6 Ekim 2015 Salı

CENNET ELLERİN ARASINDA


İnsan, ahsenu ameladaha güzel iş yaptığını deneyelim 11/7,18/7, 67/2  diye var edilen, Fuad, Basar, Semi verilen ve Vicdan ile donatılan insana, Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki evrensel ilkeler de rehber olarak ikram edilmiştir.

Bunu,Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki evrensel ilkeleri anlayıp yaşayanlar, her alemde  “Benden bir hidâyet geldiği zaman, kimler benim hidâyetime uyarsa artık onlara bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.”2/38,20/123 vb. ayetiyle hemhal olmaktadır.

Bu Kitap  ancak, MÜTTAKİLER için HUDEN HEDA HEDİYE, HİDAYET dir. Zalikelkitâbu la raybe fih, HUDEL LİL MUTTEKÎN. 2/2 .

MÜTTAKİLER önem ve öncelik verenlerdir.  ALLAHA yardımcılar olanlardır. 47/7, 3/52, 61/14 vb.

Böylece, ALLÂH onlardan râzı olmuş, onlar da O'ndan râzı olmuşlardır.58/22, 9/100, 5/119, 98/8 vb

Razı olmuş ve razı olunmuş olarak Rabbine dön! 89/28,
Kullarımarasına gir 89/29
Vedhulicenneti.  Cennetime gir 89/30,

Allah'tan razı olmak, Rabbilalemine, ilkelerine uymaktır. Her dünyada Cennete girmektir. 

Bunlar, “İnanıp salihatı yapanlardır.  Onlar cennet halkıdır. Sürekli cennettedirVellezine amenu ve amilus salihati ulaike ashabul cenneh, hum fiha halidûn. 2/25, 2/82, 2/277, 3/57, 4/57, 4/122, 4/173, 5/9, 5/93, 7/42, 10/4, 10/9, 11/11, 11/23, 13/29, 14/23, 18/30, 18/107, 19/96, 22/14, 22/23, 22/50, 22/56, 24/55, 26/227, 29/7, 29/9, 29/58, 30/15, 30/45, 31/8, 32/19, 34/4, 35/7, 38/24, 38/28, 41/8, 42/22, 42/23, 42/26, 45/21, 45/30, 47/2, 47/12, 48/29, 65/11, 84/25, 85/11, 95/6, 98/7, 103/3 vb..

Amenu ve amilus salihati, daha iyi, güzel, doğruya değiştiren, dönüştüren amellerdir.

Kendini, başkalarını, insanlığı, Rabbilalemine, evrensel ilkelere, güzele, doğruya ve hakk olana  dönüştüren, islah eden amellerdir.

Bunlar,  fedakarlık gerektiren, sabırla başarılan, her alemi de cennetleştiren amellerdir. Asıl iyilik yani, fedakarlık gerektiren EL BİRR olan amellerdir.

Amenu ve amelus salihat, haseneden, iyilik, yardım ve güzelliklerden farklıdır. Değişim ve dönüşüm oluşturmasıyla ve fedakarlık gerektirmesiyle, sabrı cemille, muttaki olmakla farklılaşmaktadır. 9/111, 3/92, 9/24 vb.

Her hayır ve fedakarlık, her dünyada güzellik olarak karşılık bulmaktadır.

Ancak, hayırda  misli veya katları  verilirken, fedakârlıkta, amelus salihatta, muttakilikte, günahlardan kurtulmak, temizlenmek ve cennet vardır. 29/7,  47/2.

Zira, bu fedakarlıklar, asıl iyilik yani, EL BİRR Allahe var gücünle yardım etmektir. Başkalarının derdini gerçekten dert edinmektir. Sevdiklerini bu uğurda İNFAK etmektir.

Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada ver"diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan, "Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır.Allah, hesabı pek çabuk görendir. 2/200-202

Rabbilalemine, Yaratılmış Ve Yazılmış Ayetlerinin anlattığı ilkelere uyarak Cennet ya da sırt dönerek Cehennemi yaşamak insanın tercihine kalmıştır. Cennet gibi, Cehennemi de insan tercihleriyle kendisi inşa eder.7/179, 11/119, 32/13 vb. 

Herkes seçtiği yaşamın bedeliyle karşılaşır. Zirainsana çalışmasından vesile vesebep olduklarından başkası yoktur. 53/39-42,79/35, 76/22, 4/32, 36/12, 3/195, 34/3, 10/61vb.    

Zaman gösterdi ki: “Cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. S Nursi.”

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı