3 Ekim 2015 Cumartesi

KİTAPTAKİ BAYRAM NEDİR BİLİRİMİSİNİZ

Yazılı Kitapta, İYD- BAYRAM kavramı geçmektedir. Nasıl mı?

Bu Bayram, insanın, her dünyasını cennetleştiren her nevi ikramın olduğu bir sofradır.

Bu Bayram, ellerinizin arasındadır.

Rabbilaleminden gelen bir sofradadır. Öncekilerden ve sonrakilerden de bahsederek ibretler sunar.

Bu MEKTUBU, Yaratılmış Kainat Kitabını ya da Yazılmış kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin lafızlarını tekrarlamaktan, mealini dillendirmekten daha çok, tarihsel anlamı ile evrensel anlamının farkına varanlara, akledip, düşünüp, sorgulayıp ne anlattığına, günümüze bakan manasına, EVRENSEL İLKELERİNE ulaşıp yaşamına indirenlere, bu BAYRAM SOFRASI açılmaktadır.

Tarih kitabı değildir, hayatı, yaşamı, seni anlatır. Sendeki FRAVUNU, MUSAYI vb anlatır.

Öyle ki, Yazılı Kitapta, geçmişten veya gelecekten bahseden ayetlerin anlamlarının ve evrensel ilkelerinin, hayatımıza İADE edilmesi işlemine BAYRAM denilmektedir 5/114.

Zira, insanın yaşamını cennetleştiren, Yaratılmış ve Yazılmış Kitaptan çıkarılan evrensel manalar, ilkeler, aradığı çözümler Kurandır. Kuranın indiği, onunla buluştuğu anlar, geceler kadirdir, kıymetlidir. Kuranın bulunduğu, Kuranın gündem yapıldığı gece değerlidir. Kuranla geçirilen gün azametlidir. Kuranın insana indiği, insanın dünyasına ölçüt olduğu gece kadirdir, kıymetlidir, güçlüdür 97/1-5.

Böyle yapıldığında, Kadir anları, geceleri gerçekleşmektedir 97/1-5. Ramazanlar, Kuranın, evrensel ilkelerin insana, insanın dünyasına, kalbinin derinliklerine, aklının merkezine, yaşamın içine indiği, içselleştirildiği dönemler olmaktadır. Şehru ramedanellezi unzile fihilkur'anu 2/185.

Ramazanları, oruçla karşılayanlar, kadir anlarını gecelerini yaşayanlar, Kitabın anlattığı Evrensel İlkeleri yaşama indirenler Bayrama ulaşmaktadır.

BUYRUN SOFRAYA BUYRUN BAYRAMA:
5/114  Yaklaşık Ateş meali-   Meryem oğlu Îsâ da: "Allâh'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir BAYRAM olsun ve Senden de bir ayet olsun. Bizi rızıklandır, Sen rızık verenlerin en hayırlısısın!" dedi/ Kale isebnu meryemellahumme rabbena enzil aleyna maidetem mines semai TEKUNU LENA İDEL li evvelina ve ahirina ve ayetem mink, verzukna ve ente hayrur razikîn.

İYD- BAYRAM kelimesi İADE kelimesinden gelmekte, onun türevlerinden, formlarından bir tanesidir.

İADE kelimesinin kökü, ayın, vav, dal harflerinden oluşmakta ve 26 türevleriyle birlikte 39 kez 36 ayette geçmekte
iade etme, dönme, dönüş, YENİLEME, RESTORE ETME, ZİYARET ETME, kendini hesaba çekme ve benzeri anlamlarının yanısıra, İYD- BAYRAM kelimesi de bu kökten gelmektedir.  

Nice coşkulu böyle bayramlara ulaşılması dileğiyle,

Her anına, her meselesine KURAN’ı, evrensel ilkeleri indirerek, hayırla, fedakarlıklarla, ahsenu amellerle, Oruçla karşılık verip, tüm sorunları aşıp, Ramazanları, evrensel çözümler deryası olan KURANLA nurlaştırıp, her anını, kadir anı gecesi yaparak, BAYRAMLARA ulaşıp, Muttaki olup, Mukarrebun olma temennisiyle

Muhabbetle

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı