18 Eylül 2015 Cuma

ESFELE SAFİLİNE YUVARLANMAK

Esfele Safilin, madden, şeklen gelişmeye, büyümeye açık olmasına rağmen; manen, ruhen, ahlaken gelişmişlikten uzak kalmak, maddeye, şekle daha çok önem ve öncelik vermek, böylece, tekasür bataklığında var gücüyle ölesiye, ölünceye kadar debelenmektir.

Şöyle ki:
Ahseni  Takvim, insanın madden, manen, şeklen, ruhen, gelişme içinde ve gelişme yönünde olmasıdır.
İnsan da buna en uygun kıvamda, halde, dengede, özellikte, yetenekte, konumda, şekilde, özde, yönelişte, yapıda, sistemde vb donatılmıştır.

Zira, insan, her şartta, daha güzel iş/ahsenu ameller yapması ve gelişim için var edilmiştir 11/7, 18/7, 67/2 vb.

Bunu başaracak hal ise, ahseni takvim yani maddi ve manevi yönden sürekli gelişim içinde olmaktır.

Şayet, MANA YÖNÜNÜ İHMAL EDERSE, sadece maddi yönde gelişimi sürdürürse, ahseni takvim halinden aşağıya düşmektedir. Ahseni takvim halinin madde, şekil yönünde ifsat edilmesidir.

Kitap der:
Lekad halaknel'insane fîahseni takvim 95/4.
Summe radednahu esfele safilîn 95/5.

ESFELE SAFİLİN, madden, şeklen gelişmeye, büyümeye açık olmasına rağmen, manen, ruhen, ahlaken gelişmişlikten uzak kalmak, maddeye, şekle daha çok önem ve öncelik vermektir.

Ahseni takvim üzere iken, maddi yönden gelişirken manevi yönden gelişimden ne ölçüde uzaklaştı ise, o ölçüde ESFELE SAFİLİNE doğru yuvarlanmaktadır 95/5.

Üstelik, madden, şeklen gelişse bile, manen gelişime kör olduğu için, ahseni takvim özelliğini yitirmekle de kalmaz. Maddi yüklerin, şekli büyümenin ağırlığını da, ahsenu ameller yapma sorumluluğunu da taşıyamaz. Maddi gelişmişliğe uygun manevi gelişmişlikte olmadığı için daha da aşağılara yuvarlanmaktadır. Öyle ki, her maddi gelişme sırtında daha büyük ağırlık yaparak bu düşüşü daha da hızlandırmaktadır 15/74, 11/82, vb.

Böylece, tekasür bataklığında var gücüyle ölesiye, ölünceye kadar debelenmektedir.

Öyle ki; var oluş amacına AMA kör bakarsaahseni takvim halini bozarda, yaşamı kolaylaştıran eşyanın, unsurların, malın efendisi değil de esiri olursa, adeta mallaşırsa, malonu değil de o malı tamamlarsa, süvarisi değil de esiri, hamalı olursa, mala hizmet etmeye kalkarsa malla bütünleşirse,
o ölçüde ŞERDE İHVAN /İHVANEŞ ŞEYATÎN 17/27 den,
ve layuşrik bi ibadeti rabbihi ehada/ ONLARI ŞERİK EDİNMEYE 18/110  ve 
TA’BUDİŞ ŞEYTAN’a tapmaya 19/44, 36/60,
HASABU CEHENNEM odunu olmaya 21/98 varmakta,
her alemde CEHENNEMİ yaşamaktadır.

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı