10 Eylül 2015 Perşembe

İMANDA İHVAN KARDEŞ OLMAK NEDİR BİLİRMİSİN

İmanda ihvan kardeş olmak; kardeşlikten, dinde kardeşlikten ötedir, yücedir.

İman etmek, ya da mümin olmak demek, Rabbine güvendiğini, Rabbinin de kendisine güvenmesini ilan etmektir. Rabbilalemine, ilkelerine önem ve öncelik verdiğiniduyurmaktır.  İnsanlara da, güven duyulan emin olunan kişi olduğunu beyan etmektir.Aynı zamanda, bu iddianın da, akıl, kalp ve eylem bileşkesi ile ispat edilmesi, yaşamda gösterilmesidir.

İMAN da ancak, Rabbilalemine güvenmekle, Onun Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki HAK veya Yaratılmış Kitap Kainataki SIDK olarak tanımlanan ilke ve kurallarını hayatlaştırmakla gerçekleşmektedir.

Yoksa iman Allah veya varlığını kabul etmek vs değildir. Zira, Kainatta her bir zerre Onu anlattığı gibi, Yazılı Kitapta da “Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, elbette "Allâhü" derler.” 31/25, 39/38, 43/9, 43/87, 29/63 vb denilmektedir.

Zira, Yazılı Kitap Kuranı Kerimde de: 49-10 Yaklaşık Ateş Meali- MUHAKKAK MÜ'MİNLER KARDEŞTİRLER. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. "İNNEMEL MU'MİNUNE İHVETUN fe aslihu beyne ehaveykum vettekullahe leallekum turhamûn." denilmektedir.

Bu nedenle; İMANDA İHVAN KARDEŞ OLMAK, birbirini tamamlamanın, birlikte olmanın (KARDEŞ) ve  düşünce inanç ve kabullenim ve yargılarda anlaşmış uzlaşmış uyuşmuş (DİNDE KARDEŞ) olmanın ötesinde, YAŞAMLARINI, RABBİLALEMİNE, ilkelerine,  yani kainat, dünya, insan, toplum gibi Yaratılmış Kitap ve Yazılmış Kitap Kuranı Kerimde anlatılmak istenen MANA ve İLKELERE uyarak, SIDK ve HAKK üzere tamamlamak, yapılandırmak ve SÜRDÜRMEKTİR. 49/10.

İmanda ihvan  kardeş olmak, insanın yaratılış amacına yani ahsenu amel üzere birbirini tamamlamasıdır.11/7, 18/7, 67/2

Yaratılmış Kitap ile Yazılmış Kitap, kaynağı aynı olduğundan, akledenler, tefekkür- düşünenler, tefakkuh- sorgulayanlar, tedebbür- ne anlatmakta olduğunu araştırıp anlayanlar için ilahi nur dur. 

Yine, insan her içsel ve dışsal etkide veya istekte, Vicdanının güzel olana çağrısını da iblisinin ayartısını da duymaktadır. Yaptığı tercihlerle kitabını kendi yazmaktadır. Üstelik her kez, bu sesler açısından da aynı durumdadır. Zamanla, bu sesleri duyulmaz yapan da insandır.

Şayet, Yazılı Kitap KURANI KERİMDEKİ HAK veya Yaratılmış Kitap Kainataki SIDK olan her bir ayetteki doğru anlamlara, manalara, ilkelere ulaşılsa ve bunlara güvenerek, bağlı kalarak yaşansa, ahsenu amellerden yapsa, hayır ve fedakarlık üzere olsa her dünyayı mutlu yapıp, cennetleştirmektedir.

Nitekim insan, Rabbilaleminin her insanda var ettiği, insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği en büyük nur olan vicdanının sesini dinlese ve yaratılan ve yazılan  kitaptaki EVRENSEL DOĞRULARA ilkelere uygun yaşasa, huzur ve mutluluk onun vazgeçilmezi olurken etrafa yaydığı enerji ve güzellik ile yeryüzünün cennetleşmesine de öncülük edenlerden olmaktadır.

Bu nedenle her alemde Cennet de, kardeşe değil, dinde kardeş olana da değil, sadece İmanda KARDEŞ OLANLARA sunulmaktadır.

Muhabbetle,

İMAN NEDİR BİLİRMİSİN   https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/iman-nedir-bilirmisin/1478410799114709

İNSAN TERCİHİYLE ŞEKİLLENİR
https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insan-tercihiyle-%C5%9Fekillenir/1475006946121761

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı