13 Eylül 2015 Pazar

İBLİS DE GÖREVİ UYARINCA İNSANIN İNKARINI DEĞİL ŞÜKREDİCİ OLMAMASINI HEDEFLER


5 Temmuz 2014, 18:13
Şükür, her işin temelidir.

Her şeyden, önce Şükrü kavramak, bilmek ve yaşama geçirmek gerekmektedir.

ŞÜKÜR kısaca DOĞRU ANLAMAK ve GEREĞİNİ YAPMAKTIR.

Buna bağlı olarak, Yazılı Kitapta: 4-147 İNANIR şükrederseniz değil,  aksine, ŞÜKREDER İNANIRSANIZ. Denilerek, önceliğin Şükür de olduğu vurgulanmıştır.

Bu nedenle iblis dahi, her içsel ve dışsal etkide ayartma görevini gereğince yaparken, bilinenin aksine, insanın inanıp inanmamasına değil, ŞAKİR-ŞÜKREDİCİ OLMAMASINA çalışır.

Bakınız bu durum:

7-17 Yaklaşık meali- Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara ati yapacağım VE ÇOKLARINI ŞÜKREDENLERDEN BULMAYACAKSIN!/Summe le atiyennehum mim beyni eydihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim veLA TECİDU EKSERAHUM ŞAKİRÎN. Diye anlatılmaktadır. 

Zira Şükür, her ne olursa olsun her şeyi DOĞRU ANLAYIP, GEREĞİNİ YAPMAKTIR. 
İnsanla ilgili, insanı kuşatan akla gelebilecek maddi manevi, somut soyut vb her şeyi doğru ANLAYIP, tanıyıp, işlevini, kıymetini, önemini bilip, onun GEREKLERİNİ gereği gibi yerine getirmektir.

Bu nedenle, iblis Şükürsüzlüğü telkin ederken,
  • Önce insana, yaratılmış ya da yazılmış kitabı, bununla ilgili her şeyi, ayetten resule, sadakadan infaka kadar her kavramı DOĞRU ANLAMASINI önlemek için her telkini yaşatır.Bunu başardı mı o insan için işlem tamamdır. Yanlış bilgiye dayalı yapılan her şeyin sonu hüsrandır, acıdır, azaptır.
  • Doğru anlayan, işlevini, kıymetini, önemini bilen ve gerçek bilgiye,ilkelere ulaşanlara gelince onlara da, bunun GEREĞİNCE UYGULANMASINI yaşama geçirilmesini engelleyecek telkinleri yaparak ayartmaktadır.
Şöyle iç dünyasında bir gezinti yapanlar,  BU AYARTILARIN sayısız örneklerini sayabilmektedir.

Şükrü, yani ANLAYIP GEREĞİNİ YAPMAYANLARI7-18 de de iblise uyanları, Cehenneme dolduracağım diye İHTAREN açıklanmaktadır.

Örneğin sağlık, sıhhat nimetini düşünelim. Bunu anlar, kıymetini idrak eder, sağlığın gerektirdiği özeni gösterirse, yani Şakir Şükreden olursa, bunun sonuçlarını yaşamında görür, hayat bayram olur. Yanlış bilgiye dayanır veya doğruları uygulamazsa, yaşamı o oranda elem ve acılara gark olur. Cenneti ve cehennemi yaşamak insanın Şükrünebağlanmıştır.

Aynı şekilde her bir ayetin anlattığı ilkeler de örnek olarak alınıp düşünülebilir

Esasen, şükrün bu iki esası yani gereğince doğru ANLAMAZSA, ya da anlasa bile yeterince gereğince UYGULAMAZSA,  bunların yerine ikame ettiği,  katıştırdığı yanlış öğreti ve çirkin davranışlar da ŞİRKİN mahsulü olmaktadır.
 
Bu açıdan da, 5-72 de Zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki, Allâh ona cenneti harâm etmiştir ve onun varacağı yer ateştir; zâlimlerin yardımcıları yoktur!"innehu mey yuşrik billahi fe kad harramellahu aleyhil cennete ve me'vahun nar, ve ma liz zalimine min ensâr/ İKAZI yapılmakta ve yaşamda da şahit olunmaktadır.

EY İNSAN, bu ise, diğer desteklerle birlikte HİKMET verilerek senin seçimine bırakılmıştır
  • 76-3 de Yaklaşık mealen/Biz ona yolu gösterdik: YA ŞÜKREDİCİ VEYA KEFURA olur. İnna hedeynahussebile imma şakirav ve imma kefura. 
  • 31-12 de de Yaklaşık mealen Biz Lokman'a, Lillaha ŞÜKRET diye HİKMET verdik. Şükrederse nefsi için şükreder. Ve le kad ateyna lukmanel hikmete enişkur lillah ve mey yeşkur fe innema yeşkuru li nefsih  

ŞAKİR olmak, ANLAYIP GEREĞİNİ tam YAPANLAR arasında bulunmak dileğiyle,


Muhabbetle

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı