1 Ekim 2015 Perşembe

OKUR OLMAK

Okuduğunu anlamak, beğenmek, paylaşmak önemlidir.

Lakin daha da önemlisi, okuduğunu anlamanın ötesine geçmektir. 

Anladıklarını geliştirip, daha da güzel olanı ürettiğinde, özümleyip kendi yorumunu, makalesini yazdığında, yaşama kaydettiğinde, okumayı anlamayı başarmış ve artık OKUR olmuştur.

OKUR olanlar, anlatılanı değil, onun da ötesini, anlatmak isteneni anlayanlardır. Çözümler üreten ve daha da güzelleştiren, geliştiren, kerimleştiren gerçek kahramanlardır. Her daim, güzelden, hakktan,doğrudan yanadır.

Artık, önlerine geleni, yazılı kitabı da, kainatı da, insanı da, alemi de, olayları da okur, anlar, anlatılmak istenene ulaşır ve o güzelliklerle bezenir ve yaşarlar.

Feraset, görünenin de arkasındaki görünmeyeni, şekilden ziyade manayı, teferruatı değil de özü bulup, ilkeyi, esası anlamak olan basiretin, kapısıdır.

Basiret, varlık veya olayların ya da olguların, perde arkasını, arka planını, satır aralarını görmek, doğru ve hızlı değerlendirmek, iç yüzünü idrak etmek, akılla birlikte, gönül ve vicdanı da dikkate alarak isabetli sonuçlara ulaşmaktır. Doğru mana ve sonuca ulaştırandır.

Bu nedenle, yaşam  Okur olanlarla, Feraset ve Basiret sahipleriyle, Hanif duranlarla, Bakmak ve Görmenin farkındalığıyla daha da ahsen olmaktadır.

Yoksa, okumak ya da Yazılmış Kitap Kuranı Kerimi okumak, lafızlara ses vermek, telaffuz etmek, cümleleri veya yaklaşık mealleri tekrarlamak, algıladıklarımızı depolamak, ya da bunları yarıştırmak hiç değildir.

Bu okumaları yaparak, gerek evrendeki gerekse, yazılı kitaptaki evrensel ilkelere ulaşarak değişmek ve böylece en güzele en doğruya, mükemmele doğru yücelmek olmalıdır.

YAZILI KİTAPTAN ÇIKARILAN MANALAR, YARATILMIŞ KAİNAT KİTABINDAKİ EVRENSEL her daim geçerli İLKELERLE BULUŞTUĞU ÖLÇÜDE DOĞRUYA EN GÜZELE VARILMAKTADIR. Zira, her güzelliğin en kemâl, en cemâl hali olan Zikir O'ndandır.15/9

Zira, M.İkbal’in de dediği gibi, ‘Kainat Allah’ın davranışıdır. O’nun davranışı ile sözü-vahiy arasında çelişki olmaz’. Nitekim, Allah’ın sunnetinde de, SUNNETULLAHTA bir değişiklik bulamazsınız. 17/77, 33/38, 33/62, 35/43, 40/85, 48/23 vb

Bu vesileyle de ELHAMDU LİLLAHİ RABBİLALEMİN diyerek ve hamdın gereğini yaparak Şükreden Kuranı Kerimde yazılı ayetlerin ANLATMAK İSTEDİKLERİNİ anlayıp, RABBİL ALEMİNİN yaratılmış kainat kitabındaki EVRENSEL İLKELERİYLE yoğurup, gereğini yapanlardan olmak dileğiyle,

Muhabbetle,
OKUMAYI ANLAMAK https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/okumayi-anlamak/1413776198911503

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı