5 Eylül 2015 Cumartesi

ÖZGÜRLEŞTİĞİN ÖLÇÜDE DİNDE İHVAN OLUNABİLİR

İhvan KARDEŞ kavramı Yazılı Kitapta Kuranı Kerimde 96 kez, İHVAN, UHTE, AHİY vb 32 hal formda, 80 ayette kullanılmıştır. İHVAN, tamamlayan, geliştiren anlamındadır.Örneğin, 2-220 de Ve in tuhalituhum FE İHVANUKUM diye geçmektedir. SİZİN KARDEŞLERİNİZDİR der.
Bu bağlamda, birbirlerini tamamlayanlar, ben iken biz olanlar  Ve in tuhalituhum FEİHVANUKUM dur. Bildiğimiz kardeşlik bunun en güzel örneğidir.Birbirlerini tamamlarlar destek olurlar.

DİNDE İHVAN kavramı ise,  Yazılı Kitapta, 9-11 ve 33-5 de FE İHVANUKUM FİD DÎNDİNDE SİZİN KARDEŞLERİNİZDİRLER kavramı geçmektedir.
9/11-  Fe in tabu ve ekamus salate ve atevuz zekate FE İHVANUKUM FİD DÎN, ve nufassilul ayati le kavmiy ya'lemû
33/5- Ud'uhum li abaihim huve aksetu indellah, fe il lem ta'lemu abaehum FE İHVANUKUM FİD DİNİ ve mevalikum, ve leyse aleykum cunahun fima ahta'tum bihi ve lakim ma teammedet kulubukum, ve kanellahu ğafurar rahîma.

“DİN, YAŞAMDIR, YAŞAM BİÇİMİDİR, DÜŞÜNCE İNANÇ KABULLENİM VE YARGILAR İLE EYLEMLERDİR.”

Dinde kardeş olmak, yaşamda, yaşam biçiminde,  düşünce inanç kabullenim ve yargılarda anlaştığın, uyuştuğun, uzlaştığın birlikte olabildiğin her KİŞİYLE, ŞEYLE kurduğun beraberliktir, birlikteliktir. Yani, birlikte olmanın yanında ANLAŞMIŞ UYUŞMUŞ OLMA DURUMU VARDIR. 3-103 de kardeşlik için: fe ellefe beyne kulubikum yaklaşık meali: kalblerinizi uzlaştırdı, der . 15-47  de ihvan olmanın gereği açıklanmaktadır. Ben likten ve verdiği tüm çirkinlikten sıyrılabilenler, birbirini tamamlayabilmekte ve biz olabilmektir.

İnsanlar, iyi, güzel amaçlarda, evrensel ilkelerde biraya gelir birbirinizi tamamlar, biz olursa Dinde İhvan Olma gerçekleşir. Her anlayıştan insanla birlikte dünyanın tüm yörelerindeki, aç olana, kimsesize, mağdura, zulme uğrayana yardım destek vb amellerin yapılabilmesidir. Güzel olanda ANLAŞABİLDİĞİN ÖLÇÜDE birlikte olabilmektir.

İyi, güzel, doğru olanı, evrensel ilkeleri bulmak ve bunlarda anlaşmak da, kişinin düşünme ve sorgulamasıyla paraleldir.

AKLETMEK, TEFEKKÜR-düşünme, TEFAKKUH-sorgulama ve  TEDEBBÜR-ne anlattığını anlamak, tüm gerçeklerle karşılaşmanın kapısıdır. Bunu yapabildiği ölçüde özgürleşebilir.

ÖZGÜRLÜK, yaratılmış kitaptaki akla mantığa uygun evrensel doğrularla yaşamaktır. Yazılı kitaptan çıkardığın anlamlar, bunlara yaklaştıkça doğru manalar deryasına ulaştın, özgürleştin demektir.

Alemlerin Rabbinin mektubunu, yazılı da olsa, yaratılmış da olsa sorgulayan insanı yücelir.
Özgürleştikleri ölçüde güzel olanda buluşma ve anlaşma gerçekleşebilmektedir. Dinde kardeşlik kurulabilmektedir. Bağımlı olan, tutkulara esir olan, sorgulanamamış öğreti ve alışkanlıkları tekrarlayanlar özgürleştikçe bunu gerçekleştirebilmektedir. Örneğin geleneklerden gelen kan davası, başlık parası vb tüm evrensel değerlere aykırı uygulamalardan kurtuldukça özgürleşebilmektedir.

Rabbilaleminin istediği ve her dünyada cenneti verecek olan ise, 49-10 da, İMANDA KARDEŞLİKTİR. Bu da, HER ALANDA doğru anlamlara, manalara ulaşılıp Hakk ve Sıdk yani kainat, dünya, insan, toplum gibi yaratılmış kitap ve yazılmış kitapta anlatılmak istenen manalar, evrensel ilkeler üzere YAŞAYAN ve SÜRDÜRENLERDİR. Yani hayır ve fedakarlık üzere yaşam sürenlerdir.

Muhabbetle, 

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı