12 Eylül 2015 Cumartesi

İNSAN İLE HAYVANIN KONUM FARKI

Dünya hayatının metaına duyulan AŞIRI ŞEHVET hubbuş şehevati İNSANLARA 'SÜSLÜ VE ÇEKİCİ' KILINMIŞTIR. Zuyyine lin nasi hubbuş şehevati … 3/14, ve benzeri 28/60, 28/61, 42/36, 9/38, 11/15, 18/46, 57/20,  10/23.

Hayvanlarda ise, yaşam için ihtiyaç duyduğu şeylere karşı İLGİSİ SINIRLANMIŞTIR.Tekamül etmiş halde yaratılmıştır. Yer içer ilişkide bulunur vs. Aşırı düşkünlük yoktur. Arslan doyunca, gözünün önüne gelip oturan, geviş getiren geyiğe, ceylana dahi dokunmaz.

İnsanın yapısında ise, bunlara DÜNYA METAINA KARŞI DUYULAN İŞTAHA, AŞIRI DÜŞKÜNLÜĞE /HUBBUŞ ŞEHEVATİ YE SINIR GETİRİLMEMİŞTİR. 3/14.

Zira, her alanda, en zirve güzelliğe TEKAMÜLÜN, GELİŞİMİN gerçekleşmesine imkan tanınmıştır.

Hayvan, suyu bulur ve içer, insan ise içmenin, kullanmanın ötesine geçer ve değirmene baraja, enerjiye, elektiğe, kesmeye vb alanlarda geliştirir.


İBLİS VE VİCDANIN VARLIK NEDENİ 

Bunlar da DENEMEK VE KİMİN DAHA AHSENU YAPTIĞININ ortaya çıkması ve TEKAMÜL için gereklidir.

18/7 yaklaşık ateş meali-   Biz yeryüzündeki şeyleri, kendisine süs olsun diye yarattık ki onların, hangisinin daha güzel iş yaptığını deneyelim. /İnna cealna ma alel erdi zinetel leha li nebluvehum eyyuhum ahsenu amela 11/7, 18/7, 67/2

İblis de bunları dünya hayatının metaını da kullanarak, içsel ve dışsal etki veya ihtiyaç halinde, doğru yoldan, ölçüden, ilkeden AYARTMAK için bu süreçte devreye girmekte ve telkin vermektedir.

İnsan, içsel veya dışsal bir etkiyle karşılaştığında, ihtiyaç hissettiğinde, devreye giren İBLİSİN AMACI, insanın, bu etkiye vereceği tepkide veya ihtiyacını gidermede,  GÜNAH İŞLEMESİ, NEHİYLERİ YASAKLARI İHLAL ETMESİ İÇİN TELKİNLERDE BULUNMAK VE AYARTMAKTIR.

Bu İbis ve ayartıya karşılık Fuad, Basar, Semi verilen insan da Rabbilaleminin insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği en büyük NUR olan VİCDAN ile donatılmıştır.

Bu nedenle, Kitapta, yettebiuneş şehevati 4/27, vettebeuş şehevati 19/59 halinin, kötülük olduğu hususu uyarılmaktadır. Ölçüsüz, ilkesiz, Rahmanın öğüdünü taşarak bu şehvetlere esir olmayı, tabi olmayı kınamaktadır.

NEREYE KOŞMAKTAYIZ

Hayvanlar,yaşam için ihtiyaç duyduğu şeylere karşı ilgisi sınırlanmış, tekamül etmişhalde yaratılmıştır.

İnsan ise, denemeve AHSENU AMEL yapma ve tekamül için 11/7, 18/7, 67/2  yaratılırken; dünyametaına karşı duyulan iştahasına, aşırı düşkünlüğe /hubbuş şehevati ye sınırgetirilmemiştir. 3/14, 28/60, 28/61, 42/36, 9/38, 11/15, 18/46, 57/20, 10/23vb.

İnsan, var edilişamacı  olan ahsenu amelden yanadurduğunda, ALAYI İLLİİNE yücelirken 83/18; tersi durumda, aşırı düşkünlüğü, vettebeuşşehevati yi  öncellediğinde  4/27,19/59  ise  ESFELE SAFİLİNE düşmektedir. 95/5

 


YAPILMASI GEREKEN 

·       Dünyada bulunma amacını ve görevini unutmadan, 
·       her hususta, İNSANLIKTA,AHLAKTA vb EN ZİRVE GÜZELLİĞE gelişimi tekamülü sağlamak hedefine yönelerek,
·       dünya geçimliğinden de nasibini ihmal etmeden,
·       her ne hal de olursa olsun iblisin ayartılarına uymadan,
·       araçlarla amaçları yer değiştirmeden,
·       bu metaı yaşam amacı haline getirmeden,
·       dünya metaı için yaşar hale gelmeden,
·       tekasüre, ölesiye, ölünceye kadar çoğaltma ve biriktirme hastalığına düşmeden, 
·       gereğince paylaşarak metaın hamalı değil, süvarisi olup,
·       sadece geçimlik ve imtihan aracı olduğunu da bilerek,
·       yaşayanlardan olmak umuduyla,


Muhabbetle,

KENDİNİZİ TANIMAK İSTERMİSİNİZ: Buyrun:

İNSAN TERCİHİYLE ŞEKİLLENİR https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insan-tercihiyle-%C5%9Fekillenir/1475006946121761

İNSAN İLE HAYVANIN KONUM FARKI https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insan-ile-hayvanin-konum-farki/1485927978362991.

VİCDAN NEDİR BİLRMİSİN https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/vicdan-nedir-bilrmisin/1438620403093749

AH İBLİS AH ! KİMLERİ AYARTMADIN Kİ? https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/ah-iblis-ah-kimleri-ayartmadin-ki/1483743305248125

ŞEYTANIN İHVANI KARDEŞİ OLMAK ve ŞEYTANA TAPMAK  https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/%C5%9Feytanin-ihvani-karde%C5%9Fi-olmak-ve-%C5%9Feytana-tapmak/1435637710058685

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı