29 Eylül 2015 Salı

İSLAM MUSLİM OLMAK NEDİR BİLİRMİSİN

Fıtratın da var edilen, insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyubulması için lütfettiği en büyük NUR olan VİCDANIN sesine önem verip RABBİLALEMİNE teslim olduğunda MÜSLİM dir.

Yazılı kitabi olanı ise Lailahe illallah üzere olmaktır 11/14 vb.

İslam Muslim olmak, insanın yaşam biçiminin, düşünce inanç kabullenim ve yargılarının; vicdanının sesine uyarak, silm, selam, barış, esenlik içerisinde olması, tüm alemi kuşatan Rabbilalemine, ilkelerine uyumlaşmakla, uyum içerisinde bulunmakla sağlanmaktadır 30/30, vb.

Zira, DİN, borç, borçluluk hissinin oluşturduğu yaşam biçimidir, düşünce inanç kabullenim ve yargılardır. İnsan kadar, din anlayışı olabilir.

Ancak, Allâh katında din ise, İslâmdır. İnned dine indellahil islam, 3/19,5/3, 3/85, 2/132, vb.

Rabbi ona: Eslim ol demişti, "Âlemlerin Rabbine teslim oldum." dedi  İzkale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbilâlemîn. 2/131, 2/132, 39/22, 6/125, 30/30 vb.

Allâh'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi, ister istemez, O'na teslim olmuştur ve O'na döndürüleceklerdir. E feğayra dinillahi yebğune ve lehu esleme men fis semavati vel ardi tav'av vekerhev ve ileyhi yurceûn.3/83 vb.

Nitekim, her RASUL; İbrahim,İsa, Musa, Muhammed ve  diğerleri deİSLAMA çağırmaktadır 2/136, 2/133, 2/132, 2/128, 12/101, 3/67,3/84, 3/52, 5/111, 21/108, 29/46, 30/53, 10/84, 15/2, 22/78, vb.

Örneğin; Yaklaşık meallerde:
Îsâ onlardan inkârı sezince: "Allâh yolunda kimler bana yardımcı olacak?"dedi. Havariler: "Biz, Allâhın yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şâhid ol, biz MÜSLÜMANLARIZ dediler. Felemma ehasse isaminhumul kufra kale men ensari ilellah, kalel havariyyune nahnuensarullah, amenna billah, veşhed bi enna MUSLİMÛN. 3/52, 5/111 vb.

Mûsâ dedi ki: "Ey kavmim, eğer Allâh'a inandıysanız, gerçekten müslüman insanlar iseniz o'na dayanın."  Ve kale musa ya kavmi inkuntum amentum billahi fealleyhi tevekkelu in kuntum MUSLİMUN 10/84, vb.

İslam Muslim olmak, insanın yaşam biçiminin, düşünce inanç kabullenim ve yargılarının silm, selam, barış, esenlik içerisinde olup, tüm alemi kuşatan Rabbilalemine, ilkelerine uyumlaşmakla, uyum içerisinde olmakla sağlanmaktadır 30/30, vb. Kendini tanıması, alemi bilmesi ve hakk gönüle girmesiyle başarılmaktadır. Yazılı kitabi olanı ise Lailahe illallah üzere olmaktır 11/14, vb.

Zira, insan her içsel ve dıssal etkide veya istekte, bu iki sesi de duymaktadır, vicdanının güzel olana, SILME, İSLAMA çağrısını da iblisinin ayartısını da. Yaptığı tercihlerle kitabını kendi yazmaktadır. Üstelik her kez, bu sesler açısından da aynı durumdadır.

İnsanın tercihi, önem ve öncelik verdikleriyle kendi yaşamı şekillenmekte ve DİNi durumu da belirginleşmektedir. İblisi ile vicdanının sesi arasındaki tercihleriyle insan yaşamını yazmakta ve İslam olup olmama yönünde ayrışmaktadır 72/14 vb

Aksi halde, "Bir zaman gelir ki nankörlük edenler, "Keşke müslüman olsaydılar" diye arzu ederler. Rubema yeveddullezine keferu lev kanu muslimîn 15/2, vb.

Fıtratın da var edilen Vicdanının sesine kulak verdiğinde islamdır, selamdadır, kendiyle alemle barış içerisindedir. Zira, VİCDAN, her insanda var olan RABBİLALEMİNİN insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği en büyük NURDUR.

HER KİM:
Vicdanın sesine önem verip Rabbilalemine teslim olduğunda MÜSLİM dir.

Rabbilalemine, ilkelerine akıl, kalb ve eylem bileşkesiyle güvenip, yaşamına uyguladığında MÜMİN,

Her daim Rabbilalemine, ilkelerine, önem ve öncelik verdiğinde, sürekli fedakarane yaşadığında MUTTAKİ,

Her halden her daim Razı olup, Rabbilalemine, ilkelerine her daim uymanın enkemal haline ulaştığında da MUKARREBUN olursun.

Böylece, İnsanın, Müslim, Mümin, Muttaki ve Mukarrebun olma yolculuğunda, amelleriyle, yaptıklarıyla, duruşu, konumu belirginleşmektedir.

İnsan, bilmek veya bilgi yüklenmekle değil, yaşamakla, yaşadıklarıyla, amelleriyle anlam ve değer kazanmaktadır.

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı