15 Ekim 2015 Perşembe

SİHİR BÜYÜ NEDİR BİLİRMİSİN


11 Ağustos 2015, 05:29
Sihir, eshar, sehar, musahhar, sahir vb 28 ayrı formda, sin ha ra kökünden gelmekte olup 63 yerde geçmekte ve SİHİR; büyüleme, aldanma, aldanış olup, gerçeği olduğundan farklı, fahiş, aldatacak ve etkileyecek şekilde görme, gösterme ve yaşatma anlamında kullanılmaktadır 20/66, 7/116,  20/69, 10/81, 20/73 vb.

Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetleri, ilkeleri, ölçüleri, değerleri daim yanılmaz HOCA YAPMAYANLAR,  önem ve öncelik verdiklerinin esiri olmakta büyüsünde kalmaktadır.  

Zamanla ayetlerden ilkelerinden daha çok önem ve öncelik verdikleri HER ŞEYİN BÜYÜSÜNDE debelenmekte ve  bunlar da günahkar yalancı PERCEMİ OLUP, insanı peşi sıra sürüklemektedir. 

Sihir:
Fravunlaşmanın veya Fravunların, kendini dev aynasında gören, gösteren, tepeden bakan, böbürlenen, övünen, anlaşmaktan uzak, hayırdan ırak olanların aracıdır. 44/31  43/51, 40/29,28/4,10/75, 23/46, 28/38, 29/39 vb.

Tagutların, azgınların ve azdıranların, zorbaların maskesidir 20/24,20/43, 20/79 vb.

Zulmedenlerin, azâbın en kötüsünü reva görenlerin silahıdır 7/123, 2/49, 7/127, 7/141, 14/6, 28/4 vb.

Sihir, yaratılmış Kainat Kitabındaki veya yazılı kitap Kuranı Kerimdeki ayetlere, evrensel ilkelere kezzebu ve keferu olanların hilesidir 10/77,51/52, 52/15, 3/11, 7/103, 8/52, 8/54 vb.

Gelin yaklaşık meallerle birlikte KİTAP ta gezintiye çıkalım:
 • Hayır siz atın!" dedi. Bir de ne görsün: Büyülerinden ötürü onların ipleri ve sopaları gerçekten koşuyor GİBİ GÖRÜNÜYOR. Kale belelku, fe iza hibaluhum ve isiyyuhum yuhayyelu ileyhi min sihrihim enneha tes'a. 20/66  
 • Siz atın" dedi. Atınca, insanların GÖZLERİNİ BÜYÜLEDİLER, onları ürküttüler ve büyük bir büyü getirdiler. Kale elku fe lemma elkavseharu a'yunen nasi vesterhebuhum ve cau bi sihrin azîm. 7/116
 • Sağ elindekini at! Onların yaptıklarını yutsun. Çünkü onların yaptıkları, bir BÜYÜCÜNÜN HİLESİDİR. Büyücü de nereye varsa iflâh olmaz!"Ve elki ma fi yeminike telkaf ma saneu, innema saneu keydu sahir, ve la yuflihus sahiruhaysu eta. 20/69  
 • Onlar (iplerini ve değneklerini atınca) Mûsâ; "Sizin getirdiğiniz şey, BÜYÜDÜR, dedi. Allâh, onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Çünkü Allâh bozguncuların işini düzeltmez!"/Fe lemma elkav kale musa ma ci'tum bihis sihr,innellahe seyubtiluh, innellahe la yuslihu amelel mufsidîn. 10/81
 • Mûsâ: "Size gelen GERÇEK İÇİN böyle mi diyorsunuz? Büyü müdür bu? Halbuki büyücüler, iflah olmazlar!" dedi./Kale musa e tekulunelil hakki lemma caekum, e sihrun haza ve la yuflihus sahirûn.10/77
 • Şimdi bu, büyümüymüş, yoksa siz mi görmüyor muşsunuz?"E fe sihrun haza em entum la tubsirûn. 52/15
 • İşte böyle, onlardan önce de ne kadar elçi geldiyse mutlaka: "BÜYÜCÜ MECNUN" dediler./Kezalike ma etellezine min kablihim mirrasulin illa kalu sahirun ev mecnûn.51/52
BUNUNLA birlikte, SİHİRDEN, büyülenmeden, aldanmadan kısaca tüm KÖLELİKLERİNDEN kurtulmanın tek ve yeğane yolu olan SORGULAMAK, değişimin de başlangıcıdır. İnsanda var edilen, sahip olduğu akletmek, tefekkür-düşünme, tefakkuh-sorgulama ve tedebbür-ne anlattığını anlamaya çalışma YETİSİNİ gereğince kullananlar gerçeklerle karşılaşmakta ve her şeye rağmen özgürleşmektedir. 
 • Bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler." Ye'tuke bi kulli sehharin alîm 26/37
 • Bunun üzerine büyücüler secdeye kapandılar: "Hârûn'un ve Mûsâ'nın Rabbine inandık!" dediler./Feulkiyes seharatu succeden kalu amenna bi rabbi harune ve musa. 20/70
 • Biz Rabbimize inandık ki (O) bizim günâhlarımızı ve senin bizi yapmaya ZORLADIĞIN BÜYÜYÜ bağışlasın. Allâh daha hayırlı ve daha süreklidir./İnnaamenna bi rabbina li yağfira lena hatayana ve ma ekrahtena aleyhi mines sihr,vallahu hayruv ve ebka. 20/73
 • Derhal büyücüler secdeye kapandılar/Fe ulkiyes seharatusacidîn. 26/46
Bu nedenle, sorgulayan, araştıran, gerçeği gören ve gösteren ve bu gerçekleri yaşayanlardan olup, Sihirden gerçeği olduğundan farklı, fahiş, aldatma ve etkileme şekilde görme ve gösterme veya yaşatma ya da yaşamadan beri olma dileğiyle, Muhabbetle,

PERÇEM NEDİR BİLİRMİSİN https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/per%C3%A7em-nedir-bilirmisin/1505666906389098?pnref=story

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı