30 Eylül 2015 Çarşamba

İNFAK NEDİR BİLİRMİSİN

İNFAK, yardım etmekten ötedir; değişimini istediği yolda duyarlı olup buna uygun duygu, düşünce ve çaba içinde olmaktır.

İman edenler de, keferu olanlar da infak yapmaktadır.

İMAN EDENLERİN İNFAKI; ahsenu amela için var edilen insanın, alemdeki her türlü olumsuzluk karşısında duyarlı olması ve var gücüyle onu ahsen hale dönüştürme yolundaki katkısı, duygu, düşünce ve çabası olup, taşın altına elini koymasıdır.  Allâh yolunda İnfaktır/ li tunfiku fi sebilillah  47/38, 2/195, 57/10, 2/265, 22/35, 28/54, 32/16, 42/38 vb.
 
KEFERU olanlarAllâh yoluna engel olmak için mallarını İNFAK eder ve edecekler de. Sonra bu, kendilerine dert olacak, nihâyet yenilecekler ve keferu olanlar cehenneme sürüleceklerdir. İnnellezine keferu YUNFİKUNE emvalehum li YESUDDU AN SEBİLİLLAH, fe seyunfikuneha summetekunu aleyhim hasraten summe yuğlebun vellezine keferu ila cehenneme yuhşerûn 8/36, 3/117 vb.

Diğer taraftan, İnfak, Nifak gibi, bunu yapanlar yani Munfıkın ile Münafıkın da aynı kökten gelmekte, 27 form türevleriyle birlikte 111 yerde geçmektedir.

Bu iki hal İnfak, Nifak birbiriyle TERS ORANTILIDIR.

İnfakeden yani munfıkın olan, BUNU YAPTIĞI ÖLÇÜDE, nifaktan,münafıklıktan ayrışmakta ve uzaklaşmaktadır.

Aynı sayıda aynı cins molekülden oluşmasına rağmen dizilişleri ve GÜNEŞ KARŞISINDAışığı yaşama yansıtmalarıyla, ışığa karşı kör, kayıtsız duruşlarıyla KÖMÜRLE ELMASIN farklılaştığı gibi, infak emri karşısındaki duruşu da insanı, ya münafık, ya da munfıkın yapmaktadır.

NİFAK ise, infakın tam tersidir. Olumsuzluklar karşısında duyarsız kalıp, umursamayıp, var gücüyle ahsen hale getirme hususunda kaçak davranmasıdır. Bu kelimenin alındığı tarla faresi yuvası misali, bir kapıda sıkışınca başka kapıya kaçması, o gerekçe tutmazsa başka gerekçe ve bahanelerle hayra fedakarlığa dair her işten savuşmasıdır. 9/67, 4/142, 63/1, 57/13, 33/60, 33/12, 9/64, 8/49 vb 
 
Nifak, munafıkun, iki veya çok yüzlülükten de ötedir, ateştir, esfeli minen nardır, yüzsüzlüktür. 3/167, 59/11, 9/101, 9/77, 9/97, 9/67, 9/68, 33/73, 48/6, 57/13, 8/49, 9/64, 33/12, 33/60, 63/1, 4/61, 4/88, 4/138, 4/140, 4/142, 4/145, 9/73, 33/1, 33/48, 66/9 vb.

İnfak; her ne saikle olursa olsun, daima başkası için sınırsızca harcamak veya ikramda bulunmak (Esed); sınırsız yardımlaşma(Kutup); İnsanlık vasfına yükselebilmek için ağırlıkları atmak (Nurbaki); sınıflar arası açmazı/uçurumu çelişkileri gidermek, çukur ve yarığı, boşluğu doldurmak(Şeraiti); mecaz yoluyla maldan başkası için de kullanılır(Elmalılı-MYSoyalan) şeklinde açıklanmıştır.

Sabredenleri, sadık olanları, kanıtlayanları, İNFAK EDENLERİ ve istiğfar edenleri görmektedir. Essabirine ves sadikîne vel kanitine VEL MUNFİKÎNE velmustağfirine bileshâr. 3/17
   
İnsan infakı gerçekleştirdiği ölçüde, imanı, güveni ve teslimiyeti, sadakatı sağlamlaşmakta, gelişmeye ve yücelmeye başlamaktadır 2/207, 76/ 8-11, 9/99, 2/265, 9/111, 57/10 vb.


Nitekim yaklaşık meallerde:
·       Temiz ve güzel olan, hayırlı, yararlı olan şeylerden 2/267, 69/34, 74/44, 57/7, 89/18, 107/3, vb.
·       Göz yummadan alamayacağınız bayağı şeyleri habiseleri değil 2/267 vb.
·       Sevdiğinizden, hoşlandıklarınızdan 3/92 vb.
·       Zengin olan kendi gücü, darda olan da kendi gücü oranında 2/236, 65/7 vb.
·       Küçük büyük olsun bu yolda katkıda bulunmakönemlidir, insanın kendi lehinedir, 9/121,64/16 vb.·       İhtiyaç halinde önce ve öncü olarak infak eden 57/10, 69/34, 89/18, 107/3, vb.
·       Aff ı infak etmek  2/219 vb.
·       Bollukta da, darlıkta da infak, 3/134 vb.
·       Gece, gündüz; gizli ve açık infak 2/274, 2/271, 13/22, 14/31, 16/75, 35/29 vb.
·       Yoksula, yoksuna, güçsüze, düşküne, düşene, darda olana, borçluya, yakına, uzağa, herkese, 2/215, 2/273 vb.
·       Bu yolda ne israf ederler ne de cimrilik ederler, 25/67, 47/38, 3/180, 64/16: 17/26, 17/27, 17/29 vb. 
·       Ölüm gelmeden, iş işten geçmeden önce 63/10, 2/254 vb.
·       Allah yolunda infak, kat kat karşılığı olan Allaha bir borç vermektir  9/111, 5/12, 73/20, 64/17, 2/245, 57/11 vb.
·       İsteyip de imkanı olmayanlar hoş karşılanırken 9/91, 9/92 vb.
·       İnfaktan uzak duranlara da her alemde acı azap bulunmakta 9/34, 9/35, 3/180 vb. 
·       İnsanlara gösteriş olsun diye infak etmeyin 4/38, 2/264 vb.
·       Yapılan infakı başa kakmaktan ve eziyet etmekten kaçınmak 2/262, 2/264, 17/28 vb.  
·       İnfak isteyerek, gönülden yapıldığında anlam kazanmakta ve cennete kadar varan karşılıkla değerlenmekte 8/60, 2/261, 9/121, 11/114, 4/40, 3/198, 3/148, 2/271, 2/265, 2/262, 2/112, vb.   
·       Aksi halde anlamı olmamakta ve kabul dahi görmemektedir. 4/38, 9/53, 9/54, 9/98, 36/47 vb.

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı