9 Eylül 2015 Çarşamba

YAZILMIŞ KİTAPTAN KURANI KERİMDEN PAYLAŞIM YAPANLARA

Yaratılmış Kitaptaki, yani insan dahil evrendeki,  her biri muhteşem, mükemmel olan eserlerden gördüklerini, etkilendiklerini paylaşan  ve RABBİLALEMİNİN AYETLERİNE BAKAR KÖR olanlara, tecelli eden muazzam ve muhteşem güzelliklerin yanısıra BUNLARDA ANLATILMAK İSTENENİ ve VAR OLAN EVRENSEL İLKELERİ, KANUNLARI bulan, eşyaya uygulayan, yaşamı kolaylaştıran gayretleri, her bir ameli, emeği muhabbetle selamlıyoruz.

Yine, Yaratılmış Kitap gibi Yazılmış Kitaptan KURANI KERİMDEN ayetler paylaşanlara da kucak dolusu teşekkür edeyoruz. Bu paylaşımları yapanlar,  hatırlatmak, ibret alınmasını sağlamak vb amaçları nedeniyle ecrini almaktadırlar.

Bununla birlikte, BİLİNMELİDİR Kİ, PAYLAŞILANLAR AYET DEĞİL, AYETİN YAKLAŞIK MEALİDİR. ALLAHIN SÖZLERİ DEĞİL, BU SÖZLERDEN MEAL YAPANLARIN ANLADIKLARIDIR.

OYSA, yapılması gereken, Yazılmış Kitabın Kuranı Kerimin ayetlerini esas alarak, BUNLARLA ANLATMAK İSTENENLERİN ORTAYA KONULMASI, ayetin yaklaşık mealinin verilmesinden çok daha önem taşımaktadır.

Zira, Bu Dini, yani yaşamı, yaşam biçimini, düşünce inanç kabullenim ve yargılarını atalar dinine değil de Rabbilalemine ve Onun Yaratılmış Ve Yazılmış Ayetlerine Göre Belirlemek ve Cennet ya da Cehennemi yaşamak insanın tercihine, ÇABASINA kalmıştır.

Bu ise, ayetleri; ikra, tertil, tilavet ve tedrisat yaparak teakkul-akletme, tefekkür-düşünme, tefakkuh-sorgulama ve  tedebbür-ne anlattığını anlamaya çalışarak en Doğruya, en HAKK olana en MÜKEMMELE doğru değişmek ve yönelmekle ilgilidir.

Nitekim, Rabbilaleminin Yaratılmış ve Yazılı Kitaptaki ayetlerden elde ettiği, evrensel ilkeleri yaşamında gerçekleştirdiği yani şahitliğini yaptığı ölçüde de her alemde Cenneti yaşamasını temin etmektedir.

Bakınız, olgunlaşan meyvaların yere düştüğünü ya da gemilerin yüzdüğünü görmek, yani, bu ayeti görmek ve göstermenin yanısıra, bununla anlatılmak isteneni örneğinYERÇEKİMİ KANUNUNU, İNSAN VE TOPLUM DAVRANIŞLARI vb ilkeleri de bulmak ve buna göre kainatı okumak anlamak, ibret alıp yaşamı buna göre şekillendirmek en güzelidir. Bunu yaptıkları ölçüde tarihte dünyayı cennete çevirenler Müslümanlar iken bundan uzaklaştıkları için bu okumayı yapanlar ise başkaları olmuşve İslam ülkeleri de büyük bedeller ödeyerek bunları çok geriden de olsa ancak takip eden konumunda kalmıştır.

Aynen Yazılmış Kitaptaki Kuranı Kerimdeki ayetlerin de NE ANLATMAK İSTEDİĞİNİbulmaya çalışmak ve bunları yaşama geçirmek evla olandır.

Nasıl ki, Allahın ipi, boyası, vechi, eli vb mealleri yazıldığı gibi olmadığını anlayıpANLATMAK İSTEDİĞİ araştırılıp, bunlar nazara sunuluyorsa, Kuranı Kerimdeki diğer ayetler üzerinde de aynı çalışmayı yapmanın kaçınılmaz olduğu aşikardır.

BU PAYLAŞIMLARDA, YAKLAŞIK MEALLERLE BİRLİKTE, ARAPÇA OKUNUŞLARININ VERMENİN YANI SIRA, AYETTE ANLATILMAK İSTENENİN DE ÜZERİNDE DURULUP, DÜŞÜNCE VE SORGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRİP, ANLADIĞINI DA PAYLAŞMANIN GEREKLİLİĞİ AÇIKTIR.

Bu gayretler sonucu, sunulan fikirler varsın isabetli olmasın, bir düşünce ortamı oluşturup, fikirlerin paylaşılmasına, yorumların yapılmasına ve düşünce ufkunun gelişmesine zemin hazırlanmış olması bile çok anlamlı ve hayırlıdır.

En doğru bilgiye ulaşmak bağlamında, daha önceki KİTAP OKUMAK DEMEK veOKUMAYI ANLAMAK başlıklı notlarda belirtildiği üzere:
KİTAP OKUMAK DEMEK, yaratılmış ya da yazılmış olsun, aklı, kalbi ve zihni olarak HER TÜRLÜ AYARTILARDAN UZAKLAŞARAK, tüm benliğiyle DOĞRULARA TESLİM OLMAK AMACIYLA akletmek, düşünmek, sorgulamak ve TEDEBBÜR YAPMAKTIRyani, satır aralarını, arka planını, temel ilkelerini, anlatmak istediklerini anlayıp, hayatını buna göre yapılandırarak tedbir almak, değişmektir.
Yoksa, Lafızlara ses vermek mi? Cümleleri veya yaklaşık mealleri tekrarlamak mı? Algıladıklarımızı depolamak, ya da bunları yarıştırmak mıı?
Tabiki, değişmek ve böylece en güzele en doğruya, mükemmele doğru yücelmek olmalıdır.

Bu vesileyle de ELHAMDU LİLLAHİ RABBİLALEMİN diyerek ve hamdın gereğini yaparak Şükreden yani Yaratılmış veya Yazılmış Kitaptaki  yani, yaratılan eşyadaki veya Kuranı Kerimde yazılı ayetlerin ANLATMAK İSTEDİKLERİNİ anlayıp, RABBİL ALEMİNİN EVRENSEL İLKELERİNE ULAŞIP, bunları paylaşanlardan olup, gereğini yapanlardan olmak dileğiyle,

Mehmet Akif Ersoy’un  dediğini gibi, Kuranın sadece mealini değil, Ondaki evrensel ilkeleri, anlatmak istediğini,
Nebî'e atf ile binlerce herze uydurdun. Yıktın da Din-i Mûbin'i, yeni bir din kurdun. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alarak ilhamı; Asrın idrakine söyletmeli İslam'ı.

Muhabbetlerimle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı