9 Eylül 2015 Çarşamba

ŞEYTANIN İHVANI KARDEŞİ OLMAK ve ŞEYTANA TAPMAK

Yazılı Kitapta, 17/27 …KANU İHVANEŞ ŞEYATÎN…/mealen şeytânların kardeşleri olmuşlardır  ibaresi geçmektedir.

İhvan KARDEŞ kavram Yazılı Kitapta Kuranı Kerimde 96 kez, İHVAN, UHTE, AHİY vb 32 hal formda, 80 ayette kullanılmış olup, tamamlayan, geliştiren anlamında olup, 2-220 de VE İN TUHALİTUHUM FE İHVANUKUM diye yani. SİZİN KARDEŞLERİNİZDİR  denilmektedir. Bu anlamda, birbirlerini tamamlayanlar, ben iken biz olanlar  İHVANUKUM dur.

DİNDE KARDEŞ kavramı ise, yazılı kitapta, 9-11 ve 33-5 de FE İHVANUKUM FİD DÎN/DİNDE SİZİN KARDEŞLERİNİZDİRLER  denilmekte ve yaşamda, yaşam biçiminde,  düşünce inanç kabullenim ve yargılarda, belli ilkelerde, iyi ve güzel olanda, hayırlı olanda kısmen dahi anlaştığın, birlikte olabildiğin her KİŞİYLE, ŞEYLE kurduğun beraberlik olarak anlatılmaktadır.
**
İŞTE, Dinde Kardeş Olmanın OLUMSUZ YÖNDEKİ  TÜRÜ de ŞERRİN ŞEYTANIN İHVANI olmaktır. Şayet şer amaçlarla birleşir, bütünleşir  bizleşirsen, ihvaneş şeyatîn, yani şeytanın ihvanı, kardeşi, tamamlayıcısı olunmaktadır.

Birliktelikler, bütünleşmeler, tamamlamalar, ŞER amaçlarda, EVRENSEL değerlerin ve doğruların tersine ve insanlığın zararına vb olursa, buna Şeytanın İhvanı olmak denir.

ŞEYTANIN İHVANI olmak, İBLİSİN ŞEYTANLAŞMASINA yardım eden, onu tamamlayan olmaktır. Her insanda var olan İBLİSE, ayartılara uymaktır. Doğru manalardan HAKK tan uzaklaştırana uymak suretiyle şer olanda bütünleşmek, birleşmektir.

ÖZGÜRLÜK, yaratılmış ya da yazılmış kitaptaki akla mantığa uygun evrensel doğrularla yaşamaktır. Bu doğrulardan uzaklaştığın her alanda esarete, tutkulara ve şer olana mahkum olunmaktadır.

Bağımlı olan, tutkulara esir olan, sorgulanamamış öğreti ve alışkanlıkları tekrarlayanlarbunların yönettiği, yönlendirdiği varlığa dönmektedir.

Kainatta her şey insana bakar, hizmet eder şekilde yaratılmıştır. Bunların yaşamdaki önem ve önceliğini değiştirmek, araç iken AMAÇ haline getirmekte de doğru manalardan, yaşamdan uzaklaşmak Şeytanın İhvanı olmaktır. 17/26 ve 27

ÖRNEĞİN, yaşamı kolaylaştıran malın efendisi değil de esiri olursa, adeta MALlaşırsa,  mal onu değil de o malı tamamlarsa, süvarisi değil  de esiri, hamalı olursa, mala hizmet etmeye kalkarsa malla bütünleşir, tutkulara esir olursa ŞERDE İHVAN, 17/27 İHVANEŞ ŞEYATÎN olmakta ve her alemde azabı yaşamaktadır. Zira, malın istediği yönde yaşarsın. Sadece malın peşinde koşarsın. Tüm güzel, iyi, hayır ve fedakarlık kavramlarını terk edersin.

Bu ise, özgürleşemeyenlerin yani sorgulayamadan hayatın akışına, alışkanlıklara teslim olanların durumudur. Tutkularına esir olanların halidir. Doğru manalardan uzaklaşanların yaşamıdır. Doğru manaya, gerçeğe ulaşamamak da, yanlış olan da yaşamak demektir.
**
ŞAYET, yaşamda bunları, ARAÇ İKEN AMAÇ haline getirmek, onlar için yaşar olmak, Rabbilalemini evrensel ilkeleri, adaleti, hak ve hukuku, insanlığı, ahlak ve erdem gibi kuralları kale almamak, önem ve öncelik sırasını geriye düşürmek veya göz ardı etmek devamlılık kazanır, huy haline gelirsesonunda 19/44, 36/60 TA’BUDİŞ ŞEYTAN yapmaktadır.

Aynen Tekasür Suresinde anlatıldığı üzere, “ÇOKLUK YARIŞI, çoğaltma hırsı, tüm en’lere ulaşma tutkusu, lüks ve gösterişe, makam ve mevkiye düşkünlük, kazanma ve sahip olma zaafı, bunlarla övünme, toplumda yer bulma, statü kazanma, güçlü olduğunu sanma hastalığı ölesiye, var gücüyle oyalar.  Adeta büyüler. Uyutur. Zevk verir. Kölesi yapar.  İnsanı yaşam amacından uzaklaştırır. Kurana önem ve öncelik vermekten alıkoyar. Davasını unutturur. Bu durum ölesiye, tüm benliğiyle, acımasız bir rekabetle, tüm değerleri ve ölçüleri öldüren ve yok sayan bir oburlukla sürer. Ölünceye kadar da artarak devam eder.”

SONUÇTA, Rabbilaleminden, evrensel ilkelerden  DAHA ÇOK ÖNEM VE ÖNCELİK VERDİĞİ ŞEYLER ÖLÇÜSÜNDE, 18/110 ve la yuşrik bi ibadeti rabbihi ehada/ onları şerik edinmektedir. Bu ise, 21/98 HASABU CEHENNEM yaklaşık mealen-cehennemin odunu üretip, CEHENNEMİ yaşatmaktadır.
Sorgulayarak, Rabbilalemine, evrensel doğrulara ulaşan ve böylece modern çağın tüm KÖLELİKLERİNDEN kurtularak İmanda yaşamda ihvan kardeş  olmak dileğiyle

Muhabbetlerimle,


KENDİNİZİ TANIMAK İSTERMİSİNİZ: Buyrun:

İNSAN TERCİHİYLE ŞEKİLLENİRhttps://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insan-tercihiyle-%C5%9Fekillenir/1475006946121761

İNSAN İLE HAYVANIN KONUM FARKIhttps://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insan-ile-hayvanin-konum-farki/1485927978362991.

VİCDAN NEDİR BİLRMİSİNhttps://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/vicdan-nedir-bilrmisin/1438620403093749

AH İBLİS AH ! KİMLERİ AYARTMADIN Kİ?https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/ah-iblis-ah-kimleri-ayartmadin-ki/1483743305248125

ŞEYTANIN İHVANI KARDEŞİ OLMAK ve ŞEYTANA TAPMAK https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/%C5%9Feytanin-ihvani-karde%C5%9Fi-olmak-ve-%C5%9Feytana-tapmak/1435637710058685

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı