7 Eylül 2015 Pazartesi

ŞAHSİYETLERİ DEĞİL FİKİRLERİ KONUŞTURMAK

Fikirlerin tartışılması, teatisi,Namık Kemal'in de söylediği gibi “Müsademe-i efkârdan barika-i hakikat doğar”. Hakikate ulaşmak açısından önemlidir. Her edebe ve adaba uygun yorum, katkı ve düşünce ayrı bir güzelliktir.

Lakin, kişi ve olaylarla uğraşmak, insana hiçbir şey katmadığı gibi, çok şeyleri de alıp götürür. Zira, fikirler yerine şahsiyetler yarıştırılıp, çarpıştırılınca tarafgirlik körlüğüyle, hakikat değil, dostluk, insanlık dahi bırakmaz.

Bu nedenle, ŞAHSİYETLERİN yarıştırılmasından çarpıştırılmasına, hatta hatadan beridir anlayışına kadar vb haller GÜNDEM dahi olmamalıdır. Bunun yapılmasına da kim olursa olsun, asla prim verilmemelidir.

Kişi ve olaylarla uğraşmak değil, İLKELERLE, FİKİRLERLE VE HAKİKATLE uğraşmak, konuşmak erdemdir, fazilettir.
İlkeler ve fikirler üzerinde konuşmak insana ve insanlığa yepyeni ufuklar açar. Yaşama değerler katar.

Çözümler, sorgulamayla başlar. Sorgulamakla başlayan ve akletme, düşünme, tedebbür/ne anlattığını anlamaya çalışmak GERÇEĞE AÇILAN KAPILARDIR.

Farklı fikirlerin varlığı, sorgulamayı, karşılaştırmayı, muhakeme etmeyi tetikler, gerçeğe ulaşmanın yollarını açar. Eleştirilerde fikirleri güzelleştirmeye çalışan bahçıvanlardır.

Farklı fikirler ve eleştiriler, hakka, doğruya ve güzele doğru tekamülün, gelişmenin tamamlayıcıları ve destekçileridir.Hatadan beridir ön kabulü de insanı bunlardan mahrum bırakır.

Bu nedenle, düşüncede, fikirde, yorumda, eleştiride her bir katkı, EVRENSEL DOĞRULARA ulaşma gayreti ve desteği olarak sevinçle karşılanmalıdır.

Zira, Kainattaki, evrensel ilkeler,  kanunlar,  kurallar,  insanlığa bahşedilmiş birer ikramdır.

Bu ikrama kavuşmak ancak, İNSANLIĞIN ORTAK AKLIYLA Yaratılmış Kainat Kitabı ile Yazılı Kuranı Kerim Kitabını; ikra, tertil, tilavet ve tedrisat ile teakkul-akletme, tefekkür-düşünme, tefakkuh-sorgulama ve tedebbür-ne anlattığını anlamakla mümkün olmaktadır.

Ortak aklın unsurları olan fikirleri, düşünceleri, eleştirileri ve ilkeleri gündem yapanlardanolunması dileğiyle,

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı