8 Eylül 2015 Salı

HANİF OLABİLMEK

Her ne olursa olsun, her şartta, herkese karşı,
evrensel doğruları dikkate alıp, vicdanın sesini dinleyip,
dosdoğru olan, yamulmayan, taviz vermeyenlere,
bu yolda olmayı amaç edinenlere
bu uğurda çile çeken, can veren veya bunları göze alanlara,
yani HANİF OLANLARA SELAM OLSUN

diye başlayalım....

DİN kelimesi, dal ye nun harflerinden oluşmakta ve türevleriyle birlikte 101 yerde geçmekte ve borç, borçluluk hissinin oluşturduğu yaşam biçimidir, düşünce inanç kabullenim ve yargılardır. 

Hanif kavramı, ha-nun-fe harflerinden oluşmakta ve geçtiği 12 yerdeki ayetler birlikte düşünülünce,

HANİF olmak, düşünce inanç kabullenim ve yargılarda, Allah karşısındaki duruşta, yaşamda ya da sorumlulukta yamulmamak, dosdoğru olmak, taviz vermemektir.

HANİF OLANLARA,
her ne olursa olsun, her şartta, herkese karşı,
evrensel doğruları dikkate alıp, vicdanın sesini dinleyip,
dosdoğru olan, yamulmayan, taviz vermeyenlere,
bu yolda olmayı amaç edinenlere
bu uğurda çile çeken, can veren veya bunları göze alanlara,
SELAM OLSUN

***

HANİF KAVRAMININ GEÇTİĞİ TÜM AYETLER
2/135 Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu, kul bel millete ibrahime HANİFA, ve ma kane minel müşrikîn. 
Yaklaşık Ateş Meali- "Yahûdi veya hıristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız." dediler. De ki: "Hayır, biz dosdoğru İbrâhim dinine (uyarız). O, (Allah'a) ortak koşanlardan değildi." 


3/67 Ma kane ibrahimu yehuddiyyev ve la nasraniyyev ve lakin kane HANİFEM muslima, ve ma kane minel muşrikîn. 
Yaklaşık Ateş Meali-  İbrâhim ne yahûdi, ne de hıristiyandı; dosdoğru bir müslümandı. Müşriklerden de değildi. 


3/95 Kul sadekallahu fettebiu millete ibrahime HANİFA, ve ma kane minel muşrikîn. 
Yaklaşık Ateş Meali- De ki: "Allâh doğru söyledi, öyle ise dosdoğru, Allâh'ı birleyici olarak İbrâhim dinine uyun. O, ortak koşanlardan değildi." 


4/125 Ve men ahsenu dinem mimmen esleme vechehu lillahi ve huve muhsinuv vettebea millete ibrahime HANİFA, vettehazellahu ibrahime halila. 
Yaklaşık Ateş Meali-  Hangi insan, din yönünden, iyilik edici olarak yüzünü Allah'a teslim edip dosdoğru İbrâhim dinine tâbi olandan daha güzel olabilir? Allâh, İbrâhim'i dost edinmişti. 


6/79 İnni veccehtu vechiye lillezi fetaras semavati vel erda HANİFEV ve ma ene minel muşrikîn. 
Yaklaşık Ateş Meali-  "Ben yüzümü tamamen, gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim ve artık ben O(na) ortak koşanlardan değilim!" 


6/161 Kul inneni hedani rabbi ila siratim mustekîm, dinen kiyemem millete ibrahimeHANİFA, ve ma kane minel muşrikîn. 
Yaklaşık Ateş Meali- De ki: "Rabbim beni doğru yola iletti. Dosdoğru dine, Allâh'ı birleyen İbrâhim'in dinine. O, ortak koşanlardan değildi." 


10/105 Ve en ekim vecheke lid dini HANİFA, ve la tekunenne minel muşrikîn. 
Yaklaşık Ateş Meali- Ve: "Yüzünü hanif (Allâh'ı birleyici) olarak dine çevir; sakın (Allah'a) ortak koşanlardan olma!" 


16/120 İnne ibrahime kane ummeten kanitel lillahi HANİFA, ve lem yeku minel muşrikîn. 
Yaklaşık Ateş Meali-  İbrâhim Allâh'ı birleyerek O'na itâ'at eden bir ümmet (her iyiliği kendinde toplayan bir önder) idi, ortak koşanlardan değildi. 


16/123 Summe evhayna ileyke enittebi' millete ibrahime HANİFA, ve ma kane minel muşrikîn. 
Yaklaşık Ateş Meali-  Sonra sana: "Allâh'ı birleyerek İbrâhim'in yoluna uy; o, ortak koşanlardan değildi" diye vahyettik. 


30/30 Fe ekım vecheke lid dini HANİFA, fitratellahilleti fetaran nase aleyha, la tebdile li halkillah, zaliked dinul kayyimu ve lakinne ekseran nasi la ya'lemûn. 
Yaklaşık Ateş Meali-  Sen yüzünü, Allâh'ı birleyici olarak doğruca dine çevir: Allâh'ın yaratma yasasına (uygun olan dine dön) ki, insanları ona göre yaratmıştır. Allâh'ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din odur. Fakat insanların çoğu bilmezler. 


22/31 HUNEFAE lillahi ğayra muşrikine bih, ve mey yuşrik billahi fe keennema harra mines semai fe tahtafuhut tayru ev tehvi bihir rihu fi mekanin sehîk. 
Yaklaşık Ateş Meali-  Allah'a ortak koşmadan, halis olarak O'nu birleyenler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, o, sanki gökten düşmüş de kendisini kuş kapıyor veya rüzgâr onu, uzak bir yere sürüklüyor gibidir. 


98/5 Ve ma umiru illa liya'budullahe muhlisîne lehud dîne HUNEFAE ve yukîmussalate ve yu'tuzzekate ve zalike dînulkayyimeh. 
Yaklaşık Ateş Meali- Oysa kendilerine, dini yalnız Allah'a hâlis kılıp O'nu birleyerek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte doğru din oydu.

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı