10 Eylül 2015 Perşembe

GÖNÜL DİLİYLE KONUŞMAK

İnsanın güzelliği kelimelerde değil, taa onların gerisinden akıp gelen özdedir, ruhtadır, vicdandadır, hislerdedir, latifelerdedir. 

Gönül dili sözlerden ziyade yaşamdaki hal’dir, eylemlerdir, ahlakdır.

ZİRA güzellik, kendisine ram olunmaya hakkı olandır.

Kelimeler ise, zarftır, araçtır. Yürekten gönülden dökülenlere birer kayıktır.

Gönül güzel olunca, güzel her ne şekilde olursa olsun, dilde, biçimde, sessiz dökülse deONU EN İYİ ANLATAN ise HAL’DİR.

Muhatap için, Lisanı Hal, Lisanı Kal den daha etkilidir, taa yüreklere, özüne işler ve değişimi tetikler.

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı