21 Ekim 2015 Çarşamba

ÇAMUR-TİYN ÜZERİNDE ATEŞ YAKMAK NEDİR BİLİRMİSİN

Çamurun Tiyn üzerinde ateş yakmak, her ne olursa olsun, hak hukuk demeden, ardında ateşler, ağıtlar, gözyaşı bırakarak, zulmederek, tagutlaşarak iş yapmak, amacına, hedefine ulaşmaktır. Fe evkid li ya hamanu alet tîni fec'al li sarhal ...28/38.

Nitekim, KİTAP der, yaklaşık meallerde:

Fir'avn dedi ki: "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum, ey HÂMÂN, haydi benim için ÇAMURUN TİYN ÜZERİNDE ATEŞ YAK bana bir kule yap, belki Mûsâ'nın ilahına çıkarım, çünkü ben onu yalancılardan sanıyorum." Vekale fir'avnu ya eyyuhel meleu ma alimtu lekum min ilahin ğayri, FE EVKİD Lİ YA HAMANU ALET TÎNİ FEC'AL Lİ SARHAL lealliettaliu ila ilahi musa ve inni le ezunnuhu minel kazibîn.28/38

Tiyn üzere olmak, amacına, hedefine ulaşmak, ulaşabilme yetisine sahip olmaktır. 17/61, 6/2, 7/12, 23/12, 32/7, 37/11, 38/71, 38/76,51/33, 3/49, 5/110, 28/38 vb

İBLİSİN varlık nedeni ayartmaktır. Bu denenmenin, tekamülün, gelişimin de olmazsa olmazıdır.

İblis ayartma görevini, her içsel ve dıssal etkide veya istekte yaptığı gibi, tiyn üzere bulunanlarda da, amacına ulaşanlarda da ayartmaya devam etmektedir. Nardan olmak ve bunun için var edilmiş olmakta da ayartmayı gerektirmektedir.7/12, 17/61, 38/76 vb.

Esasen, insan her içsel ve dıssal etkide veya istekte, bu iki sesi de duymaktadır, Vicdanının güzel olana çağrısını da iblisinin ayartısını da. Yaptığı tercihlerle kitabını kendi yazmaktadır. Üstelik her kez, bu sesler açısından da aynı durumdadır. Zamanla, bu sesleri duyulmaz yapan da insandır.

Haman olmak, Musa karşısında tarihte yaşamış kıssalarda geçen Fravunun, yanında yeralan, emireri, ya da yardımcısı, komutanı vb olmaktan öte olup, emredileni, isteneni, arzulananı, ilke, ölçü, hak, hukuk gözetmeden, her ne şekilde olursa olsun, yani tıyn çamurun üzerine ateş yakarak iş yapma, amacına hedefe ulaşma halidir 28/38,40/36 vb.

Amacına hedefe ulaşırken, Haman olmaktan, çamurun üzerinde ateş yakmaktan, hak hukuk demeden, ardında ateşler, ağıtlar, gözyaşı bırakarak, zulmederek, tagutlaşarak zorbalıkla, baskıyla, dayatmayla iş yapmaktan, sonuç almaktan,  beri olma dileğiyle,

Muhabbetle,

FRAVUN ya da FRAVUNLAŞMAK NEDİR BİLİRMİSİN  
https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/fravun-ya-da-fravunla%C5%9Fmak-nedir-bilirmisin/1630372913918496 

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı