2 Ekim 2015 Cuma

ZALİM ZULÜM NEDİR BİLİRMİSİN

Zulüm, insanın var ediliş amacından, ahsenu amelden, yaşama hakkından ve konumundan kendi veya başkası tarafındanher ne şekil ve şartta ve yöntemde olursa olsun mahrum bırakılmasıdır.

Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığıEVRENSEL İLKELERE aykırı olan, nerde, nasıl ve kendi dahil kime karşı yapılırsa yapılsın, ZULÜMDÜR. Bu süreç ise, zulümattır, karanlıktır, çıkmazlardır. Bunu yaptığı ölçüde de zulümle, zalimlikle ilişkilenmektedir. 28/16, 2/54, 30/29 vb.

(ÖRNEĞİN: İnsanın, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılarından ve bunları AÇIKLAMASINDAN, DAVETİNDEN ya da SAVUNMASINDAN dolayı yasaklanması veya CEZALANDIRILMASI asla kabul edilemez bir cinayettir.
Adı rengi, dili, dini, ırkı, cinsi ne olursa olsun, müslüman ya da başka birisi olması halinde de değişmez bir insanlık ayıbıdır. Bu nedenle ötelenmesi, ötekileştirilmesi veya cezalandırılması, hele hele idamına karar verilmesi ya da öldürülmesi kim olursa olsun, TÜM İNSANLIĞA yapılmış gibi tepki almalıdır.
BU bir DAVA ADAMI ise, sevdiklerini her ne ise, Güzel ve Hak bir davaya verebiliyor ve bu yolda karşılaşacağı yoksulluk, darlık, sıkıntı ve SARSINTI karşısında hala DAVASINDA daim ise, O muzaffer olmuştur. O her alemde de en bahtiyardır.

YA SEN! Ya, zulme sessiz kalanlar!)

Öncelikle, insanın da zulümden uzak durup, kendi dahil tüm insanlığa, hayvan, bitki ve eşyaya karşı adalet üzere olup, her birinin hakkına, var oluş amacına, konumuna uygun davranması esastır.  

Şöyle ki:
Bu iki kapılı muhteşem sarayda her şey insana ve onun ahsenu ameller işlemesi üzerine dizayn edilmiştir. 11/7,18/7, 67/2 vb. Hayvan ve bitkiler ile eşya ise, insana hizmet eder konumda yaratılmıştır.

Bunun için, Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığı evrensel ilkeler, alemi ve yaşamı mutlu etmek için var edilmiş birer ikramdır. Bunlar, RABBİLALEMİNİN insanlara yollarını aydınlatması ve doğruyu bulması için lütfettiği insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran NURdur / liyuhricekum minezzulumatiilennur. 14/1, 14/5,33/43, 57/9, 65/11, 5/16,2/257,

Söz konusu EVRENSEL İLKELER MUTTAKİLER için her daim, yaşamı mutlu eden, önemli ve vazgeçilmez bir yoldaştır, nurdur, rehberdir, hediyedir, hidayettir. 2/2, 2/5, 2/38, 2/97, 17/9, 3/4, 3/138, 6/88, 7/52, 12/111, 16/64, 16/89, 16/102,17/9 , 20/123, 27/2, 27/77, 28/43, 31/3, 40/54, 45/20, 46/30 vb

Şayet, bu EVRENSEL İLKELERE aykırı olan, nerde, nasıl ve kendi dahil kime karşı yapılırsa yapılsın, ZULÜMDÜR. Bunu yaptığı ölçüde de zulümle, zalimlikle ilişkilenmektedir.

Zulüm, bütün aleme, dolayısıyla da her insanın hukukunu da saldırıdır. Bu nedenle zulme rıza da zulümdür. Zulüm sadece yapanla veya yapıldığı yerle sınırlı kalmayan ve tüm alemi etkileyen ağır bir vahşettir.

ZULÜM her alemde karşılıksız kalmamaktadır. Zalim de zulmünün acısını dünyada tatsa da ahirde ebediyetle de olsa her dünyada görmektedir. 52/47, 4/10,4/30, 20/111, 18/87, 7/23, 43/76 vb.

Zalim, yaptığı zulümlere bağlı olarak kökünü kurutan, içini çürüten kof bir ağaca benzer, daha çok zulümle sulandıkça, beslendikçe, zulümleri arttıkça da çürümesi ziyadeleşerek er geç yıkılışı ve yok oluşu mukadder olmaktadır.

Ancak zulme ses çıkarmayanlar da her olayda olduğu gibi zalimlerle sınırlı kalmayan azapla karşılaşmaktadır.8/25

ANCAK Zulmü def ederken, zalimleşmek veya zulüm yapmak da zulümdür 42/41-42 vb.
Kan, kanla temizlenemez.
Kin, nefret kusarak hiç bir sorun çözülemez.
Aksi halde, kaş yapayım derken göz çıkarma zulmüne düşülmektedir.

Haklı olma duygusu, haksızlık ve zulüm yapma hakkını asla vermez. 42/41-42 vb.
Geçici ve adil olmayan çözümler, kabaran hisleri yatıştırırken daha derin yaralara sebep olmaktadır.

Bu nedenle, Yaratılan Kainat Kitabını ve Yazılan Kitabın anlatmak istediklerini dikkate alarak, Rabbilalemine, ilkelerine bağlı kalıp, kalıcı ve devamlı olan ve hak ve güzel olanı, adaleti esas almalıdır.


Yasaklar veya baskıyla hiçbir şey def edilemez.
Zorbalık, dayatma, geçici sonuçlar alsa da, kalıcı olarak değişimigerçekleştiremez.
Zira, insan ancak İKNA ile kalıcı olarak değişebilir.

Ancak, tek ölçüsü daha fazla PARA, diğer bir deyimle KESRET, Ben'likolandan, İNSANLIK için adım atması, AHSENU AMELLER den yana duruşu dabeklenemez.

Bu Fravunlar, Zalimler ve zulüm ise, Dava insanlarınca, karanlığa ışıkolup, örnek ve öncülük yapıp, toplumsal bilinci oluşturup, ulusal ve uluslararasıvicdanları harekete geçirerek, yönetim hakkına sahip çıkarak, gösterilecekHANİF duruşla engellenebilir ve değiştirilebilir.

Özgürlüğün, barışın, mutluluğun ve her ahsenu amelin de her alemde cennetlekarşılanan bir bedeli vardır.

Hak davası olana, AHSENU AMELDEN yana duranlara, HANİF olanlara, bu yoldases verenlere, elini taşın altına koyanlara,

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı