8 Eylül 2015 Salı

ALLAHTAN BAŞKASINA DA İTAAT EDİLİR Mİ

İTAAT kelimesitı,vav,ayın, harflerinden oluşmakta ve 50 formda türevleriyle birlikte 118 ayette, 129 kez geçmekte, tavaf da bu kökten gelmekte, geçtiği tüm ayetler birlikte düşünülünce, arzu ve istekle Uymak, İtaat etmek anlamındadır.

YAZILI Kitap KuranıKerimde kullanılan her kavrama ve bu kavramların turevlerine dahi Rabbilmizinne anlam yüklediği, ataların öğretilerinden veya bildiğimiz hatta değişerekgelen sözcük bilgilerinden ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ dir. Bu hususta 6/115 önemli birayraçtır.Benzer diğer ayetler de, 7/71, 12/40, 13/33, 53/23 vb bulunmaktadır. Bu ilkeye uygun bakmak ve görmek anlamak ve yaşamak esasolmalıdır.

Hayatta, bu anlamda, arzu ve istekle, itaat ettiğimiz, uyduğumuz sayısız unsurun var olduğunu da yaşayarak şahidi olmaktayız.

Yaratılmış Kitap gibi Yazılı Kitapta da benzer düzenlemeler yer almaktadır.
A-6/116 Yaklaşık meali- Yeryüzünde bulunanların ÇOĞUNA İTAAT ETSEN, seni Allâh'ın yolundan saptırırlar…/ Ve in TUTİ'EKSERA men fil erdi yudilluke an sebilillah,…
(Ekser: Kalitesiz, niteliksiz yani, Rabbilalemini, evrensel ilkeleri, adaleti, hak ve hukuku, insanlığı, ahlak ve erdem gibi düsturları ölçü edinmeyendir.)

B-4/34 Yaklaşık meali … Eğer SİZE İTA’AT ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın…/fe in ETA'NEKUM fe la tebğu aleyhinne sebila,…der.

C- Sizden olan ULİL EMRE ita’at edin  4/59 Yaklaşık meali-Ey inananlar, Allah'e ita’at edin, Erresule ve sizden olan Ulil Emre ita’at edin…/ Ya eyyuhellezine amenu eti'ullahe ve eti'ur rasule ve ulil emri minkum
(Ulil Emr; Allahın sınırlarına uygun ve aykırı olmayan tüm itaat edilen emir, kural veya kişilerdir).

D- Yine,  aşağıdaki başlıkları altında da itaat edilmesi gerekenler açıklanmaktadır.

a-Resule 24/51, 49/14, 4/13, 24/52, 33/71, 48/17, 9/71, 8/46, 8/20, 8/1, 58/13, 33/33,
b-Erresule 4/80,  24/47, 24/54, 4/69, 3/32, 4/59, 3/132,  33/66, 47/33, 24/56, 64/12, 5/92,    
4/64 Yaklaşık meal-Biz hiçbir Erresulu Allâh'ın izniyle ita’at edilmekten başka bir amaçla göndermedik…/ Ve ma erselna mir rasulin illa li yutaa bi iznillah.
Bu arada,  hem Erresul için hem de Resul için  bu yutiillahe vERRAsule ile yutiillahe ve RAsulehu kalıpları da kullanılmıştır.
c-Resulullaha 49/7 size itaat etseydi der, dolaylı olarak.itaat edilmesi anlaşılabilir. (Yazılı Kitapta, 4 Resulullah geçmekte ve  İSA, 4/157, 4/171, 61/6;  MUSA, 61/5; SALİH 91/13  ve MUHAMMED 7/158, 9/61, 9/81, 9/120, 33/21, 33/40, 33/53, 48/29, 49/3, 49/7, 63/1, 63/5, 63/7  de anılmaktadır)
d-Fettekullahe ve eti'ûn/Allah'tan korkun, bana ita’at edin geçen ayetlerde, 3/50, 43/63 İsa, 26/108, 26/110, 71/3 Nuh, 26/126, 26/131 Hud, 26/144, 26/150 Salih, 26/163 Lut, 26/179 Şuayp, 4/64 Muhammed kastedilir.

E- Nebi veya ENNebi yle ilgili olarak itaat kavramı geçmemektedir.
Demek ki, sadece Allah’a değil, diğer unsurlara da aynı Abudu/Kul yani arzu ve istekle bağlanmak kavramında olduğu gibi İTAAT de yapılmaktadır

İTAAT Rabbilaleminin ilkeleri gözetilerek makul ve gereğince yapılırsa, huzurun, mutluluğun, başarının sırrı olmaktadır.  Bu, 9/112 vel hafizune li hududillah Allâh'ın sınırlarını koruyanlar, olmaktır. İyyake ye, sınırlara uymaktır. Her alemde CENNET yaşamanın şartlarındandır

Rabbilalemine, ilkesine, ölçüsüne, kuralına ÖNEM VE ÖNCELİK vererek bunlara AYKIRI OLMAMAK ve ÖNÜNE de geçmemek üzere, yani İYYAKE bilinciyle sınırlarını gözeterek, başkalarına da, anne, baba, eş, iş, aş, okul, kurum, trafik vb kurallara veya kişilere de Arzu Ve İstekle Tabii Olup İtaat edilmelidir. Böyle davranmak, ALLAHA İTAAT ETMEKTİR,

Buna aykırı davranmak, Rabbilalemini ve kurallarını kale almamak, önem ve öncelik sırasını geriye düşürmek veya göz ardı etmek, BU İLKELERE AYKIRI İSTEKLERE İTAAT ETMEK yasaklanmakta ve 18/28 Yaklaşık meali-… Kalbi bizi anmaktan alıkonulan, KEYFİNE UYAN VE İŞİ, HEP AŞIRILIK OLAN KİŞİYE İTÂAT ETME/ ve la tuti' men ağfelna kalbehu an zikrina VETTEBEA hevahu ve kane emruhu furuta. Denilerek de bu ilke vurgulanmaktadır. Buna benzer 25/52, 33/1, 33/48, 68/8, 68/10, 76/24, 96/19, 3/100, 3/149, 26/151, 29/8, 31/15 vb. ayetlerde sayılabilir.

Rabbilalemini, evrensel ilkeleri, adaleti, hak ve hukuku, insanlığı, ahlak ve erdem gibi insanlık için elzem düsturları hiçe saymak veya bunlara aykırı olana İTAAT etmek tam tersi sonuçlar vermekte, 19/44, 36/60 TABUDİŞŞEYTAN yapmakta ve tüm yaşamları cehenneme çevirmektedir.

Rabbilalemini, evrensel ilkeleri, adaleti, hak ve hukuku, insanlığı, ahlak ve erdem gibi insanlık için elzem düsturlara ve bunlara aykırı olmayan tün unsurlara kimden ve nereden gelirse gelsin İTAAT eden, Arzu ve İstekle Uyan ve bunlara aykırı olan tüm telkinlere karşı duranlar
Bilinsin ki ALLAHA İTAAT etmekte OLANLARDIR.

Selam olsun onlara, 

Muhabbetlerimle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı