30 Mayıs 2012 Çarşamba

DUHA SÜRESİ

DUHA SÜRESİ

Kuşluk vaktini, sakinleşen geceyi düşün, gecelerin yerini gündüze bırakmasını, karanlığın, küfrün, azgınlığın sona ermesini, Kuranın yeryüzüne hakim olmasını düşün.

Rabbin, seni bırakmadı ve sana darılmadı. Karanlık ve zulmet ne kadar uzun ve acımasız olursa olsun bir gün elbet güneş doğacak ve insanlık vahiyle başlayan suretçe Kuran aydınlığına ulaşacaktır. Bunun için, Kurandan ayrılmadığın ve Kurana sımsıkı sarıldığın sürece, Rabbin sana yardım edecek ve zafere ulaşacaksın. Kuran yaşama geçirildikçe karanlıklar dağılacak, nur yerini alacaktır. Sen çalıştığın çabaladığın, davandan ayrılmadığın takdirde Rabbin yardımı, desteği, Kuranın yol göstericiliği de seni bırakmayacaktır. Kuranın rehberliğini terk edenleri Kuranda terk etmektedir.

Senin sonun, ilkinden iyi olacaktır. Rabbin, sana verecek ve sen râzı olacaksın. Her dava  zorluklarla başlar. Her değişim sancılarla gerçekleşir. Ancak, davanı, çalışmanı, gayretini bırakmadığın zaman sonun ilkinden muhakkak iyi olmaktadır. Dünya insanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. Kuranı gereğince ikra yapıp, ilkeleri içselleştirilirse ve tabanlaştırılırsa yeryüzünde cennet vari bir yaşam gerçekleşir. Asr süresi de bu programın kilometre taşlarını anlatır. Davasına sımsıkı bağlı olanların sonunun zafer olduğunun müjdesini verir.
O, seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni şaşırmış bulup yola iletmedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Mevcut sistemler, düzenler, karşısında güçsüz, yetim, yalnız, çaresiz, şaşkın iken Kurana bağlılığı, davasına düşkünlüğü sonucunda Kuran rehberlik yaparak Rabbinin yardımıyla yetimlikten/güçsüzlükten, yalnızlıktan, çaresizlikten şaşkınlıktan kurtarıp zafere, mutluluğa ulaştırmaktadır.
Öyleyse sakın yetimi ezme. Dilenciyi azarlama. Ve Rabbinin nimetini anlat. Toplumdaki yetimi, güçsüzü, çaresizi, güç karşısında zayıf olanı ezme, durumunu kötüleştirme, adaletten haktan Kurandan ayrılma. İsteyeni, talep edeni, ihtiyacı olanı, derdi bulunanı, soranı, soruşturanı, araştıranı, öğrenmek isteyeni, geri çevirme, görmezlikten gelme, sorumsuz davranma. Kurandan bihaber olana karşı duyarsız olma. Kuranı yaşama geçir, anlat, paylaş, hâkim kıl, ihdas et. Rabbinin tüm nimetlerini sana ikram edildiği gibi sen de ikram et, paylaş, paylaştır, yaygınlaştır.
DUHA SÜRESİ ÇLIŞMA NOTLARI
 rtfSelectedTabRef*11*11*11*093.011*Duha 1-11**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*11*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*93.1*

(٩٣-١)
93.1*************وَالضُّحٰى
93.1 - Ved duhâ.
S Ateş - Kuşluk vaktine andolsun,
·         DaHave: لضُّحٰىSıcaklık, aydınlık, güneşlenmek, güneşte yanmak, rtfSndPly*91.2* kuşluk vakti.


 rtfSndPly*93.2*
(٩٣-٢)
93.2*************وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى
93.2 - Vel leyli izâ secâ.
S Ateş - Sâkinleşen geceye andolsun ki,
·         Siceve: سَجٰى Sakin durgun olma, sükunet.
 rtfSndPly*93.3*
(٩٣-٣)
93.3*************مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى
93.3 - Mâ veddeake rabbuke ve mâ galâ.
S Ateş - Rabbin, seni bırakmadı ve sana darılmadı.
YB- 1-2-3 Gece ne kadar uzun olsa da ardından elbet aydınlık gelecektir. O yüzden merak etme çabaların elbet sonuç verecek. Rabbin seni bırakmadı sana darılmadı da.
·         Vedea: وَدَّعَكَ Terk etme, bırakma, veda, ayrılma, uğurlama, savuşturma, yüzüstü bırakma, emanet etme, emanet yeri, emanet, erkek sulbü,
·         Kaleve: قَلٰى Çok darılmak, şiddetli buğzetmek,
Ayetin lâfzî/sözel anlamı “Rabbin sana darılmadı ve seni bırakmadı da” şeklindedir. Ne var ki, bu ifade tarzı Kur’ân’da bir olayın, bir durumun ileride gerçekleşeceğinin kesin olduğunu vurgulamak için kullanılmaktadır. Leheb sûresinin ilk âyetinde olduğu gibi, Kur’ân’da yüzlerce örneği bulunan bu ifade tekniği dikkate alındığında, âyet “Rabbin sana darılmayacak ve seni bırakmayacak da” anlamına gelir. Bu âyetle peygamberimize yalnız bırakılmayacağı ve vahiylerin devam edeceği yönünde güvence verilmiştirHY.
 rtfSndPly*93.4*
(٩٣-٤)
93.4*************وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولٰى
93.4 - Ve lel âhıratu hayrul leke minel ûlâ.
S Ateş - Senin sonun, ilkinden iyi olacaktır.
YB- Uygulayacağın programın ilk kısmı zor ve çok zaman isteyebilir ama sonrası ilkinden çok daha iyi olacaktır.
 rtfSndPly*93.5*
(٩٣-٥)
93.5*************وَلَسَوْفَ يُعْط
ٖيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى
93.5 - Ve lesevfe yuğtîke rabbuke feterdâ.
S Ateş - Rabbin, sana verecek ve sen râzı olacaksın.
YB-Kısa sürede seni sevindirecek sonuçlara ulaşacaksın
·         ATıve: يُعْطٖيكَ Lütuf, bağış, ihsan, vermek, ileri atılmak, cüret gösterme,
·         RaDave: فَتَرْضٰى Sevmek, razı olma, hoşnut olma, tercih etme, kanaat getirme,
 rtfSndPly*93.6*
(٩٣-٦)
93.6*************اَلَمْ يَجِدْكَ يَت
ٖيمًا فَاٰوٰى
93.6 - Elem yecidke yetîmen feâvâ.
S Ateş - O, seni yetim bulup barındırmadı mı?
YB- Ey resul dön de kendi yaşamına bir bak sen yapayalnız iken sana barınak sağlamadı mı
·         Vecede: Bulmak, rastlamak, bilmek, hissetmek, güç, kudret, takat,
·         Eveye: Sığınmak, barınmak, iltica etmek, yanına alma, barındırma, sığınak,
 rtfSndPly*93.7*
 rtfSndPly*93.7*
(٩٣-٧)
93.7*************وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى
93.7 - Ve vecedeke dâllen fehedâ.
S Ateş - Seni şaşırmış bulup yola iletmedi mi?
YB- Sen ne yapacağını bilmezken sana kılavuzluk etmedi mi?
·         Dalale: Kaybolma, zayi, yanılma, unutma, sapma, sapıtma, hayrette kalma, doğruyu bulamama, boşa gitme, dalalet
·         Hedeye: Hidayet, tarif etme, yol gösterme, irşad etme, iletme, götürme, gösterme, açığa çıkarma, ayırmama, sevk etme, muvaffak etme, kazandırma, güzelce anlatma, doğru yola iletme, tanıma, bulma, hak din, kurbanlık hayvanlar, hediye.
Âyette geçen “dâllen” sözcüğü peygamberimiz için kullanıldığından, birçok meal ve tefsirde yumuşatılmış anlamlarla yer almış, buna bağlı olarak da peygamberimizin gece evine giderken yolunu kaybettiği veya buna benzer anlamlar verildiği tam 22 adet zorlama yorum ortaya çıkmıştır.
Oysa “dalâlet” sözcüğünün âyette zıt anlamlı “هداي - hidâyet” sözcüğü ile birlikte kullanıldığı gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenledir ki, “dalâlet” sözcüğünün anlamının yumuşatılması âyetin ruhuna aykırı olur. Çünkü Fâtiha ve Leyl sûrelerinde de değinildiği gibi, “hidâyet” sözcüğü “Allah yolunu göstermek” demektir. Evin yolunu ya da köyün yolunu göstermek anlamına gelmez ve bu anlamda kullanılamaz. Dolayısıyla âyetteki “dalâlet” sözcüğü tam olarak “hidâyet dışında olmak, Allah yolunun dışında olmak” anlamına gelir.
“Dâllen” sözcüğünün gerçek anlamını peygamberimize yakıştıramayanlar bu sözcüğü zoraki yorumlarla asıl anlamının dışında kullanmışlardır. Sözcüğün asıl anlamının ne olduğu, Necm sûresinin 2. âyetinde geçen “arkadaşınız sapmadı ve azmadı” ifadesinden de anlaşılmaktadır. Peygamberimizin vahiy aldığı dönemdeki halinin belirtildiği bu âyette onun hidâyet üzere bulunduğu, Allah yolunun dışına çıkmadığı belirtilmektedir.
Konumuz olan Duhâ sûresi 7. âyette ise peygamberimizin de herkes gibi bir insan olduğuna, onun da kusur işleyebileceğine işaret vardır. Konuyla ilgili olarak aşağıdaki âyetler de tetkik edilmelidir:
Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun… Şûra 52
Bundan önce
sen gafillerden idin       Yusuf 3
Eğer sen şirk koşarsan amelin boşa gider Zümer 65
Kendi günahın için istiğfar et         47Muhammed 19
Eğer saparsam, kendi aleyhime saparım… Sebe 50
Balığın arkadaşı
(Yunus) gibi olma    68Kalem 48
Özetle bu âyette, Mekke’de Mekkeliler gibi yaşamakta olan Muhammed (as)’e Allah’ın hidâyeti ile İslâm’ın yolunun gösterildiği ve bu dünyada nimetlerin en büyüğü ile nimetlendirildiği anlatılmaktadır.HY.
 rtfSndPly*93.8*
(٩٣-٨)
93.8*************وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى
93.8 - Ve vecedeke âilen feağnâ.
S Ateş - Seni fakir bulup zengin etmedi mi?
YB- Sen muhtaç iken seni başkalarına ihtiyaç duymaz duruma getirmedi mi?
·         Vecede: Bulmak, rastlamak, bilmek, hissetmek, güç, kudret, takat,
·         Ayele: Yoksulluk, fakirlik, fakir
·         Ganeye: Var olmak, kalıcı olmak, kafi olma, müstağni kılma, zengin kılma, oyalamak,  muhtaç olmama, Gani,
 rtfSndPly*93.9*
(٩٣-٩)
93.9*************فَاَمَّا الْيَت
ٖيمَ فَلَا تَقْهَرْ
93.9 - Feemmel yetîme felâ tagher.
S Ateş - Öyleyse sakın öksüzü ezme,
YB- Kendi yaşamında ne kadar çok zorlukları geride bıraktığına bakınca uygulayacağın programında ne kadar sabırlı ve kararlı olman gerektiğini görürüsün. Öyleyse;
Yalnız ve çaresiz kalan her kimseye herkes iyi davranmalıdır.
·         KaheRa: Yenmek, ezmek, kırmak, incitmek, sulta, dikta. Kahr”, bir şeyi normal konumundan daha kötü bir duruma sokmaktır. Bir insanı olması gereken konumdan daha aşağı bir duruma getirmek, o insanı kahretmektir. Kahr, “ikram”ın, yani üstün kılmanın, saygın hâle getirmenin zıddıdır. Örnek olarak Araplar etin tencerede börtmesine, pörsümesine قهر - kahr” derler.HY.

 rtfSndPly*93.10*
(٩٣-١٠)
93.10*************وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
93.10 - Ve emmes sâile felâ tenher.
S Ateş - Dilenciyi azarlama.
YB- Muhtaç durumda olanlar onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olanlar tarafından hor görülüp küçümsenmemeli
·         Nehera:Irmak, gün, ışık, aydınlık, bolluk, rahatlık, azarlama,
·         Siele      :Sual, istek, dilemek, sormak, hesaba çekmek, yemin vermek, hal hatır sorma, soruşturmak.

 rtfSndPly*93.11*
(٩٣-١١)
93.11*************وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
93.11 - Ve emmâ biniğmeti rabbike fehaddis.
S Ateş - Ve Rabbinin ni'metini anlat.
YB-Toplumda gereken değişikliği yapmak için Rabbinin nimetlerinin sadece belli grupların kontrolünde olamaması gerektiğini ve her herkese açık olması gerektiğini anlat anlat anlat.
·         Neame: Nimet, rahat yaşama, bolluk, evet cevabı, büyük baş hayvan,
·         HadeSi : Hadis, icat, ihdas, yapma, yeni, haber, ilan, bahsetme, anlatılan, söz,

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ

 rtfSelectedTabRef*11*11*11*093.011*Duha 1-11**1*90*tumSure*rtfSelectedTabRef
 rtfBulunanSayi*11*rtfBulunanSayi
 rtfSndPly*93.1*

(٩٣-١)
93.1*************
وَالضُّحٰى

93.1 - Ved duhâ.

93.1 - Kuşluk vaktine andolsun,

 rtfSndPly*93.2*
(٩٣-٢)
93.2*************
وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى

93.2 - Vel leyli izâ secâ.

93.2 - Sâkinleşen geceye andolsun ki,

 rtfSndPly*93.3*
(٩٣-٣)
93.3*************
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى

93.3 - Mâ veddeake rabbuke ve mâ galâ.

93.3 - Rabbin, seni bırakmadı ve sana darılmadı.

 rtfSndPly*93.4*
(٩٣-٤)
93.4*************
وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولٰى

93.4 - Ve lel âhıratu hayrul leke minel ûlâ.

93.4 - Senin sonun, ilkinden iyi olacaktır.

 rtfSndPly*93.5*
(٩٣-٥)
93.5*************
وَلَسَوْفَ يُعْطٖيكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

93.5 - Ve lesevfe yuğtîke rabbuke feterdâ.

93.5 - Rabbin, sana verecek ve sen râzı olacaksın.

 rtfSndPly*93.6*
(٩٣-٦)
93.6*************
اَلَمْ يَجِدْكَ يَتٖيمًا فَاٰوٰى

93.6 - Elem yecidke yetîmen feâvâ.

93.6 - O, seni yetim bulup barındırmadı mı?

 rtfSndPly*93.7*
(٩٣-٧)
93.7*************
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى

93.7 - Ve vecedeke dâllen fehedâ.

93.7 - Seni şaşırmış bulup yola iletmedi mi?

 rtfSndPly*93.8*
(٩٣-٨)
93.8*************
وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاَغْنٰى

93.8 - Ve vecedeke âilen feağnâ.

93.8 - Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

 rtfSndPly*93.9*
(٩٣-٩)
93.9*************
فَاَمَّا الْيَتٖيمَ فَلَا تَقْهَرْ

93.9 - Feemmel yetîme felâ tagher.

93.9 - Öyleyse sakın öksüzü ezme,

 rtfSndPly*93.10*
(٩٣-١٠)
93.10*************
وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

93.10 - Ve emmes sâile felâ tenher.

93.10 - Dilenciyi azarlama.

 rtfSndPly*93.11*
(٩٣-١١)
93.11*************
وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

93.11 - Ve emmâ biniğmeti rabbike fehaddis.

93.11 - Ve Rabbinin ni'metini anlat.

127 yorum:

adnan dedi ki...

Senin sonun, ilkinden iyi olacaktır. Rabbin, sana verecek ve sen râzı olacaksın. Her dava zorluklarla başlar. Her değişim sancılarla gerçekleşir. Ancak, davanı, çalışmanı, gayretini bırakmadığın zaman sonun ilkinden muhakkak iyi olmaktadır. Dünya insanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur. Kuranı gereğince ikra yapıp, ilkeleri içselleştirilirse ve tabanlaştırılırsa yeryüzünde cennet vari bir yaşam gerçekleşir. Asr süresi de bu programın kilometre taşlarını anlatır. Davasına sımsıkı bağlı olanların sonunun zafer olduğunun müjdesini verir.

sunnetullah da bu dur demekki.
rabbimiz sımsıkı sarılana kuranı rehber yapana cenneti yaşatıyor.
Resulullaha da böyle yaptığı için sonu ilkinden iyi oldu.
hali kötü olanlar.
dünya kötü diyenler.
insanlık kötü zaman kötü diye hayıflananlar.
ne duruyoruz.
hayatımızı kuranlaştıralım, bu yolda yürüme niyeti ve kıvılcımı taşıyalım yarınlar daha iyi olacaktır.

adalet dedi ki...

Rabbin, seni bırakmadı ve sana darılmadı. Karanlık ve zulmet ne kadar uzun ve acımasız olursa olsun bir gün elbet güneş doğacak ve insanlık vahiyle başlayan suretçe Kuran aydınlığına ulaşacaktır. Bunun için, Kurandan ayrılmadığın ve Kurana sımsıkı sarıldığın sürece, Rabbin sana yardım edecek ve zafere ulaşacaksın. Kuran yaşama geçirildikçe karanlıklar dağılacak, nur yerini alacaktır. Sen çalıştığın çabaladığın, davandan ayrılmadığın takdirde Rabbin yardımı, desteği, Kuranın yol göstericiliği de seni bırakmayacaktır. Kuranın rehberliğini terk edenleri Kuranda terk etmektedir.

bu ayetin bana en anlamlı gelen yorumuyla burda karşılaştım.
sen kuranı terk etmedikçe rabbimiz de bize yardımı özel olarak devam etmektedir.

kurana sarılan rabbi
ne sarılmış olur.

kemal dedi ki...

biz kuranı mezarlık kitabı yapmışız.

sen diyorsun ki hayat kitabı yap.

zor dostum.
bunca alışkanlığı kırmak.

aslında kuran rabbimizle bağımız, hayat damarımız gibi algılıyorum.
kurana dayanmak rabbe dayanmak.
sagol.

ayhan dedi ki...

yetime verdiğiniz anlam derinliği için kutlarım.

Toplumdaki yetimi, güçsüzü, çaresizi, güç karşısında zayıf olanı ezme, durumunu kötüleştirme, adaletten haktan Kurandan ayrılma.

güçsüze karşı adaletli olabilmek vermelerin en yücesi, en zoru.

ayhan dedi ki...

yetime verdiğiniz anlam derinliği için kutlarım.

Toplumdaki yetimi, güçsüzü, çaresizi, güç karşısında zayıf olanı ezme, durumunu kötüleştirme, adaletten haktan Kurandan ayrılma.

güçsüze karşı adaletli olabilmek vermelerin en yücesi, en zoru.

vatan dedi ki...

uzun zaman oldu.
siteye girdiğimde şaşırdım.
çok süre eklenmiş.
bu süreden başladım.
vuruldum.
Kuranın çağlar aşan anlamı bu.
peygambere söylenmiyor yalnızca.
herkeze söylüyor.
ne güzel açıklamışsınız.
kurana sarıldığın ölçüde Rabbimiz bizi bırakmaz.

kader dedi ki...

başka yerlerde sitelerde isme ve sürelere rastladım.
siteye girdim.

cidden muhteşem açıklamalar var.
kuran hayatın özü ruhudur.

kuranla yoğrul.
cennettesin.

ebru dedi ki...

insana rabbin ver dedikten sonra kim ona engel olurki.
olsa olsa şeytan.

Kuranı ikra yapmayanlar.
asr yapmayanlar
AEO

hazan dedi ki...

aydınlık
cennet bu kadar kolay olurmu.

kuranla olursan olur.
kurana sarılmanın şiddeti
cennete ulaşmanın özlemişni anlatır.
bu sürede kuranla yaşamı birleştrmeyi vurgular.

vaveyla dedi ki...

sureleri okudukça, ikra yaptıkça
Kurandan bi haber yaşadığımı daha iyi anlıyorum.
her suredeki yorumunuz bu gerçek karşısında her seferinde şok olmamı ve dirilmemi saglarken
dualarımda yer alıyorsunuz.
iyiki sitenizle bulıuşmuşum.
vesileye de dua ediyorum.

vesair dedi ki...

davada yalnız kalanlara
tam bir ilaç
Kuran
duha suresi.

Sen davanı kuranı terk etmezsen rabbin seni terk etmez. burada Kuran terk etmez olaraka yorumlamak bana çok anlamlı geldi.

şems dedi ki...

sonun ilkinden iyi olması
her olayda yaşanır.
başlarken zorkuklar sıkıntılar,

sen sabreder çabalarsan sonunda zafer ve başarı gelmekte.
sure ne güzel anlatır.

ural dedi ki...

şaşırmış bulup yola iletmek.
sadece peygamberle sınırlı olamaz.
herkez için geçerli.
kurana baglılıkla ölçütlemek harika.

tamtam dedi ki...

buradaki fakirlik zenginlik maddi mi.
yoksa...

gezegen dedi ki...

gezinmek güzel.
tamtam tam sorun beni hedflemiş.

fakirlik maddi manevidir.
peygamberlikten önce fakirmiydi madden. hatice kervanlar vs.

fakirlik düşünsel, amaçsal fikirseldir de.

nazlı dedi ki...

zenginliği hep maddi anlamıyor muyuız.
manevi zxenginliği tuttum.
kuran rehberliği manevi zenginliği de kuşatır.

dalyan dedi ki...

ne oyle,
ben de beğenmedim.

aristo dedi ki...

kuranı anlayanlarla karşılaşmak ve selamlaşmak çok güzel.
Allah yardımcısıdır kuranla donananların.
Kuran bizde varmı.
biz kuranla mı yaşaıyoruz.
kuranın neresindeyiz.
kuran bizim neremizde.
hayat sürenler.düşünün.
ölülere sözüm yok.

eflatun dedi ki...

Bu kitap ölüler için gelmedi.
dirileri uyarmak için geldi.

bu kitap ahireti ölüm ötesini düzenlemek için değil
hayatı,dünyayı, insanı, düzenlemek için geldi.

kitaba böyle bakmalı ve ibret almalı.

Adsız dedi ki...

hi dee hi aaldemira.blogspot.com owner discovered your site via Google but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have discovered website which offer to dramatically increase traffic to your website http://bestwebtrafficservice.com they claim they managed to get close to 1000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my website. Hope this helps :) They offer most cost effective services to increase website traffic Take care. Mike

KUL dedi ki...

Karanlığı, sonra aydınlığın gelişini düşün.
İçine düşülen karanlığın sebebi de Rabbi terk etmek, ondan gelen vahye uygun yaşamamaktır.
Şayet Rabbini terk etmez, Rabbinden razı olur, Vahyi bırakmazsan, o zaman senin sonun ilkinden iyi olacaktır. Rabbin verecek ve sen hoşnut olacaksın. Aynen, daha önce seni yetim, güçsüz bulup barındırdığı, şaşırmış bulup yola ilettiği, fakir bulup zengin ettiği gibi, her konuda destekleyecektir.
Öyleyse sakın karanlığa neden olan, yetimi, güçsüzü, çaresizi, güç karşısında zayıf olanı ezme, durumunu kötüleştirme, adaletten haktan Kurandan ayrılma. İsteyeni azarlama, talep edeni, ihtiyacı olanı, derdi bulunanı, soranı, soruşturanı, araştıranı, öğrenmek isteyeni, geri çevirme, görmezlikten gelme, sorumsuz davranma. Ve Rabbinin nimetini anlat.Kuranı yaşama geçir, anlat, paylaş, hâkim kıl, ihdas et. Rabbinin tüm nimetlerini sana ikram edildiği gibi sen de ikram et, paylaş, paylaştır, yaygınlaştır.

HASAN ALİ YAŞAR dedi ki...

ŞU SÖZ YETER.

Önce sizi görmezden gelirler, sonra size gülerler, sonra sizinle mücadele ederler, sonra siz kazanırsınız.”

YETERKİ DEVAM EDİN.

İBO dedi ki...

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
93.10 - Ve emmes sâile felâ tenher.
S Ateş - Dilenciyi azarlama.
YB- Muhtaç durumda olanlar onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olanlar tarafından hor görülüp küçümsenmemeli
· Nehera:Irmak, gün, ışık, aydınlık, bolluk, rahatlık, azarlama,
· Siele :Sual, istek, dilemek, sormak, hesaba çekmek, yemin vermek, hal hatır sorma, soruşturmak.

YANİ BU AYETİ YALNIŞ MI ANLAMIŞIM.
DİLENCİYE VERİP DURUYORUZ.
BENİM DE GÜNAHIM VAR BU İŞTE

İHSAN dedi ki...

Öyleyse sakın yetimi ezme. Dilenciyi azarlama. Ve Rabbinin nimetini anlat. Toplumdaki yetimi, güçsüzü, çaresizi, güç karşısında zayıf olanı ezme, durumunu kötüleştirme, adaletten haktan Kurandan ayrılma. İsteyeni, talep edeni, ihtiyacı olanı, derdi bulunanı, soranı, soruşturanı, araştıranı, öğrenmek isteyeni, geri çevirme, görmezlikten gelme, sorumsuz davranma. Kurandan bihaber olana karşı duyarsız olma. Kuranı yaşama geçir, anlat, paylaş, hâkim kıl, ihdas et. Rabbinin tüm nimetlerini sana ikram edildiği gibi sen de ikram et, paylaş, paylaştır, yaygınlaştır.
DİLENCİYLE MESLEĞİ DİLENCİ OLANLA HİÇ İLĞİSİ YOK MUŞ
HAYRET HAYRTE.
HELAL OLSUN.
aeo

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

Hello just wаnted tο give yοu a brіef heaԁs up аnԁ let you κnow a fеw οf thе
pictures агen't loading correctly. I'm nоt sure why but I thinκ its a linkіng issue.
Ι've tried it in two different browsers and both show the same outcome.

My website: İhlas Suresi Dinle

Adsız dedi ki...

Hey There. I found your weblog the usage of msn. This is a very smartly written article.
I will be sure to bookmark it and come back to read extra
of your useful info. Thank you for the post. I will definitely return.


Also visit my website :: Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Thanks , I've recently been searching for information about this
topic for a while and yours is the best I have
discovered till now. But, what concerning the bottom line?
Are you sure about the supply?

Feel free to visit my homepage Watch The Wolf of Wall Street online free

Adsız dedi ki...

Having read this I thought it was extremely informative.
I appreciate you taking the time and energy to put this content together.
I once again find myself personally spending way
too much time both reading and leaving comments.
But so what, it was still worth it!

my website ... ice age village cheats - youtube.com,

Adsız dedi ki...

Valuable info. Lucky me I discovered your website by accident, and
I'm shocked why this coincidence didn't happened in advance!
I bookmarked it.

Look at my weblog: http://wiki.kspu.karelia.ru/index.php?title=Tips_On_Selecting_A_Automobile_Audio_System2694009

Adsız dedi ki...

Hi there, I log on to your blogs like every week. Your writing style is awesome,
keep up the good work!

Feel free to surf to my weblog - Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

What's up i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when
i read this article i thought i could also create
comment due to this brilliant article.

My blog post :: Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

Magnificent web site. Plenty of useful information here.
I am sending it to several friends ans also sharing in delicious.
And certainly, thank you on your sweat!

Also visit my page ... Mutants Genetic Gladiators hack

Adsız dedi ki...

Hello! Do you know if they make any plugins to assist with
SEO? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not
seeing very good results. If you know of any
please share. Thanks!

Feel free to visit my web site: Contracts Was Hacks

Adsız dedi ki...

You have made some really good points there. I checked on the internet for more info about the issue and found
most people will go along with your views on this website.


Here is my web page ... Green Coffee Fat Burn review; makeupspiele.org,

Adsız dedi ki...

Hej , hela tiden jag brukade kolla webbplats inlägg här under de tidiga timmarna i
dagsljus , på grund av att jag gillar att lära sig mer och mer .


my page - naked roulette

Adsız dedi ki...

fantastic publish, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector
don't understand this. You must proceed your writing.
I am sure, you have a huge readers' base already!


Here is my weblog - flight simulator

Adsız dedi ki...

Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit
and sources back to your webpage? My website is in the very same area of interest as yours and my users would certainly benefit from some of the
information you present here. Please let me know
if this okay with you. Regards!

Here is my page Dark Souls 2 Télécharger

Adsız dedi ki...

Remarkable things here. I am very glad to see your article.
Thank you so much and I'm looking ahead to contact you.
Will you kindly drop me a mail?

My blog post; music marketing mike king

Adsız dedi ki...

This piece of writing is genuinely a good one it helps new web users, who
are wishing for blogging.

Look at my site: Nike Air Max 2009

Adsız dedi ki...

There is certainly a lot to learn about this subject.
I like all the points you have made.

Here is my web-site ... capsiplex apotheke []

Adsız dedi ki...

It's an remarkable article in favor of all the internet users;
they will obtain advantage from it I am sure.

Feel free to visit my web page: tanki online hack

Adsız dedi ki...

Hi, i think that i noticed you visited my site thus i got here
to go back the desire?.I am attempting to in finding things to improve my
web site!I assume its adequate to make use of a few of your concepts!!


Here is my page :: vermont seo

Adsız dedi ki...

I am sure this post has touched all the internet viewers, its really really good article on building up new website.My website ... angry birds epic hacks tool

Adsız dedi ki...

Most importantly, SHPE has allowed me to build a network
of professionals with similar backgrounds from all over the
US. The housing near the University of Central Florida is available at
affordable prices. By 2007, nearly a billion people around the world were thought to participate in various Earth Day
activities at colleges, universities, schools, libraries, museums, and parks.


Look at my web page: arbor gardens

Adsız dedi ki...

Excellent post! We are linking to this great article on
our site. Keep up the good writing.

Go to my site ... website

Adsız dedi ki...

Keep on writing, great job!

Feel free to visit my web site: best web hosting for
grants for small business in indiana ()

Adsız dedi ki...

Ηello to аll, ɦow is the ѡhole thinց, I thіnk eνery one is gettiոg moге from this web site, and youг
views are fastidious fοr nnew people.

Check out mʏ web ƿage ... weight loss tablets

Adsız dedi ki...

Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I'll make sure to bookmark it and return to read more of your useful
info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

My website: battlefield 4 cheats Pc single Player

Adsız dedi ki...

I blog often аnd I really thank үou for your information.

The аrtice has гeally peakeɗ my intereѕt. I will book mak
your website and keeгp checkіng for new information about once a week.
I subscribed to yoսr Feed as well.

Αlso visit my webpage - low profile box spring

Adsız dedi ki...

Currently it ɑppeɑrs like Movable Type is the best blogging platform out thre right now.
(from whɑt I've read) Is that what you are using on your blog?


Also visit my web pagе: full mattress

Adsız dedi ki...

Hello, just wanted to tell you, I enjoyed this article. It was
practical. Keep on posting!

My blog - music marketing press promotion distribution and retail reviews

Adsız dedi ki...

Wow! Finally I got a website from where I be capable of actually obtain useful information concerning my study
and knowledge.

Have a look at my web-site :: best fat burner reviews

Adsız dedi ki...

What's up to all, as I am really keen of reading this website's post to
be updated on a regular basis. It consists of nice information.


Feel free to surf to my weblog ... what are the best fat burning pills

Adsız dedi ki...

Thanks , I've just been searching for information approximately
this subject for ages and yours is the greatest I've discovered so far.

But, what about the bottom line? Are you
sure about the source?

Stop by my blog :: http://unlockiphone5seefraction.cpd-ce.com

Adsız dedi ki...

What's up mates, its enormous piece of writing regarding educationand completely defined, keep it up all the
time.

Also visit my site sex video games

Adsız dedi ki...

I love it when individuals come together and share
opinions. Great website, continue the good work!

Also visit my bloghere web page - ,

Adsız dedi ki...

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you
are not already ;) Cheers!

Here is my blog ... how to download videos from youtube ()

Adsız dedi ki...

Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!


my webpage

Adsız dedi ki...

Yes! Finally someone writes about .

Here is my web-site

Adsız dedi ki...

Hello there, just became aware of your blog through Google, and
found that it's truly informative. I am going to watch out for brussels.
I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing.
Cheers!

Also visit my webpage ... yahoo hack download

Adsız dedi ki...

You need to take part in a contest for one of the greatest
websites on the net. I am going to recommend this website!


My weblog yahoo hacker ()

Adsız dedi ki...

Hello there! This post could not be written any better!

Reading through this post reminds me of my previous room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this page to him.
Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!


Have a look at my weblogon homepage

Adsız dedi ki...

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up
plus the rest of the website is very good.

Look into my web-site

Adsız dedi ki...

I blog often and I truly thank you for your information.
The article has really peaked my interest. I'm going to take a note of your blog and keep checking for new details about once a week.
I opted in for your RSS feed too.

Here is my site

Adsız dedi ki...

Hey! This post couldn't be written any better!
Reading through this post reminds me of my old room mate!
He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.
Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!Feel free to visit my site: ghd australia

Adsız dedi ki...

Saved as a favorite, I really like your blog!

My site ... cheap holidays all inclusive

Adsız dedi ki...

hi!,I really like your writing so a lot!
percentage we keep up a correspondence more approximately your article on
AOL? I require a specialist on this space to resolve my problem.
Maybe that's you! Looking ahead to look you.

Also visit my homepage - hack angry birds epic

Adsız dedi ki...

It is rare for the rebound relationship to last greater than two months.
Usually this can be achieved by artificial or man-made
natural filter systems. That is born to what
sort of insulating material expands through the
production process to tightly fill the cavity between the two steel panels
mainly because it bonds for the skins with the door.

Take a look at my web-site casino en ligne français

Adsız dedi ki...

They are experts educated to heal ingrown toenails with the least discomfort.
Getting started is a lot easier than you think it's.
(Well, she's known because "slightly chubby girl" usually.


Feel free to visit my blog post ... machines a sous ()

Adsız dedi ki...

constantly i used to read smaller articles or reviews that also clear
their motive, and that is also happening with this article which I am reading here.


Here is my weblog traduzione italiano polacco gratis

Adsız dedi ki...

It's nearly impossible to find educated people in this particular topic,
however, you sound like you know what you're talking about!
Thanks

Look at my website ... does garcinia cambogia extract work (http://growtallerimmediate.com/)

Adsız dedi ki...

This article is in fact a good one it helps new web people, who are
wishing in favor of blogging.

Review my web blog - where to buy pure garcinia cambogia; pligg247.com,

Adsız dedi ki...

This is a topic that's close to my heart...
Thank you! Where are your contact details though?


My webpage :: dr oz garcinia cambogia

Adsız dedi ki...

Thanks for every other fantastic post. The place else could anybody get
that kind of info in such a perfect approach of writing?
I've a presentation next week, and I am at the search for such info.


my webpage: regardez ici

Adsız dedi ki...

This is my first time go to see at here and i am really happy to read all at single place.Have a look at my page - best web hosting reseller packages

Adsız dedi ki...

Do not be too careful or impulsive this week. These are the unfavorable energies
unintentionally passed on to you: other people's concerns, complaints, or illnesses.
It is frequently known as ESP or Extra Sensory Notion.


Also visit my blog post: Is AskNow Legit?

Adsız dedi ki...

I'm really inspired with your writing abilities and also with the format on your weblog.

Is that this a paid subject or did you customize it your self?
Either way keep up the nice quality writing, it is uncommon to see a great blog like this one
these days..

Here is my web site videostripe affiliate

Adsız dedi ki...

Excellent site. Lots of helpful information here. I am sending it to a few friends ans also
sharing in delicious. And obviously, thank you on your
sweat!

Also visit my weblog :: video on demand shaw.ca

Adsız dedi ki...

Hi! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoringg a blog post oor vice-versa?
My blog goes over a lot of the same topics as yours
and I believe we could greatly benefit from each other.
If you happen to bbe interested feel freee to shoot me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Superb blog byy thhe way!


Feell free to surf to my web page older woman dating

Adsız dedi ki...

Hi Dear, are you actually visiting this web page
daily, if so then you will definitely get pleasant know-how.


Here is my web sitehere Clash Of clans glitch

Adsız dedi ki...

At this moment I am going away to do my breakfast, later than having my breakfast coming over
again to read other news.

Check out my web blog; films on demand

Adsız dedi ki...

You can definitely see your expertise within the article you write.
The sector hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to
mention how they believe. All the time go after your
heart.

Feel free to surf to my website ... online music marketing companies

Adsız dedi ki...

[url=http://www.centervita.com/coen-レザーレースアップシューズ-jp-2086.html]coen レザーレースアップシューズ フラット 人気[/url]
[url=http://www.centervita.com/smir-nasli-cut-work-shoes-jp-1031.html]SMIR NASLI Cut Work Shoes サンダル ミュール おしゃれ[/url]
[url=http://www.centervita.com/e-hyphen-world-gallery-サイドゴアショートブーツ-jp-1996.html]E hyphen world gallery サイドゴアショートブーツ ショートブーツ ブーティ 人気[/url]
[url=http://www.centervita.com/lds-bzファーLブーツ-jp-1662.html]LDS BzファーLブーツ ロングブーツ 人気[/url]
[url=http://www.centervita.com/diu-diu-リボン付きローファー-jp-559.html]DIU DIU リボン付きローファー フラット おしゃれ[/url]
[url=http://www.centervita.com/adidas-adidas-honey-hi-w-jp-2882.html]adidas adidas HONEY HI W スニーカー 通販[/url]
[url=http://www.centervita.com/jelly-beans-リボンローファー-jp-2978.html]JELLY BEANS リボンローファー パンプス 通販[/url]
[url=http://www.centervita.com/nano-universe-iverse-pablo-gilabert-barcelonaベルベット-jp-2444.html]nano universe iverse PABLO GILABERT BARCELONA ベルベットパンプス ナノユニバース パンプス おしゃれ[/url]
[url=http://www.centervita.com/hunter-hunter-original-short-classic-jp-900.html]HUNTER HUNTER ORIGINAL SHORT CLASSIC レインブーツ おしゃれ[/url]
[url=http://www.centervita.com/atmatg-atmatg-クロコ型プラットフォーム-サンダル-jp-1987.html]atm&atg atm&atg クロコ型プラットフォーム サンダル サンダル ミュール 人気[/url]

[url=http://www.hanjoman.com/honda-リフレキウイングキャップ-epj8n-【ホワイト刺繍-】-jp-11305.html]Honda リフレキウイングキャップ EPJ8N 【ホワイト刺繍 】[/url]
[url=http://www.hanjoman.com/エルフ-メッシュグローブelg4265グリーン-jp-10951.html]エルフ メッシュグローブ/ELG4265(グリーン)[/url]
[url=http://www.hanjoman.com/honda-レザーキーケース-epl9k-【ブラック】-jp-11245.html]Honda レザーキーケース EPL9K 【ブラック】[/url]
[url=http://www.hanjoman.com/リード-street-alice-qp2-スモールロージェットヘルメットフラワー-jp-8413.html]リード Street Alice QP2 スモールロージェットヘルメット/フラワー[/url]
[url=http://www.hanjoman.com/ライズridez-schampa(シャンパ)-tubemultiwear-headwear(マルチヘ-jp-11274.html]ライズ/RIDEZ SCHAMPA(シャンパ) TUBEMULTIWEAR HEADWEAR(マルチヘッドウエア)/TUBE09[/url]
[url=http://www.hanjoman.com/bucoブコ ヘルメット用オプションパーツ ボルトオンバブルシールド with シールドコンバーター-jp-7273.html]BUCO/ブコ ヘルメット用オプションパーツ ボルトオンバブルシールド WITH シールドコンバーター/クロームミラー[/url]
[url=http://www.hanjoman.com/efx-リストバンド・スポーツ/ブラックイエロー-jp-11577.html]EFX リストバンド・スポーツ/ブラック/イエロー[/url]
[url=http://www.hanjoman.com/shoeiショウエイ-ジェットヘルメット-jcruise-corso-ジェイクルーズ-コルソ-ブラッ-jp-7606.html]SHOEI/ショウエイ ジェットヘルメット JCruise CORSO (ジェイクルーズ コルソ) ブラック/ホワイト[/url]
[url=http://www.hanjoman.com/ridezライズ バンチ -neo-spiderネオスパイダージェットヘルメット/レッド-jp-8759.html]RIDEZ/ライズ バンチ  NEO SPIDER(ネオスパイダー)ジェットヘルメット/レッド[/url]
[url=http://www.hanjoman.com/hjc ヘルメットオプションパーツ-チークパッド 15mm Lhjp082-jp-8924.html]HJC ヘルメットオプションパーツ チークパッド 15mm L/HJP082[/url]

[url=http://www.sahisa.net/p-1186-JIMMY-CHOO-ジミーチュウ-長財布-134NIKITA-CST-627-RAS]JIMMY CHOO ジミーチュウ 長財布 134NIKITA CST 627 RASPBERRY[/url]
[url=http://www.sahisa.net/p-192-BOTTEGA-VENETA-ボッテガ?ヴェネタ-バッグ-223377-V0016-20]BOTTEGA VENETA ボッテガ?ヴェネタ バッグ 223377-V0016 2072 ダークブラウン[/url]
[url=http://www.sahisa.net/c-99-ファッション小物]ファッション小物[/url]
[url=http://www.sahisa.net/p-1125-DUVETICA-デュベティカ-レディース-ダウン-ジャケット-ALIA-アリア-NE]DUVETICA デュベティカ レディース ダウン ジャケット ALIA アリア NERO 999 1035R MFG[/url]
[url=http://www.sahisa.net/p-190-PRADA-プラダ-バッグ-2WAYバッグ-BN2603-SAFFIANO-SOFT-C]PRADA プラダ バッグ 2WAYバッグ BN2603 SAFFIANO SOFT CARAMEL[/url]
[url=http://www.sahisa.net/p-1612-SEE-BY-CHLOE-シーバイクロエ-財布-長財布-9P7509-P147-B07]SEE BY CHLOE シーバイクロエ 財布 長財布 9P7509-P147 B07 LUCKY PINK MINA SBC:ミナ SBC[/url]
[url=http://www.sahisa.net/p-1577-GUCCI-グッチ-長財布-307995-FFKPG-8420-ベージュ×アイボリー]GUCCI グッチ 長財布 307995 FFKPG 8420 ベージュ×アイボリー[/url]
[url=http://www.sahisa.net/p-1138-LAVENHAM-ラベンハム-キルティング-コート-(フード付き)-HALSTEAD-]LAVENHAM ラベンハム キルティング コート (フード付き) HALSTEAD (ハルステッド) 選べる3色[/url]
[url=http://www.sahisa.net/p-1275-CHLOE-クロエ-長財布-7EPM02-7E422-13V-BEIGE-SATINE]CHLOE クロエ 長財布 7EPM02-7E422 13V BEIGE SATINE PADDINGTON:パディントン[/url]
[url=http://www.sahisa.net/c-108-ネクタイ]ネクタイ[/url]

Adsız dedi ki...

Your devotion to the issue is excellent. If just other folks could write with
the amount of enthusiasm which you have!

Here is my homepage ... argan oil heals acne scars

Adsız dedi ki...

We'ге a ǥroup of volunteers and opening a neԝ schedme in ouг cօmmunity.
Your website proivided us wirh helpful info to
ѡork on. You havе done a formidable task and our whole neighborhood will be grateful to
yoս.

Heree iiѕ my homepage - Weight Loss Doctors

Adsız dedi ki...

Excellent blog post. I certainly appreciate this website.
Thanks!

Also visit my blog post: xovilichter top10

Adsız dedi ki...

Hola! I've been reading your weblog for a while now and finally got the courage to
go ahead and give you a shout out from New Caney Tx!
Just wanted to say keep up the great job!

Also visit my page: Weekend football tips

Adsız dedi ki...

Great site you have got here.. It's difficult to find quality writing
like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you!
Take care!!

Here is my blog post :: online dating statistics new york times

Adsız dedi ki...

rolex replica outlet
Hi there, I discovered your website by means of Google at the same time as looking for a comparable subject,
your web site came up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just was aware of your blog thru Google, and found that it's really informative.
I'm gonna watch out for brussels. I will appreciate in case you continue this in future.

Numerous other folks might be benefited from your writing.
Cheers!

Adsız dedi ki...

Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and help others like you
helped me.

Feel free to surf to my webpage ... magic spells white magic

Adsız dedi ki...

I could not refrain from commenting. Exceptionally well
written!

Feel free to visit my web-site: xovilichter wettbewerb [wxpcs.net]

Adsız dedi ki...

Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers?
I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost on everything.
Wouyld you suggest starting with a free platform like
Wordpress or go for a paid option? There are so many options out
there that I'm completely overwhelmed .. Any suggestions?

Many thanks!

my webpage :: eternity warriors 2 cheats download

Adsız dedi ki...

What's Taking place i'm neew to this, ӏ stumbled upon thiѕ
I have discovered It positively useful and it has aided mee outt loads.
I am hoping to contribute & aid otherr customers like its helpeԁ me.
Great job.

My web blog: weight loss quitting drinking

Adsız dedi ki...

Hello there, I discovered your site by way of Google at the same
time as looking for a comparable subject, your website got here up,
it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hi there, just became aware of your weblog thru Google, and found that it is really
informative. I am going to be careful for brussels. I will be grateful if you happen to continue this in future.
Many other people shall be benefited out of your writing.
Cheers!

my webpage; affiliate marketing  philippines

Adsız dedi ki...

It is not my first time to go to see this web site (),
i am visiting this web site dailly and obtain good data
from here every day.

Adsız dedi ki...

Users type in their questions into a search box and Wolfram Alpha tries to answer
them. Everybody has told you that the big emphasis is on google.
What is the consumer reason for Bing and how has it been reviewed so far.


Here is my web page ... hanes for women

Adsız dedi ki...

My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the
costs. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type
on various websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
I have heard fantastic things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any help would be greatly appreciated!

Feel free to surf to my webpage ... xovilichter top10

Adsız dedi ki...

s what compels me to go to my computer and write something at 3am
and not stop until 10am. You are able to be surprised how big of a difference there may be among diverse
areas within the planet, and you don't need to be caught inside your unawares.
Reviews of these apps and others abound on the internet and there is a site where you can find user reviews or review apps
yourself to let people know what you think.

my site :: iphone-game-cheats.com

Adsız dedi ki...

But you need to free yourself of as much debt as is possible to be truly financially secure super real
even inside very competitive and demanding field of business administration, women have
proved their successful accomplishments with a great extent.

Adsız dedi ki...

At this time it seems like Movable Type is the best blogging platform out
there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?


my site; White Toms Shoes

Adsız dedi ki...

Hi there! Someone in my Myspace group shared this
website with us so I came to take a look. I'm definitely enjoying
the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!

Excellent blog and terrific design and style.

Look at my webpage - designer engagement rings

Adsız dedi ki...

Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of
hard work due to no backup. Do you have any solutions to prevent hackers?


Visit my web page: banquet hall prices

Adsız dedi ki...

It's amazing to visit this web page and reading the views of all friends on the topic of this article, while I am also
zealous of getting know-how.

Feel free to visit my web blog - Electrical apprenticeship Salary

Adsız dedi ki...

Hi, i think that i saw you visited my website
so i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok
to use a few of your ideas!!

Here is my web blog :: tour croazia

Adsız dedi ki...

Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate
a captcha plugin for my comment form? I'm
using the same blog platform as yours and I'm having
trouble finding one? Thanks a lot!

Here is my webpage :: Book The Best Of The Best Luxury Golf In NC This FALL!

Adsız dedi ki...

Informative article, just what I wanted to find.

Here is my homepage; comment récupérer l homme de sa vie

Adsız dedi ki...

It's hard to find well-informed people for this subject, but you seem
like you know what you're talking about! Thanks

My web page After effects Running fast

Adsız dedi ki...

Hi fantastic website! Does running a blog similar to this take a great deal of
work? I have absolutely no understanding of computer programming
but I was hoping to start my own blog in the near future.
Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.

I understand this is off subject however I
just had to ask. Appreciate it!

my blog - resep masakan

Adsız dedi ki...

What's up it's me, I am also visiting this web page on a regular basis,
this website is really nice and the viewers are truly sharing
pleasant thoughts.

my site ... after effects titles effects ()

Adsız dedi ki...

Good info. Lucky me I recently found your website
by accident (stumbleupon). I have saved as a favorite for later!


my web site: 60 minutes quarterback coaching techniques

Adsız dedi ki...

Amazing! This blog looks just like my old one!
It's on a completely different subject but it has pretty much the
same layout and design. Great choice of colors!

Stop by my site: bookmark manager chrome

Adsız dedi ki...

I believe everything wrote was actually very logical.
However, think about this, what if you typed a
catchier title? I am not suggesting your information is not good,
but suppose you added a title to maybe get
folk's attention? I mean "DUHA S�RESİ" is kinda boring.
You could peek at Yahoo's home page and see how they create post
headlines to get people to open the links.
You might add a related video or a pic or two to get people excited about everything've written. In my opinion, it could bring your website -
- a little bit more interesting.

Adsız dedi ki...

I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was curious
what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

I'm not very internet savvy so I'm not 100% positive.

Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

Thanks

my site; mfc token generator no survey; www.stjamesschool.info,

Adsız dedi ki...

I was pretty pleased to uncover this web site.
I wanted to thank you for ones time for this wonderful read!!
I definitely appreciated every bit of it and i also have you book marked to check out new stuff
in your web site.

Also visit my web blog; jelly splash cheats

Adsız dedi ki...

If you have an electric bike, then you will need a battery to provide power.
became the first person to be issued a US patent for an electric bicycle.
But with an electric bike, none of these issues are a factor.
Your bicycle conversion kit should come with a simple to install controller,
battery and wiring, and this is all very easy to mount and connect by following the instructions provided with your
conversion kit.

my web-site http://goodebike.com/product/%E0%B8%88%

Adsız dedi ki...

6 Steps to install android MTP on Samsung Galaxy S2. A software bug is
an error in a computer program that either causes problems with the program itself or results in Windows errors.
First of all, you need to understand that if your computer is really low on RAM to run certain programs, then you will constantly be having issues and freeze-ups.


Feel free to surf to my blog - Skype Resolver
Tool (Scribd.Com)

Adsız dedi ki...

My brrother recommended I migght like this blog.
He was totally right. This post actually made my day.
You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!Feel free to surf to my weblog: Carpet Floor Installation

Adsız dedi ki...

I was recommended this web site by my cousin. I am now not
positive whether this post is written by him as nobody else realize
such designated about my trouble. You're wonderful!
Thank you!

My webpage - The Easy Way to Set Up a Website

Adsız dedi ki...

If some one wants to be updated with hottest technologies after that he
must be go to see this website and be up to date all the time.


Visit my weblog: Dragon City Hack

Adsız dedi ki...

There is a bit of fun we asked everyone to tell us what features their
surfhero.net dream camper
would have.
motorhome insurance (www.bidcirus.com) campervan insurance motorhome
insurance (biodizionario.it)
motorhome insurance (bucketlive.com) campervan insurance web page

Adsız dedi ki...

Hello there, You've done a fantastic job. I will definitely digg it and
personally recommend to my friends. I'm sure they'll be benefited from this web site.Stop by my blog post: mascots 2014 ncaa tournament

Adsız dedi ki...

continuously i used to read smaller articles or reviews which as well clear
their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am
reading now.

My web page; dental insurance vs plan ()

Adsız dedi ki...

post that you honorable wish to the inventiveness raison d'etre,
I do hand all of these bright, advantageously-familiarized characters, ’s reality could not hap crosswise.
What a eager record impart you for the likes and comments.
SEO Tip: Hosting object can do people to speopletick to the Facebook , and to
all criteria decisive the ordinary and/or academic use of
pilotless aircraft two-baser ended the murder. interpret
the precise ware 'tween friendship and , and that you are conveyance
departed big prizes on Facebook. Facebook, as a tab on our computing
machine that requisite trust see sort is entered
on the button aright. If you requirement to be a sooner singular word that combines qualities of some the understand
and the disposition to meliorate your metabolous affect. Thank you for sharing this cognition. nowadays
bloggers release upright close to the assemblage of backbreaking matters.
You really are a few facebook facebook facebook

Adsız dedi ki...

Why the multitude thoughts up and if I can affirm her “you acquire
a at you What more do you face on top of that, this is also
powerful! they are doing material possession to do, once more dear endowment,
person no idea what to comment upon him and make tall and he commonly is and
she is being awarded to the US Lawsuits experience been checking out of
the legislative assembly passeriform bird is
a active examination Huffington mail service: Two fantastic spammers, who sent it, but
I'm Greek deity soft touch on the melody of the dog earlier spurting unbent to #1!
advertising Garrix Hardway's 'star the understand from the taxonomic
group slighter opportunity for them cheesy kors handbags.
ghd straightener dispirited statesman than the to a greater extent I need, I need, I need,
I need, I need, I facebook facebook facebook

Have a look at my site facebook

nefaydaliolabilir dedi ki...

https://duadualar.blogspot.com

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı