16 Eylül 2015 Çarşamba

KİTAP ile KURAN ve farkı NEDİR BİLİRMİSİN

Kitap ile Kuran aynı değildir. 15/1, 27/1, 10/37, 10/61, 18/27, 56/77, 56/78 vb.

Örneğin: 15/1- Elif lam ra, tilke ayatul KİTABİ ve KUR'ANİM mubîn.
Yaklaşık meallerde- Elif lâm râ. Şunlar Kitabın ve apaçık Kur'an'ın âyetleridir.

27/1- Tasin, tilke ayatul kur'ani ve kitabim mubîn.
Yaklaşık meallerde- Tâ sin. Şunlar Kur'ân'ın ve apaçık bir Kitabın âyetleridir.

Şayet:
  • Aynı olsaydı, aynı cümlede, Kitap ile Kuran kelimeleri hem de aynı niteleme için yan yana tekrarlanır mıydı? 15/1,27/1 vb.
  • Hem Kitap, hem de Kuran kelimesi geçer miydi? 15/1, 27/1 vb.
  • Kuran, kitabın tefsiridir denilir miydi? 10/37, 25/32,33 vb.
  • Kitaptan sana vahyedileni diye nitelenir miydi? 29/45, 18/27 vb
  • O, elbette Kerim bir Kur'ân'dır.  Kitabim meknûn içindedir diye tanımlanır mıydı 56/77,56/78 vb.
O halde Kitap nedir, Kuran nedir Farkı nedir ?

KİTAP NEDİR?
KİTAP kelimesinin kökükef,te, be harflerinden oluşmakta ve  41 form-türevleriyle birlikte 322kez 237 ayette geçmektedir. Yazılan, okunan anlamına gelmektedir. Mektup ta bu köktendir.

Kuranı Kerim bir kitaptır. 3/3, 3/7 ,4/113, 16/64, 16/89, 29/51, 39/41, 14/1, 5/15 vb.

Örneğin: 39/41 İnna enzelna aleykel kitabe lin nasi bil hakk
Biz Kitabı, insanlar için, sana hak ile indirdik

İnsan dahil evrendeki tüm varlıklar, benzeri her şey yaratılmış bir kainat kitabıdır. 3/190, 10/6, 10/67, 12/7 vb. Aşağıdaki linkte ayrıntısı verilen yazıda geçtiği üzere bunların da ayetler olduğu anlatılmaktadır.

Kuranı Kerimde Kitap Kavramı   https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/kurani-kerimde-kitap-kavrami/1439981969624259

KURAN NEDİR?
KİTAPTAN ulaşılan adl ve sıdk, doğru manalar KURAN dır. 10/37, 12/111, 18/27, 29/45 vb.

Örneğin: 10/37 Ve makane hazel kur'anu ey yuftera mindunillahi ve lakin tasdikallezi beyne yedeyhi ve tefsilel kitabi la raybe fihi mir rabbil âlemîn.
Yaklaşık  meallerde- BU KUR'ÂN, Allah'tandır, uydurulmuş değildir.  Ancak kendinden öncekinin doğrulaması ve KİTABIN AÇIKLAMASIDIR. Onda asla şüphe yoktur. Âlemlerin Rabbindendir.

18/27- Vetlu ma uhiye ileyke min kitabi rabbik,la mubeddile li kelimatihi ve len tecide min dunihi multehada.
Yaklaşık Ateş meali- Rabbinin Kitabından sana vahyedileni tilavet et/oku; O'nun sözlerini/kelimelerini değiştirecek yoktur. O'ndan başka sığınılacak bir kimse de bulamazsın.

29/45- Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi 
Yaklaşık Ateş meali- Kitaptan sana vahyedileni tilavet et/oku…

KİTABIN yani, Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlatmak istedikleri doğru manalar yani evrensel ilkeler, kanunlar, kurallar ise KURANDIR.

Bu manalar, yani Kuran, yaşama rehber olmaktadır.

Kitaptan çıkarılan doğru manalar, Kuran da kerimleşip en zirveye, ZİKRE ulaşıncaya kadar gelişip tekamül etmekte ve sonunda ilennur/NUR laşıp tüm insanlığın REHBERİ, aynı teknolojinin temelleri gibi vazgeçilmezi olmaktadır. 27/29, 56/77, 13/2854/17,22,32,40; 15/9 vb.

Zikre ulaşma ve hemhal olma dileğiyle
Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı