28 Ekim 2015 Çarşamba

HAMD ETMEK NEDİR BİLİRMİSİN

Hamd etmek, güzel karşılık vermektir.

Zira, ihsanın, hasenin, iyiliğin, güzelliğin karşılığı, ancak ihsandır. 55/60, 53/31, 28/77, 65/11, 16/30,
4/86, 13/18, 18/88, 16/97, 24/38.


Hatta, daha güzel karşılık ve fazlası vardır.../Lillezine ahsenul husna ve ziyadeh,10/26.    
  
Lillahi Rabbilalemin, bu alemi yaratmış, terbiye etmiş, düzeni kurmuş, kanunları oluşturmuştur. Yaratılmış Kitap olan Evrende hiç bir şeyi eksik bırakmamıştır.

Bu muhteşem iki kapılı hana insanı misafir etmiş, bu alem, sistem, kanunlar, evrensel ilkeler, insanlığın hizmetine musahhar kılınmış, emrine verilmiştir. 31/20.

Bunun nedeni ise, aşağıdaki ayetlerde yaklaşık mealen şöyle ifade edilmektedir:
  • 18/7 Yaklaşık Ateş meali- Biz yeryüzündeki şeyleri, kendisine süs olsun diye yarattık ki onların, hangisinin daha güzel iş yaptığını deneyelim./İnna cealna ma alel erdi zinetel leha li nebluvehum eyyuhum ahsenu amela.11/7, 18/7, 67/2 .
  • 51/56 Yaklaşık Ateş meali- Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım./Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya'budûn.

İşte tüm bunlara karşı İNSANIN HAMD ETMESİRabbilalemine evrensel ilkelerine uyarak alemdeki her şeyi, en güzele çevirip, en güzel hal, davranış ve ahlak içerisinde olması ve bu yolda çalışmasıdır.

Böylece Lillahi Rabbilalemine karşı elinden gelen en uygun, en iyi, en güzel olanı vermeye, yapmaya, sunmaya, söylemeye çalışmak suretiyle HAMD ETMİŞ olmaktadır.  14/39, 23/28, 6/45, 10/10, 27/15, 35/34, 39/74, 14/39, 110/3, 6/1, 7/43, 18/1, 27/93, 29/63, 34/1, 64/1,

Rabbimiz de HAMİD tir, yani her alemde en güzel karşılığı vermektedir.10/26. 2/267, 4/131, 11/73, 14/1, 14/8, 22/24, 22/64, 31/12, 31/26, 34/6, 35/15, 41/42, 42/28, 57/24, 60/6, 64/6, 85/8,

Ancak, ŞÜKREDENLER, yani doğru anlayıp kıymetini bilip,  gereğini yapanlar, HAMD ETMEYİ, daha güzel karşılık vermeyi de başarabilirler.        

HAMD kelimesinin kökü, ha, mim, dal  harflerinden oluşmakta ve bu kök 17 türev formuyla birlikte 68 yerde geçmekte, hamd, bihamd, elhamd, velhamd,  hamid, ahmed, mahmud, muhammed de bu kökten gelmektedir. Hasenat.

Corpus.Quran ise, aynı kökten gelen ahmed kelimesinin geçtiği  61/6  ve Muhammed kelimesinin geçtiği  3/144, 33/40, 47/2, 48/29 ayetlere yer vermeyerek bu sayıyı 63 olarak göstermektedir.

Ne mutlu ELHAMDULİLLAHİ RABBİLALEMİN yapanlara! 10/10, 40/65, 39/75, 1/2.         

Her daim bu hamd hali üzerinde olup, velhamdulillahi rabbilalemine ulaşanlardan olmak dileğiyle,
  • Fe kutia dabirul kavmillezine zalemu, VEL HAMDU lillahi rabbil âlemîn. 6/45
  • Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifûn. Ve selamun alel MURSELİN. VEL HAMDU lillahi rabbil âlemîn. 37/180-182   

https://www.facebook.com/notes/ahmet-aldemir/%C5%9F%C3%BCk%C3%BCr-ile-hamd-etmenin-farki/1497610323861423

Muhabbetle,

Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı