1 Ekim 2012 Pazartesi

İNŞİRAH SURESİ

İNŞİRAH SURESİ


Biz senin (bunalan) göğsünü açmadık mı
Kuranı yaşam kitabı yapma yolunda çabalayanların, zorluklarla, sıkıntılarla, şer cephesiyle, kavmin ileri gelenleriyle, kurulu sistemden nemalaşanlar ve bu sistemle bütünleşenlerle mücadelesinde karşılaşılan, tehdit, yokluk ambargo, baskı ve zulüm nedeniyle yaşanılan sıkıntılardan kurtuluşun ve başarıya ulaşmanın yolu ve müjdesi verilmektedir. Davaya bağlılık ölçüsünde, bu sorunların çözümünde inşirah olunacağı ilkesi açıklanmaktadır.

Esasen, Kuran ayetleri inşirah ederek yol göstermekte, bakış açısını değiştirmekte, motivasyonunu artırmakta ve cennet vari yaşama ulaştırmaktadır. İnşirah insanda olduğu gibi, toplumda da Kuran ayetlerini ıkra yapma ölçüsünde tecelli etmektedir. Kuranı ikra yaptıkça yücelirken, ikradan uzaklaştıkça alçalmakta ve seviye kaybetmektedir. Tarih ve insanın yaşamı bunun örnekleriyle doludur.

ŞERH-I SADR: Deyimi oluşturan sözcüklerden biri olan “- şerh” sözcüğü aslen et ve benzeri şeyleri açmak, yaymak, açıp yayarak genişletmek anlamındadır. Deyimin ikinci sözcüğü “ - sadr” ise, her şeyin ön ve baş tarafı, insan vücudunun kalp ve ciğerleri de içine alan baş ile bel arasındaki bölümünün ön kısmı, yani sine, göğüs, bağır denilen bölgesidir. Ayrıca “sadr” sözcüğü, kinaye olarak - kalp” ve - nefs” sözcükleri için de kullanılır.Yukarıda açıkladığımız “şerh” ve “sadr” sözcüklerinden oluşan - şerh-ı sadr” tamlamasının sözcük anlamı “göğüsün açılması” demektir. Deyim olarak ise “göğüs ve kalp ferahlığı” demektir. Bu deyim aynı zamanda ruhsal sevinç, şevk, bilgi ve tahammül genişliği anlamlarına da gelir. Nitekim Arap dilinin ve Kur’ân kavramlarının büyük otoritelerinden olan Ragıb, Müfredat adlı eserinde “şerh-ı sadr” deyimi için “ilâhî nurla göğsün genişlemesi, Allah tarafından bir huzur ve rahatlatmadır” açıklamasını yapmıştır. (el-Müfredat, S. 258)
Bu deyimin karşıt anlamlısı olarak “- dîg-ı sadr [göğüs darlığı]” deyimi kullanılır. Türkçeye “tazyik [sıkıştırmak]” olarak geçen “- dîg” sözcüğü, çok sıkıştırmak, âdeta presle sıkıştırmak demektir. Göğsün sıkışması sebebiyle oluşan sıkıntıdan dolayı deyim “göğüs darlığı” anlamını kazanır. Bu nedenle - dîg-ı sadr” deyimi, manevî açıdan iç sıkıntısı, ümitsizlik, karamsarlık, manevî çöküntü anlamlarında kullanılır. Nitekim 15Hicr 97“ Ve hiç kuşkusuz, gerçekte onların söyledikleri sebebiyle gönlünün daraldığını biliyoruz” ifadesi de peygamberimizin çektiği böyle bir manevî sıkıntıyı dile getirmektedir.HYılmaz.
Bu kelimeler, Kuranda manevi rahatlama, huzur bulma anlamında kullanılmaktadır, maddi bir yarma ve ayırma işlemini ifade etmemektedir.MOkuyan.
Peygamberin, çocukluk veya sonraki dönemlerde kgöğsünün yarılması, kalbinin çıkarılması, zemzemle yıkanması, sonra yerine konulması şeklindeki yaklaşımların Kurandan delili bulunmamaktadır.MOkuyan.

 şerh-ı sadr” deyimi, Kur’ân’da beş yerde geçmektedir:
6Enam 125.Ve sonra, Allah kimi doğru yola iletmek isterse, İslâm için onun göğsünü açar. Kimi de saptırmak isterse, göğsünü öyle sıkar ki, o, göğe yükseliyormuş gibi olur. İşte böyle, Allah, pisliği iman etmeyenlerin üzerine kılar [bırakır, atar] .
16Nahl 106.Kalbi iman ile yatışmış halde iken baskıyla zorlanan kimse hariç, kim imanından sonra Allah’a küfür eder, İNKARA GÖĞSÜNÜ açarsa, böylelerinin üzerine Allah’tan bir gazap iner. Bunlar için büyük bir azap da vardır.
20Ta Ha 25–28.Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Göğsümü aç, işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar.”
39Zümer 22.Allah’ın İslâm için göğsünü açtığı kimse, Rabbinden bir ışık/aydınlık üzerinde olmaz mı? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar apaçık sapıklık içindedirler.
Daralmak, sıkışmak, aciz kalmak anlamına gelen Dat-Kaf dıkı kelimesi 6/125, 9/25, 9/118, 11/12, 11/77, 15/97, 16/127, 26/13, 27/70, 29/33, 65/6 olmak üzere 11 yerde geçmektedir.
Bu iki kelime, aynı ayette karşıt anlamlarıyla yer aldığı gibi, farklı ayetlerde de kullanılmıştır.  Örneğin:
6/125 de dıkı ve şerh kelimeleri aynı ayette karşıt manada, göğsün daralması ve göğsün açılması anlamında kullanılmıştır.
Yine, Musa’nın aynı yakarışının anlatıldığı iki ayrı ayette:
26/13   وَيَضٖيقُ صَدْرٖى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانٖى فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُونَ    Ve yediku sadri ve la yentaliku lisani fe ersil ila harûn.  Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor (tutukluk yapıyor), onun için Hârûn'a da elçilik ver." 
20/25   قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لٖى صَدْرٖی     Kale rabbişrah li sadri.  (Mûsâ) dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç (risalet görevini yüklenebilmesi için yüreğimi genişlet)"
26/13 de göğsüm daralıyor denirken 20/25 de ise göğsümü aç kelimesi kullanılmaktadır.
Göğsün inşirah eyleminin, bakış açısının, ufkunun açılması, motivasyonunun artırılması vb anlamlara geldiği anlaşılmaktadır.

Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü?
Ki (o, ağırlığından) sırtını çatırdatmıştı
Senin şânını yükseltmedik mi?

Bu davada, insanı sıkıntılar içerisinde bırakacak, göğsü daraltacak hallerde,
Rabbimizin ve  Kuranın insana yol göstereceği,
ıvır zıvır takıntılardan, belini çatırdatan yüklerden, konulardan ve fani amaçlardan uzaklaştırarak, göğsünü inşirah yapıp ferahlatacağı,
ufkunu, bakış açısını genişleteceği,
tüm sorunların üstesinden gelecek çözümlere ulaştıracağı,
el verdiği, göğüs verdiği Kuran davası sonucu, gündemi belirleyip amacını değiştirip yücelmenin yolunu duyurmaktadır.

Muhakkak her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
Evet, her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
İmanla, inançla, bu uğurda gerekli salihatları, değişim ve ıslahları yaparak,
sabırla mücadelesine devam edenlerin başarıya ulaşacağı,
birlik ve beraberlik kurulunca zorlukların aşılacağı,
her zorluk ve engeldeki kolaylıkların bulunacağı,

O halde (işlerinden) boşaldığın zaman (ibâdete) dur.
Rabb'ine niyaz et, yalvar.
Bunun yanı sıra işbölümü ve planlamanın yapılması halinde boş kalınmayacağı,
bu nedenle, her durumda Rabbimize ve Kurana yönelmenin ve o terbiyeye rağbet etmenin gerekliliği ve ondan istemenin elzemliği, vurgulanmaktadır.

İNŞİRAH SURESİ ÇALIŞMA NOTLARI


 (٩٤-١)
94.1*************اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
94.1 - Elem neşrah leke sadrak.
94.1 - Biz senin (bunalan) göğsünü açmadık mı (ondaki bunalımları, sıkıntıları giderip, onu ilim, hikmet ve huzur ile genişletmedik mi)?
YB- Zorluklarla karşılaşman ve nihai başarının çok zaman alması seni endişelendirmesin. Sana peygamberlik verilmezden önceki durumunu düşün. İlahi yol göstericilik senin önündeki zorlukları teker teker kaldırmadı mı? Böylece kalbin güç kazanıp imkansız gibi görünen yollar açılıp her şey kolaylanmadı mı? (20:25)
TK-(Sosyal sorumluluk gereği ilgilenme zaruretinde olduğun kördüğüm olmuş sorunlar yumağı içine bir yerinden nüfuz edip çözmen yönünde ) senin göğüs vermen (üzerine) biz(/=birlikte) senin lehine olmak üzere (sorun yumrusuna bir) genişletme yapmadık mı?
·          ŞeRaHa : Açmak, genişletmek, yarmak, 16/106, 39/22, 6/125, 20/25
·          SadeRa  : Gögüs, dönmek, dirilterek dönme, geri gelme, çekilme,

شرحالصّدر - ŞERH-I SADR: Deyimi oluşturan sözcüklerden biri olan “شرح - şerh” sözcüğü aslen et ve benzeri şeyleri açmak, yaymak, açıp yayarak genişletmek anlamındadır. Deyimin ikinci sözcüğü “صدر - sadr” ise, her şeyin ön ve baş tarafı, insan vücudunun kalp ve ciğerleri de içine alan baş ile bel arasındaki bölümünün ön kısmı, yani sine, göğüs, bağır denilen bölgesidir. Ayrıca “sadr” sözcüğü, kinaye olarak “قلب - kalp” ve “نفس - nefs” sözcükleri için de kullanılır.Yukarıda açıkladığımız “şerh” ve “sadr” sözcüklerinden oluşan “شرحالصّدر - şerh-ı sadr” tamlamasının sözcük anlamı “göğüsün açılması” demektir. Deyim olarak ise “göğüs ve kalp ferahlığı” demektir. Bu deyim aynı zamanda ruhsal sevinç, şevk, bilgi ve tahammül genişliği anlamlarına da gelir. Nitekim Arap dilinin ve Kur’ân kavramlarının büyük otoritelerinden olan Ragıb, Müfredat adlı eserinde “şerh-ı sadr” deyimi için “ilâhî nurla göğsün genişlemesi, Allah tarafından bir huzur ve rahatlatmadır” açıklamasını yapmıştır. (el-Müfredat, S. 258)
Bu deyimin karşıt anlamlısı olarak “ضيق الصّدر - dîg-ı sadr [göğüs darlığı]” deyimi kullanılır. Türkçeye “tazyik [sıkıştırmak]” olarak geçen “ضيق - dîg” sözcüğü, çok sıkıştırmak, âdeta presle sıkıştırmak demektir. Göğsün sıkışması sebebiyle oluşan sıkıntıdan dolayı deyim “göğüs darlığı” anlamını kazanır. Bu nedenle “ضيقالصّدر - dîg-ı sadr” deyimi, manevî açıdan iç sıkıntısı, ümitsizlik, karamsarlık, manevî çöküntü anlamlarında kullanılır. Nitekim 15Hicr 97“ Ve hiç kuşkusuz, gerçekte onların söyledikleri sebebiyle gönlünün daraldığını biliyoruz” ifadesi de peygamberimizin çektiği böyle bir manevî sıkıntıyı dile getirmektedir.HY.
Bu kelimeler, Kuranda manevi rahatlama, huzur bulma anlamında kullanılmaktadır, maddi bir yarma ve ayırma işlemini ifade etmemektedir.MOkuyan.
Peygamberin, çocukluk veya sonraki dönemlerde kgöğsünün yarılması, kalbinin çıkarılması, zemzemle yıkanması, sonra yerine konulması şeklindeki yaklaşımların Kurandan delili bulunmamaktadır.MOkuyan.

شرحالصّدر - şerh-ı sadr” deyimi, Kur’ân’da beş yerde geçmektedir:
6Enam 125.Ve sonra, Allah kimi doğru yola iletmek isterse, İslâm için onun göğsünü açar. Kimi de saptırmak isterse, göğsünü öyle sıkar ki, o, göğe yükseliyormuş gibi olur. İşte böyle, Allah, pisliği iman etmeyenlerin üzerine kılar [bırakır, atar] .
16Nahl 106.Kalbi iman ile yatışmış halde iken baskıyla zorlanan kimse hariç, kim imanından sonra Allah’a küfür eder, inkâra göğsünü açarsa, böylelerinin üzerine Allah’tan bir gazap iner. Bunlar için büyük bir azap da vardır.
20Ta Ha 25–28.Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Göğsümü aç, işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar.”
39Zümer 22.Allah’ın İslâm için göğsünü açtığı kimse, Rabbinden bir ışık/aydınlık üzerinde olmaz mı? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar apaçık sapıklık içindedirler.
Daralmak, sıkışmak, aciz kalmak anlamına gelen Dat-Kaf dıkı kelimesi 6/125, 9/25, 9/118, 11/12, 11/77, 15/97, 16/127, 26/13, 27/70, 29/33, 65/6 olmak üzere 11 yerde geçmektedir.
Bu iki kelime, aynı ayette karşıt anlamlarıyla yer aldığı gibi, farklı ayetlerde de kullanılmıştır.
 Örneğin:
6/125 de dıkı ve şerh kelimeleri aynı ayette karşıt manada, göğsün daralması ve göğsün açılması anlamında kullanılmıştır.
Yine, Musa’nın aynı yakarışının anlatıldığı iki ayrı ayette:
26/13   وَيَضٖيقُ صَدْرٖى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانٖى فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُونَ    Ve yediku sadri ve la yentaliku lisani fe ersil ila harûn.  Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor (tutukluk yapıyor), onun için Hârûn'a da elçilik ver." 
20/25   قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لٖى صَدْرٖی     Kale rabbişrah li sadri.  (Mûsâ) dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç (risalet görevini yüklenebilmesi için yüreğimi genişlet)"
26/13 de göğsüm daralıyor denirken 20/25 de ise göğsümü aç kelimesi kullanılmaktadır.
Göğsün inşirah eyleminin, bakış açısının, ufkunun açılması, motivasyonunun artırılması vb anlamlara geldiği anlaşılmaktadır.(٩٤-٢)
94.2*************وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
94.2 - Ve vedağnâ anke vizrak.
S Ateş - Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü?TK--(Etki ve çapı daha az  önemde olan) vizr (/=ıvır-zıvır sorunlar)ı (senin sorun etmeyeceğin  bir şekilde) biz(/birlikte) senden (WDA)/salarak  indirmedik mi?
·         VeDaa:İndirmek, kaldırmak, çıkarmak, bırakmak, affetmek, doğurmak, konulmak, koymak, yer,birbirine düşürmek, geçimsizlik, dargınlık koymaya çalışmak
·         VezeRa: Yüklenmek, günah, suç, zor iş, tasa, vezir, yardımcı, sığınak, (Wzr/:fert bazında; ailenin geçim derdi, akraba ve çevrenin beklentilerini karşılama kaygısı vb. İktidar bazında; vatandaşın dilekçe, talep ve dava müracaatları… gibi yüzeysel sorunlar.) Tepe yöneticiye aksetmeksizin halledilsin için oluşturulan kurul: vezaret/vezirlik.TK. rtfSndPly*94.3*


(٩٤-٣)

94.3*************اَلَّذٖى اَنْقَضَ ظَهْرَكَ
94.3 - Ellezî engada zahrak.
S Ateş - Ki (o, ağırlığından) sırtını çatırdatmıştı!
YB- 2-3 ilk başlarda sırtını çatırdatacak kadar ağır olan yükün sahabelerin artmasıyla hafiflemedi mi?
TK-(Öyle ki, göğüs verme faaliyetin sebebiyle toplumunun içinde belirginleşen) tezahüratı hak eden gündemi oluşturma(sonucu ulaşacağın hedefine ait proje)yı enkaz haline düşürür (mahiyette/)düzeydeydi.
·         NeKaDa: Çözmek, açmak, bozmak, yıkmak, çökertmek, bükmek, çatırdatmak, ağır gelmek,
·         ZıheRa: Sırt, yüz, arka, üzeri, yardım, destek, unutulan, yardımcı, öğle vakti, zahir, ortaya çıkma, üstünde olma, galip gelme, kuvvetli, yükselmek, bilmek, muttali olma, dış görünüm, zıhar yapma, boşama, ayrılma,

Bu yük, mecazi olarak, insanın içini daraltan ve ona hayatı zindan eden sıkıntılardan oluşan manevi ağırlık demektir.MOkuyan.
Karanlıklar karşısında, çirkinlikler arasında, ne yapacağını bilmemek, şaşırmış halde kalmak, sıkıntılar içerisinde olmak,  arayış içinde kıvranmak insanın üzerindeki en ağır yüklerdendir.
Duha 93/7 de Kuranla yola iletildiği bildirilirken, Araf 7/157 de;… O ki, kendilerine iyiliği emreder, kendilerini kötülükten meneder; onlara güzel şeyleri helâl, çirkin şeyleri harâm kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar, vurgusu yapılmaktadır.

Buna karşın, 73/ 5- اِنَّا سَنُلْقٖى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقٖيلًا  İnna senulki 'aleyke kavlen sekila. Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Ayetinden yola çıkarak 94/2 deki yükün Kuran olduğu ileri sürülmüşse de, Kuranın beli çatırdatmak için değil, hayatı kolaylaştırmak için gönderilmiş bir Nur olduğu gerçeği karşısında kabul görmemektedir. Aksi halde, atmadık mı senin üzerinden yükünü ayetinde; yükün, yani Kuranın üzerinden atılması gibi kabul edilemez anlamla karşılaşılmaktadır.
Bu sözün ağır oluşu ile kastedilen, onun kadr-u kıymetinin büyük ve yüce oluşudur. Çünkü enfes ve kıymetli olan herşey "sakirdir, "sakil”dir, “sikl”(yani ağırdır) İşte Atanın rivayetine göre İbn Abbas (r.a.)’ın bu ayete, "Büyük bir söz" vahyettik" manasını verişi de aynı mahiyettedir. Zeccâc, "Bu, doğruluğu, açıklaması ve faydası açısından son derece güçlü bir sözdür" manasını vermiş ve "Bu tıpkı, bir sözü güzel bulup, onun hikmet ve beyandaki yerine oturduğunu gördüğünde söylediğin, "Bu ağır bir söz, kıymetli bir kelamdır" sözü gibidir" demiştir.FRazi.
Ağır söz, daha çok anlamlı, büyük, önemli, değerli, kıstas olan, kerim, şeref­li,  manalarda kullanılmıştır. Nitekim 22/78 de dinde size bir güçlük yüklemedi hükmü de teyit etmektedir.(٩٤-٤)
94.4*************وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
94.4 - Ve rafağnâ leke zikrak.
S Ateş - Senin şânını yükseltmedik mi?
YB- İlkin seni hiç kimse dilemiyor ve seni ciddiye almıyordu ama sonra şanın yükseldi ve her tarafa yayıldı.
TK-(Bu Toplumsal projeyi) senin erkekçe( pratize etme gayretin üzerine) senin lehine (olacak şekilde başladığı konumdan bir basamak da olsa) biz/birlikte raf’/terfi edip=kaldırıp yükseltmedik mi?
·      Rafea: Yüksek, ali, kaldırmak, yükseltmek, çıkarmak
·      ZekeRa: Hatırlamak, anmak, söylemek, tefekkür, kadrini bilme, övme, yaparak hatırlama, erkek, kitap, nebi, şan, şeref, kıssa

Kur’ân’a bakıldığında görülmektedir ki, Alak ve İsra sûrelerinin 1. âyetlerinde sıradan bir kul olarak zikredilen peygamberimiz;
Fetih sûresinin 29 ve Ahzab sûresinin 40. âyetlerinde “رسولاللّه - Allah’ın elçisi”,
A’râf sûresinin 157. âyetinde “النّبىّالامّى - Nebiyy-i Ümmî [Anakentli peygamber]”,
Enfal sûresinin 64, 65, 70;Ahzab sûresinin 1, 28, 45, 50, 59; Mümtehıne sûresinin 12; Talâk ve Tahrim sûrelerinin de 1. âyetlerinde “النّبى ّ- Nebiyy [peygamber]”,
Ahzab sûresinin 40. âyetinde de “خاتمالنّبىّ - Hatemu’n-Nebiyyîn [Peygamberlerin mührü, sonuncusu, zirvesi]” rütbeleriyle zikredilerek terfi ettirilmiştir.HY.
                21/107 : Ve ma erselnake illa rahmetel lil âlemîn.Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönderdik. Ayeti de anlamlıdır.Yine, Şerefli  olarak anılan Kuranın Peygambere vahyedilmesi de şanının yükseltilmesidir.
  (٩٤-٥)
94.5*************فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
94.5 - Feinne meal usri yusrâ.
S Ateş - Muhakkak her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
YB- Her güçlükten sonra elbette kolaylık vardır.
TK- Hemen mutlaka Birlikte(/beraber)lik (olun ki) zorluğu kolaylar. rtfSndPly*9

·        Asira: Zorluk, güçlük, sıkıntı, darlık, zorluk çıkarmak, o en zor olan şey.Yüsrâ [o en kolay olan şey]” gibi, bu sözcük de yapısı itibariyle “ondan daha zoru bulunmayan, en zor şey” anlamına gelmektedir. “Zor” sıfatının “en” anlamıyla şiddetlendirilmesi, bu büyük zorluğun ancak cehennem olabileceğini düşündürmektedir. Buna göre âyetin anlamı “Biz ona cehennem için her kolaylığı vereceğiz” demektir. Cehennem için “kolaylık verilmesi” ifadesi, âhireti tekzip edenlerle alay içindir. Bu üslupla edebî bir sanat yapılmaktadır. Aynı sanat Âl-i Imran sûresinin 21, Nisa sûresinin 138, Tevbe sûresinin 3 ve 34, Lokman sûresinin 7 Casiye sûresinin 8 ve İnşikak sûresinin 24. âyetlerinde de mevcuttur.HY”.
·      YesinRa: Kolaylık, yumuşak, zenginlik, bolluk, genişlik, kumar,  rtfSndPly*92.8*

Zorluk ve kolaylık gibi iki zıt olgunun bir arada olamayacağı düşüncesi ile bu iki âyetteki “مع - ma’a [beraber]” edatına genellikle “بعد - ba’de [sonra]” anlamı verilmiş ve Talâk sûresinin “Allah bir zorluktan sonra bir kolaylık kılacaktır” anlamındaki 7. âyetinin de delâletiyle âyetler her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylığın geleceği şeklinde anlaşılmıştır.
Oysa bize göre bu âyetler, Bakara sûresinin 179. âyetindeki “… kısasta [ölüme ölüm, göze göz, dişe diş…] sizin için hayat vardır…” ve yine Bakara sûresinin 216. âyetindeki “… Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz şey de sizin için şerdir…” ifadelerinde olduğu gibi, zıt anlamlı kavramların bir arada olabileceği göz önüne alınarak yorumlanmalıdır. Bu açıdan bakılınca her iki âyet de Leyl sûresinin 5–7. âyetlerindeki “Bu nedenle kim malını/kazancını verir, takvalı davranır ve en güzeli doğrularsa Biz ona en kolay olanı kolaylaştıracağız” sözleriyle vaat edilenlerin gerçekleşmesi durumuna işaret etmektedir. Peygamberlerin ve sâlih amel sahibi müminlerin hayatlarına bakıldığında, karşılaştıkları zor gibi görünen her durumda Allah’ın onlara mutlaka bir kolaylık yaratmış olduğu görülmektedir. Çünkü Allah, “فتّاح - fettâh” sıfatı ile her türlü zorluğu açmakta, kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla bu âyetle Allah, dünya hayatında insanları denerken, sonsuz rahmetinin bir sonucu olarak her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık yaratacağını müjdelemiştir.
Nitekim Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde barınacak çok yer ve genişlik bulur. Kim Allah’a ve elçisine hicret etmek üzere evinden çıkar, sonra kendisine ölüm gelirse o kişinin ecri/ ödülü şüphesiz Allah’a düşmüştür. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. 4Nisa; 100.
Hatırlayın; hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız, insanların sizi kapıp-yakalamasından korkuyordunuz. İşte O, sizi [yerleşik kılıp] barındırıyordu, sizi yardımıyla destekledi ve size temiz şeylerden rızıklar verdi. Ki şükredesiniz. 8Enfal; 26.
Siz ona [peygambere] yardım etmezseniz, kesinlikle Allah ona yardım etmiştir [edecektir] Hani kâfirler ikinin ikincisi olarak onu [Mekke’den] çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: “Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir.” Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti, onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkâr edenlerin de kelimesini [inkâr çağrılarını] en alçak kılmıştı. Oysa Allah’ın kelimesi, en yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 9Tövbe; 40.
Allah’ın müminlere sağladığı kolaylıklara diğer peygamberlerin Kur’ân’da anlatılan hayatlarından da örnekler verilebilir: Yûsuf, Mûsâ.
İşte bununla, Allah’a ve âhiret gününe iman edenlere öğüt verilir. Kim Allah’tan saygıyla sakınırsa,[Allah] ona bir çıkış yolu gösterir ve onu hesaba katmadığı bir yönden rızıklandırır. Kim de Allah’a tevekkül ederse, O, ona yeter. Elbette Allah, kendi emrini yerine getirip, gerçekleştirendir. Allah, her şey için bir ölçü kılmıştır [koymuştur, belirlemiştir] . 65Talâk; 2–3.
Geniş imkânları olan, nafakayı geniş imkânlarına göre versin. Rızkı kısıtlı tutulan da, artık Allah’ın kendisine verdiğinden versin. Allah, hiçbir nefse ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük koymaz. Allah, bir güçlüğün ardından bir kolaylık kılacaktır. 65Talâk; 7.”HY.
                92Leyl 5-7 Kim (hayır için) verir, korunursa, Ve en güzel (söz)ü doğrularsa, Ona en kolay (yolda gitmey)i kolaylaştırırız.
47/7Ey inananlar, eğer siz Allâh(ın dinin)e yardım ederseniz (Allâh da) size yardım eder; ayaklarınızı (hakkı koruma yolunda) sağlam tutar.
                Kısaca, her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır, bu kolaylıkta Kuran ilkelerine uyanlara, sabırla mücadele edenlere, çalışanlara ihsan edilmektedir. İnananlara ihsanı ise, boldur.
                Beraber olanlara kolaylık vardır. Kuranla beraber olanlara kolaylık vardır.
(٩٤-٦)
94.6*************اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
94.6 - İnne meal usri yusrâ.
S Ateş - Evet, her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
YB- Evet Her güçlükten sonra elbette kolaylık vardır.
TK- Mutlaka Birlikte(/beraber)lik (olun ki) zorluğu kolaylar.
(٩٤-٧)

94.7*************فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
94.7 - Feizâ ferağte fensab.
S Ateş - O halde (işlerinden) boşaldığın zaman (ibâdete) dur.
YB- Ama bir şeyi unutma belli bir seviyeye gelmekle işler bitmeyecek. Her ulaşılan hedef yeni bir hedef için başlangıç olacak.
TK-(Bu projeyi gerçekleştirmede görev alma durumuna hazır hale gelenlere) o vakit hemen ( işbölümü çerçevesinde yetki ve sorumluluğun o kadar kısmını) devrederek/ferag yap, hemen  (bir safha ilerisinde ne/neler  yapılacaksa ona uygun birilerini) nasp/atama yap.
·         FeRaga:Boşalmak, boşlamak, ilgilenmek, ele almak, boş, yüreği doldurmakMO,
·         NeSabe: Dikmek, dik durmak, ise sarılma, yorgun düşme, dert, hastalık, bela, put, nasip, hisse,
 (٩٤-٨)
94.8*************وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ
94.8 - Ve ilâ rabbike ferğab.
S Ateş - Rabb'ine niyaz et, yalvar.
YB- Her bir işi bitirince yeni bir işe başlamaya hazır ol ve hiç bir zaman hedefinden şaşma Rabbinin yolundan şaşma/Rabbine karşı rağbetli ol.
TK- Ve (birilerinin başkalarını terbiye etmeye son vermeleri  ya da insanların başkalarının rabliğinin hakimiyet alanından kurtulmaları), senin rabbinin (terbiyesi ile terbiyelenmeleri mantığına/pozisyonuna ulaşmaları için) hemen/durmaksızın (her yer ve durumda an azamisinden) ragbet (yönelim gayret)i gerçekleştir.
·         Ragabe: Ragbet, arzu, istek, teveccüh, uzak durmamak, ümit ve korku,
Sadece Rabbinden iste.

ARAPÇASI OKUNUŞU YAKLAŞIK MEALİ
(٩٤-١)
94.1*************
اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
94.1 - Elem neşrah leke sadrak.
SA -Biz senin (bunalan) göğsünü açmadık mı (ondaki bunalımları, sıkıntıları giderip, onu ilim, hikmet ve huzur ile genişletmedik mi)?

 rtfSndPly*94.2*
(٩٤-٢)
94.2*************
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
94.2 - Ve vedağnâ anke vizrak.
SA- Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü?

 rtfSndPly*94.3*
(٩٤-٣)
94.3*************
اَلَّذٖى اَنْقَضَ ظَهْرَكَ
94.3 - Ellezî engada zahrak.
SA -Ki (o, ağırlığından) sırtını çatırdatmıştı!

 rtfSndPly*94.4*
(٩٤-٤)
94.4*************
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
94.4 - Ve rafağnâ leke zikrak.
SA -Senin şânını yükseltmedik mi?

 rtfSndPly*94.5*
(٩٤-٥)
94.5*************
فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
94.5 - Feinne meal usri yusrâ.
SA -Muhakkak her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

 rtfSndPly*94.6*
(٩٤-٦)
94.6*************
اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
94.6 - İnne meal usri yusrâ.
SA -Evet, her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

 rtfSndPly*94.7*
(٩٤-٧)
94.7*************
فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ
94.7 - Feizâ ferağte fensab.
SA - O halde (işlerinden) boşaldığın zaman (ibâdete) dur.

 rtfSndPly*94.8*
(٩٤-٨)
94.8*************
وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ
94.8 - Ve ilâ rabbike ferğab.
SA - Rabb'ine niyaz et, yalvar.

403 yorum:

1 – 200 / 403   Yeni›   En yeni»
UYSAL dedi ki...

GÜZEL GÜZEL DE PEYGAMBERİN ÇOCUKKENVEYA DİĞER ZAMANLARDA GÖGSÜNÜN YARILIP KALBİNİN YIKANMASI NE OLACAK
BU UYDURMA MI.
BELLİ Kİ KURANA UYMUYOR.
BENCE BU YORUM DAHA İSABETLİ.
BANA BİLE DERS VERİYOR.

NEŞE dedi ki...

O TARİF BENİM.
BAŞÖRTÜMLE UĞRAŞTIKLARINDA YAŞADIĞIM SIKINTILARI BEN BİLİRİM.
NE YAPACAKSIN.KİME BAŞ VURACAKSIN.
GÖĞSÜM DARALIR. KIVRANIRSIN.
HER KAFADAN BİR SES.
ÇOKAMAZSIN.
KURANDA İSE FERAHLIK VARDIR.
ÇIKIŞ VAR.
ONUN İNŞİRAHI NE GÜZEL.
SURE MUKEMMEL ANLAŞILMIŞ.

kul dedi ki...

tam günümüze bakan, tarihle yoğrulmuş
yaşayan kuran yorumu bu olmalı.
eline sağlık.

ikra dedi ki...

nerede o insan.
inşirah a ihtiyacı olan

var mı

o yüzden de inşirah geleneksel anlatımla kalacak.
yarılacak kalb çıkacak ve yıkanacak konulacak falan filan.
inşiraha ihtiyaç duyacak kadar kalbi daralan sıkılan
baskı vb hallere düşen olacak kı dediğiniz gibi inşirah gerçekleşsin.

erci dedi ki...

Esasen, Kuran ayetleri inşirah ederek yol göstermekte, bakış açısını değiştirmekte, cennet vari yaşama ulaştırmaktadır. Bu inşirah insanda olduğu gibi, toplumlarda da Kuran ayetlerini ikra yapma ölçüsünde tecelli etmektedir. Kuranı ikra yaptıkça yücelirken, ikradan uzaklaştıkça seviye kaybetmektedir. Tarih bunun örnekleriyle doludur.
bu cümle yeni eklenmiş galiba.
öncekinin çıktısından farklı geldi ama iyi de olmuş.
inşirahı böyle anlamak muhteşem.
mutlaka Rab dilediğini yapar.
ne dilemişse Kuranda açıklamış. en önemlisi de Kuranın insanı ve insanlığı inşirah etmesi gerçeğidir.
bunu öğrenmek ve okumak çokj zevkli .
umarım yapanlardan oluruz.

veysel dedi ki...

mücadelede başarıyı özetleyen ve her dönem geçerli ilkeleri anlatmış .
gözümüze gönlümüze sundunuz.

harika.

numan dedi ki...

farklı bir anlayış.
ama çok çok farklı.

KABUL VE ANLAMADA DEHŞET.

kim okur diye baktım.
yüzlercesi.
bizi kalbi çıkarmadan almış,
Kuranla kalbin gönlün ufkun açılmasına genişlemeye, başarıya götürmüş makale.

bununla da kalmamış, davada başarının sırlarını, birlik olmayı, iş bölümünü, yetki devrini vb basamaklarda ortaya konmuş.

Allah razı olsun.

SUHEYL dedi ki...

Esasen, Kuran ayetleri inşirah ederek yol göstermekte, bakış açısını değiştirmekte, cennet vari yaşama ulaştırmaktadır. İnşirah insanda olduğu gibi, toplumda da Kuran ayetlerini ıkra yapma ölçüsünde tecelli etmektedir. Kuranı ikra yaptıkça yücelirken, ikradan uzaklaştıkça alçalmakta ve seviye kaybetmektedir. Tarih ve insanın yaşamı bunun örnekleriyle doludur.

İNŞİRAH TEFSİRİ ÇOK AMA ÇOK FEVKALADE
HELE YUKARDAKİ PARAFRAF DA DAHA ETKİLİ.
GEL KALBİNİ İNŞİRAH ETMEYE ÇALIŞMA ŞİMDİ.

İHSAN dedi ki...


“شرحالصّدر - ŞERH-I SADR: Deyimi oluşturan sözcüklerden biri olan “شرح - şerh” sözcüğü aslen et ve benzeri şeyleri açmak, yaymak, açıp yayarak genişletmek anlamındadır. Deyimin ikinci sözcüğü “صدر - sadr” ise, her şeyin ön ve baş tarafı, insan vücudunun kalp ve ciğerleri de içine alan baş ile bel arasındaki bölümünün ön kısmı, yani sine, göğüs, bağır denilen bölgesidir. Ayrıca “sadr” sözcüğü, kinaye olarak “قلب - kalp” ve “نفس - nefs” sözcükleri için de kullanılır.Yukarıda açıkladığımız “şerh” ve “sadr” sözcüklerinden oluşan “شرحالصّدر - şerh-ı sadr” tamlamasının sözcük anlamı “göğüsün açılması” demektir. Deyim olarak ise “göğüs ve kalp ferahlığı” demektir. Bu deyim aynı zamanda ruhsal sevinç, şevk, bilgi ve tahammül genişliği anlamlarına da gelir. Nitekim Arap dilinin ve Kur’ân kavramlarının büyük otoritelerinden olan Ragıb, Müfredat adlı eserinde “şerh-ı sadr” deyimi için “ilâhî nurla göğsün genişlemesi, Allah tarafından bir huzur ve rahatlatmadır” açıklamasını yapmıştır. (el-Müfredat, S. 258)
Bu deyimin karşıt anlamlısı olarak “ضيق الصّدر - dîg-ı sadr [göğüs darlığı]” deyimi kullanılır. Türkçeye “tazyik [sıkıştırmak]” olarak geçen “ضيق - dîg” sözcüğü, çok sıkıştırmak, âdeta presle sıkıştırmak demektir. Göğsün sıkışması sebebiyle oluşan sıkıntıdan dolayı deyim “göğüs darlığı” anlamını kazanır. Bu nedenle “ضيقالصّدر - dîg-ı sadr” deyimi, manevî açıdan iç sıkıntısı, ümitsizlik, karamsarlık, manevî çöküntü anlamlarında kullanılır. Nitekim 15Hicr 97“ Ve hiç kuşkusuz, gerçekte onların söyledikleri sebebiyle gönlünün daraldığını biliyoruz” ifadesi de peygamberimizin çektiği böyle bir manevî sıkıntıyı dile getirmektedir.HY.
Bu kelimeler, Kuranda manevi rahatlama, huzur bulma anlamında kullanılmaktadır, maddi bir yarma ve ayırma işlemini ifade etmemektedir.MOkuyan.
Peygamberin, çocukluk veya sonraki dönemlerde kgöğsünün yarılması, kalbinin çıkarılması, zemzemle yıkanması, sonra yerine konulması şeklindeki yaklaşımların Kurandan delili bulunmamaktadır.MOkuyan.

BU BİLGİ MUKEMMEL OLMUŞ
YORUMUN ÇALIŞMA NOTLARI SAĞLAMMIŞ
BEN YORUMDA TAKILMIŞTIM
AMA HAKLIYMIŞSIN HOCA.

İHSAN dedi ki...

“شرحالصّدر - şerh-ı sadr” deyimi, Kur’ân’da beş yerde geçmektedir:
6Enam 125.Ve sonra, Allah kimi doğru yola iletmek isterse, İslâm için onun göğsünü açar. Kimi de saptırmak isterse, göğsünü öyle sıkar ki, o, göğe yükseliyormuş gibi olur. İşte böyle, Allah, pisliği iman etmeyenlerin üzerine kılar [bırakır, atar] .
16Nahl 106.Kalbi iman ile yatışmış halde iken baskıyla zorlanan kimse hariç, kim imanından sonra Allah’a küfür eder, inkâra göğsünü açarsa, böylelerinin üzerine Allah’tan bir gazap iner. Bunlar için büyük bir azap da vardır.
20Ta Ha 25–28.Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Göğsümü aç, işimi bana kolaylaştır. Dilimden de düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar.”
39Zümer 22.Allah’ın İslâm için göğsünü açtığı kimse, Rabbinden bir ışık/aydınlık üzerinde olmaz mı? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlar apaçık sapıklık içindedirler.
Daralmak, sıkışmak, aciz kalmak anlamına gelen Dat-Kaf dıkı kelimesi 6/125, 9/25, 9/118, 11/12, 11/77, 15/97, 16/127, 26/13, 27/70, 29/33, 65/6 olmak üzere 11 yerde geçmektedir.
Bu iki kelime, aynı ayette karşıt anlamlarıyla yer aldığı gibi, farklı ayetlerde de kullanılmıştır.
Örneğin:
6/125 de dıkı ve şerh kelimeleri aynı ayette karşıt manada, göğsün daralması ve göğsün açılması anlamında kullanılmıştır.
Yine, Musa’nın aynı yakarışının anlatıldığı iki ayrı ayette:
26/13 وَيَضٖيقُ صَدْرٖى وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانٖى فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُونَ Ve yediku sadri ve la yentaliku lisani fe ersil ila harûn. Göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor (tutukluk yapıyor), onun için Hârûn'a da elçilik ver."
20/25 قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لٖى صَدْرٖی Kale rabbişrah li sadri. (Mûsâ) dedi ki: "Rabbim, benim göğsümü aç (risalet görevini yüklenebilmesi için yüreğimi genişlet)"
26/13 de göğsüm daralıyor denirken 20/25 de ise göğsümü aç kelimesi kullanılmaktadır.
Göğsün inşirah eyleminin, iç sıkıntının giderilmesi, rahatlaması, göğsün genişletilmesi, bakış açısının, ufkunun açılması vb anlamlara geldiği anlaşılmaktadır.

DAHASI VARMIŞ
ÖNCE GÖRMEDİM
ŞİMDİ HAK VERİYORUM MUTMAİN OLDUM.
YOKSA HADDİM DEĞİL
SİZİ HESABA ÇEKMEYE

ÖNCE TAKILDIM
BUNCA MÜFESSİR NE YAZMIŞ HOCA NE DİYOR DİYE
DÜŞÜNÜCE BEĞENMİŞTİM
TATMİN OLMAK İÇİN TEKRAR İNCELEYİNCE BEN ÇALIŞMA NOTLARINI ES GEÇERKEN ÇOOOK HATA YAPMIŞIM.

İDRİS dedi ki...

ZAHRAK

Bu yük, mecazi olarak, insanın içini daraltan ve ona hayatı zindan eden sıkıntılardan oluşan manevi ağırlık demektir.MOkuyan.
Karanlıklar karşısında, çirkinlikler arasında, ne yapacağını bilmemek, şaşırmış halde kalmak, sıkıntılar içerisinde olmak, arayış içinde kıvranmak insanın üzerindeki en ağır yüklerdendir.
Duha 93/7 de Kuranla yola iletildiği bildirilirken, Araf 7/157 de;… O ki, kendilerine iyiliği emreder, kendilerini kötülükten meneder; onlara güzel şeyleri helâl, çirkin şeyleri harâm kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar, vurgusu yapılmaktadır.

Buna karşın, 73/ 5- اِنَّا سَنُلْقٖى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقٖيلًا İnna senulki 'aleyke kavlen sekila. Doğrusu biz, senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Ayetinden yola çıkarak 94/2 deki yükün Kuran olduğu ileri sürülmüşse de, Kuranın beli çatırdatmak için değil, hayatı kolaylaştırmak için gönderilmiş bir Nur olduğu gerçeği karşısında kabul görmemektedir. Aksi halde, atmadık mı senin üzerinden yükünü ayetinde; yükün, yani Kuranın üzerinden atılması gibi kabul edilemez anlamla karşılaşılmaktadır.
Bu sözün ağır oluşu ile kastedilen, onun kadr-u kıymetinin büyük ve yüce oluşudur. Çünkü enfes ve kıymetli olan herşey "sakirdir, "sakil”dir, “sikl”(yani ağırdır) İşte Atanın rivayetine göre İbn Abbas (r.a.)’ın bu ayete, "Büyük bir söz" vahyettik" manasını verişi de aynı mahiyettedir. Zeccâc, "Bu, doğruluğu, açıklaması ve faydası açısından son derece güçlü bir sözdür" manasını vermiş ve "Bu tıpkı, bir sözü güzel bulup, onun hikmet ve beyandaki yerine oturduğunu gördüğünde söylediğin, "Bu ağır bir söz, kıymetli bir kelamdır" sözü gibidir" demiştir.FRazi.
Ağır söz, daha çok anlamlı, büyük, önemli, değerli, kıstas olan, kerim, şeref­li, manalarda kullanılmıştır. Nitekim 22/78 de dinde size bir güçlük yüklemedi hükmü de teyit etmektedir.

BULDUM
GÜZEL BİR ÇALIŞMA.
KISA ÖZ
VE YETERLİ DELİLLİ.

AMMAR dedi ki...

BU YAZIYI ÇIKTILADIM VE ÖNÜMDEKİ MASADA GELENE OKUYORUM.

MAİLLERİMDEKİ DOSTLARA DA ATTIM

Kİ KURANI AKLETSİNLER

OKUYUP ANLAYIP
DÜŞÜNÜP İBRET ALSINLAR
YAŞAYIP KURTULSUNLAR
DAĞITSINLAR Kİ
BENİM GİBİLERİNDE KURTULMASINA VESİLE OLSUNLAR.

ALLAH RAZI OLSUN.
SİZİNLE TANIŞMAK İSTERDİM
ARAŞTIRDIM IŞIĞINIZDAN GAYRİSİNE ULAŞAMADIM
OLSUN BU İŞIK HEPSİNDEN DAHA GÜZEL

AYŞE dedi ki...

AMMAR
ADLI YORUMCU BENİ DE HAREKETE GEÇİRDİN
NEDEN BEN DE KURANA HİZMET ETMEYEYİM.
BU YZILARIN SURETİNİ ÇOĞALTIP DAGITIYORUM.
MEİL OLARAK TÜM ADRESLERE EKLEYİP GÖNDERMEYE BAŞLADIM.
KURANA HİZMETİNE DAHİL OLMAK NE GÜZEL HAYDİ DURMA OKU İKRA YAP YAPMALARINA VESİLE OLUN YORUM ARKADAŞLARI

Adsız dedi ki...

When some one searches for his required thing, thus he/she wishes to
be available that in detail, so that thing is maintained over here.


My homepage ... Watch The Wolf of Wall Street Online free no download - http://www.esmaltesdakelly.com -

Adsız dedi ki...

Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll
just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying
your blog. I as well am an aspiring blog writer but I'm still
new to everything. Do you have any tips and hints for inexperienced blog
writers? I'd really appreciate it.

Here is my webpage; watch the wolf of wall street online Free

Adsız dedi ki...

Ahaa, its good conversation about this piece of writing at this place at this weblog, I have read all
that, so at this time me also commenting here.

Take a look at my page - Watch The Wolf Of Wall Street Online Free No Download

Adsız dedi ki...

Its not my first time to pay a quick visit this website, i am visiting this website dailly
and get good data from here every day.

My blog post Ice age village Cheats

Adsız dedi ki...

What's Taking place i am new to this, I stumbled upon this
I have discovered It positively helpful and it has
aided me out loads. I hope to give a contribution & aid different customers
like its aided me. Good job.

My web page Steam Jeux Gratuit [Www.Youtube.Com]

Adsız dedi ki...

Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it ;) I am going to revisit
once again since I saved as a favorite it.
Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue
to help others.

Feel free to visit my weblog :: The Tribez Cheats

Adsız dedi ki...

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.

I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.


my website; pest control business for sale in south florida

Adsız dedi ki...

It's very helpful and economical since it comes packaged with Windows Vista,
and you don't have to pay the extra cost just to have
that tool. Sometimes the cache gets corrupt, though, because of software updates, conflicts, and unexpected quits, and this can cause problems.
As a outcome, a business can help save on the value of retaining on-premises offices and gear for these workforce.


Here is my web page :: livejasmin credits hack ()

Adsız dedi ki...

Simply want to say your article is as astonishing.
The clarity on your post is simply nice and i can suppose you're an expert in this subject.
Well with your permission let me to take hold of your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
Thank you one million and please carry on the enjoyable work.


my page 3Ds emulator Free

Adsız dedi ki...

Hi to every , because I am truly eager of reading this blog's
post to be updated on a regular basis. It includes nice information.


Here is my page; how to lose 10 pounds in 3 weeks

Adsız dedi ki...

Hey there! I'm at work browsing your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading through your blog
and look forward to all your posts! Keep up the excellent work!


Also visit my web blog - Materace; ,

Adsız dedi ki...

Saved as a favorite, I really like your web site!

My homepage - pou cheats (http://www.youtube.com/watch?V=6rxotbvpawq)

Adsız dedi ki...

I think the admin of this web site is in fact working hard in favor of his web
page, as here every data is quality based data.


Feel free to visit my blog post - coupon codes

Adsız dedi ki...

Magnificent website. Plenty of useful info here.
I am sending it to some pals ans additionally sharing in delicious.

And naturally, thank you for your sweat!

my website ... http://www.stardufoot.com/wiki/index.php?title=Guidelines_On_Deciding_on_A_Vehicle_Audio_Program3655264

Adsız dedi ki...

Hi! I kոow this is kindaa offf topic but I was wondering iff yoսս
knew were I coulɗ locate a captcha plugin for my comment form?

I'm using the same blog platform as yours and I'm having
difficulty findiոg one? Thaոks a lot!

Here is my web bloɡ pest control tampa florida

Adsız dedi ki...

Every weekend i used to go to see this website, because i want enjoyment, for the reason that
this this site conations in fact good funny material
too.

Check out my page: Geld Verdienen

Adsız dedi ki...

It's very straightforward to find out any matter onn web as
cmpared to books, as I fouynd this piece of writing at this web
page.

my blog post: pest control oven cleaning companies in north London

Adsız dedi ki...

I think that everything published made a bunch of sense.

But, consider this, what if you composed a catchier post title?

I ain't suggesting your content is not solid, however what if you added a post title to maybe grab folk's attention?
I mean "İN�İRAH SURESİ" is a little boring.
You could look at Yahoo's front page and note how they create post titles to get
people interested. You might add a related video or a pic or two to get people excited about everything've written.

In my opinion, it could bring your blog a little livelier.Also visit my website ... Contract War Hack

Adsız dedi ki...

Just här är den perfekta webbplatsen för alla som vill förstå detta ämne .
Du vet en hel del det nästan svårt att argumentera med dig ( inte för att jag personligen skulle vilja ...
haha ​​) . Du sätter definitivt en ny dragning på ett ämne som har skrivits om
i åratal . Underbara grejer, bara underbart!


Here is my homepage :: casinoaction roulette

Adsız dedi ki...

Howdy! This post could not be written any better! Reading this post
reminds me of my old room mate! He always kept talking about this.
I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!

Here is my page; free flight simulator ()

Adsız dedi ki...

Keep on working, great job!

Feel free to surf to my webpage; Triche dragon city

Adsız dedi ki...

Sweet blog! I found it while surfing around on
Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks

My site: Télécharger Gratuit Dark Souls 2

Adsız dedi ki...

Heya this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use
WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.

I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from
someone with experience. Any help would be enormously appreciated!


Feel free to surf to my web-site: online music marketing tips ()

Adsız dedi ki...

Hi there! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts.


Feel free to visit my web-site - google

Adsız dedi ki...

great issues altogether, you simply gained a brand new reader.
What might you suggest about your post that you simply made a few days
ago? Any positive?

Review my web site :: Nike Air Max 95

Adsız dedi ki...

I've been surfing on-line greater than 3 hours lately, but I by no
means found any interesting article like yours.

It is lovely worth enough for me. In my view, if all website
owners and bloggers made just right content as you did, the internet will be a lot more
helpful than ever before.

my web page - supplements for toning muscle

Adsız dedi ki...

Only experienced and qualified Canada immigration consultants can look into your needs
and ensure that you have chosen the right immigration
status for your situation. For immigration purposes, a spouse should be married to the sponsor
and the marriage should be legally valid. He provides you with correct information about the employment opportunities in Canada.


Also visit my web-site: иммиграция в канаду

Adsız dedi ki...

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite
some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look
forward to your new updates.

Look at my weblog: loans for eBay and Amazon sellers

Adsız dedi ki...

In fact when someone doesn't be aware of after that its up to other users that
they will assist, so here it takes place.

Feel free to visit my weblog - skin detox diet

Adsız dedi ki...

Simply want to say your article is as astounding.

The clearness to your submit is simply great and that
i could think you're a professional in this subject. Fine
with your permission allow me to snatch your RSS feed to stay updated with
impending post. Thanks one million and please continue the rewarding work.


Also visit my website :: vermont seo Company

Adsız dedi ki...

This info is invaluable. Where can I find out more?


Also visit my website ... Diamonds Dash Hack

Adsız dedi ki...

Keep on writing, great job!

Feel free to visit my web page: angry birds epic hack

Adsız dedi ki...

So we are still alive, despite the 6:1 odds people were
giving us for surviving our first day. German aircraft were also sometimes sprayed with white
paint for winter camouflage. Even though possums naturally prefer wooded areas with open fields and near streams, since their habitat is disappearing rapidly they
have begun taking up residents elsewhere.

Feel free to surf to my web page: garden arbor with bench

Adsız dedi ki...

Quality content is the important to be a focus for the viewers to pay a visit the web
page, that's what this website is providing.

Feel free to visit my blog post

Adsız dedi ki...

Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other blogs?
I have a blog centered on the same subjects you discuss and would really like to have you share some
stories/information. I know my viewers would enjoy your work.
If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.


My web-site - adult video games

Adsız dedi ki...

That is really interesting, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and look ahead to in search of more of your fantastic post.
Additionally, I've shared your website in my social networks

my blog post; best web hosting best cities for small business 2013 -
,

Adsız dedi ki...

Good day! Thіs post couldn't ƅe written аny
bеtter! Reading tɦrough this post eminds mme оf my olɗ roօm
mate! He alԝays ҝept talking about thіs. I will forward ths pɑge tto him.
Fairly сertain he աill have a good read. Thank ƴօu for sharing!


My weeb blog - before and after weight loss

Adsız dedi ki...

My spouse and I stumbled over here coming from a different website
and thought I might check things out. I like what I see so
i am just following you. Look forward to going over your web page repeatedly.My page ... best cheap small business Web hosting cnet

Adsız dedi ki...

While these vessels are built to endure a significant quantity of abuse,
rubbing skin on skin could cause tiny little ruptures that
might allow blood to seep out. However, if pain or tendonitis eventually develops, simple steps to
cut back the inflammation, like icing, anti-inflammatory medications,
and foot support using a temporary brace might help.

The difference is in the number of ranks they have
through advancing these ranks they're going to potentially pay matching bonuses down 10 levels.


my homepage; &12497;&12481;ンコゲーム

Adsız dedi ki...

I believe this is one of the such a lot vital information for me.
And i'm happy reading your article. However wat to observation
on some ommon issues, The site taste is wonderful, the artices
is in reality excesllent : D. Good activity, cheers

Feel free tto suyrf to myy websitge ... Sexercise Workouts Sexerciise
Classes Sexercise New York Times (Da-Lak.Com)

Adsız dedi ki...

Howdy! This post couldn't be written any better! Reading this post reminds me
of my previous room mate! He always kept chatting about
this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read.
Many thanks for sharing!

Here is my weblog :: battlefield 4 Cheats multiplayer

Adsız dedi ki...

Do yoս mind if I quoote a couple of your posts as lonɡ as
I provide credit and sources bsck tο your weblog?
My blog iѕ in the exact same area off interest as yours and my visitors would definitelƴ benefit from some off the information you provide here.
Please let mee know if this ߋkaу աith you. Thank you!Check out my web blog; natural organic skin cwrе []

Adsız dedi ki...

Hi, just started skateboarding? Thznk yyou fοr the good read.


My welog - best Cruiser skateboard wheels

Adsız dedi ki...

Whаt's Takiոg place i am neԝ too this, I stumbled upon this I've found It absolutely
helpful and it hhas helped mme oսt loads.
I hope to ive a contribution & help different users lіke its helpeɗ me.
Good job.

Look at my site ... walmart mattress

Adsız dedi ki...

Hi there everyoոe, it's my fiгst visit at this web page, and
articloe іs actually fruitful designed for me, kеep up posttiոg thesse posts.


Feеl free to visit my web-site :: ageless health solution.com

Adsız dedi ki...

Howdy I аm so grɑteful I found your site, I really found you by accident,
while I was researching oon Bing for somethng else, Nonetheless I am here
ոoѡ and would just luke to ѕay tyank you for a remarkaƅle post aոd a all round thrilling
blog (I also love the theme/design), I don't have time tto browse іt all at the moment butt I have bookmared
it and also added your RSS feeds, so when I have time I wіll bе baϲk to reɑd
a lot more, Please do keep up tҺe excellent job.

My webpaǥe real estate business

Adsız dedi ki...

wonderful issues altogether, you simply won a new reader.

What would you recommend about your put up that you made some days ago?

Any certain?

Feel free to surf to my site egsouq unlock iphone 5 at&t

Adsız dedi ki...

Keep οnn writing, gгeat job!

my homepage: garcinia cambogia and pure green coffee bean

Adsız dedi ki...

Hmm is anyone else encountering problems with the images
on this blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end
or if it's the blog. Any feedback would be greatly appreciated.


My web page - Cheap Nike Air Max

Adsız dedi ki...

Thanks for every other great article. Where else could anyone get that
type of info in such an ideal manner of writing?
I've a presentation subsequent week, and I am on the search for such info.Feel free to visit my web blog; Nike Air Max Sale

Adsız dedi ki...

whoah this weblog is magnificent i like reading your posts.
Keep up the good work! You recognize, many people are hunting round for
this information, you can help them greatly.

Stop by my site ... CHI iron

Adsız dedi ki...

I all the time used to study piece of writing in news papers but
now as I am a user of web thus from now I am using
net for articles or reviews, thanks to web.

Feel free to visit my blog post :: cheap chi straightener

Adsız dedi ki...

Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to
“return the favor”.I'm attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to
use a few of your ideas!!

Feel free to surf to my blog: best cheap web hosting 2012

Adsız dedi ki...

Hello! I just wanted to ask if you ever have any problems
with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to
no backup. Do you have any methods to protect against hackers?


Here is my web-site cheap chi straightener

Adsız dedi ki...

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit
and sources back to your site? My website is
in the exact same area of interest as yours and my visitors would really benefit from a lot of the information you provide here.

Please let me know if this alright with you.
Cheers!

Also visit my weblog :: cheap chi straightener

Adsız dedi ki...

I blog frequently and I really appreciate your content.
The article has really peaked my interest. I'm going to book mark your site and
keep checking for new details about once per week.
I subscribed to your Feed too.

Here is my web site; CHI Straightener

Adsız dedi ki...

There is definately a great deal to find out about this issue.
I like all the points you've made.

my web blog :: CHI Straightener

Adsız dedi ki...

I every time used to read paragraph in news papers but now as
I am a user of web so from now I am using net for content, thanks to web.


Here is my blog - CHI iron

Adsız dedi ki...

Greetings! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a
blog article or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics
as yours and I believe we could greatly benefit from
each other. If you might be interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Great blog by the way!


Look into my website ... CHI Flat Irons

Adsız dedi ki...

I got this web page from my friend who shared with me about this site and now
this time I am browsing this website and reading very informative articles at this
time.

Here is my web page :: CHI Flat Irons

Adsız dedi ki...

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the
book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit,
but other than that, this is fantastic blog. An excellent read.
I'll definitely be back.

my page ... CHI Flat Irons

Adsız dedi ki...

This excellent website certainly has all of the info I wanted concerning this subject and didn't know who to ask.


Feel free to visit my web blog :: CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

Great work! That is the kind of info that are
supposed to be shared across the internet. Shame on Google for no
longer positioning this submit higher! Come on over and talk over with my web site .
Thank you =)

my web site CHI iron

Adsız dedi ki...

Hi there! Quick question that's completely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my apple
iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be
able to fix this issue. If you have any recommendations,
please share. Thanks!

Feel free to visit my weblog - CHI iron

Adsız dedi ki...

I have been browsing online more than 3 hours lately,
yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours.

It is beautiful worth sufficient for me. In my view,
if all webmasters and bloggers made just right content as you probably did,
the net will probably be a lot more helpful than ever before.


Feel free to surf to my webpage; CHI iron

Adsız dedi ki...

Hey there! Quick question that's totally off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?

My weblog looks weird when browsing from my apple iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue.
If you have any recommendations, please share. Appreciate it!


Feel free to surf to my page CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

Marvelous, what a web site it is! This web site gives useful information to us,
keep it up.

my website - CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

When some one searches for his required thing, so he/she
desires to be available that in detail, thus that thing is maintained
over here.

Feel free to visit my page :: CHI Straightener

Adsız dedi ki...

You actually make it seem so easy with your presentation but I
find this topic to be really something which I think I would never
understand. It seems too complicated and very broad for me.
I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang
of it!

Also visit my page: cheap chi straightener

Adsız dedi ki...

What's up it's me, I am also visiting this web page on a regular basis, this web page is genuinely fastidious and the viewers are really sharing good thoughts.


Here is my blog post; CHI Flat Irons

Adsız dedi ki...

I could not refrain from commenting. Well written!


Check out my webpage :: cheap chi straightener

Adsız dedi ki...

I rarely comment, but after browsing a few of the remarks on "İN�İRAH SURESİ".
I do have 2 questions for you if you do not mind. Is
it just me or does it give the impression like a few of the comments come across like they are coming
from brain dead individuals? :-P And, if you are writing
on other places, I would like to keep up
with everything fresh you have to post. Could you
post a list of all of all your social networking sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter
feed?

Feel free to visit my site :: CHI iron

Adsız dedi ki...

Howdy! I could have sworn I've visited this site
before but after looking at some of the posts I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm certainly happy I found it and
I'll be bookmarking it and checking back often!

Feel free to surf to my web page CHI iron

Adsız dedi ki...

I am in fact delighted to glance at this webpage posts which carries tons of helpful data,
thanks for providing these statistics.

my web site; cheap chi straightener

Adsız dedi ki...

Someone necessarily lend a hand to make severely posts I would state.
That is the first time I frequented your website page and
so far? I surprised with the research you made to make this
particular publish extraordinary. Wonderful
activity!

Feel free to visit my site CHI Flat Irons

Adsız dedi ki...

Thanks for every other fantastic article. The place else may anybody get that
kind of information in such an ideal method of writing?
I've a presentation next week, and I am at the look for such
information.

Feel free to surf to my weblog - CHI Straightener

Adsız dedi ki...

This article will assist the internet people for creating new website or
even a blog from start to end.

Also visit my web blog - CHI iron

Adsız dedi ki...

Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just
wondering if you get a lot of spam responses? If so how
do you prevent it, any plugin or anything you can advise?
I get so much lately it's driving me insane so any support is very much appreciated.Look at my blog; CHI iron

Adsız dedi ki...

I enjoy what you guys tend to be up too. Such clever work
and exposure! Keep up the very good works guys I've incorporated
you guys to my own blogroll.

Stop by my web page: CHI iron

Adsız dedi ki...

It's very simple to find out any matter on web as compared to textbooks,
as I found this piece of writing at this website.

Also visit my webpage: CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

It's amazing to go to see this web page and reading the views of
all colleagues concerning this paragraph, while I am
also zealous of getting know-how.

Feel free to surf to my site CHI Flat Irons

Adsız dedi ki...

Marvelous, what a website it is! This web site presents valuable facts to us, keep it up.


Have a look at my webpage :: boomz

Adsız dedi ki...

Thanks for ones marvelous posting! I really enjoyed reading it, you are
a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will
come back from now on. I want to encourage you to ultimately continue
your great writing, have a nice afternoon!

Stop by my webpage: CHI Hair Straightene

Adsız dedi ki...

What's up to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views are nice for new users.


Check out my homepage ... CHI Straightener

Adsız dedi ki...

It's amazing to pay a visit this site and reading the views of all colleagues about this post, while I am also eager
of getting knowledge.

Here is my web site :: cheap chi straightener

Adsız dedi ki...

I'm really impressed with your writing skills as well
as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize
it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it's rare to see a nice blog like this
one these days.

Have a look at my website ... CHI iron

Adsız dedi ki...

Hi mates, how is all, and what you would like to say concerning this post, in my view its
really remarkable in favor of me.

Here is my web-site CHI iron

Adsız dedi ki...

Appreciating the dedication you put into your website and detailed information
you offer. It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same
outdated rehashed information. Fantastic read! I've bookmarked your site
and I'm adding your RSS feeds to my Google account.


my blog: boomz

Adsız dedi ki...

Its like you read my mind! You seem to know a lot
about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you could do with a few pics to drive the message
home a little bit, but instead of that, this is fantastic
blog. A fantastic read. I will definitely be back.


Look at my web page; boomz

Adsız dedi ki...

I pay a visit each day some web sites and information sites to read articles, however this blog provides quality
based content.

Feel free to visit my website: boomz

Adsız dedi ki...

Greetings from Florida! I'm bored to death at work so I decided to check out your
website on my iphone during lunch break.

I enjoy the information you present here and can't wait to
take a look when I get home. I'm shocked at how quick your blog loaded
on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways,
awesome site!

Here is my blog post ... building surveys phoenix az

Adsız dedi ki...

I like the valuable information you provide in your
articles. I'll bookmark your blog and check again
here regularly. I am quite certain I will learn many new stuff right here!
Good luck for the next!

Here is my web blog: nike Free run

Adsız dedi ki...

Hello, just wanted to mention, I enjoyed this post.
It was helpful. Keep on posting!

My blog post: Dre Beats

Adsız dedi ki...

What's up to all, how is all, I think every one is getting more from this website,
and your views are pleasant in support of new people.

Visit my web site: west palm beach personal injury lawsuit

Adsız dedi ki...

Greetings! Very helpful advice within this post! It's the little changes that produce the
biggest changes. Thanks for sharing!

Here is my website :: website, ,

Adsız dedi ki...

For hottest information you have to pay a visit internet and on the web
I found this web page as a most excellent web page for most recent updates.


my website; hack yahoo password

Adsız dedi ki...

Terrific post however , I was wondering if you could
write a litte more on this subject? I'd be very grateful
if you could elaborate a little bit further. Cheers!


My web-site - boundary surveys cost phoenix az

Adsız dedi ki...

Appreciate this post. Let me try it out.

my page; lot survey cost phoenix az

Adsız dedi ki...

This website was... how do you say it? Relevant!!
Finally I've found something which helped me.
Thank you!

Look into my web page; building permit violation price cave creek care free

Adsız dedi ki...

Fantastic goods from you, man. I've have in mind your stuff prior to and you're simply extremely excellent.

I really like what you've received here, certainly like what
you are stating and the best way in which you say it.
You are making it entertaining and you still take care of
to keep it wise. I can't wait to learn much more
from you. That is actually a terrific site.

Have a look at my website - land surveyor license phoenix az

Adsız dedi ki...

I am actually thankful to the owner of this web site who has shared this enormous piece of writing at at
this time.

Have a look at my blog: blog

Adsız dedi ki...

Hey! Someone in my Facebook group shared this website
with us so I came to check it out. I'm definitely enjoying the information.
I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!
Great blog and great design and style.

my web-site ... หางานอุดร

Adsız dedi ki...

Hi there, just wanted to tell you, I enjoyed this blog post.
It was practical. Keep on posting!

Feel free to surf to my blog post ... gry

Adsız dedi ki...

Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?

you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent,
as well as the content!

Feel free to visit my weblog :: land planning cave creek care free

Adsız dedi ki...

This is my first time go to see at here and i am in
fact pleassant to read everthing at single place.


Feel free to surf to my web-site land surveys online cave creek care free

Adsız dedi ki...

Nice post. I used to be checking continuously this weblog and I'm impressed!
Very useful information specially the closing phase :) I care
for such information much. I used to be seeking this particular information for a long time.
Thanks and good luck.

Take a look at my web-site; home improvement permit violation phoenix az

Adsız dedi ki...

An outstanding share! I've just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little homework on this.

And he actually bought me breakfast simply because I
discovered it for him... lol. So let me reword this....
Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to talk about this subject
here on your site.

Here is my homepage property rental

Adsız dedi ki...

I love it when people get together and share thoughts.
Great blog, keep it up!

Adsız dedi ki...

Wow! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different subject
but it has pretty much the same layout and design.
Excellent choice of colors!

Also visit my weblog: รับสมัครงาน

Adsız dedi ki...

What's up friends, its wonderful paragraph concerning educationand completely defined,
keep it up all the time.

Here is my weblog; Angry birds Epic cheats

Adsız dedi ki...

Thahk you a bunch for sharing tɦiѕ with all ߋf us үou actually know wҺat you are talking about!
Bookmarked. Kindly additionally discuss ѡith mу siote =).
Wе could ɦave a hyperink alternate arrangement ƅetween us

Ηere iѕ mу web blog ... cheap flights dealos tߋ europe from chicago (cheapflights.webgarden.com)

Adsız dedi ki...

These are really fantastic ideas in concerning blogging.
You have touched some good points here. Any
way keep up wrinting.

Stop by my website :: Music marketing 2013

Adsız dedi ki...

Hi, I do think this is an excellent web site. I stumbledupon
it ;) I may come back once again since i have book marked it.

Money and freedom is the best way to change, may you be rich and
continue to help others.

Feel free to surf to my blog post prime nike

Adsız dedi ki...

wonderful put up, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector do not
realize this. You must continue your writing. I'm confident, you've a huge readers' base already!


Also visit my website อาชีพเสริมหลังเลิกงาน

Adsız dedi ki...

To help many individuals, several online trading companies have followed
the trend of catering numerous coupon codes so that many
individuals can save their money in purchasing any
product of their favorite items. This is usually the case with a lot of other people as well.
Good in stores or online; if you prefer shopping online, go through
Ebates for an extra 2% cash back.

Also visit my webpage :: macys coupon codes

Adsız dedi ki...

After looking into a handful of the articles on your web
page, I really appreciate your technique of writing a blog.
I added it to my bookmark website list and will be checking back
in the near future. Please visit my web site as well and
tell me your opinion.

Also visit my site: farm heroes saga gold bars

Adsız dedi ki...

I like your website, it is good. Check my website too.
You can gry from my website.
I like your website, it is good. Check my website too.

You can gry
from my website.

Adsız dedi ki...

Hello there, You've done an incredible job.
I will certainly digg it and personally suggest to
my friends. I am sure they'll be benefited from this web site.


Here is my homepage ... how to get laid

Adsız dedi ki...

If some one desires to be updated with most up-to-date technologies after that he must be
go to see this web site and be up to date daily.


Here is my blog: อาชีพเสริม

Adsız dedi ki...

Pretty! This was a really wonderful article.
Many thanks for supplying these details.

Stop by my webpage; www.fb.me/Kallang.riverside.new.condos

Adsız dedi ki...

wonderful submit, very informative. I'm wondering why the other experts of this sector don't
understand this. You must continue your writing.

I am sure, you've a huge readers' base already!My webpage ... daniel grayson

Adsız dedi ki...

I really love your blog.. Very nice colors & theme.
Did you build this website yourself? Please reply back as I'm wanting to
create my very own site and would love to know where you got
this from or what the theme is named. Kudos!

Review my homepage brett rossi porn

Adsız dedi ki...

After checking out a few of the articles on your blog, I truly appreciate your technique of blogging.

I added it to my bookmark site list and will be checking back soon.

Please visit my web site too and let me know how you feel.


my webpage; traduzione italiano polacco descargar

Adsız dedi ki...

This is very interesting, You are a very skilled blogger.

I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post.

Also, I've shared your web site in my social networks!my blog; traduzione italiano polonia restaurant

Adsız dedi ki...

I was able to find good info from your blog posts.


Here is my blog post :: traduzioni dizionario traduttore italiano polacco online

Adsız dedi ki...

Its not my first time to go to see this site, i am visiting this website dailly
and get good data from here all the time.


Look at my webpage: traduzioni italiano-polacco banca nazionale

Adsız dedi ki...

I'm extremely pleased to uncover this web site. I wanted
to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely liked every part of it and I
have you saved to fav to see new stuff in your website.


Also visit my weblog megapolis hack download

Adsız dedi ki...

I'm amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's both educative and interesting,
and without a doubt, you have hit the nail on the head.
The issue is something which not enough people are speaking intelligently about.
I am very happy I found this during my search for something regarding this.


my web page; ทํางานผ่านเน็ต

Adsız dedi ki...

I'm truly enjoying the design and layout
of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here
and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Exceptional work!

My weblog steroidi

Adsız dedi ki...

Very descriptive post, I loved that a lot.
Will there be a part 2?

Visit my blog post: how to lose 20 pounds in 2 weeks

Adsız dedi ki...

Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get actually
enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I
achievement you access consistently rapidly.

my webpage: How to Stop masturbating

Adsız dedi ki...

Usually I do not learn post on blogs, but I wish to say
that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has
been surprised me. Thank you, quite nice post.

Feel free to visit my web-site; ธุรกิจออนไลน์

Adsız dedi ki...

Great post! We will be linking to this particularly great content
on our website. Keep up the good writing.Also visit my homepage :: Womens Nike Free Run 2

Adsız dedi ki...

Highly energetic article, I enjoyed that bit.
Will there be a part 2?

Also visit my web-site ... บาคาร่าออนไลน์

Adsız dedi ki...

Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple adjustements
would really make my blog stand out. Please let me know where you got your design.
Many thanks

Check out my web blog :: przeprowadzki radom

Adsız dedi ki...

Excellent blog here! Also your site loads up fast! What web host
are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my site loaded up as fast as yours lol

My site free mistress chat rooms

Adsız dedi ki...

They could possibly be necessary to execute managerial responsibilities, medical duties or together.
Getting started is a lot easier than you think it can be.

Every language is constantly changing and evolving, with
new words and meanings emerging.

Have a look at my website casino en ligne

Adsız dedi ki...

Quality posts is the important to be a focus for the viewers to go
to see the site, that's what this web site is providing.


Take a look at my website - skibekleidung

Adsız dedi ki...

Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted
to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!My blog: Nike Free 3.0 V2

Adsız dedi ki...

Great blog here! Also your site loads up very fast!
What host are you using? Can I get your affiliate link
to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours
lol

Feel free to surf to my page; Nike Free Run 7.0

Adsız dedi ki...

Nice weblog right here! Additionally your web site loads
up very fast! What host are you using? Can I am getting your associate link for your host?
I want my site loaded up as fast as yours lol

Take a look at my homepage Nike Free 5.0 V3

Adsız dedi ki...

Pretty! This has been a really wonderful post. Thanks for providing these details.


my site :: Nike Free 5.0 V3

Adsız dedi ki...

Great article, exactly what I was looking for.


Feel free to visit my page Nike Free Run 3

Adsız dedi ki...

Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords
but I'm not seeing very good gains. If you know of any please
share. Thank you!

Look into my web site :: Mens Nike Free Run 2

Adsız dedi ki...

I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's both equally educative and interesting,
and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something that too few
men and women are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I came across this in my hunt for something regarding this.


my page: Mens Nike Free Run 5.0

Adsız dedi ki...

Terrific post but I was wanting to know if you could write
a litte more on this subject? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Many thanks!

Here is my homepage ... Nike Free Run 2

Adsız dedi ki...

Awesome blog! Is your theme custom made or did you download
it from somewhere? A design like yours with a
few simple adjustements would really make my blog stand out.
Please let me know where you got your theme. Thanks
a lot

Feel free to surf to my site - infant nutrition

Adsız dedi ki...

It's an awesome piece of writing designed for all the web people; they will take advantage
from it I am sure.

My web blog: webcam tranny fuck

Adsız dedi ki...

Hello, Neat post. There's a problem with your web site in internet explorer,
would check this? IE nonetheless is the marketplace chief and a good portion of other folks will omit your magnificent writing due to this problem.


Check out my page :: hack wifi password

Adsız dedi ki...

My brother suggested I might like tthis web site.
He was totally right. This post truly made my day.
You cann't imagine just how much tiime I had spent for this info!

Thanks!

Visit my web site: คาสิโนออนไลน์ ทดลองเล่น

Adsız dedi ki...

I don't even know the way I ended up here, but I assumed this publish was good.

I do not understand who you might be but certainly you are going to a famous
blogger should you are not already. Cheers!

Also visit my weblog garcinia cambogia extract

Adsız dedi ki...

I like the valuable information you provide in your articles.

I'll bookmark your blog and check again here regularly. I'm
quite certain I'll learn a lot of new stuff right here!
Good luck for the next!

my page: บาคาร่าผ่านเว็บ

Adsız dedi ki...

This iss the perffect webpage for everyone who would like to understand this topic.
You understand soo much its almost tough too argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
You certainly put a new spin on a topic
that has been written about for ages. Excellent stuff, just
excellent!

Stoop by my web site ... vao m88

Adsız dedi ki...

I was wondering if you ever considered changing the page layout of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so
people could connect with it better. Youve got an awful
lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could
space it out better?

Also visit my homepage: wakacje w grecji (www.wakacjepro.pl)

Adsız dedi ki...

I have read so many articles or reviews on the topic
of the blogger lovers but this piece of writing is
truly a good post, keep it up.

Feel free to surf to my weblog :: best web hosting best laptop 2013 cnet

Adsız dedi ki...

This blog was... how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.

Thank you!

My blog Black Toms Shoes

Adsız dedi ki...

I am regular visitor, how are you everybody?
This article posted at this web site is in fact fastidious.


Visit my webpage buy instagram followers

Adsız dedi ki...

I like reading an article that can make men and women think.
Also, many thanks for allowing me to comment!

my blog :: pharmalys tunisie ()

Adsız dedi ki...

Thanks for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting
for your further write ups thank you once again.

Here is my website: machine a sous gratuit

Adsız dedi ki...

Enjoy reading it. Centered off up to date research, Garcinia can be used around the world as a supplement for individuals battling some
form of obesity. Is by a normal resource and does not incorporate detrimental
substances, components or germs and toxins that can injure your
entire body. By formulated with hydroxycitric acid, this specific
works as a unwanted fat blocker, which is required to fat reduction. Garcinia Cambogia success stories helps individuals to curb their own appetites and cut back
on sugar or desserts hankering. No more running towards your kitchen each
A quarter-hour to get a munch. As a matter of fact, the authentic Garcinia Cambogiawill help to equalize the amount of a
individual tension growth hormones. This can help to protect yourself from possible over emotional binge eating, which happens to be one of the main reasons for excess weight.


my blog ... garcinia cambogia pure extract molecular research labs

Adsız dedi ki...

I'm curious to find out what blog platform you are utilizing?
I'm having some minor security issues with my latest site and I would like
to find something more risk-free. Do you have any recommendations?


my web-site - glass garden flowers for sale

Adsız dedi ki...

You're so interesting! I don't think I've truly read something like this before.
So wonderful to find somebody with some unique thoughts on this subject.
Seriously.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is required on the
internet, someone with some originality!

Here is my site pawn shops near me open now

Adsız dedi ki...

I'm impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog
that's both educative and engaging, and let me tell you,
you have hit the nail on the head. The problem is an issue that
too few folks are speaking intelligently about.
I'm very happy I came across this in my search for something relating
to this.

Feel free to surf to my site best free web hosting for online store

Adsız dedi ki...

Thanks for any other informative blog. Where else may just I am
getting that type of information written in such a perfect
method? I have a challenge that I'm simply now working
on, and I have been on the glance out for such info.Feel free to visit my web page :: pawn shops open on sunday near me

Adsız dedi ki...

Whats up very cool blog!! Guy .. Excellent ..
Wonderful .. I will bookmark your site and take the feeds also?
I am glad to find so many useful information right here within the put up, we need work out
more techniques on this regard, thank you for sharing.

. . . . .

Feel free to surf to my blog; pawn shops near me open sunday

Adsız dedi ki...

I do not even understand how I ended up right here, however I
assumed this put up was great. I don't recognise who you
are but certainly you're going to a well-known blogger in case you aren't already.
Cheers!

Here is my weblog ... pawn shops las vegas guns

Adsız dedi ki...

you're actually a excellent webmaster. The website loading pace is amazing.
It sort of feels that you are doing any distinctive trick.

In addition, The contents are masterwork. you have done a fantastic task in this matter!


Also visit my web site :: pawn shops open on sunday

Adsız dedi ki...

You're so awesome! I do not suppose I've truly read through something like that
before. So great to find another person with a few unique thoughts on this subject matter.
Really.. thank you for starting this up. This web
site is something that's needed on the web, someone with a bit
of originality!

my blog post :: pawn shops online cell phones

Adsız dedi ki...

Did not thought about this until now :)Garcinia Cambogia Extract prevents the pancreas from splitting down starch into maltose and dextrin. It also prevents the development of alpha-amylase mineral
deposits in the body. Medical professionals usually advise this to their people
who are diabetic patients because the Garcinia
Cambogia stops the generation of alpha-glucosidase positioned in the intestines from renovating disaccharides and starches into glucose.

Garcinia Cambogia benefits also reduces sugar and carbohydrate food
from turning into excess excess fat by blocking the generation of citrate lyase.
Some medical professionals use Garcinia as a laxative to help with
congestion or other well-being functions such as weight
reduction, to reduce anxiety, depressive disorder, changes in mood and as a solution to acquiring a good night rest.


My site; garcinia cambogia pure extract 100

Adsız dedi ki...

Hi there! This is my first visit to your blog!
We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.

Your blog provided us useful information to work on. You have done a wonderful job!


Feel free to visit my web page :: pawn shop chronicles norman reedus

Adsız dedi ki...

Magnificent items from you, man. I've understand your
stuff previous to and you are just extremely excellent.
I actually like what you have bought right here,
certainly like what you are stating and the way in which you assert it.

You're making it enjoyable and you still take care of to
stay it wise. I can't wait to read much more from you.

This is actually a wonderful web site.

Also visit my web-site :: blown glass flowers ebay

Adsız dedi ki...

I loved as much as you will receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish.
nonetheless, you command get bought an impatience over that you
wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the
same nearly very often inside case you shield this hike.


Also visit my webpage pawn shops in okc

Adsız dedi ki...

What's up, all is going perfectly here and ofcourse every one is sharing information, that's really excellent, keep up writing.


Also visit my webpage ... pawn shops open on sunday in ct

Adsız dedi ki...

Good post. I certainly appreciate this website. Keep it up!


My blog; pawn shops open on sunday in oklahoma city

Adsız dedi ki...

Instagram - Cost: Free - Instagram is a simple to use and fun photo editing and
sharing application. 5) The Goofball: Often characterized as an air-head or a ditz, the goofball is the strangest character in comedy.
Both these followers do not signify that you have got supremacy and power on the site
if you are encompassing many supporters, although in addition, you
acquire more disclosure for your online trading and an enthusiastic and lively group of people.


Here is my weblog ... Instagram Free Followers

Adsız dedi ki...

You actually make it seem so easy with your presentation but
I find this matter to be really something that I think I would never understand.
It seems too complicated and very broad for me. I'm looking
forward for your next post, I will try to get the hang of it!


Feel free to surf to my web-site :: glass flowers amazon

Adsız dedi ki...

Hello very nice site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally?
I am glad to search out so many helpful information right here within the publish,
we'd like develop more techniques on this regard,
thank you for sharing. . . . . .

Here is my weblog - pawn shops in chicago

Adsız dedi ki...

Simply want to say your article is as amazing.
The clearness on your post is simply nice and that i can think you're
knowledgeable in this subject. Well with your permission let me to take hold of your RSS feed to stay
updated with drawing close post. Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.


Feel free to surf to my page small glass flowers for sale

Adsız dedi ki...

Hello would you mind letting me know which webhost
you're working with? I've loaded your blog in 3 different browsers
and I must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price?

Cheers, I appreciate it!

Here is my homepage :: pawn shops near me now

Adsız dedi ki...

You have to write this things more.Right now there are
a fantastic amount of people that are suffering from problems just like weight problems and abnormal excess fat nowadays.
The key reason right behind this scenario is a busy life and unusual agenda due to which
they cannot really give adequate attention on their health and fitness.
A variety of them don’t have actually time for it to working out.

To them, the easiest method to stay fit and healthy would
be to begin taking the ideal supplements.
If you are looking toward get an effective and checked organic health supplement, Hemorrhoids Treatment Cure can satisfy your requirements
to much extent. The pure extract of Hemorrhoids Treatment Cure has long been utilised as an good slimming pill.


Look at my web blog ... buy venapro online

Adsız dedi ki...

I couldn't refrain from commenting. Exceptionally well written!

my homepage pawn shops online

Adsız dedi ki...

It's nearly impossible to find experienced people for
this topic, however, you sound like you know what you're talking about!
Thanks

my web site gospel music marketing strategies

Adsız dedi ki...

Fastidious replies in return of this matter with genuine
arguments and explaining everything concerning
that.

Feel free to visit my webpage itunes gift card generator

Adsız dedi ki...

Asking questions are truly nice thing if you are not understanding something fully,
except this piece of writing gives good understanding even.

My web-site: Go Here

Adsız dedi ki...

Hi there, I enjoy reading through your article. I wanted to write
a little comment to support you.

My web site: pawn shops near me that buy guns

Adsız dedi ki...

Simply wish to say your article is as surprising.
The clarity to your publish is just cool and i could think you are an expert on this subject.
Well with your permission let me to snatch your RSS feed to keep up
to date with approaching post. Thank you one
million and please continue the enjoyable work.

Also visit my site: pawn shops in chicago

Adsız dedi ki...

Wonderful goods from you, man. I've understand your stuff previous to
and you're just extremely magnificent. I actually like what you've acquired here, certainly like what
you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible.
I can not wait to read far more from you. This is actually a
great website.

Also visit my site; glass flowers harvard poem

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 403   Yeni› En yeni»

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı