9 Ekim 2015 Cuma

EUZU BESMELE NEDİR BİLİRMİSİN

Euzu besmele, anlamadan bu kelimeleri tekrarlamak hiç değildir.

Euzu besmele, anlayarak da olsa bu kelimelerin tekrar edilmesinden de öte olup euzu-sığınmanın gereğinin yapılmasıdır.

Yani, euzu ve türevlerini anlayarak tekrarlayıp kendisini uyarmanın yanı sıra, her hayır ve fedakarlıkta veya durumda, Yaratılmış Kainat Kitabındaki ve Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığı, Rabbilalemine, evrensel ilkelere sığınmaktır, uymaktır, uyum sağlamaktır, her durumda önem ve öncelik vermektir.

Euzu Billahi 2/67, Festeiz Billah 7/200,  41/36, 16/98,40/56 Euzu Bike 11/47,23/97, Euzu Bike Rabbi 23/98, Euzu Bir Rahmani 19/18, Meazellahi 12/23, 12/79, Uztu Bi Rabbi 40/27, 44/20 Uizuha Bike 3/36, Ye'uzune 72/6, E'uzu Birabbilfelak 113/1, E'uzuBirabbinnâs 114/1 gibi 11 formda ve 17 yerde kullanılan ve ayın vav zel harflarinden oluşan bu kök genel olarak sığınmak olarak anlamlandırılmaktadır.

Euzu sığınmak:
“Bir ortamdan/halden, şartlardan, kurallardan kaçınıp, başka bir ortama/duruma, şartlara, kurallara iltica etmektir. Ortamı başkalaştırmaktır. Değişimdir, dönüşümdür. Başka bir deyişle insanı sarmalayan kuralları, şartları bilinçli olarak değiştirmektir.”

“Sorunlarla/ayartılarla karşılaşınca yine bunlardan, Kurana iltica edip Allah’tan yardım almaktır.  Sadece Allah’tan, Kurandan yardım, ölçü, ilke edinmektir. Kuran ölçülerine göre yeniden yapılanmaktır. Değişmektir. Kuran ahlakına dönüşmektir. Kuranı Kerimi ve kitabı kainatı okumak, anlamak, ders çıkarmak ve bunları yaşamaktır.”

“Sadece Kurandan yardım, ölçü, ilke almak ve ona göre davranmaktır. Allah’a güvenmek, bağlanmak ve öğretisine uygun yaşamaktır.”

Kimden sığınılmalıdır. İnsanın iç ve dış alemindeki veya toplumdaki, ins ve cins, görünür görünmez tüm ayartılardan, tüm şerlerden, cehaletten, ahlaksızlıktan, etki ve baskı altına alan bağlardan, tutkulardan, hasetlerden cehennem gibi yaşamdan kaçınıp, Kuran ölçülerine iltica etmektir/sığınmaktır/bağlanmaktır. Doğru ve güzel olana kilitlenip, tüm ayartıları aşıp, bu yolda çabalamaya devam etmektir.”

“Sığınmak ne demek. Nasıl bir olgudur. Düşünelim. Bir eve, ülkeye sığınan, iltica eden insan üzerinden olayı anlamaya çalışalım. Eve sığınan kişi, yer içer, rahat eder. Ondan beklenen ise sunulanlara teşekkür etmek ve konulan kurallarına uymaktır. Ülkeye sığınanlar da benzer durumdadır. O ülkenin kurallarına uymak durumundadır.İngiltere’ye sığınan kişi trafikte, ben soldan değil, sağdan gideceğim derse trafik alt üst olur.” http://aaldemira.blogspot.com.tr/2013/01/nas-suresi.html

Evet, İnsan her içsel ve dıssal etkide veya istekte, bu iki sesi de duymaktadır, Vicdanının güzel olana çağrısını da iblisinin ayartısını da. Yaptığı tercihlerle kitabını kendi yazmaktadır. Üstelik her kez, bu sesler açısından da aynı durumdadır. Zamanla, bu sesleri duyulmaz yapan da insandır.

Bu nedenle, önce ayartıyı, recm etmek, taşlamak ve uzaklaşmak ve uzaklaştırmak elzemdir. Bunu yapmadıkça Rabbilalemine, Billahiye, Rahmana, evrensel ilkelerine sığınmak, uymak, uyumlaşmak gerçekleşemez.

Aksi halde, zâlimlerden 12/23, câhillerden 2/67, hasara uğrayanlardan 11/47 olunmakta ve her alemini de cehenneme çevirmektedir.

Bu nedenle, herdaim euzu besmelenin-sığınmanın bilinciyle bunu kendine hatırlatan ve gereğini yapanlardan Yaratılmış Kainat Kitabındaki ve Yazılı Kitap Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlattığı Rabbilalemine, evrensel ilkelere uyan, uyum sağlayan, her durumda önem ve öncelik verenlerden olma dileğiyle,

Muhabbetle

CEHALET NEDİR BİLİRMİSİN  https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/cehalet-nedir-bilirmisin/1492004257755363

ZALİM ZULÜM NEDİR BİLİRMİSİN https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/zalim-zul%C3%BCm-nedir-bilirmisin/1609367022685752

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı