11 Eylül 2015 Cuma

HATASINI ANLAMAK NEDİR BİLİRMİSİN

Herkes hata yapabilir,
Düşmek veya hata yapmak değil,
HATASINI ANLAMAK 9/118
HATADAN en kısa sürede VAZGEÇMEK 4/17 vb
ONARMAK 9/102,  9/103,  2/219, 7/199 vb 
TEKRAR AYAĞA KALKMAK daha önemlidir. 2/286 vb.

Ancak,düşünen ve sorgulamasını bilenler
Eleştiriye açık olanlar,
Vicdanın sesine kulak verenler,
Hesaba çekilmeden kendini hesaba çekenler ise,

Hatasını anlar, kabul eder, özür diler, HATASININ SONUÇLARINI GİDERİR, tevbe eder,
Bunu bir daha yapmaz ve
Daha DOĞRUYU, daha GÜZELİ benimser ve UYGULARSA
Böylece mutluluğu daha da ziyadeleşirken Mükemmel Olana biraz daha yaklaşır.

  • HATADAN VAZGEÇMEK ANCAK BÖYLE GERÇEKLEŞMEKTEDİR.
Zira, 9/118 Yaklaşık Ateş meali- Ve (seferden) geri bırakılan o üç kişinin de tevbesini kabul buyurdu. Bütün genişliğiyle beraber dünyâ başlarına dar gelmiş ve canları sıkıldıkça sıkılmış ve Allah'tan, yine kendisine sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Allâh onların tevbesini kabulbuyurdu ki tevbe etsinler. Çünkü Allâh, tevbeyi çok kabul eden, çokesirgeyendir. Ve ales selasetillezine hulifu hatta iza dakat aleyhimul erdubi ma rahubet ve dakat aleyhim enfusuhum ve zannu el la melcee minallahi illaileyh, summe tabe aleyhim li yetubu innellahe huvet tevvabur rahîm.

  • Bunu en kısa surede hemen ardından başarmak en önemlisidir.
Allah'a göre, şu kimselerin tevbesi makbuldür ki, câhillikle/ bilmesine rağmen aksi olan bir kötülüğü yapıp hemen ardından dönerler. İşte Allâh onların tevbesini kabul eder. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir. İnnemettevbetu alellahi lillezine ya'melunes sue bi cehaletin sümme yetubune minkaribin fe ulaike yetubullahu aleyhim, ve kanellahu alimen hakima. 4/17 vb.

  • Geciktirdikçe, bedeli ağır olmaktadır. 9/102,  9/103, 2/219, 7/199 vb 

  • Hatasını anlayıp, kendini düzeltenlerden olmak dileğiyle,  
Affedilen, mağfiret edilen ve rahmet edilenlerden olanlara ne mutlu 2/286 vb.

Muhabbetle,

DEĞİŞİMİNYOLU   https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/de%C4%9Fi%C5%9Fimin-yolu/1475378362751286

ELEŞTİRİGÜZELLEŞTİRMEKTİR   https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/ele%C5%9Ftiri-g%C3%BCzelle%C5%9Ftirmektir/1474429396179516

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı