12 Eylül 2015 Cumartesi

YARGILAMADAN AYİNEDAR OLMALI


17 Eylül 2014, 16:31
Hiç kimse bir başkasının yargıcı değildir.
Ancak, kendini yargılayabilir.

Ayinedarlık, tepeden bakan, damgalayan, buyurgan, hesaplaşma  vb  niteliğe sahip yargılamadan farklıdır .

Bu anlamda ancak ayinadar, yardımcı ya da tamamlayıcı olabilmelidir.


Rabbilaleminin her insanda var ettiği, insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği en büyük nur olan vicdanının sesini dinlese ve yaşasa, huzur ve mutluluk onun vazgeçilmezi olurken etrafa yaydığı enerji ve güzellik ile yeryüzünün cennetleşmesine de öncülük edenlerden olmaktadır.

Zira, hiç kimse bir başkasını, değiştiremez, dönüştüremez. Lakin, eğitilme, değiştirilme, dönüştürülme için en etkili unsur, öncelikle savunduğu ve davet ettiği güzelliği yaşamında göstermektir.

Hangi dine veya davaya inanıyorsa, o dinin düşünce inanç kabullenim ve yargılarını dillendirdiğinden daha çok yaşamda gerçekleştirmelidir.


Bu ise, Güzeli yaşamaktır. Aynı zamanda Güzelliğe ayinadar olmaktır.


Zira, Lisanı Hal ile yapılan ayinedarlık, Lisanı Kal den daha etkilidir, taa yüreklere, özüne işler ve değişimi tetikler.
Diğer ayinedarlıklar ise, beğenme, yorum yapma, katkı sunma, paylaşma ya da güzel yanları kadar, olumsuzlukları da ortaya koyup, daha güzel olması için öneriler sunma, yani eleştiri yoluyla yapılmaktadır.

İnsan,evrensel doğrularla, ikna ve terbiye ile eğitimle, en güzel olanla, değişim vedönüşümle ancak kalıcı olarak değişebilir. 23/96, 41/34 vb.   


Değişim,var olandan olması gerekene, kainatta var edilen ilkelerine uygun davranarakgerçekleşen büyük bir arınma ve yüceliştir.

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı