28 Eylül 2015 Pazartesi

ÖZGÜRLEŞENLER ANCAK İMANDA İHVAN OLABİLİR

Kardeş, ihvan olmak birbirini tamamlamak, bizleşmek demektir.

Yazılı Kitapta, 49-10 da İNNEMEL MU'MİNUNE İHVETUN -MUHAKKAK MÜ'MİNLER KARDEŞTİRLER kavramı geçmektedir
 
İNNEMEL MU'MİNUNE İHVETUN fe aslihu beyne ehaveykum vettekullahe leallekum turhamûn.
Yaklaşık Ateş Meali- MUHAKKAK MÜ'MİNLER KARDEŞTİRLER. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin.

Bunlar, birlikte olmanın ve hayır yönündeki düşünce inanç ve kabullenimlerde anlaşmış uzlaşmış uyuşmuş olmanın ötesinde, YAŞAMLARINI, yani kainat, dünya, insan, toplum gibi yaratılmış kitap ve yazılmış kitapta anlatılmak istenen MANALAR ÜZERE tamamlayan, yapılandıran ve SÜRDÜRENLERDİR.

“Yaratılmış Kitap ile Yazılmış Kitap,  düşünenler, akledenler, tefekkür, tefakkuh, tedebbür edenler için ilahi nur dur.

Sorun, bunlardan çıkarılan, elde edilen anlamlarda yatmaktadır. Doğru anlamlara, manalara ulaşılsa yazılı veya yaratılmış kitaptaki her bir ayet, evrensel ilke, her dünyayı cennetleştirmektedir.”

Dinde kardeşlik de, anlaşma, uzlaşma, uyuşma vardır. Farklılıklara rağmen aynı değerlerde anlaşabildikleri zaman dinde kardeşlik gerçekleşmektedir.

Şer de kardeşlik, 17-27  de bunlara ihvaneş şeyatîn şeytanla kardeş olanlar, denilmektedir.

Rabbilaleminin, istediği ve her dünyada cenneti verecek olan ise, 49-10 da, İMANDA KARDEŞLİKTİR.

İMANDA KARDEŞLİK; Yaratılmış Kitap ile yazılmış Kitabı, akledenler, tefekkür -düşünenler, tefakkuh-sorguluyanlar, tedebbür- söyleneni değil anlatmak isteneni dikkate alanlar HAKK olanı, DOĞRUYU bulanlar ve bunu yaşayanlardır.

Bu öyle bir İMANDA KARDEŞLİK ve okumadır ki, ANCAK özgürleşenler yani ikra, tertil, tilavet ve tedrisat yaparak teakkul-akletme, tefekkür-düşünme, tefakkuh-sorgulama ve tedebbür-ne anlattığını anlamayı başardığı ölçüde  İMAN KARDEŞLERİNİ geliştirip değiştirirken, en Doğruya, en HAKK olana en MÜKEMMELE doğru yüceltir.

Bunlara da, yaşamlarıyla gerçekleştirdikleri ölçüde, yaşama geçirdikleri  yani şahitliğini yaptıkları ölçüde de her alemde Cenneti yaşatmaktadır.

İMANDA KARDEŞ OLMAK DİLEĞİYLE
Muhabbetlerimle

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı