17 Eylül 2015 Perşembe

İLLİYYİNDE OLMAK YÜCELMEK

İlliyyinde olmak, ahseni takvim üzere, maddi ve manevi yönden sürekli gelişim içinde olup Rabbilalemine, ilkelerine önem ve öncelik vermektir, maddeden daha çok manaya yönelip var ediliş amacı olan ahsenu ameller yapmaktır, hayır ve fedakarlık üzere hayat sürüp alemi güzelleştirmektir.

Manayı ihmal edip esfele safiline yuvarlanmaktan beri durmaktır 95/5. Helal haram demeden, hak hukuk gözetmeden, tekasür bataklığında var gücüyle ölesiye, ölünceye kadar debelenmekten uzak durmaktır 83/1-3, 102/1-8.

 
Yaşamı, var oluş amacını, evrensel ilkeleri anlamaktır, yaşamaktır, aleme sunmaktır, dava edinmektir.

İnsan olmayı başarıp, müslim, mümin, muttaki ve mukarrebun olma yolculuğunda yücelmektir.

Şöyle ki:
Ahseni Takvim, insanın madden, manen, şeklen, ruhen, gelişme içinde ve gelişme yönünde olmasıdır.
İnsan da buna en uygun kıvamda, halde, dengede, özellikte, yetenekte, konumda, şekilde, özde, yönelişte, yapıda, sistemde vb donatılmıştır.

Zira, insan, her şartta, daha güzeliş/ahsenu ameller yapması ve gelişim için var edilmiştir 11/7, 18/7, 67/2 vb.

Şayet, ahseni takvim üzere, maddi ve manevi yönden sürekli gelişim içinde olmakla birlikte MANA YÖNÜNE daha çok önem ve öncelik verip, varediliş amacı olan ahsenu ameller gerçekleştirdikçe insan,  İLLİYYİN edoğru yönelmiştir.

Kitap der:
Len tenaluL BİRRA hatta tunfiku mimma tuhibbun ve matunfiku min şey'in feinnellahe bihi alîm. 3/92
Kella inne kitabel'EBRARİ lefi 'İLLİYYÎN 83/18-28.   

Yani,
Sevdiğiniz şeylerden İNFAK etmedikçe asla iyiliğe El Birra eremezsiniz. 
El Ebrar olanlar İLLİYYİN dedir.

Ebrar olmak için öyle bir fedakarlık gerektirir ki, örneğin; çok sevdiğiniz, otomobilinizi, malı, mülkü, makamı vb şeyleri kaybettiğiniz de ya da çalındığında yaşadığınız sarsıntıyı düşünün!

İşte, çok sevdiğiniz şeylerden isteyerek verdiğinizde, sizde böyle sarsıntı yaratıyorsa, bu El BİRR dir, ASIL İYİLİKTİR, FEDAKARLIKTIR. Sevdiklerinden sarsacak şekilde bu yolda ikram etmektir 3/92, 9/111,  9/24 2/214 vb.

Böylece, manayı ihmal edip esfele safiline yuvarlanmaktan beri durmaktır 95/5. Helal haram demeden, hak hukuk gözetmeden, tekasür bataklığında var gücüyle ölesiye, ölünceye kadar debelenmekten uzak durmaktır 83/1-3, 102/1-8.

Aksi halde, El Füccar olup, SİCCİNDE tapındığın maddede boğulmaktadır.

İLLİYYİNDE olmak, ahseni takvim yani maddi ve manevi yönden sürekli gelişim içinde olmakla birlikteRabbilalemine, ilkelerine önem ve öncelik vermektir, maddeden daha çok manaya yönelip var ediliş amacı olan ahsenu ameller yapmaktır, hayır ve fedakarlık üzere hayat sürüp, alemi güzelleştirmektir.

İLLİYYİNDE olmak yaşamı, var oluş amacını, evrensel ilkeleri anlamaktır, yaşamaktır, aleme sunmaktır, dava edinmektir.

Bunları gerçekleştirdikçe o ölçüde İLLİYYİN de yücelmektedir.

İnsan olmayı başarıp, müslim, mümin, muttaki ve mukarrebun olma yolculuğunda yücelmek dileğiyle,

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı