27 Ekim 2015 Salı

ONLAR YAŞAMLARIYLA ŞEHADET ETMEKTEDİR YA BİZ

Gelin, her daim tarihe iz düşüp, örnek olup, insanlığı aydınlatanlar gibi, biz de var ediliş amacına sadık kalıp, tüm benliğiyle RABBİLALEMİNE, evrensel ilkelerine yaşamda ÖNEM ve ÖNCELİK verelim.

Zira, Kitap der; Yaklaşık Meallerde-
Mü'minlerden öyleleri var ki, var ediliş amacını yerine getirdi. Onlardan kimi Allah’a (canını malını cennet karlığı verme, ahsenu amelden yana olma, her hal ve şartta hanif durma) ahdini yerine getirdi, kimi de bu yoldadır, sözlerini asla değiştirmemişlerdir.
Minel mu'minine ricalun sadeku ma ahedullahe aleyh, fe minhum men kada nahbehu ve minhum mey yenteziru ve ma beddelu tebdila. 33/23

İnsan, DENEME, TEKAMÜL ve AHSENU AMEL yapmak için yaratılmıştır 11/7, 18/7, 67/2.

Bunun için de dünya metaına karşı duyulan iştahasına, aşırı düşkünlüğe /hubbuş şehevati ye hayvan ve diğer canlılardan farklı olarak sınır getirilmemiştir. 3/14, 28/60, 28/61, 42/36, 9/38, 11/15, 18/46, 57/20, 10/23 vb. Böylece  fitne, bela ve musibet ile denenmekte, tekamül etmesi ve ahsenu ameden yana duruşu gerçekleşebilmektedirdir.

Şayet insan; ahseni takvim/maddi ve manevi yönden sürekli gelişime uygun; var ediliş amacı olan ahsenu amelden 11/7, 18/7, 67/2 yana olduğunda; halifeliğin gereğini 2/30, 6/165, 10/14, 27/62, 35/39, 38/26 vb; kulluğu, arzu ve istekle, gönülden yaptığında 51/56; ALAYI İLLİİNE yücelirken 83/18; tersi durumda ise ESFELE SAFİLİNE düşmektedir. 95/5

Allâh, mü'minlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır/ İnnellaheştera minel mu'minine enfusehehum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh… 9/111.

Bu nedenle, fedakarlık cennete giden yoldur. Hem de her dünyada CENNETİ İNŞA EDER. Her hayır bile, en güzel karşılık bulur. 
Her ne olursa olsun, her şartta, herkese karşı,
evrensel doğruları dikkate alıp, vicdanın sesini dinleyip,
dosdoğru olan, yamulmayan, taviz vermeyenlere,
bu yolda olmayı amaç edinenlere
bu uğurda çile çeken, can veren veya bunları göze alanlara,
yani HANİF OLANLARA SELAM OLSUN

Muhabbetle,

İNSANIN VAR EDİLİŞ NEDENİ https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insanin-var-edili%C5%9F-nedeni/1615317275424060 İNSAN TERCİHİYLE ŞEKİLLENİR https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/insan-tercihiyle-şekillenir/1475006946121761
DAVA İNSANI OLMAK https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/dava-insani-olmak/1474896489466140
DEĞİŞİMİNYOLU  https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/de%C4%9Fi%C5%9Fimin-yolu/1475378362751286
ALLAHE YARDIM EDEBİLMEK https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/allahe-yardim-edebilmek/1447071552248634
CENNET ELLERİN ARASINDA https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/cennet-ellerin-arasinda/1429395844016205

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı