6 Ekim 2015 Salı

FEDAKARLIK NEDİR BİLİRMİSİN

Menfaatlerin çatıştığı yerde erdem fazilet fedakarlık ortaya çıkar
Zor şartlarda fedakarlık yapabilmek, başkalarının derdini acısını paylaşmak, hakk olanı her daim savunmak, yüceliktir

Her hayır ve fedakarlık, her dünyada güzellik olarak karşılık bulmaktadır.

Hayırda  misli veya  katları  verilirken, fedakarlık da günahlardan kurtulmak, temizlenmek ve cennete ulaşmak vardır.

Amenu ve amilus salihati, daha iyi, güzel, doğruya değiştiren, dönüştüren amellerdir. 

Ancak fedakarlıklarla, sabru cemille, kendini, başkalarını, insanlığı, Rabbilalemine, evrensel ilkelere, güzele, doğruya ve hakk olana dönüştüren, islah eden ameller başarılmaktadır.

Zira, FEDAKARLIK en sevdiklerinizi karşılıksız vermektir 3/92, 9/24.

Vermek değil, en sevdiklerini,  sevdiklerinden sarsacak şekilde ikram etmektir.

Hayırdan farkı da budur.

9/111 de yaklaşık mealen -Allâh, mü'minlerden canlarını ve mallarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır/ İnnellaheştera minel mu'minine enfusehehum ve emvalehum bi enne lehumul cenneh…  Dediği de bu Fedakarlıktır.

Bu nedenle, fedakarlık cennete giden yoldur.Hem de her dünyada CENNETİ İNŞA EDER.

Böylece, yapılan her fedakarlık, en güzele ulaşmada yeni bir güç ve güzellik katar. Kelebek etkisi yapar. Daha güzel olanların doğmasına öncülük eder.

Örneğin; Omar Muhtarlar şehit olur, binler, milyonlar Omar Muhtar olmasına vesile olur. Sütçü İmam çıkar zalimin uzanan elini kırar, şehit olur, milyonlar Sütçü İmam olur. Filistin zulmune karşı bedeniyle de dur diyen ve İsrail tankının altında ezilen Rachel Corrie’ler yerine Filistinde ve Dünyada milyonlarca Racheller oluşur.

Bunlar aynı zamanda Haniftirler. İbrahim AS dan, Muhammed Peygambere, Ebu Bekirlerden, Ömer, Osman Ali, Hasan, Hüseyine, yakın zamanda, Malcolm X den, Rachel Corrie’ye kadar, daha nice isimsiz hanif insanlar var, hep te olacaktır.

En sevdiğini vererek fedakarlık şerbetini içenlerden olmak dileğiyle,

Muhabbetlerimle,


Yaklaşık meallerde:

 • 2/158-Kim kendiliğinden bir iyilik yaparsa bilsin ki, Allâh karşılığını verir, (yaptığını) bilir. ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alîm. 
 • 2/286-Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. leha ma kesebet ve aleyha mektesebet,
 • 4/40-Allâh zerre kadar haksızlık etmez, zerre miktarı bir iyilik olsa ONU KAT KAT YAPAR VE KENDİ KATINDAN DA BÜYÜK BİR MÜKÂFÂT VERİR. İnnellahe la yazlimu miskale zerrah, ve in teku hasenetey yudaifha ve yu'ti mil ledunhu ecran azîma.
 • 6/160-Kim iyilik getirirse, ona o(getirdiği)nin on katı vardır. Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezâlandırılır, onlar haksızlığa uğratılmazlar. Men cae bil haseneti fe lehu aşru emsaliha, ve men cae bis seyyietife la yucza illa misleha ve hum la yuzlemûn. 
 • 11/114-iyilikler, kötülükleri giderir. innel hasenati yuzhibnes seyyiat 
 • 12/90-kim (Allah'tan) korkar ve sabrederse, Allâh iyilik edenlerin ecrini zayi etmez." innehu mey yetteki ve yasbir fe innellahe la yudi'u ecral muhsinîn. 
 • 25/70-Allâh onların kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir. İlla men tabe ve amene ve amile amelen salihan fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasenat, ve kanellahu ğafurar rahîma. 
 • 28/77-Allâh sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et. Vebteği fima atakellahud daral ahirate ve la tense nesibeke mined dunya ve ahsin kema ahsenellahu ileyke ve la tebğil fesade fil ard, innellahe la yuhibbul mufsidîn. 
 • 28/84-Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha güzeli vardır. Kim kötülük getirirse, kötülükleri yapanlar, ancak yaptıkları (kötülük) kadar cezâlanırlar. Men cae bil haseneti fe lehu hayrum minha, ve men cae bis seyyieti fe la yuczellezine amilus seyyiati illa ma kanu ya'melûn. 
 • 42/23-Kim bir iyilik yaparsa ONUN İYİLİĞİNİ ARTIRIRIZ. Şüphesiz Allâh bağışlayan, (iyiliğe) karşılık verendir.
 • Zalikellezi yubbeşşirullahu ibadehullezine amenu ve amilus salihat, kul la es'elukum aleyhi ecran illel mevededdete fil kurba, ve mey yakterif haseneten nezid lehu fiha husna, innellahe ğafurun şekûr. 
 • 55/60-İyiliğin karşılığı, yalnız iyilik değil midir? Hel cezaul ihsani illel ihsân.


Hiç yorum yok:

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı