9 Eylül 2015 Çarşamba

KİTAP KARŞISINDA DOĞU VE BATI ÜLKELERİNİN DURUMU

Doğu toplumları, İslam ülkeleri, YARATILMIŞ KİTABI okumayı ihmal ettikleri günden beri geri kalmışlığın cenderesinde kıvranmaktadır. Kainat kitabını bırakın anlamayı okumayı ihmal ettiler, o güzden bu kitabı okuyanların gerisinde NAL TOPLAMAKTADIR.

Sadece Yaratılmış Kitabı değil,  Yazılmış kitabı da ARKALARINA ATMANIN, bal kavanozunu dışından yalamanın, kör, gözleri bağlı araba kullanır gibi yaşamanın ağır bedelini ödemeye devam etmektedir.

Batı toplumları, Avrupa Amerika vb de yaratılmış Kainat kitabını okumakla ve bunun refahını yaşamakla birlikte, Yazılmış Kitaptan ve anlatmak istediği her aleme ait gerçeklerden, insani ilkelerden, NEDEN VE NİÇİNLERDEN  mahrum kalmanın ŞAŞILIĞI içerisinde yaşamda bocalamakta vesavrulmaktadır.

Zira, İnsan dahil her Eseri en iyi bilen ancak o ESERİN YARATICISIDIR.

Yaratılmış ve yazılmış Kitapta var edilen ve bireysel ve toplumsal SOSYAL RUHSAL PSİKOLOJİK VE DİĞER YASALARI ANLAMADAN YAŞAM SÜRMEK KÖR ARABA KULLANMAYA benzemektedir.

Bunun sonucu da DOĞU ALEMİ cehaletle, geri kalmışlıkla, savaş ve zulümle  KAVRULMAKTADIR.  Batı da yazılı kitabın rehberliğine neden niçinlere ve tüm kanunlara, insani ilkelere ulaşamadığı için yaşamda SAVRULMAKTAN şaşılıktan kurtulamamaktadır.

ÇÖZÜM: 
Yazılmış Kitap Kuranı Kerimi okumak, lafızlara ses vermek, telaffuz etmek, cümleleri veya yaklaşık mealleri tekrarlamak, algıladıklarımızı depolamak, ya da bunları yarıştırmak hiç değildir.

Yaratılmış Kainat Kitabını okumak, onları seyretmek veya bulduğumuz gibi kullanmak olmadığı aşikardır.

Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap yani Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlatmak istedikleri yani evrensel ilkeler, kanunlar, kurallar, insanlığa bahşedilmiş birer ikramdır.

Bu okumaların amacı, gerek evrendeki gerekse, yazılı kitaptaki evrensel ilkelere ulaşarak değişmek ve böylece en güzele en doğruya, mükemmele doğru değişmek ve yücelmek olmalıdır. Kendini bilmek, alemi anlamak ve HAKK gölüne girmektir.

Bu ikrama kavuşmak ancak, SORGULAMAKLA BAŞLAYAN SUREÇTE Yaratılmış ve YazılmışKitabı ikra, tertil, tilavet ve tedrisat ile teakkul-akletme, tefekkür-düşünme,tefakkuh-sorgulama ve tedebbür-ne anlattığını anlamakla mümkün olmaktadır.

Zalikel kitâbu la raybe fih, HUDEL LİL MUTTEKÎN 2/2.
MÜTTAKİLER için HUDEN HEDA HEDİYE, HİDAYET dir.

Müttakilik ise,bu ilkelere yaşamda ÖNEM VE ÖNCELİK vermektir.
MUKARREBUN olmakda; takvanın, muttakiliğin de ötesi, kemalatın, gelişimin ZİRVESİ,  yakınlığın ALASI olmaktır. 56/11, 83/21-28, 56/12-27 vb.

Kim olursa olsun, bu ilkeler her insan için geçerlidir. SUNNETULLAHTA birdeğişiklik bulamazsınız. 17/77, 33/38, 33/62, 35/43, 40/85, 48/23 vb

İnsanlığın HAKKA ram olup,  Mukarrabun olması dileğiyle
Muhabbetle

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı