15 Eylül 2015 Salı

KURANI KERİMDE KİTAP KAVRAMI

KİTAP kelimesinin kökükef, te, be harflerinden oluşmakta ve  41 form-türevleriyle birlikte 322 kez 237 ayette geçmektedir. Yazılan, okunan anlamına gelmektedir. Mektup ta bu köktendir.

İnsan dahil evrendeki tüm varlıklar da, YARATILMIŞ BİR KAİNAT KİTABIDIR

Göklerde ve yerde, yaratılışınızda ve  yaymakta olduğu canlılarda, gecenin ve gündüzün değişmesinde, rüzgârları estirmesinde vb birçok örnekler verilerek
3/190, 10/6, 10/67, 12/7, 15/75, 20/54, 20/128, 30/22, 30/23, 30/24, 30/37, 31/31, 32/26, 34/19, 39/42, 39/52, 42/33,   45/3, 45/4, 45/5, 45/13, 51/20 ve daha nicelerinde
Aklını kullanan, düşünen, tefakkuk sorgulayanlar, tedebbür  ne anlattığını anlamaya çalışanlar, sabreden, şükredenler vb yapanlar için, ayetler olduğu anlatılmaktadır.

Kuranı Kerim bir kitaptır. 3/3, 3/7, 4/113, 16/64, 16/89, 29/51, 39/41, 14/1, 5/15 vb.

39/41 İnna enzelna aleykel kitabe lin nasi bil hakk
Biz Kitabı, insanlar için, sana hak ile indirdik.

Yazıya geçirilmesi nedeniyle yazılı kitap olarak anılmaktadır 6/7, 43/21 vb.

Ancak, KİTAP İLE KURAN da aynı değildir. 15/1, 27/1, 10/37, 18/27, 56/77, 56/78 vb.

Gerek Yazılı Kitap  Kuranı Kerimin gerekse, her biri birer sure, ayet,  kelime olan bu muazzam Yaratılmış Kitap Olan Kainatın en önemli muhatabı da, iki kapılı bu muhteşem sarayın, özel bir misafiri olan insandır.

Şayet insan, Rabbilaleminin bu Yaratılmış Kainat Kitabındaki varlıkları, kevni ayetleri veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetleri, gereğince okursa, yani, aklı, kalbi ve zihni olarak her türlü ayartılardan uzaklaşarak, tüm benliğiyle DOĞRULARA TESLİM OLMAK AMACIYLA akletmek, düşünmek, sorgulamak ve TEDEBBÜR YAPMAK suretiyle, satır aralarını, arka planını, temel ilkelerini, anlatmak istediklerini anlayıp, hayatını buna göre yapılandırarak tedbir alır, değişimi gerçekleştirirse, yaşamını cennete çevirmektedir.

Yoksa Yaratılmış Kainat Kitabını okumak, onları seyretmek veya bulduğumuz gibi kullanmak olmadığı aşikardır. İnsan, evrendeki varlıkları incelemiş görünenden görünmeyene, anlatılmak istenene ulaşmış, buldukları temel ilkeleri, kanunları maddeye uygulayarak teknoloji denilen yaşamı kolaylaştıran sonuçlara ulaşmıştır. Sosyal bilimlerle uğraşanlarda benzeri çalışmaları yaparak, insanı, topluma vb varlıklardaki var olan ilkeleri davranış kanunlarını bulup insanlığın hizmetine sunarak yaşamın daha güzel olmasına katkı sunmuştur.

Yazılı Kitap örneğin Kuranı Kerime de, aynı şekilde yaklaşmalı, akletmek, düşünmek, sorgulamak ve TEDEBBÜR YAPMAK suretiyle, satır aralarını, arka planını, temel ilkelerini, anlatmak istediklerini anlayıp, evrensel ilkelere ulaşıp, hayatını buna göre yapılandırarak tedbir alıp, değişimi gerçekleştirip, yaşamını cennete çevirmelidir.

Yoksa, Yazılmış Kitap Kuranı Kerimi okumak, lafızlara ses vermek, telaffuz etmek, cümleleri veya yaklaşık mealleri tekrarlamak, algıladıklarımızı depolamak, ya da bunları yarıştırmak hiç değildir.
Bu okumaları yaparak, gerek evrendeki gerekse, yazılı kitaptaki evrensel ilkelere ulaşarak değişmek ve böylece en güzele en doğruya, mükemmele doğru yücelmek olmalıdır.

YAZILI KİTAPTAN ÇIKARILAN MANALAR, YARATILMIŞ KAİNAT KİTABINDAKİ EVRENSEL her daim geçerli İLKELERLE BULUŞTUĞU ÖLÇÜDE DOĞRUYA EN GÜZELE VARILMAKTADIR. Zira, her güzelliğin en kemâl, en cemâl hali olan Zikir O'ndandır.15/9

Zira, M.İkbal’in de dediği gibi, ‘Kainat Allah’ın davranışıdır. O’nun davranışı ile sözü-vahiy arasında çelişki olmaz’. Nitekim, Allah’ın sunnetinde de, SUNNETULLAHTA bir değişiklik bulamazsınız. 17/77, 33/38, 33/62, 35/43, 40/85, 48/23 vb

Bu vesileyle de ELHAMDU LİLLAHİ RABBİLALEMİN diyerek ve hamdın gereğini yaparak Şükreden Kuranı Kerimde yazılı ayetlerin ANLATMAK İSTEDİKLERİNİ anlayıp, RABBİL ALEMİNİN yaratılmış kainat kitabındaki EVRENSEL İLKELERİYLE yoğurup, test edip, gereğini yapanlardan olmak dileğiyle,

Muhabbetlerimle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı