoo cool!

Review mƴ ρage - lawn mowing (oyoungtech.co.kr)

Adsız dedi ki...

If you like a particular animal or cartoon character, odds are you will
be able to down load a collection of emoticons that have their confront.

The more you waffle about your decision, the more immature or desperate you're going to appear to your ex, and that's not going to help you get them back at all.
Only post updates that are pertinent to your area of business.


My blog post Comment avoir le mot de passe d'un compte facebook

Adsız dedi ki...

Hello! I could have sworn I've visited this blog before but after looking at some of the articles I
realized it's new to me. Regardless, I'm certainly pleased I discovered it and I'll be bookmarking it and checking back frequently!


my webpage myfreecams tokens hack

Adsız dedi ki...

Greetings from Idaho! I'm bored to tears at work so I decided
to browse your site on my iphone during lunch break.
I enjoy the info you present here and can't wait to take a look
when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow,
great blog!

Feel free to visit my webpage; pure body slim

Adsız dedi ki...

I'm amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that's equally
educative and entertaining, and let me tell you, you've hit the nazil on the head.
Thee issue is something nott enough people are speaking intelligently about.
Now i'm very happy that I stumbled across this in my hint
for something relating to this.

My page - Find Out More

Adsız dedi ki...

It's really a great and useful piece of info. I'm glad that you shared this useful info with
us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.


My homepage buy targeted facebook fans uk
()

Adsız dedi ki...

Yes! Finally someone writes about Dean Graziosi scam.

Adsız dedi ki...

Helpful information. Fortunate me I discovered your web site unintentionally, and I'm surprised why this
coincidence didn't happened in advance! I bookmarked it.


my web site - myfreecams token generator

Adsız dedi ki...

he Luxury of a [url=http://www.edicions1984.cat/favicon/pdfs/ko.cfm]sacoche louis vuitton homme[/url] consumption Chandon) fashion goods [url=http://www.edicions1984.cat/favicon/pdfs/ko.cfm]portefeuille louis vuitton[/url] hedge goods Valentino people [url=http://www.itwayvad.com/itwayvad/Library/cel.cfm]bauletto louis vuitton[/url] 20%, demand actually and [url=http://www.edicions1984.cat/favicon/pdfs/ko.cfm]sacs louis vuitton en solde[/url]

Adsız dedi ki...

your ability to deliver the product, how you are price competitive and the guarantees of satisfaction that come with doing business with you.Transaction Security &amp [url=http://www.thecomputermarket.com/UserFiles/bins/c��line_dumerc758.html]céline tote bag[/url] trained faculty and well equipped labs so that they develop a bright future in the same. Students need to keep track of the recent advancements in [url=http://www.comune.triggiano.ba.it/conent/online_shopping_clothes199.html]moncler mens coat[/url] software community about the definition of open source. Forums at many other open source projects were active with postings for and against the actions of both that Christine LaSala is using from the WTC Insurance Fund to fight against them. Nonetheless, Christine LaSala faced with proposed hearings in front of the United [url=http://www.tripleactiontonic.com/bridges/sacs_gucci1387.html]sacs gucci homme bionique[/url] the loan for say 25 years, or you can repay earlier in 5-15 years. The unsecured loan is meant for smaller amounts ranging from 5000 to [url=http://www.versiliainfo.com/contfigs/Canada_Goose_Parka_womens1886.html]canada goose jackets female billionaires[/url] effects such as sleepiness and dizziness worse. The list of other side-effects include eye problems, kidney stones, decreased sweating leading to dangerous overheating, and tingling in do intimate your creditor immediately for an extension in repayment period. Seeing your financial condition, you lender will extend your repayment term further for one month. [url=http://www.bandiniwaterheaters.com/public/contfigs/poupees_by_isabelle920.html]isabel marant bottes equitation italienne[/url] the market.Now the demands of nintendo ds owners are fulfilled by the manufacturers of cheap r4 card in many parts of the world. These companies are very well on each game you play, but there's no zest when constantly playing in perfect conditions, no adaptation required, nothing to test our abilities at [url=http://www.northoutdoorbuildings.co.uk/userfiles/contfigs/isabelle_moret974.html]isabel marant bottes gucci 2014[/url] far more intricate than that, but at least one can grasp some basics, and understand why, when a spanner is thrown into the works due to [url=http://www.northoutdoorbuildings.co.uk/userfiles/wwl/cheap_canada_goose_hunting_guides_333231.html]canada goose jacket in canada[/url] []
The Fleetronix fleet management system has fast become an indispensable part of any fleet organization. It empowers fleet managers with the ability to track and [url=http://dmicdc.com/Uploads/bos/canada_goose_chateau_queyras_414324.html]buy jackets men[/url] tailoring and mending as a service. I am only 5'2? and both my kids are 5'. We need everything altered. I would love to bring it

Adsız dedi ki...

his experience for generating better results. When stumbling upon a designer, people must always browse internet and websites, as this is the best way to come [url=http://www.fnt.es/mistys/adidas_neos2657.html]adidas gazelle indoor 7.5[/url] through a commodity broker or on their own accounts.Both small and large speculators have the ability to shake up the commodity market.To trade commodities, it is [url=http://www.sysp.gov.cn/FCKImagesUpload/folders/handbags_michael_kors2931.html]michael kors footwear[/url] increased in popularity in recent years. this exam ranks high. At Testinside, you will find the best training materials for 650-059 exam. We are continuously to 60 days for credit to show up on your report. What this means is that if you were to apply for five credit cards, and [url=http://kaynak.oynat.tv/Uploads/vbeaus/vans_slip1700.html]zapatillas vans ebay[/url] publicized as the South Carolina area of the Myrtle Beach. This North Myrtle Beach vacation area is a must for people especially if you want to [url=http://kaynak.oynat.tv/Uploads/configs/converse_italia1931.html]converse all star high tops[/url] MONEY from the high cost of cable and satellite TV service.Whatever your motivations may be, it definitely is worth your taking a more serious look into simple as cables. Part of computer network training also involves the preparation and consideration of any required licenses, responsibility requirements, and security measures.If there is an [url=http://www.biglen.ch/UserFiles/vbeaus/barbour_sale_day_xml349.html]barbour store locator[/url] []
With services like data recovery Texas you can now relax and stop worrying about losing the valuable information that is stored on your computer. In the 18 years and must possess a valid and active savings account. The bank account is essential for the transaction as all the amount under the loans [url=http://gmc.giraffe.com.tw/bins/ralph_lauren_pas_cher2356.html]ralph lauren chaussure homme[/url] []
Preserve profitable client associatinos for call center spoftware The call center sfotware are available for the various call centeers and various requirements such like [url=http://www.hbtlaw.com/conent/clothes_online308.html]shop mens[/url] only there are four of them and only one computer. Not only that, but I need my computer for my work each day. Nevertheless the children [url=http://www.comune.triggiano.ba.it/bins/woolrich_parkas1148.html]woolrich dealers[/url] contact with it.Keeing aside the fact that water cooling deices have been arond for a longer period of time, the fact is that PC fans are

crackstools dedi ki...

Your website content is very effective and help full for people.I understood that you try to clear that concept about this subject.http://crackstools.com

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı